ZESPӣ SZKӣ w Trzcianie,   36-071 Trzciana 168,   tel. (017) 85 14 094,  e-mail: zs.trzciana@intertele.pl

o szkole

Informacje
Historia
Grono Pedagogiczne
Informacje Dyrektora
Rada Rodzicw
Samorzd Uczniowski
Podzia lekcji
Dzwonki
Zota Ksiga
Wykaz podrcznikw
Dla Rodzicw
Dla Uczniw
Gazetka szkolna
Szkolny chr
Kalendarz roku szkolnego
Wycieczki
Nasze prace
Projekty edukacyjne
Galeria
Dyplomy i wyrnienia
Wystawy szkolne
Szkoa Promujca Zdrowie
Biblioteka szkolna
Ewaluacja
RDTL
 

miejscowo

o Trzcianie
Zabytki
Centrum Kultury
Parafia w Trzcianie
 

inne

Organ prowadzcy
Zamwienia publiczne
Linki
 

informacja

Gmina wilcza przystpia do konkursu
"Zdrowa Gmina"

Aktualnoci

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

XIII edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego
pod hasem Zaczarowani szko


Jake ubogi byby wiat
Bez sztuki, rda wzrusze
To najpikniejszy ycia kwiat
Sztuka ksztatuje nam dusze


Zaczarowani szko...
24 listopada br. w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji z siedzib w Trzcianie odbya si XIII edycja konkursu sztuki recytatorskiej. Temat zwizany ze szko okaza si bardzo interesujcy, gdy w eliminacjach szkolnych wzio udzia bardzo duo uczestnikw ze szk podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy wilcza. Ostatecznie, w finale konkursu, znalazo si 20 uczestnikw z czterech szk ( z Zespou Szk w Bratkowicach, wilczy, Rudnej Wielkiej i Trzciany). Na spotkanie przybyli rwnie zaproszeni gocie: pan Adam Dziedzic- wjt Gminy wilcza, pani Zofia Dziedzic naczelny redaktor czasopisma Trzcionka, pani Maria Stokosa emerytowana polonistka, znajca kultur piknego sowa, pani Dorota Madej - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, pani Dorota Jdral- pracownik biblioteki w Trzcianie oraz wsporganizatorzy konkursu -dyrekcja Zespou Szk w Trzcianie- pani Zofia Draus i dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzib w Trzcianie- pan Adam Majka. Jury w skadzie:
 pani Zofia Dziedzic
 pani Maria Stokosa
 pani Dorota Jdral
oceniaa wystpy uczniw w dwch kategoriach: poezja recytowana i mae formy teatralne, biorc pod uwag wybr utworu, indywidualn interpretacj, dykcj oraz oglny wyraz artystyczny.
Cao konkursu prowadzili uczniowie Zespou Szk w Trzcianie - Kamila Szeliga i Krzysztof Wony. Podczas przerwy uczestnicy konkursu mogli obejrze prezentacj multimedialn przygotowan na 140 - lecie istnienia placwki owiatowej w Trzcianie.
Uczestnicy konkursu przygotowali szerok gam utworw podejmujcych temat szkoy tj. List w sprawie polonistw, O czym marzy dziewczyna Ewy Lipskiej, Nauka Juliana Tuwima, Do modych Adama Asnyka, fragmenty Pamitnika jedynaczki, Nauczyciel Jzefa Barana, W klasie ks. Jana Twardowskiego oraz krtkie scenki teatralne pt. Szkoa i my, Zaczarowani szko i fragment Dynastii Miziokw.
Modzi artyci, aktorzy bez wikszych problemw poradzili sobie z interpretacj i wyborem przygotowanych utworw. Myl, e wynikao to z faktu, i szkoa dla dzieci i modziey bya tematem bardzo im znanym. To tam modzi ludzie spdzaj przecie wikszo swojego czasu, tam poznaj nowe wiadomoci, rozwijaj swoje zainteresowania, ale rwnie ksztatuj swoj osobowo, zawieraj nowe przyjanie, czy sympatie.
Emocje pokonkursowe...
Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali si odwag, a take w niektrych przypadkach ekspresj przekazu recytowanych wierszy czy scenek teatralnych. Komisja miaa nieatwe zadanie, gdy wyoni laureatw z tak licznego i perfekcyjnie przygotowanego grona modziey gimnazjalnej, a take uczniw szk podstawowych wymagao duszych obrad w tym zakresie. Ostatecznie jury wyrnio nastpujcych laureatw, przyznajc rwnie wyrnienia i miejsca ex aequo.
W kategorii poezja recytowana,
I MIEJSCE zdobyy uczennice:
 Ola Janiszewska z Zespou Szk w wilczy
 Anna Sodziska z Zespou Szk w Trzcianie
II MIEJSCA zajy:
 Martyna Janczewska z Zespou Szk w Rudnej Wielkiej
 Michalina Gazda z Zespou Szk w wilczy
III MIEJSCA otrzymali:
 Gabriela Kurnyta z Zespou Szk w wilczy
 Karol Bachrz z Zespou Szk w Rudnej Wielkiej
wyrnienia przyznano:
 Adrianowi Depie z Zespou Szk w wilczy
 Magdalenie Maderze z Zespou Szk w Rudnej Wielkiej
 Zuzannie Leko z Zespou Szk w wilczy.
W kategorii maa forma teatralna, wyrnienia i nagrody otrzymali:
 I MIEJSCE- Zespo Szk w Trzcianie (Izabela Kreps, Gabriela Rogala, Klaudia Czubocha, Damian Dziedzic i Marcin Jankowski) za spektakl Szkoa i my,
 II MIEJSCE Zespo Szk w Bratkowicach( .......) za inscenizacj Zaczarowani szko,
 III MIEJSCE Zespo Szk w Rudnej Wielkiej (Maksymilian Kulczycki i Krystian Bednarz) za przedstawienie fragmentu Dynastii Miziokw.

Przewodniczca komisji konkursowej - pani Zofia Dziedzic, podsumowujc wystpy uczniw, stwierdzia, e poziom recytacji by bardzo wysoki. Zwrcia uwag, i cieszy fakt, e uczniowie czsto przedstawiali wizj szkoy w sposb komiczny, zabawny. Przypomniaa modym recytatorom, i dokonujc wyboru sztuki, poezji powinni zdawa sobie spraw, co chc przekaza publicznoci. Powinni stara si wczu w tekst, a potem popracowa nad sposobem mwienia, prawidowym, wyranym wymawianiu sw, poprawnym frazowaniu, intonacji i logicznym akcentowaniu wyrazw. U podstaw recytacji ley bowiem waciwa artykulacja wszystkich elementw wyrazu. Po odczytaniu werdyktu komisji konkursowej wjt gminy wilcza - pan Adam Dziedzic oraz dyrektor Zespou Szk w Trzcianie - pani Zofia Draus wrczyli laureatom nagrody ksikowe i pamitkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali rwnie drobne upominki.


Jak pokona trem?
Pod koniec konkursu -pan Adam Dziedzic, dzikujc za tak liczne przybycie uczniom i ich opiekunom, zwrci uwag, i sztuka recytacji jest wartoci sam w sobie, ale te istotnym elementem ksztatowania pozytywnych uczu w stosunku do ojczystego jzyka i budzenia zainteresowania kultur w ogle. Poprawne wysawianie, umiejtno przemawiania czy wystpowania przed szersz publicznoci odgrywa take du rol w codziennym obcowaniu z innymi ludmi- sposb mwienia jest przecie pierwsz legitymacj czowieka.
XIV edycja konkursu ju za rok...

Nastpny konkurs recytatorski ju za rok, zapraszamy do wzicia udziau w XIV edycji konkursu- Gimnazjalne spotkania z poezj/ze sztuk. W imieniu wszystkich organizatorw serdecznie gratulujemy uczniom, ktrzy zmierzyli si z interpretacj tekstw o szkole. Przede wszystkim skadamy najwiksze podzikowania nauczycielom oraz opiekunom, dziki ktrym modzie moga przygotowa si do konkursu i wystpi przed publicznoci. Dzikujemy rwnie wszystkim sponsorom nagrd - GCKSi R pod patronatem Wjta Gminy wilcza oraz Gminnej Bibliotece Publicznej. Mamy nadziej, e na nastpny konkurs rwnie licznie przybd uczniowie z terenu gminy wilcza.

 


Anna Wony - polonistka Zespou Szk w Trzcianie


 

Zobacz galeri TUTAJ

 

Oryginalna dyskoteka ANDRZEJKOWA

Z inicjatywy Samorzdu Uczniowskiego dnia 24.11.2015r. na sali gimnastycznej odbya si dyskoteka andrzejkowa. Warunkiem uczestnictwa w zabawie byo przygotowanie tematycznych strojw zgodnie z motywami przewodnimi w poszczeglnych grupach wiekowych. W klasach IV-VI SP uczniowie wcielili si w rol bohaterw bajek i bani. Na parkiecie w rytm muzyki disco bawili si krlowie, ksiniczki, rycerze, czarownice, sympatyczne kotki, myszki, misie, pantery i wiele innych postaci. Zabaw uatrakcyjni Pan Janek, ktry przygotowa szereg ciekawych ukadw tanecznych, ktre porway w tany wszystkich. Podczas zabawy nie zabrako take elementw tradycji i zorganizowano stoisko z wrbami andrzejkowymi, ktre cieszyo si duym powodzeniem. Kady bowiem by ciekawy, kim bdzie w przyszoci. Na koniec rozstrzygnito konkurs na najlepiej przebran klas, zwycizc okazaa si klasa IV i w nagrod otrzymaa dzie bez pytania . Kolejn grup wiekow, ktra bawia si na dyskotece bya modzie z klas I-III gimnazjum. Ich zabawa odbywaa si pod hasem Lata 60`, 70`, 80`. Byy to lata szczeglne dla modego pokolenia tamtej epoki, to czas wyraania buntu i formowania si rnych subkultur modzieowych t.j. hipisi, punki, hippopowcy, rockersi. Ich styl sta si inspiracj dla naszej modziey, ktra spisaa si na szstk i wzorowo odzwierciedlia klimat tamtych lat.. Przez sal dumnie paradoway gimnazjalistki w strojach w stylu dzieci kwiaty, chopcy wzorowali si na dentelmenach z lat 60. Zabawa rozpocza si sesj zdjciow, ktra pomoga wyoni najlepiej przebran klas. Jak przystao na motyw przewodni dominoway przeboje zespow The Beatles, Abba, Czerwone Gitary, Modern Talking, Lady Pank i inne. Po raz kolejny okazao si, e muzyka czy pokolenia. Wszyscy uczestnicy dyskoteki doskonale si bawili. Nie obeszo si bez integracyjnego taca tzw. Belgijki, podczas ktrego taczyli wszyscy, nawet nauczyciele. Na zakoczenie ogoszono wyniki konkursu. Zwyciyy ex aequo klasy IIb i IIa. Dyskoteka udaa si i wszyscy dobrze si bawili,
a Samorzd Uczniowski wraz z opiekunami Agnieszk Maozi, Janem lczk i Ann Wony ju zapowiada szereg niespodzianek na zabaw karnawaow.
 

Agnieszka Maozi

Zobacz galeri TUTAJ

Konkurs Piknego Czytania

21 listopada w sali Domu Ludowego w Mrowli odbya si IV edycja Konkursu Piknego Czytania zorganizowana przez Wjta Gminy wilcza i Gminn Bibliotek Publiczn w wilczy z/s w Trzcianie. W konkursie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich szk naszej gminy. Gocinnie czytali Pan Wjt Adam Dziedzic, Pan Sawomir Styka wicewjt gminy i Pan Przewodniczcy Rady Gminy Piotr Wanat.
Oto laureaci tego konkursu
Kategoria klas I-III
1 miejsce Eryk Wites
2 miejsce Aleksandra Wisz
3 miejsce Faustyna Drozd
wyrnienie: Filip Szot oraz Mikoaj Kotowicz
Kategoria klas IV-VI
1 miejsce Ola Janiszewska ex aequo Monika Kuniar
2 miejsce Kinga Jarosz
3 miejsce Karol Zagrodnik
Kategoria klas gimnazjalnych:
1 miejsce Joanna Grendysa ex aequo Karol Bachrz
2 miejsce Weronika Jamio ex aequo Bartomiej Ba
 

Zobacz galeri TUTAJ

Wywiadwka

19-11-2015r. odbya si w naszej szkole nowatorska, niecodzienna wywiadwka. Gocilimy wadze gminy wilcza: Pana Wjta Adama Dziedzica, radnego powiatu rzeszowskiego Pana Sawomira Mika oraz radnych gminy wilcza Panw Jerzego Stokos i Kazimierza Polaka.

Zebranym zaprezentowalimy program artystyczny, ktry by przedstawiony przez uczniw naszej szkoy z okazji wita Niepodlegoci. Tym samym przekonalimy rodzicw, e mona wsplnie i radonie przeywa niepodlego jednoczenie wychowujc najmodszych w duchu patriotyzmu
i poszanowania wartoci narodowych.

Prezentacja multimedialna przygotowana przez Samorzd Uczniowski pod opiek Pani Agnieszki Szumilas ukazaa zebranym dorobek szkoy, sukcesy i wydarzenia oraz dziaalno gospodarcz placwki w biecym roku szkolnym.

Pan Wjt Adam Dziedzic w swoim wystpieniu nawiza do patriotyzmu i roli rodzica  w wychowaniu modego pokolenia. Pogratulowa szkole sukcesw, przedstawi dokonania placwki zarwno dydaktyczne jak i wychowawcze. Zapowiedzia dalsz wspprac i konwencj wsplnych spotka.

 

Zobacz galeri TUTAJ

 

 

Pokazy z robotyki i kryminalistyki

Dnia 13.11.2015 roku w naszej szkole odbyy si niecodzienne spotkania z nauk. Studenci informatyki i robotyki oraz kryminalistyki Politechniki Rzeszowskiej przygotowali dla uczniw pokazy z dziedziny robotyki i wprowadzili nas w tajniki kryminalistyki. Uczniowie mieli okazj pozna zasady dziaania maych robotw, ktre poruszay si same wzbudzajc zachwyt wrd uczniw. Te mae urzdzenia zadziwiy wszystkich swoj sprawnoci
i kosmicznym wygldem. Modzi konstruktorzy tumaczyli zasady ich dziaania
i podkrelali ogromny wkad swojej pracy nad efektem kocowym tych urzdze. Uwiadomili nam, e czujniki, lasery, podczerwie, wizki wiata, inteligentne domy to elementy codziennego ycia, ktre nas otacza. Podziwialimy robota, ktry segregowa kulki odrniajc ich kolory, robota, ktry reagowa na ruch i wita si z widzami. Wszystkie mechaniczne stworki sprawiy uczniom ogrom radoci. Najbardziej zachwycon pokazem grup widzw okazali si najmodsi uczestnicy pokazu z klas I-III SP. Okrzyki radoci przy kadym prezentowanym robociku nie miay koca, a studenci zostali wrcz zasypani lawin pyta od ciekawskich obserwatorw.
Jestemy peni uznania dla pomysowoci i wiedzy ich konstruktorw. Zajcia z kryminalistyki rozpoczy si od dwch zabaw ruchowych majcych na celu przyblienie tematyki warsztatowej. Pani detektyw wsplnie z uczniami zdefiniowaa pojcie: kryminalistyka za pomoc burzy mzgw. Pady nastpujce sowa: przestpstwa, dedukcja, tropy, lady. Uczniowie poznali znaczenie terminw: chelioskopia badanie ladw ust, adermatoglifia brak linii papilarnych, gantiskopia badanie ladw
z rkawiczek, traseologia -  badanie ladw obuwia, opon pojazdw, balistyka badanie pociskw, mechanoskopia badanie rozbitych szyb, daktyloskopia badanie odciskw palcw, a waciwie odbi linii papilarnych. W dalszej czci spotkania studentka pokazaa uczniom min.: biae i czarne cyfry, ktre ustawia si na miejscu zdarzenia przestpstwa, pdzelki z rnorakim wosiem, np. z wiewirki, marabuta czy wkna szklanego, proszek
z glinem. Pniej poprosia czterech chtnych uczniw do wykonania zadania, ktre polegao na cigniciu odbi linii papilarnych  ze szklanki i zabezpieczeniu ich w foliach daktyloskopijnych. Najpierw modzie musiaa energicznie potrze domi, by wydoby si z nich pot, nastpnie pozostawi lady palcw na szklance, dalej pdzelkami ze specjalnym proszkiem potrze szklane naczynie, przyklei folie, odklei i zadanie zostao wykonane. Odbicia wasnych i niepowtarzalnych linii papilarnych  podekscytowani uczniowie wzili ze sob, gdy s ich wasnoci. Ostatnie zadanie dla widzw tego pokazu dotyczyo cigania odciskw caych doni z biaej kartki. Czterech chtnych uczniw potaro donie, po czym odcisno je na czystej, biaej kartce. Nastpnie za pomoc aplikatura (pdzelka) magnetycznego z proszkiem magnetycznym kolistymi i delikatnymi ruchami wykryli wasne lady, ktre zatrzymali na pamitk.

