ZESPӣ SZKӣ w Trzcianie,   36-071 Trzciana 168,   tel. (017) 85 14 094,  e-mail: zs.trzciana@intertele.pl

o szkole

Informacje
Historia
Grono Pedagogiczne
Informacje Dyrektora
Rada Rodzicw
Samorzd Uczniowski
Podzia lekcji
Dzwonki
Zota Ksiga
Wykaz podrcznikw
Dla Rodzicw
Dla Uczniw
Gazetka szkolna
Szkolny chr
Kalendarz roku szkolnego
Wycieczki
Nasze prace
Projekty edukacyjne
Galeria
Dyplomy i wyrnienia
Wystawy szkolne
Szkoa Promujca Zdrowie
Biblioteka szkolna
Ewaluacja
Pracownicy
RDTL
lad swj zostawili
 

miejscowo

o Trzcianie
Zabytki
Centrum Kultury
Parafia w Trzcianie
 

inne

Organ prowadzcy
Zamwienia publiczne
Linki
 

informacja

Gmina wilcza przystpia do konkursu
"Zdrowa Gmina"

Aktualnoci

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

WAKACJE Z PRZYGOD

W dniach 31.07-11.08.2017 odbya si kolejna pkolonia letnia w Zespole Szk w Trzcianie. Organizatorami wypoczynku byli: LKS "Trzcianka" Trzciana i Zesp Szk w Trzcianie. Dziki ogromnemu zaangaowaniu wolontariuszy - nauczycieli i pracownikw obsugi: Pani Lucynie Rzepce, Marii Stachurze-Sotys, Agnieszce Dworak, Elbiecie Kidackiej, Irenie Pizo oraz Panu Janowi lczce, w turnusie wzio udzia 52 dzieci z klas 0-6 Szkoy Podstawowej. Wypoczynek zosta dofinansowany przez Podkarpackie Kuratorium Owiaty i Urzd Gminy wilcza. Kady dzie pkolonii mia inny charakter i obfitowa w rnorodne atrakcje. W pierwszym tygodniu naszego wsplnego wakacyjnego czasu moglimy spotka si z Ochotnicz Stra Poarn z Trzciany czy wysucha pogadanki na temat bezpieczestwa przedstawiciela policji sieranta sztabowego Pana Marcina Osypki. Dziki uprzejmoci pani Doroty Jdral z Biblioteki Publicznej w Trzcianie uczestniczylimy w warsztatach z decoupage. Kolejne dni to wizyta na basenie w Gogowie Maopolskim i co co wszyscy uczestnicy pkolonii wspominaj do dzi - odwiedziny u lwa Simby, o ktrym opowiedzia nam jego waciciel Pan Leszek Bielenda. W Osadzie Sowiaskiej w Stobiernej koo Dbicy poznalimy redniowieczne zwyczaje, prbowalimy swoich si w lepieniu z gliny i strzelaniu z uku. A elementem koczcym pierwszy tydzie pkolonii byo poznanie tajemnicy gry w golfa na trzciaskim polu golfowym Dwa Stawy po ktrym oprowadza nas jego menager Pan Albin Gowa. W poniedziaek w drugim tygodniu pkolonii przybylimy do Regionalnego Domu Tradycji Ludowych, by pod czujnym okiem sdziego szachowego Pana Mateusza Leniaka, zaproszonego przez kustosza RDTL niezawodnego Pana Zbigniewa Lisa, zgbi tajniki gry w szachy. Nastpnie odegralimy rol kucharzy w kuchennych rewolucjach, ktre odbyy si pod czujnym okiem Pa kucharek z naszej szkoy. Mielimy te okazj kolejny raz odkry nasze talenty plastyczne inspirowani przez Pani Dorot Jdral. Wtorek to wycieczka, na ktr czekali wszyscy i modsi i starsi - park rozrywki "ParkMani" w Kronie. To tu zabawie nie byo koca. Kule wodne, dki, park linowy, labirynt i wiele innych atrakcji na dugo pozostan w naszej pamici. W rod udalimy si do Rzeszowa, gdzie w Muzeum Okrgowym poznalimy histori mody i moglimy sami z pomoc Pani instruktor wykona oszaamiajce torebki. Niestety co dobre szybko si koczy i tak w czwartek 10.08.2017 dziki uprzejmoci Ksidza Proboszcza Janusza Winiarskiego na terenach przy plebanii, z pomoc straakw z OSP Trzciana upieklimy pyszne kiebaski i moglimy skorzysta z niesamowitych animacji takich jak: tace animacyjne, malowanie twarzy, wielkie baki mydlane, wytwornica baniek, tunel, chusta animacyjna - tu wielkie podzikowania za pomoc Pani Doroty Bieszcz - Daniluk. W czwartek te zakoczylimy oficjalnie pkolonie, wrczylimy pamitkowe dyplomy i prezenty. Natomiast w pitek na koniec znw odwiedzilimy Rzeszw - tym razem by w kinie Helios ledzi przygody bohaterw filmu "Maa wielka stopa". Szczeglne podzikowania kierujemy do Pani Lucyny Rzepki za cao organizacji, a take do Pani Dyrektor Zofii Draus za wsparcie naszych inicjatyw.Kierownik pkolonii
mgr Jan lczka
 

Galeri  zobacz  - TUTAJ

Podniesienie efektywnoci i dostpnoci e-usug
w zakresie zarzdzania owiat w Gminie wilcza

Projekt pn. "Podniesienie efektywnoci i dostpnoci e-usug w zakresie zarzdzania owiat w Gminie wilcza obejmuje cele i zadania zwizane z rozwojem spoeczestwa informacyjnego Podkarpacia poprzez wdroenie e-usug na rzecz spoecznoci regionu, dzieci z gminy wilcza i organizacji wsppracujcych ze szkoami oraz systemu obiegu dokumentw podnoszcego jako zarzdzania szkoami jak rwnie poprawa dostpnoci e-usug i efektywnoci zarzdzania w zakresie owiaty w Gminie wilcza poprzez rozwj i tworzenie systemw informatycznych.

Gmina wilcza otrzymaa na ten projekt prawie 900 000,00 z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II Cyfrowe Podkarpacie Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa warunkw funkcjonowania placwek owiatowych zlokalizowanych na terenie gminy wilcza poprzez wdroenie e-usug na rzecz szerokiej grupy interesariuszy podnoszcych jako zarzdzania placwk i jej konkurencyjno.

Zakres rzeczowy projektu realizowany jest na terenie gminy wilcza i obejmuje swoim zakresem nastpujce placwki owiatowe: Zesp Szk w wilczy, Zesp Szk w Bratkowicach, Zesp Szk w Dbrowie, Szkoa Podstawowa w Mrowli, Szkoa Podstawowa nr 2 w Bratkowicach, Przedszkole w Bratkowicach, Zesp Szk w Rudnej Wielkiej, Zesp Szk w Trzcianie, Przedszkole w wilczy, Przedszkole Publiczne w Trzcianie i obek Gminny.
Projekt obejmuje poczenie Centrum Usug Wsplnych z e-usugami szk z terenu gminy, podniesienie efektywnoci i dostpnoci e-usug poprzez zakup i wdroenie pakietu 7 e-usug: e-usprawiedliwienia, e-stypendium, e-dowozy, e-stowka, e-nabr, e-najem i e-wietlica. Dziki temu nastpi wyrane podniesienie warunkw pracy nauczycieli i pracownikw administracyjnych oraz dzieci, zapewniajc podniesienie atrakcyjnoci Szk.

Korzyci wynikajce z realizacji projektu:
skrcenie czasu na kontakty osobiste przy przeszukiwaniu i przekazywaniu dokumentw, dziki utworzonej e- usudze,
skrcenie czasu uzyskiwania informacji przez grup interesariuszy, dziki moliwoci wykorzystania wdroonej e-usugi,
bogaty zakres usug, wygoda, przeamywanie barier czasowych i geograficznych, technologicznych,
umoliwienie zaatwienie spraw osobom niepenosprawnym bez potrzeby wychodzenia z domu,
nieograniczony dostp do e-usug, wynikajcy z moliwoci korzystania z e-usugi w dowolnym miejscu i na dowolnym urzdzeniu np. telefonie, tablecie, laptopie,
eliminacja powtarzajcych si prac, poprzez skadowanie dokumentw, gdy wdroony system zapisuje wszystkie dane i je personalizuje (w przypadku usug na 5 poziomie),
powicenie mniej czasu na drukowanie, edytowanie i poprawianie wersji papierowych i nanoszenie ich na wersje elektroniczne, ograniczenie powielania czynnoci, dziki e-usudze wikszo spraw zaatwianych jest drog elektroniczn,
standaryzacj procesw, eliminacja typowych bdw - eliminacja bdw nastpi dziki wdroeniu w ramach projektu systemu internetowej obsugi, w ktrym administrator systemu zgasza zapotrzebowanie na rne usugi usprawniajce/eliminujce wady/zgoszenia uytkownikw systemu w zakresie bdw/brakw,
poprawa warunkw zarzdzania i kontroli procesw, dziki e-usudze atwiej zarzdza szkoami, gdy wszystkie dane s dostpne na bieco,
efekty wizerunkowe - budowanie wizerunku przyjaznej gminy w zakresie owiaty, poprzez moliwo zaatwienia sprawy na odlego i koniecznoci ponoszenia kosztw dojazdu,
podniesienie poziomu wiedzy i umiejtnoci pracownikw obsugujcych e-usug, poprzez moliwo szkole,
moliwo archiwizowania dokumentw w postaci elektronicznej co daje szybko i atwo w odnalezieniu dokumentw archiwalnych i innych zasobw cyfrowych,
eliminacja zagroe dot. bezpieczestwa wymiany danych i informacji, wdraana e-usuga posiada zabezpieczenia oraz kady z uytkownikw otrzymuje unikalny login.


Cakowita warto projektu: 1 058 653,85 z
Dofinansowanie ze rodkw EFRR 899 855,76 z
Wkad wasny gminy 158 798,09 z

Planowany termin zakoczenia inwestycji to marzec 2018 roku.

Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.


 

BEZPIECZNE WAKACJE

Trwaj wymarzone, tak bardzo wyczekiwane przez wszystkich wakacje...
Co zrobi aby spdzi je bezpiecznie:
Do rodzicw i opiekunw:
Okres wakacji, to czas, na ktry dzieci czekaj ze szczeglnym utsknieniem. Warto by przed wakacyjn przygod porozmawia na temat bezpieczestwa.
Dzieci podczas zabaw zapominaj o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczestwa. To wanie podczas wakacji ronie liczba tragicznych wypadkw, ktrych mona unikn uwiadamiajc dzieci o grocych im niebezpieczestwach i w miar moliwoci zabezpieczy je przed nimi.
Bardzo wan i istotn spraw jest zabezpieczenie dziecka w elementy odblaskowe widoczne z duej odlegoci!
Zawsze bdcie czujni i interesujcie si, czym wasze dziecko si bawi, z kim i gdzie. Kontrolujcie jego czas wolny oraz rozmawiajcie z nim jak najwicej.
Do najczstszych przyczyn wypadkw nale:
- spontaniczne nage wtargnicie na jezdnie
- brak opieki nad dzieckiem, ktre znajduj si na drodze
- zabawy na ulicach i poboczach drg
- oraz wtargnicia na jezdnie zza stojcych pojazdw


PAMITAJMY !

Dziecko naladuje dorosych, to my rodzice powinnimy wystrzega si wszelkich bdw, brawury i lekcewaenia przepisw gdy jestemy obserwowani nieustannie przez dziecko, ktre przyjmuje nasze postpowanie za norm i naladuje nas.

ZDROWIE, YCIE I BEZPIECZESTWO NASZYCH DZIECI JEST NAJWYSZ WARTOCI, O KTR POWINNIMY SI TROSZCZY !
Apel do dzieci ( kilka cennych rad i uwag jak spdzi bezpieczne wakacje)
Rower i wrotki, pika
- Pamitaj, jezdnia to nie plac zabaw ! Zachowaj na niej wyjtkow ostrono !
- Naley korzysta ze cieek rowerowych !
- Nie poyczaj roweru nieznajomym !
- Zakadaj kask rowerowy na gow !
- Podczas przechodzenia przez jezdnie ,korzystaj z przej dla pieszych !
- Graj w pik daleko od ulicy !
- Uwaaj na jezdni biegnc po pik !
Nad wod
- Kpiemy si tylko w miejscach oznakowanych i wyznaczonych do kpieli!
- Nigdy nie skacz do wody w miejscach, ktrych nie znasz dna !
- Suchaj polece ratownika !
- Kp si w miejscach dozwolonych tylko pod opiek rodzicw !
- W wodzie bd ostrony, nie utrudniaj kpieli innym !
- Przestrzegaj regulaminu kpieliska !
W grach
- Zawsze id szlakiem wyznaczonym !
- Suchaj si opiekuna !
- Nie zbaczaj ze szlaku !
- Nie wyruszaj w gry podczas burzy !

Dbajc o swoje bezpieczestwo

Do zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni.
Dbaj o rodowisko nie wyrzucaj mieci i nie zamiecaj otoczenia.
Rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego przeznaczonych po opiek dorosych.
Zawsze mw rodzicom lub opiekunom, dokd wychodzisz.
Po zmroku nie wychod bez opieki osoby dorosej.
Jeli jeste sam, nie otwieraj drzwi obcym.
Nie korzystaj z propozycji podjazdu lub jazdy samochodem z nieznajomymi.
Nie podchod i nie zaczepiaj obcego psa, nie dotykaj go nawet, jeli wydaje si agodny.
 

Uroczyste zakoczenie roku szkolnego

W yciu kadego czowieka przychodzi moment,

kiedy trzeba zostawi co, aby mc pj dalej.

To trudne, ale tak by musi.

Czy w takiej chwili mwi?

Nawet gest to za mao.

 

 

23 czerwca br. odbyo si uroczyste zakoczenie roku szkolnego 2016/2017. Tradycyjnie o godzinie 8:00 Ks. Damian Jacek odprawi Msz wit w intencji dzieci, modziey, Dyrekcji, nauczycieli oraz wszystkich pracownikw szkoy. O godzinie 9:00  w sali gimnastycznej Zespou Szk w Trzcianie nastpi dalszy cig uroczystoci, podczas ktrej Dyrekcja rozdaa nagrody i dyplomy uczniom szczeglnie wyrniajcym si w nauce   i zachowaniu oraz tym, ktrzy nie opucili ani jednego dnia w szkole. Nauczyciele wychowania fizycznego podsumowali Konkurs na 10 Najlepszych Sportowcw, za opiekunowie Samorzdu Uczniowskiego Klas na Medal.

 

Dyrektorem si bywa, a czowiekiem si jest

 

Podczas uroczystoci miaa miejsce chwila szczeglna, nauczyciele, pracownicy szkoy, rodzice oraz uczniowie podzikowali Osobie, ktra przez 18 lat pracy zawodowej kierowaa nasza szko, bdc jej dyrektorem.

Przez wiele dugich lat bya naszym przewodnikiem i przyjacielem, ktra cae swoje serce oddaa naszej szkole. Zrobia z niej nasz dom, do ktrego przychodzio si bardzo chtnie        i z radoci, bo by to dom ciepy i bezpieczny. Czekaa tam na nas Pani Dyrektor czasami szczliwa, czasami czym bardzo zatroskana, ale zawsze pozytywnie nastawiona                  do wszystkich swoich wsppracownikw, ktrych traktowaa nie jak swoich podwadnych, ale jak swoich partnerw do wsplnej pracy na rzecz naszej szkoy i Gminy.

W imieniu caego Grona Pedagogicznego oraz wszystkich Pracownikw Obsugi dzikujemy za lata naszej wsplnej pracy. Jestemy zaszczyceni, e moglimy pracowa w tej szkole razem z Pani Dyrektor Zofi Draus.

 

W zwizku z nadchodzcymi wakacjami yczymy uczniom, rodzicom i nauczycielom samych sonecznych dni, zasuonego wypoczynku i bezpiecznego powrotu do domu.

A.Wony

 
Galeri  zobacz  - TUTAJ

Zakoczenie  roku szkolnego uczniw klas III gimnazjum

W czwartek 22 czerwca br. w Gimnazjum nr 3 w Trzcianie k. Rzeszowa dyrekcja i nauczyciele poegnali gimnazjalistw.
Po wprowadzeniu sztandaru i odpiewaniu hymnu pastwowego, nastpiy powitania, przemowy goci, poegnania i podzikowania.
Nastpnie nastpio wrczenie listw gratulacyjnych i pir przez wjta Gminy wilcza Adama Dziedzica dla szczeglnie uzdolnionych uczniw oraz dyplomw pamitkowych dla wszystkich uczniw klas III Gimnazjum nr 3.
Kolejno Pani dyrektor Zofia Draus rozdaa nagrody ksikowe oraz dyplomy dla 10 najlepszych uczniw i listy gratulacyjne dla ich rodzicw. Uhonorowania statuetkami i nagrodami za sukcesy sportowe dokonali nauczyciele wychowania fizycznego. Kady absolwent otrzyma te pamitkow ksik. Gimnazjalici podzikowali kwiatami Pani dyrektor, caej Radzie Pedagogicznej oraz pracownikom szkoy. Po wsuchaniu i obejrzeniu czci artystycznej, absolwenci ostatnie chwile w szkole spdzili na rozmowach i wspomnieniach przy smakowitym ciastku.
Z okazji zakoczenia roku szkolnego 2016/2017 yczymy gimnazjalistom absolwentom - rocznik 2017, bezpiecznego wypoczynku, piknej, sonecznej pogody, umiechu na co dzie, radosnych przygd i gotowoci do podjcia nowych wyzwa.
Dyrekcja i Nauczyciele

Galeri  zobacz  - TUTAJ

UWAGA RODZICE!

               Pkolonia ph: Wakacje z przygod dla dzieci Zespou Szk w Trzcianie trwa bdzie od 31 lipca 2017r. do 11 sierpnia 2017r. w godzinach od 8.00 do 13.00. Organizatorem wypoczynku jest LKS Trzcianka Trzciana, a jej uczestnikami 52 uczniw klas 0-6 Szkoy Podstawowej ZS w Trzcianie, nad ktrymi nadzr sprawowa bd nauczyciele i pracownicy obsugi ZS: Jan lczka - kierownik, wychowawcy - Lucyna Rzepka, Elbieta Kidacka, Agnieszka Dworak oraz higienistka Irena Pizo.  Kady dzie pkolonii zosta podporzdkowany okrelonemu tematowi, a jej program ma zagwarantowa dzieciom bezpieczny odpoczynek po caorocznej pracy w szkole.

Atrakcjami pkolonii bd min:

-  wyjazdy: na basen do Gogowa Mp., kina Zorza w Rzeszowie,

- wycieczki: do Wioski Sowiaskiej w Stobiernej, Muzeum Okrgowego/ Etnograficznego w Rzeszowie, Parku Mani w Kronie,

- zajcia: na polu golfowym w Trzcianie, RDTL w Trzcianie, Bibliotece Publicznej w Trzcianie,

- spotkania z ciekawymi ludmi: straakami, policjantami oraz sportowcami.

               Nie zabraknie atrakcji i niezapomnianych wrae.

Konkurs Piosenki WakacyjnejCelem konkursu byo promowanie muzykowania i piewania na ywo, tworzenie warunkw do prezentacji i promowania modych talentw wokalnych w klasach 1-3 SP.
Wyniki

I miejsce - Emilia Pomianek kl. Ib
I miejsce Daria yczko kl. IIIa,
I miejsce Trio: Izabela Rak, Oliwia Stpie, Wiktoria Wilk kl. Ia,


II miejsce Dominika Walczyk , Kamila Tomaka kl. Ia
II miejsce Emilia Hady kl. II
II miejsce Julia Stpie kl. IIIa


III miejsce Duet: Karolina Stawarz, Pawe Walkosz-Berda kl. IIIa,
III miejsce Duet: Dorian Gaucha, Kaper Mitak kl. Ib,


Wyrnienie: Dawid Szeczepanowski kl. Ia.

Zwycizcy poszczeglnych kategorii otrzymali dyplomy.Bogdan Barlik

Lucyna Rzepka

Oko w oko z dinozaurami czyli wycieczka  zerwek do Batowa.

10 czerwca 2017r. zerwkowicze z Zespou Szk w Trzcianie  wraz z rodzicami i wychowawczyniami p. Lucyn Rzepk,  p. Dorot  Bieszcz- Daniluk  i p. Mari Stachur Sotys uday si na wycieczk do Juraparku w Batowie. Wyprawa rozpocza si bardzo wczenie bo o godz. 6.15 Po dotarciu na miejsce grupa moga rozpocz zwiedzanie. A atrakcji nie brakowao. Dzieci zwiedziy ciek dydaktyczn gdzie znajduj si modele dinozaurw, ktre zostay wykonane przez paleontologw z wielk dbaoci o szczegy. Kolejnym punktem wycieczki byo Muzeum Jurajskie gdzie mona byo zobaczy rnego rodzaju skamieniaoci a cz wystawy prezentowaa zby, krgi i tropy dinozaurw. Nastpnym punktem wycieczki byo Prehistoryczne Oceanarium, ktre najbardziej zachwycio uczestnikw wyprawy. Przedstawione tam zostao jak wygldao podwodne ycie miliony lat temu. Batowski  Zwierzyniec to kolejna atrakcja wycieczki. Po zwierzycu wszyscy poruszali si amerykaskim schoolbusem i ogldali yjce tam -w wydzielonych sektorach- rne zwierzta np. wielbdy, lamy, australijskie emu, azjatyckie antylopy nilgau i wiele innych ciekawych gatunkw. Przejadk po zwierzycu umilay ciekawe opowieci przewodnika . Po takich atrakcjach dzieci wraz z rodzicami udali si na obiad. Nastpnie by czas wolny podczas ktrego mona byo skorzysta  jeszcze z wielu atrakcji jakie proponuje Batowski Kompleks Turystyczny m.in. plac zabaw, park rozrywki, kraina koni itp. Po wspaniaej zabawie nie zabrako czasu na zakup pamitek. Pogoda dopisaa, humory rwnie. Wszyscy wrcili do domw zmczeni, ale zadowoleni.

M.Stachura-Sotys

 

Czowiekiem si jest, dyrektorem  bywa

 

Ze szkolnego  mundurka, z pokoiku na pitrze,

Z fotografii z warkoczem, ze spacerw na wietrze

Coraz mniej dzi pamitam, coraz rzadziej si miej,

Pozostao mi jedno wspomnienie...

Agnieszka Osiecka

 

Biecy rok szkolny 2016/17 jest w historii szkoy w Trzcianie 142. Z wielk satysfakcj, my, pracujcy tu obecnie patrzymy na dokonania tych wszystkich, ktrzy j tworzyli i sukcesywnie rozwijali, z zadowoleniem oceniamy jej obecn pozycj i z nadziej mylimy o przyszoci. miem twierdzi, e tylko ludzie z pasj, rozumiejcy waciwie misj szkoy mogli doprowadzi do wielu wspaniaych jej osigni potwierdzanych ogldem zewntrznym, obserwacjami ycia wewntrzszkolnego, wydawnictwami cigymi i artykuami z miejscowej prasy, zapisami kronik szkolnych, posiadanymi certyfikatami, nagrodami, dyplomami, sprawdzianami, rankingami itp.
Na przestrzeni lat przez szko w Trzcianie przewino si wiele osb, ktre pozostaj w pamici uczniw i nie tylko. Jednak upyw czasu sprawia, e ludzie bardzo wani staj si z czasem anonimowi.
Co wiemy o nauczycielach, ktrzy tworzyli owiat w naszej wsi i wychowali wiele jej pokole? Czy pamitamy i znamy dyrektorw, ktrzy kierowali t szko i s jeszcze wrd nas?
Przywoywanie ich pamici, pisane biografie czy przeprowadzane wywiady powoduj, e ludzie ci wracaj do wspczesnoci, a ich wspomnienia pozwalaj poznawa histori naszej szkoy i wsi.
Z perspektywy upywu czasu powinnimy upamitnia osoby, ktre zawsze wybieray szlachetne cele i pozostaway wierne swoim zasadom.
W nowo powstaej zakadce lad swj zostawili s przedstawione materiay na temat byych dyrektorw szkoy w Trzcianie, z ktrymi zostay przeprowadzone wywiady poczone ze skrtowymi biogramami (dotyczce tylko i wycznie pracy w trzciaskiej szkole). Zamieszczone w zakadce wywiady s autoryzowane.
Moim celem nie byo bowiem opracowanie penych, obszernych biogramw poszczeglnych postaci, a jedynie stworzenie wspomnienia o nauczycielach - dyrektorach tu pracujcych. Zdaj sobie spraw, e nie wszystko zostao ujte w taki sposb, jakby to widzieli bohaterowie artykuu. Przepraszam za ewentualne niecisoci i niedopowiedzenia. Mam nadziej, e w przyszoci zostanie wydany Sownik biograficzny dyrektorw i nauczycieli trzciaskiej szkoy, a by moe, Ci najbardziej zasueni doczekaj si tablicy upamitniajcej prac w tej szkole.

Zofia Draus
 

SZKOLNE KONKURS  - ,, MISTRZ  MATEMATYKI   W KL. I - III  SP - EDYCJA 2016/2017 - ROZSTRZYGNITY

 

W r. szk. 2016/2017 Szkolny Konkurs Matematyczny ,, Mistrz Matematyki" by adresowany do uczniw klas I - III SP w Trzcianie.

Celem konkursu byo:
Rozwijanie zainteresowa i uzdolnie matematycznych u dzieci w modszym wieku szkolnym.
Zwikszenie efektywnoci pracy z uczniem zdolnym.
Wyonienie najzdolniejszych uczniw w zakresie matematyki na szczeblu edukacji wczesnoszkolnej.

By to konkurs, w ktrym brali udzia wszyscy uczniowie z kl. I - III SP i mogli wykaza si swoj wiedz, umiejtnociami i zdolnociami matematycznymi.
Celem konkursu byo wyonienie z kadej klasy I - III SP w Trzcianie najzdolniejszych matematycznie uczniw / po 1 z kadej klasy/ i nadanie im tytuu ,,Mistrz Matematyki / danej klasy /.
Konkurs pozwoli zdiagnozowa potencja i zaangaowanie uczniw, jak rwnie odkry ich uzdolnienia i talenty matematyczne.
Dla kadej klasy / I - ej, II - ej, III - ej / opracowano oddzielny test konkursowy, w ktrym zadania wykraczay poza podstaw programow , wymagay od uczniw samodzielnoci, wyobrani, twrczego mylenia, logicznego kojarzenia faktw. Testy / zadania konkursowe/ w poszczeglnych kl. I - III SP przeprowadzono w czerwcu 2017 roku.
Zwycizcy poszczeglnych klas otrzymali dyplomy i tytuy ,,Mistrz Matematyki danej klasy I - III SP w Trzcianie w r. szk. 2016/2017.
W r. szk. 2016/2017 w klasach I - III SP w Trzcianie klasowymi ,,Mistrzami Matematyki zostali :
w klasie I a SP - Dawid Szczepanowski
w klasie I b SP - Emilia Pomianek
w klasie II SP - Krzysztof Kaczmarzyk
w klasie III a SP - Patryk lzak
w klasie III b SP - Mikoaj Kotowicz

Wszystkim zwycizcom gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw w rozwijaniu swych uzdolnie i talentw matematycznych.


Elbieta Furmaniak

 

Notatki z podry - otwa, Estonia, Finlandia


14.06.2017r. - roda

Tygodnie, a nawet miesice snucia przernych planw, klikania po Internecie, szukania gdzie tym razem wybra si na szkoln, pracownicz wycieczk. Wybr pad na kraje; otw, Estoni, Finlandi. Spotkanie z organizatorem wycieczki pani Ewelin z biura podry ELHoliday w celu uzgodnienia szczegw. I w kocu roda godzina dziewitnasta - wyruszamy. Na pocztek trasa Trzciana – Ryga. Na podr zamwilimy fajn pogod.

15.06.2017r.- czwartek

Dzisiaj w planach zwiedzanie Rygi uroczej stolicy otwy, pooonej nad rzek Dwin. Ryga jest nowoczesn metropoli. Nowoczesno miasta ma jednak swoje plusy i minusy. Do plusw naley zaliczy wygld – szkoo i aluminium w elewacjach licznych nowopowstaych budynkw, piknie odremontowane secesyjne centrum oraz mnstwo drogich, luksusowych samochodw na ulicach. Minusem jest spory ruch uliczny, co nieco utrudnia poruszanie si po miecie.
Na rysk Starwk powicamy ponad 3 godziny spaceru. Nasz przewodnik, bardzo mody czowiek o odwanych pogldach, rodzimy otysz, po polsku opowiada o „cudach” stolicy. Ogldamy Koci w. Piotra, pomnik muzykantw z Bremy, Plac Ratuszowy z Domem Bractwa Czarnogowych, Koci w. Jakuba, kamieniczki „Trzej Bracia”, mury staromiejskie, kocie kamieniczki i mnstwo, mnstwo ryskiej secesji. Starwka robi na nas bardzo pozytywne wraenie, ktre przypiecztowujemy deserem i smakowit kaw. Szukajc „tajemniczego” miejsca robimy ponownie kko po Starwce. Ale, odnajdujemy miejsce, gdzie pod parasolkami mona wypi dobr kaw w normalnej cenie. Czas wolny na Starym Miecie Rygi, gdzie panuje niepowtarzalna atmosfera redniowiecza powoduje, e nie odczuwamy zmczenia i znuenia. Obiad zjadamy w restauracji - stylowej karczmie na obrzeach Rygi. No i w kocu upragniony hotel KEIZARMEZS.

16.06.2017r.- pitek

Na niadanie – szwedzki st. Kady wybiera co lubi i co mu najbardziej smakuje. I w drog. Przekraczamy otewsko-estosk granic. Po ponad trzech godzinach jazdy docieramy do kolejnej na naszej trasie stolicy – Tallina. Dzisiaj decydujemy si zrobi dzie „na luzie”, bo po wczorajszym „Riga City Tour” wszyscy s troch zmczeni. Pierwsze kroki w Tallinie kierujemy do portu. Port jest naprawd imponujcych rozmiarw. Zapewne wikszo eglujcych po Morzu Batyckim zag dociera wanie do Tallina. Przewaaj tu bandery fiskie i estoskie, ale dostrzegamy te Szwedw, Norwegw, Rosjan, Niemcw, Duczykw, Holendrw, a nawet Amerykanw. Oczywicie w caym tym midzynarodowym towarzystwie nie moe zabrakn i Polakw. Spotykamy si z kolejnym przewodnikiem tym razem Polakiem zamieszkaym w Estonii, ktrego na duej zafascynowa ten kraj. Z wielkim zaangaowaniem, przejciem, a rwnoczenie ze swad z nutk humoru opowiada nam histori Tallina i wskazuje miejsca godne uwagi. Kilka godzin spacerujemy po ulicach i uliczkach obu czci Starego Miasta (Dolne Miasto i Grne Miasto). Ogldamy: wzgrze Toompea, Sobr Aleksandra Newskiego, budynek Parlamentu Estonii, Koci luteraski NMP, tarasy widokowe, baszty murw obronnych Wysoki Herman i Gruba Magorzata. Ogldamy m.in. pamitkow tablic, ktra upamitnia brawurow akcj polskiego okrtu podwodnego ORP Orze, Ratusz Miejski a take aptek z 1422 roku, pomnik ofiar zatonicia promu „Estonia. Po zwiedzaniu - czas wolny na starwce Tallina. Kolejna degustacja kawy i piwa. Trzeba przyzna, e Estoczycy w przeciwiestwie do swoich poudniowych ssiadw, potrafi robi dobre piwo. Obiad zjadamy w talliskim barze usytuowanym w centrum miasta. Wszyscy jestemy dzi troch zmczeni, a jutro musimy wczenie rano wsta. Z gry podziwiamy ostatni raz Starwk oraz wybrzee Zatoki Fiskiej. Udajemy si do hotelu Dingiel.

17.06.2017r.- sobota

Dzisiaj dzie zaczlimy wczenie rano niadaniem o godzinie szstej, bo o smej odpywa nasz prom do Helsinek. W podrach promami mamy mniejsze bd wiksze dowiadczenie. W zwizku z tym, wydarzeniu temu towarzyszy na pocztku may niepokj i zaciekawienie. Zaadunek promu idzie sprawnie, ale wypywamy z delikatnym opnieniem. Prom bardzo szybko przemkn przez Zatok Fisk i na szczcie nie zdylimy odnotowa objaww choroby morskiej. W samo poudnie dotarlimy do Helsinek. Miasto jest zupenie inne ni te, ktre dotychczas zwiedzilimy. Rni si architektonicznie, ale wida take zdecydowanie wiksz majtno stolicy Finlandii w porwnaniu do wieo upieczonych stolic Unii Europejskiej, ktre mielimy okazj dotychczas oglda. Zwiedzamy: koci w skale, park z pomnikiem J. Sibeliusa, Parlament, Muzeum Ateneum, plac senacki z katedr luterask i pomnikiem cara Aleksandra II, Sobr Uspieski, podziwiamy mnstwo tablic pamitkowych i pomnikw. Pan przewodnik, rodzimy mieszkaniec Finlandii, chcia pokaza nam jak najwicej. Chwilami nogi odmawiay posuszestwa. Ale wszyscy dzielnie spacerowali po stolicy. Podczas przechadzki spotykalimy liczne grupki radosnych dziewczt w wiankach i wesoych modziecw w rnych przebraniach. Dowiedzielimy si, e s to modzi ludzie obchodzcy swe wieczory panieskie i kawalerskie. Helsinki s nowoczesnym miastem. Nam mieszkacom Podkarpacia brakuje w nim parkw i zielecw. Wycieczkowiczom wyranie doskwiera brak awek, ktrych w Helsinkach jak na nasz gust jest za mao. Zgodnie stwierdzamy, e jestemy ju troch zmczeni zwiedzaniem duych miast. Jzyk fiski jest dla nas niewymawialny i ciki w ogle do przeliterowania. Je i pi w stolicy Finlandii mona do oporu. Ceny wysokie jak na polski portfel. No c – Skandynawia – mamy co chcielimy! Po obfitym smacznym posiku udajemy si spacerkiem do portu, aby zakotwiczy na promie i powrci do Tallina. Na promie tym razem niezapomniane wraenia – umiejcy si bawi Finowie, Estoczycy, Rosjanie. Na kadym pokadzie gra muzyka, mona taczy i piewa. Wszyscy w wspaniaym nastroju i humorze. Nam to te si udziela. O pnocy docieramy do Tallina i przesiadamy si do naszego autobusu. Czas wraca do Polski.

18.06.2017r.- niedziela

Podrujemy, pimy w autobusie, zatrzymujemy si na krtkich postojach. Do Trzciany docieramy przed osiemnast. Wszyscy jestemy zmczeni, ale bardzo, bardzo zadowoleni.

Z.Draus
 

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

Wycieczka do Radawy

W dniach 12-13 czerwca 2017 roku uczniowie klas III gimnazjum pod opiek pani Iwony Mikosz oraz panw Jakuba Grodeckiego i Jana lczki udali si na dwudniow wycieczk do Radawy.

Radawa to malownicza miejscowo wypoczynkowa synca z mikroklimatu z du zawartoci jodu w powietrzu pooona w wojewdztwie podkarpackim, w powiecie jarosawskim, w gminie Wizownica.

Program wycieczki powicony by aktywnym formom spdzania wolnego czasu.

W pierwszym dniu uczniowie mieli okazj wykaza si swoimi umiejtnociami strategicznymi na polu walki paintballowej. Uczniowie kpali si rwnie w zalewie. Drugi dzie powicony by wspinaczce w parku linowym.

W zwizku z realizacj innowacji pedagogicznej "Bliej swoich korzeni - poznajemy histori Polski, Europy i Stanw Zjednoczonych" ostatnim punktem naszej wycieczki by pobyt
w acucie, gdzie zapoznalimy si z histori Zamku oraz obejrzelimy kolekcj wielu rodzajw i gatunkw storczykw.

Wycieczka do Radawy bya niestety ostatni atrakcj turystyczn  zorganizowan przez wychowawcw dla swoich wychowankw, dlatego dugim rozmowom - wspomnieniom podczas spacerw i ogniska nie byo koca.

 

Iwona Mikosz

 

Wycieczka do Bolestraszyc i Krasiczyna

Tym razem za celem wycieczki klasy II, IVa i IVb szkoy podstawowej obray sobie Arboretum w Bolestraszycach i zamek w Krasiczynie.

6 czerwca 2017 roku punktualnie o godzinie 7:00 uczniowie wraz z wychowawczyniami: pani Joann Gajewsk Zbek, pani Renat Misiud i pani Monik Woowiec wyruszyli autokarem do pooonego w okolicach Przemyla ogrodu. Tam prowadzeni przez przewodnika podziwiali niezwyke okazy botaniczne. Spacerujc alejkami, korzystali z urokw tego cudownego miejsca. Bdzili ciekami rolinnego labiryntu. Zaywali przyjemnych chwil w cieniu pergoli poronitych rnobarwnymi kwiatami. Przechadzali si drewnianymi mostami umieszczonymi nad stawami, ktre stanowiy rodowisko ycia nie tylko dla rolin, ale rwnie wielu gatunkw zwierzt. Uczniowie ywo reagowali na widok ryb, zaskroca czy wi  - mieszkacw tych malowniczych zbiornikw wodnych. Modzi botanicy wietnie bawili si w ogrodzie sensualnym, miejscu, w ktrym znajdoway si specjalistyczne kolekcje rolin atrakcyjnych pod wzgldem dotykowym i zapachowym. Zgromadzono tam rwnie pokany zbir zi, ktrych rozcierane licie dostarczay niesamowitych wrae zmysowych. Niektrych gatunkw uczniowie mogli nawet skosztowa. Jednak najwiksz uwag wycieczkowiczw zwrciy pawie dumnie rozkadajce swoje wielobarwne ogony.

Po tak ciekawych zajciach z przyrody uczniowie wraz z opiekunami dowiadczyli ywiej lekcji historii na zamku w Krasiczynie. Pan przewodnik, zajmujco opowiadajc o dziejach budowli, oprowadza  przybyych po kolejnych komnatach, zdradza miejsca tajemnych przej i schowkw. Dzieci najbardziej zaciekawi sugestywn opowieci o legendarnej Biaej Damie, ktrej obecnoci mia osobicie dowiadczy. Historia ta zaintrygowaa szczeglnie najmodszych uczestnikw wycieczki i z pewnoci na dugo pozostanie w ich pamici. Najodwaniejsi zdecydowali si rwnie zej do lochw i przej prze specjalnie przygotowany korytarz strachu.

Po takich wraeniach wszystkim nalea si obiad, ktry ze smakiem zjedli w zamkowej restauracji. Peni wrae, zaopatrzeni w pamitki wyruszyli w drog powrotn do domu, by mc podzieli si z najbliszymi niezwykymi dowiadczeniami minionego dnia.

 

Monika Woowie

Galeri  zobacz  - TUTAJc

 

 

SZKOLNE KONKURS  - ,, MISTRZ  KALIGRAFII   W KL. I - III  SP - EDYCJA 2016/2017 - ROZSTRZYGNITY

W r. szk. 2016/2017 Szkolny Konkurs Kaligraficzny,, Mistrz Kaligrafii" by adresowany do uczniw klas I - III SP w Trzcianie.

Celem konkursu byo:
mobilizowanie uczniw do starannego i estetycznego pisma;
doskonalenie umiejtnoci odrcznego pisania zgodnego z zasadami kaligrafii;
promowanie sztuki piknego pisania;
uwraliwienie uczniw na obowizek dbaoci o ksztatne, poprawne pismo;
budzenie szacunku dla tradycji kaligrafii, ktra jest nie tylko sposobem przekazywania informacji i posiada walory estetyczne, ale ksztatuje i odzwierciedla charakter piszcego : jego pracowito, zaangaowanie, trening i talent.
By to konkurs, w ktrym brali udzia wszyscy uczniowie z kl. I - III SP i mogli wykaza si dbaoci odrcznego, starannego, estetycznego, ksztatnego, zgodnego z zasadami kaligrafii, poprawnego pisma w przedmiotowych zeszytach. Celem konkursu byo wyonienie z kadej klasy I - III SP w Trzcianie uczniw bezbdnie i najpikniej piszcych we wszystkich swoich, przedmiotowych zeszytach przez cay r. szk. 2016/2017 zgodnie z zasadami kaligrafii / po 1 z kadej klasy/ i nadanie im tytuu ,,Mistrz Kaligrafii / danej klasy /.
Komisja zoona z wszystkich p. wychowawczy poszczeglnych klas I - III SP, po przegldniciu wszystkich zeszytw uczniw, wielu dyskusjach, przemyleniach, spord wielu piknych pod wzgldem kaligrafii zeszytw wybraa uczniw, ,,Mistrzw Kaligrafii / po 1 z kadej klasy/.
Konkurs trwa cay r. szk. 2016/2017 i pozwoli /w czerwcu b.r. szk. /wyoni w poszczeglnych klasach I - III SP ,,Mistrzw Kaligrafii / po 1 z kadej klasy/.
Zwycizcy poszczeglnych klas otrzymali dyplomy i tytuy ,,Mistrz Kaligrafii danej klasy I - III SP w Trzcianie w r. szk. 2016/2017.

W r. szk. 2016/2017 w klasach I - III SP w Trzcianie klasowymi ,, Mistrzami Kaligrafii zostali :
w klasie I a SP - Eliza Szalony ;
w klasie I b SP - Aleksandra Gierlak;
w klasie II SP - Katarzyna Bury
w klasie III a SP - Tatiana Depowska
w klasie III b SP - Gabriela Czech
Wszystkim zwycizcom gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw w sztuce piknego pisania, zgodnego z zasadami kaligrafii.


Elbieta Furmaniak
 

Sukces w Karate

30 maja 2017r. odby si Turniej Karate z okazji Dnia Dziecka w Akademii Karate Tradycyjnego Marty Niewczas. W sympatycznej atmosferze i penych emocji pojedynkach rywalizowali zawodnicy i zawodniczki z Akademii. Swoj postaw pokazali, e karate nie ma ogranicze i mona je wiczy z sukcesami przez cae ycie i w kadym wieku. Wszyscy uczestnicy otrzymali symboliczne upominki a finalici medale oraz dyplomy.
Mio nam poinformowa, e ucze naszej szkoy Krzysztof Koodziej zdoby IV miejsce. Gratulujemy Krzysiowi sportowej postawy i mocnego ducha walki oraz yczymy dalszych sukcesw.

Galeri  zobacz  - TUTAJ
 

Tenisowe sukcesy

Zuzanna Bednarz uczennica kl.V Szkoy Podstawowej w Trzcianie wykazuje ogromny talent sportowy. Dyscyplin w ktrej odnosi sukcesy jest tenis ziemny. Aktualnie reprezentuje klub PT  Olimpia Pozna. W rankingu Polskiego Zwizku Tenisowego zajmuje 4 miejsce w kraju w kategorii Skrzaty do 12 lat.

Polski Zwizek Tenisowy oraz Ministerstwo Sporu i Turystyki informuje o sukcesach Zuzi. I tak w br.:

 • w Oglnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Skrzatw- Zamo 2 miejsce /maj 2017/

 • OTK 12 Turniej o Puchar Starosty Puawy 1 miejsce /maj 2017/

 • WTK Wojewdzki Turniej Modzikw i Modziczek Zamo - 2 miejsce /marzec 2017/

 • OTK Turniej Skrzatw Zotoryja 3 miejsce /luty 2017/

 • OTK Oglnopolski Turniej Klasyfikacyjny Skrzatw Zamo 1 miejsce /luty 2017/

 • OTK Turniej Skrzatw Pozna - 1 miejsce /stycze 2017/

 • OTK Turniej Babolat fairPlayce Cup Pozna - 1 miejsce - /stycze 2017/

 • MP Mistrzostwa Polski Skrzatw 3 miejsce - /stycze 2017/

Cieszy fakt, e nasza uczennica odnosi tak prestiowe sukcesy na forum Oglnopolskim. Biorc pod uwag mody wiek Zuzi wrymy Jej wielk karier sportow. Gratulujemy sukcesw i yczymy kolejnych udanych wystpw  na imprezach tenisowych.

Galeri  zobacz  - TUTAJ

Z. Draus

 

 

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
O PIRO WJTA GMINY WILCZA
I TYTU MISTRZA ORTOGRAFII
 

W maju 2017 r. w klasach I - VI szkoy podstawowej i I - III gimnazjum Zespou Szk w Trzcianie odby si etap szkolny Gminnego Konkursu Ortograficznego o Piro Wjta gminy wilcza, ktry wyoni uczestnikw etapu gminnego.
W etapie gminnym Gminnego Konkursu Ortograficznego o Piro Wjta Gminy wilcza wziy udzia:

1. Klasy I - III szkoy podstawowej:
- Kamila Tomaka - kl. I b SP / opiekun dydaktyczny - p. Elbieta Furmaniak/ ;
- Aleksandra Wozowicz - kl. II / opiekun dydaktyczny - p. Renata Misiuda/ ;
- Mikoaj Kotowicz - kl. III b / opiekun dydaktyczny - p. Magorzata Kurzeja/ ;
2. Klasy IV - VI szkoy podstawowej: - Aleksandra Mytych - kl. IV a / opiekun dydaktyczny - p. Joanna Gajewska- Zbek/ ;
- Adrian Depa - kl. V / opiekun dydaktyczny - p. p. Joanna Gajewska- Zbek / ;
- Kacper Czech - kl. VI b / opiekun dydaktyczny - p. Anna Wony / ;
3. Klasy I - III gimnazjum :
- Katarzyna Dbrowska - kl. I G / opiekun dydaktyczny - p. Anna Wony / ;
- Agnieszka Rygiel - kl. II b G /opiekun dydaktyczny - p. Izabela Sito / .
W dniu 7 czerwca 2017r. w Zespole Szk w wilczy odby si Gminny Konkurs Ortograficzny o Piro Wjta Gminy wilcza i tytu MISTRZA ORTOGRAFII, ktrego laureatami z naszej placwki zostali:
1. Kamila Tomaka - kl. I b /I Miejsce i tytu ,, Mistrz Ortografii'' klas I SP/;
2. Mikoaj Kotowicz - kl. III b / II Miejsce / ;
3. Aleksandra Mytych - kl. IV / I Miejsce i tytu ,, Mistrz Ortografii'' klas IV SP/;
4. Adrian Depa - kl. V / II Miejsce /; 5. Kacper Czech - kl. VI b / III Miejsce / ; 6. Katarzyna Dbrowska - kl. I G / III Miejsce /; 7. Agnieszka Rygiel - kl. II b G / II Miejsce /.

Wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw.

Elbieta Furmaniak
 

Gala rozdania nagrd z Powiatowego Konkursu Fotograficznego

 

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

 

WYCIECZKA  KLAS  I  SP  DO  KOPALNI  SOLI  W  BOCHNI ORAZ  ZOO  W  KRAKOWIE

Dnia 15 maja 2017 roku uczniowie z klasy I a i I b SP wraz ze swoimi wychowawczyniami  / p. E. Furmaniak,  p. M. Smajdor/  o godz. 6:15 wybrali si z Trzciany na wycieczk do najstarszej w Polsce Kopalni Soli w Bochni oraz krakowskiego zoo.                                                               

   Zwiedzanie kopalni rozpoczlimy o godz. 8:45 od zjazdu pod ziemi szybem Campi. Dla dzielnych pierwszakw zjazd wind na gboko 212 m by ogromn  frajd. Tu po zjedzie pod ziemi, na uczestnikw wycieczki czekaa kolejka, ktr przemierzylimy kilometrow tras pomidzy szybem Campi i Sutoris.  Kolejka ,, Kuba jechaa do szybko, ale po drodze moglimy zobaczy wiele zabytkw, postaci i ciekawych, zagadkowych miejsc. Trasa wioda przez unikalne komory solne i stare wyrobiska.

Kolejn atrakcj bya jedyna na skal wiatow, podziemna przeprawa odzi przez zalan solank komor. W towarzystwie dwch flisakw, barwnie opowiadajcych o tajemniczych zakamarkach bocheskiej kopalni, pokonalimy odlego 120 m w zalanej solank komorze. Przeprawa odbya si 2 odziami. Podczas rejsu podziwialimy pikno i surowo solnej komory. Tajemniczo miejsca, nastrojowe wiato i dwik uderzajcych  w tafl wody wiose, wywoay niezapomniane wraenia i pozwoliy wszystkim przey niezwyk przygod!

Zwiedzanie kopalni miao charakter podry w czasie, w ktr zostali zabrani uczniowie, dziki projekcji multimedialnej trasy turystycznej. Za pomoc holograficznych i interaktywnych inscenizacji oraz przestrzennych suchowisk pokazane zostay redniowieczne techniki wydobywcze, zwyczaje grnicze oraz inne aspekty z ycia kopalni. W pamici zwiedzajcych na dugo pozostan prezentacje obrazujce dawny system wentylacji, systemy transportowe, jak rwnie zalanie wod podziemnych chodnikw.
W opowiadaniu o historii bocheskiej kopalni przewodnikowi pomagali midzy innymi polscy krlowie oraz upnicy genuescy. Najmodsi uczniowie naszej szkoy mieli wraenie, jakby normalna praca grnikw w kopalni toczya si tu obok nich. Jedn z wielu atrakcji byo take zwiedzanie kaplicy w. Kingi oraz spotkanie Skarbnika, dobrego ducha bocheskiej kopalni.

Czterogodzinne zwiedzanie kopalni zakoczyo si pobytem w komorze Wayn, ktra znajduje si na poziomie VI Sienkiewicz, 250 m pod ziemi. Miejsce to pozwolio naszym uczniom na zrelaksowanie si i zakup pamitek. Pobyt w kopalni okaza si niezwyk przygod, interesujc lekcj oraz wietn zabaw. Uczestnicy wycieczki, nieco zmczeni i godni, wyruszyli do Szarowa, gdzie w restauracji ,, Azalia z apetytem  zjedli obiad.

Po zregenerowaniu si, odpoczynku wyruszylimy do krakowskiego ogrodu zoologicznego. Zoo w Krakowie jest redniej wielkoci. Eksponuje ponad 1300 sztuk zwierzt, przedstawicieli 270 gatunkw. Liczn grup stanowi zwierzta gince i zagroone wyginiciem ( ponad 100 gatunkw ). S to m.in.: yrafa Rothschilda, ko Przewalskiego, hipopotam karowaty, panda maa, pantera niena, tygrys amurski, wilk grzywiasty, antylopa addaks, szympans, lemury wari i katta, so indyjski, kondor wielki, pingwin Humboldta. Dzieci miay okazj zobaczy niespotykane na co dzie zwierzta                     i ptaki. Przemierzajc alejki ogrodu, oglday z bliska zwierzta, poznay ich wygld i tryb ycia.

Zwiedzajc pikny ogrd zoologiczny, podziwialimy wiele gatunkw zwierzt pochodzcych z rnych stref klimatycznych wiata, dowiadujc  si wielu ciekawostek na temat trybu  ich ycia. Podziwialimy: kucyki, osioki, zebry, wielbdy, sonie, hipopotamy, mapy, tygrysy, pantery, rysie, lwy, pawie, yrafy, koniki, osioki, ryby, wie, rne gady i pazy. Ponadto pikne aranacje drzew i krzeww iglastych.

Bezporedni kontakt ze zwierztami sprawi, e wiadomoci zdobyte podczas wycieczki trwale zapisz si w pamici zwiedzajcych. Krakowski ogrd zoologiczny okaza si  uroczym miejscem spdzania czasu wolnego na wieym powietrzu. By skarbnic wiedzy przyrodniczej pocztwk ze wiata. `

Po zwiedzaniu  ogrodu zoologicznego wyruszylimy w drog powrotn. W drodze powrotnej, pomimo zmczenia, dzieciom dopisyway humory, wzajemnie dzieliy si wraeniami z wycieczki. Z umiechem na twarzach, podekscytowani, peni wrae i pozytywnych przey uczniowie klasy  I a  i I b SP  wrcili do Trzciany. Bya to wspaniaa, ciekawa i atrakcyjna wycieczka, ktra z pewnoci wszystkim na dugo mile utkwi w pamici.

                                                                                                        Elbieta Furmaniak

                                                                                                                   Marta Smajdor

 

 

 

Wycieczka do Flyparku w Rzeszowie

        Dnia 4 maja 2017 roku  uczniowie klas III gimnazjum pod opiek wychowawcw udali si do Flyparku w Rzeszowie.

Jest to najwikszy na Podkarpaciu park trampolin w skad ktrego wchodzi osiem stref tematycznych, z rnorodnymi trampolinami, basenem z gbkami, wielk poduch pneumatyczn, ciank wspinaczkow i wieloma innymi atrakcjami. Dobry humor  dopisywa wszystkim uczestnikom. Po intensywnych wiczeniach wszyscy uczestnicy zabawy poczuli gd, wic udalimy si na mae co nieco, oczywicie do ..... McDonald's.

 

Iwona Mikosz

 

Dzie Dziecka na polu golfowym

Jak mio jest widzie umiechnit twarz dziecka, a zwaszcza w dniu jego wita. Dlatego te spdzenie dnia na polu golfowym okazao si trafnym pomysem. Uczniowie klas IVa, IVb, V oraz VIa i VIb wraz z wychowawczyniami mogli pozna tajniki gry w golfa, pogra i przekona si jak jest to interesujcy sport.