Zobacz galeri TUTAJ

Akademia z okazji 11 listopada

11 listopada to dla nas, Polakw, jedna z najwaniejszych dat w kalendarzu. Wanie wtedy obchodzimy Narodowe wito Niepodlegoci. To wanie 11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborw, nasz kraj znw pojawi si na mapie Europy. Wspomnianego dnia, synny polski przywdca i dziaacz niepodlegociowy Jzef Pisudski, zosta Naczelnym Dowdc Wojsk Polskich, a przebywajce na naszych ziemiach oddziay obcych onierzy, zaczy si z nich wycofywa. Ponownie moglimy zacz si cieszy ze swojego wasnego domu Polski, ktra przez wiele lat zawaszczona bya przez Rosj, Prusy i Austri.

Polska mogaby nigdy nie odzyska niezalenoci, gdyby nie niezomno wielu naszych przodkw, ktrzy przelali krew za utracon Ojczyzn. Pomimo usilnych prb naszych nieprzyjaci, ktrzy walczyli ze wszystkim, co wie si z naszym narodem, nie zdoano zabi ducha polskoci. Ani Niemcom, ani Rosjanom nie udao si narzuci naszym rodakom swojej kultury i jzyka w ramach tzw. procesw rusyfikacji i germanizacji. Polacy odzyskujc niepodlego po ponad 100 latach niebytu co jest fenomenem na skal globaln po raz kolejny udowodnili za, e s jednym z najbardziej niestrudzonych i najbardziej dumnych narodw wiata.

Co by si stao, gdyby nie bohaterstwo przodkw, ktrzy walczyli o nasz niepodlego? Dzi prawdopodobnie nie mwilibymy w jzyku polskim; nie moglibymy pewnie te demonstrowa dumy z naszych narodowych symboli flagi oraz goda pastwowego; a wielkie czyny, jakich dokonywali Polacy na przestrzeni wiekw, zostayby zapomniane. Polska mogaby przepa na zawsze.
 

Zobacz galeri TUTAJ

Wycieczka do Wilczej Woli

19. 10. 2015r. korzystajc z urokw jesiennej pogody, uczniowie klasy 2 a i 2 b SP wybrali si na wycieczk autokarow do Izby Rybackiej w Wilczej Woli.
Po godzinnej podry dojechali na miejsce, gdzie zostali bardzo uprzejmie powitani przez waciciela i pracownikw zagrody. Poznali tam histori karpia, jak wyglda jego hodowla, wysuchali bajk o zotej rybce. Wsplnie gotowali zup rybn w kocioku nad ogniskiem. Ogromn przyjemno sprawi im spacer nad zalew, oraz wdrwka ciek ekologiczn, w czasie ktrej uczniowie z ciekawoci obserwowali las w jego jesiennej krasie, gromadzili rne dary lasu, wielu udao si znale nawet grzyby. By czas na wspln zabaw na placu zabaw. Ogldnli eksponaty muzealne w kciku rybackim oraz lasowiackim - poszerzajc wiedz na temat ich wykorzystania w przeszoci. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w warsztatach plastycznych lepili z masy solnej zwierzta yjce w rodowisku wodnym, a nastpnie je ozdabiali i kolorowali farbami. Po wsplnym posiku nadszed czas na powrt do Trzciany. Wracali weseli i szczliwi. Wilcza Wola na dugo pozostanie w pamici drugoklasistw.
 

Zobacz galeri TUTAJ

 

Warsztaty w ZSTW

10 padziernika 2015r. uczniowie klas III gimnazjum, naszej szkoy uczestniczyli w warsztatach zawodowych zorganizowanych przez Zesp Szk Techniczno - Weterynaryjnych w Trzcianie.
Celem warsztatw byo przyblienie uczniom kilku atrakcyjnych i poszukiwanych zawodw w przeddzie wyboru przez nich dalszego kierunku ksztacenia. Na samym pocztku uczniowie mieli moliwo uczestniczenia w pokazach straackich.
Nastpnie koordynator imprezy pani pedagog mgr Ludwika Oleksak zapoznaa uczniw z zasadami przeprowadzenia warsztatw. Uczniowie zostali podzieleni na 4 zespoy, wedug nastpujcych kategorii tematycznych:

Kategoria I - YWIENIE

Kategoria II - FRYZJERSTWO

Kategoria III - WETERYNARIA

Kategoria IV - GEODEZJA

Kady zesp wykonywa przydzielone mu zadania wraz z opiekunami - nauczycielami ZSTW. Nad wszystkim czuwa nauczyciel okrelonego zawodu.
Kocowym akcentem warsztatw by poczstunek, ktry zosta przygotowany przez uczestnikw warsztatw i ich starszych kolegw z Technikum ywienia i Usug Gastronomicznych.
Szkolenie zawodowe dostarczyo wielu niezapomnianych wrae naszym gimnazjalistom.
 

Zobacz galeri TUTAJ

 
Patriotyzm oznacza umiowanie tego, co ojczyste: umiowanie historii, tradycji,
jzyka czy samego krajobrazu ojczystego.
Jest to mio, ktra obejmuje rwnie dziea rodakw i owoce ich geniuszu (...)
Ojczyzna jest dobrem wsplnym wszystkich obywateli i jako taka,
jest te wielkim obowizkiem.
/ Jan Pawe II Pami i tosamo/

 

Wychowanie patriotyczne zawsze penio bardzo wan rol w polskim szkolnictwie. Ksztatowanie postaw patriotycznych suy bowiem identyfikacji narodowej i kulturowej. Przygotowuje uczniw do ycia w spoeczestwie.
Patriotyzm wyraa si w przywizaniu do swej Ojczyzny, ziemi rodzinnej, obyczajw oraz kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, ktrzy j tworzyli.
Ogromnym wyzwaniem dla polskiej szkoy, jest wychowanie dzieci i modziey w duchu poszanowania naszej tosamoci narodowej. Mamy wity obowizek wpoi im to, co zostao przekazane nam, ksztatujc w nich przywizanie do tradycyjnych wartoci. Jestemy to winni zarwno naszym przodkom, jak i modym, ktrych musimy obroni przed zepsuciem wtaczanym do Polski pod pozorem nowoczesnoci.
Olbrzymi rol w procesie wychowania powinna odgrywa szkoa, dla ktrej edukacja patriotyczna musi w kocu sta si jednym z kluczowych priorytetw. Polityka, ktrej celem jest wpajanie modziey poczucia dumy narodowej, prowadzona jest z pozytywnym skutkiem w ogromnej czci wiata. Jako nard, ktry w historii by niejednokrotnie pozbawiony wasnego pastwa, powinnimy zadba o to w sposb szczeglny.
I tak to si dzieje w naszej szkole i gminie. Z inicjatywy samorzdowcw i Wjta Gminy wilcza Pana Adama Dziedzica odremontowano w Trzcianie na cmentarzu Grb nieznanego onierza legionisty i brygady legionw polskich 1914-1918. Zrobiony by z lastriko, ktre w wyniku upywu czasu i warunkw atmosferycznych popkao, kruszyo si i odpryskiwao. W zwizku z powyszym dokonano remontu nagrobka przy utrzymaniu dotychczasowej formy, ksztatu i treci tablicy inskrypcyjnej. Wykonano go z granitu. Dodatkowo uoono kostk brukow wok nagrobka. Renowacj grobu przeprowadzi Zakad Pogrzebowo Kamieniarski EDEN Zbigniew Ku - cena brutto 4.489,50 z.
rodki pozyskano od Wojewody Podkarpackiego w ramach powierzenia zada i opieki nad cmentarzami i mogiami wojennymi na zasadzie porozumienia zawartego midzy Wojewod Podkarpackim a Gmin wilcza.
1.listopada 2015r miejscowy proboszcz ks. Janusz Winiarski dokona powicenia odremontowanego nagrobka. Uczniowie ZS w Trzcianie w tym dniu penili honorow wart wraz z uczniami przynalecymi do Plutonu ZS Strzelec w Bratkowicach. Zapalili take symboliczne znicze i zoyli wieniec. Take delegacja samorzdowcw na czele z Wjtem gminy wilcza Panem Adamem Dziedzicem uhonorowaa pami polegych zoeniem wieca na odnowionym Grobie Nieznanego onierza. Szkoa w Trzcianie zadbaa take o witeczn dekoracj odnowionego nagrobka.

W tym dniu nie zapomniano take o innych mogiach na miejscowym cmentarzu. Wychowankowie trzciaskiej szkoy pod opiek nauczycieli historii i jzyka polskiego uporzdkowali, udekorowali oraz zapalili znicze na grobach ; Lotnikw walczcych w Anglii, na grobie onierza Amii Andersa Juchy, na grobie byego dyrektora szkoy Edmunda Banickego. Honorowa warta bya peniona przez pluton Strzelcw take na grobach onierzy polegych w obronie Ojczyzny.
Udekorowano i zapalono znicze przy Pomniku Konstytucji 3 maja oddajc tym samym hod mieszkacom Trzciany polegym za wolno Ojczyzny w latach 1914- 1920.

Z. Draus

Zobacz galeri TUTAJ


 

Energylandia

W padzierniku uczniowie II klas gimnazjum pod opiek pani Iwony Mikosz i pana Jakuba Grodeckiego udali si na dwudniow wycieczk. Nasza przygoda z Energylandi rozpocza si od wizyty w parku rozrywki, ktry zlokalizowany jest w piknej i malowniczej okolicy,
w miejscowoci Zator. Na terenie parku uczniowie korzystali z ponad 30 rnego rodzaju nowoczesnych urzdze i atrakcji typu rollercoastery i karuzele acuchowe. Jak na nowoczesny park rozrywki przystao wszystkie one zachwycaj tematycznymi i kolorowymi  aranacjami. Specjalnie dla kadego urzdzenia przygotowana bya audio-wizualna scenografia, ktra zachwycia wszystkich. Niezy ubaw mielimy podczas ogldania seansu
w kinie 7D. Punktem kulminacyjnym caodziennego pobytu w parku by wycig samochodowy. Nastrj radoci i dobrej zabawy udzieli si take opiekunom, ktrzy doczyli do uczniw podczas rywalizacji na torze. W tej konkurencji nie byo przegranych. Wszyscy
z umiechem na twarzy triumfowali i cieszyli si ze zwycistwa. Czas bardzo szybko min
i nikt nie chcia opuszcza placu zabaw. Wieczorem ca grup udalimy si na nocleg do schroniska modzieowego w Grodzisku. Kolejny dzie przynis kolejne wraenia, udalimy si bowiem do Krakowa. W Ogrodzie Dowiadcze im. Stanisawa Lema pod opiek pana przewodnika obejrzelimy z zaciekawieniem urzdzenia, ktre pozwoliy nam zrozumie tajniki fizyki. Na koniec wzilimy udzia w wybuchowej lekcji, podczas ktrej poznalimy zjawiska naukowe zwizane z mierzeniem prdkoci rozchodzenia si dwiku. Zmczeni, ale bardzo szczliwi udalimy si nastpnie na spacer Traktem Krlewskim do Rynku.
Ta cz wycieczki zwizana bya z tematyk innowacji pedagogicznej  "Bliej swoich korzeni poznajemy histori Polski i Europy", ktr realizujemy w klasie II gimnazjum. Wszyscy jednogonie stwierdzili, e wyjazd by bardzo udany i zadeklarowali, e na pewno przyjad w to miejsce jeszcze raz. Peni pozytywnych wrae, wrcilimy do Trzciany.

 

Iwona Mikosz

Zobacz galeri TUTAJ

 
 

Spotkanie z Franklinem

27 padziernika 2015 roku dzieci ze Szkoy Podstawowej w Trzcianie miay okazj spotka si z bohaterem kolorowej serii bajeczek dla dzieci Franklinem, ktry zabra ich w wiat przygd przeywanych przez niego i jego przyjaci.
Posta sympatycznego, zielonego wia powstaa w 1986 r. w Kanadzie. Stworzyy go autorka Paulette Bourgeois i ilustratorka ksiek Brenda Clark. Franklin dotar take do Polski, gdzie zajo si nim bielskie wydawnictwo Debit wydajc kilkadziesit opowiastek o jego przygodach.
Dzieci z kl. 0 wraz wychowawcami na spotkanie z Franklinem uday si do Biblioteki Publicznej w Trzcianie. Uczniowie klas I i II gocili Franklina w szkole. Bajkowy wik zachca dzieci do czytania i odwiedzin w bibliotece. Spotkanie poprowadzia Pani Dorota Jdral z Biblioteki Publicznej w Trzcianie. Dzieci zapoznay si z zasadami korzystania z biblioteki, wysuchay ksieczki Franklin i ksika z biblioteki, porozmawiay o przygodach Franklina z zagubion lektur. Dzieci dzieliy si swoimi uwagami i spostrzeeniami. Znalaz si rwnie czas na weso zabaw z wikiem oraz ogldanie wystawy ksiek o Franklinie.
Na zakoczenie uczniowie zrobili sobie pamitkowe zdjcia z sympatycznym wikiem i otrzymali w prezencie drobne upominki.
Myl, e dugo bdziemy wspomina odwiedziny sympatycznego gocia. To by bardzo miy dzie
.

Zobacz galeri TUTAJ

 

Ksiki naszych marze

 Ksika jest marzeniem, ktre trzymasz w doniach!
Neli Gaiman


 

Moemy kupowa ksiki naszych marze. Gmina wilcza podpisaa umow dotacyjn z Podkarpackim Kuratorem Owiaty w Rzeszowie na realizacj rzdowego programu Ksiki naszych marze w roku szkolnym 2015/2016.
Dotacja dla szkoy w Trzcianie to kwota 2170 z i 20% czyli 542,50 z wkadu wasnego, ktry w formie darowizny zosta przekazany Gminie wilcza przez Rad Rodzicw ZS w Trzcianie. Chcemy zatem bardzo serdecznie podzikowa rodzicom za wsparcie tej piknej i wanej idei, jak jest promocja czytelnictwa wrd dzieci i modziey.
Kwota 2 712,50 z umoliwi nam zakup nowoci wydawniczych i atrakcyjnych ksiek do biblioteki szkolnej, ktre speni cho w niewielkim stopniu oczekiwania dzieci i modziey.
Lista ksiek to wynik konsultacji z ca spoecznoci szklon oraz Bibliotek Publiczn
w Trzcianie. To pozycje o tematyce bliskiej wspczesnym dowiadczeniom dzieci oraz ich indywidualnym zainteresowaniom. To lektury chtnie czytane i polecane przez innych. Chcemy nadal rozwija kompetencje czytelnicze uczniw oraz wyrabia i pogbia nawyk czytania oraz inspirowa do twrczego dziaania. Nowoczesna i odpowiednio wyposaona biblioteka to podstawa sukcesw edukacyjnych uczniw.
Program Ksiki naszych marze poprzedzi Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020, w ktrym rwnie mamy nadziej uczestniczy.
 

 

Zote  Medale za Dugoletni Sub

W rod 14 padziernika 2015r. w sali kina "Helios" w Galerii Rzeszw odbyy si Wojewdzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystoci Pani Magorzata Chomczyk-migielska Wojewoda Podkarpacki, pni Krystyna Skowroska Pose na Sejm RP i Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Owiaty odznaczyli Pani Dyrektor Zofi Draus oraz Pani Halin Pleniak nauczyciela historii "Zotym Medalem za Dugoletni Sub".
"Medal za Dugoletni Sub" przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrod za wzorowe, wyjtkowo sumienne wykonywanie obowizkw wynikajcych z pracy zawodowej w subie Pastwa. Zote Medale otrzymao 44 osoby z Podkarpacia.
Wrd licznie przybyych goci w uroczystoci udzia wzili take parlamentarzyci, komendanci i dowdcy sub mundurowych, rektorzy wyszych uczelni, a take przedstawiciele wadz administracyjnych i samorzdowych oraz zwizkw zawodowych. Spotkanie uwietni wystp Kwartetu Gitarowego Zespou Pastwowych Szk Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemylu.

Zobacz galeri TUTAJ

 

14 padziernika 2015 r. w naszej szkole

14 padziernika to wito wszystkich nauczycieli, pedagogw i pracownikw owiaty. Dzie Edukacji Narodowej przypomina o najlepszych tradycjach intelektualnych naszego narodu. Nagradza si wwczas zasuonych nauczycieli w podzikowaniu za ich trud i powicenie w ksztaceniu modego pokolenia. 14 padziernika jest take tym dniem w roku, kiedy gbiej zastanawiamy si nad rol nauczyciela w edukacji i wychowaniu modego pokolenia.
Oby cudze dzieci uczy - to chiskie przysowie najlepiej obrazuje, jak wielkim wyzwaniem bywa praca nauczyciela. To wanie z myl o nauczycielach ju po raz 43 w caej Polsce obchodzony jest Dzie Edukacji Narodowej.
Dzie Nauczyciela to dobra okazja by - nie jak zazwyczaj ocenia - ale doceni prac pedagogw i spojrze na ich trud ze zrozumieniem.
W naszej szkole Nagrody Dyrektora otrzymao 5 nauczycieli: P. Joanna Gajewska-Zbek, P. Dorota Majka, P. Monika Woowiec, P. Anna Wony, P. Teresa Zagulska.
Nagrod Wjta Gminy wilcza otrzymaa P. dyrektor Zofia Draus.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i yczymy dalszych sukcesw w pracy zawodowej.
W ZS w Trzcianie wito Edukacji obchodzone byo uroczycie. Caa spoeczno szkolna miaa okazj wysuchania piknej, refleksyjnej audycji przez radiowze dedykowanej wszystkim pracownikom owiaty. Zorganizowano take dla pracownikw i emerytw wsplne wyjcie do Filharmonii Podkarpackiej na sztuk teatraln Dwie powki pomaraczy.
Na rce Pani Dyrektor wpyny liczne yczenia dla nauczycieli i pracownikw owiaty a take nauczycieli emerytw m.inn od Rady Rodzicw ZS w Tzcianie, miejscowych radnych, byej wieloletniej przewodniczcej RR P. E. Hajduk od wsppracujcych ze szko instytucji i organizacji.
Dzikujemy!