R. Czubocha

Wicej informacji TUTAJ
 

Wycieczka zerwek do mini zoo


1 czerwca 2017 roku uczniowie klas 0 a i 0 b wraz z wychowawczyniami p. Lucyn Rzepk, p. Dorot Bieszcz Daniluk i p. Mari Stachur -Sotys wybrali si do Mini Zoo mieszczcego si w markecie budowlanym Majster w Rzeszowie. Dzieci miay okazj zobaczy niespotykane na co dzie zwierzta i ptaki. Przemierzajc alejki ogrodu, oglday z bliska zwierzta, poznay ich wygld i tryb ycia. Bezporedni kontakt ze zwierzciem sprawia, i wiadomoci zdobyte podczas wycieczki na trwae zapisz si w pamici dzieci. Wycieczka okazaa si nie tylko wspaniaym przeyciem, ale rwnie atrakcyjn lekcj przyrody. Ogrd zoologiczny jest uroczym miejscem do spdzenia wolnego czasu jak i skarbnic wiedzy przyrodniczej caego wiata. Po zakoczonym zwiedzaniu dzieci otrzymay pamitkowe dyplomy. Radosne i pene wrae wrciy do szkoy.
Maria Stachura - Sotys

Galeri  zobacz  - TUTAJ
 

 

Modzie i dzieci od dzi bezpieczni w sieci

 W Dniu Dziecka br. dla uczniw gimnazjum zorganizowano zajcia warsztatowe w ramach projektu Modzie i dzieci od dzi bezpieczni w sieci. Warsztaty zostay przeprowadzone przez trenerw Centrum Szkoleniowo- Terapeutyczne SELF s.c. w Rzeszowie.
Modym ludziom trudno wyobrazi sobie dzisiejszy wiat bez Internetu. Okoo 30% nastolatkw pozostaje online cay czas niezalenie od miejsca pobytu, a 93,4% codziennie korzysta z Internetu w domu (badania Nastolatki 3.0 NASK, 2016).
Jak wynika ze statystyk internetowych, ogem niemal jedna trzecia (32%) polskich dzieci w wieku 718 lat miaa kontakt z erotyk i pornografi w Internecie. Starsza modzie miaa styczno z takimi materiaami czciej, ale nawet w przypadku dzieci w wieku 712 lat byo to 27% (Megapanel PBI dla Fundacji Dajemy Dzieciom Si, 2015).
Jednoczenie a 23% rodzicw w ogle nie rozmawiao z dziemi o bezpieczestwie w sieci, a spord tych, ktrzy to robili, tylko poowa poruszaa temat niebezpiecznych treci (Orange, 2016).
Kontakt z takimi materiaami czsto powoduje wystpienie wysokiego poziomu negatywnych emocji oraz zaburza prawidowy rozwj i obnia poczucie bezpieczestwa dziecka.
Pornografia ogldana przez dzieci i modzie moe ksztatowa w nich faszywe pogldy na sfer seksualnoci i stanowi wypaczon edukacj seksualn. Wyniki bada potwierdzaj, e czsty kontakt dzieci z tego rodzaju treciami moe prowadzi do problemw w sferze seksualnoci w pniejszym wieku.
Wyniki wielu bada potwierdzaj take, e kontakt z przekazami penymi przemocy, np. poprzez gry komputerowe, moe mie negatywny wpyw na psychik dzieci i prowadzi do wikszej tolerancji na przemoc lub wrcz agresji.
Szkodliwe treci to materiay, ktre mog mie negatywny wpyw na rozwj i psychik dzieci i modziey. Dzieci mog na nie trafia celowo lub przypadkowo, np. poprzez mylne wyniki wyszukiwania, spam czy reklam.
Do szkodliwych treci zazwyczaj zalicza si:
treci pornograficzne, w tym materiay prezentujce relacje seksualne z wykorzystaniem przemocy oraz nietypowe i dewiacyjne zachowania seksualne;
treci prezentujce przemoc i okruciestwo, np. w filmach bd brutalnych grach komputerowych;
treci promujce zachowania autodestrukcyjne samookaleczenia lub samobjstwa, bd zachowania szkodliwe dla zdrowia, np. wyniszczajce diety (tzw. ruch pro-ana), zaywanie narkotykw lub dopalaczy;
treci dyskryminacyjne, nawoujce do wrogoci lub nienawici wobec rnych grup spoecznych, narodowociowych, religijnych lub osb.


(na podst. Chro dziecko w sieci)
 

Dzie Dziecka

Dzie Dziecka jest Waszym witem, witem umiechu i zabawy.
Z tej okazji yczymy Wam tyle spokoju ile tylko potrzebujecie i tyle radoci, aby ycie nie wydawao si nudne.
Niech umiech od ucha do ucha promienieje na Waszych twarzach, a co dzie spotykaj Was nowe przygody w gronie wspaniaych przyjaci i kochajcej rodziny.
yczymy Wam, abycie yli w zgodzie z samym sob i z wasnym systemem wartoci - to wielkie szczcie, gdy jest si zadowolonym z tego, kim si jest.

yczymy Wam, aby Wasze dziecistwo byo jak najlepsze i aby trwao jak najduej, aby nigdy nie opucia Was odwaga, gdy przyjdzie Wam porzuci swoje bezpieczne pozycje.
Bdcie dziemi jak najduej, jak dzieci bawcie si, miejcie i kochajcie tak jak dzieci i serce dziecka zawsze miejcie!

 

Dyrekcja Zespou Szk W Trzcianie i Grono Pedagogiczne

 

Dzie Mamy i Taty w zerwkach

Cudownych rodzicw mam


Pod tym hasem 31 maja 2017 roku odbya si w Gminnym Centrum Kultury w Trzcianie uroczysto z okazji Dnia Rodzica. Dzieci klas 0 a i 0 b pod okiem swoich Pa ( Lucyny Rzepki, Marii Stachury- Sotys i Doroty Bieszcz- Daniluk) wystpiy przed swoimi Rodzicami i zebranymi Gomi z przedstawieniem pt. Na wiosennej ce oraz zaprezentoway wiersze, piosenki i tace dedykowane jake wanym osobom w yciu rodzicom.
Na scenie spotkay si postaci z rnych bani i bajek w barwnych strojach oraz kolorowe motyle, pszczki i kwiaty. Dzieci pene radoci i zapau prezentoway swoje role, pieway piosenki i taczyy.
Kadego rodzica rozpieraa duma i roso serce ,kiedy jego dziecko wystpowao. Niejednej mamie i tatusiowi ezka zakrcia si w oku.
To bya wyjtkowa uroczysto pena umiechu ,radoci i dumy. Szczliwe i rozpromienione twarze naszych Goci po raz kolejny day wyraz temu, jak wane s takie spotkania i chwile spdzone z dziemi.
Po czci artystycznej dzieci wrczyy upominki wasnorcznie wykonane na zajciach, pikne kwiaty i portrety tatusiw oraz buziaki i yczenia pynce z maych serduszek.
Nie zabrako rwnie sodkiego poczstunku i kawy przy ktrym rodzice, gocie, dzieci i wychowawcy maych artystw mio spdzili czas na wsplnych rozmowach .
Mamy nadziej e dzie ten na dugo pozostanie w pamici wszystkich przybyych Rodzicw, Goci i dzieci.

Dorota Bieszcz-Daniluk
 

Galeri  zobacz  - TUTAJ

Podzikowania

Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Zespou Szk w Trzcianie  serdecznie dzikuj  Rodzicom - za bezinteresown pomoc, yczliwo  i prac spoeczn na rzecz Szkoy. Wyraajc  sw wdziczno yczymy sukcesw oraz powodzenia  w realizacji yciowych zamierze.

S to Panowie:

Ryszard Rzepka,

Grzegorz Walczyk,

Wojciech Salach, 

Witold Kozubal,

Andrzej Pisula,

Zenon Czachor, 

Grzegorz Kotowicz,

Jan  Ksiek,

Jerzy Dziedzic,

Marcin Czech,

Robert  Kania.

Dzikujemy.

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

 

Konkurs fotograficzny edycja 2017 r.  rozstrzygnity !!!

        Z wielk przyjemnoci informujemy i Powiatowy Konkurs Fotograficzny Dzie i noc w krajobrazie naszego regionu zosta rozstrzygnity.

Na tegoroczn edycj konkursu nadesano 235 prac, ktre cechowa bardzo wyskoki poziom.
       Po dugich i burzliwych ustaleniach podczas rozstrzygania konkursu fotograficznego jury w skadzie:
Przewodniczcy Adam Kus - Kierownik Dziau Multimedialnych Technik WDK Rzeszw,

Czonkowie:
- Zbigniew Lis administrator RDTL w Trzcianie,
- Joanna Gajewska- Zbek nauczyciel ZS w Trzcianie

- Monika Czerkies instruktor WDK Rzeszw
wyonio zwycizcw tegorocznej edycji:
I miejsce Martyna Kapustyska uczennica ZS im. Jana Pawa II w Jasionce
II miejsce Oskar Pisula ucze Zespou Szk w Trzcianie
III miejsce Amelia Lis  uczennica ZS w Bratkowicach
oraz przyznao pi wyrnie:
Weronika Osypka, uczennica ZS Rudna Wielka
Milena Piotrowska, uczennica SP w Jasionce
Kacper Gunia, ucze ZS w Gogowie Mp.
Szymon aczak, ucze ZS w wilczy
Aleksandra Walkosz - Berda, uczennica ZS w Trzcianie
    Nagrody ufundowane s przez Wojewdzki Dom Kultury w Rzeszowie i Starostwo Powiatowe
    W trakcie oceny jury zwracao szczegln uwag na zgodno z tematem konkursu, jako i estetyk prac oraz oryginalne ujcia,.
Rozdanie nagrd nastpi w pniejszym terminie po uprzednim powiadomieniu laureatw konkursu.
Dzikujemy wszystkim uczestnikom za udzia i zapraszamy do kolejnych edycji konkursu.

protok str. 1 plik jpg TUTAJ

protok str. 2 plik jpg TUTAJ

Galeria nagrodzonych prac:

 

I miejsce - Martyna Kapustyska

 

II miejsce - Oskar Pisula

 

III miejsce - Amelia Lis

WYRӯNIENIA

Weronika Osypka

Milena Piotrowska

Szymon aczak

Kacper Gunia

Aleksandra Walkosz-Berda

 

Galeri  zobacz  - TUTAJ

SPOTKANIE   UCZNIW   KLAS  0 - III SP  W   TRZCIANIE   ZE  SZKO   MUZYCZN  YAMAHA

Ostatnie w tym roku spotkanie ze Szko Muzyczn Yamaha miao miejsce 17 maja 2017r., a jego tematem by teatr. Tym razem przenielimy si do teatru.

Uczniowie przypomnieli sobie, poznali najwaniejsze terminy zwizane  z teatrem ( scena, kurtyna, kulisy, kostiumy, charakteryzacja, sufler, scenograf, aktor, ...). Mogli obejrze przykady rekwizytw, peruk ,kostiumy oraz na chwil zosta prawdziwymi aktorami.

Prowadzcy przywiz do nas rne lalki. Jako pierwsz moglimy zobaczy pacynk mimiczn, czyli lalk poruszan za pomoc rki. Jej dua gowa jest doskonale widoczna dla kadego, a miny pojawiajce si na jej twarzy s rozpoznawane nawet z najdalszego zaktka sali. Kolejnymi poznanymi lalkami byy kukieki.  Te lalki na patyku s o wiele mniejsze, za to pokazuj ca posta. Jak przekonali si nasi uczniowie, wcale nie atwo jest gra kukiekami, czasami nawet chodzenie czy kanianie si moe by trudne. Ostatni poznan lalk bya marionetka poruszana za pomoc sznurkw, ktra wielkoci przypominaa naszych najmodszych uczniw bya tylko troch od nich mniejsza.

Na koniec audycji uczniowie przypomnieli sobie jakie osoby potrzebne s w teatrze, okrelili ich role oraz sami mogli odegra ma scenk. Po takiej prezentacji wasnych moliwoci, niektrzy uczniowie zapragnli zosta  w przyszoci aktorami. Dzieci przekonay si, e muzyka ma cisy zwizek z teatrem. Niektrzy uczniowie mogli dowiadczy,  jak muzyka pomaga nawet w prostym przedstawieniu jakie odegrali .

Bardzo dzikujemy artystom Szkoy Muzycznej YAMAHA za cykl 5 ciekawych, pouczajcych audycji muzycznych przeprowadzonych   w r. szk. 2016/2017.

Elbieta  Furmaniak

 

WYPRAWA       W    KOSMOS   -   MOBILNE   PLANETARIUM    W   ZS   W TRZCIANIE
   

Dnia 10 maja  2017 roku wszyscy uczniowie klas 0 - III Szkoy Podstawowej   w Trzcianie oraz chtni z klas starszych uczestniczyli ze swoimi wychowawcami w edukacyjnej zabawie Heca planet. Mobilne planetarium. Uczniowie mogli si dowiedzie i zobaczy jak powsta wszechwiat, galaktyki, ukad soneczny, zobaczy ruch planet. Projekcja odbywaa si  w specjalnej kapsule o ksztacie kuli, ktra dawaa wraenie przestrzeni kosmicznej. Wyprawa w Kosmos:

 • dostarczya   uczniom   wiedzy  na  temat  planet: ich nazw, usytuowania, budowy i charakterystycznych waciwoci;
 • rozszerzya   bierne   i   czynne   sownictwo   zwizane   z  astronomi,
 • rozwijaa wyobrani,bya kosmiczn zabaw.

       Po seansie wszystkie  dzieci  z  kl. 0 - III SP otrzymay broszurk z umysowymi zabawami: krzywk, wykrelan, rebusami, itp. , ktra  bya sprawdzianem  uzyskanej  wiedzy w kosmicznej kapsule.

       Taka pogldowa lekcja w mobilnym planetarium to doskonay sposb na nauk poprzez zabaw.

 

                       Elbieta Furmaniak

 

Konkurs historyczny

10 maja 2017 roku w naszej szkole odby si fina szkolnego etapu konkursu: AKCJA BURZA W PLACWCE ARMII KRAJOWEJ BRATKOWICE-GOGW poczony z projekcj filmu o tych wydarzeniach. Patronat nad tym konkursem objli: mgr in. Janusz Jakubek dyrektor Zespou Szk Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie, mgr Pawe Baj burmistrz Gogowa Maopolskiego i mgr Adam Dziedzic wjt gminy wilcza.

Wrd naszych uczniw, ktrzy licznie wzili w nim udzia i przygotowali prace plastyczne, prezentacje multimedialne i filmy wyrnieni zostali:

Klasy drugie Gimnazjum: Martyna Rak, Jan Stawarz, Wiktor Wony, Magdalena Rzepka i Kamila Szeliga.

Klasy trzecie Gimnazjum: Klaudia Pitek, Krzysztof Wony i Kinga Gierlak.

Do nastpnego etapu przesza praca uczennicy klasy drugiej: Aleksandry Dziedzic.

Wszystkim gratulujemy, a za Ol trzymamy kciuki w finale.

Teresa Biliska

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

 Mj smartfon, mj may wiat klikam z gow.

Dnia 9 maja b.r. gocilimy przedstawicieli Urzdu Komunikacji Elektronicznej  w Rzeszowie. Zostaa przeprowadzona lekcja dla uczniw Szkoy Podstawowej z klas II i III.

Urzd Komunikacji Elektronicznej, z myl o modych uytkownikach usug telekomunikacyjnych, prowadzi kampani edukacyjno-informacyjn dla dzieci ze szk podstawowych Mj smartfon, mj may wiat klikam z gow..

Program pokazuje uczniom, nauczycielom i rodzicom, jak bezpiecznie i w sposb odpowiedzialny korzysta z Internetu. Podczas lekcji prowadzcy ucz wiadomego korzystania z dostpu do sieci i nowych technologii. Wraz z dziemi identyfikuj zagroenia online i wskazuj jak ich unikn.

Edukacja najmodszych pozwala na ksztatowanie waciwych postaw i nawykw pozwalajcych na wykorzystanie potencjau Internetu.

Internet to rdo zabawy, wiedzy i komunikacji, ktre czasami moe nie ze sob wiele zagroe. Najmodsi uytkownicy zwabieni kolorowym wiatem swoich smartfonw, niekiedy korzystajcy z nich bez ogranicze, bez kontroli rodzicw i opiekunw, nie zdaj sobie sprawy z konsekwencji jakie mog wiza si ze ciganiem gier, wysyaniem drogich sms-w lub dostpem do treci pornograficznych nieodpowiednich dla ich wieku.

Skadamy serdeczne podzikowanie dla przedstawicieli Urzdu Komunikacji Elektronicznej   w Rzeszowie za przeprowadzon lekcj na ywo oraz za otrzymane pakiety informacyjno- edukacyjne.

Z. Draus

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

 

Zwierzta dla czowieka - czowiek dla zwierzt

27.04.2017r. grupa uczniw naszej szkoy (przedstawiciele szkolnego koa LOP) uczestniczya w sesji popularnonaukowej "Zwierzta dla czowieka- czowiek dla zwierzt" pod hasem "Pies w subie czowiekowi". Uczniowie brali udzia w konkursie wiedzy o psach oraz ciekawych pokazach psw ratowniczych, tresury i wystawy. Sesja odbya si w Zespole Szk Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.

M. Worosz

Wycieczka do Warszawy

Warszawa da si lubi,
Warszawa da si lubi,
Tu szczcie mona znale,
Tu serce mona zgubi.
Wiadoma rzecz, stolica
I kade sowo zbdnem.
I w ogle , i w szczegle
I pod kadym innym wzgldem.
Adolf Dymsza Warszawa da si lubi


25 kwietna 2017 roku uczniowie klas III i IV Szkoy Podstawowej w Trzcianie wraz z nauczycielkami: Magorzat Kurzej, Dorot obod i Monik Woowiec udali si na wycieczk do stolicy naszego kraju - Warszawy. Gwnym celem eskapady bya edukacja poprzez zabaw, eksperyment i obserwacj w Centrum Nauki Kopernik.

Z Trzciany grupa modych podrnikw wyruszya pno w nocy, by mc jak najwczeniej dotrze do Warszawy i efektywnie wykorzysta czas powicony na zwiedzanie stolicy. Podekscytowani uczniowie, nie mogc doczeka si celu podry, nie korzystali z moliwoci snu w autobusie. Po dotarciu na miejsce niezwocznie udali si do osawionego Centrum Nauki, by tam oglda eksponaty?! Jakie byo zdziwienie wszystkich, gdy okazao si, e eksponaty w Koperniku to nie s przedmioty w zoconych ramach, a swego rodzaju stacje dowiadczalne, ktre bez udziau zwiedzajcych i ich zaangaowania pozostaway martwe. Tam wszystkiego musieli dotkn, sprawdzi, przekrci, czasem nawet podskoczy lub krzykn, aby uruchomi eksponat.

Na wystawach w Centrum Nauki znaleli kilkaset rekwizytw. Uczniowie mogli podrowa na latajcym dywanie, dowiadczy sztormu na morzu, zagra na harfie bez strun, zleci robotowi uoenie autorskiej opowieci, pozna tajniki ludzkiego ciaa, sprawdzi, jak dugie jest jelito cienkie, przecign geparda, by przy narodzinach zudzenia optycznego i wiele, wiele wicej. Nauce przez zabaw i eksperyment nie byo koca. Trzy godziny miny w okamgnieniu.

Po tak imponujcej dawce nauki wszyscy zgodnieli. Udali si wic na obiad po warszawsku. Nastpnie z penymi brzuchami zwiedzili Stare Miasto. Podziwiali najwaniejsze atrakcje turystyczne Warszawy, o ktrych ciekawie opowiada pan przewodnik. Zmczeni piesz wdrwk po zakamarkach stolicy uczniowie odpoczli bawic si w najlepsze na placu zabaw. Kierowcy autobusu zafundowali im jeszcze przejazd Traktem Krlewskim i podziwianie zabytkw z autokaru.

Wyczerpani, ale niezwykle zadowoleni wrcili do Trzciany okoo godziny 22:20. Wycieczka do Warszawy by niezwykym dowiadczeniem zarwno dla dzieci jak i nauczycieli. Warto byo odwiedzi stolic.


Monika Woowiec

Galeri  zobacz  - TUTAJ


 

Wycieczka ladami historiiKlasy pierwsze i zerwki w Trzcinicy.

11 kwietnia klasy pierwsze i zerwki wybray si do Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy. Na pocztek dzieci obejrzay film o powstaniu grodu, po czym w sali wystawowej miay okazj zobaczy jak ubierali si Sowianie, czym si zajmowali, jakich narzdzi i przedmiotw uywali. Najciekawsze dla naszych uczniw byy oczywicie stare chaty, do ktrych mogli zajrze. Swj spacer po wiosce zakoczylimy wyjciem na platform widokow. Pokonalimy wiele schodw, eby nacieszy oczy piknym widokiem na osad i ca okolic. Spacer na wieym powietrzu sprawi, e dzieci z wielkim apetytem zjady przygotowany dla nich obiad.

Kolejn atrakcj wycieczki byy zajcia w Salce Odkrywcy. Rozpoczy si bajk o Leokadii, ktra podrujc w czasie poznaje dawnych mieszkacw grodu w Trzcinicy. Dzieci poznay przedmioty codziennego uytku jak garnki gliniane, drewniane naczynia, zabawki, ubrania. Mogy zaoy rne czci sowiaskiej garderoby. Na koniec wizyty kady dosta imienny Dyplom Maego Podrnika w Czasie.

W zwizku ze zbliajcym si witami wielkanocnymi uczniowie wzili rwnie udzia w warsztatach plastycznych i malowali pisanki, ktre oczywicie zabrali ze sob do domu.

To bya ciekawa i pouczajca wycieczka, wypeniona wieloma atrakcjami.

Marta Smajdor

 

Ogoszenie

 

Informujmy, i termin przesyania prac na POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY zosta przesunity na 8.05.2017r. 

 

Drobny gest


Drobiazgi, wypeniaj nasze ycie po brzegi. Jednak tak czsto umykaj naszej uwadze. Wiecznie zabiegani, pogreni we wasnych sprawach zapominamy, e i my moemy dawa szczcie. Dzielenie si mioci i szacunkiem z drugim czowiekiem ma dziaanie obustronne, bowiem dajc rwnie zyskujemy, sprawiamy, e by moe dawno zapomniany umiech pojawia si na twarzy samotnych, pozostawionych samych sobie ludzi. Skupiamy si na sobie, organizujemy rodzinne wita i czsto zapominamy o osobach bdcych w domach opieki spoecznej, domach dziecka oraz domach spokojnej staroci. W takich sytuacjach samotno doskwiera najbardziej, dlatego kontynuujc nasz wieloletni zwyczaj i tym razem postanowilimy da co od siebie i maymi drobiazgami dzieli si dobroci, wsparciem i radoci. Uczniowie naszej szkoy z klas VI b na czele przygotowali yczenia Wielkanoce oraz mniejsze lub wiksze starannie wykonane ozdoby. Podtrzymujc nasz zwyczaj wszystkie wykonane drobne prezenty zostay przewiezione do rzeszowskiego domu opieki spoecznej. W zamian otrzymalimy to, co najpikniejsze, umiech drugiego czowieka i ogromn wdziczno jak mona byo dostrzec w oczach wszystkich podopiecznych. Ten drobny gest rodzi mio i rado dajc wiele szczcia, mieszkacom placwki jak i nam.


 

Renata Czubocha


LEKKI TORNISTER - PODSUMOWANIE PROJEKTU
 

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas O-III Zespou Szk w Trzcianie brali udzia w V edycji projektu Lekki Tornister.To oglnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, organizowana przez Fudacje:ROSA i SENSORIA. Do udziau w akcji w caym kraju zakwalifikoway si 723 szkoy: prawie 78 tys. uczniw i ponad 4 tys. nauczycieli.
Gwnym celem programu byo rozpowszechnianie informacji na temat profilaktyki wad postawy, ze szczeglnym uwzgldnieniem problemu przecionych plecakw uczniw. Na zajciach dzieci zdobyway wiedz na temat prawidowej postawy ciaa, a take odpowiedniego doboru i pakowania tornistra. Poznay 10 zasad zdrowego krgosupa, bray udzia w wiczeniach korekcyjnych, prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego. Uczyy si przyjmowania prawidowej postawy ciaa podczas stania i siedzenia. Dzieci wysuchay take audycji o charakterze edukacyjnym pt. Lekki Tornister i Zielona Kropeczka, ktra pomoga im zrozumie problem przecionych tornistrw. Zdobyt wiedz utrwalalay wykonujc rnorodne zadania, zawarte w kartach pracy. Nie zabrako te zabaw ruchowych, sprzyjajcych ksztatowaniu prawidowej postawy oraz konkursu poetyckiego Mam lekki tornister, w ktrym dzieci miay okazj wykaza si zdobyt wiedz. Projekt podsumoway inscenizacja w wykonaniu uczniw klasy IIIb Odchudzamy tornister, piosenka Ciki Tornister oraz specjalny quiz.
Dziki realizacji projektu uczniowie dowiedzieli si, jak dba o prawidow postaw, waciwie wybra, pakowa i uytkowa tornister. Teraz potrzebna jest codzienna kontrola i pomoc ze strony rodzicw, by to, czego nauczyy si dzieci przerodzio si w nawyk.
Zalecenia dotyczce waciwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a take wskazania jak prawidowo zapakowa i kontrolowa jego waciwe uytkowanie:

*waga tornistra nie powinna przekracza 10 do 15% masy ciaa ucznia
*powinien posiada ergonomiczn, odpowiednio usztywnion ciank przylegajc do plecw
*jego ciar powinien by rozoony symetrycznie
*cisze rzeczy powinny by umieszczone na dnie, a lejsze wyej
*tornister powinien mie rwne, szerokie szelki
*dugo szelek powinna umoliwi swobodne wkadanie i zdejmowanie jednoczenie zapewniajc jak najlepsze przyleganie tornistra do plecw
*zalecane jest dodatkowe zapicie spinajce szelki z przodu klatki piersiowej
*tornister naley nosi na obu ramionach
*konieczne jest kontrolowanie przez rodzicw zawartoci tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniw zbdnych rzeczy.


Renata Misiuda

Galeri  zobacz  - TUTAJ
 

 

 

I jeszcze raz, Hubert, brawo!!!

Z ogromn przyjemnoci informujemy, e ucze naszej szkoy Hubert Kurzydo zdoby kolejne wyrnienie, tym razem w IV edycji Powiatowego Konkursu Jzyka Angielskiego EnglishFACTOR dla uczniw szk gimnazjalnych, ktry odby si dnia 20 marca 2017 r. w I Liceum Oglnoksztaccym w Rzeszowie.

Iwona Mikosz

 

Nagrody od firmy Curver Poland

Kolorowe Anioy skrzydlate prosto z nieba nios nam dary,

bezszelestne i niewidzialne ale bez nich wiat byby szary

Dzie Ziemi obchodzony w kwietniu, to doskonaa okazja do organizowania rnego rodzaju wydarze promujcych ekologi, w tym akcje zbierania mieci. Jest to rwnie szansa na popraw wiadomoci dotyczcej efektw niszczenia rodowiska naturalnego, do ktrych zaliczy mona zanieczyszczenie powietrza, wody, czy globalne ocieplenie.
            Ekolodzy oraz firmy zajmujce si odzyskiem  surowcw  promuj  postawy proekologiczne . Mentorem  i propagatorem  tego typu  dziaa   jest  Firma Curver Poland. Curver to midzynarodowa firma  z ponad 65-letni tradycj w produkcji artykuw z tworzyw sztucznych dla gospodarstw domowych. W Polsce swoj fabryk uruchomia w Supsku.
                W dniu 12 kwietnia b.r.  gocia w Szkole Podstawowej w Trzcianie. Uczniowie klasy pierwszej i trzeciej za waciwe postawy ekologiczne zbieranie   i segregacj mieci otrzymali w prezencie pojemniki, kosze  i pudeka przydatne w codziennej pracy szkolnej  na zagospodarowanie m. inn.  materiaw dydaktycznych. Otrzymane pudeka i pojemniki posu  jako zasobniki na szkolne drobiazgi.
Dziki temu zaoszczdzilimy szkolne pieniki. Dzikujemy!
 
 6 DOBRYCH POWODW UYWANIA  OPAKOWA PLASTIKOWYCH;
1  Trwao i bezpieczestwo 
2  Wytrzymao materiau 
3  atwo recyklingu 
4  Bezpieczestwo obsugi
5  Lekko
6  Oszczdno

link do filmu na fb: https://www.facebook.com/StrefaStyluCurver/videos/1881645398716296

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

PROJEKT EDUKACYJNY LEPSZA SZKOA

 

Lepsza Szkoa to zainicjowany przez Gdaskie Wydawnictwo Owiatowe w 2002 roku projekt edukacyjny obejmujcy m.in. nauczycieli matematyki. Nauczyciele uczestniczcy w projekcie edukacyjnym GWO sprawdzaj wiedz i kompetencje uczniw za pomoc specjalistycznych testw, s to tzw. Sesje z plusem.

Celem programu jest badanie efektywnoci nauczania matematyki oraz dugoterminowe, konsekwentne przygotowywanie uczniw do sprawdzianu oraz egzaminu gimnazjalnego z matematyki. Nauczyciel regularnie sprawdzajc poziom wiedzy i umiejtnoci klasy moe prawidowo oceni jej postpy i braki.

Dodatkow pomoc w pracy jest moliwo porwnywania wynikw klasy z wynikami wszystkich klas objtych programem. Dziki szczegowym raportom nauczyciel moe dobrze zaplanowa swoj prac. Za kadym razem mona zobaczy czy wyniki ucznia s sabe, przecitne czy te wysoko ponad redni oraz ktre z typw zada sprawiaj mu najwicej trudnoci. Do programw Lepszej Szkoy przystpi mog tylko nauczyciele, ktrzy wraz z uczniami korzystaj z ksiek Gdaskiego Wydawnictwa Owiatowego.

Uczniowie naszej szkoy ju od kilku lat uczestnicz w tym projekcie. Uczniowie klas IV, V i VI SP i I i II G rozwizuj standaryzowane testy ("na wejcie", w poowie i na kocu roku szkolnego) dajce moliwo staej i rzetelnej oceny postpw uczniw w cigu roku nauki matematyki.
Po kadym tecie opracowane s  indywidualizowane raporty, ktre:
- daj moliwo porwnania wynikw poszczeglnych uczniw i caej klasy z wynikami szkoy, wojewdztwa i caej Polski,
- pokazuj, ktre typy zada sprawiaj uczniom najwicej trudnoci,
- umoliwiaj zbadanie dotychczasowych metod pracy.

admin

 

MACMILLAN PRIMARY SCHOOL TOURNAMENT

Dnia 29 marca w Zespole Szkl w Bratkowicach po raz kolejny zosta zorganizowany Gminny Konkurs z Jzyka Angielskiego. W konkursie nasz szkol reprezentowali :
- w kategorii klas I-III SP Emilia Baran oraz Mikoaj Kotowicz
- w kategorii IV VI SP Maciej Polak oraz Aleksandra Borek.
Mio nam poinformowa, e Mikoaj Kotowicz wywalczy w konkursie I miejsce. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.
Monika Pietryka
 

 

Podr do Tajlandii z grup Trzask

23 marca 2017 r. odbyo si w naszej szkole kolejne ju spotkanie z podrnikiem- przedstawicielem grupy Trzask. Tym razem w podr po dalekiej Tajlandii, lecej na pwyspie Indochiskim zabra nas pan Dariusz Rochecki.
Ciekawy materia fotograficzny z bogatym opisem sownym a take prezentowanymi rekwizytami przybliyy kultur i tradycje tego kraju. Wrd wielu ciekawych informacji najciekawsz zdaje si byy zakadniczki mosinych obrczy. Obrcze wace niekiedy nawet do 5 kg, s zakadane na szyje ju kilkuletnim dziewczynkom po to, by przyzwyczai je do ich noszenia. Wg legendy powodoway one nieatrakcyjno on, i tym samym chroniy je przed spojrzeniami innych mczyzn. Rwnie ciekawe i zaskakujce dla uczniw okazao si to, e odchody... sonia, wykorzystywane s w Tajlandii do produkcji papieru.
Chtni uczniowie mieli ponadto okazj do wymiany zda dotyczcych ycia i obyczajw w tym kraju.
Wielkie zainteresowanie t tak niezwyka lekcj przyrody na ywo przedstawiaj zamieszczone poniej fotografie.

Galeri  zobacz  - TUTAJ

admin

 

WYJAZD  KLAS  0 - III SP  DO  KINA  ,, ZORZA  NA  MUSICAL 

PT. :  ,, DZWONNIK  Z  NOTRE  DAME

W  dniu 24 marca 2017 roku uczniowie klas: 0 a, 0 b, I a, I b, II, III a i III b SP wraz z wychowawczyniami wybrali si do kina ,, Zorza w Rzeszowie na musical  pt. ,, Dzwonnik  z  Notre  Dame , w wykonaniu aktorw Teatru Muzycznego Forte z Wrocawia.

,,Dzwonnik  z  Notre  Dame to pikna opowie o garbatym  Quasimodo, ktry pokonuje swj lk przed otoczeniem, przeamujc barier samotnoci i odrzucenia. To jednoczenie historia o mioci, tsknocie i moliwoci odwrcenia zego losu. Przygody gwnego bohatera Quasimodo, opowiada  w zabawny sposb dowcipny Gargu, zdobicy katedr Notre Dame. Ten fascynujcy spektakl muzyczny, w ktrym nie zabrako wspaniaych piosenek z przepikn, poruszajc do ez muzyk, a dodatkowo wzbogacony projekcjami multimedialnymi oraz gr wiate, wprowadzi  nas w wyjtkow  i wzruszajc opowie. Wiele momentw zachcao do wsplnej zabawy  i angaowao modych widzw w tok nieprzewidzianych wydarze na scenie. Fabua z kolei skonia do przemyle i refleksji, jak wana  jest potrzeba tolerancji i cenienia innych za to co maj w gbi duszy i w sercu, a nie za to jak wygldaj lub ubieraj si.                                     

 Nie naley wytyka innoci, nie wydawa sdw po tym, jak kto wyglda lub jak si ubiera. Naley najpierw kogo pozna, potem porozmawia, pokocha.

Dzi w czasach coraz wikszego zapotrzebowania na tolerancj, kiedy konieczne jest uczenie najmodszych, by nie wymiewali si z odmiennoci innych, historie takie jak ta, maj swj niezwyky wydwik. Z pewnoci odbij si  pozytywnym echem na spoecznych postawach uczniw.

             Elbieta   Furmaniak

 

YAMAHA   -    SZKOLNA    AUDYCJA    MUZYCZNA  NT. : ,, INSTRUMENTY DTE BLASZANE    W  KL.  0 - III   SP

23 marca 2017 roku  w naszej szkole odbya si kolejna audycja ze szkoy muzycznej YAMAHA. Tym razem p. Mateusz Ponka zaprezentowa nam instrumenty dte blaszane. Jego gociem specjalnym by muzyk - p. Maciej Mikasz. Pan Maciej gra na trbce od 15 lat i aby doj do perfekcji wiczy dziennie okoo 2 - 3 godzin. Pierwszym instrumentem z ktrym zapoznali si uczniowie bya trbka kibica. Kolejnym  instrumentem bya trbka arabska. Pochodzi ona z Tunezji i wykonana jest  z bambusa. Wykorzystuje si  j do grania melodii podczas taca brzucha. Zupenie inne zastosowanie ma kolejny instrument - rg myliwski. Uywany jest podczas polowa. Myliwi graj na nim salw myliwsk na rozpoczcie i zakoczenie polowania. Rg myliwski mona take zobaczy na kadej poczcie, gdy stanowi on logo Poczty Polskiej. Wiele lat temu kiedy jeszcze listy byy przewoone dyliansami pocztowymi, instrument ten by wykorzystywany do zawiadamiania ludnoci o przybyciu poczty. Listonosz, ktry dociera do miasta, stawa na jego rynku i gra sygna na rogu myliwskim. Syszc go, mieszkacy przychodzili do dyliansu i odbierali listy. Kolejnym instrumentem zaprezentowanym podczas audycji bya trbka skrzydowa. Na takiej samej trbce grany jest hejna z wiey Mariackiej w Krakowie. Pan Mateusz take przywiz ze sob trbk wentylow i kornet, ktry jest jej grubsz odmian. Dziki temu dwik wydobywany z niego jest bardziej melodyjny. Powstaje on poprzez odpowiednie cinienie wydmuchiwanego powietrza i pracy ust. Dodatkowo dwiki mona podwysza lub obnia dziki wentylom, ktre posiada kornet. Uczniowie zapoznali si take z trbk Piccolo. To bardzo trudny instrument, dlatego graj na nim tylko doroli. Jest bardzo droga, bo kosztuje okoo 15 tysicy. Dzieci poznay take instrument waltorni. Gdyby j rozprostowa, miaaby 6 metrw dugoci. Muzycy graj na niej poprzez naciskanie wentyli lew rk, praw za wkadaj do czary gosowej, modelujc w ten sposb dwiki. Prowadzcy zaprezentowali take puzony. Oprcz instrumentw uczniowie poznali rnego rodzaju tumiki: elektryczny, jazzowy i klasyczny. Dziki tym urzdzeniom osoba wiczca moe wyciszy brzmienie  i nie zakca ciszy otoczeniu, ssiadom swoj gr. Tumiki mog take suy do wzbogacania, zmieniania lub modelowania brzmienia dwikw. Osoba, ktra chce uczy si gry na trbce, najpierw musi nauczy si prawidowo dmucha, wykonujc rne wiczenia. Trwa to okoo 2 miesicy. Nastpnie ucze dostaje ustnik i wiczy na nim. Dopiero po upywie kilku miesicy moe rozpocz gr na trbce. Dla tej umiejtnoci wane s nasze zby. Brak jednego z nich lub wstawienie sztucznego moe zupenie zmieni brzmienie granych dwikw.

      Bardzo dzikujemy szkole muzycznej YAMAHA za kolejn, pouczajc i ciekaw audycj.

Elbieta Furmaniak

 

Konkurs recytatorski

 

Nie wiem, co to poezja, nie wiem,  po co i na co,

wiem, e czasami ludzie czytaj wiersze i pacz...

 

            22 marca 2017 roku miaa miejsce XIV EDYCJA Gminnego Konkursu Sztuki Recytatorskiej pod patronatem Wjta Gminy wilcza.

Tym razem temat recytowanych wierszy zwizany by z motywem wiosny- dzie wczeniej tj. 21 marca obchodzony by bowiem Pierwszy Dzie Wiosny i wiatowy Dzie Poezji ustanowiony przez UNESCO od 1999r.

W konkursie wzio udzia 21 uczestnikw z czterech gimnazjw  z terenu Gminy wilcza (Rudnej Wielkiej, wilczy, Trzciany i Bratkowic).

Konkurs odbywa si w dwch kategoriach: poezja recytowana i mae formy teatralne.

Jury w skadzie:

Pani dyr. Zofia Dziedzic- polonistka, redaktor naczelny kwartalnika Trzcionka

Pani Dorota Madej dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

Pani Ewa Chmaj- instruktor kulturalno- owiatowy Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji wyonio, po burzliwych obradach, grup nagrodzonych:

            W kategorii - maa forma teatralna-

I miejsce - uczniowie z Gimnazjum w wilczy, ktrzy zaprezentowali si w  w scence Kaziu, zakochaj si...

II miejsce - uczniowie z Gimnazjum w Trzcianie, ktrzy odegrali  scenk Wiosna, ach to Ty...

            W kategorii - recytacja indywidualna-

I miejsce - Joanna Grendysa ZS wilcza

II miejsce - Martyna Janczewska i Monika Przybyo ZS w Rudnej Wielkiej

III miejsce - Sylwia Mazan ZS Bratkowice

Wyrnienia- Szymon Wdowik ZS Bratkowice, Karolina Kkol, Martyna Ostrowska ZS Rudna Wielka, Ola Januszewska- ZS wilcza

 Wszystkie nagrodzone osoby otrzymay z rk wjta Gminy wilcza - Adama Dziedzica i dyrektora Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji  nagrody ksikowe, dyplomy oraz skromne upominki.

              Organizatorzy dzikuj za pomoc logistyczn, materialn i finansow.

Anna Wony

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

 

Powitanie wiosny- moc atrakcji w klasach 0-I SP

W klasach pierwszych i zerwkach dzieci przywitay wiosn z ogromnym zapaem do pracy, poniewa odby si konkurs na najpikniejszy wiosenny plakat. Inwencja twrcza naszych uczniw bya ogromna.  Dzieci rysoway, maloway, wycinay i przyklejay, co przynioso wspaniae efekty. Nie sposb byo wybra tej najlepszej pracy, dlatego wyonilimy grupy, ktre od pocztku do koca pracoway samodzielnie. Kady dosta may upominek.

Panie; M. Stachura Sotys, L. Rzepka, E. Furmaniak, M. Smajdor postanowiy  wyeksponowa prace ozdabiajc nimi szkolne korytarze.

Nastpnie dzieci miay okazj wykaza si wiedz na temat oznak wiosny. Rozwizyway zagadki, rebusy i krzywki.

Kolejn atrakcj tego dnia bya wizyta klas pierwszych we FLYPARKU, najbardziej wystrzaowym miejscu w Rzeszowie. Znalelimy tutaj sporo atrakcji. Swoj przygod zaczlimy od basenu z gbkami, gdzie mona bezpiecznie skaka, robi salta i fikoki. Duym wyzwaniem bya cianka wspinaczkowa, na ktrej rwnie sprbowalimy swoich si. Najwiksze wraenie zrobia na nas gigantyczna poducha, na ktr skacze si z duej wysokoci lub przelatuje si nad ni, jak Tarzan na lianie. Pozostae trampoliny podzielone s na strefy. W jednej z nich gralimy w zbijaka, w innej w kosza, lub moglimy zwyczajnie poskaka. Jest te trampolina sportowa i mega dua dla zaawansowanych. Tutaj mona da upust swojej energii, wic polecamy wszystkim szkolnym wiercipitom. Zabralimy do domu niezapomniane wraenia. Nawet nie mielimy czasu zrobi zdj, co wiadczy o naprawd dobrej zabawie.

                                                                                               Marta Smajdor

                                                                                               Elbieta Furmaniak

 
Pierwszy Dzie Wiosny - klasy II-III SP
21 marca uczniowie szkoy, witowali nadejcie wiosny. Klasa II, IIIa, IIIb SP spdzia wesoo czas w Sali Zabaw w Rzeszowie. Liczne atrakcje: tory przeszkd, labirynty, zjedalnie, baseny z pieczkami, trampoliny, wspinaczka oraz dmuchana zjedania, trampolina do skakania, dua ilo zabawek typu: domek dla lalek i cae jego wyposaenie wraz z du kuchni i sprztem AGD, dziecice pojazdy, byy doskonaym sposobem na radosne i bezpieczne spdzenie czasu. Uczniowie bawili si wymienicie, mieli okazj wykaza si zrcznoci, zwinnoci oraz sprawnoci. Kady kto poczu zmczenie, mg skorzysta z miejsca, w ktrym mona byo odpocz i nabra si podczas posiku. Pobyt bardzo szybko dobieg koca. Peni wrae i emocji dzieci poegnay si z bajkowym miejscem i wrciy do szkoy, gdzie mogy kontynuowa zabaw.


Dorota oboda

Galeri  zobacz  - TUTAJ


 

 

Pierwszy Dzie Wiosny w naszej szkole - "Wagary" w szkole

     Dnia 21 marca Pani Dyrektor na 1 dzie przekazaa wadz w naszej szkole Samorzdowi Uczniowskiemu, ktry z pen pomp zorganizowa Powitanie Wiosny pod hasem ,,Szkolne wagary. W programie znalazo si wiele atrakcji i szereg konkurencji. Dzie rozpoczlimy poszukiwaniem papierowych kwiatkw, schowanych w klasach dzie wczeniej. Cz oficjalna odbya si na sali gimnastycznej. Uczniw podzielilimy na 2 grupy wiekowe SP i G. Rozpoczlimy od liczenia znalezionych kwiatkw, i w ten sposb pierwsze punkty powdroway na konto klas. Trzeba przyzna, ze aden ukryty kwiatek nie umkn uwagi naszym uczniom. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwali opiekunowie SU Pani Agnieszka Maozi, Pani Anna Wony i Pan Jan lczka oraz przewodniczca SU Kamila Szeliga. Do jury powoano nauczycieli naszej szkoy i przedstawicieli uczniw. Na pocztek sprawdzilimy zdolnoci kulinarne naszych uczniw. Uczestnicy spisali si na medal a nawet na tytu masterchefa. Bez problemu poradzili sobie z przygotowaniem zdrowej, wiosennej i pysznej kanapki, ktre po ocenie jury w cigu paru sekund znikny z talerzykw. Na wybiegu gocilimy wampirki z kl. IV a,  lekarzy z kl. IVb, piochw z kl.V, wesoe dzieciaki z kl.VI a i Batmana z VIb! Gimnazjalici te wypadli wspaniale prezentujc si w strojach rolnikw z kl.I, uminionych sportowcw z kl. IIa, wesoych plaowiczw z kl IIb i marudnych piochw z kl. IIIb. Jury miao pene rce roboty, bo poziom artystyczny by bardzo wysoki a konkurencje zmieniay si jak w kalejdoskopie. Do taca na gazecie chtnych byo wielu i wszyscy wykazali si niezwyk zrcznoci i poczuciem rytmu. Talentw ci u nas wiele a dowodem na to byo malowanie karykatur wylosowanych uczniwi nauczycieli w jedyne 5 minut. Kiedy dziea byy gotowe, zadaniem reszty klasy byo odgadnicie, kogo przedstawiaj. Udowodnilimy take, e szkoa to nie tylko nauka, trzeba umie si z niej mia i w tej kategorii posypay si skecze o szkole a starsi uczniowie zaprezentowali scenki z ulubionych lekcji. Kolejno rozbawilimy publiczno dobr muzyk poczon z konkursem Jaka to melodia?. Tytuy dyskotekowych hitw sypay si jak z rkawa. Imprez zakoczylimy pokazami ukadw tanecznych i wrczeniem symbolicznych bonw Dzie bez pytania . Nie zabrako te sodkoci od SU. 

 

SU

Galeri  zobacz  - TUTAJ
 

EKOMODA

W dniu 17.03.2017 roku odby si w naszej szkole wiosenny  pokaz Eko-mody.Udzia w nim wzili uczniowie klas I-III, IV-VI SP i I-III G.Uczniowie prezentowali si  na wybiegu w rnych ciekawych i kolorowych strojach, wykonanych przez siebie z surowcw wtrnych. W tym sezonie  dominoway krtkie, papierowe spdniczki mini oraz najrniejsze nakrycia gowy (rwnie przypomninajce przybyszy z innej planety). Poszczeglne klasy kibicoway swoim faworytom. Zwycizcami zostali:

 1. Mateusz Sochacki kl. II b G
 2. Izabela Rak kl. I a SP
 3. Jakub Pitek kl. III a G

Wszyscy uczestnicy otrzymali sodkoci, natomiast zwycizcy zostali nagrodzeni 2 dniami bez pytania i sprawdzianw lub nagrod ksikow. Wyrnieni otrzymali 1 dzie bez pytania i sprawdzianu.

Marzena Worosz

 

 Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

 

FRYZURY CZERWONEGO DYWANU

Dnia 15.03.2017 r. uczennice naszej szkoy pod opiek Pana Jacka Kisiela zostay zaproszone na Czwart Edycj Ponadregionalnego Konkursu Wiedzy i Umiejtnoci Fryzjerskich pt. Fryzury czerwonego dywanu.
Punktualnie o 11:00 rozpocza si oficjalna cze na sali gimnastycznej ZSTW, przemow Pana Dyrektora, ktry przywita wszystkich zgromadzonych i omwi plan caego spotkania. Uczestnicy konkursu / ktry obejmowa zasigiem szkoy wojewdztw: podkarpackiego, maopolskiego i lubelskiego / zabrali si do pracy, poniewa na przygotowanie fryzur mieli godzin. W tym czasie nasze uczennice uwanie obserwoway ich poczynania. Jury przy ocenie brao pod uwag : staranno, zgodno ze strojem i makijaem oraz stopie trudnoci. Kiedy wszyscy uczestnicy ju skoczyli modelki wziy udzia w pokazie mody , aby zaprezentowa widzom fryzury. Nastpnie odbyo si gosowanie, a chwil po nim uroczyste ogoszenie wynikw. Nie by to koniec, nasze uczennice uczestniczyy w krtkiej prelekcji na temat fryzjerstwa i kosmetologii. Cao zakoczy wystp taneczny Klaudii Karskiej i Oliviera Dudzika.
Konkurs mia na celu m.in. rozwijanie wrd modziey zainteresowa fryzjerskich oraz pogbienie wiedzy w tym temacie. Mamy nadziej, e w nastpnym roku rwnie dostaniemy zaszczyt uczestniczenia w tym przedsiwziciu.
 

Zdjcia: Micha azarw - Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

zobacz  - TUTAJ

 

Dzie liczby PI w naszej szkole

W dniu 14 marca 2017 r. obchodzilimy w naszej szkole Dzie Liczby Pi. W tym roku wito tej niezwykle popularnej staej matematycznej (3,1415926) uczcilimy na powanie i na wesoo. 

Wyrazem zaangaowania by strj z symbolem Pi. Uczniowie klas II i III gimnazjum uczestniczyli w rywalizacji konkursowej. Musieli wykaza si zarwno wiedz teoretyczn, jak i umiejtnociami praktycznymi rozwizywali zadania.

Pierwszy etap stanowi konkurs wiedzy o staej Pi, w trakcie ktrego 3osobowe druyny z kadej klasy odpowiaday na pytania zwizane z liczb Pi. Walka bya zacita, a zadania zrnicowane pod wzgldem stopnia trudnoci.

Kolejne zmagania uczestnikw stanowi konkurs zadaniowy.

W tym dniu w czasie lekcji matematyki niektrzy uczniowie recytowali wiersze zwizane z liczb Pi oraz przedstawiali prezentacje o tej liczbie.

Uczniowie mieli okazj przyswoi du dawk wiedzy matematycznej, historycznej
i literackiej, rozwizali kilka zagadek i przede wszystkim oswoili si z pojciem niewymiernoci.

Okazao si, e liczba Pi nie jest taka straszna, a nawet ma niezaprzeczalne zalety (troch szkoda, e urocz damsk posta przyjmuje tylko raz w roku).

Podsumowanie konkursu oraz uroczyste wrczenie upominkw odbyo si 15 marca 2017 r.

Dzikujemy za wspania zabaw.

 

Dorota Majka

 

Galeri  zobacz  - TUTAJ
 

 

 

 

 

Pi lat dziaalnoci Regionalnego Domu Tradycji Ludowych przy Zespole Szk w Trzcianie.

 

Tradycja i zwyczaj jest najbardziej skutecznym nauczycielem

                                                                                                                                   Piliniusz Starszy

 

Poszanowanie tradycji i kultury wasnego narodu

      Podstawa programowa ksztacenia oglnego dla wszystkich szczebli edukacyjnych zakada, e w rozwoju spoecznym bardzo wane jest ksztatowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury wasnego narodu.

                     Majc to na uwadze, 1 grudnia 2011 roku wadze gminy wilcza przekazay pod zarzd Zespou Szk odremontowany Dom Ludowy, w ktrym zostay urzdzone ekspozycje wntrz etnograficzno muzealnych w ramach projektu Ocalenie dorobku materialnego dla ksztatowania tradycji w gminie wilcza. Nad caoci kilkuletniego zbierania i renowacji eksponatw muzealnych pozyskanych od mieszkacw Trzciany i anonimowych darczycw oraz urzdzeniem ekspozycji czuwaa grupa spoecznikw skupiona wok prezesa Towarzystwa Przyjaci Trzciany, byego dyrektora Zespou Szk w Trzcianie, Janusza Pisuli.

RDTL placwka edukacyjno- rodowiskowa

        Dom Ludowy nazwano zgodnie z projektem Regionalnym Domem Tradycji Ludowych. Zosta on uroczycie otwarty 13 listopada 2011 roku podczas wielkiej uroczystoci patriotycznej z okazji Narodowego wita Niepodlegoci. Uroczysto otwarcia uwietnili: biskup ordynariusz Kazimierz Grny, posowie do sejmu RP Jan Bury i Stanisaw Og, wadze Gminy, samorzdowcy, przedstawiciele owiaty i kultury oraz mieszkacy wsi.      

          Regionalny Dom Tradycji sta si placwk  edukacyjno - rodowiskow realizujc rnorodne zadania takie jak: prowadzenie spotka kulturalno- dydaktycznych, organizacja wystaw, prowadzenie lekcji i zaj warsztatowych dla dzieci i modziey rwnie w okresie ferii, wsppraca z mediami  i rodowiskiem, dziaalno muzealniczo ekspozycyjna oraz organizacja wystaw regionalnego rkodziea artystycznego.

Ciekawe zajcia

 Organizowane w Regionalnym Domu Tradycji wystawy stae i czasowe oraz bogate zbiory z zakresu kultury materialnej, duchowej i spoecznej  umoliwiay realizacj ciekawych zaj edukacyjnych przybliajcych rne aspekty ycia mieszkacw dawnej wsi na Rzeszowszczynie.  Dowiadczony, wieloletni dziaacz kultury Zbigniew Lis we wsppracy  z nauczycielami gwarantowa interaktywno zaj. Zapewnia atrakcyjny przebieg warsztatw  i rzetelne poznanie kulturowego kontekstu prezentowanych w muzeum eksponatw. Realizacja kadego tematu dostosowywana bya do wieku i moliwoci percepcyjnych ucznia. Podczas zaj dzieci i modzie mieli niecodzienn moliwo wykonywania tradycyjnych czynnoci gospodarskich i zaj domowych, samodzielnego odkrywania tajnikw wiejskiego rzemiosa, poznania strojw ludowych, dawnych obrzdw i zwyczajw, brzmienia gwary, ludowej literatury, muzyki i sztuki. Zajcia mieway te charakter warsztatw z rnych dziedzin ludowego rkodziea oraz wicze umuzykalniajcych z udziaem animatorw kultury. Wiedza etnograficzna, regionalna przekazywana uczniom w RDTL podczas zaj edukacyjnych pozwalaa na poszerzenie zakresu pojciowego niezbdnego do lepszego pojmowania wielu zjawisk kulturowych z przeszoci jak i wspczesnych, rozumienia realiw ycia minionych pokole zawartych m.in. w szkolnych lekturach. Wizyta w muzeum angaowaa ucznia emocjonalnie, sprzyjaa ksztatowaniu postawy empatycznej, rozwijaniu wyobrani, kreatywnoci, ekspresji werbalnej czy artystycznej.

Dziki uczestnictwu w zajciach uczniowie chtniej angauj si  w poznawanie dziedzictwa kultury ludowej, atwiej przyswajaj przekazywane im treci i wartoci.

Troch statystyki

                W latach 2011-2016 odwiedzio RDTL w celu zwiedzania, uczestnictwa w warsztatach i zajciach edukacyjno- muzealnych okoo  13 000 osb z terenu gminy wilcza i pobliskiego Rzeszowa.

Zorganizowano take wiele cyklicznych i okolicznociowych spotka takich jak:

Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego - 16 spotka

Spotkania grupy plastycznej Droga 6 spotka

Spotkania Gminnego Koa Pszczelarzy 14 spotka

Spotkania K Gospody Wiejskich 13 spotka

Spotkania Towarzystwa Przyjaci Trzciany -  20- spotka

Fina konkursu KGW Ceramida 2015

Cykliczne comiesiczne  lekcje zwizane z realizacj w ZS w Trzcianie trzech innowacji pedagogicznych w klasach gimnazjalnych.

             Ponadto zorganizowano cznie 12 wystaw plastycznych, fotograficznych, rzeby   w ramach wsppracy z WDK w Rzeszowie, piciokrotnie  tydzie ferii  zimowych dla dzieci   i modziey szkolnej, dwa finay konkursu gminnego recytatorskiego i cztery finay fotograficznego. Zorganizowano  gminne warsztaty dydaktyczne dla nauczycieli i dyrektorw nt. regionalizmu. Odbya si rwnie promocja ksiki lady dziejw wsi Trzciana. W 2016 roku  w ramach dziaa Towarzystwa Przyjaci Trzciany tj. wydania pyty Sowem malowane Pani Teresa agowska przeprowadzaa wywiady z byymi czonkami Zespou Regionalnego Marii i Jzefa Dziedzicw,  a nagrania przy uyciu kamery  dokonywa Pan Zbigniew Lis. Przez cztery  kolejne lata prnie dziaao Koo szachowe dla uczniw ZS w Trzcianie. Odbyo si cznie 140 spotka. Uczniowie pasjonaci fotografowania mogli pracowa w Kku Fotograficznym,

 Podsumowujc;

        Wszystkie podejmowane w  Regionalnym Domu Tradycji Ludowych  dziaania, s propagowaniem tradycji, kultury i obyczajowoci  Podkarpacia.  Kade zajcie uczyo modych uczestnikw szacunku do tradycji, umiejtnoci dostrzegania pikna w rzeczach prostych, ksztacenia kompetencji regionalnych, umiejtnoci analizy i obioru treci zwizanych z kultur naszego regionu dostpn dla dzieci przedszkolnych i modziey szkolnej,  a take wyrwnywania szans uczniw na zdobycie wiedzy o regionie i swojej miejscowoci. Byy uzupenieniem wiedzy teoretycznej zdobytej na innych lekcjach, za dla nauczycieli rdem pomysw na lepsze i ciekawsze zajcia.  

 

   Zofia Draus

PONIEJ ZAMIESZCZAMY  LIST GRATULACYJNY DLA DYREKCJI ZS ORAZ KIEROWNICTWA RDTL

plik pdf TUTAJ
 

 
 
 
 

Brawo Hubert, brawo!!!

Z ogromn przyjemnoci informujemy, e ucze naszej szkoy Hubert Kurzydo zdoby wyrnienie w VII edycji Powiatowego Konkursu Jzyka Angielskiego ENGLISH IS EASY dla uczniw szk gimnazjalnych, ktry odby si dnia 9 marca 2017 r. w Zespole Szk Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie. Patronat honorowy nad konkursem obj Starosta Powiatu Rzeszowskiego Jzef Jodowski.

Iwona Mikosz

 
 

W TRZCIANIE PTAKI JU MAJ NOWE BUDKI LGOWE

     Ptaki na wiosn szukaj miejsc do bezpiecznego zoenia jaj i wychowania pisklt. Wiele
 z nich potrzebuje naturalnych dziupli w starych pniach drzew, tych miejsc jest coraz mniej, dlatego takie zadanie speni dobrze przygotowana budka lgowa.

     Wjt Gminy wilcza zwrci si z prob  do nauczycieli i uczniw o wykonanie budek lgowych dla ptakw, ktre w marcu  rozwieszone bd w zadrzewieniach  CIEKI EKOLOGICZNO - EDUKACYJNEJ NA TORFOWISKU OLSZYNY W TRZCIANIE. Dla uczniw klas drugich i trzecich pani Magorzata Kurzeja   zorganizowaa konkurs pt. Budka dla ptakw.  Uczniowie razem z rodzicami wykonali budki dla szpakw, sikorek oraz pbudki dla muchowki aobnej, muchowki biaoszyja, rudzika i pleszki. W konkursie wzio udzia 19 uczniw. Jury w skadzie pani Magorzata Kurzeja, pan Waldemar Maciej, pani Dorota oboda i pani Renata Misiuda przyznao miejsca w 3 kategoriach:

BUDKI DLA SZPAKW

I miejsce: Jakub Ciska ucz. kl. IIIa,  Daria yczko- ucz. kl. IIIa, Franciszek Pomianek
 ucz. kl. II

II miejsce: Maja Wiatr ucz. kl. II, Jessica Bk ucz. kl. IIIb, Patryk lzak ucz.  kl. IIIa, Franciszek Kubi  - ucz. kl.II  

 III miejsce: Dominika Pita ucz. kl. IIIb, Szymon Jajko ucz. kl. II,  Aleksandra Kawalec ucz. kl. IIIb

BUDKA DLA SIKOREK

I miejsce: Emilia Hady ucz. kl. II, Alicja Ksiek ucz. kl. IIIb, Gabriela Czech  - ucz. kl. IIIb
III miejsce: Pawe Walkosz- Berda ucz. kl. IIIa

PӣBUDKI DLA MUCHOWKI AOBNEJ, MUCHOWKI BIAOSZYJA, RUDZIKA I PLESZKI

I miejsce: Micha Pomianek  -  ucz. kl.IIIb, Wojciech Lip ucz.  kl. II, Maksymilian Bie  -
 ucz. kl. IIIb

II miejsce: Mateusz Maciej ucz.  kl. IIIb
III miejsce: Weronika Ksiek ucz.  kl. II

     Za uzyskane wyniki wszyscy uczestnicy otrzymali pamitkowe dyplomy i upominki. Natomiast uczniowie z klas IV VI w ramach pracy dodatkowej z techniki wykonali  rwnie budki lgowe dla ptakw. Za wykonan prac otrzymali ocen celujc z techniki. Byli to nastpujcy uczniowie:

kl.IVa -  Julia Kocur, Micha Koszela, Filip Pisula;

kl.V Jakub Augustyn, Adrian Depa, Oskar Pisula, Paulina Rogala;

kl.VIa Krystian Depa, Szymon Jamio, Mikoaj Jdral;

kl.VIb Kacper Czech, Jakub Draus, Jakub Mita.

     Uczestnikom konkursu oraz uczniom kl. kl. IV- VI serdecznie dzikujemy za zrobione budki dla ptakw, ktre przyczyni si do zwikszenia populacji wielu gatunkw ptakw
w Trzcianie na ciece ekologiczno - edukacyjnej.

     Warto pamita o kilku zasadach, bo od tego gdzie  powiesimy budk lgow zalee bdzie czy zamieszkaj w nim ptaki i czy w spokoju bd si rozmnaa. 
     U sikorek okres lgowy rozpoczyna si wiosn w miesicu marzec - kwiecie, ptaki dobieraj si w pary i poszukuj dogodnych miejsc na zaoenie gniazda.  Dla sikorek budki rozwiesza si w gbi zadrzewie remizy. S ptakami terytorialnymi, pilnuj rewiru wok budki. Minimalna odlego midzy powieszonymi budkami powinna wynosi 30 m, poniewa utrzymuj rewir lgowy i erowiskowy tzn. poywienie szukaj wok budki wrd koron drzew.  Wysoko zawieszenia budki nad ziemi wynosi 2,5 m. Otwr wlotowy powinien by skierowany na wschd i poudnie. Po lgach budka suy jako miejsce do noclegu.
      Budki dla szpakw rozmieszcza si na obrzeu zadrzewie remizy, na granicy z otwartym terenem. Szpaki nie utrzymuj rewiru lgowego wok budki, eruj na otwartym terenie, dlatego budki mog wisie blisko siebie. Wysoko zawieszenia budki nad ziemi wynosi
3 - 4 m. Odlego midzy drzewami na ktrych zawieszamy budki powinna wynosi minimum 15 m. Nie jest wskazane, aby na jednym drzewie wisiay dwie budki.  Otwr wlotowy powinien by skierowany na wschd i poudnie. Po lgach budka nie jest wykorzystywana jako miejsce do noclegu.

     Otwr wlotowy zarwno dla sikorek i szpakw powinien znajdowa si jak najdalej od dna budki lgowej, aby uniemoliwi drapienikom dostanie si do lgu. Przy zbyt maych odlegociach budki nie s zasiedlane przez ptaki.

     Pbudki zajmuj do lgw  pliszki, rudziki, muchowki.  Rozwiesza si wewntrz skupisk drzew. Odlego midzy drzewami na ktrych wieszamy budki powinna wynosi minimum 30 metrw, poniewa s to ptaki terytorialne. Natomiast odlego od budek dla szpakw  okoo 5 m, a od budek dla sikorek 30 m. Wysoko zawieszenia budki lgowej nad ziemi wynosi 2,5 m.

     Naley pamita, aby budki lgowe byy przymocowane solidnie do gwnego pnia, a nie do gazi.

Magorzata Kurzeja

      Galeri  zobacz  - TUTAJ

Galeri  zobacz  - TUTAJ
 

    

 

 

Rozstrzygnicie szkolnego konkursu poetyckiego
Mam lekki tornister


W roku szkolnym 2016/17 klasy O-III bior udzia V edycji projektu Lekki Tornister, ktrego organizatorami s Fundacje: ROSA i SENSORIA. W ramach realizacji zada projektu w lutym zosta ogoszony konkurs poetycki Mam lekki tornister. Konkurs skierowany by do uczniw klas O-III, a jego gwne cele to zachcenie dzieci do rozwijania pasji literackich, popularyzacja wiedzy dotyczcej waciwego pakowania tornistra, zainteresowanie tematyk prozdrowotn. Uczniowie mogli skada swoje prace do 28 lutego. W sumie wpyno 60 utworw poetyckich, ktre speniay wymogi formalne, odznaczay si ciekawym ujciem tematu, prostot przekazu i oryginalnoci.
Jury w skadzie: A. Wony, R. Misiuda, M. Kurzeja i D. oboda dokonao szczegowej analizy oraz wybrao najlepsze utwory literackie przyznajc nagrody i wyrnienia w dwch kategoriach wiekowych;

W grupie wiekowej 0-I
I miejsce - Eliza Szalony - kl.Ia
II miejsce - Emilia Pomianek - kl.Ib
III miejsce ex aequo - Judyta Ignas - kl.Ob i Zuzanna Pisula - kl.Oa


Wyrnienia:
- Dorian Gaucha - kl.Ib
- Aleksandra Gierlak - kl.Ib
- Marta Pomianek - kl.Oa
- Oliwia Stpie - kl.Ia

W grupie wiekowej II-III
I miejsce ex aequo Jacek Czachor - kl.II i Mateusz Maciej - kl.IIIb
II miejsce ex aequo Emilia Hady - kl.II i ukasz Trusz - kl.IIIb
III miejsce ex aequo Grzegorz Polak - kl.II i Szymon Kawalec - kl.IIIa


Wyrnienia:
- Szymon Jajko - kl.II
- Julia Kornak - kl.IIIb
- Patryk lzak - kl.IIIa
- Marcin Trusz - kl.II

Laureaci zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi, a ich wiersze zaprezentowano na gazetce szkolnej. Wszystkim uczestnikom dzikujemy za udzia w konkursie. Zwycizcom gratulujemy!

Renata Misiuda


Galeri  zobacz  -
TUTAJ

 

Narodowy Dzie Pamici "onierzy Wykltych"

Poniewa yli prawem wilka
historia gucho o nich milczy


Tak o onierzach Wykltych pisa poeta Zbigniew Herbert. Ich heroiczna walka
o niepodleg Polsk przez lata bya zapomniana. Propaganda komunistyczna przedstawiaa ich jako zwykych bandytw i tak przez wiele lat byli postrzegani przez spoeczestwo.
Kim byli, e zostali skazani na zapomnienie? Byli to onierze polskiego podziemia, ktrzy nie pogodzili si z tym, e po II wojnie wiatowej wadza zostaa oddana w rce komunistw, Byli to ludzie, ktrzy nie zoyli broni i wiedzieli, e s skazani na porak. Byli nieugici, walczyli do samego koca. W walce tej brali udzia rwnie bardzo modzi ludzi, czsto nastoletni. Ginli zarwno w boju jak i w wizieniach komunistycznych, wczeniej brutalnie przesuchiwani. W 1963 r. wadza ludowa wykonaa ostatni wyrok mierci na czonku polskiego podziemia Jzefie Franczaku.
W sumie przez 20 lat zamordowano ok. 4,5 tys. osb.

Dzi pami o nich wraca. Od kilku lat 1 marca jest Narodowym Dniem Pamici onierzy Wykltych. Rwnie w naszej Szkole pamitamy o tych ludziach, w tym rwnie o bohaterze ziemi trzciskiej - ostatnim prezesie IV Zarzdu Gwnego WiN Majorze Mieczysawie Kawalcu.
Obchody upamitniajce tych bohaterw rozpoczlimy w lutym wystaw udostpnion nam przez rzeszowski oddzia IPN: onierze wyklci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczynie po 1944 roku. Zaprezentowane zostay materiay dotyczce Zrzeszenia Wolno Niezawiso oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Ekspozycja wyeksponowaa udzia osb z terenu rzeszowskiego w strukturach IV Zarzdu Gwnego WiN oraz dziaaczy terenowych Zrzeszenia.
Zakoczeniem uroczystoci upamitniajcych onierzy Wykltych bya apel pt. Pami to nasz zbiorowy obowizek przygotowana przez uczniw naszej szkoy pod opiek Joanny Gajewskiej- Zbek i Izabeli Sito oraz Bogdana Barlika- nauczycieli Zespou Szk w Trzcianie. W uroczystoci udzia wzili rwnie ksidz proboszcz parafii w. Wawrzyca w Trzcianie- Janusz Winiarski oraz sotys wsi Kazimierz agowski. Po zakoczeniu czci artystycznej delegacja pod przewodnictwem Pani Dyrektor Zespou Szk w Trzcianie Zofii Draus zoya wizank kwiatw pod tablic pamitkow powicon Mieczysawowi Kawalcowi.


Teresa Biliska


Galeri  zobacz  - TUTAJ 

Gimnazjalici jed na lodzie


W poniedziaek 27 lutego samorzd szkolny zorganizowa dla wszystkich chtnych uczniw klas I-II gimnazjum wyjazd do Dbicy na lodowisko. Okazao si, e pomys by trafiony, bo wszyscy uczestnicy byli zadowoleni. Mimo e niektrzy mieli po raz pierwszy na nogach ywy, wszyscy weszli na tafl i jedzili cakiem niele. Mona byo zobaczy, e uczniowie bardziej obeznani z t form aktywnoci lub ci, ktrzy jed na rolkach, wietnie radzili sobie pod wzgldem techniki i umiejtnoci. Nie obyo si bez upadkw, czasem przydaa si koleeska pomoc. To bya prawdziwa frajda. Zmarznici uczestnicy udali si nastpnie na rozgrzewajcy posiek i w doskonaych humorach wrcili do szkoy.
W planach samorzdu kolejny wyjazd na lodowisko oraz basen ju w maju.
Opiekunowie SU

Galeri  zobacz  - TUTAJ


 

 

Bal karnawaowy - 23 luty 2017 r.

23 lutego w czwartek od godziny 16- 21 odbya si w naszej szkole niesamowita zabawa walentynkowo- karnawaowa dla klas IV-VI Szkoy Podstawowej oraz klas I-III Gimnazjum. Przy dwikach muzyki miksowanej przez profesjonalnego DJa z firmy Light&Sounds i oszaamiajcych efektach wietlnych nikt nie mg pozosta obojtny i wszyscy chtnie krlowali na parkiecie. W wir karnawaowej zabawy porwali nas te animatorzy z kka teatralnego, ktrzy wraz p. Janem lczk zaprezentowali niepowtarzalne ukady taneczne. "Ding dong song", "Macarena", "Leila", "Choco choco", "Here i go again", "Tel Aviv","Belgijka" i wiele innych rytmw jeszcze dugo pozostan w naszej pamici. Dopenieniem zabawy byy wsplne zdjcia w bajkowych strojach wypoyczonych dziki uprzejmoci firmy "Kraina umiechu".
SU

Galeri  zobacz  - TUTAJ
 

Reforma Owiaty


MEN przygotowao dla dyrektorw, nauczycieli, rodzicw, uczniw i samorzdowcw pakiet materiaw informacyjnych o reformie na specjalnie dedykowanej stronie internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl

Informacje na temat przeprowadzanej reformy edukacji oraz odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania mona znale :
-na stronie Kuratorium Owiaty w Rzeszowie link do informacji o reformie edukacji, oraz
-na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej - serwis: reforma edukacji - http://reformaedukacji.men.gov.pl

 

 

REKRUTACJA 2017/2018

 

Harmonogram przyj do szkoy podstawowej na rok szkolny 2017/2018


Plik pdf TUTAJ
Plik pdf TUTAJ

Ogoszenie Wjta Gminy wilcza w sprawie kryteriw

i terminw rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

 

Plik pdf TUTAJ


 

WZORY PODA

 • Karta zgoszenia do klasy 0 - plik doc TUTAJ

 •  podanie do kl. I SP - plik doc TUTAJ


 

 WYJAZD  KLAS  0 - III  SP DO  RZESZOWA  NA  PRZEDSTAWIENIE  PT. ,, PINOKIO

W dniu 28 lutego 2017 roku uczniowie klas: 0 a, 0 b, I a, I b, II, III a i III b SP wraz z wychowawczyniami wybrali si do WDK w Rzeszowie na przedstawienie pt. ,, Pinokio , ktre zaprezentowali aktorzy z teatru Art - Re z Krakowa.
,,Pinokio to opowie o drewnianym pajacyku, ktrego marzeniem jest zosta prawdziwym chopcem, mie rodzin i chodzi do szkoy. Jednak ch przygody i poznawania wiata okazuj si by bardziej kuszce. Chopiec nie sucha dobrych rad, nie chce si uczy, woli sprzeda z trudem zakupiony przez przybranego ojca elementarz i po prostu dobrze si bawi. Pinokio lekceway przestrogi wierszcza i ucieka z domu. Pajacyk przeywa mnstwo niesamowitych przygd i na kadym kroku popada w rne tarapaty przez swoj naiwno oraz bezradno. Spotyka na swojej drodze Kierownika cyrku, podstpnego Lisa, mamicego obietnicami Osa i dobr Bkitn Wrk. Pinokio przekonuje si jednak, e kamstwo nie popaca, starszym naley si szacunek, a mio czyni cuda.
Ta wzruszajca opowie o potrzebie mioci, wypeniona licznymi perypetiami i przygodami gwnego bohatera, uzmysowia dzieciom, jak dug drog trzeba przeby i jak wiele przeszkd naley pokona, by zrozumie mio i powicenie najbliszych. Piknie ukazana zostaa przemiana, jaka dokonaa si w Pinokiu z krnbrnego, bezczelnego kamczucha sta si wraliwym chopcem dostrzegajcym potrzeby i uczucia innych ludzi. Niesamowitym przygodom Pinokia towarzyszyy piosenki. Widowisko uatrakcyjniy wspaniae kostiumy aktorw oraz magiczna scenografia. By to zabawny, pouczajcy spektakl, ktry na dugo pozozstanie wszystkim w pamici.

Elbieta Furmaniak
 

Konkurs Recytatorski

Dnia 20 lutego 2017 r. w naszej szkole odby si Konkurs Recytatorski z jzyka angielskiego. Celem konkursu byo motywowanie uczniw do nauki i doskonalenia znajomoci jzyka angielskiego, stworzenie modziey zainteresowanej literatur i jzykiem angielskim moliwoci zaprezentowania swoich umiejtnoci, popularyzacja literatury piknej angielskiego obszaru jzykowego oraz uwraliwienie uczniw na poezj.
W konkursie wzio udzia 7 uczniw z klas IV-VI szkoy podstawowej. Kady uczestnik konkursu zaprezentowa interpretacj jednego utworu literackiego.
Jury w skadzie nauczycieli jzyka angielskiego pani Renaty Czubochy, pani Iwony Mikosz
i pani Moniki Pietryki w celu wyonienia laureatw konkursu przyjo za kryterium oceny: dobr repertuaru (wartoci artystyczne utworu, oryginalno, dopasowanie do moliwoci wykonawczych uczestnika), interpretacj i oglny wyraz artystyczny oraz poprawno wymowy w jzyku angielskim.
Jury przyznao:
I miejsce: Aleksandra Mytych - klasa IVa
II miejsce: Oskar Pisula - klasa V
III miejsce: Oliwia Jaremko - klasa IVb

Za uzyskane wyniki i udzia w konkursie wszyscy uczestniczy otrzymali drobne upominki
i pamitkowe dyplomy.
Wszystkim zwycizcom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i dzikujemy.


Iwona Mikosz
Monika Pietryka
Renata Czubocha
 

Mwimy i piszemy poprawnie


W Szkolnym Konkursie Ortograficznym o tytu Mistrza Ortografii , ktry mia miejsce 17 lutego br. wzio udzia 9 uczniw klas I- III GIMNAZJUM. Celem konkursu byo uwraliwienie uczniw na pikno jzyka ojczystego, popularyzowanie wrd modziey zasad poprawnej polszczyzny, rozwijanie wiadomoci jzykowej oraz rozbudzenie w uczniach potrzeby starannego i poprawnego pisania. Konkurs polega na napisaniu dyktanda przygotowanego przez nauczycielki szk ponadgimnazjalnych. Ocenie podlegaa poprawno ortograficzna i interpunkcyjna.
Wyniki konkursu:
1. miejsce- Kinga Gierlak- klasa III B gimnazjum
2. miejsce- Magdalena Rzepka- klasa II B gimnazjum
3. miejsce- Dominika Szczepanik- klasa III B gimnazjum
4. miejsce- Julia Zakrzewska/ Monika Bk- klasa III A gimnazjum

Zwycizcom gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw! Konkurs powiatowy i gminny O piro wjta Gminy wilcza ju niedugo.


Anna Wony i Izabela Sito

 

Wyjazd do Dbicy na lodowisko

14.02.2017r. uczniowie klas IV a, IV b i V SP wybrali si na lodowisko w Dbicy.
Opiek na siln, 45osobow grup, sprawoway Panie: Joanna Gajewska-Zbek, Dorota Majka, Agnieszka Szumilas oraz Teresa Zagulska.
Celem wycieczki byo doskonalenie techniki jazdy na ywach, propagowanie sportu zimowego, aktywnego stylu ycia, jak rwnie dobra zabawa.
Po dotarciu na miejsce okoo godziny 9:45 uczniowie weszli na teren obiektu. Szczliwi posiadacze wasnych yew na lodzie znaleli si byskawicznie. Pozostaym przygotowanie si do wejcia na ld zajo troch czasu. Trzeba byo wypoyczy ywy i dopasowa do swojego rozmiaru buta, co nie kademu udao si za pierwszym razem.
Wreszcie wszyscy weszli na ld. Na tafli lodowej o wymiarach 56 m x 26 m, radzili sobie cakiem niele. Nie obyo si bez upadkw, ale wszyscy wykazali si du wytrwaoci i samozaparciem.
Przez ponad dwie godziny uczniowie doskonalili swoje umiejtnoci jazdy na ywach.
Niektrzy byli po raz pierwszy na lodowisku, ale kondycj nie ustpowali tym, ktrzy jed ju od duszego czasu.
Uczniowie chtnie szaleli na ywach, wykazujc si wymienit technik, krcc finezyjne piruety. Niektrzy za dzielnie starali si utrzyma pion. Wszyscy korzystali z dobrego humoru i wietnej atmosfery na lodzie.
Wyjazd by bardzo udany i z ca pewnoci powtrzymy go jeszcze niejeden raz.

admin

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

Walentynki w szkole

Wyznam Tobie dzi w sekrecie,
Lubi Ci jak nikt w wiecie.
Ucisk przesyam przez misia maego,
W dniu witego Walentego!

Jak co roku, w dniu w. Walentego, Samorzd Uczniowski wraz z opiekunami zorganizowa tradycyjn poczt walentynkow. Najpierw wywiesilimy okolicznociowy plakat
z zasadami uczestniczenia w obchodach dnia zakochanych. Nasi uczniowie ju od tygodnia tumnie gromadzili si przy pudeku z yczeniami, by popiesznie wrzuci swoj Walentynk.
Wszyscy bowiem wiedz, e zwyczajem, ktry na dobre zagoci w naszej kulturze jest podarowanie w tym dniu swoim sympatiom kartek z yczeniami lub pluszakw. Na okolicznociowych kartkach a roio si od miych ycze, wierszykw i narysowanych serduszek w kadym rozmiarze i kolorze. Mio byo patrze na rozpromienione buzie maluchw i rumiece na twarzach gimnazjalistw, gdy otrzymywali kartki. Wsrd nich znaleli si te rekordzici w otrzymywaniu dowdw symaptii. Naszym Paniom Dyrektor wrczylimy re, a nauczycielom kolorowe baloniki z sercami.


Samorzd Uczniowski
 

Targi

Dnia 9 lutego 2017 roku uczniowie klas trzecich gimnazjum pod opiek nauczycieli: pani Iwony Mikosz, pana Jakuba Grodeckiego i pana Jana lczki wzili udzia w Podkarpackich Targach Edukacyjnych "Orientation Day". Targi zostay zorganizowane przez Dwujzyczne Liceum Uniwersyteckie w Rzeszowie pod patronatem: JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Podkarpackiego Kuratora Owiaty oraz TVP3 Rzeszw. Celem wydarzenia bya prezentacja uczniom gimnazjw oferty edukacyjnej szk ponadgimnazjalnych z wojewdztwa podkarpackiego.
Na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego nasza modzie moga zapozna si z bogat ofert ponad 20 szk ponadgimnazjalnych z caego Podkarpacia.
Iwona Mikosz

 

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

YAMAHA   -    SZKOLNA    AUDYCJA    MUZYCZNA  NT. : ,, TACE   LUDOWE   I   NARODOWE    W  KL.  0 - III   SP

8 lutego 2017 roku odbya si kolejna lekcja muzyczna, ktrej przewodnim tematem byy tace ludowe i narodowe.  Gocilimy w murach naszej szkoy p. Agnieszk i p. Piotra z Zespou Pieni i Taca ,, Pooniny .

   Uczniowie w trakcie spotkania dowiedzieli si, e tace narodowe: polonez, krakowiak, mazur, kujawiak oraz oberek wywodz si z tacw ludowych i s wan czci kultury naszego narodu. Dzieci miay moliwo aktywnego uczestnictwa w zajciach, wiczc ich wybrane ukady taneczne. Dzieci z uwag przyglday si jak wygldaj stroje ludowe charakterystyczne dla poszczeglnych regionw. Due zainteresowanie wzbudzi strj ludowy i tace regionu rzeszowskiego, reprezentujce miasto Rzeszw i okolice.

    Lekcja muzyki dostarczya uczniom klas 0 - III SP w Trzcianie wiedzy na temat tacw narodowych, ktre s niezwykle barwne i widowiskowe, zachcajc tym samym do zapoznania si szerzej z polskim folklorem.

                                                                                                Elbieta  Furmaniak

 

BAL KARNAWAOWY     W KLASACH 0-III SP

Id, id przebierace , bd harce, bd tace
1 lutego w naszej szkole odby si bal karnawaowy dla dzieci z zerwek i edukacji wczesnoszkolnej. Wodzirejem tej zabawy by Artur Bradliski z firmy Yamaha, ktry cay czas prowadzi konkursy, zagadki i tace. Angaowa wszystkie dzieci oraz panie wychowawczynie. Nikomu nie pozwoli si nudzi, czy sta pod cian. Nasi uczniowie sprawowali si wymienicie. W odpowiednich strojach, z dobrym humorem plsali w rytm muzyki i bardzo chtnie brali udzia w konkursach. Wykazali si wiedz, sprytem i wyjtkowymi umiejtnociami tanecznymi.
Wrd dziewczynek dominoway stroje wrek, ksiniczek, lekarek. Chopcy natomiast przebrali si za rycerzy, piratw, kowbojw, policjantw, spidermenw, klaunw. Mona byo spotka take rne zwierztka jak pszczki, kotki, myszki i krliczki
Bal nie byby wany bez wyborw krlowej i krla. Nasz wodzirej z kadej klasy wyoni krlewsk par.
I tak oto na Krlow i Krla tegorocznego balu zostali nominowani:
Izabela Zagulska i Kacper Jodko- klasa 0
Sandra Grochmal i Dawid Szczepanowski- klasa pierwsza
Aurelia Lis, Krzysztof Koodziej klasa druga
Krystian Bugiel, Daria yczko klasa trzecia
Kada para bdzie rzdzi w swojej klasie do nastpnego roku.
Po trudach taca , konkursw i innych zabaw dzieci uday si do klas na sodk przeksk przygotowan przez Rodzicw, za co dzikujemy. Imprez uwaamy za bardzo udan.
Karnawa, karnawa to rado zabawa!
To rytm, ktry przenika,
Gdy pynie muzyka


M. Smajdor
 

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

Dzie Babci i Dziadzia


Mie babci i dziadka to znaczy mie soce
I gwiazdki do spania, i caus w kieszonce...


Stycze jest miesicem penym niegu i mrozu. Mimo to, s w nim dwa jedyne takie dni, kiedy kademu robi si cieplej na sercu, bo przecie wtedy obchodzimy wito naszych kochanych bab i dziadkw. W Zespole Szk w Trzcianie obchody te na stae wpisay si
w kalendarz imprez szkolnych. Jak zawsze, rwnie tegoroczny dzie, obfitowa w zy szczcia i dumy seniorw ze swoich wnukw. By wyjtkowy nie tylko dla dzieci, ktre wystpoway na scenie, ale przede wszystkim dla naszych goci.
W biecym roku uroczysto Dnia Babci i Dziadka odbya si 3 lutego 2017 roku
w Gminnym Centrum Kultury w Trzcianie.
Rozpoczynajc spotkanie wychowawczyni grupy 0b Lucyna Rzepka, przywitaa szanownych goci ciepymi sowami. W imieniu dzieci, jak rwnie rodzicw, dzikowaa dziadkom zawsze sucym pomoc za powicony czas i serce w wychowywaniu wnukw.
W pierwszej czci uroczystoci dzieci przygotowane przez wychowawczynie (Dorot BieszczDaniluk, Mari Stachur-Sotys, Lucyn Rzepk) zaprezentoway pikne Jaseka. W kolorowych strojach, przy akompaniamencie muzyki pani od rytmiki Sylwii Adamus, dzieci czuy si jak prawdziwi aktorzy. pieway koldy i z przejciem recytoway swoje kwestie, a widzowie przenieli si przez chwil do prawdziwej betlejemskiej stajenki.
W ten sposb dzieci staray si okaza wdziczno i szacunek swoim dziadkom.
Druga cz spotkania to wesoe, szczere i wzruszajce wiersze oraz piosenki okolicznociowe zwizane ze witem bab i dziadkw. Mali artyci z wielkim zaangaowaniem odtwarzali wyuczone w szkole rymowanki, a czcigodni gocie ze wzruszeniem odbierali czue sowa kierowane pod ich adresem. W oczach bab i dziadkw wida byo zy radoci i dumy ze swych wnukw.Dzieci, z pomoc rodzicw, przygotoway rwnie poczstunek w postaci ciasta, kawy, herbaty oraz owocw. By on okazj do rozmw, dzielenia si wraeniami, a przede wszystkim umocnienia wizi rodzinnych
i bliszego poznania si zebranych. Nastpnie dzieci obdaroway swoich ukochanych goci upominkami przygotowanymi wasnorcznie. W tym roku byy to naszyjniki z makaronu przeplatane barwnymi wstkami dla bab oraz brokatowe wieczniki z pyt CD dla dziadkw. Dzieci woyy duo pracy i stara w wykonanie podarunkw, dlatego te prezenty bardzo rozradoway babcie i dziadkw.
Tak dobiega koca uroczysto z okazji wita naszych seniorw. Spotkanie upyno w bardzo yczliwej atmosferze, a gratulacjom i umiechom ze strony goci nie byo koca. Dzieci poprzez swoje wystpy, poczstunek i prezenty odwdziczyy si swoim babciom
i dziadkom za okazywane wsparcie i cierpliwo, bezgraniczn mio, jak rwnie powicany im czas.Lucyna Rzepka


Galeri  zobacz  - TUTAJ
 

 

Remonty w zerwce

Podczas ferii odby si kolejny remont dwch klas lekcyjnych w zachodnim skrzydle szkoy. Stare pomieszczenia, to teraz dwie sale specjalnie przygotowane dla przedszkolakw.
Serdecznie zapraszamy od wrzenia 2017 roku rwnie do naszej placwki piciolatkw.
 

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

 

Dyrektor Zespou Szk w Trzcianie informuje -

Od dnia 1 marca do 9 czerwca 2017 r. dowz dzieci na basen bdzie finansowany przez Gmin wilcza. Rodzice ponosz tylko koszty wstpu na basen oraz instruktora. Warunkiem uczestnictwa uczniw w wyjazdach jest dokonanie wpaty za cay miesic "z gry".
 

WYJAZD UCZNIW KLAS 0 A, 0 B, I A, I B, II, III A i III B DO RZESZOWA NA PRZEDSTAWIENIE PT.,, DOKTOR DOLITTLE I PRZYJACIELEW dniu 31 stycznia 2017 roku uczniowie klas: 0 a, 0 b, I a, I b, II, III a i III b SP wraz z wychowawczyniami wybrali si do WDK w Rzeszowie na przedstawienie pt. ,, Doktor Dolittle i przyjaciele , ktre zaprezentowali aktorzy z Teatru Wspczesnego z Krakowa.
,, Doktor Dolittle i przyjaciele to arcyzabawna historia przygd doktora Dolittle, ktry przestaje leczy ludzi i staje si lekarzem zwierzt, rozumiejcym ich mow. Pewnego dnia doktor ze swoimi zwierzcymi przyjacimi wyjeda do Afryki by leczy mapy, ktre ogarna tajemnicza epidemia. W trakcie tej wyprawy maj miejsce mroce krew w yach zdarzenia. Ratujc mapy doktor wpada w niewol okrutnego wadcy Jollginki. Wszystko jednak, jak w prawdziwej bajce, koczy si dobrze.
Przedstawienie teatralne podkrela istotn rol przyjani w yciu czowieka. Uwraliwia na otaczajcy nas wiat, dziki ukazaniu yczliwej postawy gwnego bohatera, zarwno w stosunku do ludzi jak i zwierzt. Ksztatuje postawy tolerancji i szacunku. Dziki ruchomej scenografii dzieci atwiej przyswoiy sobie informacje na temat miejsc odwiedzanych przez doktora. Aktorzy posugiwali si oryginalnymi instrumentami muzycznymi, co przybliyo modemu widzowi pojcie na temat kultury afrykaskiej. Na scenie pojawiy si rwnie podstawowe formy lalek teatralnych, co pozwolio dzieciom w atwy sposb wskaza cechy charakterystyczne ptakw i ssakw. To ciekawy, barwny, pouczajcy spektakl. Dzieci przekonay si, e warto pomaga innym, poznawa nowych przyjaci i zwiedza wiat. Przepikne kostiumy, niebanalna scenografia i wspaniaa gra aktorska sprawiy i spektakl bardzo podoba si dzieciom i na dugo utkwi im w pamici.Elbieta Furmaniak
 

YWA  LEKCJA HISTORII Z  GRUP  ARTYSTYCZN
,, REKONSTRUKTO " W  KL. 0 - VI SP  i   I - III G
 

    10 stycznia 2017 r. uczniowie klas 0 VI SP oraz I - III G naszej szkoy uczestniczyli w niezwykej lekcji historii. Dziki pokazowi pt. Imperium rzymskie i tradycje antyku przygotowanemu i zaprezentowanemu przez Grup Artystyczn Rekonstrukto oczyma wyobrani przenieli si do staroytnego Rzymu. Uczniowie dowiedzieli si o epoce rzymskiej, wojnach, ktre  toczyli  Rzymianie. Ujrzeli antycznych legionistw, poznali taktyk ich walki oraz elementy uzbrojenia. Mogli przymierzy repliki rzymskiej zbroi, stan w szyku bitewnym i poczu si jak rzymscy onierze, ktrzy 2000 lat temu nie mieli sobie rwnych. Pokaz bardzo podoba si dzieciom, by ciekawy, poniewa panowie, ktrzy w nim wystpowali wybierali ochotnikw do ubierania zbroi i walczenia mieczem. ywa lekcja historii odbya si tego dnia dwa razy. W pierwszym pokazie grupy  uczestniczyli uczniowie podstawwki, a w drugim gimnazjalici. Blisko godzinne spotkanie dostarczyo dzieciom oraz modziey sporo wiedzy i dowiadcze. Na zakoczenie kady mg podej i wzi do rki uzbrojenie, jakie byo na wyposaeniu Rzymian. To bya ciekawa i niecodzienna lekcja historii.

 

                                                                                       Elbieta Furmaniak

 

Zabawa karnawaowa

Przeka 1% podatku naszej szkole

Celem akcji jest pozyskanie 1% rodkw finansowych dla naszej szkoy przekazywanych przez osoby rozliczajce si z Urzdem Skarbowym w ramach rocznego zeznania podatkowego PIT.
Zwracamy si do Pastwa z gorc prob o przekazanie 1% podatku nalenego Urzdowi Skarbowemu ze wskazaniem na Zesp Szk w Trzcianie.
Zapraszamy i zachcamy Pastwa do wspomoenia naszych stara na rzecz polepszenia warunkw nauki uczniw naszej szkoy. Prosimy o przekazanie naszej proby Pastwa Bliskim, Znajomym oraz wszystkim Przyjacioom Szkoy.

PRZEKAMY 1% NA NASZ SZKO!

123. Numer KRS 0000270261
125. Cel szczegowy 1% - ZESPӣ SZKӣ TRZCIANA 6504

Wicej TUTAJ

admin

 

Za nami kolejne remonty

Przez kilka ostatnich tygodni na sali gimnastycznej i w toaletach na 2 pitrze krlowaa ekipa remontowo budowlana. Remont dobieg ju do koca i w miniony poniedziaek 2 stycznia gocinne progi naszej sali gimnastycznej zostay ponownie otwarte. Zupenie nowe oblicze sali mogli podziwia uczniowie szkoy podstawowej i gimnazjum. Na sali gimnastycznej dokonano cyklinowania parkietu oraz lakierowania. Produkty, ktre zostay zastosowane speniaj wszelkie normy sportowe oraz antypolizgowe, wymagane przy takiego typu obiektach.
W ramach robt budowlanych w toaletach wykonano pooenie nowej glazury i terakoty, wymieniona zostaa instalacja sanitarna, wodno-kanalizacyjna, elektryczna wraz z oprawami owietleniowymi, wymienione zostay rwnie wszystkie urzdzenia sanitarne, a take stolarka drzwiowa.
Mamy nadziej, e wyremontowane obiekty bd suyy uczniom i nauczycielom przez dugie lata.

admin

Galeri  zobacz  - TUTAJ
 

POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Zapraszamy wszystkich uczniw szk podstawowych i gimnazjw powiatu rzeszowskiego do udziau w IV edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego Dzie i noc w krajobrazie naszego regionu


Regulamin TUTAJ

Zaczniki TUTAJ

 
 

 

KOLEJNY SUKCES!
TYM RAZEM NA SZCZEBLU OGLNOPOLSKIM !
 

Uczniowie z klas I- III SP wzili udzia w Oglnopolskim Konkursie Plastycznym Moja ulubiona posta z bani H.CH. Andersena. Chtne dzieci narysoway swoich ulubionych bohaterw i udao si! Laureatk konkursu, ktra zdobya III miejsce zostaa Amelka Chmaj z klasy IA SP. Uczennica przedstawia w swojej pracy Calineczk. Otrzymaa z tego tytuu dyplom i nagrody rzeczowe. Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw!!!
Pozostaym uczestnikom konkursu dzikujemy i wierzymy, e kolejnym razem i do nich los si umiechnie!
Zachcamy tym samym wszystkie dzieci do udziau w konkursach!

Marta Smajdor
 

Niepowtarzalna wigilia w Regionalnym Domu Tradycji Ludowych

Wigilia wit Boego Narodzenia to moment, gdy nieoczekiwanie moemy dowiadczy ludzkiego dobra, pomocy, opieki. To czas wyjtkowy, nie tylko w naszych domach, ale rwnie w szkole. Tradycj w Zespole Szk w Trzcianie stao si, e uczniowie wraz z nauczycielami przygotowuj klasowe wigilie. Atmosfera podczas spotka jest niepowtarzalna, bo przecie nikt z nauczycieli wtedy nie pyta, nie ma klaswek, a wszyscy staraj si by dla siebie mili i bliscy, chc tworzy ma, szkoln rodzin.
Klasa I gimnazjum, realizujc innowacj pedagogiczn Ojczyzna sowem i pdzlem malowana, przygotowaa spotkanie wigilijne 21 grudnia 2016r. w Regionalnym Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie.
 Kady ucze przynis wybran, specjaln potraw. Na stole nie zabrako barszczu, kapusty, pierogw, rnorodnych saatek, ciasteczek. Przed rozpoczciem wieczerzy uczniowie poamali si opatkiem i zoyli sobie yczenia. Atmosfera bya niezwyka, bo klimat miejsca sprawia, e wszyscy przenieli si w czasie i byli wiadkami staropolskich tradycji i obrzdw. Tym bardziej, e pan Zbigniew Lis przygotowa cykl reportay dotyczcych dawnych obyczajw wigilijnych. Gimnazjalici bez kopotu dostrzegali rnice midzy dawn wieczerz a obecnym wigilijnym spotkaniem. Ze smutkiem stwierdzili, e obecnie brakuje wesoych przebieracw- koldnikw, radosnego piewu, rozmw i zabaw. Coraz czciej za uczniowie sigaj po tablety, telefony a koldy i pastoraki zastpuj programy telewizyjne.
Dziki pomocy rodzicw gimnazjalici  przygotowali wigilijne spotkanie- sami nakryli do stow, podgrzali na kuchni potrawy i posprztali. Okazuje si, e szkolna wigilia to nie tylko magiczny moment, gdzie uczniowie poznaj si, scalaj wizi, ale rwnie czas, kiedy mog nauczy si wielu poytecznych rzeczy.


A. Wony

Galeri  zobacz  - TUTAJ
 

Konkurs OZDOBY CHOINKOWE rozstrzygnity!

W grudniu 2016 r. odby si szkolny konkurs na najpikniejsz ozdob choinkow dla klas 0-III SP. Spotka si z duym odzewem i jury miao nieatwe zadanie wybierajc te najlepsze z najlepszych. Przy ocenie prac brano pod uwag przede wszystkim samodzielno, pomysowo i staranno wykonania. Ozdoby zostay powieszone na szkolnej choince. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
A oto nasi laureaci:
I MIEJSCE Hubert Komza kl. 0B, Izabela Zagulska kl. 0A, Julia Kwoka IA, Tomasz Wrbel kl. III
II MIEJSCE Dawid Stawarz kl.0b, Inga Pola Ziemiskie kl. 0A, Oliwia Stpie kl. IA, Damian Gaucha kl. IB
III MIEJSCE Katarzyna Stawarz 0A, Judyta Ignas kl.0B, Adam Ruda kl. IA, Katarzyna Bury kl. II, Karolina Stawarz kl. III B
WYRӯNIENIA otrzymali: Emilia Pomianek kl. 0A, Amelia wistara kl. 0A, Marta Pomianek kl. 0A, Joanna Mazur kl.0A, Karolina Mita kl.0B, Grzegorz Szymkw kl. 0B, Wiktoria Mytych kl.IB, Dominika Walczyk kl.IB, Aleksandra Gierlach kl. IB, Wiktoria Wilk kl. IA, Izabela Rak kl. IA, Mateusz Skoczylas kl. IA, Eliza Szalony kl. IA, Franciszek Pomianek kl. II, Grzegorz Polak kl. II, Julian Czerkies kl. II, Krzysztof Koodziej kl. II, Jacek Czachor kl. II, Emilia Grobelny kl. II, Aleksandra Kawalec IIIA, Kamila Adamus kl. IIIB
Wszystkim laureatom gratulujemy!!!


 Marta Smajdor

 

Wigilia kl. IIIa i kl. IIIb SP w Regionalnym Domu Tradycji Ludowych
 

Wigilia rozpoczyna wita Boego Narodzenia rodzinne wita pene piknych tradycji i podniosego nastroju. Wieczr wigilijny jest najbardziej wzruszajcym wieczorem roku. Najwaniejszym momentem wigilijnej wieczerzy jest dzielenie si opatkiem.
21 grudnia 2016 r. uczniowie klas trzecich Szkoy Podstawowej razem z wychowawczyniami
M. Kurzej i D. obod wsplnie zasiedli do klasowej wigilii w RDTL. Przy zapalonej wiecy uczennica Alicja Ksiek odczytaa Ewangeli wg witego ukasza o narodzeniu Pana Jezusa. Nastpnie uczniowie dzielili si opatkiem z koleankami, kolegami, wychowawczyniami oraz rodzicami. Potem wszyscy zasiedli do witecznego stou przygotowanego przez rodzicw. Nie zabrako na nim tradycyjnych potraw: barszczu biaego z chlebem, barszczu czerwonego z uszkami , pierogw ruskich i z kapust, kompotu z suszonych owocw oraz sodyczy. Tradycj tych wit jest wsplne koldowanie i u nas te tego nie zabrako. Dwie uczennice gray koldy na skrzypcach , kilku uczniw z kl. IIIb zagrao na flecie kold Lulaje Jezuniu, pozostali uczniowie piewajc koldy wprowadzili nastrj zbliajcych si wit Boego Narodzenia. Na zakoczenie klasowej wigilii p. Magorzata Kurzeja zoya yczenia boonarodzeniowe i noworoczne.


M. Kurzeja

Galeri  zobacz  - TUTAJ
 

WIGILIA KL.I A i  I B  SP  POCZONA  Z  JASEKAMI I KOLDOWANIEM

W  REGIONALNYM DOMU TRADYCJI LUDOWYCH W TRZCIANIE

             W dniu 20 grudnia 2016 roku w Regionalnym Domu tradycji Ludowych  w Trzcianie odbyo si Integracyjne Spotkanie Wigilijne z udziaem klasy I a i I b SP, rodzicw obu klas, ks. Damiana Jacka, kustosza - p. Z. Lisa, p. wychowawczy (E. Furmaniak, M. Smajdor). Rodzice zadbali o wystrj sali, nakrycia, dekoracj, potrawy wigilijnego stou oraz upominki pod choink. Spotkanie rozpoczo si tradycyjnymi jasekami w wykonaniu kl. I a i  I b ( pod kierunkiem p. E. Furmaniak, M. Smajdor ). W piknych strojach, z wielkim przejciem i zaangaowaniem mali artyci odegrali swoje role. Obok Maryi i Jzefa nie zabrako piknie piewajcych aniow, pieszcych do szopki pastuszkw, dzieci i krlw. Aktorzy przypomnieli wszystkim sceny rozgrywajce si w betlejemskiej stajence, tuaczk Maryi i Jzefa. pokon pasterzy, dzieci i monarchw ( krlw). Cao przedstawienia bya przeplatana wsplnie piewanymi koldami i pastorakami. Stroje, wietna gra maych aktorw oraz cudownie zapiewane wsplnie z zebranymi koldy i pastoraki zrobiy na wszystkich   due wraenie. Jaseka wprowadziy wszystkich zebranych w niepowtarzalny nastrj wit Boego Narodzenia. Rytua wieczerzy wigilijnej przeprowadzi ks. Damian Jacek. Byo sowo wstpne, modlitwa, wprowadzenie do Ewangelii, wzajemne skadanie ycze i dzielenie si opatkiem. Nastpnie przystpiono do spoycia pysznej wieczerzy przygotowanej przez rodzicw - barszczu, krokietw, pierogw, ryb, kompotu oraz sodkoci przy wtrze kold suchanych z pyty. Po pysznym posiku wsplnie piewano koldy. Ogromnie mi niespodziank, zgodnie z tradycj,  byy prezenty znalezione  pod choink dla wszystkich uczestnikw . Panowa niesamowity, magiczny, witeczny nastrj.

           Dzikujemy wszystkim, ktrzy w jakikolwiek sposb przyczynili si do uwietnienia tego wigilijnego spotkania.

                                                                                                   Elbieta  Furmaniak

Galeri  zobacz  - TUTAJ
 

 

Pamitamy o regularnym dokarmianiu ptakw
 

Zima to bardzo ciki okres dla ptakw. Trudno znale poywienie, gdy wszystko zasypane jest niegiem, a poszukiwania jedzenia na mrozie pochania cenn energi. Od grudnia uczniowie kl IIIb SP z wychowawczyni rozpoczli dokarmianie ptakw. Wiedz, e raz rozpoczte dokarmianie nie moe by przerwane. Dokarmiamy regularnie!!! Ptaki przyzwyczajaj si do naszej pomocy i bd przylatywa w to miejsce w ktrym s dokarmiane z nadziej, e co zawsze tam znajd. Ptaki nie wolno karmi produktami solonymi, pokarmem zepsutym, chlebem namoczonym i zamarznitym, kaszami i ziarnami, ktre pczniej w przewodzie pokarmowym /jeli dajemy np. pczak, to wczeniej musi by ugotowany/. Musimy te pamita, e ptaki w karmniku s naraone na rnego rodzaju ptasie choroby. Bardzo wane jest, aby miejsce, w ktrym karmimy ptaki byo regularnie sprztane.


M. Kurzeja

Galeri  zobacz  - TUTAJ
 

Kko przyrodnicze

Motto: Otwieram oczy i nastawiam uszy na wszystko, co dzieje si w przyrodzie.
                                                                                                                         Dawid Gates

Od wrzenia uczniowie z kl. V , ktrzy chc poszerza swoje zainteresowania w zakresie przyrody uczestnicz w zajciach kka przyrodniczego prowadzonego przez  nauczyciela od przyrody p. M. Kurzej. Podczas dugich wycieczek poznaj przyrod Trzciany, bogactwo zwierzt i rolin. Ucz si dostrzega pikno otaczajcego wiata. Nabywaj umiejtnoci badawcze i poszukiwawcze oraz dostrzegaj  zalenoci midzy stanem rodowiska a dziaalnoci czowieka.  Gdy nie sprzyja pogoda do wdrwek,  w grupach ucz si przygotowywa  preparaty mikroskopowe z zebranych rnych okazw przyrodniczych.

                        M. Kurzeja

Galeri  zobacz  - TUTAJ
 

witeczna wizyta w Domu Opieki Spoecznej

Odwiedziny pensjonariuszy Domu Opieki Spoecznej przy ulicy abdziej  w Rzeszowie stay si ju tradycj uczniw Zespou Szk w Trzcianie.

Wicej TUTAJ

Akcja charytatywna Zabawki na misje


Tradycj naszej spoecznoci szkolnej jest obdarowywanie w okresie przedwitecznym osb chorych, samotnych, czy potrzebujcych. W licie na szkoln poczt e - meil ks. Jarek Winiewski - misjonarz z Papui Nowej Gwinei zwrci si z prob o zorganizowanie zbirki uywanych zabawek i przekazania ich na misje. Wiadomo o codziennym yciu na drugim kocu wiata poruszya serca spoecznoci szkolnej. Uczniowie, jak i nauczyciele, ochoczo wczyli si w akcj. Ilo pluszakw, gier, puzzli, samochodzikw i innych, rosa z dnia na dzie. Zebrane upominki zapakowalimy do piciu paczek, ktre zostay wysane poczt na wskazany adres. Mamy nadziej, e si spodobaj papuaskim dzieciom. Ze wzgldu na bardzo du ilo zabawek moglimy nimi obdarowa rwnie dzieci w Domu Samotnej Matki w Rzeszowie.
Wszystkim ofiarodawcom bardzo dzikujemy, zwaszcza tym, ktrzy oddali swe ukochane maskotki, z ktrymi nie rozstawali si niekiedy od wczesnego dziecistwa.

D. oboda
 

Mamy laureata w Oglnopolskim Konkursie Plastycznym!


12 grudnia 2016 roku otrzymalimy informacj, e nasza uczennica Weronika Komza z klasy VI b zaja II miejsce w Oglnopolskim Konkursie Plastycznym "Anioy municie skrzyde", ktry by organizowany przez Wabrzyski Orodek Kultury. Na konkurs wpyno okoo 2200 prac, dlatego jest to dla nas ogromna satysfakcja i wyrnienie.
Laureatce gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw!!!


 


T. Zagulska
 

Laureat wojewdzkiego konkursu plastycznego

Z naszej szkoy trzech uczniw wzio udzia  w wojewdzkim konkursie plastycznym pod nazw MJ EKOLOGICZNY WIAT. witeczny st/ klasy I-III/, ZDROWY STYL YCIA. witeczny st /klasy IV-VI/. Rozstrzygnicie konkursu , wystawa prac i rozdanie nagrd odbyo si w dn. 9 grudnia 2016 r. podczas  trwania X edycji Targw EKOGALA 2016 w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym w Jasionce. Laureatem konkursu zosta ucze kl. V Oskar Pisula.  Nagroda  zostaa wrczona przez przedstawiciela instytucji wspierajcych i popularyzujcych edukacj ekologiczn dzieci.  Laureatowi skadamy gratulacj i yczymy dalszych sukcesw.

                                                                                                                                                               M. Kurzeja

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

 

WYCIECZKA  KLAS  0 - III  SP DO  FABRYKI  BOMBEK  ,, ROMEX '' W RZESZOWIE

     W dniu 8 grudnia 2016 roku uczniowie klas: 0 a, 0 b, I a, I b, II, III a i III b SP  wraz  z wychowawczyniami / p. M. Stachur-Sotys, p. L. Rzepk, p. M. Smajdor,  p. E. Furmaniak, p. D. obod, p. M. Kurzej oraz p. D. Bieszcz - Daniluk ) wybrali si na wycieczk do fabryki bombek "Romex" w Rzeszowie, gdzie podczas jej zwiedzania zapoznali si z rcznym, caym procesem powstawania bombek choinkowych.

    Przechodzc przez kolejne dziay fabryki poznalimy tajniki oraz etapy powstawania bombek.  
Pierwszym z etapw  zwiedzania bya sala ,, dmuchalnia szka, w ktrej pracownik fabryki nad palnikiem ogniowym, rozgrzewa dug, szklan rurk, a nastpnie ustami wydmuchiwa baki. Dmuchanie bombek przypomina troch robienie baniek mydlanych - tylko temperatura pracy jest nieco wysza - ok. 600 stopni Celsjusza. Kolejny etap   w powstawaniu bombek to ich srebrzenie. Do kadej bombki wstrzykuje si mieszank azotanu srebra, amoniaku i kwasu, a nastpnie potrzsa si, dziki czemu baki uzyskuj pikny, srebrzysty poysk. Taki wytwr trafia do farbiarni, gdzie nadaje si im przerne kolory poprzez zanurzenie w farbie. Nastpnie wdruj do suszarni, a stamtd do osoby, ktra zajmuje si przycinaniem i kapslowaniem. Pozostawia si dusz kocwk, jeeli bombki maj by rcznie zdobione. Z kolei bombki trafiaj do ,,dekoratorni, pomieszczenia, w ktrym panie zajmuj si zdobieniem kul, nanoszeniem dekoracyjnych wzorw, gdzie nabieraj one wyjtkowego  i unikalnego wygldu. Przekonalimy si, e praca zwizana z rcznym procesem wytwarzania bombek wymaga niezwykej precyzji, trudu i powicenia. Dzieci z uwag przyglday si pracy osb podczas caego procesu powstawania bombek i byy pod duym wraeniem.

Po wyjciu z dekoratorni udalimy  si do wzorcowni, sklepu, gdzie obejrzelimy wzory bombek, ktre s produkowane w fabryce i przygotowane do sprzeday. 

Od ich barw i piknych wzorw, a mienio si w oczach.
   Na pamitk pobytu w tym ,, zaczarowanym miejscu, kade dziecko otrzymao bombk
   z wypisanym wasnym imieniem.

     Dzieci pene wrae, bezpiecznie wrciy do szkoy. Wszystkim uczestnikom wycieczka bardzo si podobaa i z pewnoci na dugo mile utkwi w pamici.

 

                                                                                                                      Elbieta     Furmaniak

 


Lekcja muzyki na ywo instrumenty dte drewniane
 


7 grudnia gocilimy w naszej szkole muzykw ze Szkoy Muzycznej Yamaha z Rzeszowa. Uczniowie kl. 0 III poznali nastpujce instrumenty dte drewniane: ....
 