Zobacz galeri TUTAJ 

 

Dzie Pierwszaka

12 padziernika 2015 r. o godzinie 9.00 w naszej szkole odbyo si uroczyste wczenie dzieci rozpoczynajcych nauk w klasie I do grona uczniw Szkoy Podstawowej w Trzcianie. lubowanie poprzedziy konkursy, zabawy ruchowe, wiersze i piosenki wykonane przez uczniw, a potwierdzajce ich umiejtnoci szkolne. W niezwykle podniosej atmosferze, w piknie udekorowanej sali lekcyjnej, przed pocztem sztandarowym, pierwszaki luboway by dobrymi Polakami, godnie reprezentowa szko, swym zachowaniem i nauk sprawia rado rodzicom i nauczycielom. Po zoeniu lubowania pani dyrektor Zofia Draus dokonaa symbolicznego pasowania na ucznia, dotykajc owkiem ramion swoich podopiecznych. yczya sukcesw w nauce oraz zapewniaa o pomocy i opiece w szkole i poza ni. Do ycze doczya si z-ca dyrektora pani Grayna Raska oraz wychowawczyni pani Renata Misiuda. Ukoronowaniem aktu pasowania byo wrczenie pamitkowych dyplomw oraz sodki poczstunek przygotowany przez rodzicw. Na zakoczenie tego miego dnia pierwszoklasici wesoo bawili si przy muzyce.

Rodzicom gratulujemy tak wspaniaych pociech, a pierwszakom yczymy wielu sukcesw w murach naszej szkoy.

Zobacz galeri TUTAJ 

 

Sprztanie nagrobkw

Jak co roku jesieni, uczniowie Zespou Szk w Trzcianie pod opiek mgr Haliny Pleniak uporzdkowali groby na cmentarzu w Trzcianie. Tym razem byli to uczniowie z kka historycznego z kl. V SP i dwie uczennice z kl. IIa G. Usprztane zostay nagrobki m.in. onierzy oraz kierownika szkoy.

Zobacz galeri TUTAJ

 

OTRZSINY GIMNAZJALISTW

6 padziernika br. w sali 2014 Zespou Szk w Trzcianie odbyy si dugo oczekiwane otrzsiny pierwszoklasistw. Jak si okazao, nie tak atwo mona byo zosta penoprawnym czonkiem Gimnazjum nr 3. Uczniowie, eby zasuy sobie na to zaszczytne miano, musieli wykaza si rnymi umiejtnociami, zmagajc si w najdziwniejszych konkurencjach. Ich wyczyny byy oceniane przez jury w skadzie: pan Jan lczka - opiekun Samorzdu oraz dwie uczennice klas III gimnazjum.
Na pocztku pierwszoklasici odmwili uroczyste lubowanie, po czym organizatorzy, czyli Samorzd Uczniowski wraz z opiekunami - paniami: Agnieszk Maozi, Ann Wony oraz panem Janem lczk, po zaprezentowaniu harmonogramu imprezy, zaprosili wszystkich do wsplnej zabawy.
W dalszej czci uczniowie mogli si przekona, ktry z przedstawicieli poszczeglnych klas lubi sodkoci, bowiem zadanie polegao na zjedzeniu serka Danio bez uycia rk! Tym razem klasa 1a nie miaa sobie rwnych!
Pniej przyszli gimnazjalici wzili udzia w specjalnym quizie dotyczcym naszej szkoy. Jak si okazao, pierwszoklasici musz si jeszcze wiele nauczy...Trudnym zadaniem okazao si wymienienie polskich Noblistw w dziedzinie literatury, czy podanie autora hymnu polskiego. Na szczcie, nasze koleanki i koledzy zdyli ju pozna m. in. imi i nazwisko Pani Dyrektor, wiedz, e nasza szkoa nie ma patrona, a biblioteka znajduje si w starej czci szkoy. Odpowiadajc na pytania, kada klasa zdobywaa kolejne punkty. Quiz zosta rwnie przygotowany dla wychowawcw klas pierwszych. Pani Agnieszka Maozi i pani Izabela Sito usyszay po cztery pytania dotyczce uczniw. Okazao si, e nauczycielki wietnie znaj swoich podopiecznych! Doskonale wiedz, m. in., ile lekcji tygodniowo maj pierwszoklasici, ilu chopcw uczszcza do ich klasy, kto ma najwiksz absencj oraz ilu gimnazjalistw dojedza do szkoy autobusem.
Kolejne konkurencje polegay na namalowaniu karykatury wychowawcy oraz ozdobieniu ich rk farbami w sposb kreatywny i oryginalny. Tym razem jury docenio prac reprezentantw klasy 1b, przyznajc im wiksz liczb punktw. Trzeba przyzna, e modzie wykazaa si niemaym talentem plastycznym!
Po podliczeniu wszystkich punktw okazao si, e zwycistwo przypado w udziale klasie 1a, ktra pokonaa klas przeciwn tylko jednym punktem. W zwizku z tym pani Maozi- opiekunka Samorzdu Uczniowskiego- ogosia remis, a tym samym nagroda - jeden dzie bez pytania- przypada dwm klasom.
Na koniec, by zosta stuprocentowym gimnazjalist, naleao wzi udzia w szkolnym karaoke. I tak otrzsiny 2015 przeszy do historii Nastpne ju za rok.

Zobacz galeri TUTAJ

 

 

MIDZYNARODOWY MIESIC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

 

Wycieczka klas I i III a SP do Przychojca

 

     W dniu 2 padziernika 2015 roku uczniowie  z  klasy  I  i  III a  SP  wyjechali  na wycieczk do Edukacyjnego Gospodarstwa  Agroturystycznego ,,Pod Lip'' w Przychojcu    k/ Leajska, o specyficznym, skansenowym charakterze. Zajcia poprowadzia wacicielka  gospodarstwa  -  p. Czesawa Zawadzka.
     Uczestnicy wycieczki zwiedzili zabytkowe, wiejskie chaupy, ich wntrza, wystrj,  meble,  przedmioty codziennego uytku, kaflowe piece, tradycyjny piec chlebowy, dawne dziecice zabawki. Pani Czesia opowiedziaa dzieciom o  sprzcie gospodarstwa domowego,  yciu i zajciach ludzi w dawnych czasach. Dzieci oglday, zwiedzay  wystawk ozdb bibukowych (kwiatki z bibuy, pajki wiszce u poway w izbach) oraz ogromne palmy wielkanocne.
      Dzieci ze smakiem zjady na drugie niadanie wiejski chleb z miodem, bd smalcem  w zalenoci od ochoty, popijajc go gorc herbat.
      Nastpnie uczniowie wzili udzia w warsztatach nt. ,,Od ziarenka do bochenka''. Zostali zapoznani z czynnociami i sprztem zwizanym z obrbk zboa, od siewu do pozyskania mki (etapami powstawania chleba, arnami do mielenia ziarna np. pszenicy). Chtni uczniowie mielili ziarno w arnach, a otrzyman mk mogli zabra w woreczkach do domu. Dzieci przebrane w fartuszki, czapki, czepki wyrabiay ciasto na proziaki (podpomyki), wakoway go i wykraway je foremkami o rnym ksztacie. Proziaki pieczone byy  w tradycyjnym piecu chlebowym przez p. Zawadzk w zabytkowej chaupie, a nastpnie zjedzone ze smakiem przez dzieci.
      Dzieci miay okazj zobaczy krliki, koz. barana, indyki, kury, koguty. Ogromn atrakcj dla dzieci byo te wchodzenie po drabinie do domku Baby Jagi, jazda na maych, dawnych rowerkach, wsplne woenie si wzkiem z dyszlem , moliwo przebierania si za rne postacie bajkowe. Parada w strojach ,,prosto z bajki '' pozwolia dzieciom przenie si w wiat bajkowy. Podczas zabaw byo mnstwo pozytywnych emocji, okrzykw radoci. Zwolennicy gry w pik mieli  czas, by wykaza si swoimi umiejtnociami.
      Po wyczerpujcych grach i zabawach na wieym powietrzu oraz zajciach uczniowie posilili si pysznymi ruskimi pierogami. Wszyscy uczestnicy zadowoleni, peni pozytywnych wrae wrcili do Trzciany.
      Bya to udana, ciekawa, tania wycieczka.
 

Zobacz galeri TUTAJ

 

 
 

DZIE CHOPAKA -DNIEM DENTELMENA

W naszej szkole 30. wrzenia obchodzono Dzie Chopaka. Z tej okazji Samorzd Uczniowski przygotowa konkurs na najlepszego dentelmena w poszczeglnych grupach wiekowych. Oczywicie gosoway dziewczyny, biorc pod uwag yczliwo, uprzejmo i kultur bycia modych mczyzn. Najsympatyczniejszymi chopcami w szkole okazali si:
 z klasy IV -
 z klasy V - Kacper Kaczmarzyk oraz Dawid Pitek
 z klasy VI - Maciej Kozubal
 z klasy I gimnazjum - Wiktor Wony
 z klasy II gimnazjum - Jakub Lech
 z klasy III gimnazjum - Maciej Zakrzewski
Zwycizcy zostali nagrodzeni koron, szarf z napisem: klasowy dentelmen i sodk niespodziank. Dziewczta z Samorzdu Uczniowskiego obdarowyway rwnie sodkociami - panw - nauczycieli.
Oprcz tego na lekcji wychowawczej, w kadej klasie, dziewczyny przygotoway prezenty, z czego wszyscy jubilaci cieszyli si, co byo wida na przerwach. Nauczyciele w tym dniu starali si nie pyta chopcw. Przez szkolny radiowze dziewczta zoyy najserdeczniejsze yczenia wszystkim chopcom i przybliyy krtk histori Ich wita. Dzie Chopca powsta, prawdopodobnie przez analogi do Dnia Kobiet. Jak podaje angielska wikipedia: "International Men's Day" by po raz pierwszy obchodzony w 1999 roku na wyspach Trinidad i Tobago.
Take w Polsce nie ma zupenej zgodnoci co do dnia, w ktrym naley obchodzi ww. wito. Wikszo rde podaje 30. wrzenia, ale niektre wskazuj na 10. marca, przy czym 30. wrzenia czciej spotykamy si z nazw "Dzie Chopaka", podczas gdy 10. marca z nazw "Dzie Mczyzny".
Dziewczyny maj nadziej, e chopcy zrewanuj si 8 marca- na Dzie Kobiet.
 

,,Aquapark- wiat wodnej rozrywki

            Dnia 29. wrzenia br. uczniowie Zespou Szk w Trzcianie wraz z nauczycielami - opiekunami Samorzdu Uczniowskiego wybrali si do  Parku Wodnego w  Krakowie. Autobus wyjecha spod szkoy koo godziny 7:30, powrt za mia miejsce koo godziny 18:30.

Znany nam dobrze, z poprzednich wyjazdw, Park Wodnej Rozrywki, po raz kolejny dostarczy nam wiele wrae i emocji. Wszyscy dobrze si bawili, poczwszy od podopiecznych do opiekunw. Kady ucze znalaz co dla siebie.  Zjedalnie wszelkiego rodzaju oblegane byy przez modzie, atrakcje takie jak rwca rzeka, fala, cinaki do wspinaczki, tor przeszkd cieszyy si zainteresowaniem wrd zarwno starszej jak i modszej czci grupy. Mionicy relaksu wygrzewali si w jacuzzi. Uczniowie nie mogli zapomnie rwnie o brodziku, w ktrym znajdowa si statek pirata oraz atrakcje dla starszych w pomniejszonej wersji.

           Po zakoczonej zabawie uczniowie udali si do przebieralni, po czym zjedli dugo wyczekiwany posiek. Droga powrotna mina bardzo szybko. Wyjazd by dla nas wietn zabaw, rwnie aktywnym wypoczynkiem. Mamy nadziej, e bdzie coraz wicej tak interesujcych, a zarazem propagujcych ruch, wycieczek szkolnych.

 

V wiatowy Dzie Tabliczki Mnoenia /WMTDay/


W pitek 25 wrzenia 2015 roku nasza szkoa wczya si do midzynarodowej akcji pt. V wiatowy Dzie Tabliczki Mnoenia /WMTDay/. Jest to midzynarodowa akcja, ktra ma na celu zachcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnoenia po dugich wakacjach, a take uwiadomienie, i znajomo tabliczki mnoenia jest niezbdna
w yciu codziennym.
Tegorocznemu witu tabliczki przywiecao haso: Modsi sprawdzaj, czy starsi tabliczk mnoenia znaj.
Poprzez wspln zabaw, czymy si z ludmi na caym wiecie. Chcemy propagowa zasadno uczenia si tabliczki mnoenia, a take poznawania matematyki. Musimy pamita, e przedmiot ten towarzyszy nam przez cae ycie -w kadej chwili -kiedy patrzymy na zegarek, wstukujemy numer telefonu, liczymy kieszonkowe. Wszdzie otaczaj nas liczby, musimy umie sobie z nimi radzi, dlatego warto zna tabliczk mnoenia.
Obchody wiatowego Dnia Tabliczki Mnoenia wzbudziy w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziy ch zdrowej rywalizacji . Gratulujemy Mistrzom, dzikujemy Ekspertom, Egzaminatorom i wszystkim uczestnikom.
Uczniowie klas IV-VI szkoy podstawowej i I-III gimnazjum mieli okazj uczestniczy
w konkursie i zaprezentowa swoje umiejtnoci w rozwizywaniu rnych amigwek, zagadek matematycznych, sprawdzajcych przy okazji znajomo tabliczki mnoenia.
W kategorii szkoy podstawowej przyznane zostay miejsca i wrczono nagrody:
I miejsce Szymon Oleszak kl. Vb
II miejsce Zuzanna Bednarz klasa IV
III miejsce Martyna Rodzo klasa Vb
W kategorii gimnazjum przyznane zostay miejsca i wrczono nagrody:
I miejsce Justyna Czech kl. IIb
II miejsce Weronika Pitek klasa IIb
III miejsce Kinga Gierlak klasa IIb
Gratulujemy wszystkim zwycizcom i dzikujemy wszystkim biorcym udzia w konkursie za powicony czas.
Tabliczkowa wiedza sprawdzana bya rwnie ju 17 wrzenia na spotkaniu wywiadowczym przez Komisje Egzaminacyjne MT tworzone przez uczniw. Skad komisji:
- z klasy Ia gimnazjum - eksperci: Wiktor Wony, Jan Stawarz, Zuzanna Pitek, Maciej Smt.
Egzaminatorzy:
- z klasy VI: Anna Sodziska
- z klas pitych: Aleksandra Walkosz-Berda, Martyna Rodzo, Aleksandra Borek, Kamila Kreps.
Komisja egzaminowaa osoby dorose, ktre chciay sprawdzi swoj znajomo tabliczki mnoenia: rodzicw, nauczycieli. Wybierali oni losy w trzech kategoriach z 5 przypadkami mnoenia, a nastpnie udzielali odpowiedzi. Dla niektrych bya to stresujca niespodzianka. Doroli popisali si przed dziemi doskona znajomoci tabliczki mnoenia, a uczniowie mieli wielk satysfakcj, e s egzaminatorami.
Wszyscy, ktrzy zdali egzamin, otrzymali odznak potwierdzajc znajomo tabliczki mnoenia, gratulacje od egzaminatorw oraz mogli wylosowa sobie nagrod.
Obchody wiatowego Dnia Tabliczki Mnoenia wzbudziy w uczniach i dorosych wiele pozytywnych emocji, pobudziy ch do rywalizacji.
Wszystkim gratulujemy wiedzy i odwagi !
Tym, ktrym si nie udao zda egzaminu, zachcamy do powtrzenia tabliczki mnoenia i przystpienia ponownie ju za rok.


Opracowaa: Dorota Majka

Zobacz galeri TUTAJ 
 

 

Szkoa taca A&G Dstudio Dance w naszej szkole

We wtorek  22 wrzenia  na sali gimnastycznej naszej szkoy odby si pokaz tacw street dance. Instruktorzy ze szkoy taca A&G Dance Studio w Rzeszowie zaprezentowali style hip hop, breakdance, popping, locking, house i krumping. Wszyscy uczniowie mieli moliwo uczestniczenia w pokazach i wietnie si przy tym bawili.

Zobacz galeri TUTAJ

 

Uroczyste rozpoczcie roku szkolnego 2015/2016

"... I nowa bije ju godzina,

Nowy rok szkolny si zaczyna
Ju czeka szkoa i koledzy,
I w ksikach zasb nowej wiedzy
Jan BrzechwaZ okazji rozpoczynajcego si roku szkolnego 2015/16  yczymy wszystkim uczniom, by zdobywanie wiedzy byo fascynujc przygod, odkrywaniem nauki i jej praw, ale te odnajdywaniem siebie, rozwojem wasnych uzdolnie i zainteresowa.