Wicej TUTAJ

Wolontariusze- Zwyczajni-Niezwyczajni

 

6 grudnia picioro uczniw gimnazjum: Emilia Marchlik, Klaudia Pitek, Natalia Kornak, Micha Maciej i Kamil Kyc- przedstawicieli wolontariuszy z naszej szkoy pod opiek Pana Jana lczki wzio udzia w oglnopolskiej konferencji "Wolontariat przestrze czynienia dobra" , ktra odbya si w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym "G2A ARENA" w Jasionce. Konferencja zostaa zorganizowana przez Kuratorium Owiaty w Rzeszowie pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Wojewody Podkarpackiego, Marszaka Wojewdztwa Podkarpackiego i Przewodniczcego Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego. Uczniowie wysuchali przemwie midzy innymi: Pani Teresy Wargockiej - Wiceminister Edukacji Narodowej, Pana Wadysawa Ortyla- Marszaka Wojewdztwa Podkarpackiego i Pani Magorzaty Rauch - Kuratora Owiaty w Rzeszowie. Ponadto uczniowie brali udzia w wykadach, panelach tematycznych oraz dyskusjach, mieli te okazj zobaczy po raz pierwszy debat oksfordzk. Kady mg nie tylko wyrazi swoje zdanie i wypowiedzie si na temat miejsca wasnej szkoy w wolontariacie, ale take pozna dziaania i ustosunkowanie wolontariuszy z caej Polski. Po oficjalnym podsumowaniu konferencji kady z uczniw z nowymi pomysami i jeszcze wikszym zapaem do czynienia dobra wrci do szkoy.

Emilia Marchlik

http://rzeszow.tvp.pl/28115944/wspieraja-chorych-i-starszych-wolontariusze-zmieniaja-swiat

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

1 % podatku

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie

Zespou Szk w Trzcianie

skadaj serdeczne podzikowania

wszystkim darczycom i przyjacioom szkoy,

ktrzy przekazali 1 % podatku za 2015 rok.

Fundacja Modzi-Modym przekazaa szkole zebran kwot w wysokoci 1234,95 z, ktr przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych.

Dzikujc za okazan pomoc, prosimy o dalsze wsparcie finansowe i przekazanie 1% podatku na rzecz szkoy rwnie w tym roku. Szczegowe dane dotyczce KRS podamy wkrtce.

Nie moemy osobicie Pastwu podzikowa, gdy nie otrzymujemy od Fundacji informacji
o tym, kto z Rodzicw wpaci swj 1% dla naszej szkoy. Zapewniamy, e pozyskane
z tegorocznej akcji rodki finansowe zostan dobrze wykorzystane i przeznaczone na potrzeby naszych uczniw.

Jeszcze raz serdecznie dzikujemy !!!

 

 
 

NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA

- mikoajkowy prezent Wjta Gminy wilcza

 

Spenio si marzenie uczniw Zesp Szk w Trzcianie, w skad ktrego wchodzi Szkoa Podstawowa i Gimnazjum wzbogaci si o nowoczesn pracowni komputerow.
Remontu i wyposaenia pracowni dokonano dziki wsparciu finansowemu Urzdu Gminy wilcza, a przede wszystkim dziaaniom Wjta - Adam Dziedzica, ktry zadba o to, aby wyremontowa obecn pracowni komputerow i zakupi nowy sprzt komputerowy z najnowszym oprogramowaniem. Dziki temu nie zuyje si on w krtkim czasie i bdzie suy uczniom przez wiele lat.
Prace remontowe w pracowni komputerowej dotyczyy: pooenia gadzi szpachlowej, pomalowania cian, wymiany pionowych aluzji typu verticale oraz owietlenia kasetonowego. Wymienione rwnie zostay stoliki komputerowe oraz dostosowane do potrzeb uczniw krzesa i biurko dla nauczyciela.
Zakupionych zostao 13 zestaww komputerowych dla uczniw, ktrych parametry odpowiadaj aktualnym wymogom i pozwalaj na prowadzenie zaj na poziomie powszechnie obowizujcych standardw. Pracownia jest przestronna i wyposaona w najnowszy sprzt i oprogramowanie, ktre bd wszechstronn pomoc w zdobywaniu wiedzy, bo do tych naley jutrzejszy dzie, co nowych akn zdobyczny.
Dziki zaangaowaniu wielu osb udao nam si stworzy wymarzone warunki do nauki zaj komputerowych. Zapewne pierwsze lekcje w nowej pracowni wywoaj zachwyt uczniw i wzbudz wiele pozytywnych emocji, potgujc zainteresowanie technologi informacyjn.

Uczniowie, Dyrekcja i Nauczyciele, skadaj serdeczne podzikowania Panu Wjtowi Gminy wilcza za pomoc w pozyskaniu i przekazaniu rodkw finansowych na wyposaenie pracowni komputerowej w naszej placwce.


Galeri  zobacz  -
TUTAJ

admin

 
 
 

Mikoaj w naszej szkole

Dzisiaj, czyli 6 grudnia panowa od samego rana szczeglny klimat, gdy zgodnie z tradycj gocilimy witego Mikoaja. Dotar on do szkoy z workiem penym sodkoci, co nasi uczniowie przyjli bardzo entuzjastycznie. Dla kadej klasy znalazy si paczki, ktre wszystkim dzieciom wrcza osobicie Mikoaj. Byo bardzo duo radoci i umiechw. Przejte i uradowane  buki, zwaszcza najmodszych dzieci potwierdziy, e wierz w Mikoaja i niecierpliwie go oczekuj. W tym wyjtkowym dniu mikoajkowe czapki przyozdabiay gowy fanw Mikoaja.

Galeri  zobacz  - TUTAJ

admin

Dzie przedszkolaka

     30 listopada nasze Zerczaki obchodziy swoje wito " Dzie przedszkolaka". Rano dzieci powitaa w szatni wesoa muzyka z piosenkami przedszkolnymi, a w sali pojawiy si stosowne dekoracje. Po niadaniu w doskonaych humorach wszystkie dzieci z zerwek zebray si w sali. Po przywitaniu rozpocza si wietna zabawa. Byo pasowanie na" zerwczaka " poprzedzone "egzaminem" , liczne konkursy, zagadki i quizy. Rado ,miech i doping uczestnikw wiadczyy o wietnej zabawie. Nie zabrako rwnie sodkich nagrd, dyplomw i balonw. Dzieci bawiy si znakomicie i wspominay nasze wito jeszcze kilka dni. W listopadzie dzieci z klasy 0 wystpiy przed uczniami klas I- III z przedstawieniem pt. " Poegnanie Jesieni" . Nasi mali aktorzy wystpowali z wielkim zaangaowaniem. Sdzc po aplauzie widowni przedstawienie odnioso sukces. Mali aktorzy byli bardzo dumni z siebie. Nastpny wystp juz niebawem.

Dorota Bieszcz-Daniluk

 

 
 

Rozstrzygnicie szkolnego konkursu literacko- plastycznego

28 listopada 2016r. w Zespole Szk w Trzcianie odbyo si rozstrzygnicie konkursu literacko-plastycznego pt."Jesie wierszem malowana", ktry by przeznaczony dla uczniw klas I-VI SP. Organizatorami konkursu byy panie: Joanna Gajewska-Zbek i Teresa Zagulska. W konkursie udzia wzili prawie wszyscy uczniowie Szkoy Podstawowej, ktrzy w padzierniku i listopadzie na zajciach plastycznych wykonywali ilustracje do wierszy o tematyce jesiennej. Nastpnie prace zostay zebrane i podzielone na kategorie wiekowe, tj. I kategoria klasy I; II kategoria klasa II; III kategoria klasy III; IV kategoria klasy IV; V kategoria klasa V oraz VI kategoria klasy -VI. W poszczeglnych kategoriach komisja przyznaa nagrody i wyrnienia.
NAGRODY:
I kategoria wiekowa:
I miejsce - Eliza Szalony
Wiktoria Wilk
II kategoria wiekowa:
I miejsce - Emilia Hady
II miejsce - Szymon Jajko
III miejsce - Weronika Ksiek
III kategoria wiekowa:
II miejsce - Karolina Stawarz
Jakub Ciska
III miejsce - Tatiana Depowska
IV kategoria wiekowa:
I miejsce - Filip Pisula
Karolina Borek
II miejsce - Martyna Ruda
Marcelina Rczy
V kategoria wiekowa:
II miejsce - Amelia Kornak
III miejsce - Alan Jaworski
VI kategoria wiekowa:
I miejsce - Kacper Czech
Lidia Buawa
II miejsce - Weronika Komza
Klaudia Klesyk
Kamila Kreps
WYRӯNIENIA:
Dorian Gaucha I b, Gabriela Jdrzejek I a, Julia Stpie III a, Bartomiej Klesyk IV a, Mariusz Wendeker IV b, Oskar Pisula V, Martyna Rogala V, Adrian Depa V, Zuzanna Pitek VI a, Marta Domaska VI a, Wiktor Wendeker VI a, Patrycja Ksiek VI b, Patrycja Porada VI b i Laura Grdysa VI b.
Nagrodzone prace s prezentowane na tablicy przy bibliotece szkolnej. Laureaci otrzymali pamitkowe dyplomy, a zdobywcy pierwszych miejsc nagrody ksikowe. Wszystkim uczestnikom dzikujemy za udzia w konkursie, zwycizcom gratulujemy i ju dzi zapraszamy do kolejnego konkursu tym razem pod hasem "Zima wierszem, bani malowana" !!!
 

T. Zagulska

 

Zajcia z karate w naszej szkole

Od padziernika 2016 roku Szkoa Podstawowa przy ZS w Trzcianie rozpocza wspprac z Akademi karate tradycyjnego Szko Marty Niewczas - szeciokrotnej mistrzyni wiata w karate tradycyjnym. Szkka skupia uczniw z kl. 0 III. Zajcia odbywaj si dwa razy w tygodniu; w poniedziaki i wtorki. S prowadzone przez Magdalen azarw instruktora karate.

Link do strony http://niewczas.com/

Galeri  zobacz  - TUTAJ


 

Zajcia z jzyka angielskiego - AMIGO

AMIGO Centrum Jzykowe

ZS w Trzcianie wsppracuje ze szko AMIGO Centrum Jzykowe od 2011 roku. Co roku s uczniowie oraz ich rodzice zainteresowani dodatkowymi, patnymi zajciami z jzyka angielskiego. Profesjonalizm, solidno, otwarto na potrzeby rodzicw i uczniw to cechy charakterystyczne tej szkoy. Nasi nauczyciele bardzo pozytywnie oceniaj prac lektorw zatrudnionych w Amigo.
Aktualnie w br. funkcjonuje cztery grupy dzieci rekrutujcych si z uczniw ze Szkoy Podstawowej kl. III- VI i Przedszkola kl.0ab. Wczeniej bywao lepiej - szkka cieszya si duym zainteresowaniem. Aktualnie, pewnie rynek pracy spowodowa spadek liczby i grup uczniw szkki. Mamy nadziej, e w kolejnym roku szkolnym wzronie zainteresowanie dodatkowym jzykiem uczniw i ich rodzicw.


AMIGO o sobie


Jestemy szko jzykow, ktra funkcjonuje od 2007 roku. W tym czasie zdobylimy due dowiadczenie, ktre owocuje efektywnoci oraz wysok jakoci naszego nauczania. Staramy si dostosowywa do potrzeb naszych uczniw, a take ewoluowa w kwestiach dotyczcych metodyki nauczania jzyka obcego. Obserwujemy ogromne postpy w nauce wrd naszych uczniw. Prowadzimy zajcia bezporednio po lekcjach szkolnych, w maych grupach umoliwia to indywidualne podejcie do kadego ucznia. Nasze kursy jzykowe realizowane s w oparciu o najlepsze podrczniki oraz programy autorskie naszych lektorw, absolwentw filologii angielskiej. Siedziba szkoy mieci si w Rzeszowie przy ulicy Niecia 1.
 

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

Zajcia  SKS w naszej szkole

Zajcia rekreacyjno-sportowe trwaj si w naszej szkole od wrzenia 2016r. Adresowane s do wszystkich zainteresowanych uczniw, tak aby swym zasigiem obj jak najwiksz ich liczb. Daj moliwo alternatywnego spdzenia wolnego czasu. Poprzez sport dzieci ksztatuj odpowiednie wzorce zachowa, zapewniaj harmonijny rozwj organizmu eliminujc niewaciwe nawyki, jak te ucz si wspdziaania zespoowego.

Prowadzone s w 2 grupach wiekowych /Szkoa Podstawowa klasy V-VI oraz Gimnazjum  klasy I-II-III / zarwno dla dziewczt, jak te chopcw . Odbywaj si 4 razy w tygodniu: poniedziaki, wtorki, rody i pitki . Kada z grup liczy od 20 do 25 zawodnikw. Frekwencja na tych zajciach osiga 95%. Dyscypliny, ktre ciesz si  najwiksz popularnoci to: pika siatkowa, pika koszykowa oraz pika nona halowa. wiczymy elementy techniczne  z poszczeglnych dyscyplin, jak te taktyczne potrzebne w rozgrywkach midzyszkolnych.

A. Basznianin

Galeri  zobacz  - TUTAJ

DZIECI LUBI MISIE, MISIE LUBI DZIECI!!!

Wszyscy kochaj misie! 25 listopada nasi pluszowi ulubiecy obchodzili swoje wito /wiatowy Dzie Pluszowego Misia/ i dlatego nie mogo ich zabrakn w naszej szkole.

Misiaki panoszyy si i na przerwach, i na lekcjach. Peno ich byo w caej szkole. Wszyscy uczniowie mile nas zaskoczyli. Nie byo chyba w szkole tego dnia osoby, ktra przyszaby bez swojego przyjaciela-przytulanki. Brawo dla najwikszego pluszowego misia Justyny z klasy III gimnazjum.
Maskotki byy rne od bardzo malutkich do bardzo, bardzo duych. Ilo pluszowych przyjaci bya zaskakujca. Z radoci i niejednokrotnie z dum dzieci przedstawiay swoich pluszowych przyjaci i chtnie robiy z nimi zdjcia.
Gwnym celem popularyzacji w naszej szkole tego wita byo przypomnienie najwaniejszych wartoci jakimi s dziecistwo, przyjaciel, mio, ciepo. Z tymi sowy czy si wanie pluszowy mi. Przyjaciel z dziecistwa, zawsze wierny i oddany. To jemu powierzamy swoje sekrety i to on ma nas uchroni od za i niebezpieczestw.
Literatura dziecica przytacza wiele przygd znanych misiw np. Mi Uszatek, Mi Paddington czy Kubu Puchatek. Ich przygody s doskonale dzieciom znane. Dzieci zapoznay si z histori wita Pluszowego Misia i posuchay fragmentw bajek o misiowych bohaterach. Zajcia przygotowali uczniowie klasy V SP w ramach akcji Caa Polska Czyta Dzieciom.
Cay dzie upyn w bardzo sympatycznej, ciepej i rodzinnej atmosferze. Wszyscy przypomnieli sobie o swoich przyjacioach, moe troszeczk zapomnianych. My doroli take powrcilimy pamici do swojego dziecistwa.
Mi wci pozostaje najwaniejsz zabawk dzieci i miejmy nadziej, e ju wkrtce nie bdzie ani jednego dziecka na wiecie, ktre nie miaoby swojego pluszowego przyjaciela oraz kady bdzie pamita, e 25 listopada jest ich wielkie wito.

 

J. Gajewska-Zbek

 Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

Dyskoteka andrzejkowa - Szkoa Podstawowa

Cho pocztki andrzejkowej tradycji nie s dokadnie znane to zwyczaj ten przetrwa do dzi i jest bardzo lubiany zarwno przez dorosych, jak te oczywicie dzieci. W zwizku z tym 23 listopada w kadej klasie odbya si zabawa andrzejkowa poczona z wrbami, laniem wosku, konkursami i tacami. Wczeniej dzieci poznay zwyczaje andrzejkowe i doskonale wiedz, e wrby to tylko zabawa, arty. Kade chciao chocia troszk podejrze swoj przyszo. Byo przy tym duuuo miechu. Szczeglnie wtedy, kiedy kto wylosowa imi przyszej ony czy ma ze swojej klasy. Oczywicie dziki kochanym rodzicom , dzieci podczas krtkich przerw mogy poczstowa si czym sodkim, owocem lub sokiem. Uczniowie bawili si wymienicie. Zadbali o adny strj i dobry humor.

Marta Smajdor

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

 

Zabawa andrzejkowa- kl. IV-VI i G

Jak co roku Samorzd Uczniowski wraz z opiekunami zorganizowa dyskotek andrzejkow. Odbya si ona 24 listopada br. od godziny 16:00 dla klas IV-VI SP, za od godziny 18:00 do 21:00 dla uczniw gimnazjum. Tym razem zabawa zostaa poczona z otrzsinami klasy pierwszej. 

 

Wicej TUTAJ

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

Uczniowie Zespou Szk w Trzcianie w fotografii

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

ywa lekcja przyrody z grup animatorw  "Zaelektryzowani"

14 listopada 2016 r. w naszej szkole uczniowie kl III IV SP uczestniczyli w spektaklu Czy to magia?? Nie to czysta nauka przedstawiony przez grup animatorw Zaelektryzowani. Bya to niecodzienna ywa lekcja przyrody, w ktrej neandertalczyk Mietek i mnich Magnus demonstrowali w ciekawy i artobliwy sposb eksperymenty chemiczne. Uczniowie mogli pozna podstawy anatomii budowy ludzkiego ciaa oraz zapozna si z podstawowymi funkcjami ywego organizmu. Grupa animatorw zaprezentowaa rne dowiadczenia z zakresu chemii, fizyki oraz biologii. Uczniowie dowiedzieli si na czym polega gwatowny samozapon siedmiotlenku manganu,  rozkad termiczny glukonianu wapnia i perhydrolu, rwnie ogldali wykonywane dowiadczenia z  CO2. Ciekawszym elementem spektaklu bya moliwo aktywnego uczestnictwa uczniw w pokazie. Wszyscy  spdzili mio i przyjemnie czas, zadowoleni i peni niezapomnianych wrae.

Magorzata Kurzeja

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

Rozstrzygnicie szkolnego konkursu plastycznego

    Informujemy, e  w dniu 14 listopada zosta rozstrzygnity szkolny konkurs plastyczny pt. Jesie . Gwnym celem konkursu byo rozwijanie pomysowoci, wyobrani  i kreatywnoci uczniw oraz rozbudzenie zainteresowania przyrod. Organizacj caoci zajy si Renata Misiuda i Maria Stachura-Sotys. Prace oceniane byy w dwch kategoriach wiekowych: klasy 0-I oraz II-III. W sumie wpyno 45 prac, spord ktrych jury w skadzie: Teresa Zagulska, Renata Misiuda, Maria Stachura-Sotys, wyonio zwycizcw i przyznao wyrnienia.

Laureaci to:

W grupie wiekowej 0-I

I miejsce ex aequo - Amelia Chmaj - kl.Ia i Dawid Stawarz kl.Ob

II miejsce - Emilia Pomianek kl.Ib

III miejsce - Izabela Zagulska kl.Oa

W grupie wiekowej II-III

I miejsce ex aequo - Amelia wistara - kl.II  i Grzegorz Polak - kl.II

II miejsce ex aequo - Franciszek Pomianek - kl-II i Alicja Ksiek - kl.III b

III miejsce ex aequo - Aleksandra Wozowicz kl. II i Pawe Walkosz Berda kl.IIIa

Wyrnienia otrzymali:

1.Jakub Dolecki kl.II

2. Judyta Ignas-kl.Ob

3. Szymon Jajko-kl.II

4. Krzysztof Kaczmarzyk-kl.II

5. Julia Kwoka kl.Ia

6. Eliza Szalony- kl.Ia

         Nagrodzone prace s prezentowane na tablicy dekoracyjnej w budynku starej szkoy. Laureaci  otrzymali pamitkowe dyplomy i sodkie upominki. Wszystkim uczestnikom dzikujemy za udzia w konkursie, zwycizcom gratulujemy!

 

                                                                                 Renata Misiuda

 

PRZYGODA Z KSIK

19.11.2016 r. w wilczy odby si Gmninny Konkurs Piknego Czytania Czytajmy Porazisk  i Sienkiewicza 2016/2017  zorganizowany przez GBP w wilczy  z siedzib w Trzcianie pod patronatem Wjta Gminy wilcza.

Nasz szko godnie reprezentowali laureaci szkolnego etapu konkursy czytelniczego:
Mikoaj Kotowicz kl. III B SP
Oliwia Jaremko kl. IV B SP
Szymon Tupaj kl. I G.

Zaprezentowali oni swoje umiejtnoci czytelnicze w ciekawych interpretacja przygotowanych tekstw. Zostali docenieni przez jury i otrzymali nagrody:

Mikoaj Kotowicz - II miejsce

Szymon Tupaj II miejsce

Gratulujemy, yczymy dalszych sukcesw oraz wspaniaej przygody z ksik!!!

J.Gajewska-Zbek

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

KOLEJNE SUKCESY NAJMODSZYCH!!!

18 padziernika 2016r. ZUZANNA LZAK z oddziau przedszkolnego kl.0b zdobya II miejsce w XI edycji Gminnego Konkursu Papieskiego: Z Wadowic do witoci Jan Pawe II wiadek Miosierdzia, w kategorii praca plastyczna. Organizatorem konkursu bya SP nr 2 w Bratkowicach.
7 listopada 2016r.grupa uczniw z kl.0b w skadzie: Weronika Adamus, Liliana Kania, Zuzanna lzak, Hubert Komza, Szymon Sochacki, Artur Szymkw, uczestniczya w I Gminnym Przegldzie Piosenki Patriotycznej May Patriota I edycja, ktry odby si w Publicznym Przedszkolu w wilczy.
Dzieci zaprezentoway piosenk: Przybyli uani, za ktr otrzymay WYRӯNIENIE - najwysz nagrod. Jury podobaa si nie tylko wyrazisto tekstu czy forma przekazu, ale rwnie pikne stroje, pomysowo i wyraz artystyczny maych wykonawcw.


GRATULUJEMY !!!

Lucyna Rzepka
Wychowawca kl.0 b

 

Galeri  zobacz  - TUTAJ

SZKOLNY KONKURS PIKNEGO CZYTANIA
W   KL. I - III SP I TYTU ,, KLASOWY MISTRZ CZYTANIA
''

W dniu 7 listopada 2016 roku wychowawcy klas I - III szkoy podstawowej przeprowadzili wrd   uczniw danej klasy konkurs piknego czytania.

Klasowymi laureatami piknego czytania w klasach I - III  zostali :

1. Klasa  I a  SP  -   Mateusz  Skoczylas

2. Klasa  I b  SP  -    Kamila   Tomaka

3. Klasa  II SP     -    Krzysztof  Kaczmarzyk 

4. Klasa  III a SP -    Julia  Stpie

5. Klasa  III b SP-     Mikoaj  Kotowicz

 

Uczniowie w/w  otrzymali  tytu ,, KLASOWY  MISTRZ  CZYTANIA"  i zakwalifikowali si  do  etapu szkolnego V edycji  Gminnego  Konkursu  Piknego Czytania ,, Czytajmy Porazisk ''.

        W dniu 10 listopada  jury konkursowe w skadzie:

1.  p. Elbieta Furmaniak

2 . p. Joanna Gajewska - Zbek

3. p. Dorota  oboda

4. p. Renata  Misiuda

5. p. Marta Smajdor

6. p. Dorota  Bieszcz - Daniluk

przesuchao  finalistw  etapu  klasowego  poddajc ocenie  czytane przez nich dowolne fragmenty z twrczoci Janiny Poraziskiej.

Po przeprowadzonej dogrywce, przeczytaniu przez wszystkich uczestnikw dodatkowych , wybranych przez  jury tekstw wyoniono z klas I - III SP finalist etapu szkolnego  V edycji  Gminnego  Konkursu  Piknego Czytania   ,, Czytajmy Porazisk '', ktrym zosta ponownie Mikoaj Kotowicz z klasy   III b.

        Wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw.

                                                                           Elbieta  Furmaniak

 

 

Wyjazd klas 0 III do teatru Maska
 

9 listopada2016 r. uczniowie klas 0 III wraz z wychowawcami i opiekunami wybrali si do teatru Maska w Rzeszowie na spektakl pt: Calineczka wedug synnej bani Hansa Christiana Andersena.
Ta historia jak wszyscy wiedz zacza si od magicznego ziarenka. To z niego wyrs pikny kwiat, w rodku ktrego znajdowaa si jeszcze pikniejsza dziewczynka. Bya ona tak maa, e patek ry suy jej za kodr, a upinka orzecha bya jej koysk. Calineczka, bo wanie o niej mowa, wioda szczliwe ycie do czasu, gdy zostaa porwana przez pewn ropuch, poszukujc ony dla swojego syna. W ten sposb rozpocza si wielka podr niewielkiej dziewczynki w poszukiwaniu szczcia i wasnego miejsca na wiecie
Przygody Calineczki aktorzy przedstawili nietypowo, bowiem opowiedzieli je bez sw. rodkami wyrazu stay si tylko obrazy i dwiki. Najbardziej dzieciom podoba si finaowy taniec tytuowej bohaterki na linach oraz powstawanie poszczeglnych zwierzt - kota, ryb, motyla, z maych elementw. Spektakl z pewnoci dostarczy widzom wielu niezapomnianych emocji.

Maria Stachura - Sotys
 

 

YAMAHA  - SZKOLNE  AUDYCJE  MUZYCZNE I  TANECZNE

W  KL.  0 - III  SP

    W  br. szk. 2016/2017 w klasach  0 - III SP kontynuujemy cykl ( 5) audycji muzycznych  i  tanecznych  prowadzonych przez  Szko  Muzyczn  Yamaha .

Uczniowie podczas zaj oprcz walorw poznawczych, rozbudzaj  swoje zainteresowania muzyk oraz tacem. Spotkania te prowadzone s bardzo ciekawie , w formie przystpnej, dostosowanej do moliwoci percepcyjnej odbiorcw.

   W rod 19.10.2016 r. gocilimy artystw ze Szkoy Muzycznej Yamaha z audycj pt.: ,, Tace irlandzkie ''. Audycj poprowadzi pan Artur Bradliski, a towarzyszya  mu  tancerka zespou  KERAAN z Rzeszowa- pani Marta Mazur.

    Na wstpie pan Artur  przybliy nam histori tacw irlandzkich. Pokaza take specjalne baletki do ,, tacw mikkich '' i  stepy irlandzkie do ,, tacw twardych ''. Pani Marta zaprezentowaa pikne haftowane stroje, w ktrych tancerki wystpuj podczas pokazw i turniejw. Tancerka wykonaa tace mikkie w baletkach oraz zaprezentowaa step irlandzki  w specjalnych stukajcych butach. Uczestnicy spotkania mieli okazj posucha typowej muzyki do tacw irlandzkich : reel, jig, slip jig, hornpipe, a take nauczy si podstawowych krokw taca irlandzkiego. Na zakoczenie spotkania dzieci zataczyy prosty ukad taneczny do muzyki irlandzkiej.

    Spotkanie to cieszyo si duym zainteresowaniem i na pewno zachcio uczniw do kolejnych audycji (07.12.2016r.; 08.02.2017r.; 22.03.2017r.; 17.05.2017r.).

                                                                           Elbieta  Furmaniak

 
 

"Lekki tornister" w naszej szkole

Mio nam poinformowa, e nasza szkoa zakwalifikowaa si do V edycji projektu Lekki Tornister. Organizatorem projektu s Fundacje: ROSA i SENSORIA. Patronat honorowy peni Ministerstwo Edukacji Narodowej, partnerem V edycji projektu jest Gwny Inspektor Sanitarny.
Lekki Tornister to:
- dziaanie prozdrowotne, zmierzajce w kierunku profilaktyki chorb ukadu ruchu wrd najmodszych
- apel skierowany do rodzicw i opiekunw, by kontrolowali zawarto tornistrw, do nauczycieli, by wymagali noszenia tylko niezbdnych podrcznikw.
Profilaktyka zapobiegajca wadom krgosupa nie jest nam obca, ale z pomoc organizatorw projektu http://www.fundacjarosa.pl/ chcemy pomc dzieciom oraz ich rodzicom w wyborze waciwego plecaka, a take pokaza, jak lekko zapakowa go do szkoy.
W ramach projektu otrzymamy pakiety edukacyjne, zawierajce:
- przewodniki dla nauczycieli
- karty zada dla uczniw, pozwalajce sprawdzi zdobyt wiedz w formie zabawy
- plakat edukacyjny przedstawiajcy zalecenia i wskazwki, dotyczce prawidowych nawykw, wyboru waciwego tornistra i jego pakowania, a take skutki noszenia zbyt cikich tornistrw
- pyt CD z piosenk o cikim tornistrze i bajk Lekki Tornister.
Liczymy, e walka z cikim tornistrem oraz wsplne dziaania nauczycieli, rodzicw i dzieci przyczyni si do zmniejszenia skali tego problemu w przyszoci.

Renata Misiuda
 

HUBERTUS 2016

        Hubertus, to popularne wito myliwych, lenikw i jedcw, ktre otwiera sezon polowa jesienno-zimowych. Jego obchody przypadaj na 3 listopada, kiedy to w kociele katolickim obchodzone jest liturgiczne wspomnienie witego Huberta - patrona myliwych   i jedcw.

Patron myliwych i Marszaek Boy - wity Hubert.

         wito Hubertus ma wielowiekow tradycj - jego pierwsze obchody datuje si na 1444 rok. Przez setki lat myliwi wyksztacili wasne tradycje, zasady, a nawet charakterystyczne sownictwo.  

          Hubert  urodzi si okoo 655 roku w Brabancji. Najpewniej pochodzi z arystokratycznego rodu. Niektre rda podaj, i jego ojcem by ksi Tuluzy, Bertrand. 

          Zgodnie z legendami, w modoci mia by Hubert wyjtkowym utracjuszem, nicponiem, hulak i rzecz jasna zapalonym myliwym.
            Anslem Grn w publikacji Pidziesiciu wspomoycieli pisa, i powodem owego zatracania si w przyjemnociach wiata bya mier Floribiany z Lwen - ony Huberta. Razu pewnego wybra si nawet Hubert na owy w Wielki Pitek! Tamtego dnia ukaza mu si jednak w lenej gstwinie jele z janiejcym w porou krzyem. Gdy pniejszy wity chcia go ustrzeli, ten przemwi do niego ludzkim gosem, proszc myliwego  o darowanie mu ycia, nastpnie za upomnia go, by nie ugania si za zwierzyn oraz pokusami wczesnej epoki, kiedy  zagroona jest jego dusza.

Zdumiony Hubert po tak niecodziennym spotkaniu, postanowi jak najszybciej si nawrci. Jedne rda podaj, i rozda swj majtek ubogim i na jaki czas zosta pustelnikiem, inne, e bezzwocznie przyby na dwr witego Lamberta, by zosta jego uczniem. Po mierci swego nauczyciela i mentora to wanie jemu przypad zaszczyt penienia funkcji biskupa Maastricht.

           W dzie witego Huberta polscy myliwi organizuj polowania na wzr historycznych polowa z caym obrzdem ceremonii. Obchody poprzedza msza wita  w intencji przyrody  i myliwych.

Okrg Rzeszowski PZ kultywuje tradycj.

         Polski Zwizek owiecki Okrgu Rzeszowskiego  postanowi uczci to tradycyjne hubertowskie wito myliwych w Miocinie. Okrg Rzeszowski PZ moe poszczyci si dugoletni tradycj, poniewa to wanie Rzeszowskie Koo owieckie jest w chwili obecnej najstarszym w Polsce, datujc swoje pocztki na 1880 r.  Okrg skada si z 38 k. Prcz polowania myliwi, zajmuj si pielgnacj zwierzt i ich dokarmianiem oraz spisami iloci osobnikw zamieszkujcych na terenie ich k owieckich, troszczc si  o zachowanie rwnowagi w lesie, gdy nadmiar jednego gatunku powoduje spustoszenie u drugiego. Dbaj rwnie, by zwierzyna lena nie wyrzdzaa szkd  na polach  uprawnych. Wsppracuj  ze szkoami  krzewic  aktywn edukacj ekologiczn oraz  promocj owiectwa jako wanego elementu  systemu ochrony przyrody.  Pozyskuj sojusznikw wrd ludzi modych  i elit opiniotwrczych, jakimi s rodowiska nauczycielskie.

Wspomnienia historyczne poczone z modlitw

        witowanie  imienin patrona myliwych  rozpoczo si  prelekcj Janusza Hodyra czonka Okrgowej Komisji Kultury, Tradycji i Promocji owiectwa  nt. Wspomnienia historyczne z okazji 140 rocznicy powstania Galicyjskiego Towarzystwa owieckiego oraz 90 rocznicy powicenia kaplicy hubertowskiej w kociele w. Elbiety we Lwowie.   Nastpnie zgromadzeni uczestniczyli we Mszy w. koncelebrowanej przez J.E.ks. bp. Jana Wtrob Ordynariusza Diecezji Rzeszowsiej, ktra odbya si w  kociele pod wezwaniem  w. Huberta w Miocinie - centrum kultu owieckiego.

     Podczas homilii biskup  nawiza  do czytania ewangelicznego przypowieci o zagubionej owcy. W swojej nauce opowiedzia czym charakteryzuje si czowiek, ktry jest dobrym pasterzem .  Mwi e ; troszczy si on o kad owc z osobna, a gdy jedna z nich zgubi si, porzuca pozostae mnstwo, aby tylko ratowa t jedn. Takie postpowanie wydaje si mao ekonomiczne, pasterz nie kieruje si jednak ekonomi, ale dobrem kadej owcy poniewa za kad z nich czuje si odpowiedzialny. Gdy za odnajdzie zagubion, cieszy si niezmiernie i sprasza przyjaci, aby wraz z nim witowali to radosne wydarzenie. 

      Przypomnia, e myliwi w swych dziaaniach musz kierowa si przede wszystkim szacunkiem do przyrody i dba o ni, majc na wzgldzie dobro zwierzt. Powinni rwnie uczy szacunku dla przyrody, pielgnowa  i  ukazywa  bogactwa naturalne  regionu.

 

 Za zasugi dla owiectwa

          Po uroczystej Mszy w. nastpio wrczenie odznacze owieckich. Wrd odznaczonych znalaza si dyrektor ZS w Trzcianie Zofia Draus.  Zostaa uhonorowana Odznak Za zasugi dla owiectwa nadan przez Kapitu Odznacze owieckich przy Polskim Zwizku owieckim. Zosta rwnie odznaczony ks. proboszcz Janusz Winiarski  i Jzef Ciosek.

          Marek Rogoziski prezes Okrgowej Rady owieckiej  w imieniu PZ Okrg Rzeszowski  z okazji wita zoy  yczenia myliwym i sympatykom owiectwa, yczc by w. Hubert patrzy przychylnie na myliwych, na  zwierzyn i Polski Zwizek owiecki.

 

Z.D.

 

Wicej  - TUTAJ

 

 

Dzie Pierwszaka- pasowanie na ucznia SP w Trzcianie

26 padziernika pierwszaki z klasy Ia i Ib oficjalnie wstpiy w szeregi uczniw Szkoy Podstawowej w Trzcianie. Stao si to za spraw tradycyjnego pasowania na ucznia. Dokonaa tego aktu pani dyrektor Zofia Draus przy pomocy magicznego owka. Zanim jednak to nastpio dzieci wykazay si swoimi umiejtnociami artystycznymi i zoyy lubowanie na sztandar  szkoy. Obiecay przede wszystkim pilnie si uczy i wzorowo zachowywa. Wierzymy, e dotrzymaj danego sowa.

Po ceremonii pasowania wychowawczynie  p. Elbieta Furmaniak i p. Marta Smajdor  zorganizoway dla dzieci zabawy  i konkursy z nagrodami. Byo gono i radonie. Uczniowie otrzymali pamitkowe dyplomy i ksiki. Oczywicie nie zabrako sodkiego poczstunku przygotowanego przez rodzicw. Czas min tak szybko i przyjemnie, e dzieciakom nie chciao si wraca do domu Dzie ten przynis wiele wrae i dlatego na dugo zostanie w naszej pamici.

Marta Smajdor

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

Opieka nad grobami na cmentarzu

Wszystkich witych rozpoczyna okres powicony wspomnieniom tych, ktrzy odeszli. Tego dnia odwiedzamy groby bliskich, aby zapali znicze, pomodli si, zoy okolicznociowe wiece i wizanki. Cmentarze to miejsca, ktre pozwalaj nam pozna lokaln histori i losy niegdy yjcych w tych okolicach ludzi. S wrd nich zasueni dla lokalnej spoecznoci i bohaterowie, ktrzy przelali krew za ojczyzn, za bliniego, za suszne sprawy, ktrzy zginli w obronie wolnoci. Naszym obowizkiem jest nawiedza groby bohaterw, patriotw z rnych powsta, bitew czy wojen. Od wielu lat uczniowie naszej szkoy opiekuj si grobami onierzy na pobliskim cmentarzu w Trzcianie. Systematycznie odwiedzamy mogiy polegych podczas II wojny wiatowej onierzy: lotnika por. Stanisawa Ciocha i plut. Wadysawa Ciocha, ktry starci ycie w bitwie pod Bzur w 1939 roku, Grb Nieznanego onierza - Legionisty I Brygady Legionw Polskich 1914-1918, grb Jana Juchy - sybiraka onierza armii gen. Andersa. Otoczylimy take opiek grb byego kierownika szkoy w Trzcianie Edmunda Banickiego. Jak co roku przed uroczystoci Wszystkich witych uczniowie klasy VIa odwiedzili z opiekunem SU Agnieszk Maozi cmentarz, by posprzta mogiy. Uczniowie umyli pomniki, usunli chwasty oraz zesche licie, a groby ozdobili kwiatami i zapalili znicze. To dla modziey doskonaa lekcja patriotyzmu i moliwo oddania hodu naszym lokalnym bohaterom.

A. Maozie

Galeri  zobacz  - TUTAJ

Wycieczka do Pstgowej

Dnia 17 padziernika 2016 roku uczniowie z klas : 0a, 0b, I a, I b SP wraz z wychowawczyniami, p. M. Stachur - Sotys, p. L. Rzepk, p. M. Smajdor  i p. E. Furmaniak  wybrali si na wycieczk do Siedliska Janczar   w Pstrgowej.  
Pobyt rozpocz si ciekawymi warsztatami edukacyjnymi "Od ziarenka do bochenka" poczonymi z pokazem procesu tradycyjnego wypieku chleba w stylowej altanie. Dzieci poznay te rodzaje zb i narzdzia uywane kiedy w rolnictwie, suce pozyskiwaniu zboa oraz mki. Nastpnie dzieci wasnorcznie zagniatay ciasto na chlebek, formoway odpowiednie jego ksztaty, smaroway jajkiem za pomoc pdzla, zdobiy wybranymi naturalnymi dodatkami tj. ziarno sezamu, maku, kminku i przygotowyway karteczki ze swoim imieniem oraz nazwiskiem celem podpisania swego wypieku.
Gdy chlebki pieky si, dzieci wyruszyy na spacer bryczkami po malowniczej okolicy, podziwiajc jesienny krajobraz. Bya to dla nich prawdziwa frajda, bo niewiele z nich miao okazj jecha bryczk. Zwiedziy take stajnie oraz przebywajce tam konie.
Kolejn atrakcj wyjazdu bya indywidualna przejadka konna na maneu pod okiem instruktora.  Kade dziecko ubrane w czapk - dokejk w siodle mogo si poczu jak prawdziwy jedca. Wszyscy z niecierpliwoci czekali na swoj kolej i byli zachwyceni przejadk na koniach. Po emocjach konnych przyszed czas na ciepy posiek. Wszyscy uczestnicy zjedli pyszn pieczon kiebask z pieczywem i dodatkami, popijajc gorc herbat.
Po posiku kady uczestnik otrzyma do domu upieczony, wykonany przez siebie chlebek, aby poczstowa nim bliskich.
Na koniec odbyy si zabawy na wieym powietrzu. Skorzystalimy z atrakcyjnych, bezpiecznych urzdze na placu zabaw dla dzieci, dajcych moliwo sprawdzenia swojej sprawnoci, wytrzymaoci, a niekiedy  i odwagi.
Bya to udana wycieczka, pena niesamowitych wrae. Sprzyjajca aura, niezapomniane widoki oraz ciekawe atrakcje sprawiy, e na dugo pozostanie w pamici kadego uczestnika. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni, co mona byo stwierdzi po ich umiechnitych twarzach i dobrych humorach.
 
                                                                                Elbieta Furmaniak

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

 

Gminne obchody Dnia  Edukacji Narodowej w Naszej Szkole

 

Wyksztacenie to dobro, ktrego nikt nam nie odbierze 

 

 

              Dzie Edukacji Narodowej to wito obchodzone w tym roku przez okoo 650 tysicy nauczycieli, pedagogw i wychowawcw. Dzie ustanowiony zosta w 1972 roku, a data 14 padziernika upamitnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Jest powszechnie obchodzony we wszystkich instytucjach zwizanych z owiat zwaszcza w szkoach.  

              Z tej okazji w  czwartek- 13 padziernika  br.  w naszej placwce odbya si  gminna uroczysto, ktr uwietniy  wadze gminy;   Wjt Gminy wilcza - Pan Adam Dziedzic, Pan wice wjt - Sawomir Styka, Pani kierownik oddziau nadzoru pedagogicznego Kuratorium w Rzeszowie- Magorzata Nowiska - Zgurska, radni powiatowi - Pan Sawomir Miek i Pan Tomasz Wojton, radni gminy wilcza na czele z Panem Przewodniczcym Rady Gminy -Piotrem Wanatem, ks. Ryszard Tokarz - duszpasterz nauczycieli, przewodniczca  Regionalnej Sekcji Owiaty i Wychowania NSZZ Solidarno- Pani Bogusawa Buda, Pan Prezes Zarzdu oddziau ZNP okrgu podkarpackiego -Janusz Biliski, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy wilcza; Pani Eliza Oleszak (CUW), Pani Benedykta Pitek (GOPS), Pani Dorota Madej (Gminna Biblioteka), Pan Adam Majka (GCK i S), Pan kierownik dziau inwestycji  i budownictwa -Jacek Lis, dyrektorzy i wice dyrektorzy szk  i przedszkoli z terenu gminy wilcza, nauczyciele Emeryci na czele z byymi dyrektorami ZS w Trzcianie: Zofi Dziedzic, obecnie redaktor naczeln kwartalnika Trzcionka oraz Panem dyrektorem Romanem Olszowym, Pani Przewodniczca Rady Rodzicw - Marta Kreps, przedstawiciele organizacji spoecznych na czele z sotysem wsi- Kazimierzem agowskim, nauczyciele z ssiednich szk, a take ze szkoy macierzystej, pracownicy obsugi  i administracji. 

 

Nauczyciel mistrz i przewodnik

            Uroczysto  rozpocza si wprowadzeniem sztandaru ZS w Trzcianie oraz odpiewaniem hymnu pastwowego. Konferansjerk prowadzia nauczycielka Agnieszka Maozi - opiekunka SU.To pod jej kierunkiem delegacja uczniw docenia nauczycielski trud symboliczn wizank kwiatw, wrczajc j na rce pa dyrektor.

          W czci oficjalnej dyrektor szkoy  Zofia Draus  powitaa wszystkich zaproszonych Goci wedug zajmowanych stanowisk, funkcji i godnoci oraz  wygosia okolicznociowe przemwienie, w ktrym podzikowaa i  zoya sowa uznania wszystkim nauczycielom za odpowiedzialn prac na niwie ksztatowania umysw i serc modego pokolenia. Przypomniaa, e :

Nauczyciel to ten, ktry nie wtacza, a wyzwala,

 nie cignie, a wznosi,

 nie ugniata, a ksztatuje,

 nie dyktuje, a uczy,

nie da, a zapytuje.

           Mwia, e wielko nauczyciela polega  na tym, e swj zawd traktuje jako form yciowego powoania i potrafi w oczach innych cieszy si niekwestionowanym autorytetem. Peni zawsze rol yciowego mistrza  i przewodnika. Wielkim ludziom stawia si pomniki. Dla nas nauczycieli pomnikiem  bdzie po prostu wdziczno naszych uczniw mwia. Nie trzeba by bogaczem, by ofiarowa co najcenniejszego drugiemu czowiekowi. Mona mu podarowa odrobin czasu i uwagi.

         Kolejno przemawiali: Pani Magorzata Nowiska-Zgurska, Pan Piotr Wanat, Pani Bogusawa Buda, ks. Ryszard Tokarz,  Pani Marta Kreps.  Wszyscy mwcy skadali nauczycielom yczenia, gratulacje i podzikowania za ich trud woony w nauczanie.

         Jako ostatni gos zabra Wjt Gminy wilcza Adam Dziedzic, ktry podzikowa nauczycielom  za  zaangaowanie w  prac, za wyrozumiao i cierpliwo w stosunku do uczniw, ale take w stosunku do problemw, z jakimi  boryka si polska owiata. Wyrazi swoje obawy przed wchodzc reform owiaty i zadaniami z jakimi bdzie musia zmierzy si Samorzd, jeeli  wejdzie kolejna  zmiana  struktury szkolnictwa. Mwi  m. in.trudne zadanie, jakim jest nauczanie dzieci i modziey oraz bycie wraliwym na potrzeby drugiego czowieka, wyrnia nauczycieli z grona innych pracujcych osb.  

 

 

Nagrody, bony, kwiaty i medale

Tradycj stao si, e z okazji  Dnia Nauczyciela przyznawane s  dyrektorom i nauczycielom Nagrody Wjta.

Otrzymali je: Pani dyrektor Przedszkola i obka w Trzcianie Zofia Smagaa, Pani dyrektor Przedszkola  w wilczy Danuta Rusin, Pani dyrektor ZS w Trzcianie Zofia Draus, Pan Jakub Grodecki nauczyciel wychowania fizycznego w Trzcianie i Pani Alina Kulczycka nauczycielka wychowania fizycznego w Mrowli. Wszystkim nagrodzonym Pan Wjt Adam Dziedzic i Pan radny powiatu rzeszowskiego Sawomir Miek  wrczyli wizanki kwiatw.

 

 Wjt gminy wilcza Adam Dziedzic niezwykle mio zaskoczy dyrektor ZS w Trzcianie Zofi Draus oraz ca spoeczno szkoln  bonem finansowym w wysokoci 25 000 z na doposaenie pracowni komputerowej oraz  dyrektor ZS   w Bratkowicach Joann Rask bonem o wartoci 15 000 z na urzdzenie pracowni biologicznej. Taki zastrzyk gotwki na pomoce dydaktyczne jest ogromnym wyrnieniem dla szk wzbogacajcym baz dydaktyczn. 

Wjt A. Dziedzic i radny S. Miek nie zapomnieli te o swojej nauczycielce polonistce p. Zofii Dziedzic. Zostaa Ona obdarowana kwiatami od byych uczniw, w podzice za lata  trudu i pracy na niwie owiaty. Ten gest wdzicznoci, wida ju na stae wpisa si w  obchody Dnia Nauczyciela.

 

Rokrocznie nagrod dyrektora otrzymuj nauczyciele wybitni, ktrzy w ostatnim roku szkolnym szczeglnie na nie zasuyli. Wrd tegorocznych laureatw znaleli si nauczyciele: Dorota oboda, Renata Czubocha, Monika Pietryka, Marta Smajdor, Jan lczka oraz kierownik  gospodarczy RDTL przy ZS w Trzcianie - Zbigniew Lis.

To oni rozwijali uzdolnienia i pasje uczniw. Uczyli ich wraliwoci, otwartoci, poszanowania innoci i powicenia. To nauczyciele, ktrzy swj czas powicali w szczeglnoci uczniom z trudnociami w  nauce.

Nagrod otrzyma rwnie administrator muzeum, Zbigniew Lis za caoksztat pracy kulturalno-spoecznej.

Wszystkim nagrodzonym dyrektor Zofia Draus  podzikowaa i pogratulowaa, yczc dalszych sukcesw.

 

yczeniom  i wdzicznoci nie byo koca

        W czci artystycznej wystpiy  dzieci  kl. I-III SP oraz modzie gimnazjalna  przygotowane pod kierunkiem  nauczycieli:  A. Basznianin,  A. Wony, A. Maozi, R. Misudy i B. Barlika. Wiersze i  inscenizacja kabaretowa zostay zaprezentowane przez uczniw bezbdnie z wielk swad  i kunsztem aktorskim. Przedstawiono satyryczny obraz nauczycieli w pokoju nauczycielskim  podczas przerwy szkolnej. Za uczennice zespou wokalnego w  sposb piewajcy zoyy yczenia i podzikoway za trud wszystkim nauczycielom.   

Na koniec uroczystoci  przewodniczca Rady Rodzicw  Pani Marta Kreps  na rce Pa Dyrektorek zoya podzikowania za trud woony w  wychowanie dzieci i modziey,  wrczajc im bukiety kwiatw  i  yczc dalszej wzorowej wsppracy.

 W subie Pastwa

           Dzie wczeniej,  12 padziernika, w rod  br. odznaczenia pastwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody ministra edukacji narodowej, podkarpackiego kuratora owiaty i wojewdztwa odebrali  podkarpaccy nauczyciele.

         Wrd nagrodzonych znalazy si nauczycielki z naszej szkoy Pani Elbieta Furmaniak i Pani Renata Misiuda oraz bya  emerytowana ksigowa Pani Teresa opata. Otrzymay one  zote Medale za Dugoletnia Sub. Medal za Dugoletni Sub przyznaje  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrod za wzorowe, wyjtkowo sumienne wykonywanie obowizkw wynikajcych z pracy zawodowej w subie Pastwa. 

Elbieta Furmaniak  nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w udzielonym wywiadzie powiedziaa  - W tej szkole pracuj ju ponad 30 lat. Najwaniejsze dla mnie byo i jest dziecko. Dlatego nigdy nie zwaaam na czas pracy 18 godzin tygodniowo. Jak trzeba, zostawaam znacznie duej, prowadzc np. kko teatralne. Co dzieci ceni dzi w nauczycielu? yczliwo, otwarto, poczucie humoru, przyjacielskie nastawienie - wymieniaa. Na sercu jej i kolegom najbardziej ley niepewno jutra. Nie wiadomo, czy w nastpnym roku bdzie dla nas praca, a znalezienie nowego zatrudnienia w nowym zawodzie jest dla naszej grupy trudne.

Obserwator

 

Uroczysto wrczenia medali Komisji Edukacji Narodowej  relacjonowaa TVP Rzeszw. Materia zosta wyemitowany w wiadomociach gwnych TVP Rzeszw w dniu 12.10.2016 r.

(14 minuta 29 sekunda nagrania)

 

 Zobacz relacje TVP Rzeszw od 14 minuty 29 sekundy - TUTAJ

Pani Elbieta Furmaniak nagrodzona medalem za Dugoletni Sub

Pani Elbieta Furmaniak w rodku wrd wyrnionych

 Pani Teresa opata w oczekiwaniu na medal za Dugoletni Sub

 Pani Renata Misiuda nagrodzona medalem za Dugoletni Sub

 

 

 Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

 

Nauka, zabawa, integracja, czyli udany wyjazd do Krakowa

   Wycieczki szkolne na dugo zostaj w pamici, tak wic 6 padziernika br. klasy gimnazjalne wraz   z wychowawcami i opiekunkami Samorzdu Uczniowskiego wybray si do Aquaparku oraz do kina. Uczniowie odwiedzili take ,,Ogrd dowiadcze imienia Stanisawa Lema i krgielni. Celem wycieczki byo nie tylko poznanie praw fizyki, ale integracja klas I - II gimnazjum.

Odkrywcy praw natury

   Wyjazd odby si okoo godziny sidmej. Wszyscy uczniowie w bardzo dobrych nastrojach, z pozytywnym nastawieniem, spdzili drog do Krakowa, nie byo czasu na nud! Po przyjedzie na miejsce, koo poudnia, udalimy  si do Ogrodu Dowiadcze. Zobaczylimy tam wiele ciekawych  testw, iluzji optycznych. Oprowadza nas przewodnik, ktry w bardzo interesujcy sposb przedstawia poszczeglne miejsca. Nauczylimy si, e czsto ulegamy zudzeniom optycznym, a czas, ktry wykorzystujemy, aby pokona pewn drog, jest zaleny od wielu czynnikw, m.in. od siy tarcia.

Czas na zabaw

   Po szczegowym zwiedzaniu ogrodu cz uczniw pojechaa do  Aquaparku, pozostali  za do kina i na krgle. Uczniowie, ktrych wyborem by film, obejrzeli realizacj pt: ,, Jak zosta kotem. Produkcja by bardzo humorystyczna  i uczniowie ogldali j z duym zaciekawieniem. Nastpnie poszlimy na krgielni, gdzie kady prbowa swoich si. Bya to niezapomniana atrakcja. W tym samym czasie grupa wybierajca Aquapark wietnie si tam bawia. Uczniowie pywali, zjedali na rnorodnych zjedalniach i brali udzia w atrakcjach wodnych. Zabawa bya fantastyczna.

Niezapomniane wspomnienia...

   Po kilu godzinach wietniej rozrywki, zwiedzania i gier, przyszed czas na powrt do domu, min on szybko, poniewa zmczenie dawao o sobie zna. To by dzie peen wrae. Wizyta w Ogrodzie Dowiadcze bya nie tylko dobr zabaw, ale take inspiracj do poznawania praw przyrody. Mam nadziej, e takie wyjazdy bd czciej organizowane.

uczennica klasy I

 

 

SPOTKANIE UCZNIW   KLAS   0 - III  SP  Z  PISARZEM,  POET, 

 MALARZEM  I  FOTOGRAFEM  - P.  WOJCIECHEM   ULMANEM

 Dnia 7 padziernika 2016 roku odbyo si spotkanie uczniw klas 0 - III SP w Trzcianie z pisarzem, poet, malarzem i fotografem panem Wojciechem Ulmanem. Pan Wojciech Ulman to regionalny pisarz oraz fotograf przyrody, specjalizujcy si w makrofotografii. Jest autorem ksiek dla dzieci takich jak: Moje zwierzaki, Bajki rzeszowskie, Ufoludki, Mae pikne wiaty i tomiku poezji Modlitwa fotografa. Podczas spotkania Pan Wojciech opowiada dzieciom o zwierztach i przyrodzie, recytowa swoje wiersze, prezentowa niezwyke fotografie, prowadzi konkursy, w ktrych dzieci chtnie bray udzia. Najbardziej aktywny ucze otrzyma ksik z dedykacj od autora. Podczas spotkania dzieci mogy te zakupi ksiki pana Wojciech z dedykacj. Wizyta pisarza spotkaa si z duym zainteresowaniem uczniw, ktrzy bez trudu rozpoznawali zatrzymane na fotografii okazy zwierzt. Autor zachca zebranych do samodzielnego dostrzegania w yciu codziennym maych wiatw.