Niech szkoa bdzie dla Was take miejscem radoci i wielu przyjani.

Szanownej Dyrekcji, Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoy yczymy, by by to rok spokojnej pracy, dajcej satysfakcj osobist i uznanie otoczenia.

Rodzicom za yczymy, by ten nowy rok szkolny przynis wiele nadziei zwizanych z przyszoci ich dzieci.

Zobacz galeri TUTAJ 

 

 

Informacja dotyczca rozpoczcia roku szkolnego

(1.09.2015r. - wtorek):

 

Msza wita - 8.00  w kociele parafialnym w Trzcianie

Apel na sali gimnastycznej - ok. 9.00

Spotkanie z wychowawcami - ok. 9.30

Gimbus - wedug harmonogramu plik pdf TUTAJ

 

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

Uroczyste zakoczenie roku szkolnego 2014/2015

Zakoczenie roku szkolnego to bardzo upragniona uroczysto dla wszystkich a zwaszcza tych, ktrzy solidnie przez cay rok pracowali. Jest moliwoci podsumowania dokona i nagrodzenia najlepszych. Tradycj naszej szkoy jest nagradzanie wszystkich, ktrym udao si otrzyma wiadectwa z wyrnieniem.  Wyrnieni uczniowie otrzymali nagrody zakupione przez Rad Rodzicw Zespou Szk w Trzcianie.

Wszystkim uczniom  gratulujemy i yczymy bezpiecznego oraz  zasuonego wypoczynku.

Poniej prezentujemy kilka fotografii z zakoczenia roku szkolnego.

Zobacz galeri TUTAJ 

Zobacz galeri TUTAJ 

 

 

 

Informacja dotyczca zakoczenia roku szkolnego:

 

Msza wita - 8.00  w kociele parafialnym w Trzcianie

Apel na sali gimnastycznej - ok. 9.00

Spotkanie z wychowawcami - ok. 9.30

Gimbus - ok. 10.20

 

Nasi gimnazjalici na wystpach w Dbrowie

Dziki uprzejmoci dyrektora Zespou Szk w Dbrowie Pana Stanisawa Godka w niedziel 21.06.2015 roku mielimy zaszczyt goci z mini koncertem muzycznym na festynie rodzinnym w Dbrowie. Uczniowie klas III naszego gimnazjum zaprezentowali si w mini koncercie muzycznym, ktry by czci projektu edukacyjnego pod hasem Jzyk niemiecki nie jest taki trudny realizowanego w Zespole Szk w Trzcianie. Gwnym celem projektu bya promocja nauki jzykw obcych wrd uczniw klas VI SP Trzciana i SP Dbrowa oraz w rodowisku lokalnym. Scenografi do koncertu stanowia galeria fotografii dokumentujca prac nad projektem. Koncert piewajco rozpocza Dominika Wilk, ktra swj ogromny talent wokalny zaprezentowaa w utworze Krystyny Proko Jeste lekiem na cae zo. Nastpnie na plenerowej scenie rozbrzmieway dyskotekowe hity w niemieckiej wersji jzykowej. Du bist der Wahnsinn / Jeste szalona w wykonaniu Kamila obody ucznia klasy IIIa i Nur ihre schwarzen Augen / Jej czarne oczy w wykonaniu Piotra Dworaka z klasy III b, ktre szybko przypady do gustu przybyym licznie mieszkacom Dbrowy. Na plenerowej scenie wykonawcom towarzyszyy gimnazjalistki, ktre wspomagay ich swym anielskim gosem. Nastrj i rytmy disco polo udzieliy si take opiekunce projektu Pani Agnieszka Maozi, ktra ku zadowoleniu publicznoci i mimo braku talentu wokalnego postanowia piewa razem z uczniami. Piosenkarzy amatorzy nagrodzeni zostali gromkimi brawami za co bardzo dzikujemy!

Zobacz galeri TUTAJ

 

,,Nasza maa wsplna podr- Trjmiasto-Malbork"

      Wszelkiego rodzaju wycieczki, podre czy wdrwki kojarz nam si z dugimi spacerami, zwiedzaniem zabytkw, ale i odkrywaniem nowych zaktkw wiata. Tak te byo w czerwcu tego roku. W dniach 10.06 do 12.06 klasy gimnazjalne wraz z nauczycielami, opiekunami miay szanse na szczegowe zwiedzenie Trjmiasta.

            To bya niezapomniana lekcja dla kadego z nas, niezalenie od tego, czy bylimy tu pierwszy raz, czy wczeniej mielimy okazj przebywa w Trjmiecie.

 Pierwszego dnia po spokojnej, udanej podry, w miej wrcz przyjacielskiej atmosferze, odwiedzilimy stadion narodowy, a potem pola Grunwaldu. Oprowadza nas po nich przewodnik, ktry szczegowo i ciekawie przedstawi nam ca historie dotyczc bitwy pod Grunwaldem. Nastpnie udalimy si do Sztutowa, naszego miejsca zakwaterowania, rzecz jasna nie obyo si bez obowizkowego odwiedzenia play i tak wspaniaego polskiego morza. Mieszkalimy w przytulnych maych domkach, to bya niezapomniana noc.

Kolejny dzie spdzilimy na zwiedzaniu, zaczynajc od  Gdaska i wszystkich jego zaktkw, przyjaznych uliczek, pomniku Posejdona, katedry. Nastpnym punktem by rejs w Gdyni, dziki ktremu moglimy lepiej pozna miasto. Na kocu planu dnia drugiego by Sopot: spacery deptakiem, zawiymi uliczkami, take kilka chwil spdzonych na play. Wieczr spdzilimy w Szutowie. Nie obyo si bez ogniska, na ktrym wszyscy si wietnie bawili. Bdziemy jeszcze dugo wspomina te chwile.

 Nadszed ostatni dzie naszej podry. Czekaa nas duga droga i jeszcze jeden, ciekawy punkt programu, zwiedzanie zamku w  Malborku: niesamowity, budzcy wiele emocji zamek, ktry sam w sobie jest wrcz fascynujco tajemniczy.

            Jednogonie jestemy w stanie powiedzie, e uwaamy wycieczk za bardzo udan nie tylko pod wzgldem turystycznym, ale rwnie emocjonalnym - my jako uczniowie wzmocnilimy nasze wizi, nawizalimy midzy sob nowe, pozytywne kontakty. Moemy rwnie upewni si w stwierdzeniu, i podre ksztac. Sami przekonalimy si o tym, dziki kilku dniom spdzonym poza domem wraz ze wspaniaymi osobami. Miejmy nadziej, e z kadym rokiem bdzie coraz wicej tak niezapomnianych lekcji dla nas, ktrych nazw bdzie ,,podr󿒒.

 

Klaudia Czubocha

-uczestniczka wycieczki

Zobacz galeri TUTAJ 

 

UWAGA!  

24.06.2015r. w godzinach od 9:30 do 12:30 przed bibliotek szkoln ZS w Trzcianie odbdzie si kiermasz podrcznikw uywanych.

     Wszystkich zainteresowanych sprzeda ksiek prosimy o podpisanie ich, wycenienie i przyniesienie do wychowawcw klasowych lub do nauczyciela bibliotekarza

(do 23.06.2014 do godziny 9.00).

 

W parku linowym "Linoskoczek"

Dnia 9 czerwca 2015 roku uczniowie klas I gimnazjum, pod opiek pani Iwony Mikosz oraz pana Jacka Kisiela, pojechali na wycieczk do parku linowego Linoskoczek w Rzeszowie.
Wyjazd ze szkoy odby si o godzinie 8:00.

Na miejscu  wszyscy uczniowie zostali wyposaeni w specjalny sprzt do wspinaczki oraz kaski. Po krtkim szkoleniu, dotyczcym bezpieczestwa, rozpoczto wspinaczk. Dla wszystkich dostpne byy 3 trasy o rnym stopniu trudnoci; czerwona, pomaraczowa i niebieska. Na najwyszy a zarazem najtrudniejszy  tor zdecydowali si tylko najodwaniejsi. Z lekkim strachem, ale co najwaniejsze z umiechem na twarzy, wszyscy bezpiecznie pokonywali przeszkody, oczywicie pod nadzorem opiekunw. Na zakoczenie pobytu w parku zostao rozpalone ognisko. Pieczone byy kiebaski, pianki oraz chleb. Nie zabrako rwnie gier i zabaw z pik.
Wycieczka bya wspaniaym wynagrodzeniem za uzyskane wyniki w nauce i zachowaniu. 
                                                                      

 

 Dzikujemy
                                                                       Uczniowie klasy Ia i Ib gimnazjum
 

     

Zobacz galeri TUTAJ

Jubileusz 140-lecia szkolnictwa w Trzcianie

 

 

 

Jest si takim jak miejsce

w ktrym si jest.

                                   Zofia Nakowska

 

140 lecie szkolnictwa w Trzcianie to wspaniaa okazja, aby w uroczystej atmosferze przypomnie sobie histori placwki, spotka wielu pracownikw szkoy, absolwentw, przypomnie tych, ktrzy odeszli.

 22 maja 2015r. na dugo zostanie w pamici i w sercach osb, ktre wziy udzia w tym piknym i doniosym wydarzeniu.

O godzinie 900 w kociele pw. w. Wawrzyca rozpocza si uroczysta msza wita, ktr celebrowa ksidz proboszcz Janusz Winiarski.  Obecni byli rwnie zaproszeni gocie: wadze  gminy wilcza, kuratorium owiaty w Rzeszowie, absolwenci, rodzice, przyjaciele szkoy, uczniowie oraz pracownicy. Na mszy piewa chr Cantus skadajcy si z obecnych i dawnych absolwentw trzciaskiej szkoy.  Po naboestwie nastpi przemarsz do ZS W Trzcianie. Pochd prowadzi poczet sztandarowy.

Szkolne korytarze przywitay znakomitych goci, specjalnie przygotowan na t okazj, wyjtkow dekoracj. Na korytarzach czas jakby stan w miejscu. Na szkolnych awkach  umieszczono   kroniki ze zdjciami i histori dziaalnoci rnych szkolnych organizacji, na tablicach czarno-biae oraz kolorowe zdjcia przedstawiajce  wiekow  histori placwki. Szkolne wiadectwa i uczniowie w fartuszkach z lat osiemdziesitych ubiegego wieku. 

Oprcz historii na korytarzach mona byo zobaczy wystaw o szkole. Byy puchary, dyplomy,  ktre uczniowie zdobywali w konkursach, olimpiadach i turniejach sportowych. Podzikowania od instytucji, ktre od lat z ni wsppracuj.

Mona byo zobaczy bogat twrczo dziecic wyeksponowan na sztalugach, sukcesy szkoy oraz wydawnictwa.

A goci przybywao z kad minut i wkrtce wszystkie miejsca siedzce na sali gimnastycznej byy zajte.  Wszyscy zaproszeni w gecie podzikowania otrzymali pamitkowe pudeko - skadank  z wpisem J. Tuwima Szkoo! Szkoo! Gdy Ci wspominam, tsknota w serce si wgryza. Oczy mam pene ez . Natomiast  emerytowani nauczyciele i dyrektorzy otrzymali take jubileuszowe szkolne  wydawnictwo Z kart historii- lata 2000 2015.

 Sala gimnastyczna przypominaa w tym dniu sal koncertow profesjonalna estrada, nagonienie i owietlenie.

Uroczysto poprowadzia pani  Monika Woowiec, nauczycielka naszej szkoy oraz ucze klasy II b gimnazjum Micha Oleszak.

         Jako pierwsza gos zabraa Pani dyrektor Zofia Draus, ktra  powitaa wszystkich zacnych Goci:   Wjta Gminy wilcza Pana Adama Dziedzica,   Pani Wizytator Kuratorium Owiaty w Rzeszowie a zarazem kierownika oddziau nadzoru pedagogicznego Pani  Magorzat NowiskZgursk, Radnych Powiatu Rzeszowskiego;   Pana Tadeusza Pachorka czonka zarzdu rady powiatu,   Pana Tomasza  Wojtona,  Pana Sawomira Mika,  Radnych Gminy  wilcza  na czele z  Panem Przewodniczcym Piotrem Wanatem,  Dziekana  a zarazem Proboszcza Parafii  Trzciana Ksidza Janusza Winiarskiego, Dyrektorw  tej szkoy  dzisiaj Emerytw ;  Pana Romana Olszowego,  Pani Zofi Dziedzic  redaktor naczeln kwartalnika Trzcionka, Pana Janusza Pisul, byego wjta Gminy wilcza Pana  Wojciecha Wdowika, dyrektora Gminnego Centrum Kultury Pana Adama Majk, Dyrektora Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej Pani Benedykt Pitek, Dyrektora Gminnych Bibliotek Pani Dorot Madej, Dyrektorw Zespow Szk, Szk Podstawowych, Przedszkoli z terenu gminy wilcza, Pana Roberta Bejstera   wicedyrektora Zespou Szk Techniczno- Weterynaryjnych  w Trzcianie,   dyrektork Zespou Szkl nr 4 w Rzeszowie Pani  Jolant Lotz, Pani kierownik DPS w Woliczce Magorzat widersk, Sotysa wsi Trzciana Kazimierza agowskiego, przedstawicieli organizacji i instytucji z terenu Trzciany (SP, TPT, KGW), oraz wszystkich przyjaci szkoy, media; redaktora gazety codziennej Nowiny, redaktorw Radia Rzeszw, Radia Via oraz telewizj Rzeszw, byych pracownikw ksiy  - ksidza proboszcza Mariusza Cymba, siostr zakonn  Elbiet  Danielsk,   nauczycieli emerytw, oraz przedstawicieli Rady Rodzicw.

 Pani Dyrektor Z. Draus  w swoim  wystpieniu zaznaczya, e historia szkolnictwa w Trzcianie to nade wszystko historia ludzi zwizanych z jego 140 letnim trwaniem. Wspomniaa byych dyrektorw i nauczycieli   Wiemy, e byli to ludzie odwani i bezkompromisowi, odpowiedzialni i mdrzy, a przy tym wraliwi i peni wyobrani ocenia Pani  Dyrektor. Najwaniejszym motorem ich dziaa stao si budowanie hierarchii i adu opartego na edukacji i wychowaniu. Ich poczynania naznaczone s gbok wiadomoci, e wzrastanie w nauce to warunek wszelkiego rozwoju. Zoya caej spoecznoci szkolnej yczenia dalszych sukcesw, wiary, cierpliwoci, niegasncego zapau, a przede wszystkim satysfakcji z pracy zawodowej obecnym nauczycielom i pracownikom.  

Po wystpieniu Dyrektora ZS gos zabra Pan  Adam Dziedzic Wjt Gminy wilcza, ktry  odnis si do chlubnych tradycji szkolnictwa w Trzcianie oraz do wasnych wspomnie - absolwenta  doniosej Jubilatki. Skada gratulacje i yczy dalszych sukcesw. Podzikowa take  wraz z  Panem Sawomirem  Mikiem sowem i kwiatami  byej Pani dyrektor Zofii Dziedzic  i nauczycielom emerytom.

 Nastpnie gos zabraa pani Wizytator Kuratorium Owiaty w Rzeszowie a zarazem kierownik oddziau nadzoru pedagogicznego Magorzata Nowiska - Zgurska. Bardzo ciepo i z wielkim wzruszeniem opowiadaa o naszej szkole, ktr zna bo pisaa na jej temat wasn prac magistersk i yczya nam, abymy w naszym szkolnym yciu spotykali samych przyjaci. 

Momentami szczeglnie wzruszajcymi byy wystpienia Goci i osb zwizanych z nasz szko. Kolejno zabierali gos: radny powiatu rzeszowskiego Sawomir Miek, Pan  Piotr Wanat przewodniczcy Rady Gminy, Pani Dorota Rasiska wiceprzewodniczca RR  oraz bya dyrektor, emerytowana nauczycielka  Zofia Dziedzic. Z mwnicy  paday ciepe sowa uznania i wdzicznoci dla dawnych pracownikw szkoy, jak i obecnie w niej pracujcych. Zostay take odczytane listy gratulacyjne od byego dyrektora szkoy Pana Aleksandra Trawki, emerytowanej nauczycielki Pani Jolanty Molak i jej syna, ktry by uczniem trzciaskiej szkoy oraz od Pani Elbiety Hajduk wieloletniej dziaaczki Rady Rodzicw.