Elbieta Furmaniak

Galeri  zobacz  - TUTAJ
 

Sprztanie wiata 2016'

Sprztanie wiata obchodzimy w trzeci weekend wrzenia. Jest to wic wito ruchome. Sprztanie wiata to coroczna akcja, w ktrej bior udzia wszyscy, ktrym nie jest obojtny los i wygld naszej przestrzeni. W tych dniach w wielu miastach w Polsce i na wiecie ludzie zbieraj si w parkach, lasach itp. organizujc zbirk odpadw wyrzucanych przez reszt spoeczestwa. Najczciej w zbirce bior udzia dzieci ze szk, ale coraz czciej przyczaj si do akcji take inne rodowiska.
Data sprztania wiata zostaa wyznaczona na kocwk wrzenia, gdy zauwaono ogromny wzrost liczby odpadw w przestrzeni publicznej po okresie wakacyjnym. Niestety wielu turystw nie szanuje miejsc w ktrych spdzaj swj urlop. Jest to te swojego rodzaju przygotowanie podoa na zim, tak eby nieg nie przykrywa mieci. Sprztanie wiata ma te na celu zwikszenie wiadomoci ekologicznej, gwnie wrd modziey. Bardzo czsto nie zdajemy sobie sprawy, e nawet wyrzucanie pojedynczych mieci przyczynia si do zanieczyszczania naszej planety.
Rwnie wszyscy uczniowie naszej szkoy wraz z wychowawcami, wyposaeni w worki i rkawice wyruszyli na dokadne sprztanie naszej okolicy. Przeprowadzana po raz 23 akcja Sprztania wiata bya jak zwykle wietn okazj do rozmw na temat jake wanych spraw - segregacji mieci, recyclingu, koniecznoci dbania o nasz Planet Ziemi. Dzieci oglday filmy, bajki oraz prezentacje multimedialne o tematyce ekologicznej. W klasach odbyy si pogadanki i zabawy uwiadamiajce dzieciom wystpki ludzkoci zagraajce rodowisku naturalnemu.
Akcja sprztania naszej okolicy przebiega sprawnie i bez zakce, a w punktach zbirki mieci pojawiy si wielkie sterty workw z zebranymi odpadami.


admin
 

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

VI wiatowy Dzie Tabliczki Mnoenia

wiatowy Dzie Tabliczki Mnoenia to akcja edukacyjna, ktra odbywa si od kilkunastu lat, w ostatni pitek wrzenia. Uczniowie, ktrzy w trakcie wakacji zdyli zapomnie tabliczk, maj okazj nadrobi zalegoci.
Zorganizowane w tym dniu patrole nie przypominaj jednak powanych testw znanych z ycia, a egzaminatorami s modzi ludzie. Zaopatrzeni s w losy z tabliczk mnoenia i tworz komisje oraz patrole egzaminacyjne. Przepytuj kolegw ze szkoy, nauczycieli i innych chtnych pracownikw.
W dniu 30 wrzenia 2016 r. nasza szkoa uczestniczya w tej akcji po raz drugi.
Program:
26-29.09.2016r. Przypominamy sobie tabliczk mnoenia w domu, w szkole.
30.09.2016r. Egzaminy z tabliczki mnoenia.
Obchody Dnia Tabliczki Mnoenia cieszyy si w szkole duym zainteresowaniem. Podczas dugich przerw uczniowie bardzo chtnie wzili w nich udzia.
W tym dniu na lekcjach matematyki zorganizowane zostay konkursy klasowe, w ktrych naleao wykaza si znajomoci tabliczki mnoenia i nie tylko. Uczniowie rozwizywali rebusy, sudoku z tabliczk mnoenia itp. zagadki i amigwki. W kadej klasie zosta wyoniony zwycizca.
Gratulujemy i yczymy sukcesw w nastpnym roku!!!!

Dorota Majka

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

Myliwi ruszyli do szk

Pocztek roku szkolnego to okazja i zarazem obowizek podjcia przez Koa owieckie spotka z dziemi i modzie szkoln, a take z kadr nauczycielsk.

Wicej  - TUTAJ

Wycieczka  klas II- III SP do Stobiernej

29 wrzenia 2016 r. uczniowie klas: II, III a, III b pod opiek wychowawcw, odwiedzili Osad Sowiask w Stobiernej koo Dbicy. Jest to pooony w malowniczym otoczeniu na szczycie wzgrza grd, otoczony drewnian palisad, w ktrym s typowe dla kolonii sowiaskich z IX w. zabudowania. Przewodnikami po osadzie byli Ziemowit, Jaruhna i Dobrawa w oryginalnych strojach z epoki. Pokazali uczniom chat rzemiosa, wojw, izb niewiast, gospod  oraz palisad. Dzieci, spacerujc wzdu palisady mogy wej do wiey wartowniczej, poczu si jak redniowieczni obrocy wypatrujcy ataku najedcw, a take podziwia pikn okolic. Duym zainteresowaniem cieszyy si warsztaty kulinarne, tkackie i ucznicze, podczas ktrych mona byo zrobi podpomyki, tka weniane nici w ozdobne krajki czy poznawa tajniki strzelania z uku. Sprawdzianem nabytych umiejtnoci by konkurs uczniczy, ktrego zwycizc zosta ucze klasy III b Micha Pomianek. Niewtpliw atrakcj wycieczki by pokaz walk sowiaskich wojw, a szczeglnie moliwo dotknicia oraz przymierzenia kolczugi i hemu. Na zakoczenie dzieci zakupiy oryginalne pamitki, wzmocniy swoje siy pysznymi pierogami i pene wrae wyruszyy w drog powrotn. Wizyta w osadzie przeniosa uczniw w klimat ycia sowiaskich osadnikw. Bya ciekaw lekcj historii,  a take doskona rozrywk.

Renata Misiuda

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

Igrzyska Przedszkolaka

W poniedziaek 26 wrzenia w Zespole Szk w Rudnej Wielkiej odbyy si po raz pierwszy gminne zawody sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym "Igrzyska Przedszkolaka". Do zawodw przystpio pi druyn z miejscowoci Mrowla, Trzciana, Bratkowice, wilcza i Rudna Wielka. Nasz szko reprezentowali przedstawiciele klas 0 A i 0 B a mianowicie: Weronika Adamus, Szymon Nyzio, Szymon Sochacki, Daria Giero, Tomasz Kocur, Jakub Kozubal, pod opiek pani Marii Stachury- Sotys.
Kada z druyn dzielnie walczya w sportowych konkurencjach, a zawody odbyy si w radosnej atmosferze. Kady z uczestnikw zawodw sportowych otrzyma pamitkowy dyplom, odblaskow odznak i sodycze. Nasi zerwkowicze wywalczyli wysokie II miejsce. Z pucharem w rku i umiechem na ustach wrcili do szkoy. Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw sportowych!


Maria Stachura - Sotys


 

Uroczyste rozpoczcie roku szkolnego 2016/17

1 wrzenia 2016 roku uczniowie Szkoy Podstawowej i Gimnazjum w Trzcianie  rozpoczli kolejny rok szkolny 2016/2017. Spotkanie ze szko poprzedzia o godzinie 8.00 uroczysta Msza wita w kociele parafialnym. Nastpnie uczniowie wraz z opiekunami udali si do szkoy, gdzie o godzinie 9.00  rozpocz si uroczysty Apel.

Przewodniczca szkoy, uczennica klasy II b gimnazjum Kamila Szeliga przywitaa wszystkich zebranych, a po komendzie "Baczno" zosta wprowadzony poczet sztandarowy.  Nastpnie odpiewano hymn pastwowy. W dalszej czci  gos zabraa Dyrektor Szkoy Zofia Draus, ktra powitaa wszystkich serdecznie. Szczeglne sowa zostay skierowane do dzieci klas najmodszych oraz uczniw klas pierwszych gimnazjum. Wszyscy mamy nadziej, e bd czuli si w naszej szkole tak jak ich starsi koledzy, czyli wspaniale i e dziki nim nasza szkoa nadal bdzie mogo szczyci si wietnymi wynikami w nauce i osigniciami sportowymi.

Pani Dyrektor poinformowaa take uczniw o zasadach bezpieczestwa obowizujcych w szkole. yczya wielu sukcesw oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejtnoci.

Nastpnie wszyscy uczniowie udali si na spotkania z wychowawcami.

 

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

admin

Informacja  dotyczca rozpoczcia roku szkolnego

 

6.50 - gimbus  dla uczniw dojedajcych z Dbrowy

7.20 - gimbus dla uczniw dojedajcych z Bdowej Zgobieskiej

Msza wita - 8.00  w kociele parafialnym w Trzcianie

Apel na sali gimnastycznej - ok. 9.00

Spotkanie z wychowawcami - ok. 9.30

Gimbus -  10.15

 

***************************************************************

 

Plan lekcji dla poszczeglnych klas dostpny w zakadce - PODZIA LEKCJI

 (link poniej)

http://www.zst.itl.pl/pol/podz_lekcji.htm

admin

Wakacyjne remonty w szkole

Tradycyjnie wakacje to czas remontw w wielu placwkach w caej Polsce. Brak uczniw sprawia, e dyrekcja wraz z organem prowadzcym szko mog zaplanowa w tym czasie najistotniejsze prace remontowe i naprawcze, w miar dostpnych rodkw finansowych.
W tym okresie pracownicy naszej szkoy (konserwatorzy oraz pracownicy niepedagogiczni) wykonali nastpujce prace:
- wymalowano nastpujce elementy budynku szkoy:
korytarz (lamperi) do sali gimnastycznej,
salk korekcyjn,
trzy szatnie w starej czci budynku szkoy,
szatni przy sali gimnastycznej,
wejciowy korytarz do budynku w tzw. starej czci szkoy,
cokoy na I pitrze oraz przy schodach w starej czci budynku,
obudow drewnian rur,
drzwi do dwch sal komputerowych,
plac zabaw,
- odnowiono czerpni powietrza oraz skrzynki gazowe,
- dokonano napraw zamkw drzwiowych, spuczek oraz wylewek w ubikacjach,
- odmalowano plac zabaw oraz dokonano wymiany zepsutych, drewnianych elementw,
- wymieniono piasek w piaskownicy oraz uzupeniono na boisku siatkwki plaowej

Prace remontowe wykonyway rwnie dwie firmy zewntrzne. Pierwsza firma obudowaa drewnem czniki cienne, druga za dokonaa przegldu i naprawy istniejcych aluzji oraz zamontowaa nowe w sali 214.
Poniej prezentujemy dokumentacj fotograficzn z wykonanych remontw.

admin


Galeri  zobacz  -
TUTAJ

 

Pkolonia letnia Lato z lokaln tradycj

Wakacje to czas, w ktrym uczniowie pragn oderwa si od rzeczywistoci, odpocz od nauki i odrabiania lekcji. Jednak dzieci z naszej szkoy nie chciay rozstawa si z jej murami. W dniach 16- 26 sierpnia 2016r. w Zespole Szk w Trzcianie zorganizowana zostaa pkolonia letnia pod hasem Lato z lokaln tradycj. Uczestniczyo w niej 40 dzieci. Organizatorem gwnym pkolonii by LKS Trzcianka, ktrego prezesem jest pan Marcin Miek we wsppracy z Zespoem Szk w Trzcianie, Wjtem gminy wilcza panem Adamem Dziedzicem i Kuratorium Owiaty w Rzeszowie. Pkolonia bya wspfinansowana przez KO w Rzeszowie i UG w wilczy. Funkcj kierownika - wolontariusza penia pani dyrektor Zespou Szk w Trzcianie -Zofia Draus, a kadr wychowawcz stanowiy: panie Lucyna Rzepka,  Maria Stachura- Sotys,  Elbieta Kidacka oraz higienistka Irena Pizo. 
Zajcia podczas pkolonii zorganizowane zostay tak, aby bez wzgldu na wiek i pe kade dziecko mogo znale co dla siebie i w sposb miy oraz atrakcyjny spdzi czas wakacyjny. Zajcia kadego dnia koczyy si pysznym obiadem  przygotowanym przez panie kucharki ze stowki szkolnej.

Kady dzie podczas pobytu na pkolonii zosta powicony okrelonemu tematowi. Pierwszy  zosta zaplanowany w ten sposb, aby uczniowie lepiej si poznali. Przedstawiony zosta plan i regulamin pkolonii, uczestnicy zostali podzieleni na grupy. W tym dniu dzieci miay rwnie okazj do rozwijania zdolnoci plastycznych, wykonujc prace na temat: Co to jest tradycja?. Podczas spotkania z policjantem omwiono temat bezpiecznego poruszania w czasie przebywania na pkolonii. Po tak ogromnej dawce wiedzy dzieci wziy udzia w grach i zabawach sportowych.

Drugi dzie upyn pod hasem : 
Kulinaria dawniej . Dzieci, uczestniczc w zajciach w RDTL, poznaway dawne sposoby zbierania ziarna, mielenia, koszenia. Zajcia uatrakcyjnia wizyta pana Jzefa Lisa uczestnika II wojny wiatowej, ktry bardzo ciekawie opowiada o yciu 
w wczesnej Polsce. Podczas zaj uczniowie, wsplnie z paniami z Koa Gospody Wiejskich, pieky proziaki. Nie zabrako te wsplnych zabaw i pieww.

Trzeciego dnia uczestnicy pkolonii wybrali si na wycieczk do Muzeum Okrgowego 
w Rzeszowie, gdzie najpierw zwiedzili muzeum, a potem uczestniczyli w warsztatach pt: Nie wici garnki lepi, podczas ktrych wykonali wasnorcznie naczynia, figurki, ozdoby i grzechotki, a nawet kopie redniowiecznych kafli. Uczniowie z piknymi pracami-wasn twrczoci- wrcili do domw. Dzie czwarty to kolejna wycieczka, tym razem do kina Zorza na film pt: Mj przyjaciel smok.

Po seansie dzieci mogy zobaczy kabin projekcyjn. Wycieczka bya jeszcze bardziej atrakcyjna, poniewa rodkiem lokomocji by pocig. Niektre dzieci podroway nim po raz pierwszy. Dzie pity upyn pod hasem : W zdrowym ciele zdrowy duch. W RDTL-u uczniowie spotkali si 
z panem J. Wilg prezesem Terenowego Koa Pszczelarzy w wilczy, ktry bardzo ciekawie opowiedzia na temat hodowli pszcz i wyrobu miodu. Dzieci mogy zobaczy jak jest zbudowany ul, jak wyglda strj pszczelarza (i nawet go zaoy), skosztowa miodu , ale najwiksz atrakcj byy ywe owady , ktre przywiz Go w zabezpieczonej klatce. W tym dniu odbyo si drugie mie spotkanie, tym razem ze straakami z OSP Trzciana. Straacy zaprezentowali liczne sprzty, ktrymi posuguj si w czasie swoich akcji ratowniczych. Pniej odby si turniej rnorodnych konkurencji sportowych z udziaem straakw.

Kolejny dzie upyn na miym wyjedzie do krytej pywalni Wodnik w Gogowie Maopolskim, gdzie dzieci pod okiem instruktorw mogli spdzi mio czas, pywajc, zjedajc ze zjedalni, bawic si w wodzie. W sidmym dniu odbya si kolejna wycieczka tym razem do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, gdzie dzieci uczestniczyy warsztatach artystycznych prowadzonych przez twrczyni ludow specjalistk bibukarstwa. Dzieci wykonyway kwiaty, wianki , ozdoby z bibuy i krepiny. Z piknymi pracami wrciy do domw. Kolejny dzie nosi nazw Twrczo i rekreacyjnie. Dzie ten dzieci spdziy w Publicznej Bibliotece- gdzie podczas zaj plastycznych wykonay wiele prac, wykorzystujc przy tym rnorodne materiay. Kolejn atrakcj tego dnia byy zajcia W siodle, podczas ktrych uczestnicy pkolonii mogli skorzysta z nauki jazdy konnej z instruktorem z ZSTW w Trzcianie.

W dziewitym, ostatnim dniu pkolonii, odbyo si mnstwo zabaw ruchowych i integracyjnych, zabaw z chust animacyjn, konkursw, popisw dzieci, najwikszym jednak zainteresowaniem cieszyo si malowanie twarzy. Na zakoczenie pkolonii wszyscy uczestnicy otrzymali pamitkowe dyplomy ukoczenia pkolonii letniej i wiele nagrd. 
Taka forma wypoczynku i spdzania wolnego czasu podczas wakacji bya trafiona i zaspokoia oczekiwania jej uczestnikw jak rwnie ich rodzicw. Ten kilkudniowy wakacyjny czas by dla dzieci okazj do wzajemnych spotka, zabaw, integracji a take doskona lekcj historii, przyrody i bezpieczestwa.
Efektywno wielokierunkowej pracy na pkolonii w Trzcianie bya moliwa dziki wsppracy partnerskiej z: wadzami gminy, Kuratorium Owiaty w Rzeszowie, subami mundurowymi tj. Policj i Ochotnicz Stra Poarn w Trzcianie, Zespoem Szk Techniczno - Weterynarjnych, lokaln bibliotek, parafi, Koem Gospody Wiejskich oraz LKS Trzcianka Trzciana. 
Do wszystkich instytucji wsppracujcych z nami podczas pkolonii kierujemy wyrazy szacunku i podzikowa.


Maria Stachura- Sotys

Galeri  zobacz  - TUTAJ

 

 PӣKOLONIA !!!

 

Szanowni Rodzice!

 

Informujemy, e dn. 16.08.2016 r. w Zespole Szk w Trzcianie rozpoczyna si PӣKOLONIA, ktra trwa bdzie do dn. 26.08.2016 r.

Zajcia bd odbywa si w godz. 8:00-13:00.

W programie m.in.:

- wyjazdy i wycieczki,

- spotkania z ciekawymi ludmi,

- jazda konna,

- gry i zabawy sportowe,

- zajcia plastyczne.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ORGANIZATORZY

 

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Uroczyste zakoczenie roku szkolnego 2015/2016

Dziesi miesicy roku szkolnego to czas wystarczajco dugi, aby po spenieniu uczniowskich powinnoci: nauka, klaswki, kartkwki, konkursy, apele itp. z radoci powita nadchodzce wakacje. Perspektywa ponad dwch miesicy wypoczynku sprawia, e pitkowy poranek 24 czerwca, mimo panujcego upau, by bardzo radosny.
Dla niektrych by to dopiero pocztek nauki i pierwsze wiadectwo, dla innych byo to zakoczenie nauki w szkole.
Najbardziej zasueni otrzymali z rk Pani Dyrektor Zofii Draus dyplomy i nagrody. Pani Dyrektor pogratulowaa wszystkim zdobycia nowych umiejtnoci, wspaniaych osigni w nauce i sporcie, jak take konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Rodzicom podzikowaa za zaangaowanie w ycie klas i caej naszej szkoy, a nauczycielom i dzieciom za bardzo cik prac podczas caego roku szkolnego.
Dyrektor szkoy w imieniu wasnym i nauczycieli yczya wszystkim spokojnego wypoczynku, sonecznych i bezpiecznych wakacji.
Po uroczystoci wszyscy uczniowie otrzymali wiadectwa promocyjne.


yczymy wszystkim uczniom, aby wakacyjne miesice byy wielkim odkrywaniem wiata, a oni jego badaczami i odkrywcami

 

Zobacz galeri - zakoczenie klas 3 gimnazjum TUTAJ

Zobacz galeri - zakoczenie roku szkolnego 2015/2016 TUTA

admin
 

 

KONKURS ORTOGRAFICZNY

Dnia 13 czerwca 2016 r. w naszej szkole odby si Szkolny Konkurs Ortograficzny z jzyka niemieckiego.

Celem konkursu bya popularyzacja jzyka niemieckiego wrd uczniw, rozwijanie zainteresowa uczniw w kierunku jzykw obcych, zwrcenie uwagi na rol poprawnoci jzykowej,  umoliwienie uczniom wykazania si wiedz szkoln i pozaszkoln, tworzenie uczniom moliwoci wspzawodnictwa i rywalizacji w rozwijaniu swoich uzdolnie, podniesienie poziomu wiedzy jzykowej, motywowanie uczniw do samodzielnej pracy nad jzykiem.

W konkursie wzio udzia 12 uczniw z klas I-III gimnazjum.

Jury w skadzie nauczycieli jzyka niemieckiego pani Agnieszki Maozi
i pani Iwony Mikosz w celu wyonienia laureatw konkursu przyjo za kryterium oceny dyktowany tekst z najmniejsz iloci popenionych bdw.

Jury przyznao:

I miejsce: Kinga Gierlak - klasa IIb

II miejsce: Kamil Grochmal - klasa IIIa

III miejsce: Julia Zakrzewska - klasa IIa

wyrnienie:

Klaudia Pitek - klasa IIa     

Za uzyskane wyniki i udzia w konkursie wszyscy uczestniczy otrzymali drobne upominki.

Wszystkim zwycizcom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i dzikujemy.


Iwona Mikosz

 

 

 

Piknik Rodzinny

 12 czerwca 2016r. odby si Festyn Rodzinny, ktrego organizatorami byli: parafia pw. w. Wawrzyca w Trzcianie, Rada Rodzicw dziaajca przy Zespole Szk w Trzcianie, Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoy. Wsparcie techniczne natomiast zapewnio Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w wilczy z siedzib w Trzcianie.
Wszyscy jestemy rodzin...
Przed oficjalnym rozpoczciem pikniku na scenie pojawi si zesp muzyczny SILVER TONE, dziaajcy przy GCK w Trzcianie, wprowadzajc przybyych w radosny nastrj. Uroczystej inauguracji Festynu Rodzinnego 2016 dokonali: p. Adam Dziedzic wjt Gminy wilcza, p. Zofia Draus dyrektor Zespou Szk w Trzcianie oraz ks. Janusz Winiarski proboszcz parafii Trzciana i to oni zaprosili wszystkich zgromadzonych do wsplnej zabawy. Cao imprezy prowadzili nauczyciele ZS w Trzcianie: Anna Wony i Jan lczka oraz Agnieszka Maozi i Jakub Grodecki.
Piknik rozpocz si od koncertu orkiestry Niepublicznej Szkoy Muzycznej w Trzcianie. Nastpnie wystpili najmodsi uczniowie z klasy 0, prezentujc si w tacu pomysow choreografi. Ich kolorowe, perfekcyjnie dobrane stroje wiadczyy o duym zaangaowaniu rodzicw i nauczycieli.
Co dla ducha i dla ciaa...
W midzyczasie, poza scen, odbyway si liczne atrakcje. Dzieci mogy wesoo spdza czas w Wiosce Dziecicej, gdzie zostay zorganizowane zabawy z chust, z balonami, wycigi w tunelu, malowanie twarzy i wiele, wiele innych. Podczas pikniku zgromadzeni ( ci starsi i modsi) mogli wzi udzia w konkurencjach sportowych przygotowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego ZS w Trzcianie. Nagrodami dla najlepszych uczestnikw byy m.in. lekcje jazdy konnej pod nadzorem instruktora, ktrych sponsorem by dyr. ZS Techniczno- Weterynaryjnych w Trzcianie - Janusz Jakubek. Chtni mogli zosta wacicielami piknych prac plastycznych autorstwa uczniw ZS w Trzcianie. Kady asuch znalaz co rwnie dla siebieBy bar bistro, kiermasz domowych wypiekw rodzicw uczniw ZS w Trzcianie oraz z GALICYJSKICH SODKOCI czekoladowa fontanna.
Spektakle, konkursy i quizy...
Po wystpie klasy O na scenie pojawia modzie z Kka Teatralnego dziaajcego przy ZS w Trzcianie. Uczniowie, wraz z opiekunem Jankiem lczk, przedstawili w sposb twrczy i zabawny parafraz bajki pt. Kot w butach. Nastepnie przyszed czas na trzy pokazy mody. Pierwszy dotyczy mody lubnej w wykonaniu uczennic ZS Techniczno-Weterynaryjnych. Drugi to ekomoda, gdzie uczniowie klas 0 3 wystpili w samodzielnie przygotowanych strojach gotowych do recyklingu. Z kolei trzeci pokaz mia na celu rozbawi publiczno pomieszaniem stylw. Mod na wesoo zaprezentowali uczniowie klas 4 6 oraz gimnazjalici.
Najhojniejsi ofiarodawcy wrd zebranych na placu plebanii, ktrzy wsparli finansowo budet ZS w Trzcianie (pienidze zostan przeznaczone na pomoce dydaktyczne w placwce) wzili udzia w trzech konkursach wiedzy. Pytania dotyczyy Trzciany, Gminy wilcza oraz sportu. Nagrody byy bardzo cenne, min.: rower, meble, sprzt sportowy i AGD, talon na opa, ganice. Zostay one ufundowane przez licznych sponsorw. Wszyscy uczestnicy konkursw zostali obdarowani nagrodami. O godz. 18 nastpi dugo wyczekiwany moment, czyli prezentacja talentw uczniw ZS. Publiczno podziwiaa utalentowanych: solistw, tancerzy, malarzy, aktorw Kady wystp zosta bardzo pozytywnie, czasem humorystycznie, skomentowany przez jury. Wszyscy uczestnicy konkursu Mam talent zostali ogoszeni zwycizcami, gdy talentu nie sposb zmierzy i porwna. Uczestnicy Pikniku Rodzinnego mogli take uczestniczy w niespotykanej licytacji dwch kur i koguta, ktr poprowadzili czonkowie jury: wjt Gminy wilcza- Adam Dziedzic, sotys Trzciany- Kazimierz agowski oraz radny powiatu- Sawomir Miek.
Kady taczy moe, jeden lepiej, drugi troszeczk gorzej...
Po licznych konkursach, zawodach, prezentacjach, aukcjachrozpocza si zabawa pod chmurk. Do taca porwaa wszystkich muzyka zespou COMPAKT.
Podzikowania za dar serca...
Dyrekcja Zespou Szk w Trzcianie wraz z Rad Rodzicw serdecznie dzikuje Wszystkim, ktrzy uwietnili Festyn Rodzinny: ks. proboszczowi-Januszowi Winiarskiemu, wjtowi Gminy wilcza Adamowi Dziedzicowi, nauczycielom, rodzicom oraz darczycom, a byli nimi: Kraina Umiechu i Zabawy Rzeszw, Visual Studio Rzeszw, Zesp Szk Techniczno- Weterynaryjnych w Trzcianie, Urzd Gminy wilcza, Owocowe Smaki Trzciana, "Galicyjskie Sodkoci", Bank PKO BP Oddzia nr 5 Rzeszw, Fabryka Krzese i Stow w JAKER (Dynw), UTC CCS Manufacturing POLSKA Oddzia Ropczyce, ROMET Dbica, PZU, COCA-COLA, Bank BPS - Tyczyn(p. Stpie), "Wglomat" Firma Handlowo-Usugowa (Wiesaw Toton), Pastwo Sochaccy, DAF - WW WANICKI Sp. z o.o., BODO-MOT Hurtownia Motoryzacyjna (p. Rasiscy), DOPS - p. Stawarscy, Piekarnia Grzegorz Bednarz, Rolmlek, Drewnex A. Smajdor Bratkowice, Biblioteka Publiczna w Trzcianie, Hurtownia Sportowa SK SPORT, Dripol Sp. z o.o., Trzciaskie Stowarzyszenie Kulturalne "Jestem", Hurtownia Sportowa Kalsport, Mary Kay Magorzata Dominik, Greenfly Rzeszw, KZK JOLWIT TRZCIANA, SIEMACHA SPOT (Millenium Hall Rzeszw), Fundacja Dzieo Nowego Tysiclecia (Partner), Agrohurt Rzeszw. I wielu, wielu innym , ktrych nie sposb wymieni...

Izabela Sito

 

Zobacz galeri TUTAJ


Komers klas III Gimnazjum, czyli poegnanie na wesoo

"Ile razem drg przebytych?
Ile cieek przedeptanych?
Ile w trudzie nieustannym
Wsplnych zmartwie, wsplnych de?
Konstanty Ildefons Gaczyski


Dnia 14.06.2016 roku odbya si dyskoteka zorganizowana przez SU z inicjatywy uczniw klas I i II Gimnazjum. Chcieli oni na wesoo poegna swoich starszych kolegw
z klas III Gimnazjum, ktrzy ju kocz kolejny etap edukacji w swoim yciu. Przed nimi trudny wybr dalszej drogi i planowanie przyszoci. Czas leci bardzo szybko, jeszcze niespena 3 lata temu witalimy ich w gronie gimnazjalistw niepewnych, penych obaw. Teraz przyszed czas, by zrobi im kolejn niespodziank i godnie poegna z klas i na wesoo. Zabawa zacza si rywalizacj uczniw z obu klas III a i III b. Wszyscy bardzo powanie i odpowiedzialnie podeszli do rywalizacji midzyklasowej. Zabawy przygotowane przez modszych kolegw byy pene humoru. Sprawdzay wiedz ogln o szkole, byskotliwo i tyzn fizyczn absolwentw. Po emocjach i sporej dawce humoru wszyscy bawili si na dyskotece w rytm popularnych przebojw.
W imieniu SU dzikujemy Wam za wsplnie spdzone chwile. Pamitajcie abycie dalej nieli wsplne dzieo naszych rk, rozsawiali imi naszej szkoy. Chocia opuszczacie szkolne mury to nasze przyjanie pozostan na dugo. yczymy Wam, aby wszystkie nastpne lata byy dla Was spenieniem i realizacj Waszych marze i planw.

Samorzd Uczniowski

Zobacz galeri TUTAJ
 

WYCIECZKA klasy czwartej do Centrum Dziedzictwa Szka
w Kronie i skansenu Karpacka Troja w Trzcinicy

Centrum Dziedzictwa Szka w Kronie to jedyny obiekt w Polsce prezentujcy proces wytwarzania szka w nowoczesny i atrakcyjny sposb. To unikatowe miejsce odwiedzili 3 czerwca br. uczniowie klasy IV pod opiek swojej wychowawczyni. W cigu trzech godzin dzieci poznay proces produkcji szka w teorii i w praktyce. W tym niezwykym muzeum eksponaty mona dotyka, obserwowa jak powstaj, a nawet wsptworzy. Zwiedzanie muzeum rozpoczo si w miejscu, gdzie znajduje si piec, przy ktrym pracuj hutnicy wykorzystujcy liczce kilka tysicy lat metody rcznego formowania szka. Uczniowie mogli z bliska obejrze ten proces, a pani wydmuchaa za pomoc piszczeli szklan bak. Kolejn atrakcj byo samodzielne wybicie medalu pamitki, ze szklanej surwki. Nastpnie uczniowie mieli okazj wykona samodzielnie obrazki na szkle. Pniej odwiedzili warsztaty obrbki i zdobienia szka: grawerowania, malowania na szkle, produkcji witray i szklanych figurek. Dodatkowo wzili udzia w projekcji filmu prezentujcego histori powstania huty szka w Kronie i innych podobnych obiektw w okolicy. Grupa zwiedzia rwnie piwnice pooone w zachodniej czci kronieskiego rynku, gdzie uczniowie mogli pozna na czym polega kunszt artystw szka. Zwiedzili interaktywne sale, poznali rnorodne waciwoci i zastosowania szka, uczestniczyli w eksperymentach i zabawach m.in. mogli zobaczy rozgwiedone niebo przez szko powikszajce i okulary 3D, poznali zasad dziaania wiatowodw i kalejdoskopw. Pobyt w Centrum zakoczy si zakupami w firmowym sklepie, gdzie eksponaty zachwycay piknem i oryginalnoci.
Kolejnym punktem programu wycieczki byo zwiedzanie Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja. Bya to niezwyka podr w przeszo czowieka, poczwszy od koczowniczego trybu ycia do czasw redniowiecza. Tutaj uczniowie wsplnie z przewodnikiem odkrywali tajemnice ycia sprzed wiekw. Zachwyt wzbudzay odtworzone sceny z ycia mieszkacw osady
i grodu oraz ich codzienne ycie jak np.: budowa domostw, lepienie garnkw
z gliny, orka w polu, czy hodowla zwierzt. Udao im si rwnie zobaczy dawne zabudowania i warsztaty, w ktrych produkowano wczesne narzdzia. , zrekonstruowane fragmenty waw obronnych i domostwa z rnych okresw dziejowych. Uczniowie byli na miejscu dawnego grodu i podgrodzia. Po zwiedzeniu skansenu wszyscy udali si do pawilonu na warsztaty powicone strzelaniu z uku.
By moe jeszcze nieraz wrcimy do tych wyjtkowych miejsc, ktre nie tylko bawi, ale rwnie i ucz.
Wycieczka z pewnoci na dugo zapisze si w pamici uczniw.
 

Dorota Majka

Zobacz galeri TUTAJ


 

Wycieczka  do Pragi

Niewiele wie ten, kto duo przey.
Wiele wie ten, kto duo podrowa

1 i 3 czerwca klasy II i III gimnazjum wraz z trzema nauczycielami wybrali si na trzydniow wycieczk do Pragi.

Wicej czytaj -  TUTAJ

Zobacz galeri TUTAJ
 

Budki dla nietoperzy

Nietoperze nale do ssakw wymierajcych. Dla zwikszenia biornorodnoci remiz rozwiesza si dla nich skrzynki (budki), ktre wykorzystuj jako miejsce odpoczynku, rozmnaania oraz hibernacji /zdolno do zapadania w sen zimowy/. Nocny tryb ycia sprawi, e nietoperze rozwiny niezwyky such echolokacji pozwala on odnale fruwajce owady w ciemnoci. Nietoperze ywi si owadami i to w duych ilociach -
w cigu nocy jeden nietoperz potrafi zje owady o masie rwnej 30% masy wasnego ciaa.
Na terenie Trzciany wystpuje kilka gatunkw nietoperzy:
 Nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii),
 Nocek Natterera (Myotis nattereri),
 Nocek rudy (Myotis danbentonii),
 Borowiec wielki (Nyctalus noctula),
 Gacek brunatny (Plecotus auritus).
Stopie zasiedlania budek przez nietoperze cile zaley od miejsca ich zamieszczenia, ktrym musi by wycznie pie grubego, starego drzewa na skraju remizy w miejscu sonecznym z dobrym dolotem, niezasonitym gaziami drzew. Wysoko zawieszenia budki powinna wynosi okoo 5 m, ale im wyej tym lepiej. Najprostsza, budka dla nietoperzy jest niemal identyczna jak dla szpakw, ale nie ma typowego otworu wlotowego, lecz szczelin w dnie o szerokoci 2-2,5 cm suc do wlatywania nietoperzy. Skone mocowanie dna umoliwia wypadanie odchodw z budki. Gromadzce si pod drzewem z budk odchody pozwalaj sprawdzi, czy budka jest zasiedlana przez nietoperze. W Polsce wszystkie wystpujce gatunki nietoperzy podlegaj cisej ochronie.
Na lekcjach techniki uczniowie z klasy Va i Vb SP w Trzcianie razem z nauczycielami:
p. L. Rzepk i p. W. Maciejem wykonali budki lgowe dla nietoperzy. Dodatkowo p. Maciej przygotowa dla uczniw kl. IIb SP elementy skadowe do budowy budki. Zadaniem uczniw byo zbicie skrzynki za pomoc gwodzi. Kady ucze mg uczestniczy w tym niecodziennym wydarzeniu.

Magorzata Kurzeja
 

Zobacz galeri TUTAJ
 

 

Bezpieczne wakacje 2016

Nasza szkoa bierze udzia w oglnopolskiej akcji "Bezpieczne wakacje 2016". Akcja rusza ju 1 czerwca i adresowana jest do dzieci i modziey szkolnej w wieku od 5 do 16 lat.
Celem akcji jest podniesienie bezpieczestwa dzieci i modziey w czasie spdzania wolnego czasu, uwiadomienie zagroe zwizanych z podr i wypoczynkiem.
Akcja prowadzona jest we wsppracy ze szkoami, wydziaami owiaty gmin, kuratoriami, komendami Policji i Stray Poarnej.

Oficjalna strona akcji www.bezpiecznewakacje.pl

admin
 

Gala rozdania nagrd z Powiatowego Konkursu Fotograficznego

Od 1 czerwca 2016 r. w Regionalnym Domu Tradycji Ludowych Zespou Szk w Trzcianie mona oglda i podziwia kolejn wystaw, jednej ze sztuk piknych (obok malarstwa i rzeby) - fotografii. Jest to plon organizowanego dla dzieci i modziey przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie we wsppracy z Wojewdzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Wjtem Gminy wilcza i dyrekcj Zespou Szk konkursu z cyklu Kontrasty pt. Drewniane kapliczki i krzye w pejzau wsi. 31maja b.r. odbya si uroczysta gala konkursowa. RDTL.


Patrz. Odkrywaj. Zachwycaj!

Witajc zebranych goci, wrd ktrych najwaniejszymi byli laureaci i ich opiekunowie merytoryczni oraz rodzice - dyr.ZS Zofia Draus przytoczya motto artystyczne Konkursu, sowa Don Me Cullina:

Fotografia nie jest zwizana z patrzeniem, lecz z uczuciem.
Jeeli nie czujesz nic, na co patrzysz, nigdy nie uda ci si sprawi,
aby ludzie, patrzc na twoje zdjcia cokolwiek doznawali.

Mam nadziej, e cel konkursu zosta speniony, a uwag, ocen, opinii oczekujemy od Was, Pastwo, uczestnikw spotkania - mwia dyr. Z Draus.

W niezwykle ciepych sowach o pomyle i efektach pracy, rozmachu wystawy i emocjach estetycznych i osobistych wypowiada si przedstawiciel gwnego organizatora i darczycy oraz fundatora gwnych nagrd - Starostwa Powiatowego w Rzeszowie czonek Zarzdu Powiatu, znany dziaacz samorzdowy, mieszkaniec wilczy mgr in. Tadeusz Pachorek.

-Starostwo Powiatowe w Rzeszowie od lat wsppracuje z placwkami owiatowymi i kulturalnymi w zakresie upowszechniania rnych dziedzin sztuki. Fotografia jest jedn z nich. Jestem zadowolony i zachwycony pracami wystawionymi, podziwiam i gratuluj wszystkim konkursowiczom. Dzikuj Organizatorom za trosk i dbao o ksztatowanie u dzieci i modziey wraliwoci na pikno, ktre nas otacza

Dyr. WDK Marek Jastrzbski i Jego kadra instruktorska -utrzymujcy na bieco stae i rnorodne kontakty artystyczne z instytucjami gminy np. Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji gminy wilcza z/s w Trzcianie oraz RDTL mwi m.in.

- W Waszych dziaaniach licz si przede wszystkim oryginalne pomysy, konsekwencja i upr w ich realizacji. Gratuluj przedsiwzi, deklaruj dalsz wspprac. Z dyr. M. Jastrzbskim przyby instruktor WDK z zakresu fotografii Adam Kus.

Wjt mgr in., Adam Dziedzic zwrci uwag m.in., e tematyka Konkursu wpisuje si w obchody1050- lecia Chrztu Polski., a take obchody Dnia Samorzdowca(27 V.) Tytuowe zadanie konkursowe to tylko skrt mylowy, prowokujcy ogldajcych do wspomnie, do dyskusji o przewartociowywaniu poj, do nowego rozpoznawania naszej polskiej tosamoci -konkludowa.

Na spotkaniu obecni byli rwnie (tylko): Sawomir Miek radny Powiatu Rzeszowskiego i Radny Rady Gminy Marcin aczak( wilcza).

Bogu na chwa ludziom na poytek

Zamknite w kadrze fotografa kapliczki i krzye powstaway najczciej z fundacji poszczeglnych ludzi, rodzin lub grup spoecznych, a czsto z inicjatywy caej wsi. Byy wyrazem pobonoci. Albo byy antidotum na wszelkie zo, albo, jako posiadajce magiczn moc - chroniy przed zymi mocami. ludzi i ich dobytek, albo byy pamitk, pomnikiem lub przesaniem potomnym o jakich wydarzeniach historycznych, albo rodzajem modlitwy bagalnej czy dzikczynnej.

Historie niektrych obiektw s bardzo ciekawe, niekiedy graniczce z cudami. Dawne i pikne kapliczki z figurami zawieray rzeby z drewna. Wykonywali je twrcy ludowi i byy to rzeby figuralne, mniej lub bardziej udane. W otoczeniu bujnej zieleni, kwitncych drzew i krzeww byy nie tylko ozdob ale i miejscem modlitw, zadumy.

Kapliczki powstajce wspczenie, budowane z cegy, plastiku, betonu,, porcelany, pstre i byszczce, kiczowate ze sztucznymi kwiatkami zatracaj swj dawny charakter. To nowa estetyka? Czy dobra?

Oby wrcia moda na stylowe drewniane witki w kapliczkach przydronych lub przydomowych! To one, tkwic w krajobrazie nadaj mu swoistego charakteru.

Wdrujc szlakami i ciekami wileckich kapliczek i krzyy rzezanych w drewnie podziwiamy ich form, estetyk otoczenia. Nie zastanawiamy si, ile kapliczek zawiera w sobie informacj o ludziach, czasach, zdarzeniach. Nic w kulturze nie dzieje si przypadkiem. Sprbujmy nauczy si czyta z nich jak z ksiki, jak z nieznanego przewodnika turystycznego i zauway np., e z rwnym wdzikiem zdobi one any zb, wiejskie obejcia domowe jak i pust, graniczn midzy wsiami - przestrze.

Urokliwe s na zdjciach te nasze podrzeszowskie kapliczki.

Chrystus frasobliwy w sprchniaym domku kapliczki, wiszcy na krzyu ze zmurszaym daszkiem z deseczek,. Bardzo si zamyli, e znajomych przechodniw bardzo mu ubywa, i e brakuje skonw przed jego krzyem..,e mao dzi nowych drewnianych kapliczek i drewnianych witkw. Tak o kadym zdjciu mona by snu opowieci.

Zaproszenie do obejrzenia wystawy i snucia opowieci naley przyj, -artowa - komisarz wystawy Z.Lis.

Z aparatem fotograficznym i rowerem przez ycie


Zbigniew Lis tutejszy instruktor d/s. sztuk plastycznych-gwnie fotografii zajmujcy si ca logistyk Konkursu omawiajc realia i fotografie konkursowe z wrodzon skromnoci przyzna, e wanie wkrtce minie 40 lat, gdy rozpocz prac jako instruktor ds. kulturalno- wychowawczych Gminnego Orodka Kultury w Trzcianie. Z aparatem fotograficznym i na rowerze przemierzy gmin i okolice w poszukiwaniu unikatowych wydarze i zjawisk przyrodniczych, obiektw fotograficznych godnych utrwalenia na kliszy.

- Fotografia i fotografowanie to teraz obok uprawianej rwnolegle z ceramik artystyczn, jest dla mnie jednym z najwaniejszych obszarw wypowiedzi plastycznej. Obszarem, gdzie formuuj osobiste preferencje twrcze, swoje pogldy estetyczne, pogldy spoeczne i ambicje artystyczne. Jest w tym obszarze miejsce na fotografi dokumentacyjn, prasow, portretow i bezkrwawe owy w fotografii przyrodniczej, ktra jest moj najwiksz pasj. To nic, e w zetkniciu z codziennoci rzeczywisto bywaa - szara, aparaty fotograficzne - amatorskie i nie najlepszej jakoci technicznej a, opinie o fotografiach nie zawsze - pochlebne. Sam grzeszyem czasem nieporadnoci, ale byy i sukcesy. Nie mnie o tym mwi. Od lat, niezmiennie, jest to dla mnie dziedzina wana, swoisty manifest twrczy, miejsce na refleksj osobist.

Nie dla rozgosu i nagrd


- Wziam udzia w Konkursie.. Kocham fotografowa i analizowa zdjcia wsplnie z koleankami lub rodzin, ciesz si i ju myl, e bd to za kilka lat dla mnie najcenniejsze pamitki mwia Zuzanna Kozubal, gimnazjalistka z Rudnej Wielkiej.

- Dumne i radosne byy dwie laureatki z Zespou Szk w Bratkowicach Sylwia Przywara i Joanna Trzeciak zdobywczynie I i III nagrody., siedzc przy boku swej dyr. ZS w Bratkowicach mgr Joanny Raskiej, odbieray gratulacje Dostaam aparat fotograficzny bardzo si ciesz i dzikuj mwia Sylwia.

- Dwie sympatyczne bliniaczki Julia i Alicja Walawender z II kl. SP w wilczy, czujc si pewnie i dumne u boku mamy mwiy: -: Same robimy zdjcia, a czasem mama i tato nas ucz i pomagaj.

Starszy o rok Szymek aczak (SP wilcza zdobywca drugiego miejsca) wyznawa: - eby znale kapliczk, albo krzy drewniany duo musielimy szuka, a znalelimy w Bziance.-

Oficjalne wyniki: Konkursu


Szczegowe omwienie191 prac nadesanych na konkurs przez 59 uczestnikw byo zadaniem przewodniczcego Komisji Oceniajcej. Instruktor Adam Kus kierownik Dziau Multimedialnych Technik Upowszechniania Kultury w WDK Rzeszw mwi m.in. o odrzuceniu prac konkursowych tematycznie niezgodnych z regulaminem Konkursu. Zwracaniem uwagi na technik fotografowania, namys przed kadym ujciem rzeczywistoci, prawidowe operowanie wiatem, trzeba mie take wiadomo odbiorcy zdj-, ktrym jest zawsze czowiek. Stwierdzi ponadto zadowalajcy poziom artystyczny nadesanych prac.

Skad Komisji:
Adam Kus instruktor WDK Rzeszw przewodniczcy
Joanna Gajewska Zbek nauczyciel ZS w Trzcianie -czonek
Zbigniew Lis instruktor, administrator RDTL

Komisja ustalia, co nastpuje.:
I m-sce Sylwia Przywara ZS w Bratkowicach
II m-sce - Szymon aczak ZS w wilczy
III m-sce Joanna Trzeciak - NSP Bratkowice.
Wyrnienia otrzymali: Zuzanna Kozubal ZS w Rudnej Wielkiej, Micha Styka NSP Bratkowice,
Alicja i Julia Walawender ZS w wilczy, Adrian Depa ZS w Trzcianie.

Wrczaniem dyplomw okolicznociowych, pamitek oraz nagrd zajli si honorowi Gocie i Sponsorzy.

Zwiedzanie wystawy i szczegowe omawianie zdj byo przedmiotem rozmw kuluarowych przy proziakach i kawie zboowej-tradycyjnego poczstunku w RDTL fundowanego przez sponsora S. Mika.

Wszdzie jestemy w gocinie i jednoczenie jakby we wasnym domu. Wszdzie mona spotka innego czowieka i jednoczenie tak naprawd, odkry w nim przyjaciela., wszdzie mona spotka rzeczy ciekawe i niezwyke!

Zaproszenie do udziau w Konkursie w przyszym roku odebrali wszyscy obecni od Dyrekcji Zespou Szk w Trzcianie dyr. Z. Draus i wicedyr. Grayny Raskiej, a take Zbigniewa Lisa, Agnieszki Szumilas i Pani podajcej wspaniae przysmaki.


Zofia Dziedzic
/rdo ww.swilcza.com.pl/

Zobacz galeri TUTAJ

 

WYCIECZKA DO PACANOWA

21.05.2016 r. dzieci z oddziaw przedszkolnych Oa i Ob pod opiek wychowawczy i rodzicw uczestniczyy w wycieczce do Pacanowa, gdzie znajduje si Europejskie Centrum Bajki.
Zwiedziy wystaw Bajkowy wiat i odbyy podr przez geograficzne krainy Europy.
W zaczarowanym wiecie Bajki dzieci mogy spotka Kozioka Matoka i jego przyjaci: skrzaty, Calineczk i maego Pinokio.
Wdrwka przez bajkowe krainy dziecicej wyobrani bya dla wszystkich wielk, zaskakujc przygod pen emocji, dwikw, barw i magicznych kolorw. Porednikami pomidzy wiatem bajki a rzeczywistoci byli przewodnicy: Ksi, Piotru Pan, Krlewna nieka, Dzwoneczek. Zaczarowana podr trwaa ponad godzin.
Nastpnie byy warsztaty animacyjne, gry i zabawy ruchowe, podczas ktrych dzieci rozwizyway zagadki, odgadyway imiona bohaterw, tytuy bajek, wykorzystujc zgromadzone rekwizyty.
Na zakoczenie wizyty w Pacanowie ogldalimy film w kinie Szkatuka o niezwykym soniu Dumbo. Zarwno pogoda jak i humory wszystkim dopisyway.
Zmczeni, ale zadowoleni, peni wrae, bogaci w nowe dowiadczenia i wiedz wrcilimy do Trzciany.

Lucyna Rzepka

Zobacz galeri TUTAJ


 

Kilometry z Caritas

Kilometry Caritas ze witym Janem Pawem II - pod takim hasem 18 maja br. obchodzilimy rocznic urodzin Wielkiego Rodaka, w. Jana Pawa II. Dziewidziesit sze lat temu, przyszed na wiat w Wadowicach. Jak wspomina w homilii (16 czerwca 1999 r.) tu, w tym miecie, w Wadowicach, wszystko si zaczo. I ycie si zaczo, i szkoa si zacza, studia si zaczy i teatr si zacz. I kapastwo si zaczo. Pniej pady synne i znane zreszt sowa o ulubionych ciastkach: Po maturze chodzilimy na kremwki. emy to wszystko wytrzymali, te kremwki po maturze. Kady ucze wie, e kremwka to ciastko papieskie.
Z tej okazji, w naszej szkole, Szkolne Koo Caritas, pod kierunkiem p. Anny Zych oraz p. Jana lczki zorganizowao sprzeda kremwki papieskiej. Pomysodawczyniami tego przedsiwzicia byy: Weronika Jamio, Dominika Kot i Klaudia Domaska. Warto doda, e jest to ju kolejna akcja - wczeniejsze organizowane byy w padzierniku z okazji XIV i XV Dnia Papieskiego.
Przez dwa dni, tj. rod i pitek rozprowadzano pyszne kremwki, ktre zostay zamwione w jednej z rzeszowskich cukierni. Uczniowie chtnie kupowali nie tylko dla siebie, ale take na wynos, pamitajc o najbliszych, pozostajcych w domu. Akcja cieszya si powodzeniem rwnie wrd pracownikw szkoy.
Dochd ze sprzeday zosta przekazany Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ktra uczestniczy w oglnopolskiej akcji, zakrojonej na szerok skal: Kilometry Caritas. Celem jest zebranie jak najwikszej iloci monet 1 z. Z tych monet zostanie uoony jak najduszy acuch, by pobi rekord Guinnessa. Dotychczas rekord naley do organizacji austriackiej.
Cel tej akcji jest szczytny, poniewa w Diecezji Rzeszowskiej fundusze przeznaczone s na uruchomienie i wyposaenie Centrum Animacji Spoecznej w Cmolasie dla osb niepenosprawnych.
Dzikujemy wszystkim, ktrzy poprzez zakup wsparli akcj, a sami czerpali duo radoci

Anna Zych

Zobacz galeri TUTAJ
 

I MIEJSCE I PUCHAR W ETAPIE GMINNYM SPORTOWEGO
KONKURSU ,, BAW SI Z NAMI " W RAMACH IMS

W dniu 19 maja 2016 r. w Dbrowie odby si sportowy konkurs sprawnociowy ,, Baw si z nami'' w ramach Gminnych Igrzysk Modziey Szkolnej dla klas I - III szkoy podstawowej. Rywalizowao ze sob 7 druyn z terenu gm. wilcza w 7 konkurencjach tj. : sztafeta, dodawanie skokw, zmiana piek, bieg w workach, rzuty do ywego kosza, bieg z szarfami i strzay na bramk.
Nasz szko reprezentowaa 10 - osobowa druyna z klas : III a i III b SP.
Byli to :
- z kl. III a (Hubert Bieniek, Bartomiej Klesyk , Anna Kornak, Weronika Kwoka, Aleksandra Mytych) - opiekun : p. Elbieta Furmaniak;
- z kl. III b (Karol Baran, Natalia Draus , Martyna Ruda, Kinga Sowik, Maksymilian Miek) - opiekun: p. Jacek Kisiel .
Po zacitej rywalizacji nasza 10- osobowa druyna z kl. III a i III b zaja w Gminnych Igrzyskach Modziey Szkolnej - Konkursie ,, Baw si z nami '' I Miejsce w gminie wilcza , zdobya Zoty Puchar oraz awans do etapu powiatowego.
W etapie powiatowym turnieju , ktry odby si 25 maja 2016 r. w Gogowie Maopolskim , pomimo zaangaowania druyna nie miaa szczcia i zaja V miejsce.
Gratulujemy uczestnikom sportowej postawy podczas zawodw i yczymy dalszych sportowych sukcesw.


Elbieta Furmaniak

 

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
O PIRO WJTA GMINY WILCZA
I TYTU MISTRZA ORTOGRAFII

W maju 2016 r. w klasach I - VI szkoy podstawowej i I - III gimnazjum Zespou Szk w Trzcianie odby si etap szkolny Gminnego Konkursu Ortograficznego o Piro Wjta miny wilcza, ktry wyoni uczestnikw etapu gminnego.
W etapie gminnym Gminnego Konkursu Ortograficznego o Piro Wjta Gminy wilcza wziy udzia:
1. Klasy I - III szkoy podstawowej:
- Krzysztof Kaczmarzyk - kl. I
- opiekun dydaktyczny - p. Renata Misiuda;
- Mikoaj Kotowicz - kl. II b
- opiekun dydaktyczny - p. Magorzata Kurzeja;
- Marcelina Rczy - kl. III a
- opiekun dydaktyczny - p. Elbieta Furmaniak;
2. Klasy IV - VI szkoy podstawowej:
- Krystian Depa - kl. V a
- opiekun dydaktyczny - p. Izabela Sito;
- Szymon Tupaj - kl. VI
- opiekun dydaktyczny - p. Joanna Gajewska- Zbek;
- Natalia Czubocha - kl. VI
- opiekun dydaktyczny - p. Joanna Gajewska- Zbek;
3. Klasy I - III gimnazjum :
- Magdalena Rzepka kl. I G
-opiekun dydaktyczny - p. Izabela Sito;
- Monika Bk - kl. II G
-opiekun dydaktyczny - p. Anna Wony;
- Hubert Kurzydo - kl. II G
-opiekun dydaktyczny - p. Anna Wony.

W dniu 13 maja 2016r. w Zespole Szk w wilczy odby si Gminny Konkurs Ortograficzny o Piro Wjta Gminy wilcza i tytu MISTRZA ORTOGRAFII, ktrego laureatami z naszej placwki zostali:
1. Mikoaj Kotowicz - kl. II b /I Miejsce i tytu ,, Mistrz Ortografii''/;
2. Marcelina Rczy - kl. III a / Wyrnienie / ;
3. Szymon Tupaj - kl. VI / III Miejsce /;
4. Magdalena Rzepka - kl. I G / III Miejsce /.

Wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw.
 

Elbieta Furmaniak
 

Konkurs recytatorski

Dnia 12 maja 2016 r. w naszej szkole odby si Konkurs Recytatorski z jzyka angielskiego. Celem konkursu byo motywowanie uczniw do nauki i doskonalenia znajomoci jzyka angielskiego, stworzenie modziey zainteresowanej literatur i jzykiem angielskim moliwoci zaprezentowania swoich umiejtnoci, popularyzacja literatury piknej angielskiego obszaru jzykowego oraz uwraliwienie uczniw na poezj.
W konkursie wzio udzia 12 uczniw z klas IV-VI szkoy podstawowej. Kady uczestnik konkursu zaprezentowa interpretacj jednego utworu literackiego.
Jury w skadzie nauczycieli jzyka angielskiego pani Renaty Czubochy, pani Iwony Mikosz
i pani Moniki Pietryki w celu wyonienia laureatw konkursu przyjo za kryterium oceny: dobr repertuaru (wartoci artystyczne utworu, oryginalno, dopasowanie do moliwoci wykonawczych uczestnika), interpretacj i oglny wyraz artystyczny oraz poprawno wymowy w jzyku angielskim.
Po dugich obradach jury przyznao:
I miejsce: Laura Grendysa - klasa Vb
II miejsce: Oskar Pisula - klasa IV
III miejsce: Konrad Kmie - klasa IV
wyrnienie:
Joanna Basznianin - klasa VI
Weronika Komza - klasa Vb
Za uzyskane wyniki i udzia w konkursie wszyscy uczestniczy otrzymali drobne upominki
i pamitkowe dyplomy.
Wszystkim zwycizcom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i dzikujemy.

Iwona Mikosz
 

Nasza szkoa, przystpia do oglnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoa i uzyskaa certyfikat WIARYGODNA SZKOA. Jest to dla nas due wyrnienie, gdy wiadczy o wysokiej jakoci nauczania oraz o zapewnieniu uczniom odpowiednich standardw w zakresie wychowania i bezpieczestwa. Przyznanie tego prestiowego tytuu byo moliwe dziki pozytywnie zakoczonemu procesowi weryfikacji, przeprowadzonemu przez Kapitu Programu w oparciu o przewidziane Regulaminem procedury. Uzyskany przez szko Certyfikat jest drogowskazem dla dzieci i ich rodzicw, ktrzy s w trakcie podejmowania wanej decyzji, dotyczcej wyboru szkoy oraz potwierdza presti i waciwe zarzdzanie placwk.

Dziki certyfikatowi WIARYGODNA SZKOA, wzmacnia swoj pozycj wrd innych szk, jako wiarygodny partner w edukacji. Otrzymany certyfikat zobowizuje jeszcze bardziej ca spoeczno szkoln, do dalszej, efektywnej pracy w celu osigania pozytywnych rezultatw dydaktyczno-wychowawczych.

http://www.wiarygodna-szkola.pl/node/1791


admin

Wyjazd do OSP

11 maja 2016 uczniowie klasy IIIA i IIIB SP z wychowawczyniami p. Elbiet Furmaniak i p. Mart Smajdor odwiedzili jednostk Ochotniczej Stray Poarnej w Rzeszowie z okazji Dnia Straaka. W trakcie spotkania dzieci mogy dokadnie pozna sprzt straacki, ubir (ktry way ok. 10 kg.), a nawet wyprbowa  w praktyce wa straackiego. Kady mia okazj zaoy hem straacki i poczu si przez chwil jak prawdziwy straak. Poproszono te dla nas o prbny alarm, a straak zademonstrowa uczniom zjazd po tzw. lizgu. Na zakoczenie zrobilimy grupowe zdjcie przy samochodzie z dug drabin straack i obejrzelimy cian do wicze. Niewiarygodne, ale rekordzista wchodzi  na ni w 14 sekund. Na dodatek biegnc w penym ekwipunku i z cik drabin hakow. Po przebigniciu 33 metrw dzielni  straacy wspinaj si na trzypitrow cian.

 

 

 

Wycieczka do Bochni ju za nami, ale za to jakie mamy wspomnienia!


10 maja o godz. 6:00 wyruszylimy na wycieczk do Kopalni Soli Bochnia. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie klas I, II a i II b. Dojazd do kopalni nie by pozbawiony przygd. Po godzinnej podry musielimy zmienia autokar, bowiem nasz uleg awarii. Pierwszym etapem naszej wyprawy byo zwiedzanie kopalni, ktre rozpoczlimy zjazdem gwnym szybem i podr podziemn kolejk. Bocheskie "metro" znajduje si 212 metrw pod ziemi, przemierza kilometrow tras pomidzy szybami Sutoris i Campi i jest jedn z nielicznych tego typu atrakcji w Europie. Trasa wiedzie przez unikalne komory solne i stare wyrobiska. Przemierzajc pieszo drog powrotn obejrzelimy midzy innymi komor Rabsztyn, gdzie zrekonstruowano kierat obracany przez konie, Stajni Mysiur oraz kaplic w. Kingi z wykutymi w soli otarzami. Tam poznalimy legend o wgierskiej ksinej. Dopenieniem atrakcji byo przepynicie odziami podziemnego jeziora, wypenionego solank. Zwiedzanie zakoczylimy w komorze Wayn, w ktrej jest wyjtkowe powietrze pozbawione drobnoustrojw i alergenw. Niewtpliw atrakcj dla uczestnikw wycieczki byo spotkanie ze Skarbnikiem, dobrym duchem kopalni, ktry opowiedzia nam o pracy w kopalni i wrczy pamitkowe woreczki z sol bochesk. Na naszych uczniw czeka take wielki plac zabaw, na ktrym dzieciaki mogy si wsplnie pobawi. Nie zabrako rwnie sklepiku z pamitkami, gdzie kady mg znale co dla siebie. Gdy pobyt w kopalni dobieg koca wyjechalimy na powierzchni. Po licznych atrakcjach musielimy odpocz i posili si obiadem. Nastpnie, ju bez przygd, ok. godz.16.20 wrcilimy do Trzciany. Wycieczka do Kopalni Soli Bochnia bya okazj do wietnej zabawy, ale przede wszystkim niezwyk lekcj historii. Suchowiska przestrzenne, animacje oraz interaktywne prezentacje ukazujce rozwj techniki grniczej sprawiy, e przedstawione w ten sposb informacje utrwal si na duej i bd stanowi doskonae uzupenienie wiedzy zdobytej w szkole.

 

Renata Misiuda
Zobacz galeri TUTAJ

 

Spotkanie z podrnikiem

4 maja 2016r. milimy okazj spotka si z podrnikiem, ktry niedawno wrci z Brazylii. Przyjecha do naszej szkoy i prowadzi pogadank w dwch grupach: klasy 0 III SP
i IV SP - III gimnazjum.
Podrnik by bardzo dobrze przygotowany. Chtnie odpowiada na zadawane pytania, pokazywa zdjcia i doskonale opowiada o swoich przeyciach z grup Trzask, z ktr zwiedzi duy obszar Brazylii.
Zacz od tego, e lecieli tam 13-15h. Pierwszym zwiedzonym miastem byo Sao Paulo,
w ktrym znajduje si masa ogromnych wieowcw widocznych nawet z wysokiego budynku.
Bardzo zaciekawi nas najszerszy wodospad Iguazu. Ley on na obszarze Argentyny (80%)
i Brazylii (20%). Ma on szeroko ok. 2 km i skada si z 275 odrbnych progw skalnych. Bylimy zaskoczeni, e szum wody sycha z tak duej odlegoci - 20 km. Na ten temat nie brakowao pyta, bo kady chcia dowiedzie si o nim jak najwicej. Podrnik mwi, e gdy podeszli bliej wodospadu, byli cali mokrzy.
Pniej zaczlimy gawdzi o ptakach. Za kad ciekawostk lub dobr wypowied dostawalimy nagrody w postaci drobnych sodyczy. Gatunkiem, na ktry warto zwrci szczegln uwag jest ara. Dowiedzielimy si, e ara to papuga charakteryzujca si duymi rozmiarami i dugim ogonem. Jej upierzenie jest bardzo kolorowe, a dzib hakowato zakoczony. Papugi te mog y nawet 65 lat! Ciekawostk byo to, e jajka ar s bardzo cenne na caym wiecie.
Ostatnim ju tematem byo drugie co do wielkoci miasto Brazylii - Rio de Janeiro. Podrnik pokazywa zdjcia z play Ipamena. Opowiada o zabytkach, m.in. Katedrze z 1775r., Paacu Itamaraty z XIX w., Klasztorze Franciszkanw z XVII w.
Wszyscy byli bardzo zachwyceni spotkaniem i nawet nie wiedzieli, e czas min tak szybko. Mamy nadziej, e szkoa zorganizuje wicej takich lekcji.

Rzepka Magdalena
Kl. IB G

 

Zobacz galeri TUTAJ

 

Konkurs piosenki piewaj razem z nami
 

Przesuchania odbyy si w pitek 06.05.2016r. Startowao 17 uczniw z klas IV-VI szkoy podstawowej: solistw i zespow. Wykonawcy zaprezentowali znane wszystkim modym osobom piosenki. piewali po polsku i po angielsku, z podkadem bd akompaniujc sobie.
Ze wzgldu na wysoki poziom wykonanych utworw jury postanowio nagrodzi wszystkich i przyznao miejsca:
Solici
I miejsce Anna Sodziska klasa VI
II miejsce Zuzanna Bednarz klasa IV
III miejsce Amelia Kornak klasa IV
Zespoy
I miejsce Joanna Basznianin, Weronika Macioek, Aleksandra Przydzia klasa VI
II miejsce ex aequo Mikoaj Jdral, Klaudia Klesyk, Zuzanna Pitek klasa Va oraz Kacper Czech, Jakub Mita, Bartosz Pokrywka klasa Vb
III miejsce ex aequo Sandra Koodziej, Nicole Oleszko klasa IV
oraz Karolina Chmaj, Emilia Grobelna, Paulina Rogala klasa IV.
Niektrych wykonawcw bdziemy mogli jeszcze usysze na festynie rodzinnym 12 maja 2016r.


Konkurs przygotowali nauczyciele:
Dorota Majka
Jan lczka
 

Zobacz galeri TUTAJ

Wygrajmy "Podwrko Nivea"

Szanowni Pastwo,

Ju  od 5 maja do 30 czerwca 2016 roku zgoszona przez Gmin wilcza lokalizacja - Trzciana bierze udzia w oglnopolskim konkursie.

Przypominamy, e konkursowa rywalizacja polega na aktywnym gosowaniu na zgoszon lokalizacj za porednictwem aplikacji na stronie:

http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko2016

Codziennie kady mieszkaniec ma moliwo oddania jednego gosu, a im wicej gosw, tym wiksza szansa na wygran i wspln  zabaw!

Wygrana w konkursie zaley przede wszystkim od wsplnego zaangaowania i aktywnego gosowania przez lokaln spoeczno.

Prosz o rozpowszechnienie informacji i zachcenie wszystkich do gosowania.

admin

 

Konkurs fotograficzny rozstrzygnity!!!

        Z wielk przyjemnoci informujemy i Powiatowy Konkurs Fotograficzny ladami drewniany kapliczek i krzyy przydronych zosta rozstrzygnity.

Na tegoroczn edycj konkursu nadesano 191 prac, ktre cechowa bardzo wyskoki poziom.
       Po dugich i burzliwych ustaleniach podczas rozstrzygania konkursu fotograficznego jury w skadzie
- przewodniczcy Adam Kus - Kierownik Dziau Multimedialnych Technik WDK Rzeszw,
- Zbigniew Lis administrator RDTL w Trzcianie,
- Joanna Gajewska- Zbek nauczyciel ZS w Trzcianie
dokonao nastpujcego wyboru przyznajc:
I miejsce - Sylwii Przywara, uczennicy Zespou Szk w Bratkowiach
II miejsce - Szymonowi aczak, uczniowi Zespou Szk w wilczy
III miejsce Joannie Trzeciak, uczennicy Niepublicznej Szkoy Podstawowej w Bratkowicach
oraz pi wyrnie:
Zuzanna Kozubal, uczennica Gimnazjum nr 5 W Rudnej Wielkiej
Micha Styka, ucze Niepublicznej Szkoy Podstawowej w Bratkowicach
Alicja Walewender, uczennica Zespou Szk w wilczy
Julia Walewender, uczennica Zespou Szk w wilczy
Adrian Depa, ucze Zespou Szk w Trzcianie
Nagrody ufundowane s przez Wojewdzki Dom Kultury w Rzeszowie i Starostwo Powiatowe (I, II i III miejsce) oraz Wjta Gminy wilcza (wyrnienia).
W trakcie oceny jury zwracao szczegln uwag na oryginalne ujcia, zgodno z tematem, jako i estetyk prac oraz czy do fotografowanych obiektw zostay doczone opisy zdj.
Rozdanie nagrd nastpi w pniejszym terminie po uprzednim powiadomieniu laureatw konkursu.
Dzikujemy wszystkim uczestnikom za udzia i zapraszamy do kolejnych edycji konkursu.


Poniej prezentujemy protok przebiegu konkursu oraz nagrodzone prace.
 

admin

Protok przebiegu konkursu TUTAJ

TUTAJ

GALERIA NAGRODZONYCH PRAC

I miejsce - Sylwia Przywara

II miejsce - Szymon aczak

III miejsce - Joanna Trzeciak

Wyrnienia

Zuzanna Kozubal

Micha  Styka

Alicja Walawender

Julia  Walawender

Adrian Depa

admin

CERTYFIKAT UDZIAU W OGLNOPOLSKIM KONKURSIE

PIERWSZY MAIL. BEZPIECZESTWO W INTERNECIE

Nasza szkoa w biecym roku szkolnym przystpia do oglnopolskiej akcji Pierwszy Mail. Bezpieczestwo w Internecie pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizatorem akcji bya Grupa Wirtualna Polska.

Konkurs skierowany by do uczniw klas 4-6 szk podstawowych, ktrego celem bya edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z poczty e-mail, wzmacniania bezpieczestwa dzieci w Internecie, ochrony danych osobowych oraz wspieranie polskich rozwiza technologicznych. Speniajc warunki, w ramach zaj komputerowych w klasie IV przeprowadzone zostay zajcia wg. podanego scenariusza. Nastpnie uczniowie zakadali konta poczty, tworzyli hasa oraz poznali zasady bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej. Pierwszym zadaniem uczestnikw konkursu byo przesyanie midzy sob wiadomoci, zachowujc zasady netykiety. Drugie polegao na rozwizaniu zadania, majcego na celu zwrcenie uwagi uczniw, w nieszablonowy, ciekawy sposb, na zagadnienia ochrony danych osobowych w sieci. Czwartacy wspaniale dali sobie rad. 

Warunkiem uzyskania certyfikatu, ktry zosta przyznany naszej placwce, byo przesanie prac konkursowych drog e-mail, z wykorzystaniem jak najwikszej liczby narzdzi dostpnych w WP Poczta.

Uwieczeniem akcji byo uzyskanie przez uczniw certyfikatu za zdobycie umiejtnoci bezpiecznego korzystania z poczty e-mail.

admin

 

SZKOLNY DZIE ZIEMI W KLASACH 0-III

W czwartek 28 kwietnia 2016r. uczniowie kl.IIb zaprezentowali przedstawienie pt. Krlewna mieszka i Ekoludki, w ktrym ukazano jak naley y w zgodzie z przyrodi mdrze korzysta z jej bogactw. Rwnie gocilimy pana ornitologa Jzefa Cioska, ktry  opowiedzia o budzcej si wiosn przyrodzie do ycia i jak o ni naley dba. To bya te doskonaa okazja, aby zastanowi si nad naszym wpywem na planet Ziemi. Uczniowie przyrzekli, e bd tak stara si y obecnie i w przyszoci, aby roliny i zwierzta nie traciy swojego naturalnego rodowiska ycia. Nastpnie uczniowie kl.I  i kL.II a i b wykonywali plakaty pt. Nie niszcz naszej planety. To by dzie, ktry dugo zagoci w pamici.

 

Magorzata Kurzeja

Zobacz galeri TUTAJ

 

Wyniki z XV Wojewdzki Konkursu Ekologicznego


27 kwietnia 2016 r. w Zespole Szk w Rudnej Wielkiej nastpio rozstrzygnicie XV edycji Wojewdzkiego Konkursu Ekologicznego :
- kategoria: klasy II i III SP /konkurs literacki Portret szczliwego owocu lub warzywa proz opisany/ wyrnienie zdobyy nastpujce uczennice: Dominika Pita i Gabriela Czech opiekun mgr Magorzata Kurzeja;
- kategoria: 1-3 gimnazjum /konkurs plastyczno informatyczny Haas i jego negatywny wpyw na czowieka/ wyrnienie zdobyy: Klaudia Czubocha i Emilia Marchlik opiekun
mgr Marzena Worosz. Gratulujemy nagrodzonym!
 

Magorzata Kurzeja

 

Egzaminy Gimnazjalne

18, 19 i 20 kwietnia 2016 roku uczniowie klas trzecich gimnazjum napisz egzaminy gimnazjalne. Wyniki bd miay due znaczenie dla wybranej dalszej cieki edukacyjnej.

Kochani uczniowie!

yczymy Wam powodzenia i najlepszych wynikw.

 

Trzecioklasisto!

 

Na dzie przed egzaminem:

 • wcz pozytywne mylenie: jestem dobry, poradz sobie doskonale,

 • zaufaj swojej wiedzy, nie ucz si - to niewiele zmieni, a moe wprowadzi dodatkowy niepokj,

 • odpocznij, spd czas na wieym powietrzu, aby si dotleni,

 • nie wczaj telewizora czy gier komputerowych postaraj si inaczej spdzi czas,

 • posuchaj muzyki, ktra relaksuje i uspokaja,

 • relaksuj si, wprowad si w pozytywn atmosfer,

 • porozmawiaj z rodzicami lub bliskimi, ktrym ufasz,

 • po si wczeniej ni zwykle, zregenerujesz organizm, w tym umys,

 • nastaw budzik odpowiednio wczeniej, aby ranek by spokojny i miy.

 

W dniu egzaminu:

 • wsta z pozytywn myl, ktra bdzie Ci towarzyszy w cigu dnia,

 • zjed niadanie, aby mie si procesy umysowe zuywaj duo energii,

 • przyjd do szkoy 30 minut przed czasem, bdziesz mie komfort i zapas czasu,

 • nie myl o tym jakie treci bd na egzaminie, relaksuj si do ostatniej chwili, pozytywne emocje wpywaj na sprawno procesw umysowych, w tym pami.

W czasie egzaminu:

 • suchaj uwanie komunikatw komisji nadzorujcej,

 • zaczerpnij kilka gbokich oddechw, by uspokoi si i dotleni mzg,

 • pomyl sobie, e bdzie dobrze,

 • czytaj dokadnie polecenia, zwracaj uwag na szczegy jest w nich wiele wskazwek,

 • podkrel sobie liczby lub wane informacje w poleceniach, zwracaj uwag na sowa: s/nie s, prawdziwe/faszywe, itp.

 • czytaj wolno i ze zrozumieniem masz duo czasu,

 • jeli zadanie wydaje Ci si by trudne, przejd do nastpnego wrcisz do niego pniej, pozwoli to na efektywniejsze wykorzystanie czasu,

 • odpowiadaj tylko na to, o co pytaj w poleceniach tylko to jest oceniane, za dodatkowe informacje nie ma punktw,

 • co jaki czas powtarzaj sobie w mylach pozytywne komunikaty: dobrze mi idzie, to jest atwe, dam rad mobilizujesz si do efektywniejszej pracy,

 • nie patrz zbyt czsto na zegar to moe Ci dezorganizowa.

 

Gdy poczujesz brak skupienia uwagi i pustk w gowie:

 • to efekt stresu egzaminacyjnego,

 • stres potrwa chwil daj sobie czas na ochonicie,

 • jeli nie moesz myle, przypomnie sobie tego co znasz przejd do atwiejszych zada, do pominitych wrcisz pniej,

 • postaraj si odpry, zaczerpnij kilka gbokich oddechw, rozlunij ramiona, zamknij na chwil oczy,

 • napinaj minie twarzy, rk, ng, a nastpnie je rozluniaj powtrz wiczenie kilkakrotnie,

 • reakcja stresowa szybko minie, a objawy stresu ulegn obnieniu.

admin

 

Obchody Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski

Bez chrztu nie byoby Polski te sowa abp. Stanisawa Gdeckiego przywiecay obchodom i witowaniu tego doniosego wydarzenia w naszej spoecznoci szkolnej.
Na lekcjach: historii, religii, godzinach wychowawczych przybliano tematyk i zagadnienia zwizane z wydarzeniami sprzed wiekw po to, by ukaza z rnych perspektyw donioso tego wydarzenia i jego wkad w budowanie pastwowoci polskiej. Ukazywano je pod ktem religijnym, politycznym, kulturowym i spoecznym. Proces chrystianizacji naszego pastwa rozpocz si dziki pobonemu wadcy, Mieszkowi I i jego onie Dobrawie. Ksi uwierzy i przyj chrzest wraz z najbliszym otoczeniem, a skutki tego trwaj do dzi.
W sali historycznej zostaa zorganizowana wystawa oraz plakaty wykonane przez uczniw, odbyy si ciekawe prezentacje pod kierunkiem p. H. Pleniak. O tym pamitnym wydarzeniu przypominaa tablica w formie tryptyku ustawiona w holu szkoy, tu przy wejciu, tak by kady wchodzcy mia okazj zapozna si z tym wydarzeniem. Na uwag zasugiwa skan redniowiecznej kopii dokumentu Dagome iudex, w ktrym Mieszko I odda Polsk pod opiek Stolicy Apostolskiej.
13 kwietnia br., tj. w wigili 1050 rocznicy, przez radiowze szkolny, odbya si uroczysta audycja. Przygotowali i przeprowadzili j uczniowie i uczennice klasy IIa Gimnazjum, zrzeszeni w Szkolnym Kole Caritas, pod opiek: p. A. Zych i p. A. Szumilas. Celem byo ukazanie konsekwencji chrztu dla pastwa polskiego, motyww, jakimi kierowa si wadca, znaczenia wiary i religii obrzdku rzymskiego oraz roli misjonarzy w dziele chrystianizacji.
Uczniowie w ciekawy sposb przedstawili czasy przed decyzj Mieszka I, ktry z uporem i powiceniem chce umocni si Polan. Ukazano bokw: Peruna, Swaroga i witowita, wrby i rozmowy prowadzone na dworze ksicym przez baznw i suce oraz rady kierowane przez doradcw. Wreszcie swaty w Czechach, rady Kronikarza oraz Rok 995 lub ksicia Mieszka z Dobraw, a rok pniej wity chrzest jego. Posta Mnicha przybliya zasady wiary chrzecijaskiej, a sowa formuy chrzcielnej, wypowiadane przez Biskupa, Ja ciebie chrzcz w imi Ojca i Syna, i Ducha witego, skrztnie zapisywa Kronikarz, ktry kreli dzieje o yciu, wierze, historii i naszych korzeniach. Wykorzystane utwory sprawiy, e historia i czasy tak odlege stay si bliskie i zrozumiae zarwno dla modziey gimnazjalnej jak i uczniw klas modszych.
W suchowisku tym nie zabrako efektw dwikowych, a Micha Maciej da si pozna nie tylko jako dobry mwca, ale te zaskoczy wszystkich piewem i znajomoci aciny. Piosenki religijne pomidzy kolejnymi scenami przypominay o powoaniu i radoci z daru jakim jest chrzest oraz wyzwoleniu z kajdan grzechu.
Dzie ten by okazj do zastanowienia si nad historycznymi i religijnymi dziejami Polski, a take prb odpowiedzi na pytanie: czym jest dla mnie chrzest? Czy pamitam dat tego daru i obchodz rocznic? Papie Franciszek w przeddzie centralnych obchodw Jubileuszu, pozdrawiajc pielgrzymw z Polski powiedzia: Prosz Boga, aby obecne i przysze pokolenia Polakw pozostaway wierne asce chrztu, dajc wiadectwo mioci Chrystusa i Kocioa.

Anna Zych
 

ywa lekcja historii

W dniu 12.04.2016 r. odbya si "ywa lekcja historii" o umundurowaniu i uzbrojeniu w czasie II wojny wiatowej. Organizatorem spotkania bya mgr Halina Pleniak, a udzia wzili uczniowie kl. III-VI szkoy podstawowej. Lekcja spotkaa si z wielkim zainteresowaniem uczniw.

Zobacz galeri TUTAJ

 

"Angielski inaczej lekcja otwarta

Albert Einstein powiedzia  kiedy:

If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales.

Jeli chcesz, aby twoje dzieci byy inteligentne, czytaj im bajki. Jeli chcesz, aby byy bardziej inteligentne, czytaj im wicej bajek

 

Wicej TUTAJ

 

 Lekcja w-fu inaczej

      5 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy IIIb SP pod opiek wychowawczyni p. Marty Smajdor mieli okazj ponownie sprbowa swoich si w Parku Trampolin Happy Jump w Rzeszowie. Na tak lekcj w-fu trzeba koniecznie zabra dobry humor i duo energii. Okazao si, e nasi uczniowie maj niespoyte siy. Salta, przewroty, skoki przez wysokie przeszkody, przez obrcz to dla nich pestka. Nawet pani Marta musiaa speni prob swoich uczniw      i te wykona salto do tzw. pianek.  Po ptoragodzinnej zabawie wszyscy stwierdzili, e to za krtko. Nie moglimy jednak zosta duej, poniewa kolejnym punktem programu naszej wycieczki bya Podziemna Trasa Turystyczna. Tam czeka na nas przewodnik, ktry podczas tego podziemnego spaceru przenis dzieci w odlege czasy, ciekawie opowiadajc histori Rzeszowa i tego miejsca. Bya to bardzo interesujca lekcja historii. Po wyjciu na powierzchni  okazao si , e uczniowie bardzo zgodnieli. Po krtkim spacerze po rzeszowskim Rynku zajrzelimy do MC Donalds! Na deser zjedlimy smaczne lody! Wycieczk uznalimy za bardzo udan!

                                                                                                   Marta Smajdor

Zobacz galeri TUTAJ

 

Dzie Zdrowia

    Kontynuujc dziaania SzPZ, 05. 04 2016r. odby si w klasach I- III SP Szkolny Dzie Zdrowia, pod hasem : W zdrowym ciele zdrowy duch. Powicony by on gwnie zagadnieniom zwizanym z prawidowym odywianiem, znaczeniem ruchu oraz waciwym wykorzystaniem wolnego czasu. Zaproszono szefow kuchni, ktra poszerzya wiedz uczniw nt. waciwej diety, oraz znaczenia w codziennym jadospisie owocw i warzyw. Higienistka szkolna pokazaa uczniom, w jaki sposb naley poprawnie czyci zby, przypomniaa o codziennej higienie jamy ustnej oraz o systematycznych kontrolach u stomatologa. Uczniowie klasy I wykonali przepyszne, kolorowe kanapki, a klas IIa i IIb saatki i soki owocowo- warzywne. Dzieci uczestniczyy w zabawach ruchowych, konkursach klasowych, ukaday piramid zdrowia. Na zakoczenie obejrzeli teatrzyk  pt.  Krlewna nieka w wykonaniu uczniw klasy IIa. Trzeba przyzna, e  by  to udany dzie, poniewa uczniowie mogli  wzi udzia we wspaniaej zabawie, ktra bya okazj do radosnej wsplnej pracy, integracji  i wyrabiania w sobie zachowa  prozdrowotnych.

Dorota oboda

Zobacz galeri TUTAJ

 

Sprawdzian szstoklasisty

      Uczniowie klasy szstej 5 kwietnia 2016 r. pisali sprawdzian szstoklasisty. W zwizku ze zmian podstawy programowej modyfikacjom ulega take struktura sprawdzianu.
Szstoklasici jednego dnia przystpili do sprawdzianu skadajcego si z dwch czci. W pierwszej z nich, trwajcej 80 minut, rozwizywali test z jzyka polskiego i matematyki, a po przerwie, trwajcej 45 minut w czci drugiej test z jzyka nowoytnego. Mamy nadziej, e uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniami i stresem. Niestety na wyniki bd musieli poczeka praktycznie do koca roku szkolnego.  Wstpne wyniki bd dostpne 30 maja.
 

Zobacz galeri TUTAJ

admin

MACMILLAN PRIMARY SCHOOL TOURNAMENT

Dnia 30 marca w Zespole Szkl w Bratkowicach po raz kolejny zosta zorganizowany Gminny Konkurs z Jzyka Angielskiego. W konkursie nasz szkol reprezentowali :
- w kategorii klas I-III SP Rafa Dudek oraz Aleksandra Mytych
- w kategorii IV VI SP Maciej Polak, Anna Sodziska oraz Joanna Basznianin.
Mio nam poinformowa, e Anna Sodziska wywalczya w konkursie I miejsce a Joanna Basznianin III miejsce. Uczennice do konkursu przygotowywaa pani Monika Pietryka.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy.

 


 

 
 

III spotkanie ze Szko Muzyczn Yamaha

22 marca 2016 r. uczniowie naszej szkoy uczestniczyli w kolejnej audycji muzycznej prowadzonej przez Szko Muzyczn Yamaha. Tematem spotkania byy tace latynoamerykaskie i tace standardowe. Na spotkanie zaproszona bya para taneczna Kamila i Maciej. Para zaprezentowaa walc angielski, walc wiedeski tango i foxtrot. Tancerze ubrani byli w specjalne stroje partnerka miaa dug, czerwon sukienk, ktra szyta bya na zamwienie, klasyczn fryzur oraz specjalne buty. Strj partnera to szerokie, czarne spodnie, biaa koszula, kamizelka, muszka oraz buty lakierki. Podczas przerwy midzy tacami, uczniowie uczyli si taczy tace disco i hip hop. Po przerwie tancerze
w zmienionych strojach prezentowali tace latynoamerykaskie: samb,
cha ch, rumb, pasodoble, jivi. Partnerka ubrana bya w krtk sukienk - przepiknie zdobion, buty na wysokich obcasach, natomiast partner mia koszul czarn, wiec i bogato ozdobion. Audycja bya ciekawa i sprawia uczniom duo radoci.
 

Magorzata Kurzeja

Zobacz galeri TUTAJ
 

PIERWSZY DZIE WIOSNY W KLASACH O-III

Poniedziaek 21 marca to dzie, w ktrym powitalimy kalendarzow wiosn. Czekalimy na ni z utsknieniem. Przysza do nas po dugich zimowych chodach i przydugich wieczorach. Przyjlimy j radonie piosenk Marka Grechuty Wiosna,ach to ty. Pniej wszyscy bawilimy si wesoo na Wiosennym pokazie mody - 2016 , ktry cieszy si ogromnym zainteresowaniem i wywoa najwicej radoci. Dzieci wykazay si kreatywnoci przygotowujc stroje, a przyzna trzeba, e pomysw nikomu nie brakowao. Modelki i modele z poszczeglnych klas prezentowali przerne kreacje - od tych skromnych i delikatnych, do niezwykle wyszukanych. Najlepsze stylizacje zostay nagrodzone. Wrd laureatw znaleli si:
Klasa I
1.Weronika Ksiek.
2.Katarzyna Bury
3.Emilia Hady
4.Grzegorz Polak
Klasa II a
1.Karolina Stawarz
2.Julia Stepie
3.Emilia Baran
Klasa II b
1.Gabriela Czech
2.Dominika Pita
3.Mikoaj Kotowicz
4.Karol Dynda
Klasa III a
1.Anna Kornak
2.Natalia Pociask
3.Julia Kocur
4.Mytych Aleksandra
Klasa III b
1.Oliwia Jaremko
2.Julia Kidacka
3.Kinga Slowik
Po pokazie rozpoczy si zabawy, konkursy i quizy. Uczniowie piewali piosenki, brali udzia w konkursie plastycznym Wiosna, rozwizywali zagadki i rebusy. Panowaa mia wiosenna atmosfera. Dzieci bawiy si, rozwijay swoje zainteresowania, prezentoway zdobyte umiejtnoci. To by bardzo udany dzie. Mamy nadziej , e tak powitana wiosna zagoci w przyrodzie bardzo szybko, a zima, jak to bywa o tej porze roku, tylko czasem pogrozi nam palcem.


Renata Misiuda
 

Zobacz galeri TUTAJ

 

"Wielkanocne yczenia dla samotnych"

Uczniowie klasy VB, kolejny raz, z okazji wit Wielkanocnych, odwiedzili podopiecznych Domu Pomocy Spoecznej przy ulicy abdziej 9 w Rzeszowie.

Reprezentantka klasy przekazaa na rce przedstawicieli Rady Mieszkacw, wykonane przez dzieci karteczki z yczeniami i stroik witeczny. Gest ten spotka si z ogromn radoci i wdzicznoci pensjonariuszy. W podzikowaniu za nasz wizyt otrzymalimy najserdeczniejsze yczenia witeczne dla caej spoecznoci szkolnej z dyrekcj na czele.                 

Renata Czubocha

 

Z wizyt w szpitalu

 


Otwrz szeroko oczy i rozejrzyj si

czy kto nie potrzebuje troch czasu, troch uwagi.

Moe jest to czowiek samotny albo zgorzkniay,

albo chory, albo niedony.

Moe starzec, a moe dziecko.

Nie pomi okazji, gdy moesz co z siebie ludziom ofiarowa jako czowiek.

- Albert Schweitzer

 17 marca 2016r. z okazji wit Wielkanocnych uczniowie klas I- II SP waz z wychowawcami wrczyli maym pacjentom i pracownikom oddziau pediatrycznego w Rzeszowie wasnorcznie wykonane pisanki, do ktrych doczyli yczenia witeczne. Spotkanie byo kolejn form wsppracy naszej szkoy ze Szpitalem Miejskim. W grudniu uczniowie przekazali dzieciom upominki (zabawki, ksiki, kolorowanki, puzzle, gry planszowe) w ramach akcji  I ty moesz zosta w. Mikoajem.

Uczniowie nie zapomnieli rwnie o osobach niepenosprawnych, oraz pracownikach rodowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, ktrym przekazali wielkanocny koszyk pisanek , skadajc wielkanocne yczenia.

 Powysze dziaania rozwijaj  pozytywne postawy i zachowania wobec innych, ucz umiejtno wyraania i okazywania uczu innym, pozwalaj dostrzec drugiego czowieka

 

Dorota oboda

 

Wyjazd na ywy

Uczniowie naszej szkoy propaguj rne formy spdzania wolnego czasu. Jedn z nich jest doskonalenie (i nabywanie) umiejtnoci jazdy na ywach.
16 marca 2016r. uczniowie klas III b i IV naszej szkoy pod opiek pani Marty Smajdor
i Doroty Majki wyjechali na lodowisko do Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Dbicy. Celem wycieczki bya nauka jazdy na ywach, dla niektrych doskonalenie techniki jazdy oraz oczywicie dobra zabawa. Uczniowie chtnie poddali si ywiarskim szalestwom. Mimo, i niektrzy po raz pierwszy mieli ywy na nogach, obyo si bez bolesnych upadkw. Spora grupa uczniw prezentowaa z dum swoje umiejtnoci jazdy figurowej.
Wyjazd sprawi wszystkim ogromn rado. Uczniowie bez zastrzee dostosowali si
do regulaminu. Spokojnie i bezpiecznie korzystali z lodowiska, dziki czemu zasuyli na pochwa i obietnic kolejnego wyjazdu na lodowisko. Zmczeni, ale szczliwi wrcili do domu ze wiadomoci, e wyjazd by bardzo udany i naley go w przyszoci koniecznie powtrzy.

D. Majka
 

ENGLISH FACTOR

Dnia 14 marca uczniowie naszej szkoy wzili udzia w kolejnej ju edycji powiatowego konkursu z jzyka angielskiego English Factor organizowanego przez I Liceum Oglnoksztacce w Rzeszowie. Pani Monika Pietryka jako naszych reprezentantw wskazaa Natali Sumar, Adriann Putyo, Piotra Gniewka oraz Kamila Grochmala z klasy III A Gimnazjum . Pani Renata Czubocha wytypowaa Micha Oleszaka, Klaudi Czuboch oraz Marcina Jankowskiego z klasy III B Gimnazjum. Mio nam poinformowa, e wrd ostrej konkurencji nasi wychowankowie zaprezentowali si bardzo dobrze. Na szczeglne wyrnienie zasuguje Natalka i Piotrek, ktrym zabrako dosownie kilku punktw, aby znale si na podium.

M. Pietryka
 

wiatowy Dzie Liczby Pi w naszej szkole

Okazja bya szczeglna, bo 14 marca to obchodzony na caym wiecie Dzie Liczby Pi. Szkolne wito cieszyo si duym zainteresowaniem i modszych, i starszych uczniw,
bo kady znale mg co dla siebie. Podczas przerw warto byo zmierzy si
z przygotowanymi zadaniami.
Na wiecie Dzie Liczby Pi obchodzony jest 14 marca. Dla tych, ktrzy nadal nie wiedz ∏ Pi, to stosunek dugoci obwodu koa do dugoci jego rednicy. Zwykle zapamituje si Pi jako 3,14. Ale liczba Pi ma nieskoczenie wiele miejsc po przecinku,
a kolejno cyfr wydaje si cakiem przypadkowa. Liczba Pi jest jedn z pierwszych odkrytych przez czowieka liczb niewymiernych i nie da si jej przedstawi ani pod postaci skoczonej liczby, ani jako wynik dzielenia dwch liczb. Data 14 marca nie zostaa wybrana przypadkowo, a wprost przeciwnie z powodu skojarze z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesitnego liczby Pi.
Wydarzenie miao na celu pokazanie, e matematyka to nie tylko liczby, wzory i trudne zadania, ale rwnie znakomita przygoda i mnstwo zabawy. Tego dnia na pewno kady ucze znalaz dla siebie co interesujcego. Nawet na tak powan nauk, jak jest matematyka, warto czasem spojrze z lekkim przymrueniem oka.
Wrd kilku rund konkursowych znalazy si:
Konkurs Pi - wyrazy, czyli takie, w ktrych jest ukryte pi (np. pienidz, pieszy, pierwiosnek)
Konkurs ukadanie tangramw
Rebusy matematyczne
Krzywki matematyczne

wito matematyki niewtpliwie miao walory dydaktyczne, byo ciekawym sposobem uatrakcyjnienia naszego szkolnego ycia, a wic... przyjemne z poytecznym! Zwycizcom konkursw gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw w zgbianiu tajemnic krlowej nauk!


Zorganizowaa:
naucz. matematyki Dorota Majka
Pomagali:
Uczniowie kl. IIb gimnazjum
 

Zobacz galeri TUTAJ

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Harmonogram przyj do szkoy podstawowej na rok szkolny 2016/2017

Plik pdf TUTAJ

Harmonogram przyj do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Plik pdf TUTAJ

 

Wzory poda:

 • karta zgoszenia do kl. 0 -  plik doc TUTAJ

 • podanie  do kl. I SP -  plik doc TUTAJ

 • podanie  do kl. IG-  plik doc TUTAJ

 

 

 

NARODOWY DZIE PAMICI ONIERZY WYKLTYCH

"Przechodniu pochyl czoo, wstrzymaj krok na chwil,
Tu kada grudka ziemi krwi nasik broczy.
Tu le ci, co chcieli bj do Koca toczy.
Nie odprowadza ich tu kondukt pogrzebowy,
Nikt nie mia honorowej salwy, ani wieca."

Walka beznadziejna, walka o spraw z gry przegran bynajmniej nie jest poczynaniem bez sensu [] Warto walki tkwi nie w szansach zwycistwa sprawy, w imi ktrej si j podjo, ale w wartoci tej sprawy prof. Henryk Elzenberg
Czym dla modego pokolenia jest wspczesny patriotyzm?
Po wielu latach przymusowego wykluczenia onierze Wyklci powracaj do zbiorowej pamici Polakw. Ich bohaterskie postawy przypominane s narodowi polskiemu, a w szczeglnoci modemu pokoleniu, dla ktrego takie heroiczne dziaania powinny by wzorem do naladowania. Czsto na lekcjach nie tylko historii, ale rwnie godzin wychowawczych, pojawia si temat patriotyzmu. Modzie rnie podchodzi do tego tematu. Czsto traktuje go w sposb bahy, mao istotny. Twierdzi, e to pojcie przestarzae, bo przecie yj w wolnej ojczynie. Patriotyzm kojarzy im si z przeszoci, a oni chc poda za nowoczesnoci, uczy si jzykw, dorobi si, chociaby wyjedajc z kraju. Jednoczenie zapominaj o tym co najwaniejsze, o tym co ich wyrnia, o tosamoci narodowej.
Obchodzone rocznice wit narodowych s doskona okazj do rozwaa na temat przeszoci i przyszoci naszego kraju, na temat postaw patriotycznych polskiej modziey.
Podstaw istnienia narodw jest wiadomo przeszoci i tradycji
Narodowy Dzie Pamici "onierzy Wykltych" obchodzony jest 1 marca( od 2011 roku). Ta symboliczna data, w rocznic wykonania wyroku mierci na siedmiu czonkach IV Zarzdu Gwnego Zrzeszenia Wolno i Niezawiso - ukaszu Ciepliskim, Mieczysawie Kawalcu, Jzefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Baeju, Karolu Chmielu i Jzefie Rzepce, ma upamitnia wszystkich tych, ktrzy po uwolnieniu si z niemieckiego faszyzmu nie zoyli broni i nie pogodzili si z now- sowieck okupacj ojczyzny.
W tym penym zadumy dniu, nasze myli kierowalimy przede wszystkim ku Mieczysawowi Kawalcowi, ktry sto lat temu, 5 lipca 1916 roku urodzi si w Trzcianie.
Tegoroczne uroczystoci, ktrych gwnym organizatorem by Zesp Szk w Trzcianie, miay miejsce w kociele parafialnym pod wezwaniem w. Wawrzyca.
Obchody wita rozpoczy si od wprowadzenia pocztw sztandarowych: 21 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej z Jarosawia, Ochotniczej Stray Poarnej w Trzcianie, Terenowego Oddziau Armii Krajowej w Bratkowicach, Zespou Szk Techniczno- Weterynaryjnych w Trzcianie oraz Zespou Szk w Trzcianie. W uroczystociach udzia wzili m.in.: Wicewojewoda Podkarpacki- pan Witold Lechowski, p.o. Kuratora Owiaty w Rzeszowie - pani Alicja Pieniek, ppor. Stanisaw Majowski, ktry z ramienia wojska prowadzi i wydawa komendy, delegacja 21 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej z Jarosawia, ktrzy penili wart honorow przy pamitkowej tablicy upamitniajcej posta Mieczysawa Kawalca, ks. kapelan por. Grzegorz Lach, Adam Dziedzic - wjt Gminy wilcza wraz z radnymi, przedstawiciele Okrgu Rzeszowskiego Armii Krajowej, Przedstawiciele Podkarpackiej Rady ds. Kombatantw i Osb Represjonowanych przy Urzdzie Marszakowskim- pp. Stanisaw Dworak, Julian Szczygie, Jzef Tabac, Przedstawiciele Rady Powiatu Rzeszowskiego- pp. Stanisaw Miek oraz Tomasz Wojton, kombatant z terenu gminy wilcza - Jzef Lis, redaktor kwartalnika Trzcionka - Zofia Dziedzic, Kazimierz agowski - sotys Trzciany, dyrektorzy szk m.in. z p. dyr. Zofi Draus i Grayn Rask- gwnymi organizatorami uroczystoci, dyr. przedszkoli, placwek i instytucji kulturalnych, prezesi organizacji spoecznych z Trzciany, oraz licznie przybyli uczniowie Zespou Szk w Trzcianie wraz z nauczycielami i mieszkacy tutejszej miejscowoci. Cao uroczystoci prowadzi dyr. Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji - Adam Majka.
Ta walka bya beznadziejna, ale ta beznadziejno wiadczya o niezomnoci w deniu Polakw do bycia wolnym!
Msz wit w intencji zamordowanych Bohaterw onierzy Niezomnych odprawi ks. kapelan por. Grzegorz Lach, za koncelebrowali- ksidz Janusz Winiarski-proboszcz parafii pw. w. Wawrzyca w Trzcianie i ks. Damian Jacek - wikary. To on wygosi okolicznociowe kazanie skierowane do zgromadzonych osb, ale przede wszystkim do uczniw- ludzi modych. W homilii ksidz przywoa biografi Mieczysawa Kawalca oraz postawy onierzy Niezomnych: cho przegrywali bitwy, wygrali wojn o polsk dusz i tosamo. A t wojn trzeba nam dzi kontynuowa, poniewa wielu obecnie chce Polsk poniy i zohydzi.. W kazaniu pady sowa o wspczesnym patriotyzmie, ktry powinien przejawia si m.in. bezinteresownym dziaaniem i sumiennym wypenianiem obowizkw na co dzie. Kapelan zakoczy sowami w. Jana Pawa II: Patriotyzm oznacza umiowanie tego co ojczyste: umiowanie historii, tradycji, jzyka, czy samego krajobrazu ojczystego. Nasze dzieje ucz, e Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar(...). wiadcz o tym tak liczne mogiy onierzy, ktrzy walczyli za Polsk na rnych frontach wiata. S one rozsiane na ziemi ojczystej oraz poza jej granicami .
Po zakoczeniu Mszy witej przybyli gocie skierowali do zebranych okolicznociowe przemwienia. Kolejno zabrali gos: Wojewoda Podkarpacki- pan Witold Lechowski, p.o. Kuratora Owiaty w Rzeszowie - pani Alicja Pieniek, oraz Przedstawiciel Podkarpackiej Rady ds. Kombatantw i Osb Represjonowanych przy Urzdzie Marszakowskim- p. Stanisaw Dworak, ktry odczyta wiersz wasnego autorstwa o onierzach Wykltych.
Nard, ktry traci pami, traci ycie, traci swoj tosamo
Pami to nasz obowizek - haso stao si myl przewodni montau sowno-muzycznego przygotowanego przez gimnazjalistw pod opiek Agnieszki Maozi i Anny Wony- nauczycielek Zespou Szk w Trzcianie. Zamierzeniem autorw przedstawienia byo skonfrontowanie modego pokolenia z prawd o smutnym losie i bohaterskiej mierci onierzy Wykltych. Modzie bya wiadkiem odkrywania nowej karty historii i poznawania prawdy. Zebrani na uroczystoci gocie mieli okazj poznania opinii i pogldw modego pokolenia odnoszcych si do tematu bycia wspczesnym patriot. Byo to moliwe dziki nagraniu scenki filmowej z udziaem uczniw. Za scenariusz do filmu posuyy wypowiedzi gimnazjalistw na temat patriotyzmu. Nad symbolicznym grobem uczniowie przedstawili informacje zawierajce fakty historyczne. Uczniowie dostarczyli widzom wzruszajc, prawdziw, ale jake smutn i bolesn lekcj historii, ktrej bohaterami byli niezomni, wyklci bohaterowie. Dopenieniem narracji bya okolicznociowa prezentacja multimedialna zawierajca cenny materia faktograficzny. Czerwone re, ktre na zakoczenie czci artystycznej zoyli gimnazjalici obok symbolicznego grobu, byy wyrazem ich hodu i wdzicznoci.
Bo ...kto bdzie prowadzi robot ,
jeli wszyscy uciekniemy
M. Kawalec

Po zakoczeniu czci artystycznej gos zabra wjt Gminy wilcza - Adam Dziedzic, ktry przybliajc zebranym postacie siedmiu czonkw IV Zarzdu Gwnego Organizacji Niepodlegociowej Wolno i Niezawiso, odnis si do rozwaa nt. wspczesnego patriotyzmu: Jestemy tymi, ktrzy nie tylko chc t bezcenn pami historyczn przekazywa innym, ale take zaraa modych mioci do Ojczyzny. Przywracajmy pami O onierzach Wykltych, uczmy o tym modych, wydobywajmy onierzy Niezomnych z dow niepamici. Obecno tutaj dzieci i modziey jest dowodem, e modzi na swj, wspczesny sposb ucz si historii naszego kraju i wspczesnego patriotyzmu. I niech tak bdzie.! Wzorem pukownika M. Kawalca dawajmy na co dzie dowody naszego patriotyzmu, nie uciekajmy z kraju! miejmy Ojczyzn w sercu , bdmy gotowi na prac i dziaania dla Niej.
Wspomnienia i refleksje o ojcu -Mieczysawie Kawalcu przesa Jego syn - Andrzej. Zostay one odczytane podczas skadania wizanek pod tablic upamitniajc posta p. Mieczysawa Kawalca.
Apel polegych odczyta Artur Szary- nauczyciel Zespou Szk w Bratkowicach, historyk, opiekun druyny Zwizku Strzeleckiego Strzelec -przypomnia nazwiska onierzy polegych za ojczyzn. Nastpnie przybye delegacje zoyy wizanki i zapaliy znicze pamici.
Na zakoczenie uroczystoci ksidz proboszcz Janusz Winiarski wygosi Modlitw za ojczyzn, cao uroczystoci zakoczya pie Boe co Polsk, odpiewana przez wszystkich zgromadzonych. Refleksje na temat postaw wspczesnego patriotyzmu, ktre zrodziy si wok wita onierzy Wykltych, pragniemy zakoczy sowami Bolesawa Prusa ( zostay one przywoane w przemwieniu wjta Gminy wilcza- Adama Dziedzica):
Prawdziwy patriotyzm nie polega na tym, aeby kocha jak Ojczyzn, ale aeby y, bada i pracowa dla realnych skadnikw tej Ojczyzny, ktrymi s: ziemia, spoeczestwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa.
Proces przywracania pamici bohaterw antykomunistycznego podziemia dopiero si rozpocz. Nic tak bardziej nie uszlachetnia danego narodu jak znajomo faktw historycznych, oddawanie wiadectwa o swoich bohaterach, o ich dokonaniach i ofierze zoonej na otarzu Ojczyzny. Naszym obowizkiem jest y, pracowa dla ojczyzny, wypenia rzetelnie wasne obowizki, y w prawdzie, zna i pamita losy bohaterw narodowych, tych, ktrzy bez wahania potrafili odda ycie za ojczyzn.
Pamita to nasz obowizek, ale czy dotrzymamy danego sowa, to zaley tylko od nas i nie zapominajmy, e ojczyzna yje dziki nam, a my- dziki swojej ojczynie.
Chwaa bohaterom! Cze Ich pamici!

Agnieszka Maozi i Anna Wony
 

Zobacz galeri TUTAJ

 

FERIE 2016 W ZESPOLE SZKӣ W TRZCIANIE CZYLI ZIMA NA WESOO

Dziki uprzejmoci  Pana Wjta Gminy wilcza moglimy zapewni dzieciakom z  naszej szkoy wspania zabaw i mnstwo atrakcji.

Ferie zimowe to dla uczniw czas wolny od zaj obowizkowych ktry przeznaczylimy na czynny wypoczynek i rozrywk. Aby nasze dzieci spdziy go mio , bez nudy , a szko postrzegay nie tylko jako miejsce nauki, ale te wesoej zabawy, by  czas wsplnie spdzony by radosny, a take ksztaccy zorganizowalimy zajcia prowadzone przez pani Dorot Bieszcz- Daniluk.

Rnorodno zaj przycigna do szkoy spor grup uczniw.

Od 15 do 19 lutego w Zespole Szkl w Trzcianie codziennie czekao na uczniw mnstwo atrakcyjnych zaj , zabaw ,niespodzianek, nie zabrako rwnie nagrd i pysznego obiadku.

W poniedziaek w naszej szkole moglimy spotka przerne zwierzta, bohaterw bajek, jak i dziwne stwory. W tym dniu odbywao si malowanie twarzy , zabawy byo co nie miara . Gdy ju wszystkie buzie byy piknie ucharakteryzowane zaczlimy zabawy z chust Klanza .Na pocztek zintegrowalimy nasz grup (a byo nas sporo ), a pniej byy zabawy wiczce wspdziaanie, refleks i spostrzegawczo, zwinno i zrczno , sprawno manualn  i wiele innych. wiczylimy take nasz wyobrazni tworzc z balonw przerne figury i stwory, po wyczerpujcej zabawie przyszed czas na relaks w naszym maym kinie. Ogldalimy ponadczasow opowie May Ksi.

We wtorek pucilimy wodze naszej fantazji rzebic w masie solnej .Ale zanim zaczlimy tworzy musielimy przygotowa nasz materia, okazao si e nie tylko dziewczynki wietnie zarabiaj ciasto , chopcy byli rwnie dobrzy w tej konkurencji. Powstao mnstwo piknych prac : sowy ,ciasteczka, omiornice ,samochody , zegary .. a nawet tort dla naszych Pa Dyrektor ( ciekawe czy im smakowa? )  Odkrylimy take kilka talentw podczas konkursu Talent show.

W rod przenielimy si do krainy bani . Zbudowalimy nawet zamek dla smutnej ksiniczki i wymylilimy wasn ba.

Natomiast w czwartek mielimy dzie z grami planszowymi ,mamy nawet kilku mistrzw gier planszowych. Sdzc po umiechach na buziach, dzieci bawiy si wietnie. Po rozgrywkach zrobilimy kilka gier samodzielnie. Dzieciaki wietnie wsppracoway w grupach i powstay super  gry ,w ktre moemy pogra podczas zaj wietlicowych.

W pitek bawilimy si w alchemikw , robilimy dowiadczenia chemiczne ,a nawet kilka fizycznych. Odkrylimy e jajka s bardzo wytrzymae i trzeba uy sposobu aby zgnie je w doni, a kilka jajek moe nawet utrzyma ciar dorosego czowieka. Udao si nam zrobi tcz na mleku, lamp olejow, woy jajko do butelki , zaczarowa atrament, przyklei balony do ciany bez uycia kleju i wiele innych fascynujcych odkry. Na koniec zbudowalimy wulkany ktre wybuchay rnokolorow law. To by dzie peen magii. Po obiadku kady zrobi sobie relaksujcego gniotka z balonika i mki kartoflanej .

Kadego dnia Panie Kucharki serwoway nam przepyszne obiadki, a musiay ich przygotowa sporo , bo licznie uczestniczylimy w zajciach. Dzieciaki zjaday z apetytem wszystkie dania proszc o dokadki.

Sdzc po umiechach na buziach, zaangaowaniu w zajcia oraz liczebnoci- dzieci bawiy si wietnie, a czas spdzony w szkole nie by czasem straconym.

Cay tydzie ferii min nam bardzo szybko w miej i przyjaznej atmosferze, Najwicej radoci sprawio nam to, e moglimy by razem i wsplnie dobrze si bawi.

 Bardzo dzikujemy wszystkim osobom ktre przyczyniy si do tego aby nasze ferie byy atrakcyjne i pene radoci.

 Dorota Bieszcz-Daniluk

FERIE ZIMOWE

Od 15 do 28 lutego trwaj ferie zimowe!

Prosimy wszystkich o zapoznanie si z informacjami zamieszczonymi na stronie Kuratorium Owiaty w Rzeszowie, dotyczcymi bezpieczestwa podczas ferii.

 

Wycieczka do wiata teatru

Dnia 12 lutego 2016 roku uczniowie naszego gimnazjum udali si w fascynujc podr do wiata Teatru Maska w Rzeszowie. Towarzyszyli im opiekunowie pani Iwona Mikosz
i pan Jan lczka.
Pierwsza cz przygody to udzia w przedstawieniu opowiadajcym o przygodach Pinokia - maego drewnianego chopca, ktry bardzo chce zosta chopcem prawdziwym. Oparty na ponadczasowej, cigle ywej i inspirujcej historii Collodiego spektakl wyreyserowa Zbigniew Gowacki, autorem scenografii jest czeski twrca, Pavel Hubika, muzyk natomiast skomponowa Krzysztof Dzierma. Przedstawienie jest opowieci o dorastaniu
w nie zawsze przyjaznym wiecie i o mioci nadajcej sens ludzkiemu yciu.
Spektakl pomg nam zrozumie, e s teksty na czasie i s te ponadczasowe. Powstaj
i przemijaj literackie mody, teorie pedagogiczne i psychologiczne, a historia stworzona przez Collodiego jest cigle ywa i inspirujca...
Druga cz naszej przygody to udzia w warsztatach teatralnych przeprowadzonych przez pani Magorzat Szczyrek, aktork Teatru Maska i i odtwrczyni roli wierszcza
w spektaklu "Pinokio".
Spotkanie z pani Magosi stworzyo nam moliwo zapoznania si ze specyfik pracy aktora-lalkarza. Podczas zaj mielimy okazj zobaczy oryginalne projekty scenografii, kostiumw i lalek. Poznalimy rnorodne konstrukcje lalek teatralnych, sposoby wykonywania rekwizytw oraz tajniki animacji lalek.