 Po czci oficjalnej rozpocza si cz artystyczna przygotowana przez uczniw pod kierunkiem nauczycieli. Rozpoczto j wartk prezentacj multimedialn  przedstawiajc  histori szkoy. Z ogromnym zainteresowaniem ledzili ten przekaz widzowie. Na scenie pojawili si absolwenci ZS w Trzcianie aktualnie skupieni w zespole tanecznym Puanie ktrzy piknym walcem rozpoczli  widowisko. Po nim przy dwikach 100lat  wjecha okazjonalny tort strzelajcy fajerwerkami ufundowany przez dyrekcj ZS w Trzcianie. Teraz  przedstawienie przenioso widzw  w Kosmos. Teleportowani  na  Ziemi kosmici - dziewczyna i chopak  spotkali obecnych uczniw ZS w Trzcianie, ktrzy poinformowali ich o zacnym Jubileuszu i postanowili przedstawi im w telegraficznym  skrcie  histori wsi i szkoy oraz pokaza jak mona czy tradycj z nowoczesnoci. Zapoznali oni przybyszw obcej planety z dawn histori i  wspczesnoci  w sposb nowoczesny i  zajmujcy . Moglimy zobaczy migawki z lat wojny i walk onierzy AK, lata 70,  budow szkoy a take dzisiejsz lekcj w ZS w Trzcianie przedstawion humorystycznie w formie kabaretu przez uczniw i nauczycieli. Wszystko to byo przedstawione w formie scenek poczonych z recytacj, elementw dramy, taca, piewu solowego i grupowego przy akompaniamencie szkolnego zespou rokowego, pianina oraz podkadw muzycznych. Ponownie pojawiajcy si na scenie Puanie z wielk werw zaprezentowali tym razem rodzimy trzciaski  folklor  w wizance tacw ludowych.  Usatysfakcjonowani kosmici mogli teraz  spokojnie wraca na swoj planet. Zobaczyli, e mona z powodzeniem czy teraniejszo z tradycj.

 Wraz z zakoczeniem akademii gocie przenieli si do wietlicy szkolnej gdzie oficjalny ceremonia zosta zastpiony spotkaniem towarzyskim. By czas na rozmowy, refleksje, wspomnienia, pamitkowe zdjcia  i spotkanie przy kawie  w kawiarence w ktrej byy prezentowane multimedialnie stare kroniki szkoy ale take te najnowsze.  

Uroczystoci jubileuszowe szkoy w Trzcianie byy wic  okazj nie tylko do przypomnienia dawnej historii, ale take do zaprezentowania wspczesnych dokona.

             W taki oto sposb uroczystoci jubileuszowe z okazji 140-lecia istnienia szkoy w Trzcianie  przeszy do historii. Mamy nadziej, e Szacowna Jubilatka, ktra przetrwaa czas wojennej zawieruchy z roku na rok, mimo upywajcych lat, bdzie jeszcze bardziej piknie i si rozwija. Wierzymy, e nadal bdzie miejscem, w ktrym  dzieci i modzie uczy si bdzie szacunku do hase Bg, Honor, Ojczyzna, Praca. Ufamy, e nas wszystkich, ca spoeczno ZS w Trzcianie, czeka jeszcze niejeden wielki i pikny jubileusz

Obchody jubileuszu byy moliwe dziki solidarnym wysikom Dyrekcji, wszystkich nauczycieli oraz pracownikw administracji i obsugi Zespou Szk.

 

Cz artystyczn przygotowali: 

Scenariusz i reyseria -   Elbieta Marczydo, Monika Woowiec, Jan lczka

Choreografia - Alicja Basznianin, Lucyna Rzepka,  Puanie

Oprawa muzyczna - Bogdan Barlik

Scenografia -  Teresa Zagulska

Prezentacja multimedialna - Jan lczka

Kawiarenka internetowa - Waldemar Maciej

Okolicznociowe wystawy -  Halina Pleniak, Monika Pietryka,  Dorota oboda, Marzena Worosz, Magorzata Kurzeja, 

Przygotowanie okolicznociowych gadetw s. Maria Baran, Teresa Zagulska, Lucyna Rzepka

 

Wystrj sali gimnastycznej Teresa Zagulska, Iwona Mikosz, Renata Czubocha,   Dorota Majka, Maria Stachura-Sotys, Marta Smajdor; Agnieszka Maozi

Przygotowanie sali  gimnastycznej i nagonienia Jacek Kisiel, Jakub Grodecki, Waldemar Maciej, Andrzej Taronwski, GCK w Trzcianie,

Zaciemnienie sali gimnastycznej, scena, krzesa Andrzej Tarnowski, Kazimierz agowski i rodzice z RR

Wystrj  jadalni- Elbieta Furmaniak, Barbara Hady, Renata Misiuda,  Joanna Gajewska Zbek,  

Zdjcia Zbigniew Lis;

Nagranie wideo -  Wojciech cibor, Micha Wony

Opracowanie wydawnictwa  zesp redakcyjny w skadzie:  Zofia Draus, Grayna Raska, Renata Misiuda, Agnieszka Szumilas, Lucyna Rzepka, Joanna Gajewska-Zbek, Agnieszka Maozi, Anna Wony, Alicja Basznianin

Sponsorzy:

Agrohurt w  Rzeszowie,

Rada Rodzicw ZS,

czynni nauczyciele i pracownicy ZS w Trzcianie

 

Zobacz galeri TUTAJ

Zobacz galeri TUTAJ

link do aktualnoci TVP Rzeszw TUTAJ

link do artykuu w Radiu Via TUTAJ

 

 

 

Rozstrzygnicie Powiatowego Konkursu Fotograficznego Kontrasty

W dniu 19.05.2015r. w Regionalnym Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie odbyo si podsumowanie i wyselekcjonowanie najlepszych prac w Powiatowym Konkursie Fotograficznym  Kontrasty.  Nadesane prace cechowa wysoki poziom artystyczny i profesjonalny warsztat.

Nagrody zostay ufundowane przez :

 • Dyrektora WDK w Rzeszowie

 • Starost Powiatu Rzeszowskiego

 

Wyniki kocowe konkursu przedstawiamy poniej:

 

I miejsce - Jakub Trzeciak

 

 

II miejsce - Filip Szot

 

 

III miejsce - Zuzanna Pajowska

 

 

wyrnienie - Sabina Ozga

 

 

wyrnienie - s. Weronika Jurczak

 

 

wyrnienie - ks. Roman Gawron

 

 

Wszystkim nagrodzonym GRATULUJEMY i yczymy dalszych sukcesw.

 

 

Protok przebiegu konkursu - strona I   TUTAJ

                                            strona II   TUTAJ

 

 

Z wizyt w stolicy

Dnia 24.04.2015 roku we wczesnych godzinach porannych wyruszylimy z grup gimnazjalistw z naszej szkoy i wybranych szk z naszego rejonu do Warszawy. Uczniom towarzyszyli szkolni koordynatorzy wraz z Panem Jzefem Cioskiem - ornitologiem. Wycieczka zostaa ufundowana przez Polski Zwizek owiectwa oddzia w Rzeszowie i  bya nagrod dla tych szk, ktre aktywnie uczestniczyy w dziaaniach na rzecz programu edukacji ekologicznej Oywi pola. Rok Trznadla. Wyjazd by dla nas szczeglnym wyrnieniem jechalimy bowiem jako dumni zdobywcy I miejsca w programie. Nasz przygod w stolicy rozpoczlimy od zwiedzania targw myliwskich HUBERTUSEXPO  2015. W ogromnej hali wystawowej mielimy okazj obejrze stoiska handlowe z profesjonalnym sprztem myliwskim i caym asortymentem niezbdnym w pracy zarwno profesjonalistom, jak i lenikom amatorom owiectwa. Bylimy mile zaskoczeni rnorodnoci oferowanych produktw, wrd ktrych dominowaa bro myliwska, noe, lupy, lornetki, kady, ubrania. Uwiadomilimy sobie, e owiectwo to pasjonujce hobby, ale niestety bardzo drogie. Pomidzy stoiskami gronie spoglday na nas wypchane eksponaty zwierzt lenych, dzikich
i egzotycznych, ktre do zudzenia przypominay ywe osobniki. Nad naszymi gowami wisiay trofea i ogromne poroa. W alejkach wystawowych oprcz licznych obserwatorw dumnie spaceroway rasowe psy myliwskie.  Nasi uczniowie prbowali si strzelajc z uku do tarczy, z rnym wynikiem ;). Po obejrzeniu wystawy wysuchalimy koncertu chru myliwskiego Knieja, a nastpnie spotkalimy si z  redaktorami  miesicznika owiec Polski.  Oglnopolski koordynator programu Oywi pola Pan Sawomir Gogowski powita zebrane szkoy i oficjalnie ogosi, e bohaterem kolejnej edycji bdzie baant. Po serii pamitkowych fotografii otrzymalimy sodki poczstunek i udalimy si do Warszawskich azienek, gdzie obejrzelimy wystaw w Muzeum owiectwai Jedziectwa. W trakcie zwiedzania stanlimy oko w oko ze zwierztami egzotycznymi z trzech sfer klimatycznych i poznalimy mieszkacw kniei przedstawionych w  lenej scenerii.  Szczeglnym zainteresowaniem modziey cieszya si bogata kolekcja broni myliwskiej i wizyta w powozowni.
Po emocjach, jakie dostarczy nam dzie znalelimy czas, by chwilk odpocz i pospacerowa po malowniczym parku. Niebywa atrakcj okazay si dla nas przepikne pawie, mieszkacy azienek, ktre dumnie prezentoway si na tle Paacu w azienkach pozujc cierpliwie do zdj. Zadowoleni, peni wrae i w przyjaznej atmosferze  wrcilimy w pnych godzinach nocnych do Trzciany.     Korzystajc z okazji chcielimy w imieniu Dyrekcji, nauczycieli i uczniw serdecznie podzikowa organizatorom wycieczki Polskiemu Zwizkowi owieckiemu Oddzia w Rzeszowie za yw lekcj przyrody i wspania przygod.

Zobacz galeri TUTAJ

 
 

SUKCESY JZYKOWE

15 kwietnia 2015 roku czworo uczniw naszej szkoy wzio udzia w III Gminnym Konkursie z Jzyka Angielskiego Macmillan Primary School Tournament, przeznaczonym dla uczniw klas I - III oraz IV - VI szkoy podstawowej. Wsporganizatorem konkursu byo wydawnictwo Macmillan. Konkurs odby si w Szkole Podstawowej nr 1 w Bratkowicach. Do konkursu przystpio 32 uczniw z dziewiciu szk. Uczniowie zmagali si z zadaniami sprawdzajcymi znajomo sownictwa oraz gramatyki.

Z ogromn radoci informujemy, e nasi uczniowie zajli wysokie miejsca:

Wiktor Wony - I miejsce

Mateusz Piszczek - III miejsce

SERDECZNIE GRATULUJEMY

 

 
 

Noc z ksik

O korzyciach pyncych z czytania nie trzeba nikogo przekonywa. Podobnie, e czyta warto!
Jednak, aby jeszcze bardziej zaprzyjani si z ksikami, w naszej szkole po raz kolejny zorganizowano Noc z ksik. Noc w szkole??? Czemu nie!!! Z pitku na sobot (10 na 11 kwietnia) uczniowie klas V i VI dali si porwa w wir przygody. Na ten wyjtkowy wieczr przygotowalimy dla 40 uczniw wiele atrakcji i niespodzianek, w tym czytanie ksiek, liczne konkursy sportowe, taneczne, karaoke, prezentacja talentw muzycznych i plastycznych.
Noc z ksikami to rwnie idea akcji CPCzD. Ksiki czytali zaproszeni gocie. Wsplne czytanie rozpocza Pani Maria Rzeszuto z Towarzystwa Przyjaci Trzciany fragmentami Potopu H. Sienkiewicza. Nastpnie przysza kolej na lektur ksiki Piercie i ra zaprezentowan przez Mari Stokos emerytowan nauczycielk jzyka polskiego ZS w Trzcianie. Z kolei fragmenty Maego ksicia przeczytaa Marta Smajdor. Nasi gocie opowiadali o dziecistwie, szkole, o swoich pierwszych oraz najwaniejszych przygodach z ksikami. Wszyscy suchali z uwag i zaciekawieniem wspomnie oraz czytanych fragmentw. Dzieci miay moliwo zapozna si z wystaw przygotowan z okazji kwietniowego wita ksiki pt. Czyta, czy nie czyta oto jest pytanie? Zapozna si z ciekawymi pozycjami ksikowymi biblioteki szkolnej, porozmawia o swoich ulubionych lekturach.
Cel naszego spotkania to nie tylko rozwijanie kultury czytelniczej uczniw, wzbogacanie ich wiedzy i sownictwa, poznanie rnorodnej literatury dla dzieci
i modziey, ale rwnie integracja grupy, umiejtno pracy spoecznej i aktywno sportowa. Nad caoci projektu czuway panie wychowawczynie klasy V Joanna Gajewska Zbek, klasy VI Alicja Basznianin. Nieocenion pomoc okazali si rwnie pan Jakub Grodecki, pan Jan lczka i pani Dorota Majka oraz uczniowie Samorzdu Uczniowskiego i siedmioro gimnazjalistw z klasy II realizujcych projekt edukacyjny. Wielu niezapomnianych wrae dostarczyo dzieciom nocowanie wrd rwienikw. Najbardziej wytrwali nie spali w ogle. Rankiem po toalecie i sprztaniu uczniowie opucili szko.
Uczestnicy oceniaj t imprez bardzo pozytywnie. Wszyscy dobrze si bawili, panowaa wesoa atmosfera, dopisywa humor. Ogromna rado sprawiy tace,
a najwicej emocji wzbudziy rozgrywki sportowe.
Wieczorne i nocne spotkania z ksik stay si w naszej szkole tradycj i na stae weszy w kalendarz imprez szkolnych


 

Zobacz galeri TUTAJ

 

Wielkanoc 2015

 

Wycieczka klas I gimnazjum do Krosna

Dnia 20. marca 2015 roku klasy I gimnazjum wybray na wiosenn wycieczk do Krosna. Celem wyprawy byo zwiedzenie Centrum Dziedzictwa Szka w Kronie i Pustelni w. Jana w Dukli.

Zbirka miaa miejsce o 7:45 w Zespole Szk w Trzcianie, jednake podekscytowani wyjazdem, przybylimy do szkoy ju koo 7:00. Nastpnie, wraz z opiekunami - panem Waldemarem Maciejem i panem Janem lczk, wsiedlimy do autobusu i ruszylimy w podr. Uczniowie rozmawiali, miali si i artowali, dlatego droga mina bardzo szybko.

Po dwch godzinach od wyjazdu ze szkoy dotarlimy do Krosna. Wysiedlimy z autobusu i udalimy si do muzeum. Rozpoczlimy zwiedzanie. Przewodnik zaprowadzi nas do pracowni, gdzie hutnicy wyrabiaj szko. Nastpnie uczestniczylimy w warsztatach, najpierw malowalimy wasne bombki, a pniej je ozdabialimy. Odbijalimy medale z masy szklanej, za  opiekunowie wydmuchiwali baki ze szka. Podczas caej zabawy bawilimy si doskonale, patrzc, jakie zdolnoci artystyczne reprezentujemy my i nasi nauczyciele. Nastpnie udalimy si do pracowni artystw, ktrzy wyrabiaj pikne, szklane dziea sztuki, na przykad witrae, figurki, wazy, naczynia czy te graweruj na szkle. Pniej ogldnlimy film o Hucie w Kronie, prezentujcy jej histori oraz rozwj i znaczenie na arenie midzynarodowej. Zobaczylimy wystaw ukazujc stare przedmioty wykonane ze szka (nawet z XIX w.)!

Kolejnym punktem naszej wyprawy byo odwiedzenie sklepu, w ktrym moglimy zakupi pamitki, aby nie zapomnie tego niezwykego miejsca. Pniej odwiedzilimy podziemia, gdzie zobaczylimy wystaw wielu bardzo ciekawych przedmiotw ze szka np. kalejdoskop, szka powikszajce, witrae lub wazy z dodatkiem uranu. Ogldnlimy te dziea  znanych artystw jak i stare piece do szka i narzdzia hutnikw. Pod koniec zwiedzenia i warsztatw, godni, po wielu atrakcjach, udalimy si na upragniony obiad. Po smacznym posiku wyruszylimy na zwiedzanie miasta. Odwiedzilimy rynek i pobliski koci.

Nastpnie udalimy si do kolejnego punktu naszej wycieczki -pustelni w. Jana z Dukli. Po krtkiej podry dotarlimy na miejsce. Wyruszylimy w piesz wycieczk na wzgrze. Zobaczylimy rda pooone pod pustelni. Nastpnie weszlimy do kocika. Nauczyciele przytoczyli nam krtkie informacje o witym Janie.

Kolejn i ostatni atrakcj podry byo zwiedzenie bunkra Hitlera w Stpinie z czasu II wojny wiatowej. Chocia w schronie byo bardzo ciemno i chodno, wycieczkowiczom  bardzo si podobao to miejsce, gdy przypomnielimy sobie  informacje historyczne z czasw wojny. Kademu przydaa si ta lekcja historii.  Po krtkim pobycie w bunkrze musielimy wraca do Trzciany. Wszyscy, bdc w dobrych humorach, miali si i przypominali minione zdarzenia.  Bylimy wdziczni nauczycielom za tak wspania wycieczk, pen wrae i atrakcji oraz wartoci edukacyjnych, ktrych na dugo nie zapomnimy. Po godzinnej drodze powrotnej dotarlimy do Trzciany,  poegnalimy si ze sob i wrcilimy do domw.

Krzysztof Wony 1 A G

Zobacz galeri TUTAJ

 

 

Z wizyt w Zespole Szk Techniczno-Weterynaryjnych

 

Zobacz galeri TUTAJ

Sukcesy jzykowe

W dniu 11 marca 2015 roku czworo uczniw naszej szkoy wzio udzia w IV Powiatowym Konkursie z Jzyka Angielskiego English is easy. Konkurs odby si w Zespole Szk Techniczno Weterynaryjnych w Trzcianie. Mio jest nam poinformowa, e Anna Koodziej - uczennica  klasy III A zaja II miejsce w konkursie, za Aleksandra Pizo z klasy III B wyrnienie.

19 marca 2015 roku ci sami uczniowie wzili rwnie udzia w II edycji Powiatowego Konkursu z Jzyka Angielskiego English Factor, ktry zosta zorganizowany przez  I Liceum Oglnoksztacce w Rzeszowie oraz Wydawnictwo Oxford University Press. W zmaganiach konkursowych wzio udzia 48 uczniw z 10 gimnazjw z powiatu rzeszowskiego. Wrd tak licznejj konkurencji  niezmiernie cieszy II miejsce, ktre zdobya nasza uczennica Anna Koodziej. Serdecznie gratulujemy.

 

Apel z okazji obchodw Narodowego Dnia Pamici

onierzy Wykltych

Walka beznadziejna, walka o spraw z gry przegran bynajmniej nie jest poczynaniem bez sensu [] Warto walki tkwi nie w szansach zwycistwa sprawy, w imi ktrej si j podjo, ale w wartoci tej sprawy

Prof. Henryk Elzenberg

Po wielu latach przymusowego wykluczenia onierze Wyklci powracaj do zbiorowej pamici Polakw. Ich nieugite postawy przypominane s narodowi polskiemu, a w szczeglnoci modemu pokoleniu, dla ktrego takie heroiczne dziaania mog by wzorem do naladowania w obliczu niepewnej przyszoci.

Dla uczczenia tego doniosego wita 27.02.2015r. w Zespole Szk w Trzcianie odby si okolicznociowy apel z okazji obchodw Narodowego Dnia Pamici onierzy Wykltych. Na uroczystoci obecni byli pan mgr in. Adam Dziedzic- Wjt Gminy wilcza, ks. proboszcz Parafii Trzciana dziekan Janusz Winiarski, radni gminy wilcza: pan Kazimierz Polak i Jerzy Stokosa, Kazimierz agowski - sotys wsi Trzciana, dyrekcja, nauczyciele i licznie zgromadzona modzie. W swoim wystpieniu Pan wjt podkreli nieocenion rol losw onierzy Wykltych dla ksztatowania postaw patriotycznych we wspczesnym wiecie. Zwrci uwag na wan misj, jak w przekazaniu postaw i wartoci patriotycznych modemu pokoleniu, peni szkoa i nauczyciele. Zauway rwnie fakt, i po wielu latach onierze Wyklci staj si lokalnymi bohaterami, ktrych pami naley przywraca i kultywowa. Podkreli, e to oni tworz histori naszej maej ojczyzny, a ich okrutne losy s dzi odkrywane przez modych ludzi.

To gwnie do nich skierowany by przekaz Pamita to nasz obowizek , ktry stanowi haso montau sowno-muzycznego przygotowanego przez gimnazjalistw po opiek nauczycieli Agnieszki Maozi, Elbiety Marczydo, Joanny Gajewskiej-Zbek i Jana lczki. Zamierzeniem autorw przedstawienia byo skonfrontowanie modego pokolenia z prawd o smutnym losie i bohaterskiej mierci onierzy Wykltych , ktrzy za wiern sub Polsce zostali przez komunistyczny reim zgadzeni, a ich pami na dugi czas wymazana z kart historii.

Cz artystyczna rozpocza si rapowym utworem Losach onierzy Wykltych, podczas ktrego grupa uczniw bdca przedstawicielami  modziey wesza tanecznym krokiem na scen, by uczestniczy w roli obserwatorw w niecodziennej ywej lekcji historii. Patosu podniosej chwili dodawaa doskonaa gra aktorska modziey, ktra z zaangaowaniem wcielia si w role pene patriotycznego wydwiku. Dostarczyli oni widzom wzruszajc, prawdziw, ale jake smutn i bolesn lekcj historii.  Dekoracja bdca odwzorowaniem celi wiziennej i choreografia oddajca w peni ponur atmosfer tamtych wydarze z pewnoci spotgoway wraenia artystyczne pynce z przedstawienia. ywym tem wystpu bya okolicznociowa prezentacja multimedialna. Wszyscy obecni przy symbolicznych dwikach strzaw oddali hod bohaterskiej mierci 7 czonkom  IV Zarzdu Gwnego Zrzeszenia Wolno i Niezawiso: ukaszowi Ciepliskiemu, Mieczysawowi Kawalcowi, Adamowi Lazarowiczowi, Jzefowi Batoremu, Franciszkowi Baejowi, Jzefowi Rzepce i Karolowi Chmielowi. Ci niezomni, wyklci bohaterowie, zamczeni cigymi torturami podczas nieludzkich przesucha i po pokazowym procesie penym kamliwych informacji i spreparowanych dowodw zostali zabici strzaem w ty gowy dnia 1 marca 1951 r. w wizieniu na Mokotowie.

Proces przywracania pamici bohaterw antykomunistycznego podziemia dopiero si rozpocz. W 2011 r. parlament ustanowi dzie 1 marca Narodowym Dniem Pamici onierzy Wykltych.  Nic tak bardziej nie uszlachetnia danego narodu jak dawanie wiadectwa o swoich bohaterach, o ich dokonaniach i ofierze zoonej na otarzu Ojczyzny. Pamita to nasz obowizek, ale czy dotrzymamy danego sowa, to zaley tylko od nas

Po uroczystym apelu zaproszeni gocie wraz z dyrekcj, uczniami i pocztem sztandarowym zoyli symboliczne  wizanki kwiatw i zapalili znicz pod tablic pamitkow znajdujc si przy Kociele Parafialnym w Trzcianie.

 

Agnieszka Maozi

 

Zobacz galeri TUTAJ

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Dyrektor Zespou Szk w Trzcianie ogasza nabr do klasy "O", klasy I Szkoy Podstawowej i I Gimnazjum. Nabr wnioskw trwa od 2 marca 2015roku. 

Decyzj o przyjciu dzieci zamieszkaych poza obwodem szkoy podejmuje dyrektor.

 

Zapraszamy!!!

             

Wzr karty zgoszenia kl. "0" - (plik MS Word  TUTAJ)

Terminarz naboru do kl. "0" - (plik MS Word  TUTAJ)

 

 Wzr podania kl. I SP - (plik MS Word  TUTAJ)

Terminarz naboru do kl.I - (plik MS Word  TUTAJ)

 

Wzr podania kl. I G - (plik MS Word  TUTAJ)

 

Wicej informacji:

 kl. "0" - (plik pdf  TUTAJ)

SP i G - (plik pdf  TUTAJ)

(plik pdf  TUTAJ)

 

 

Ogoszenie

Wjt Gminy wilcza informuje,

e od dnia 1 marca do 15 czerwca 2015r. bdzie finansowany dowz dzieci, jeden raz w tygodniu na basen w Gogowie Maopolskim lub Ropczycach, w zalenoci od lokalizacji poszczeglnych szk.
Prosimy o zgaszanie chtnych dzieci z uwagi na konieczno sporzdzenia waciwych zapyta ofertowych do potencjalnych przewonikw. Rodzice ponosz koszty wejciwek na baseny oraz instruktorw, a warunkiem uczestnictwa dzieci w wyjazdach jest dokonanie wpaty na cay miesic z gry.

 

Udzia w Programie Insta.ling


W lutym biecego roku szkolnego nasza szkoa przystpia do IV edycji Programu Insta.Ling dla Szk. Bior w niej udzia uczniowie klas IIa, IIb i Ia gimnazjum oraz klasa V i IV b szkoy podstawowej. Insta.Ling jest stron internetow suc do nauki swek z jzykw obcych m.in. z jzyka angielskiego. Uczestnictwo w Programie daje bezpatny dostp do systemu dla nauczyciela, uczniw i rodzicw. Zarwno nauczyciel, jak i rodzice dostaj szczegowe raporty o systematycznoci pracy ucznia i jego postpach w nauce.
 

PODSUMOWANIE FERII

Czas ferii zimowych to temat, ktry bardzo czsto pojawia si w  styczniu w rozmowach na szkolnych korytarzach. Gdy upragnione ferie rozpoczy si w naszym wojewdztwie 2 lutego 2015 roku wielu uczniw postanowio skorzysta z niezwykle interesujcych zaj odbywajcych si zarwno w szkole jak i Regionalnym Domu Tradycji Ludowych.
Poniedziaek - pierwszy dzie wolny od szkoy uczniowie spdzili na ciekawych zajciach  W krainie gier planszowych- czyli nowoczesne planszwki zamiast komputera, ktre odbyy si w wietlicy szkolnej. Natomiast Regionalny Dom Tradycji Ludowych zaprosi na zajcia Gminna Stra strzee nas. RDTL odwiedzili stranicy gminni pan komendant Krzysztof Sadecki oraz pan Marek Krajewski. Uczniowie mogli dowiedzie si e Stra Gminna m.in. chroni spokj i porzdek w miejscach publicznych, czuwa nad porzdkiem i kontroluje ruch drogowy, pomaga w usuwaniu skutkw klsk ywioowych, zabezpiecza miejsca przestpstwa a take wspdziaa z rnymi organami pastwowymi i samorzdowymi. Uczestnicy spotkania mieli moliwo zobaczy jak wyglda ubranie stranika, obejrze podstawowe wyposaenie do pracy jak: kajdanki, lizak, paka. Spotkanie bardzo podobao si uczniom i zapewne dugo pozostanie w ich pamici. We wtorek RDTL zaproponowa spotkanie z Stra Poarn. Straacy opowiedzieli o historii OSP w Trzcianie, o zdarzeniach, ktre najbardziej utkwiy im w pamici w czasie rnych akcji: poary, wypadki samochodowe, powd, wichura i huragany.  Przypomnieli o tym, jak naley si zachowa w takich sytuacjach i jak uzyska pomoc dzwonic pod specjalne numery telefonw (998, 112).
Przedstawili zadania straakw oraz zademonstrowali wyposaenie i sprzty, jakimi dysponuj.
Pompy i agregaty: aparaty prdotwrcze, pomp pywajca, pomp szlamow i pszlamow, pomp gbinow,
Z zakresu Ochrony Grnych Drg Oddechowych: zapasowe butle do aparatw powietrznych,
Z zakresu Ratownictwa Technicznego: noyce, rozpieracze, komplet acuchw, zestaw rczny do obcinania pedaw oraz wywaania drzwi, pi rczn do szyb.
Z zakresu Ratownictwa Medycznego: plecak, szyny Kramera oraz skadan desk.
Dzieci czuy si szczliwe: mogy dotyka, oglda, testowa niezwykle ciekawe sprzty.
Natomiast w szkole w tym dniu odbyy si zajcia szczeglnie adresowane do uczennic W krainie wizau i kosmetykw- czyli Kobiet by- spotkanie z kosmetyczk i fryzjerk. wietlica szkolna zamienia si w salon fryzjersko - kosmetyczny, w powietrzu czu byo zapach kosmetykw do pielgnacji. Spotkanie to cieszyo si ogromnym zainteresowaniem i dao wiele radoci, a po kosmetyczno - fryzjerskich metamorfozach a trudno byo pozna niektre uczennice.
Kolejne dni w RDTL upyny pod znakiem spotka z Pani A. Hada zajmujc si problematyk zdrowej ywnoci i Panem A. Dworakiem mionikiem koni.
W szkole odbyway si zajcia sportowe, teatralne, taneczne, dodatkowe zajcia z jzyka polskiego, angielskiego, niemieckiego i matematyki.

RDTL kontynuowa zajcia Foto ABC oraz z Z ceramiki wyrobione.
Uczniowie, ktrzy uczestniczyli w zajciach cieszyli si z tych miych spotka tak rnych od codziennych obowizkw szkolnych.
By przywoa wspomnie czar zapraszamy do galerii foto
.
 
                                           Zobacz galeri TUTAJ
 

FERIE 2015'

Wszystkim uczniom yczymy udanych ferii: odpoczynku, wietnej pogody, duo ciekawych i piknych dni!

W pierwszym tygodniu ferii zapraszamy do szkoy oraz do Domu Tradycji Ludowych na zajcia tematyczne.

 

I miejsce w oglnopolskim konkursie "Oywi pola"

Nasze zwycistwo!

 

W VIII edycji programu Oywi Pola - Rok Trznadla Zesp Szk
w Trzcianie na pierwszym miejscu spord 131 szk z caej Polski biorcych udzia w zmaganiach.

 

  23 stycznia 2015 roku by dniem szczeglnym, ktry na dugo pozostanie w pamici uczniw i nauczycieli zaangaowanych w realizacj programu Oywi Pola. Tegorocznym zmaganiom konkursowym patronowa may ptaszek - trznadel. To jemu powicone zostay wszystkie programowe dziaania. Efektem ponadrocznej wsppracy byo zakwalifikowanie naszej szkoy do elitarnej czowki. Jako laureaci zostalimy zaproszeni do Szkoy Podstawowej w Czarnej Sdziszowskiej na gal rozstrzygajc VIII edycj programu, w czasie ktrej mielimy pozna ostateczne wyniki. Na uroczystoci rozdania nagrd Zesp Szk w Trzcianie reprezentowaa grupa dziesiciorga uczniw na czele z Pani Wicedyrektor - mgr Grayn Rask, naszym gwnym koordynatorem dr. in. Wojciechem Wdowikiem, myliwym - Januszem Winiarskim, proboszczem parafii Trzciana oraz jednym ze szkolnych koordynatorw programu -  mgr Magorzat Kurzej.

Program Oywi Pola zosta szeroko rozpowszechniony w naszym rodowisku lokalnym. Przypomnijmy jednak, e gwnymi celami akcji byy przedsiwzicia promujce realizacje zasad zrwnowaonego rozwoju i polityki ekologicznej, a przede wszystkim aktywna edukacja ekologiczna modziey szkolnej, a take nauczycieli i czonkw Polskiego Zwizku owieckiego w dziedzinie ochrony krajobrazu i rnorodnoci biologicznej. Naszym gwnym celem byo zaangaowanie w praktyczne proekologiczne dziaania modziey szkolnej, nauczycieli oraz czonkw PZ i kandydatw na myliwych, a take lenikw.

Podejmowanymi przez nas zadaniami byo m.in. nasadzanie drzew i krzeww, czyli tworzenie tzw. remiz rdpolnych, a take zakadanie nowych lub pielgnacja istniejcych ju oczek wodnych, a wic rwnie wzbogacanie ekotonw polno - lenych. W tej edycji  wanym elementem programu byy obserwacje trznadli i innych gatunkw ptakw charakterystycznych dla rodowiska polnego. Dziki penemu powice zaangaowaniu gwnego koordynatora, szkolnych koordynatorw programu Pani Magorzaty Kurzei oraz Pani mgr Agnieszki Maozi, a take innych nauczycieli i uczniw Rok Trznadla w Trzcianie i okolicy obfitowa w wiele ciekawych wydarze czy dziaa o charakterze proekologicznym.

Spord waniejszych przedsiwzi podjtych przez nasz Zesp Szk naley wymieni nastpujce, ktre w duej mierze wpyny na rozstrzygnicie konkursu:

- wydanie publikacji zatytuowanej Trznadel w trzciaskich remizach rdpolnych pod redakcj mgr Moniki Woowiec i mgr Magorzaty Kurzei- nauczycieli Zespou Szk w Trzcianie;

- regularnie nasadzanie drzew i krzeww w remizach rdpolnych jesieni i na wiosn razem z uczniami, nauczycielami, myliwymi i ornitologiem;

- prace w warsztacie miejscowego stolarza zwizane z przygotowaniem elementw do konstrukcji karmnikw, budek lgowych dla sikor, szpakw, nietoperzy oraz ulika dla pszcz bezdych, a nastpnie rozwieszanie ich w remizach rdpolnych;

- otwarcie ptasiej stowki na terenie szkoy dla rnego ptactwa;

- wygaszanie licznych prelekcji przez ornitologa, sotysa wsi Trzciana i myliwych z koa owieckiego Podgorzaka, ktre podnosiy wiadomo proekologiczn uczniw naszej szkoy;

- prowadzanie lekcji obserwacyjnych w terenie poczone z nauk korzystania
ze specjalistycznych przyrzdw;

- zbudowanie w dwch remizach rdpolnych karmnikw - posypw dla ptakw wrblowatych, w tym trznadli oraz duego karmnika dla baantw;

- dokarmianie zwierzt lenych pod czujnym okiem myliwych;

- organizowanie spotka z lenikami z Regionalnej Dyrekcji Lasw Pastwowych w Kronie, ktre odbyway si w Regionalnym Domu Tradycji Ludowych przy Zespole Szk w Trzcianie celem pogbienia wiedzy na temat lasw i jego mieszkacw;

- zorganizowanie II Gminnego Konkurs dotyczcy programu Oywi Pola i gali rozdania nagrd;

- przygotowanie licznych inscenizacji proekologicznych midzy innymi: Wycieczka do lasu, Gdybym ptakiem by, Ja i Magosia, Powitanie wiosny, Dzie ziemi, Ludzie contra ptaki;

- pozyskanie funduszy na realizacj projektu Punkt widokowy w Trzcianie wraz
z wyposaeniem, dziki ktremu szkoa otrzymaa specjalistyczny sprzt do prowadzenia obserwacji, nagra zwierzyny i ptactwa;

- przeprowadzenie w szkole licznych konkursw i akcji powiconych programowi Oywi pola.