 

Iwona Mikosz
Jan lczka
 

 
 

WALENTYNKI TO WITO NIE TYLKO ZAKOCHANYCH

Walentynki to wito, ktre obchodzone jest 14 lutego. Tego dnia ludzie wysyaj do ukochanych walentynk - wiersz albo wyznanie miosne. Niekiedy obdarzaj si upominkami. W naszej szkole ju dwa tygodnie wczeniej Samorzd Uczniowski zorganizowa poczt walentynkow.

Wicej czytaj -  TUTAJ

 

Insta.Ling

Mio nam poinformowa, e nasza szkoa uzyskaa wyrnienie w ramach programu Insta.ling dla szk. Insta.Ling jest innowacyjnym systemem optymalizacji nauki sownictwa z jzyka angielskiego. W poprzednim roku szkolnym tj. 2014/2015 uzyskalimy Zoty Certyfikat Jakoci Ksztacenia Jzyka Angielskiego, za w semestrze zimowym biecego roku szkolnego uzyskalimy srebrny certyfikat. Serdecznie gratulujemy.

Certyfikat do zobaczenia - 4 edycja TUTAJ

Certyfikat do zobaczenia - 5 edycja TUTAJ

M. Pietryka

Karnawaowa integracja z karaoke w tle

Na kilka dni przed szalestwami karnawaowej zabawy uczniowie klasy VI wraz z wychowawc i SU postanowili zaprosi swoich rwienikw z SP w Dbrowie na bal karnawaowy w Zespole Szk w Trzcianie. Na miejscu zostalimy bardzo serdecznie powitani Pana Dyrektora Stanisawa Godka, a nastpnie mielimy moliwo wrczy osobicie imienne zaproszenia na bal dla uczniw i wychowawcy Pana Damiana Trali. Podczas wizyty ubiegoroczni absolwenci szkoy w Dbrowie w kilku sowach zareklamowali Gimnazjum w Trzcianie. Niespodziank dla uczniw by wystp grupy teatralnej w scence Szkoa na wesoo.  Umiechnite buzie uczniw i brawa byy dowodem udanego wystpu. Uczniowie z Bdowej Zgobieskiej otrzymali od nas karnawaowe zaproszenia listownie. Dnia 4.02.2016 roku Samorzd Uczniowski zorganizowa bal karnawaowy dla klas IV-V i VI-I-III G. Jego gwn atrakcj byy wystpy klas w konkursie karaoke. Do wygrania by bon na dzie bez pytania. Wystpy modszej grupy wiekowej do tego stopnia zachwyciy JURY, e jej czonkowie nie byli w stanie wyoni jednego zwycizcy i wszystkie klasy zdobyy ex-aequo I miejsce. Po tych radosnych nowinach uczniowie bawili si w rytm muzyki starajc si naladowa ukady choreograficzne Pana Janka. Nastpnie na bal przybyli starsi uczniowie. Na wstpie opiekunowie Samorzdu Uczniowskiego serdecznie powitali uczniw z Dbrowy i Bdowej Zgobieskiej, ktrzy zechcieli przyj nasze zaproszenie do wsplnej zabawy. Bal rozpocz si od rywalizacji w stylu KARAOKE pod hasem kady moe piewa troch lepiej lub troch gorzej.. Wybrane piosenki oceniao jury, do ktrego zaprosilimy naszych goci - uczniw z Dbrowy i Bdowej Zgobieskiej. Oceniano ukady choreograficzne, oryginalno i przede wszystkim talent muzyczny. Uczniw swym talentem wspomagali ich wychowawcy. Modzi amatorzy piewu disco byli doskonali i cho piewali z rnym nateniem poprawnoci wszyscy spodobali si naszemu jury. Zyskali ich sympati czego dowodzi wynik ZWYCIʯYLI WSZYSCY! i cieszyli si na dzie luzu od pytania przed feriami. Nastpnie uczniowie popisywali si zwinnoci w skomplikowanych ukadach tanecznych. W przerwie gospodarze spotkania klasa VI dziki uprzejmoci rodzicw i zaangaowaniu wychowawcy przygotowaa dla swoich goci sodki poczstunek, i jak na tradycyjny Tusty czwartek przystao na stole pojawiy si pczki. SU przygotowa wiele zabaw integracyjnych, ale najbardziej przypad do gustw uczniw tradycyjny taniec Belgijka, ktra porwaa w tany wszystkich uczestnikw balu bez wyjtku.

A. Maozi

 

 

 

Insta.Ling dla Szk

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoa wzia udzia w kolejnej ju edycji Programu Insta.Ling dla Szk. Program umoliwia nauk jzyka angielskiego poprzez wiczenia interaktywne utrwalajce poznane sownictwo. Programem zostay objte klasy III A i III B gimnazjum, klasa II A gimnazjum oraz klasa V A i VI szkoy podstawowej. Opiekunami uczniw byy Panie Monika Pietryka oraz Renata Czubocha.

 

Wizyta klasy III B w Zgobniu

27 stycznia klasa IIIB SP udaa si do placwki  Stowarzyszenia Modzie Sprawna Inaczej w Zgobniu. W grudniu z inicjatywy p. M. Smajdor wraz ze Szkolnym Koem Caritas  w szkole zostaa przeprowadzona zbirka darw na rzecz orodka .
W zwizku z tym otrzymalimy zaproszenie od Pani Kierownik Anny Dbskiej.  Uczniowie klasy III B przedstawili podopiecznym orodka Jaseka, ktre bardzo si spodobay. Wywoay umiech na twarzach tamtejszej modziey, co byo najlepsz nagrod dla maych aktorw. Oprcz oczywicie gromkich braw, ktre rwnie otrzymali. Dzieci mogy rwnie zobaczy jak wygldaj zajcia w orodku. Zwiedziy 7 pracowni; pracowni plastyczn, hafciarsk, stolarsk, poligraficzno-introligatorsk, gospodarstwa domowego, ogrodniczo-ceramiczn, krawieck oraz salk gimnastyczn i siowni. Podziwiay wytwory pracy podopiecznych orodka, ktre zrobiy na dzieciach due wraenie. Nasi uczniowi stwierdzili, e takie pracownie mogyby znale si w szkole. Na koniec na dzieci czekaa sodka niespodzianka. Peni miych wrae uczniowie chc jeszcze raz odwiedzi orodek.  Planujemy wsplne zajcia.
 

M. Smajdor
 

Pani Jadwiga Kupiszewska i jej poezja

          W zimowe, styczniowe   poudnie  do  Regionalnego Domu Tradycji Ludowych przy Zespole Szk w Trzcianie przybya poetka Pani Jadwiga Kupiszewska.  Ciepe, klimatyczne, nastrojowe, pene zadumy i refleksji oraz wesoe. Takie byo spotkanie autorskie z Jadwig Kupiszewsk,  ktre odbyo si  27 stycznia 2016 roku.

              Pani Jadwiga Kupiszewska z wyksztacenia biolog, absolwentka UJ, z zamiowania malarka, poetka, prozaiczka, animatorka kultury.  Zakochana w Rzeszowie.

Jadwiga Kupiszewska posiada w swym dorobku 9 ksiek.  Tomiki:  Wieniec doynkowy, Jestem Rzek /wspautorstwo/(2009), Moja Bernardyska(2009), W przewicie wieowcw(2010), Karnawaowy Olimp(2010), Makagigi(2011),  Komputerowe sny /bajka/ - pisze o swoim miecie Rzeszowie, powraca wspomnieniami do okresu modoci i lat szkolnych. Tomiki Zostawi dzie (2012)oraz   Nie rozbieraj tczy(2013) s zbiorami poezji mwicej o uczuciach takich jak mio, przyja, tsknota, nadzieja, samotno.

         Fragmentem wiersza  z tomiku Karnawaowy Olimp powitaa Autorka licznie zebranych suchaczy. Podczas spotkania Poetka czytaa wybrane przez siebie utwory. Wspomagaa j instruktorka WDK  pani Danuta Pado, przeplatajc profesjonaln recytacj wasnymi przemyleniami i muzyk. Suchajc tych wierszy, mielimy pewno, e s one przepenione ogromnymi emocjami i przeyciami poetki, skaniay do refleksji, wywoay wspomnienia.  Spotkanie miao bardzo spontaniczny charakter.   Kady uczestnik  mg podej do Autorki,  zapyta czy pogratulowa wspaniaej twrczoci.  Oprcz poezji Jadwigi Kupiszewskiej pojawia si te  wystawa rysunku  amatorskiej grupy artystycznej .

Amatorski Klub Plastyczny to jeden z najstarszych dziaajcych w Wojewdzkim Domu Kultury w Rzeszowie zespow zainteresowa artystycznych. W sposb zorganizowany pracuje od 1966 roku. Wwczas skupia czonkw z caego byego wojewdztwa rzeszowskiego. Klub zrzesza osoby   w rnym wieku i rnych zawodw. Uprawiana przez nich twrczo plastyczna peni dla kadego inn rol. Przynosi odprenie, wypenia czas wolny, a nade wszystko wzbogaca wraliwo. W roku 2009 Klub otrzyma Imi Ferdynanda Brzka - dugoletniego czonka  i kronikarza Klubu. Ustanowiono rwnie nagrod Jego Imienia za obraz w wystawie "Podsumowania".

 Prezentacji prac bardzo ciekawie  wyeksponowanych na cianach RDTL dokonaa instruktorka WDK  Pani Krystyna Niebudek.

Podczas spotkania nie zabrako   gry  na akordeonie oraz wsplnego koldowania. Przy regionalnych potrawach przygotowanych przez Koo Gospody Wiejskich w Trzcianie i poczstunku ufundowanym przez WDK w Rzeszowie dyskutowano o prozie i  poezji oraz podziwiano artystyczny rysunek. Gimnazjalna modzie w podzice dla zaproszonego Gocia przedstawia wasn interpretacj poezji J. Kupiszewskiej. Usyszelimy wiersze Codzienno, Zgryzoty,  Modlitwa. Autorka nie ukrywaa wzruszenia. Takie udane wydarzenia poetycko - malarskie  pozwalaj wierzy, e s one jak najbardziej potrzebne.

W spotkaniu  uczestniczyli;  dyrektor Wojewdzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Marek Jastrzbski, wice wjt  gminy wilcza  Sawomir Styka, przedstawiciele Zarzdu Oddziau Rzeszowskiego Zwizku Literatw Polskich Adam Decowski oraz Stefan M. arw, radni gminy wilcza Jerzy Stokosa i Kazimierz Polak, dyrektor GCK w Trzcianie Adam Majka, redaktor naczelna kwartalnika Trzcionka Zofia Dziedzic, sotys wsi Trzciana Kazimierz agowski, dyrektorki  ZS w Trzcianie Zofia Draus i Grayna Raska,  modzie gimnazjalna z nauczycielk Ann Wony oraz licznie zgromadzeni sympatycy poezji i malarstwa. Dokumentacj fotograficzn gromadzi niestrudzony swoj pasj Zbigniew Lis.

Na zakoczenie byy yczenia, kwiaty, drobne upominki i zapowied Autorki, e niedugo spotkamy si znowu. Szkoa otrzymaa od Artystki tomiki poezji do biblioteki szkolnej, a niektrzy uczniowie pamitkowe ksiki z osobistym wpisem Pani Jadwigi Kupiszewskiej.

                                                                                                                             Z. D.

 Zobacz galeri TUTAJ


 

Wycieczka klas I-III do Batowa

26 stycznia 2016r. chtni uczniowie z klas I-III wyruszyli na wycieczk do Batowa. Gwnym celem wycieczki bya wizyta w wiosce witego Mikoaja. Gdy dotarlimy na miejsce Mikoaj wanie przebywa w Paryu, co moglimy zobaczy na wasne oczy,  bo w jaki magiczny sposb poczylimy si z nim na ywo. Jednak na gone woanie caej grupy Mikoaj bardzo szybko znalaz si w swojej chatce.  Nasi uczniowie duo dowiedzieli si o zwyczajach w. Mikoaja, a w zamian za to piknie zapiewali dla niego koldy. Oprcz spotkania z Mikoajem czekay na dzieci inne atrakcje. Jedn z nich by Labirynt Krlowej niegu na kocu ktrego czekaa sama Krlowa. Zanim jednak  do niej dotarlimy dzieci wysuchay historii Kaja i Gerdy, a Krlowa miaa przygotowane na ten temat zagadki. Od ich odgadnicia zaleao czy dzieci wyjd z labiryntu, czy te pozostan w nim na zawsze. Jak mona si domyli nasi uczniowie znali wszystkie odpowiedzi, wic moglimy rusza dalej.  Oczywicie na poegnanie niemal wszyscy musieli zrobi  sobie pamitkowe zdjcie z bia dam. Kolejn atrakcj byo owienie rybek z przerbli. Wymagao to od dzieci duo sprytu i cierpliwoci. Wprawdzie rybki byy sztuczne, ale zabawa bardzo udana. Nastpnym punktem programu byo malowanie figurek aniokw, ktre dzieci mogy zabra ze sob do domu. Na koniec dzieciaki mogy poszale w Krainie zabaw, gdzie skakay na dmuchanym zamku, pokonyway tor przeszkd, bawiy si w kulkach, gray w rne gry zrcznociowe i otrzymyway od Elfa zadania do wykonania.

W midzyczasie zjedlimy smaczny obiadek, eby mie siy na dalsze przygody. Idc na obiad moglimy obejrze miniatury polskich zamkw. Niektre dziewczynki chtnie zamieszkayby w takich paacach. Bardzo zadowoleni, chocia troszeczk zmczeni wrcilimy jednak do domu.

 

M. Smajdor

Zobacz galeri TUTAJ

 

Dzie Babci i Dziadka

         27 stycznia 2016r. w GCKSiR w Trzcianie odbya si niecodzienna, doniosa uroczysto z okazji Dnia Babci i Dziadka, ktr przygotowali  najmodsi  uczniowie z kl.0a

i 0b z ZS w Trzcianie, pod opiek L. Rzepki, M. Stachury- Sotys i S. Adamus.

Zaproszeni przez wnukw Babcie i Dziadkowie licznie przybyli, a uroczysto swoj obecnoci uwietnili zaproszeni gocie: Pan Sawomir Styka- wice-Wjt Gminy wilcza, Zofia Draus i Grayna Raska- Panie Dyrektorki  naszej placwki.

         Dzieci zaprezentoway Dziadkom swoje zdolnoci aktorskie, przedstawiajc Baniowe Jaseka.

Na scenie pojawiy si postacie ze znanych bajek i bani, ktre przekazay zebranym mdroci yciowe. Wystpom towarzyszy piew kold i pastoraek, umiechy i brawa.

Wszystkie wiersze, piosenki, yczenia i tace zimowe, dzieci dedykoway swoim Babciom i Dziadkom. Mogli oni zobaczy jak ich wnuki piknie wystpuj - w  oczach widzw mona byo dostrzec  zy wzruszenia.

         Wystpy zostay nagrodzone gromkimi i dugimi brawami, ktre stay si wspania nagrod dla dzieci.

         Kolejn niespodziank dla Bab i Dziadkw byy upominki wykonane przez dzieci: wazonik z cekinw i koralikw i muszka.

Miym akcentem byo zaproszenie goci na poczstunek, w ktrego przygotowanie zaangaowali si rodzice dzieci.

         Na zakoczenie, korzystajc z duej frekwencji seniorw, odbya si prelekcja
na temat: Seniorze, nie pozwl si oszuka. Policjanci z Gogowa Maopolskiego podali metody dziaania przestpcw, udzielili fachowych rad i wskazwek, aby nie da si oszuka i nabra Na Policjanta, czy Na Wnuczka.

         By to niezapomniany, niezwyky dzie, peen emocji nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla Bab i Dziadkw, ktrzy poczuli, e s Kochani, Potrzebni, Wani, Niezastpieni.

Dzikujemy wszystkim za obecno, pomoc i wsparcie.

 

                                                                                                                                      L. Rzepka

 

Zobacz galeri TUTAJ

 

Wyjazd na narty

        25 stycznia 2016 r. uczniowie szkoy podstawowej i gimnazjum, pod opiek 3 nauczycieli (D.  Majki, A. Szumilas i J. Grodeckiego) wybrali si na stok Kiczery, by uczy si i doskonali swoje umiejtnoci narciarskie. Od trzech lat w stacji narciarskiej Kiczera Ski odbywa si akcja "Narty Dzieciom". Oferuje ona uczniom podkarpackich szk nauk jazdy na nartach, wypoyczenie sprztu i karnet na wycigi w bardzo atrakcyjnej cenie.

Nasi uczniowie po przybyciu na stok zostali podzielenie na trzy grupy ze wzgldu na poziom umiejtnoci. Grupa uczniw, ktrzy nigdy nie jedzili na nartach oraz tych, ktrzy sabo sobie radzili trafili pod opiek instruktorw studentw AWF. Natomiast grupa zaawansowana szusowaa pod opiek pana J. Grodeckiego i pani A. Szumilas.

Wyjazd cieszy si bardzo duym zainteresowaniem. 43-osobowa grupa modziey w cigu kilku godzin mio spdzia czas na wieym powietrzu. 

Jednoczenie udao si przekaza wiele informacji edukacyjnych takich jak bezpieczestwo na stoku i w grach oraz jaki wpyw na czowieka ma wysiek fizyczny.
Wszystkie zaoenia wycieczki udao si zrealizowa midzy innymi dziki wielkim chciom i zaangaowaniu modziey. Wszyscy wrcili zadowoleni i ju po powrocie umawiali si na kolejn narciarsk eskapad.

Zobacz galeri TUTAJ

admin

Dzie Seniora

Tegoroczny, ju 23. Dzie Seniora organizowany corocznie w Trzcianie przez Zesp Szk i Parafi Rzymskokatolick pod wezwaniem w. Wawrzyca i Matki Boskiej Niepokalanie Pocztej oraz parafialne Caritas zbiega si z obchodami Dnia Babci i Dnia Dziadka,. S oni jednymi z najwaniejszych, po rodzicach, osb w yciu. czowieka. wito Seniora powicone jest ludziom w sile wieku, dowiadczonych mdroci yciow, od ktrych wiele modych moe si uczy.

Dla tych i o tych, co maj
srebrne wosy i zote serca


Doroczne uroczystoci rozpoczy si od okolicznociowej mszy w. w kociele parafialnym w Trzcianie, z udziaem licznie zgromadzonych wiernych m.in. seniorw. Opraw liturgiczn otarza stanowili przedstawiciele Organizatorw. Eucharystia nawizywaa do Ewangelii wg w. ukasza Duch Paski...posa Mnie, abym ubogim nis dobr nowin...W nastroju modlitewnym i ewangelizacyjnym, aby poprzez dialog i i mio bratersk [...]zostay przezwycione podziay wrd chrzecijan zakoczona zostaa cz religijna uroczystoci.

Miejscem wystpw artystycznych i spotkania pokole staa si sala widowiskowa miejscowego GCKSi R Gminy wilcza z/s w Trzcianie. Przy wypenionej po brzegi, uczestnikami, sali widowiskowej, okazjonalnie i estetycznie udekorowanej oraz balkonu rozpocza si uroczysto. Prowadzili j(( jak si pniej okazao z elokwencj, elegancj i obyciem scenicznym) mgr Anna Wony - nauczycielka polonistka i Micha Oleszak - gimnazjalista Zespou Szk w Trzcianie.

Najwaniejsza jest rado i pogoda ducha

Honorowymi gomi byli: wadze gminy wilcza na czele z Wjtem Gminy mgr in. Adamem Dziedzicem i wicewjtem mgr in. Sawomirem Styk., radni Starostwa Powiatowego w Rzeszowie: mgr in. Tadeusz Pachorek i Sawomir Miek, kapani parafialni: ks. dr Marek Winiarski, ks. mgr Tomasz Biedrzyski, a take ks. mgr Damian Jacek, miejscowi radni RG: mgr Jerzy Stokosa i Kazimierz Polak oraz sotys Trzciany - Kazimierz agowski.

Przybyli przedstawiciele Towarzystw Kulturalnych i Charytatywnych: Adam Majka- dyr. GCKSi R, mgr Zofia Dziedzic- red. nacz. Kwartalnika Trzcionka, Stanisawa Rodzo - przewodniczca Caritas parafii Trzciana oraz mgr Dorota Madej- dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej. Wrd goci zasiadali dyrektorzy. miejscowych szkl i przedszkola mgr in. Janusz Jakubek z Zespu Szk t Techniczno Weterynaryjnych, mgr Zofia Smagaa - Przedszkole i obek Samorzdowy oraz mgr Zofia Draus i mgr Grayna Raska. - dyrekcja zespou szk.

Obecni byli przewodniczcy i prezesi organizacji spoecznych: Krystyna Stawarz- przew. Koa Gospody Wiejskich, Pawe Piela-prezesa Ochotniczej Stray Poarnej w Trzcianie, Marcin Miek -prezes Ludowego Klubu Sportowego - Trzciana oraz przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Modziey.

Po oficjalnych powitaniach gos zabra wjt gminy Adam Dziedzic. W penym rzetelnych informacji i ciepych sw oraz ycze skierowanych do seniorw - wystpieniu mwim.in.:. ..Bycie seniorem powinno sta si atutem. Uszanujmy staro jako dobrodziejstwo. Najwaniejsze jest zdrowie, rado i pogoda ducha- a wwczas wiek nie liczy si.[...] W Polsce seniorzy stanowi wg danych GUS -13% ludnoci, w naszej gminie 24 % wg stanu na koniec roku 2015.[...] Obchody Dnia Seniorw w gminie w kilku soectwach maj na celu oddanie szacunku osobom w wieku 60+. S okazj do zwrcenia uwagi na ich rol w yciu rodzinnym,, rodowiskowym, spoecznym, czy kulturalnym. S przypomnieniem, e ludzie w dojrzaym wieku, z bagaem dowiadcze, maja du wiedz i instynktowne wyczucie sytuacji. To seniorzy s w naszych domach piewcami tradycji. Nios ciepo i zrozumienie, kultywuj stare obrzdy i obyczaje, przez to przekazuj unikatow dzi kultur i obyczaje naszego regionu, nie mwic ju o regionalnej kuchni.. S stranikami tradycji rodzinnych, religijnych, patriotycznych i zbiorowej pamici historycznej, zachowywania i utrwalania tosamoci narodowej.[...] yczeniami serdecznymi zakoczy swe przemwienie.

Serdeczne, pene czci i szacunku ludziom, ktrzy zdyli ju przey duo lat skierowa radny powiatu rzeszowskiego Sawomir Miek. Mwi m.in.[...] Hod ludziom starszym to nasza powinno. Wszyscy bdziemy kiedy seniorami. Akceptujmy ich obecno, w razie potrzeby pomagajmy, doceniajmy dobro, ktre od nich otrzymujemy. Musimy przeciwstawia si zym/ niekiedy/ pogldom, e emeryt i rencista to obcienie. Niech Wasz czas bdzie radosny i godnie przeywany !. ..-

Szczypta historii obchodw Dnia Seniora w Trzcianie

Od 23 lat nieprzerwanie modsi staraj si uczci ycie starszych od siebie i bardziej dowiadczonych - piosenk, tacem, wierszem, kabaretem...

Od 1994 roku szkoa jest organizatorem lub wsporganizatorem spotka senioralnych. Pocztkowo odbyway si one w pomieszczeniach Szkoy Podstawowej w Trzcianie, a od 2003 roku w siedzibie Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. wsporganizatora gminnych obchodw i uroczystoci. Obecnie obchody Dnia Seniora s imprez rodowiskow dla wszystkich mieszkacw Trzciany i okolic. Kade z nich byo wyjtkowe i na dugo pozostanie w pamici uczestnikw i organizatorw. X jubileuszowe odbyy si w 2003r w Kociele Parafialnym Trzcianie.

XX- w 2013 roku miay miejsce w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji z/s w Trzcianie. Tradycj i sukcesem spotka jest to, e w przygotowanie programu artystycznego angauj si uczniowie, rodzice, i nauczyciele Zespou Szk w Trzcianie.

Warto przypomnie chociaby takie widowiska jak: Herody, Szopka z Cyganami, Pieko - Niebo, czy Kopydowo, w reyserii m.in. dyr. Zofii Draus.

Kalejdoskop artystyczny z dedykacj serdeczn...

Artyci amatorzy uczniowie i nauczyciele zaprezentowali skadank tacw, poezji, piewu, muzyki, ktr przygotowywali w ramach zaj pozalekcyjnych,, m.in. kka teatralnego, czy chru, wkadajc w to wiele pracy i serca. - Prby trway przez ostatni miesic bardzo czsto, mielimy wiele spotka powiedzia zapytany, przygodny ucze gimnazjum.

Wstpem i zakoczeniem wg zasad dobrego scenariusza spektakli powinny by najlepsze numery programu. Wic nieynki maluchy w piknych strojach wykonay poprawnie ukady taneczne, zapewne dugo wiczone na rytmice. Nie byo pomyek, cho byli i tacy, ktrzy osobicie chcieli pozdrowi babcie na widowni!!.
Z kolei nastpi spektakl teatralny -
Krlowa niegu H.Ch. Andersena. - Opowie o mioci, ktra topi ld...
Krlowa niegu to ba, ktra jest doskonale znana. Pikna opowie o mioci, przyjani, i dorastaniu do odpowiedzialnoci, ale te rozpoznawaniu dobra i za tego wiata.
- Na widowni sysze si dao: To dla dzieci, czy dorosych?
Inscenizacja, tym razem w nowoczesnej formie przekazu rodkw teatralnych: sowo, taniec, piew, multimedia, efekty specjalne, wymylne kostiumy, charakteryzacje, efekty wietlne, ruch sceniczny, tempo, muzyka, w tle tematycznej, gustownej dekoracji, rekwizyty i dekoracje sprawia, e i doroli, i dzieci, kady, kto potrafi oczyma wyobrani obj wszystko, co dziao si na scenie, zrozumia, e jest to sceniczne odbicie naszej codziennoci. To bya metaforyczna opowie o dorastaniu i przeistaczaniu si w dorosego, o szukaniu dobra i prawdy, i mioci w wiecie penym faszu, sztucznoci, za i niegodziwoci. Czasem jak w horrorach, nieoczekiwany zwrot akcji, lub wpadajcy na scen przebieracy synowie szatana, lub wydobywajcy si piekielny siarkowy dym to w piguce caa kultura teatru polskiego. Scena finaowa miaa take uczy. Zo pod wpywem mioci, buchno, zagrzmiao i...zgaso -
Zakoczenie, pikne, mio topi nawet ld kae optymistycznie patrze w przyszo.
Rzsiste brawa, umiechem promieniejce twarze widzw, a pniej jeszcze wsplny z chrkiem szkolnym Kantuski piew kold, skecze i dowcipy, piew piosenek biesiadnych. .. To bya prawdziwa integracja pokole. Znakomite nastroje i wesoe zawoanie Nie ma wolnoci bez wesooci. - mogyby by mottem tej czci wystpw.
Szczeglne podzikowania nale si odtwrcom wszystkich rl, i gwnych - Gerdy i Kaja i drugoplanowych. I epizodycznych, nauczycielom instruktorom. Nie wymieniam nazwisk, by kogo, pomijajc, nie urazi. Sukces tym razem naprawd ma bardzo duo ojcw i bohatera zbiorowego. Wysiek nie poszed na marne.!
Organizatorzy wyraaj podzikowania rwnie wolontariuszom Katolickiego Stowarzyszenia Modziey- oddzia Pod Dzid z Rzeszowa- za wsparcie fachowe przy realizacji przedstawienia.
Na zakoczenie wystpi zesp THE GARAGE skadajcy si z uczniw Zespou Szk w Trzcianie.
Reasumujc, naley przyzna, e kady Dzie Seniora to wspaniaa cykliczna impreza rodowiskowa. Tworzy wsplnot midzypokoleniow, uczy modych szacunku i wdzicznoci wobec dowiadcze i mdroci.
Przyszo przyszoci. ale starych potrzebuje teraniejszo (ks A.Banach)

Zawsze czowiek potrzebuje czowieka

Parafialne spotkanie opatkowe seniorw po wystpach artystycznych, rozpocza przew. parafialnego Caritas Stanisawa Rodze. W dugim rymowanym tekcie zawara m.in. yczenia dla Seniorw obecnych i przypomnienia dla modych o yciu, ktre biegnie nieubaganie ku przodowi, ktre te kiedy z modych zrobi seniorw.

Ubiegy rok by dla Caritas jubileuszowym rokiem 25lecia od wznowienia posugi charytatywnej. Tak pojmuj swoj rol jej czonkowie w parafiach. Pomagaj, tym, ktrzy pomocy potrzebuj, promujc mio i sprawiedliwo spoeczn w Kociele Polskim. Gwnym hasem dziaalnoci w r. ub. bya - Rodzina-. Seniorzy s integraln czci rodziny, maj prawo y w spokoju i godnie nawet w trudnych warunkach ekonomicznych Pastwa.. Spotkanie senioralne to tylko przykad opieki i wspierania rodziny oraz jej czonkw - od poczcia do naturalnej mierci.

Po zapaleniu wiecy Caritas i odczytaniu fragmentu z Pisma witego przez ks. T. Bierzyskiego, krtkiej modlitwie okazjonalnej rozpocza si cz towarzyska.

Konsumpcja sodkich ciast i deserw, rozmowy kuluarowe, wspomnienia z modoci i spotkania z Gomi Honorowymi szybko krady czas. Wszyscy bawili si wesoo. Czas umilay dwiki muzyki i wsplny piew kold. Podczas spotkania nie zabrako zabaw integracyjnych. Komu nie pozwalao zdrowie, cieszy oko i radowa si wspbiesiadowaniem.

Za obecno na uroczystoci i wspln zabaw, otwarto serc dla potrzebujcych podzikowania na rce gwnych organizatorw cz. II tj. Parafii Rzymskokatolickiej w Trzcianie i parafialnego Caritas wyraali jej uczestnicy krtkim - Bg zapa!.

Do kolejnego spotkania przesaniem i yczeniami niech bd sowa elokwentnych, sprawnie prowadzcych cz oficjaln i artystyczn konferansjerw.
yczymy-
Czasu przyjaznego, by nis, co nie powinien,
spojrzenia otwartego, by sprawi, bymy dostrzegli drugiego czowieka,
sw czystych, prostych, wanych i ciepych wypowiadanych, gdy stajemy przed sob
z otwartym sercem i szczerym umiechem. Nadziei, ktra rozpdzi wszystkie smutki -
tego yczymy na Nowy 2016 Rok!.
 

Tekst: Zofia Dziedzic


rdo www.swilcza.com.pl

Zobacz galeri TUTAJ

Wywiadwka podsumowujca I procze

21-01-2016r. odbya si w naszej szkole semestralna wywiadwka. Gociem honorowym by Pan Wjt Adam Dziedzic.

Na wstpie zebranym rodzicom  zaprezentowany zosta program artystyczny, ktry by przedstawiony przez uczniw klasy III g Gimnazjum, pod kierunkiem pani A. Wony. Spektakl "Szkoa i my" zdoby I miejsce w kategorii maa forma teatralna w XIII edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego.

Nastpnie przedstawiona zostaa prezentacja multimedialna przygotowana przez Samorzd Uczniowski pod opiek Pani Agnieszki Szumilas. Prezentacja ukazaa zebranym wyniki klasyfikacji, sukcesy i najwaniejsze wydarzenia oraz dziaalno gospodarcz placwki.

Wjt Gminy wilcza w swym przemwieniu nawiza do informacji przekazanych w prezentacji multimedialnej. Szczegln uwag zwrci na obowizek szkolny dla dzieci 7-letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latkw.

 

Zobacz galeri TUTAJ

admin

SZKOLNY KONKURS KOLD I PASTORAEK

DLA KLAS 0- III

 

14 stycznia 2016r. w Zespole szk w Trzcianie odby si szkolny konkurs kold i pastoraek.

Celem konkursu byo:

 •      goszenie z wiar Dobrej Nowiny o Boym Narodzeniu,

 •      podtrzymywanie polskiej tradycji piewania kold,

 •      odkrywanie i rozwijanie talentw muzycznych.

Byo to due przedsiwzicie wystpio 48 uczestnikw.

Konkurs przeprowadzono w dwch grupach wiekowych:

Ø  klasy 0 i I

Ø   klasy II  i III

 

 Komisja konkursowa w skadzie: p.Bogdan Barlik , p. Maria Stachura Sotys,  p. Dorota Bieszcz-Daniluk i p. Lucyna Rzepka  -zgodnie z regulaminem- braa pod uwag nastpujce kryteria:

- dobr repertuaru,

 - interpretacje prezentowanych utworw,

 - poziom warsztatu wykonawczego,

- oglny wyraz artystyczny.

 

Po przesuchaniu wszystkich uczestnikw i po dugich naradach wyoniono zwycizcw.

 

1 grupa wiekowa klasy 0 i I

 

 I miejsce: Izabela Rak  klasa 0b

                   Tomasz Wrbel  klasa I

II miejsce: Franciszek Pomianek  klasa I

                    Micha Rygiel  i Adam Ruda klasa 0b ( duet)

 III miejsce: Amelia wistara  klasa  I

                   Oliwia Stpie , Karolina Mita  klasa  0a

 

2 grupa wiekowa klasy II  i III

 

I miejsce: Kamila Adamus, Emilia Baran  klasa II a (duet)

                    Martyna Mode klasa II b

                    Natalia Pociask, Marcelina Rczy klasa III a (duet)

II miejsce: Karolina Stawarz  klasa II a

                   Carmen Bury klasa  II b

                    Julia Kornak   klasa II b

III miejsce: Tatiana Depowska, Julia Stpie klasa  II a

                      Kinga Sowik , Martyna Ruda  klasa III b (duet)

                      Micha Walkosz- Berda  klasa III

 

Wszystkim zwycizcom serdecznie gratulujemy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Maria Stachura - Sotys

 Zobacz galeri TUTAJ

 

II spotkanie ze Szko Muzyczn Yamaha


12 stycznia 2016 r. odbyy si kolejne warsztaty muzyczne, na ktrych uczniw kl. 0-III zapoznali si z budow i dwikami wydobywanymi przez rne saksofony i klarnety. Dla przypomnienia klarnet skada si z czary dwikowej, korpusu grnego, korpusu dolnego, beczuki oraz ustnika. Wszystkie saksofony maj podobn budow, chocia rni si wielkoci. Maj po 23 klapeczki, naciskajc je wydobywa si odpowiedni dwik. Kolejna informacja to, e chocia saksofon zbudowany jest z metalu to zaliczany jest do instrumentw dtych drewnianych, poniewa w ustniku znajduje si drewniany stroik gwny element instrumentu. W wykonaniu muzykw uczniowie suchali jak brzmi muzyka grana na saksofonie sopranowym, altowym oraz barytonowym. Ucze z kl IIIB O. Sondej zagra na ustniku od klarnetu. Dzikujemy muzykom za ciekaw audycj.
 

Magorzata Kurzeja

Zobacz galeri TUTAJ
 

Zabawa karnawaowa 0-III SP

Po cikiej pracy w czasie caego semestru nauki, uczniowie klas 0 -3 mieli chwil odpoczynku i czas na dobr zabaw. Bowiem 14 stycznia br. odby si w naszej szkole bal karnawaowy dla klas nauczania pocztkowego.

Tego dnia dzieciom towarzyszyo wiele emocji i wrae. Sala gimnastyczna wygldaa inaczej ni zwykle, zamienia si w prawdziw sale balow. Wczeniej uczniowie na swoich zajciach edukacyjnych przygotowali elementy, ktre posuyy do dekoracji sali. Pikny wygld wprowadzi dzieci w wesoy nastrj i zachci do wsplnej zabawy. Nastpnie uroczycie rozpocz bal prowadzcy imprez pan Wodzirej.

Dzieci przebrane w barwne stroje wcieliy si w bohaterw bajek i filmw. Niektrzy byli nie do poznania, inni budzili podziw a niekiedy nawet przeraenie.

Podczas balu nie zabrako korowodw, keczek, tacw w parach, konkursw, zabaw i oczywicie prezentacji klas. W czasie prezentacji dzieci mogy pokaza swoje pikne stroje po czym zosta wybierany krl i krlowa klasy. Zwyciska para obdarowywana bya gorcymi brawami.

Wszyscy przy dwikach muzyki i w dobrym humorze bawili si wymienicie.

Tegoroczny bal karnawaowy nalea na pewno do udanych. Wszyscy byli zmczeni tacami , ale zadowoleni. Szkoda, e kolejne karnawaowe szalestwo dopiero za rok.

 

Maria Stachura -Sotys

 

Zobacz galeri TUTAJ

 

POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Zapraszamy wszystkich uczniw szk podstawowych i gimnazjw powiatu rzeszowskiego do udziau w konkursie fotograficznym


 

Regulamin  konkursu TUTAJ

admin

 

YCZENIA DLA SAMOTNYCH

wita Boego Narodzenia dla wikszoci z nas, to czas radosny. Jeli jednak rozejrzymy si dookoa, to okae si, e nie zawsze tak jest. Do takiego wanie wniosku doszli uczniowie klasy Vb podczas dyskusji, ktra miaa miejsce na jednej z godzin wychowawczych. Stwierdzili oni, e jest wiele samotnych osb, o ktrych niejednokrotnie zapominaj nawet najblisi. Niektrzy z nich mieszkaj w domach pomocy spoecznej i moe wanie o takich samotnych ludziach warto sobie przypomnie i sprawi im ma niespodziank. Tak te si stao. Uczniowie zgodnie stwierdzili, e karteczki wykonane samodzielnie, bd tak wanie niespodziank. Ochoczo wic przystpili do ich przygotowania. Powstay w ten sposb mae arcydziea. Co wicej, znaleli si w klasie trzej chopcy, ktrzy wasnorcznie wykonali  liczn szopk boonarodzeniow    i zdecydowali, e rwnie przeka j na rce pensjonariuszy. Tu przed witami  szopk wraz yczeniami przekazano. Gest ten spotka si z przemiym przyjciem Rady Mieszkacw Domu Pomocy Spoecznej przy ulicy abdziej w Rzeszowie. Pojawiy si nawet zy wzruszenia. Warto czasem zrobi co dobrego. Dlatego te, uczniowie klasy Vb postanowili przygotowa kolejn niespodziank, tym razem z okazji wit Wielkanocnych. Bdzie mio jeli docz si do niej inni uczniowie szkoy. Zapraszamy.

                                                                                          Renata Czubocha

 

 

Sukcesy naszych uczniw

Mio nam poinformowa, e uczniowie naszej szkoy zakwalifikowali si do II etapu Wojewdzkiego Konkursu Przedmiotowego z jzyka angielskiego organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Owiaty. W etapie rejonowym konkursu nasz szko reprezentowali Joanna Basznianin oraz Szymon Tupaj, uczniowie klasy VI. Oboje zaprezentowali si bardzo dobrze, jednake jedynie Szymon uzyska wystarczajc ilo punktw kwalifikujc do etapu wojewdzkiego. Gratulujemy Joannie, a Szymonowi yczymy powodzenia w dalszych zmaganiach. Opiekunem uczniw jest Pani Monika  Pietryka.

Rwnie uczennica klasy IIb gimnazjum - Kinga Gierlak zakwalifikowaa si do trzeciego etapu kuratoryjnego konkursu polonistycznego.

Gratulujemy wspaniaych wynikw i yczymy wytrwaoci w zdobywaniu wiedzy oraz sukcesw w finaowych zmaganiach!!!

Opiekunem uczennicy jest Pani Anna Wony.

 

WIGILIA KL.III A

W  REGIONALNYM DOMU TRADYCJI LUDOWYCH W TRZCIANIE   

     

W okresie zbliajcych si wit Boego Narodzenia, jak co roku  w szkoach  organizuje si  wigilie. Takie spotkanie wigilijne odbyo si rwnie w klasie III A Szkoy Podstawowej w Trzcianie, ktra przeya je troch inaczej. Wigilia ta miaa miejsce 22 grudnia 2015 roku w Regionalnym Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie pod kierunkiem nauczycielki - p. Elbiety Furmaniak. Udzia w niej wzili : p. Zbigniew Lis - kustosz , p. Wiesawa Lampart - pracownik Gminnej Biblioteki w Trzcianie  , rodzice, nauczycielki, uczniowie.
 Przed wigili wszyscy uczniowie pomagali w nakrywaniu stou nienobiaymi obrusami, dekorowaniu piknymi, wieccymi stroikami, rozkadaniu talerzy  i  sztucw.  Dla wprowadzenia miej,  witecznej atmosfery wsplnie zapiewano kold pt.,, Dzisiaj w Betlejem''. Nastpnie p. Wiesia oraz p. Zbyszek  przekazali uczniom ciekawe informacje na temat dawnych, ludowych wierze i zwyczajw wigilijnych oraz boonarodzeniowych, w szczeglnoci zwizanych z Trzcian. Ciekawym zajciem byo robienie z krepiny aniokw, ktre dzieci zabray do domu. Potem nadszed w kocu czas na rytua wieczerzy wigilijnej, zgodny z tradycj. Byo sowo wstpne, modlitwa, wprowadzenie do Ewangelii, czytanie przez uczennic Ewangelii wg w. ukasza, wzajemne skadanie ycze i dzielenie si opatkiem. Nastpnie przystpiono do spoycia symbolicznej wieczerzy przygotowanej przez rodzicw - pierogw, kompotu z suszek oraz sodkoci przy wtrze kold suchanych z pyty. Po pysznym posiku wsplnie piewano koldy oraz zaprezentowano fragmenty ,, Jaseek na wesoo'' w wykonaniu uczniw kl. III A. Wszyscy uczestnicy zgodnie z tradycj zostali obdarowani drobnymi upominkami. Akcent ten przypomnia o w. Mikoaju. Panowa niesamowity, magiczny , witeczny klimat, ktry z pewnoci na dugo pozostanie w pamici uczniw.
  
 

naucz.:  Elbieta Furmaniak


 

Zobacz galeri TUTAJ

Wigilia w Regionalnym Domu Tradycji Ludowych- KLASA IIIB

21 grudnia klasa III B gimnazjum uczestniczya w wigilijnym spotkaniu, do ktrego przygotowania  zaangaowani byli wszyscy trzecioklasici. Uczniowie rwno podzielili si obowizkami i do sprawy podeszli bardzo powanie. Kady, kto bra udzia w przygotowaniu wigilii, dosta konkretne zadania - przygotowa barszcz, uszka, pierogi, kompot z suszek, upiec ciasteczka i pierniczki, wykona dekoracje.

            Podczas organizowania wigilijnej wieczerzy wszyscy chcieli zachowa typowy dla tego wita wygld uroczystoci, a take, eby nie zabrako charakterystycznych boonarodzeniowych potraw i obrzdkw zwizanych z naszym rejonem.

             Dziewczta w ludowych strojach rzeszowskich przygotowyway na kuchni potrawy, chopcy za pomagali w  dekorowaniu stou. Na pocztku wigilii zosta odczytany fragment  Pisma witego, po czym wszyscy zaczli skada sobie  yczenia. Po tych tradycyjnych zwyczajach przyszed czas na poczstunek. Kadej z tych czynnoci towarzyszya ciepa, mia i witeczna atmosfera.

A. Wony

Zobacz galeri TUTAJ

 

Wigilia kl. IIa i kl.IIb w Regionalnym Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie

 Jest w moim kraju zwyczaj, e w dzie wigilijny,
             przy wzej
ciu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wsplnego
ami chleb biblijny,
   najtkliwsze przekazuj
c uczucia w tym chlebie.

                                                       Cyprian Kamil Norwid

17 grudnia 2015 r. uczniowie klas drugich wzili udzia w zorganizowanej przez wychowawczynie: Magorzat Kurzej i Dorot obod wigilii  w Regionalnym  Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli rodzice uczniw, ktrzy pomogli w przygotowaniu pysznych potraw i przepiknego wystroju stou wigilijnego,  ks. Damian Jacek oraz p. Zbigniew Lis.

Wigili rozpocz ksidz Damian zapaleniem wiecy oraz krtk refleksj o szukaniu przychodzcego Boga w naszym codziennym yciu. Ewangeli  w. ukasza odczyta ucze kl.IIb Mikoaj Kotowicz. Nastpnie wszyscy uczestnicy wigilii podzieli si opatkiem, skadajc sobie yczenia. Po tym wzruszajcym wydarzeniu uczniowie  zasiedli do stou, aby skosztowa wszystkich przygotowanych potraw. Wrd nich znalazy si tradycyjne polskie potrawy:  barszcz czerwony z uszkami, ryba, kompot z suszonych liwek, a take pierogi. Na stole pojawiy si rwnie smakowite drodowe ciastka i piernik. Uwietnieniem uroczystoci byo wsplne piewanie kold oraz zagranie ich na skrzypcach przez uczennice klasy IIa: Gabriel Czech i Kamil Adamus. Na zakoczenie witowania odbyy si ciekawe warsztaty - uczniowie wykonywali anioki, ktre zabrali do swoich domw. Spotkanie byo wspaniaym i niezapomnianym przeyciem.

                   

Magorzata Kurzeja

Zobacz galeri TUTAJ

I Gminne Midzygimnazjalne Zawody Pierwszej Pomocy

14 grudnia odby si w szkole I etap akcji pod nazw "I Gminne Midzygimnazjalne Zawody Pierwszej Pomocy". Przeprowadzona z inicjatywy wadz Gminy wilcza i firmy Res-Max akcja, skierowana jest do wszystkich uczniw klas gimnazjalnych z terenu Gminy wilcza i ma na celu propagowanie edukacji z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas warsztatw pod okiem ratownikw medycznych uczniowie klas drugich oceniani byli pod ktem umiejtnoci zachowania si na miejscu wypadku, stosowania rodkw ochrony osobistej, czynnoci ratunkowych w zalenoci od sytuacji, wsppracy zespoowej oraz postpowania w przypadku urazu. Tematyk wiodc warsztatw byy wiczenia z resuscytacji kreniowo-oddechowej, ktre cieszyy si duym zainteresowaniem i zaangaowaniem ze strony modziey. Wrd uczniw zostaa wyoniona grupa. Przystpi oni do II etapu zawodw, ktry odbdzie si ju wkrtce. A oto lista uczniw zakwalifikowanych do II etapu:

Z klasy II A :

Maksymilian Buda

Grzegorz Czachor

Kamila Chmiel

Emilia Marchlik

 

Z klasy II B

Weronika Pitek

Micha Kozubal

aneta Ziemniak

Aleksandra Baran

 

W. cibor

Zobacz galeri TUTAJ

 

Kko teatralne w Gadyszowie

Kko teatralne to cykliczne pitkowe spotkania osiemnastu pasjonatw teatru z klas 1-3 Gimnazjum Zespou Szk w Trzcianie. Tym razem w ramach integracji i przygotowa do Dnia Seniora 2016 postanowilimy wybra si w dniach 11-13 grudnia 2015 roku do Gadyszowa.

Miejscowo ta to niedua wioska w Beskidzie Niskim- 30 km od Gorlic tu przy granicy polsko- sowackiej. Gadyszw ma niezwykle bogat histori, dawniej mieszkao tam wiele emkw i lady ich kultury s widoczne rwnie dzi. Rwnie obecnie jzyk emkw jest obecny w szkole, w Gadyszowie uczy si go najwicej osb w Polsce.

W pitek wieczorem wyruszylimy w podr, niestety utknlimy w duym korku spowodowanym remontem drogi. Ale kto by myla, e si nudzilimy by w bdzie. piewy w busie pozwoliy zapomnie o mijajcym czasie i przymusowym postoju. Droga mina przyjemnie i ju wkrtce w Gadyszowie powitaa nas Mika pies pilnujcy Domu Pielgrzyma, w ktrym zamieszkalimy, poznalimy te Ksidza Proboszcza Artura Wesoowskiego - opiekuna Domu. Nadszed czas na wybr pokoi i rozpakowanie bagay. Nastpnie podzielimy si na grupy i pod przewodnictwem p. Janka, Marcina i Radka- opiekunw przygotowalimy kolacj. Tu po niej rozpoczlimy zmagania z naszym przedstawieniem. Poszo nam do dobrze, na tyle dobrze by o 23 pooy si spa.

Nadesza sobota. Wyspani i chtni do pracy i dalszych wyzwa ruszylimy przygotowa niadanie. Kolejnym punktem programu bya wizyta na szlaku cerkwi drewnianych, a dokadnie w Kwiatoniu- gdzie znajduje si pikna cerkiew wpisania na list dziedzictwa kulturowego UNESCO. Tam przewodnik przybliy nam histori tego niezwykego miejsca. Grupowe zdjcia i spacer powrotny do Gadyszowa byy kolejnym punktem dnia. Kolejne wyzwanie to akcja kuchenne rewolucje czyli zapiekanka makaronowa, ktr wykonalimy samodzielnie w dwch wersjach misnej i wegetariaskiej- wszyscy zjedli j ze smakiem. Dalej kolejna prba tym razem piosenek do wystpu ocen pozostawimy widzom Dnia Seniora, ktry ju wkrtce. Po prbie czas wolny i obowizkowa dla niektrych wycieczka do miejscowego sklepu tak  duego, e jak weszo pi osb to kolejka koczya si na zewntrz. Pniej cz z nas udaa si na Roraty do pobliskiego kocioa.

Wieczorem integrowalimy si przy ognisku tacach i wsplnym piewie przy dwikach gitary nieocenionej Natalii Kornak. Cisz nocn natomiast poprzedzi emocjonujcy film.

W niedziel niadanko, Msza wita i tradycyjne, wsplne przygotowanie obiadu, czyli walka z kotletami z kurczaka i mroonymi ziemniaczkami z znanej sieci dyskontu spoywczego, ktre usilnie nie chciay upiec si w naszym piekarniku, za to patelnia daa im rad. Mae opnienie gwarantowane.

Czas zwaszcza w tak dobrym towarzystwie niestety ucieka zbyt szybko. Po obiedzie spakowalimy si i ze zami w oczach poegnalimy si z Ksidzem Proboszczem, Mik i tym sympatycznym miejscem. Mamy nadziej, e jeszcze kiedy wrcimy do naszego Gadyszowa.

Klaudia Czubocha

Emilia Marchlik

Jan lczka

https://drive.google.com/folderview?id=0Bx7UOCUM_cVCY1phSUY5UWF0NDA&usp=drive_web&tid=0Bx7UOCUM_cVCS21yNFhxWWVZQmM

 

Chemiczne rewolucje Magdaleny G

8 grudnia uczniowie kl. IV-VI ogldali przedstawienie pt. Chemiczne rewolucje Magdaleny G. Szybka Kunegunda to szalona posta, ktra chemicznymi dowiadczeniami prbowaa zatuszowa braki wiedzy na temat zdrowego odywiania  i gotowania. Niestety trafia na powan rywalk Magdalen G., ktra o zdrowiu na talerzu wiedziaa bardzo duo. Swoj wiedz chtnie dzielia  si z zaproszonymi gomi /uczniami/. Kulinarne nowinki, o ktrych opowiedziaa zaciekawiy kadego, a wybuchy Kunegundy zadziwiy niejednego.  Podczas pokazu uczniowie spotkali si
 z niektrymi zwizkami i procesami chemicznymi:  perhydrol, jodek potasu, dyfuzja, zegar jodowy. Celem pokazu byo uwiadomienie uczniom, jak wan rol w naszym yciu odgrywa zdrowa ywno, oraz przyblienie wiata chemii i fizyki dziki eksperymentom chemicznym.

Magorzata Kurzeja

Zobacz galeri TUTAJ

 

Eksperymenty chemiczne

8 grudnia 2015 r. uczniowie kl.0-III ogldali  eksperymenty chemiczne w formie rymowanej bajki Kot w kuchni. Wystpoway w niej dwie osoby: sympatyczny kot i narrator. Kot przez cay czas prbowa gotowa, lecz jego starania koczyy si tylko eksperymentami chemicznymi. Dowiadczenia byy efektowne i widowiskowe i w peni bezpieczne. Celem bajki byo zgbienie wiata przyrody, jak rwnie zachcenie dzieci do odkrywania ju poznanych rzeczy na nowo. Mka ziemniaczana z dodatkiem wody (masa nienewtonowska)
 z powodzeniem zastpuje ciastolin, a butelka oleju, i kilka kropel farbki, rwnie znajdzie zastosowanie w nauce poprzez zabaw.

Magorzata Kurzeja

 

Wizyta Mikoaja w naszej szkole

Idzie Mikoaj
Idzie, idzie wity z dug siw brod,
a dwaj aniokowie za rce go wiod.
Nios w wielkich koszach:
sodziutkie pierniki, ciastka i cukierki,
lalki, onierzyki.
Kademu nad gow zota gwiazdka wieci,
id i szukaj samych grzecznych dzieci.

 

6 grudnia, jak dobrze kady wie, w. Mikoaj chodzi po wiecie rozdajc dzieciom prezenty. Rwnie nigdy nie zapomina o uczniach naszej szkoy i przyby do nas ju w pitek . Najpierw odwiedzi uczniw klas 0-III SP. Dzieci z niecierpliwoci czekay na przybycie dugo wyczekiwanego gocia. Zza uchylonych drzwi dochodziy podekscytowane dziecice gosy;
- Ju idzie, idzie! Sycha dzwonki! go w czerwonym stroju i czapce zmierza do klasy.
Dzieci radonie powitay go piosenkami, gono piewajc. Ale nie byo atwo otrzyma podarunek od Mikoaja. Kade dziecko wspomniany worek prezentw, musiao wykupi wierszem, piosenk, zagadk, itp. Dzieciaki z ogromn ciekawoci odpakowyway swoje upominki, a po tej szczliwej chwili, mogy zrobi sobie z Mikoajem pamitkowe zdjcie.
Na poegnanie zapieway miemu gociowi piosenk, po czym, Mikoaj obiecujc odwiedzi nas znowu w przyszym roku uda si do przedszkolakw. Nie zapomnia rwnie o uczniach klas IV - VI SP oraz  I - III gimnazjum czstujc ich sodkociami.
Po obdarowaniu wszystkich prezentami Mikoaj poegna si i odjecha, aby dalej rozdawa prezenty i sprawia innym tyle radoci co nam.

Zobacz galeri TUTAJ

Wyjazd klas I gimnazjum do ALO

Dnia 4.12.2015r. uczniowie I klas gimnazjum wybrali si na wycieczk do Akademickiego Liceum Oglnoksztaccego w Rzeszowie na spotkanie w ramach akcji Trzymaj form z ALO, realizowanej w ramach projektu Modzie Dla Miasta. Dziaania prozdrowotne w programie wspieraj medialnie aktorka Monika Mrozowska - prekursorka zdrowego odywiania oraz dziennikarka i gimnastyczka artystyczna - Mariola Bojarska Ferenc. Podczas warsztatw uczniowie mieli moliwo wasnorcznie wykona biokosmetyki, przyrzdzi zdrow ywno z kuchni molekularnej (np. owocowe elki, kawior, mrone chrupki czy spagetti), wzi udzia w kursie salsy i zajciach fitness, prowadzonych przez instruktorw oraz dokona badania skadu masy ciaa metod IBA. Uczniowie odwiedzajc sale tematyczne zbierali ziemniaczane piecztki, ktre pniej mogli wymieni na zdrowe upominki i gadety zachcajce do zdrowego trybu ycia. Wszyscy doskonale si bawili podczas wykonywania ukadu na stepach w rytm muzyki, inni wybrali kulinaria poznajc tajniki kuchni molekularnej opartej na naturalnych skadnikach, dla ciekawskich przygotowano badanie pomiaru tkanki tuszczowej w poszczeglnych partiach ciaa. Wyniki byy bardzo zaskakujce. Dla aktywnych przygotowano pokaz chodzenia na linie. Nie zabrako odwanych, ktrzy zmierzyli si z wasnym lkiem i swoj rwnowag. Po zakoczeniu warsztatw udalimy si na sal wykadow w WSIiZ, gdzie odby si pokaz filmu z wywiadem z Monik Mrozowska aktork znan z telewizyjnych seriali i Mariola Bojarsk-Ferenc, ktra zachca widzw TVP2 w Pytaniu na niadanie do aktywnego spdzania czasu wolnego czasu. Nastpnie wszyscy obejrzeli prezentacj multimedialn i wysuchali prelekcji nt. zdrowego odywiania, ktra dotyczya prawidowego komponowania codziennego jadospisu dla nastolatka oraz zasad racjonalnego odchudzania opartego na waciwym doborze produktw, a nie na godwce, suplementach czy synnych dietach. Okazao si, i popularne wglowodany, jak ziemniaki, czy makaron s nieodzowne w codziennej diecie. Dowiedzielimy si, e warzywa mona je bezkarnie, a owoce, ze wzgldu na du zawarto cukrw prostych, dozwolone s w iloci nieprzekraczajcej 0,5 kg na dzie /3 jabka/. Poznalimy kaloryczno popularnych wrd modziey posikw tzw. Fastfoodw. Na koniec brawami podzikowalimy organizatorom za profesjonalne przygotowanie spotkania.

Agnieszka Maozi

 

Zobacz galeri TUTAJ

Zobacz galeri TUTAJ

 
 

XIII edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego
pod hasem Zaczarowani szko


Jake ubogi byby wiat
Bez sztuki, rda wzrusze
To najpikniejszy ycia kwiat
Sztuka ksztatuje nam dusze


Zaczarowani szko...
24 listopada br. w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji z siedzib w Trzcianie odbya si XIII edycja konkursu sztuki recytatorskiej. Temat zwizany ze szko okaza si bardzo interesujcy, gdy w eliminacjach szkolnych wzio udzia bardzo duo uczestnikw ze szk podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy wilcza. Ostatecznie, w finale konkursu, znalazo si 20 uczestnikw z czterech szk ( z Zespou Szk w Bratkowicach, wilczy, Rudnej Wielkiej i Trzciany). Na spotkanie przybyli rwnie zaproszeni gocie: pan Adam Dziedzic- wjt Gminy wilcza, pani Zofia Dziedzic naczelny redaktor czasopisma Trzcionka, pani Maria Stokosa emerytowana polonistka, znajca kultur piknego sowa, pani Dorota Madej - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, pani Dorota Jdral- pracownik biblioteki w Trzcianie oraz wsporganizatorzy konkursu -dyrekcja Zespou Szk w Trzcianie- pani Zofia Draus i dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzib w Trzcianie- pan Adam Majka. Jury w skadzie:
 pani Zofia Dziedzic
 pani Maria Stokosa
 pani Dorota Jdral
oceniaa wystpy uczniw w dwch kategoriach: poezja recytowana i mae formy teatralne, biorc pod uwag wybr utworu, indywidualn interpretacj, dykcj oraz oglny wyraz artystyczny.
Cao konkursu prowadzili uczniowie Zespou Szk w Trzcianie - Kamila Szeliga i Krzysztof Wony. Podczas przerwy uczestnicy konkursu mogli obejrze prezentacj multimedialn przygotowan na 140 - lecie istnienia placwki owiatowej w Trzcianie.
Uczestnicy konkursu przygotowali szerok gam utworw podejmujcych temat szkoy tj. List w sprawie polonistw, O czym marzy dziewczyna Ewy Lipskiej, Nauka Juliana Tuwima, Do modych Adama Asnyka, fragmenty Pamitnika jedynaczki, Nauczyciel Jzefa Barana, W klasie ks. Jana Twardowskiego oraz krtkie scenki teatralne pt. Szkoa i my, Zaczarowani szko i fragment Dynastii Miziokw.
Modzi artyci, aktorzy bez wikszych problemw poradzili sobie z interpretacj i wyborem przygotowanych utworw. Myl, e wynikao to z faktu, i szkoa dla dzieci i modziey bya tematem bardzo im znanym. To tam modzi ludzie spdzaj przecie wikszo swojego czasu, tam poznaj nowe wiadomoci, rozwijaj swoje zainteresowania, ale rwnie ksztatuj swoj osobowo, zawieraj nowe przyjanie, czy sympatie.
Emocje pokonkursowe...
Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali si odwag, a take w niektrych przypadkach ekspresj przekazu recytowanych wierszy czy scenek teatralnych. Komisja miaa nieatwe zadanie, gdy wyoni laureatw z tak licznego i perfekcyjnie przygotowanego grona modziey gimnazjalnej, a take uczniw szk podstawowych wymagao duszych obrad w tym zakresie. Ostatecznie jury wyrnio nastpujcych laureatw, przyznajc rwnie wyrnienia i miejsca ex aequo.
W kategorii poezja recytowana,
I MIEJSCE zdobyy uczennice:
 Ola Janiszewska z Zespou Szk w wilczy
 Anna Sodziska z Zespou Szk w Trzcianie
II MIEJSCA zajy:
 Martyna Janczewska z Zespou Szk w Rudnej Wielkiej
 Michalina Gazda z Zespou Szk w wilczy
III MIEJSCA otrzymali:
 Gabriela Kurnyta z Zespou Szk w wilczy
 Karol Bachrz z Zespou Szk w Rudnej Wielkiej
wyrnienia przyznano:
 Adrianowi Depie z Zespou Szk w wilczy
 Magdalenie Maderze z Zespou Szk w Rudnej Wielkiej
 Zuzannie Leko z Zespou Szk w wilczy.
W kategorii maa forma teatralna, wyrnienia i nagrody otrzymali:
 I MIEJSCE- Zespo Szk w Trzcianie (Izabela Kreps, Gabriela Rogala, Klaudia Czubocha, Damian Dziedzic i Marcin Jankowski) za spektakl Szkoa i my,
 II MIEJSCE Zespo Szk w Bratkowicach( .......) za inscenizacj Zaczarowani szko,
 III MIEJSCE Zespo Szk w Rudnej Wielkiej (Maksymilian Kulczycki i Krystian Bednarz) za przedstawienie fragmentu Dynastii Miziokw.

Przewodniczca komisji konkursowej - pani Zofia Dziedzic, podsumowujc wystpy uczniw, stwierdzia, e poziom recytacji by bardzo wysoki. Zwrcia uwag, i cieszy fakt, e uczniowie czsto przedstawiali wizj szkoy w sposb komiczny, zabawny. Przypomniaa modym recytatorom, i dokonujc wyboru sztuki, poezji powinni zdawa sobie spraw, co chc przekaza publicznoci. Powinni stara si wczu w tekst, a potem popracowa nad sposobem mwienia, prawidowym, wyranym wymawianiu sw, poprawnym frazowaniu, intonacji i logicznym akcentowaniu wyrazw. U podstaw recytacji ley bowiem waciwa artykulacja wszystkich elementw wyrazu. Po odczytaniu werdyktu komisji konkursowej wjt gminy wilcza - pan Adam Dziedzic oraz dyrektor Zespou Szk w Trzcianie - pani Zofia Draus wrczyli laureatom nagrody ksikowe i pamitkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali rwnie drobne upominki.


Jak pokona trem?
Pod koniec konkursu -pan Adam Dziedzic, dzikujc za tak liczne przybycie uczniom i ich opiekunom, zwrci uwag, i sztuka recytacji jest wartoci sam w sobie, ale te istotnym elementem ksztatowania pozytywnych uczu w stosunku do ojczystego jzyka i budzenia zainteresowania kultur w ogle. Poprawne wysawianie, umiejtno przemawiania czy wystpowania przed szersz publicznoci odgrywa take du rol w codziennym obcowaniu z innymi ludmi- sposb mwienia jest przecie pierwsz legitymacj czowieka.


XIV edycja konkursu ju za rok...

Nastpny konkurs recytatorski ju za rok, zapraszamy do wzicia udziau w XIV edycji konkursu- Gimnazjalne spotkania z poezj/ze sztuk. W imieniu wszystkich organizatorw serdecznie gratulujemy uczniom, ktrzy zmierzyli si z interpretacj tekstw o szkole. Przede wszystkim skadamy najwiksze podzikowania nauczycielom oraz opiekunom, dziki ktrym modzie moga przygotowa si do konkursu i wystpi przed publicznoci. Dzikujemy rwnie wszystkim sponsorom nagrd - GCKSi R pod patronatem Wjta Gminy wilcza oraz Gminnej Bibliotece Publicznej. Mamy nadziej, e na nastpny konkurs rwnie licznie przybd uczniowie z terenu gminy wilcza.

 


Anna Wony - polonistka Zespou Szk w Trzcianie


 

Zobacz galeri TUTAJ

Andrzejki w klasach I - III SP

Andrzejki s wspania okazj do zabawy. W naszej szkole, jak co roku, uczniowie z klas I-III miay swoje klasowe andrzejki. Dzieci poznay tradycje wrb andrzejkowych, a  nastpnie podczas zabawy, wrd salw miechu  odgadyway swoj przyszo. Bya wrba z butami, z symbolami, nakuwanie serc z imionami oraz losowanie przyszych zawodw. Wszystkie zabawy budziy mnstwo emocji i radoci. Kady mg pozna swoj przyszo. Czas pomidzy wrbami urozmaicay konkursy, tace przy muzyce i sodki poczstunek. Dzieci bawiy si wspaniale i ju  z niecierpliwoci czekaj na nastpne andrzejki za rok.

 

Zobacz galeri TUTAJ

 

 

Oryginalna dyskoteka ANDRZEJKOWA

Z inicjatywy Samorzdu Uczniowskiego dnia 24.11.2015r. na sali gimnastycznej odbya si dyskoteka andrzejkowa. Warunkiem uczestnictwa w zabawie byo przygotowanie tematycznych strojw zgodnie z motywami przewodnimi w poszczeglnych grupach wiekowych. W klasach IV-VI SP uczniowie wcielili si w rol bohaterw bajek i bani. Na parkiecie w rytm muzyki disco bawili si krlowie, ksiniczki, rycerze, czarownice, sympatyczne kotki, myszki, misie, pantery i wiele innych postaci. Zabaw uatrakcyjni Pan Janek, ktry przygotowa szereg ciekawych ukadw tanecznych, ktre porway w tany wszystkich. Podczas zabawy nie zabrako take elementw tradycji i zorganizowano stoisko z wrbami andrzejkowymi, ktre cieszyo si duym powodzeniem. Kady bowiem by ciekawy, kim bdzie w przyszoci. Na koniec rozstrzygnito konkurs na najlepiej przebran klas, zwycizc okazaa si klasa IV i w nagrod otrzymaa dzie bez pytania . Kolejn grup wiekow, ktra bawia si na dyskotece bya modzie z klas I-III gimnazjum. Ich zabawa odbywaa si pod hasem Lata 60`, 70`, 80`. Byy to lata szczeglne dla modego pokolenia tamtej epoki, to czas wyraania buntu i formowania si rnych subkultur modzieowych t.j. hipisi, punki, hippopowcy, rockersi. Ich styl sta si inspiracj dla naszej modziey, ktra spisaa si na szstk i wzorowo odzwierciedlia klimat tamtych lat.. Przez sal dumnie paradoway gimnazjalistki w strojach w stylu dzieci kwiaty, chopcy wzorowali si na dentelmenach z lat 60. Zabawa rozpocza si sesj zdjciow, ktra pomoga wyoni najlepiej przebran klas. Jak przystao na motyw przewodni dominoway przeboje zespow The Beatles, Abba, Czerwone Gitary, Modern Talking, Lady Pank i inne. Po raz kolejny okazao si, e muzyka czy pokolenia. Wszyscy uczestnicy dyskoteki doskonale si bawili. Nie obeszo si bez integracyjnego taca tzw. Belgijki, podczas ktrego taczyli wszyscy, nawet nauczyciele. Na zakoczenie ogoszono wyniki konkursu. Zwyciyy ex aequo klasy IIb i IIa. Dyskoteka udaa si i wszyscy dobrze si bawili,
a Samorzd Uczniowski wraz z opiekunami Agnieszk Maozi, Janem lczk i Ann Wony ju zapowiada szereg niespodzianek na zabaw karnawaow.
 

Agnieszka Maozi

Zobacz galeri TUTAJ

Konkurs Piknego Czytania

21 listopada w sali Domu Ludowego w Mrowli odbya si IV edycja Konkursu Piknego Czytania zorganizowana przez Wjta Gminy wilcza i Gminn Bibliotek Publiczn w wilczy z/s w Trzcianie. W konkursie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich szk naszej gminy. Gocinnie czytali Pan Wjt Adam Dziedzic, Pan Sawomir Styka wicewjt gminy i Pan Przewodniczcy Rady Gminy Piotr Wanat.
Oto laureaci tego konkursu
Kategoria klas I-III
1 miejsce Eryk Wites
2 miejsce Aleksandra Wisz
3 miejsce Faustyna Drozd
wyrnienie: Filip Szot oraz Mikoaj Kotowicz
Kategoria klas IV-VI
1 miejsce Ola Janiszewska ex aequo Monika Kuniar
2 miejsce Kinga Jarosz
3 miejsce Karol Zagrodnik
Kategoria klas gimnazjalnych:
1 miejsce Joanna Grendysa ex aequo Karol Bachrz
2 miejsce Weronika Jamio ex aequo Bartomiej Ba
 

Zobacz galeri TUTAJ

Wywiadwka

19-11-2015r. odbya si w naszej szkole nowatorska, niecodzienna wywiadwka. Gocilimy wadze gminy wilcza: Pana Wjta Adama Dziedzica, radnego powiatu rzeszowskiego Pana Sawomira Mika oraz radnych gminy wilcza Panw Jerzego Stokos i Kazimierza Polaka.

Zebranym zaprezentowalimy program artystyczny, ktry by przedstawiony przez uczniw naszej szkoy z okazji wita Niepodlegoci. Tym samym przekonalimy rodzicw, e mona wsplnie i radonie przeywa niepodlego jednoczenie wychowujc najmodszych w duchu patriotyzmu i poszanowania wartoci narodowych.

Prezentacja multimedialna przygotowana przez Samorzd Uczniowski pod opiek Pani Agnieszki Szumilas ukazaa zebranym dorobek szkoy, sukcesy i wydarzenia oraz dziaalno gospodarcz placwki w biecym roku szkolnym.

Pan Wjt Adam Dziedzic w swoim wystpieniu nawiza do patriotyzmu i roli rodzica  w wychowaniu modego pokolenia. Pogratulowa szkole sukcesw, przedstawi dokonania placwki zarwno dydaktyczne jak i wychowawcze. Zapowiedzia dalsz wspprac i konwencj wsplnych spotka.

 

Zobacz galeri TUTAJ

 

I spotkanie ze Szko Muzyczn YAMAHA

17 listopada 2015 r. w naszej szkole uczniowie kl. 0-III uczestniczyli  w pierwszym z cyklu czterech audycji muzycznych prowadzonych przez muzykw ze Szkoy Muzycznej Yamaha
w Rzeszowie. Celem zaj jest rozbudzanie zainteresowa muzyk poznanie ronych instrumentw oraz
zapoznanie z  wybranymi tematami  z dziedziny muzyki. Na spotkaniu muzycy zaprezentowali rne instrumenty klawiszowe: pianino elektryczne, keyboard, DJX oraz syntetyzator. W sposb wesoy i dowcipny wprowadzili uczniw  w tajniki muzyki. Uczniowie mieli okazj do wokalnych wystpw. Spotkanie cieszyo si ogromnym zainteresowaniem. Z niecierpliwoci czekamy na kolejn audycj muzyczn.

                                                                                                                                                                                          Magorzata Kurzeja 

Pokazy z robotyki i kryminalistyki

Dnia 13.11.2015 roku w naszej szkole odbyy si niecodzienne spotkania z nauk. Studenci informatyki i robotyki oraz kryminalistyki Politechniki Rzeszowskiej przygotowali dla uczniw pokazy z dziedziny robotyki i wprowadzili nas w tajniki kryminalistyki. Uczniowie mieli okazj pozna zasady dziaania maych robotw, ktre poruszay si same wzbudzajc zachwyt wrd uczniw. Te mae urzdzenia zadziwiy wszystkich swoj sprawnoci
i kosmicznym wygldem. Modzi konstruktorzy tumaczyli zasady ich dziaania
i podkrelali ogromny wkad swojej pracy nad efektem kocowym tych urzdze. Uwiadomili nam, e czujniki, lasery, podczerwie, wizki wiata, inteligentne domy to elementy codziennego ycia, ktre nas otacza. Podziwialimy robota, ktry segregowa kulki odrniajc ich kolory, robota, ktry reagowa na ruch i wita si z widzami. Wszystkie mechaniczne stworki sprawiy uczniom ogrom radoci. Najbardziej zachwycon pokazem grup widzw okazali si najmodsi uczestnicy pokazu z klas I-III SP. Okrzyki radoci przy kadym prezentowanym robociku nie miay koca, a studenci zostali wrcz zasypani lawin pyta od ciekawskich obserwatorw.
Jestemy peni uznania dla pomysowoci i wiedzy ich konstruktorw. Zajcia z kryminalistyki rozpoczy si od dwch zabaw ruchowych majcych na celu przyblienie tematyki warsztatowej. Pani detektyw wsplnie z uczniami zdefiniowaa pojcie: kryminalistyka za pomoc burzy mzgw. Pady nastpujce sowa: przestpstwa, dedukcja, tropy, lady. Uczniowie poznali znaczenie terminw: chelioskopia badanie ladw ust, adermatoglifia brak linii papilarnych, gantiskopia badanie ladw
z rkawiczek, traseologia -  badanie ladw obuwia, opon pojazdw, balistyka badanie pociskw, mechanoskopia badanie rozbitych szyb, daktyloskopia badanie odciskw palcw, a waciwie odbi linii papilarnych. W dalszej czci spotkania studentka pokazaa uczniom min.: biae i czarne cyfry, ktre ustawia si na miejscu zdarzenia przestpstwa, pdzelki z rnorakim wosiem, np. z wiewirki, marabuta czy wkna szklanego, proszek
z glinem. Pniej poprosia czterech chtnych uczniw do wykonania zadania, ktre polegao na cigniciu odbi linii papilarnych  ze szklanki i zabezpieczeniu ich w foliach daktyloskopijnych. Najpierw modzie musiaa energicznie potrze domi, by wydoby si z nich pot, nastpnie pozostawi lady palcw na szklance, dalej pdzelkami ze specjalnym proszkiem potrze szklane naczynie, przyklei folie, odklei i zadanie zostao wykonane. Odbicia wasnych i niepowtarzalnych linii papilarnych  podekscytowani uczniowie wzili ze sob, gdy s ich wasnoci. Ostatnie zadanie dla widzw tego pokazu dotyczyo cigania odciskw caych doni z biaej kartki. Czterech chtnych uczniw potaro donie, po czym odcisno je na czystej, biaej kartce. Nastpnie za pomoc aplikatura (pdzelka) magnetycznego z proszkiem magnetycznym kolistymi i delikatnymi ruchami wykryli wasne lady, ktre zatrzymali na pamitk.

Zobacz galeri TUTAJ

Akademia z okazji 11 listopada

11 listopada to dla nas, Polakw, jedna z najwaniejszych dat w kalendarzu. Wanie wtedy obchodzimy Narodowe wito Niepodlegoci. To wanie 11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborw, nasz kraj znw pojawi si na mapie Europy. Wspomnianego dnia, synny polski przywdca i dziaacz niepodlegociowy Jzef Pisudski, zosta Naczelnym Dowdc Wojsk Polskich, a przebywajce na naszych ziemiach oddziay obcych onierzy, zaczy si z nich wycofywa. Ponownie moglimy zacz si cieszy ze swojego wasnego domu Polski, ktra przez wiele lat zawaszczona bya przez Rosj, Prusy i Austri.

Polska mogaby nigdy nie odzyska niezalenoci, gdyby nie niezomno wielu naszych przodkw, ktrzy przelali krew za utracon Ojczyzn. Pomimo usilnych prb naszych nieprzyjaci, ktrzy walczyli ze wszystkim, co wie si z naszym narodem, nie zdoano zabi ducha polskoci. Ani Niemcom, ani Rosjanom nie udao si narzuci naszym rodakom swojej kultury i jzyka w ramach tzw. procesw rusyfikacji i germanizacji. Polacy odzyskujc niepodlego po ponad 100 latach niebytu co jest fenomenem na skal globaln po raz kolejny udowodnili za, e s jednym z najbardziej niestrudzonych i najbardziej dumnych narodw wiata.

Co by si stao, gdyby nie bohaterstwo przodkw, ktrzy walczyli o nasz niepodlego? Dzi prawdopodobnie nie mwilibymy w jzyku polskim; nie moglibymy pewnie te demonstrowa dumy z naszych narodowych symboli flagi oraz goda pastwowego; a wielkie czyny, jakich dokonywali Polacy na przestrzeni wiekw, zostayby zapomniane. Polska mogaby przepa na zawsze.
 

Zobacz galeri TUTAJ

Wycieczka do Wilczej Woli

19. 10. 2015r. korzystajc z urokw jesiennej pogody, uczniowie klasy 2 a i 2 b SP wybrali si na wycieczk autokarow do Izby Rybackiej w Wilczej Woli.
Po godzinnej podry dojechali na miejsce, gdzie zostali bardzo uprzejmie powitani przez waciciela i pracownikw zagrody. Poznali tam histori karpia, jak wyglda jego hodowla, wysuchali bajk o zotej rybce. Wsplnie gotowali zup rybn w kocioku nad ogniskiem. Ogromn przyjemno sprawi im spacer nad zalew, oraz wdrwka ciek ekologiczn, w czasie ktrej uczniowie z ciekawoci obserwowali las w jego jesiennej krasie, gromadzili rne dary lasu, wielu udao si znale nawet grzyby. By czas na wspln zabaw na placu zabaw. Ogldnli eksponaty muzealne w kciku rybackim oraz lasowiackim - poszerzajc wiedz na temat ich wykorzystania w przeszoci. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w warsztatach plastycznych lepili z masy solnej zwierzta yjce w rodowisku wodnym, a nastpnie je ozdabiali i kolorowali farbami. Po wsplnym posiku nadszed czas na powrt do Trzciany. Wracali weseli i szczliwi. Wilcza Wola na dugo pozostanie w pamici drugoklasistw.
 

Zobacz galeri TUTAJ

 

Warsztaty w ZSTW

10 padziernika 2015r. uczniowie klas III gimnazjum, naszej szkoy uczestniczyli w warsztatach zawodowych zorganizowanych przez Zesp Szk Techniczno - Weterynaryjnych w Trzcianie.
Celem warsztatw byo przyblienie uczniom kilku atrakcyjnych i poszukiwanych zawodw w przeddzie wyboru przez nich dalszego kierunku ksztacenia. Na samym pocztku uczniowie mieli moliwo uczestniczenia w pokazach straackich.
Nastpnie koordynator imprezy pani pedagog mgr Ludwika Oleksak zapoznaa uczniw z zasadami przeprowadzenia warsztatw. Uczniowie zostali podzieleni na 4 zespoy, wedug nastpujcych kategorii tematycznych:

Kategoria I - YWIENIE

Kategoria II - FRYZJERSTWO

Kategoria III - WETERYNARIA

Kategoria IV - GEODEZJA

Kady zesp wykonywa przydzielone mu zadania wraz z opiekunami - nauczycielami ZSTW. Nad wszystkim czuwa nauczyciel okrelonego zawodu.
Kocowym akcentem warsztatw by poczstunek, ktry zosta przygotowany przez uczestnikw warsztatw i ich starszych kolegw z Technikum ywienia i Usug Gastronomicznych.
Szkolenie zawodowe dostarczyo wielu niezapomnianych wrae naszym gimnazjalistom.
 

Zobacz galeri TUTAJ

 
Patriotyzm oznacza umiowanie tego, co ojczyste: umiowanie historii, tradycji,
jzyka czy samego krajobrazu ojczystego.
Jest to mio, ktra obejmuje rwnie dziea rodakw i owoce ich geniuszu (...)
Ojczyzna jest dobrem wsplnym wszystkich obywateli i jako taka,
jest te wielkim obowizkiem.
/ Jan Pawe II Pami i tosamo/

 

Wychowanie patriotyczne zawsze penio bardzo wan rol w polskim szkolnictwie. Ksztatowanie postaw patriotycznych suy bowiem identyfikacji narodowej i kulturowej. Przygotowuje uczniw do ycia w spoeczestwie.
Patriotyzm wyraa si w przywizaniu do swej Ojczyzny, ziemi rodzinnej, obyczajw oraz kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, ktrzy j tworzyli.
Ogromnym wyzwaniem dla polskiej szkoy, jest wychowanie dzieci i modziey w duchu poszanowania naszej tosamoci narodowej. Mamy wity obowizek wpoi im to, co zostao przekazane nam, ksztatujc w nich przywizanie do tradycyjnych wartoci. Jestemy to winni zarwno naszym przodkom, jak i modym, ktrych musimy obroni przed zepsuciem wtaczanym do Polski pod pozorem nowoczesnoci.
Olbrzymi rol w procesie wychowania powinna odgrywa szkoa, dla ktrej edukacja patriotyczna musi w kocu sta si jednym z kluczowych priorytetw. Polityka, ktrej celem jest wpajanie modziey poczucia dumy narodowej, prowadzona jest z pozytywnym skutkiem w ogromnej czci wiata. Jako nard, ktry w historii by niejednokrotnie pozbawiony wasnego pastwa, powinnimy zadba o to w sposb szczeglny.
I tak to si dzieje w naszej szkole i gminie. Z inicjatywy samorzdowcw i Wjta Gminy wilcza Pana Adama Dziedzica odremontowano w Trzcianie na cmentarzu Grb nieznanego onierza legionisty i brygady legionw polskich 1914-1918. Zrobiony by z lastriko, ktre w wyniku upywu czasu i warunkw atmosferycznych popkao, kruszyo si i odpryskiwao. W zwizku z powyszym dokonano remontu nagrobka przy utrzymaniu dotychczasowej formy, ksztatu i treci tablicy inskrypcyjnej. Wykonano go z granitu. Dodatkowo uoono kostk brukow wok nagrobka. Renowacj grobu przeprowadzi Zakad Pogrzebowo Kamieniarski EDEN Zbigniew Ku - cena brutto 4.489,50 z.
rodki pozyskano od Wojewody Podkarpackiego w ramach powierzenia zada i opieki nad cmentarzami i mogiami wojennymi na zasadzie porozumienia zawartego midzy Wojewod Podkarpackim a Gmin wilcza.
1.listopada 2015r miejscowy proboszcz ks. Janusz Winiarski dokona powicenia odremontowanego nagrobka. Uczniowie ZS w Trzcianie w tym dniu penili honorow wart wraz z uczniami przynalecymi do Plutonu ZS Strzelec w Bratkowicach. Zapalili take symboliczne znicze i zoyli wieniec. Take delegacja samorzdowcw na czele z Wjtem gminy wilcza Panem Adamem Dziedzicem uhonorowaa pami polegych zoeniem wieca na odnowionym Grobie Nieznanego onierza. Szkoa w Trzcianie zadbaa take o witeczn dekoracj odnowionego nagrobka.

W tym dniu nie zapomniano take o innych mogiach na miejscowym cmentarzu. Wychowankowie trzciaskiej szkoy pod opiek nauczycieli historii i jzyka polskiego uporzdkowali, udekorowali oraz zapalili znicze na grobach ; Lotnikw walczcych w Anglii, na grobie onierza Amii Andersa Juchy, na grobie byego dyrektora szkoy Edmunda Banickego. Honorowa warta bya peniona przez pluton Strzelcw take na grobach onierzy polegych w obronie Ojczyzny.
Udekorowano i zapalono znicze przy Pomniku Konstytucji 3 maja oddajc tym samym hod mieszkacom Trzciany polegym za wolno Ojczyzny w latach 1914- 1920.

Z. Draus

Zobacz galeri TUTAJ


 

Energylandia

W padzierniku uczniowie II klas gimnazjum pod opiek pani Iwony Mikosz i pana Jakuba Grodeckiego udali si na dwudniow wycieczk. Nasza przygoda z Energylandi rozpocza si od wizyty w parku rozrywki, ktry zlokalizowany jest w piknej i malowniczej okolicy,
w miejscowoci Zator. Na terenie parku uczniowie korzystali z ponad 30 rnego rodzaju nowoczesnych urzdze i atrakcji typu rollercoastery i karuzele acuchowe. Jak na nowoczesny park rozrywki przystao wszystkie one zachwycaj tematycznymi i kolorowymi  aranacjami. Specjalnie dla kadego urzdzenia przygotowana bya audio-wizualna scenografia, ktra zachwycia wszystkich. Niezy ubaw mielimy podczas ogldania seansu
w kinie 7D. Punktem kulminacyjnym caodziennego pobytu w parku by wycig samochodowy. Nastrj radoci i dobrej zabawy udzieli si take opiekunom, ktrzy doczyli do uczniw podczas rywalizacji na torze. W tej konkurencji nie byo przegranych. Wszyscy
z umiechem na twarzy triumfowali i cieszyli si ze zwycistwa. Czas bardzo szybko min
i nikt nie chcia opuszcza placu zabaw. Wieczorem ca grup udalimy si na nocleg do schroniska modzieowego w Grodzisku. Kolejny dzie przynis kolejne wraenia, udalimy si bowiem do Krakowa. W Ogrodzie Dowiadcze im. Stanisawa Lema pod opiek pana przewodnika obejrzelimy z zaciekawieniem urzdzenia, ktre pozwoliy nam zrozumie tajniki fizyki. Na koniec wzilimy udzia w wybuchowej lekcji, podczas ktrej poznalimy zjawiska naukowe zwizane z mierzeniem prdkoci rozchodzenia si dwiku. Zmczeni, ale bardzo szczliwi udalimy si nastpnie na spacer Traktem Krlewskim do Rynku.
Ta cz wycieczki zwizana bya z tematyk innowacji pedagogicznej  "Bliej swoich korzeni poznajemy histori Polski i Europy", ktr realizujemy w klasie II gimnazjum. Wszyscy jednogonie stwierdzili, e wyjazd by bardzo udany i zadeklarowali, e na pewno przyjad w to miejsce jeszcze raz. Peni pozytywnych wrae, wrcilimy do Trzciany.

 

Iwona Mikosz

Zobacz galeri TUTAJ

 
 

Spotkanie z Franklinem

27 padziernika 2015 roku dzieci ze Szkoy Podstawowej w Trzcianie miay okazj spotka si z bohaterem kolorowej serii bajeczek dla dzieci Franklinem, ktry zabra ich w wiat przygd przeywanych przez niego i jego przyjaci.
Posta sympatycznego, zielonego wia powstaa w 1986 r. w Kanadzie. Stworzyy go autorka Paulette Bourgeois i ilustratorka ksiek Brenda Clark. Franklin dotar take do Polski, gdzie zajo si nim bielskie wydawnictwo Debit wydajc kilkadziesit opowiastek o jego przygodach.
Dzieci z kl. 0 wraz wychowawcami na spotkanie z Franklinem uday si do Biblioteki Publicznej w Trzcianie. Uczniowie klas I i II gocili Franklina w szkole. Bajkowy wik zachca dzieci do czytania i odwiedzin w bibliotece. Spotkanie poprowadzia Pani Dorota Jdral z Biblioteki Publicznej w Trzcianie. Dzieci zapoznay si z zasadami korzystania z biblioteki, wysuchay ksieczki Franklin i ksika z biblioteki, porozmawiay o przygodach Franklina z zagubion lektur. Dzieci dzieliy si swoimi uwagami i spostrzeeniami. Znalaz si rwnie czas na weso zabaw z wikiem oraz ogldanie wystawy ksiek o Franklinie.
Na zakoczenie uczniowie zrobili sobie pamitkowe zdjcia z sympatycznym wikiem i otrzymali w prezencie drobne upominki.
Myl, e dugo bdziemy wspomina odwiedziny sympatycznego gocia. To by bardzo miy dzie
.

Zobacz galeri TUTAJ

 

Ksiki naszych marze

 Ksika jest marzeniem, ktre trzymasz w doniach!
Neli Gaiman


 

Moemy kupowa ksiki naszych marze. Gmina wilcza podpisaa umow dotacyjn z Podkarpackim Kuratorem Owiaty w Rzeszowie na realizacj rzdowego programu Ksiki naszych marze w roku szkolnym 2015/2016.
Dotacja dla szkoy w Trzcianie to kwota 2170 z i 20% czyli 542,50 z wkadu wasnego, ktry w formie darowizny zosta przekazany Gminie wilcza przez Rad Rodzicw ZS w Trzcianie. Chcemy zatem bardzo serdecznie podzikowa rodzicom za wsparcie tej piknej i wanej idei, jak jest promocja czytelnictwa wrd dzieci i modziey.
Kwota 2 712,50 z umoliwi nam zakup nowoci wydawniczych i atrakcyjnych ksiek do biblioteki szkolnej, ktre speni cho w niewielkim stopniu oczekiwania dzieci i modziey.
Lista ksiek to wynik konsultacji z ca spoecznoci szklon oraz Bibliotek Publiczn
w Trzcianie. To pozycje o tematyce bliskiej wspczesnym dowiadczeniom dzieci oraz ich indywidualnym zainteresowaniom. To lektury chtnie czytane i polecane przez innych. Chcemy nadal rozwija kompetencje czytelnicze uczniw oraz wyrabia i pogbia nawyk czytania oraz inspirowa do twrczego dziaania. Nowoczesna i odpowiednio wyposaona biblioteka to podstawa sukcesw edukacyjnych uczniw.
Program Ksiki naszych marze poprzedzi Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020, w ktrym rwnie mamy nadziej uczestniczy.
 

 

Zote  Medale za Dugoletni Sub

W rod 14 padziernika 2015r. w sali kina "Helios" w Galerii Rzeszw odbyy si Wojewdzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystoci Pani Magorzata Chomczyk-migielska Wojewoda Podkarpacki, pni Krystyna Skowroska Pose na Sejm RP i Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Owiaty odznaczyli Pani Dyrektor Zofi Draus oraz Pani Halin Pleniak nauczyciela historii "Zotym Medalem za Dugoletni Sub".
"Medal za Dugoletni Sub" przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrod za wzorowe, wyjtkowo sumienne wykonywanie obowizkw wynikajcych z pracy zawodowej w subie Pastwa. Zote Medale otrzymao 44 osoby z Podkarpacia.
Wrd licznie przybyych goci w uroczystoci udzia wzili take parlamentarzyci, komendanci i dowdcy sub mundurowych, rektorzy wyszych uczelni, a take przedstawiciele wadz administracyjnych i samorzdowych oraz zwizkw zawodowych. Spotkanie uwietni wystp Kwartetu Gitarowego Zespou Pastwowych Szk Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemylu.

Zobacz galeri TUTAJ

 

14 padziernika 2015 r. w naszej szkole

14 padziernika to wito wszystkich nauczycieli, pedagogw i pracownikw owiaty. Dzie Edukacji Narodowej przypomina o najlepszych tradycjach intelektualnych naszego narodu. Nagradza si wwczas zasuonych nauczycieli w podzikowaniu za ich trud i powicenie w ksztaceniu modego pokolenia. 14 padziernika jest take tym dniem w roku, kiedy gbiej zastanawiamy si nad rol nauczyciela w edukacji i wychowaniu modego pokolenia.
Oby cudze dzieci uczy - to chiskie przysowie najlepiej obrazuje, jak wielkim wyzwaniem bywa praca nauczyciela. To wanie z myl o nauczycielach ju po raz 43 w caej Polsce obchodzony jest Dzie Edukacji Narodowej.
Dzie Nauczyciela to dobra okazja by - nie jak zazwyczaj ocenia - ale doceni prac pedagogw i spojrze na ich trud ze zrozumieniem.
W naszej szkole Nagrody Dyrektora otrzymao 5 nauczycieli: P. Joanna Gajewska-Zbek, P. Dorota Majka, P. Monika Woowiec, P. Anna Wony, P. Teresa Zagulska.
Nagrod Wjta Gminy wilcza otrzymaa P. dyrektor Zofia Draus.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i yczymy dalszych sukcesw w pracy zawodowej.
W ZS w Trzcianie wito Edukacji obchodzone byo uroczycie. Caa spoeczno szkolna miaa okazj wysuchania piknej, refleksyjnej audycji przez radiowze dedykowanej wszystkim pracownikom owiaty. Zorganizowano take dla pracownikw i emerytw wsplne wyjcie do Filharmonii Podkarpackiej na sztuk teatraln Dwie powki pomaraczy.
Na rce Pani Dyrektor wpyny liczne yczenia dla nauczycieli i pracownikw owiaty a take nauczycieli emerytw m.inn od Rady Rodzicw ZS w Tzcianie, miejscowych radnych, byej wieloletniej przewodniczcej RR P. E. Hajduk od wsppracujcych ze szko instytucji i organizacji.
Dzikujemy!

Zobacz galeri TUTAJ 

 

Dzie Pierwszaka

12 padziernika 2015 r. o godzinie 9.00 w naszej szkole odbyo si uroczyste wczenie dzieci rozpoczynajcych nauk w klasie I do grona uczniw Szkoy Podstawowej w Trzcianie. lubowanie poprzedziy konkursy, zabawy ruchowe, wiersze i piosenki wykonane przez uczniw, a potwierdzajce ich umiejtnoci szkolne. W niezwykle podniosej atmosferze, w piknie udekorowanej sali lekcyjnej, przed pocztem sztandarowym, pierwszaki luboway by dobrymi Polakami, godnie reprezentowa szko, swym zachowaniem i nauk sprawia rado rodzicom i nauczycielom. Po zoeniu lubowania pani dyrektor Zofia Draus dokonaa symbolicznego pasowania na ucznia, dotykajc owkiem ramion swoich podopiecznych. yczya sukcesw w nauce oraz zapewniaa o pomocy i opiece w szkole i poza ni. Do ycze doczya si z-ca dyrektora pani Grayna Raska oraz wychowawczyni pani Renata Misiuda. Ukoronowaniem aktu pasowania byo wrczenie pamitkowych dyplomw oraz sodki poczstunek przygotowany przez rodzicw. Na zakoczenie tego miego dnia pierwszoklasici wesoo bawili si przy muzyce.

Rodzicom gratulujemy tak wspaniaych pociech, a pierwszakom yczymy wielu sukcesw w murach naszej szkoy.

Zobacz galeri TUTAJ 

 

Sprztanie nagrobkw

Jak co roku jesieni, uczniowie Zespou Szk w Trzcianie pod opiek mgr Haliny Pleniak uporzdkowali groby na cmentarzu w Trzcianie. Tym razem byli to uczniowie z kka historycznego z kl. V SP i dwie uczennice z kl. IIa G. Usprztane zostay nagrobki m.in. onierzy oraz kierownika szkoy.

Zobacz galeri TUTAJ

 

OTRZSINY GIMNAZJALISTW

6 padziernika br. w sali 2014 Zespou Szk w Trzcianie odbyy si dugo oczekiwane otrzsiny pierwszoklasistw. Jak si okazao, nie tak atwo mona byo zosta penoprawnym czonkiem Gimnazjum nr 3. Uczniowie, eby zasuy sobie na to zaszczytne miano, musieli wykaza si rnymi umiejtnociami, zmagajc si w najdziwniejszych konkurencjach. Ich wyczyny byy oceniane przez jury w skadzie: pan Jan lczka - opiekun Samorzdu oraz dwie uczennice klas III gimnazjum.
Na pocztku pierwszoklasici odmwili uroczyste lubowanie, po czym organizatorzy, czyli Samorzd Uczniowski wraz z opiekunami - paniami: Agnieszk Maozi, Ann Wony oraz panem Janem lczk, po zaprezentowaniu harmonogramu imprezy, zaprosili wszystkich do wsplnej zabawy.
W dalszej czci uczniowie mogli si przekona, ktry z przedstawicieli poszczeglnych klas lubi sodkoci, bowiem zadanie polegao na zjedzeniu serka Danio bez uycia rk! Tym razem klasa 1a nie miaa sobie rwnych!
Pniej przyszli gimnazjalici wzili udzia w specjalnym quizie dotyczcym naszej szkoy. Jak si okazao, pierwszoklasici musz si jeszcze wiele nauczy...Trudnym zadaniem okazao si wymienienie polskich Noblistw w dziedzinie literatury, czy podanie autora hymnu polskiego. Na szczcie, nasze koleanki i koledzy zdyli ju pozna m. in. imi i nazwisko Pani Dyrektor, wiedz, e nasza szkoa nie ma patrona, a biblioteka znajduje si w starej czci szkoy. Odpowiadajc na pytania, kada klasa zdobywaa kolejne punkty. Quiz zosta rwnie przygotowany dla wychowawcw klas pierwszych. Pani Agnieszka Maozi i pani Izabela Sito usyszay po cztery pytania dotyczce uczniw. Okazao si, e nauczycielki wietnie znaj swoich podopiecznych! Doskonale wiedz, m. in., ile lekcji tygodniowo maj pierwszoklasici, ilu chopcw uczszcza do ich klasy, kto ma najwiksz absencj oraz ilu gimnazjalistw dojedza do szkoy autobusem.
Kolejne konkurencje polegay na namalowaniu karykatury wychowawcy oraz ozdobieniu ich rk farbami w sposb kreatywny i oryginalny. Tym razem jury docenio prac reprezentantw klasy 1b, przyznajc im wiksz liczb punktw. Trzeba przyzna, e modzie wykazaa si niemaym talentem plastycznym!
Po podliczeniu wszystkich punktw okazao si, e zwycistwo przypado w udziale klasie 1a, ktra pokonaa klas przeciwn tylko jednym punktem. W zwizku z tym pani Maozi- opiekunka Samorzdu Uczniowskiego- ogosia remis, a tym samym nagroda - jeden dzie bez pytania- przypada dwm klasom.
Na koniec, by zosta stuprocentowym gimnazjalist, naleao wzi udzia w szkolnym karaoke. I tak otrzsiny 2015 przeszy do historii Nastpne ju za rok.

Zobacz galeri TUTAJ

 

 

MIDZYNARODOWY MIESIC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

 

Wycieczka klas I i III a SP do Przychojca

 

     W dniu 2 padziernika 2015 roku uczniowie  z  klasy  I  i  III a  SP  wyjechali  na wycieczk do Edukacyjnego Gospodarstwa  Agroturystycznego ,,Pod Lip'' w Przychojcu    k/ Leajska, o specyficznym, skansenowym charakterze. Zajcia poprowadzia wacicielka  gospodarstwa  -  p. Czesawa Zawadzka.
     Uczestnicy wycieczki zwiedzili zabytkowe, wiejskie chaupy, ich wntrza, wystrj,  meble,  przedmioty codziennego uytku, kaflowe piece, tradycyjny piec chlebowy, dawne dziecice zabawki. Pani Czesia opowiedziaa dzieciom o  sprzcie gospodarstwa domowego,  yciu i zajciach ludzi w dawnych czasach. Dzieci oglday, zwiedzay  wystawk ozdb bibukowych (kwiatki z bibuy, pajki wiszce u poway w izbach) oraz ogromne palmy wielkanocne.
      Dzieci ze smakiem zjady na drugie niadanie wiejski chleb z miodem, bd smalcem  w zalenoci od ochoty, popijajc go gorc herbat.
      Nastpnie uczniowie wzili udzia w warsztatach nt. ,,Od ziarenka do bochenka''. Zostali zapoznani z czynnociami i sprztem zwizanym z obrbk zboa, od siewu do pozyskania mki (etapami powstawania chleba, arnami do mielenia ziarna np. pszenicy). Chtni uczniowie mielili ziarno w arnach, a otrzyman mk mogli zabra w woreczkach do domu. Dzieci przebrane w fartuszki, czapki, czepki wyrabiay ciasto na proziaki (podpomyki), wakoway go i wykraway je foremkami o rnym ksztacie. Proziaki pieczone byy  w tradycyjnym piecu chlebowym przez p. Zawadzk w zabytkowej chaupie, a nastpnie zjedzone ze smakiem przez dzieci.
      Dzieci miay okazj zobaczy krliki, koz. barana, indyki, kury, koguty. Ogromn atrakcj dla dzieci byo te wchodzenie po drabinie do domku Baby Jagi, jazda na maych, dawnych rowerkach, wsplne woenie si wzkiem z dyszlem , moliwo przebierania si za rne postacie bajkowe. Parada w strojach ,,prosto z bajki '' pozwolia dzieciom przenie si w wiat bajkowy. Podczas zabaw byo mnstwo pozytywnych emocji, okrzykw radoci. Zwolennicy gry w pik mieli  czas, by wykaza si swoimi umiejtnociami.
      Po wyczerpujcych grach i zabawach na wieym powietrzu oraz zajciach uczniowie posilili si pysznymi ruskimi pierogami. Wszyscy uczestnicy zadowoleni, peni pozytywnych wrae wrcili do Trzciany.
      Bya to udana, ciekawa, tania wycieczka.
 

Zobacz galeri TUTAJ

 

 
 

DZIE CHOPAKA -DNIEM DENTELMENA

W naszej szkole 30. wrzenia obchodzono Dzie Chopaka. Z tej okazji Samorzd Uczniowski przygotowa konkurs na najlepszego dentelmena w poszczeglnych grupach wiekowych. Oczywicie gosoway dziewczyny, biorc pod uwag yczliwo, uprzejmo i kultur bycia modych mczyzn. Najsympatyczniejszymi chopcami w szkole okazali si:
 z klasy IV -
 z klasy V - Kacper Kaczmarzyk oraz Dawid Pitek
 z klasy VI - Maciej Kozubal
 z klasy I gimnazjum - Wiktor Wony
 z klasy II gimnazjum - Jakub Lech
 z klasy III gimnazjum - Maciej Zakrzewski
Zwycizcy zostali nagrodzeni koron, szarf z napisem: klasowy dentelmen i sodk niespodziank. Dziewczta z Samorzdu Uczniowskiego obdarowyway rwnie sodkociami - panw - nauczycieli.
Oprcz tego na lekcji wychowawczej, w kadej klasie, dziewczyny przygotoway prezenty, z czego wszyscy jubilaci cieszyli si, co byo wida na przerwach. Nauczyciele w tym dniu starali si nie pyta chopcw. Przez szkolny radiowze dziewczta zoyy najserdeczniejsze yczenia wszystkim chopcom i przybliyy krtk histori Ich wita. Dzie Chopca powsta, prawdopodobnie przez analogi do Dnia Kobiet. Jak podaje angielska wikipedia: "International Men's Day" by po raz pierwszy obchodzony w 1999 roku na wyspach Trinidad i Tobago.
Take w Polsce nie ma zupenej zgodnoci co do dnia, w ktrym naley obchodzi ww. wito. Wikszo rde podaje 30. wrzenia, ale niektre wskazuj na 10. marca, przy czym 30. wrzenia czciej spotykamy si z nazw "Dzie Chopaka", podczas gdy 10. marca z nazw "Dzie Mczyzny".
Dziewczyny maj nadziej, e chopcy zrewanuj si 8 marca- na Dzie Kobiet.
 

,,Aquapark- wiat wodnej rozrywki

            Dnia 29. wrzenia br. uczniowie Zespou Szk w Trzcianie wraz z nauczycielami - opiekunami Samorzdu Uczniowskiego wybrali si do  Parku Wodnego w  Krakowie. Autobus wyjecha spod szkoy koo godziny 7:30, powrt za mia miejsce koo godziny 18:30.

Znany nam dobrze, z poprzednich wyjazdw, Park Wodnej Rozrywki, po raz kolejny dostarczy nam wiele wrae i emocji. Wszyscy dobrze si bawili, poczwszy od podopiecznych do opiekunw. Kady ucze znalaz co dla siebie.  Zjedalnie wszelkiego rodzaju oblegane byy przez modzie, atrakcje takie jak rwca rzeka, fala, cinaki do wspinaczki, tor przeszkd cieszyy si zainteresowaniem wrd zarwno starszej jak i modszej czci grupy. Mionicy relaksu wygrzewali si w jacuzzi. Uczniowie nie mogli zapomnie rwnie o brodziku, w ktrym znajdowa si statek pirata oraz atrakcje dla starszych w pomniejszonej wersji.

           Po zakoczonej zabawie uczniowie udali si do przebieralni, po czym zjedli dugo wyczekiwany posiek. Droga powrotna mina bardzo szybko. Wyjazd by dla nas wietn zabaw, rwnie aktywnym wypoczynkiem. Mamy nadziej, e bdzie coraz wicej tak interesujcych, a zarazem propagujcych ruch, wycieczek szkolnych.

 

V wiatowy Dzie Tabliczki Mnoenia /WMTDay/


W pitek 25 wrzenia 2015 roku nasza szkoa wczya si do midzynarodowej akcji pt. V wiatowy Dzie Tabliczki Mnoenia /WMTDay/. Jest to midzynarodowa akcja, ktra ma na celu zachcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnoenia po dugich wakacjach, a take uwiadomienie, i znajomo tabliczki mnoenia jest niezbdna
w yciu codziennym.
Tegorocznemu witu tabliczki przywiecao haso: Modsi sprawdzaj, czy starsi tabliczk mnoenia znaj.
Poprzez wspln zabaw, czymy si z ludmi na caym wiecie. Chcemy propagowa zasadno uczenia si tabliczki mnoenia, a take poznawania matematyki. Musimy pamita, e przedmiot ten towarzyszy nam przez cae ycie -w kadej chwili -kiedy patrzymy na zegarek, wstukujemy numer telefonu, liczymy kieszonkowe. Wszdzie otaczaj nas liczby, musimy umie sobie z nimi radzi, dlatego warto zna tabliczk mnoenia.
Obchody wiatowego Dnia Tabliczki Mnoenia wzbudziy w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziy ch zdrowej rywalizacji . Gratulujemy Mistrzom, dzikujemy Ekspertom, Egzaminatorom i wszystkim uczestnikom.
Uczniowie klas IV-VI szkoy podstawowej i I-III gimnazjum mieli okazj uczestniczy
w konkursie i zaprezentowa swoje umiejtnoci w rozwizywaniu rnych amigwek, zagadek matematycznych, sprawdzajcych przy okazji znajomo tabliczki mnoenia.
W kategorii szkoy podstawowej przyznane zostay miejsca i wrczono nagrody:
I miejsce Szymon Oleszak kl. Vb
II miejsce Zuzanna Bednarz klasa IV
III miejsce Martyna Rodzo klasa Vb
W kategorii gimnazjum przyznane zostay miejsca i wrczono nagrody:
I miejsce Justyna Czech kl. IIb
II miejsce Weronika Pitek klasa IIb
III miejsce Kinga Gierlak klasa IIb
Gratulujemy wszystkim zwycizcom i dzikujemy wszystkim biorcym udzia w konkursie za powicony czas.
Tabliczkowa wiedza sprawdzana bya rwnie ju 17 wrzenia na spotkaniu wywiadowczym przez Komisje Egzaminacyjne MT tworzone przez uczniw. Skad komisji:
- z klasy Ia gimnazjum - eksperci: Wiktor Wony, Jan Stawarz, Zuzanna Pitek, Maciej Smt.
Egzaminatorzy:
- z klasy VI: Anna Sodziska
- z klas pitych: Aleksandra Walkosz-Berda, Martyna Rodzo, Aleksandra Borek, Kamila Kreps.
Komisja egzaminowaa osoby dorose, ktre chciay sprawdzi swoj znajomo tabliczki mnoenia: rodzicw, nauczycieli. Wybierali oni losy w trzech kategoriach z 5 przypadkami mnoenia, a nastpnie udzielali odpowiedzi. Dla niektrych bya to stresujca niespodzianka. Doroli popisali si przed dziemi doskona znajomoci tabliczki mnoenia, a uczniowie mieli wielk satysfakcj, e s egzaminatorami.
Wszyscy, ktrzy zdali egzamin, otrzymali odznak potwierdzajc znajomo tabliczki mnoenia, gratulacje od egzaminatorw oraz mogli wylosowa sobie nagrod.
Obchody wiatowego Dnia Tabliczki Mnoenia wzbudziy w uczniach i dorosych wiele pozytywnych emocji, pobudziy ch do rywalizacji.
Wszystkim gratulujemy wiedzy i odwagi !
Tym, ktrym si nie udao zda egzaminu, zachcamy do powtrzenia tabliczki mnoenia i przystpienia ponownie ju za rok.


Opracowaa: Dorota Majka

Zobacz galeri TUTAJ 
 

 

Szkoa taca A&G Dstudio Dance w naszej szkole

We wtorek  22 wrzenia  na sali gimnastycznej naszej szkoy odby si pokaz tacw street dance. Instruktorzy ze szkoy taca A&G Dance Studio w Rzeszowie zaprezentowali style hip hop, breakdance, popping, locking, house i krumping. Wszyscy uczniowie mieli moliwo uczestniczenia w pokazach i wietnie si przy tym bawili.

Zobacz galeri TUTAJ

 

Uroczyste rozpoczcie roku szkolnego 2015/2016

"... I nowa bije ju godzina,

Nowy rok szkolny si zaczyna
Ju czeka szkoa i koledzy,
I w ksikach zasb nowej wiedzy
Jan BrzechwaZ okazji rozpoczynajcego si roku szkolnego 2015/16  yczymy wszystkim uczniom, by zdobywanie wiedzy byo fascynujc przygod, odkrywaniem nauki i jej praw, ale te odnajdywaniem siebie, rozwojem wasnych uzdolnie i zainteresowa.

Niech szkoa bdzie dla Was take miejscem radoci i wielu przyjani.

Szanownej Dyrekcji, Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoy yczymy, by by to rok spokojnej pracy, dajcej satysfakcj osobist i uznanie otoczenia.

Rodzicom za yczymy, by ten nowy rok szkolny przynis wiele nadziei zwizanych z przyszoci ich dzieci.

Zobacz galeri TUTAJ 

 

wersje jzykowe

 

herby szkoy

 

posiadamy certyfikat

   

Posiadamy Certyfikat Rejonowej Sieci Szk Promujcych Zdrowie

 

Uzyskalimy Krajowy Certyfikat  Sieci Szk Promujcych Zdrowie

Uzyskalimy Wojewdzki Certyfikat  Sieci Szk Promujcych Zdrowie

 

uczestniczymy w programie

 

uczestniczymy w programie

 
 

nasza miejscowo na mapie

 

Przewz uczniw zapewnia

 

 Posiadamy Now Pracownie (Linuksow)

 
Nasz stron odwiedzono
razy

30

Trzciana 2006 Wszelkie prawa zastrzeone (WM)