To tylko niektre z dziaa podjtych w naszej maej spoecznoci. Nie sposb wymieni wszystkich. Mielimy wic nadziej, e tym razem uda si wspi na podium w klasyfikacji generalnej programu. Rok temu zajlimy II miejsce, z tym wiksz niecierpliwoci czekalimy na ogoszenie wynikw rywalizacji.

Gala w Szkole w Czarnej Sdziszowskiej rozpocza si od powitania znamienitych goci, do ktrych naleeli midzy innymi:

- Senator Zdzisaw Pupa, Dr Marek Rogoziski, Burmistrz Miasta Sdziszw Maopolski - Bogusaw Kmiecik, wizytator z Kuratorium Owiaty Magorzata Lelowska, redaktor owca Polskiego- Mirosaw Gogowski, Ksidz Proboszcz Edward Brzana, Anna Bondar - Zabiciel z Nadlenictwa Gogw Maopolski, Mieczysaw Struzik z Rady owieckiej, Jzef Ciosek- nasz zaprzyjaniony ornitolog, wicestarosta powiatu ropczycko- sdziszowskiego Stanisaw Ziemiski, ktry reprezentowa wadze samorzdowe.

Uroczysto rozstrzygajca zmagania w Roku trznadla w regionie poudniowo - wschodnim podzielona zosta na trzy czci. Najpierw podziwialimy najmodszych uczniw z Czarnej Sdziszowskiej, ktrzy zaprezentowali si w montau sowno- muzycznym poruszajcym zagadnienia pomocy zwierztom. Nastpnie w krtkim podsumowaniu programu redaktor owca Polskiego i zarazem oglnopolski koordynator akcji - Pan Mirosaw Gogowski obrazowo pokaza, jak wiele pozytywnych i efektywnych edukacyjnie wymiarw zawiera program Oywi pola.

Wreszcie nadszed wyczekiwany przez wszystkich moment ogoszenia wynikw. Pan Gogowski umiejtnie podsyca i tak gorc ju atmosfer, do koca nie ujawniajc laureata. A wreszcie moglimy odetchn z ulg, gdy trud caorocznej pracy opaci si. Zostalimy ogoszeni tegorocznymi zwycizcami! Pierwsze miejsce dla naszej szkoy spord 131 placwek owiatowych z caej Polsce to nie lada sukces. Jednak to nie jedyny aspekt, jaki zosta doceniony przez organizatorw programu. Uhonorowano nas take wyrnieniem specjalnym za oryginalno i warto plastyczn sprawozda. A Pani Magorzata Kurzeja otrzymaa Medal Zasugi Polskiego Zwizku owieckiego.

Tylu miych wrae i pozytywnych emocji na gali si nie spodziewalimy. zy wzruszenia i poczucie dobrze spenionego obowizku towarzyszyy nam przez cay czas. Jak na zwycizcw przystao udzielilimy wywiadw dla radia Via Rzeszw i TV Sdziszw. Dopenieniem tych wszystkich przyjemnoci by pyszny obiad przygotowany przez organizatorw tegorocznej gali.

Korzystajc z okazji, dzikujemy wszystkim, ktrzy pomogli nam doj tak wysoko. Gorce i szczere podzikowania za pomoc i wsparcie kierujemy do Dyrekcji naszej szkoy, gwnego koordynatora Pana Wojciecha Wdowika, do Pana ornitologa Jzefa Cioska, do Polskiego Zwizku owieckiego w Rzeszowie, do Koa owieckiego  Podgorzaka, do wszystkich myliwych, nauczycieli i uczniw naszej szkoy. Bez Was nasze dziaania nie osignyby takiej rangi.

  

 

Link  do artykuu TUTAJ

Zobacz galeri TUTAJ

 

"Rekonstrukto lekcja historii

Dnia 28.01.2015r. w Zespole Szk w Trzcianie wystpia grupa artystyczna Rekonstrukto. Grupa historyczna przedstawiaa program pt. ,,ycie i kultura w redniowieczu. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klas III-VI szkoy podstawowej . Rekonstrukto zabraa nas w niesamowit podr w czasie, zachcajc przy tym uczniw do poznawania historii.
W programie:
-ywa lekcja historii
-interesujce opowieci i legendy
-prezentacja obyczajw i kultury epoki
-przegld rycerskiego ekwipunku
-prawo dawne
-narzdzia tortur
-gry i zabawy plebejskie
-kolekcja broni i rekwizytw
-moliwo osobistego zapoznania si z rekwizytami oraz strojami
-ciekawostki i zabawy
Uczniowie byli zachwyceni, z wielkim zainteresowaniem suchali opowieci o yciu, kulturze, i rycerskich pasowaniach. Podziwiali rekwizyty, najbardziej podoba im si moment w ktrym sami mogli przymierzy stroje, a take uy rycerskiej broni. To bya wspaniaa lekcja przedstawiajca nam zaskakujc ale i wspania opowie o przeszoci
.
 

Zobacz galeri TUTAJ

 

POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Zapraszamy wszystkich uczniw powiatu rzeszowskiego do udziau w konkursie fotograficznym "MOJA SZKOA JEST WESOA"

 

Regulamin konkursu do pobrania: cao (plik pdf  TUTAJ)

Wizyta POLICJI

9.12.2014 roku we wtorek odbyo si spotkanie edukacyjne uczniw pierwszych klas Gimnazjum w Trzcianie z funkcjonariuszami Policji z Rzeszowskiej Komendy Miejskiej.
Policjanci poruszyli tematy zagroe, ktre mog spotka modych ludzi midzy innymi paserstwa internetowego, jazdy motorowerem bez wanych uprawnie, spoywania narkotykw czy alkoholu.
Szczegln uwag Policjanci zwrcili na zagadnienie zwizane z przestrzeganiem prawa przez uczniw wskazujc, i nieznajomo prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. Podkrelili te, e osoba od 13 roku ycia odpowiada za popenione przez siebie czyny zabronione i w takich przypadkach spraw zajmuje si Sd Rodzinny.
Poruszyli te temat wagarowania, podrabiania podpisw rodzicw na usprawiedliwieniach, czy waciwego odnoszenia si do Nauczycieli, ktrzy peni rol funkcjonariuszy publicznych.
Spotkanie cieszyo si duym zainteresowaniem i obfitowao w wiele pyta zadawanych przez zaciekawionych gimnazjalistw.


 

Projekt profilaktyczny "Mj wybr"

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyszenia Krzya witego w Warze realizowaa projekt Mj wybr, ktry zosta dofinansowany przez Regionalny Orodek Polityki Spoecznej w Rzeszowie.
 W projekcie tym brali udzia wszyscy uczniowie z klasy 1"a" naszego Gimnazjum. Zadaniem zgoszonych klas by udzia w badaniach ankietowych, rozwizanie trzech zestaww zada teoretycznych oraz przygotowanie pracy konkursowej (zdjcia lub materiau filmowego).

Pod opiek Pani Haliny Pleniak i Pana Jana lczki uczniowie przygotowali filmik profilaktyczny ukazujcy zagroenia, ktre powoduje spoywanie alkoholu i narkotykw. Gimnazjalici wykazali si niezwykym talentem aktorskim i reyserskim. Scenariusz filmu przygotoway uczennice Natalia Kornak, Emilia Marchlik, Zuzanna Dziedzic i Daria Tylutki. Operatorem kamery by Jakub Lech. Realizacja filmu bya okazj do integracji klasy i sprawdzenia wasnych moliwoci w nietypowych rolach.


 

Andrzejkowe otrzsiny klas I gimnazjum

Dnia 20 listopada odbyy si tradycyjne otrzsiny klas I gimnazjum. Gwnym celem szkolnej imprezy byo pokazanie uczniom, e nauka to nie tylko mudna praca, ale te i wietna zabawa. Pierwszoklasici mieli okazj sprawdzi swoj form fizyczn i wiedz uczestniczc w wielu wsplnych zabawach. Dziki nim mogli si lepiej pozna, zaznajomi z now szko, wykaza zaradnoci oraz sprytem. Samorzd Uczniowski pod opiek pani Agnieszki Maozi i pani Alicji Basznianin postara si, aby impreza otrzsinowa zostaa na dugo zapamitana przez naszych pierwszakw, ktrzy mieli nie lada zadania m.in. kalambury, quiz wiedzy o szkole, narysowa swojego wychowawc. Take i oni zostali zasypani lawin pyta o swoj klas. Rywalizacja obu klas bya tak zacita, e nie bylimy w stanie wyoni tej najlepszej. Po podliczeniu punktw zwycizc okazaa si klasa Ia, ktra otrzymaa niecodzienn nagrod, czyli Dzie wolny od stresu. Polega on na zwolnieniu uczniw z wypowiedzi ustnej i pisania niezapowiedzianych kartkwek we wsplnie wybranym dniu a upowania do tego oficjalny certyfikat.  Na zakoczenie uczniowie doskonale bawili si na okolicznociowej dyskotece.

 

Zobacz galeri TUTAJ

 

Sukcesy sportowe

W rod 12.11.2014r druyny chopcw i dziewczt uczestniczyy w zawodach powiatowych o puchar ,, Tymbarku" w Trzebusce. W rywalizacji dziewczyn UKS ,, Maraton" Trzciana zaj IV miejsce majc tyle samo punktw co druga druyna , lecz gorszy bilans bramkowy. By to debiut druyny ! Natomiast chopcy na 8 druyn okazali si bezkonkurencyjni wygrywajc wszystkie mecze. Zajli I miejsce i na wiosn wezm udzia w zawodach wojewdzkich o puchar ,,Tymbarku" . Gratulacje!!!!

Nie tylko kot czy pies moe by Twoim przyjacielem .... ale te papuga

Nie tylko kot lub pies moe by Twoim przyjacielempod takim tytuem odbya si w naszej szkole prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczycielk  Iren Ulman.  Pani Irena Ulman wraz
z Agnieszk Maozi - szkolnym koordynatorem programu Oywi pola postanowiy przybliy dzieciom warunki hodowli papug z gatunku Aleksandretta obrona. Pani Irena od 2 lat jest dumn wacicielk tego gatunku ptaka i  opowiedziaa naszym uczniom, jak odpowiedzialnie naley opiekowa si papuk, bo jak kade zwierz wymaga ona duo cierpliwoci i uwagi. Podczas projekcji slajdw opowiadaa o miesznych przygodach swojej ulubienicy, bo jej pupilka, jak wielokrotnie podkrelaa, naley do wyjtkowo psotnych i ciekawskich ptakw z charakterkiem. Uczniowie klasy III, IVa i IVb przysuchiwali si z uwag, co papuka je i jak naley o ni dba.  Niebywa atrakcj dla uczniw by pokaz kilku amatorskich filmikw Pani Ireny, z papug w roli gwnej, ukazujcych jej codzienne bardzo komiczne zachowania. Dzieciom szczeglnie spodobaa si filmik, jak papuga bawi si z psem. Ciekawostk dla wszystkich bya historyjka o tym, e jak suczka rasy maltaczyk doczya do rodziny Pani Ireny papuka poczua si zagroona i chcc przypodoba si wacicielce nauczya si mwi Kocham Irenk. Ptak szczebiotajcy po swojemu te sowa wzbudzi zachwyt wrd uczniw i nauczycieli. Pytaniom uczniw o papug nie byo koca. Kulminacyjnym punktem i niespodziank dla uczniw bya WIZYTA BOHATERKI NASZEJ PREZENTACJI  w klasie. Alexa wniesiona w klatce bya na pocztku nieco stremowana i przestraszona. Jednak ju po chwili ku uciesze uczniw zacza dumnie prezentowa swe ptasie wdziki. Wszyscy mieli okazje obejrze j z bliska i podziwia.

 

Suba Celna z wizyt w naszej szkole

16. 10. 2014r. odbyo si spotkanie edukacyjne uczniw Szkoy Podstawowej w  Trzcianie z funkcjonariuszami Suby Celnej.

Urzdnicy zaprezentowali spectrum zada, ktre realizuje Suba Celna, chronic obywateli przed zagroeniami pyncymi z przemytu. Uczniowie mieli wic okazj pozna specyfik pracy celnikw.
Szczeglnym zainteresowaniem cieszyy si tematy zwizane ze zwalczaniem przemytu chronionych gatunkw rolin i zwierzt. Funkcjonariusze opowiadali jakie gatunki zagroone s wyginiciem i jakie szkody wynikaj z nielegalnego handlu dzikimi zwierztami i rolinami.
Spor atrakcj okazaa si prezentacja multimedialna, umoliwiajca czynne wczenie si uczniw w spotkanie. Dzieci mogy wcieli si w rol celnikw, odnajdujcych przemycane towary.
Przedstawiciele Suby Celnej przywieli ze sob bardzo duo ciekawych eksponatw, ktre zarekwirowali osobom, ktre prboway nielegalnie przewie je na teren RP.

Na zakoczenie spotkania uczniowie mogli usysze odpowiedzi na nurtujce ich pytania, a takich oczywicie nie brakowao.

Uczniowie z bardzo duy zaciekawieniem wysuchali pogadanki pracownikw Suby Celnej, z pewnoci nie byo to jedyne takie spotkanie w naszej szkole. Z niecierpliwoci czekamy na kolejne spotkania z interesujcymi ludmi.

(Zobacz galeri TUTAJ)

 

Prbna ewakuacja szkoy

Ewakuacja odbya si w dniu 9.10.2014 r. o godz. 10.00. wiczeniami objto wszystkich uczniw i personel szkoy. Wyprowadzenie z budynku przebiegao bardzo sprawnie - w cigu 3 minut opuszczono wszystkie pomieszczenia, ktre s wykorzystywane do celw edukacyjnych i administracyjnych. Po ogoszeniu alarmu Pani dyrektor odczya gwny wycznik energetyczny.  Ewakuacja przebiega sprawnie i bez paniki. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuowanych osb zostaa przekazana dyrektorowi, ktry odwoa alarm. Zespoy klasowe pod opiek nauczycieli wrciy do szkoy na lekcje.
 

Wycieczka klas I  SP

 8.10.2014 r. uczniowie klas 1a i 1b wyjechali na wycieczk do Przychojca k/ Leajska. Znajduje si tam Edukacyjne Gospodarstwo Agroturystyczne Pod Lip prowadzone przez p. Czesaw Zawadzk. Uczniowie ubrani w fartuszki wyrabiali ciasto na proziaki, ktre gospodyni pieka na blasze kuchni w zabytkowej chaupie. Smakoway one wymienicie, bo przecie nie na co dzie zdarza si je takie przysmaki. Wacicielka ciekawie opowiedziaa uczniom o etapie powstania chleba: Od ziarenka do bochenka, o yciu i zajciach ludzi w dawnych czasach. Ogldnli wystaw kwiatw z bibuy, by pniej samodzielnie mogli wykona jesienne astry. Atrakcj dla dzieci bya moliwo przebrania si w kostiumy postaci bajkowych , w ktrych doskonale si bawili. Chopcy dzielnie pracowali, mielc w arnach ziarna pszenicy. Mionicy zwierzt chtnie karmili krliki i figlarnego kozioka. Dzieci wchodziy po drabinie do domku Baby Jagi dajc wodze fantazji, nie zabrako gonych piskw i okrzykw radoci. By czas , w ktrym zwolennicy gry w siatkwk mogli wykaza si swoimi umiejtnociami sportowymi. Po wyczerpujcych zabawach i zajciach uczniowie posilili si kiebas z gila i gorc herbat. Kady mg poprbowa wiejskich smakw miodu, chleba i smalcu. Bya to bardzo udana wycieczka, z ktrej wrcilimy zadowoleni i peni wrae.
 

Dzie Pierwszaka


29.09.2014r. odby si Dzie Pierwszaka. W tym dniu uczniowie klasy 1a i 1b SP po licznych konkursach, quiach, zabawach ruchowych poczonych ze piewem, przypomnieniu zasad zachowania si w szkole - udowodnili swoim wychowawcom, oraz dyrekcji Szkoy, e mog by przyjci do grona spoecznoci uczniowskiej.

Uroczycie zoyli przyrzeczenie, e bd  dobrymi uczniami i obywatelami naszej   Ojczyzny.                                                                                                

Po pasowaniu symbolicznym owkiem i wrczeniu pamitkowych dyplomw rozpoczy si tace przy muzyce. Nie zabrako rwnie sodkiego poczstunku, ktry przygotowali rodzice uczniw klas pierwszych.

 

(Zobacz galeri TUTAJ)

Wycieczka klas III SP


25 wrzenia uczniowie klasy III uczestniczyli w wycieczce klasowej do Medyni Gogowskiej. Zwiedzili XIX wieczne budynki mieszkalne wyposaone w dawne meble, sprzt , naczynia. Ogldali tradycyjny piec do wypalania ceramiki. Uczestniczyli w warsztatach z lepienia i rzeby w glinie .Kady uczestnik mia okazj wyzwoli swoj wyobrani twrcz i przemieni kawaek gliny w dowolny przedmiot, oywi barwami glinianego ptaszka, a take sprawdzi swoje umiejtnoci garncarskie .Pod kierunkiem instruktora pana Andrzeja Plizgi uczniowie toczyli na kole garncarskim: dzbanuszki , wazony, miseczki i inne cuda z gliny. Podsumowaniem wycieczki by mecz piki nonej oraz zakup pamitek w miejscowym sklepiku. Wyjazd by doskona okazj do nauki, integracji i zabawy. Dostarczy wielu wrae i radoci.

 

(Zobacz galeri TUTAJ)

 Rok Szkoy w Ruchu

Zesp Szk w Trzcianie w roku szkolnym 2013/2014 przystpi do Oglnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej wiczy kady moe organizowanej w ramach Roku Szkoy w Ruchu. Akcja ta miaa na celu konieczno wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania zdrowego stylu ycia oraz aktywnoci fizycznej wrd dzieci i modziey. Na przeomie miesicy listopad-maj realizowane byy rnego rodzaju dziaania na rzecz aktywnoci fizycznej. Wszystkie dokonania naszych uczniw dokumentowane byy na specjalnie utworzonym koncie na facebooku: https://www.facebook.com/zs.trzciana
Uczniowie mieli za zadanie wykaza si w nastpujcych obszarach:
Ruch w szkole i przedszkolu:
1. Wychowanie fizyczne zajcia edukacyjne (obszar nr 1)
 Ciekawe zajcia wychowania przedszkolnego: Atrakcyjne zajcia ruchowe na niegu;
 Baw si gazet ksztatowanie prawidowej postawy;
2. Wychowanie fizyczne alternatywne formy realizacji zaj wychowania fizycznego (WF) (obszar nr 2)
 Scenariusz zaj w klasie VI pika nona halowa
TEMAT: Podania i przyjcia piki praw i lew nog.
 Pierwsze trzy minuty" - pierwsza pomoc w nagych wypadkach dwugodzinny scenariusz zaj z udzielania pierwszej pomocy dla klas 6a i 6b.
 Scenariusz zaj w klasie VI pika siatkowa
Temat lekcji: Doskonalenie odbi piki sposobem grnym i dolnym w siatkwce.
3. Edukacja zdrowotna (obszar nr 3)
 Zajcia edukacyjne z klasie 0: Rola aktywnoci ruchowej w yciu;
 Dbamy o nasze zdrowie;
4. Kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF oraz wychowawcw edukacji przedszkolnej (obszar nr 4)
 Nauczyciele wychowania fizycznego uczestniczyli w rnych szkoleniach:
szkolenie w ramach XXIX EkoForum Klastra Dolina Ekologicznej ywnoci, Jedzenie ma znaczenie.
5. Pozalekcyjne zajcia sportowe (obszar nr 5)
 Lodowisko;
 Basen.
Ruch poza szkoa i przedszkolem:
1. zajcia zorganizowane (obszar nr 6)
 Konkurs plastyczny dla klas 4-6
W ramach realizacji obszaru 6 w dniach 13.01.2014r. 14.02.2014r. zosta zorganizowany konkurs plastyczny pt. Jak aktywnie spdzam czas wolny po zajciach lekcyjnych dla dzieci z klas 4-6.
I miejsce Ozga Sabina
II miejsce Sieko Wiktoria
III miejsce Koodziej Julia
 Taneczne przerwy w trakcie dugich przerw midzylekcyjnych uczniowie mogli potaczy w rytm muzyki.
2. zajcia niezorganizowane (obszar nr 7)
3. aktywno z udziaem rodziny (obszar nr 8)
 Wsplna zabawa karnawaowa z rodzicami;
4. aktywny wypoczynek (obszar nr 9).

Po wnikliwym przeanalizowaniu naszych dokona z poszczeglnych obszarw dziaa, Orodek Rozwoju Edukacji poinformowa nas o przyznaniu Zespoowi Szk w Trzcianie Tytuu SZKOA W RUCHU, wraz z pamitkow tablic.

 

Uroczyste rozpoczcie roku szkolnego

Po dwumiesicznej, wakacyjnej przerwie, w Zespole Szk w Trzcianie ponownie spotkaa si bra uczniowska. W tym roku 1. wrzenia wypad w poniedziaek, wic uczniowie od razu bd musieli zmierzy si z pracowitym tygodniem.
W scenerii nowo wyremontowanego budynku starej szkoy, szanowna dyrekcja tradycyjnie powitaa przybyych uczniw oraz ich nauczycieli, otwierajc tym samym nowy etap w yciu szkoy kolejny rok szkolny. Rok, ktry, dodajmy, potrwa dugo, bo a do ostatnich dni czerwca, co zdecydowanie upowania nas do zoenia ycze wytrwaoci i cierpliwoci wszystkim zainteresowanym.
 

 

Informacja dotyczca rozpoczcia roku szkolnego:

 

Msza wita - 8.00  w kociele parafialnym w Trzcianie

Apel na sali gimnastycznej - ok. 9.00

Spotkanie z wychowawcami - ok. 9.30

Gimbus - ok. 10.20

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

Zakoczenie roku szkolnego 2013/2014

W dniu 27. czerwca 2014r. w naszej szkole odbyo si zakoczenie roku szkolnego 2013/2014. Uroczysto rozpocza si jak co roku  Msz w. w kociele parafialnym. Cig dalszy uroczystoci by kontynuowany w budynku szkoy poprzez liczne przemwienia i  podzikowania.  Zakoczenie roku szkolnego to bardzo upragniona uroczysto dla wszystkich a zwaszcza tych, ktrzy solidnie przez cay rok pracowali. Jest moliwoci podsumowania dokona i nagrodzenia najlepszych.  By to rok wytonej pracy. Teraz przyszed czas na zasuone wakacje i  wypoczynek, by z nowym zapaem we wrzeniu wrci do szkoy.

Wszystkim uczniom yczymy wspaniaych wrae podczas wakacji!

 

            Zakoczenie klas III gimnazjum  (Zobacz galeri TUTAJ)

 

Rozstrzygnicie Powiatowego Konkursu Fotograficznego Kontrasty

W dniu 11.06.2014r. w Regionalnym Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie odbyo si podsumowanie i wyselekcjonowanie najlepszych prac w Powiatowym Konkursie Fotograficznym  Kontrasty.  Nadesane prace cechowa wysoki poziom artystyczny i profesjonalny warsztat.

Nagrody zostay ufundowane przez :

 • Dyrektora WDK w Rzeszowie - aparat fotograficzny Canon A3500

 • Starost Powiatu Rzeszowskiego

 • Wjta Gminy wilcza

 

Wyniki kocowe konkursu przedstawiamy poniej:

 

I miejsce - Emilia arska

 

 

 

 

 

 

II miejsce - Piotr Dworak

 

 

III miejsce - Dawid Paweek

 

 

Wyrnienia:

Micha Wony

 

 

 

 

Klaudia Kozubal

 

 

 

 

 

Mikoaj Winiarski

 

 

 

 

 

Julita Baran

 

 

 

 

Natalia Gawe

 

 

 

 

Wszystkim nagrodzonym GRATULUJEMY i yczymy dalszych sukcesw.

 

 

Protok przebiegu konkursu - strona I   TUTAJ

                                            strona II   TUTAJ

 

W roku szkolnym 2013/2014 grupa uczniw klasy II b gimnazjum pod opiek mgr Agnieszki Szumilas uczestniczya w projekcie edukacyjnym pt. "Wirtualny spacer po szkole". Zobacz efekt kocowy  pracy uczniw - TUTAJ

 

XII Gminny Konkurs Sztuki Recytatorskiej

              (Zobacz galeri TUTAJ)

Wycieczka do Bochni

W dniu 7 maja 2014roku odbya si wycieczka klasy1a, 3a i 3b SP do kopalni soli w Bochni i na zamek w Nowym Winiczu.
Pierwszym etapem wycieczki by Zamek w Nowym Winiczu, usytuowany na zalesionym wzniesieniu. Na dziedziniec prowadzia pikna brama wjazdowa. W zwiedzaniu towarzyszya nam pani przewodnik, ktra nie tylko nas oprowadzaa po komnatach ale rwnie bardzo ciekawie opowiadaa o historii Zamku, legendach z nim zwizanych. Widzielimy wspaniae eksponaty, ogldalimy zabytkowe meble, srebra. Odwiedzajc kolejne komnaty zachwycalimy si wiszcymi na cianach obrazami .Duym zainteresowaniem cieszya si komnata kaplicy zamkowej, ktra jest tak skonstruowana, e bdc w jednym jej rogu, mona doskonale sysze nawet bardzo cich rozmow z rogu przeciwlegego. Z tarasu widokowego podziwialimy pikny krajobraz i panoram Nowego Winicza.
Kolejnym etapem naszej wycieczki bya Kopalnia soli w Bochni, gdzie w roku 1248 odkryto pokady soli twardej. Zwiedzanie rozpoczo si zjechaniem szybem grniczym pod ziemi, a nastpnie przejadk kolejk szynow po kopalni. W kopalni znajdowaa si Podziemna Ekspozycja Multimedialna, ktra miaa charakter podry w czasie, rozpoczynajcej si w epoce panowania ksicia Bolesawa Wstydliwego i ksinej Kingi. Przewodniczce w opowiadaniu o historii pomagali upnicy genuescy, a take duch cystersa mnicha, z ktrego zakonem wie si powstanie kopalni w Bochni. Materiay filmowe wywietlane byy na wkomponowanych w naturaln soln sceneri holoekranach stwarzaj wraenie, jakby normalne ycie kopalni toczyo si tu obok nas zwiedzajcych. Dzieci uczestniczyy w zajciach rekreacyjnych w komorze Wayn. Mogy kupi pamitki i zje smaczny obiad. Due wraenie na uczestnikach wyjazdu zrobia przeprawa odziami w zalanej solank komorze na gbokoci 230 metrw. Bylimy zachwyceniu wycieczk, dziki niej dowiedzielimy si nowych ciekawych informacji z historii naszego narodu.
Droga powrotna mina szybko. Szczliwi i peni wrae wrcilimy do Trzciany o 19.30, gdzie ju oczekiwali na uczniw ich rodzice.
 

Wycieczka do Rzeszowa

Wtorek, 29.04.2014r. by dla uczniw klasy IV i V Szkoy Podstawowej dniem innym ni codzienno szkolna. Obie klasy wraz z wychowawcami wyjechay w tym dniu do Rzeszowa zwiedza Regionalny Oddzia Telewizji Rzeszw, Radio Rzeszw, a w Multikinie obejrze seans filmowy.

Podczas pobytu w telewizji Rzeszw, dzieci dowiedziay si wielu interesujcych rzeczy na temat pracy dziennikarzy. Zobaczyy sal nagra, reyserk oraz archiwum. Poza tym mogy wciela si w rol pracownikw telewizji, np. zapowiaday pogod.

Nastpnym etapem wycieczki by film pt." Niebo istnieje ....... naprawd". To prawdziwa historia o niezwykym przeyciu maego chopca i o tym jak jego ojciec, szuka w sobie odwagi, by przekaza to wiatu.

Wizyta w regionalnym radiu rwnie bya ciekawa. W studiu gwnym, gdzie program nadawany jest na ywo mielimy moliwo przekazania pozdrowie dla naszych najbliszych i szkoy.Teraz ju wieny, e program radiowy to nie tylko gos, ktry syszymy na antenie. Audycj tworzy zesp ludzi, oni wsplnie pracuj na sukces.

Wsplny wyjazd zakoczya sodka biesiada w pobliskiej lodziarni.

To by dobry pomys na oderwanie si od codziennych szkolnych obowizkw.

 

Uczennica klasy IV


 

 WYRӯNIENIE DLA KLASY IB SP W OGLNOPOLSKIM PROGRAMIE

PLANETA ENERGII

Klasa Ib pod opiek wychowawcy Marty Smajdor wzia udzia w  konkursie oglnopolskiego programu Planeta Energii. Jest to program edukacyjny skierowany do nauczycieli i uczniw klas I-III szk podstawowych,  organizowany przez Grup ENERGA . Jego celem jest propagowanie wrd dzieci wiedzy nt. energii elektrycznej rde jej wytwarzania, roli w codziennym yciu oraz niebezpieczestw, jakie niesie za sob nieprawidowe korzystanie z urzdze elektrycznych i nierozwane zachowanie w pobliu obiektw energetycznych.

Bya to IV edycja tego programu. W tym roku o gwn nagrod rywalizowao prawie 500 nauczycieli i niemal 6000 uczniw klas I-III szk podstawowych w caej Polsce. Naleao przeprowadzi lekcje na temat prdu elektrycznego, a take zrealizowa wiele ciekawych zada dodatkowych wedug wasnego pomysu. 

Konkurencja bya bardzo dua, ale naszym pierwszakom udao si zdoby WYRӯNIENIE, z czego bardzo si cieszymy! Mamy nie tylko ogromn satysfakcj, ale te nagrody rzeczowe! Kade dziecko otrzymao:                                

 • zabawk edukacyjn z serii Green Science,

 • film edukacyjny o elektrowni wodnej na pycie DVD Jak z wody robi si prd;

 •  zeszyt W krainie prdu elektrycznego,

 • dyplom

 • pamitkowy breloczek do kluczy

 • wyrnienie dla caej klasy i nauczyciela

 


 

KOMUNIKAT

 

 

Organizatorzy Powiatowego Konkursu Fotograficznego przeduaj termin dostarczania prac konkursowych do 30 maja 2014 roku.
 

Jeszcze raz serdecznie  zapraszamy do udziau w konkursie, wszystkich zainteresowanych fotografi. Czekaj cenne nagrody !

 

Organizatorzy

 

Egzaminy gimnazjalne

 

23. kwietnia 2014r. rozpocz si trzydniowy maraton egzaminacyjny. W rod uczniowie naszego gimnazjum przystpili do egzaminu z wiedzy humanistycznej, w czwartek zmierzyli si z przedmiotami cisymi, za w pitek z jzykiem obcym nowoytnym. Uczniowie napisali egzaminy na miar swoich moliwoci. Mamy nadziej, e czerwcowe wyniki bd wysokie i pozwol im dosta si do upragnionej szkoy redniej.


 

Wielkanoc ' 2014

 

 

POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY KONTRASTY

Zapraszamy wszystkich uczniw powiatu rzeszowskiego do udziau w konkursie fotograficznym KONTRASTY

 

Regulamin konkursu do pobrania: cao (plik pdf  TUTAJ)

Sprawdzian szstoklasisty

 

 

Dnia 1 kwietnia 2014 r. uczniowie klas VI szk podstawowych w caej Polsce pisali Sprawdzian kompetencji, ktry podsumowuje ich nauk w szkole podstawowej i kwalifikuje do rozpoczcia nauki w gimnazjum.

Nasi uczniowie rwnie pisali ten sprawdzian. Byo trudno, ale kady ucze napisa na miar swojej wiedzy i umiejtnoci. Wierzymy e kady ucze naszej szkoy bdzie zadowolony z wynikw sprawdzianu.

 

Wizyta Biskupa Edwarda Biaogowskiego

              Dzie  17 marca 2014 roku by wyjtkowym dniem w historii  naszej szkoy. Wwczas to w ramach wizytacji parafii  Trzciana gocilimy w naszych progach szczeglnego gocia Jego Eminencj ks. Biskupa Edwarda Biaogowskiego wraz z towarzyszcymi mu ks. Dziekanem  Stanisawem Sznajderem, Kap. Hon. Ojca w. , Proboszczem parafii  Trzciana ks.  Januszem Winiarskim i ks.  Wikariuszem Tomaszem Wierzyskim .

    W tym dniu wszyscy uczniowie i pracownicy szkoy zebrali si w odwitnie przystrojonej sali gimnastycznej, gdzie miaa miejsce ceremonia powitania dostojnego Gocia.  Na wejcie Jego Ekscelencji  wszyscy uczniowie szkoy zapiewali pie Bd pozdrowiony gociu nasz. Nastpnie przewodniczca samorzdu szkolnego Aleksandra Czachor zoya raport Pani Dyrektor  i wydaa komend wprowadzenia sztandaru szkoy.  Sowa powitania skierowaa do Jego Eminencji pani dyrektor  Zofia Draus, ktra w swym przemwieniu podkrelia istot wartoci chrzecijaskich i patriotycznych, na ktrych powinno opiera si wychowanie zarwno w rodzinie jak i w szkole. Nastpnie gos zabraa  wice przewodniczca Rady Rodzicw  pani  Dorota Rasiska, ktra w imieniu wszystkich rodzicw powitaa Jego Ekscelencj, a bukiet r wrczy przewodniczcy Rady Rodzicw Pan Piotr Sika.  Sowami poety dzieci  ze SP- Czech Kacper  i Klaudia Klesyk   powitay ksidza Biskupa. Natomiast wiosenny bukiet kwiatw wrczyli  przedstawiciele  szkolnej spoecznoci Magdalena Rzepka z kl V SP, Micha Oleszak z kl I G  i Weronika Komza z kl. III SP

              Po oficjalnym powitaniu nadszed czas na program artystyczny pt. Kiedy do szkoy chodz anioy przygotowany  przez uczniw klasy IV pod kierunkiem mgr Joanny Gajewskiej Zbek i zesp wokalny klas gimnazjalnych pod batut mgr Bogdana Barlika.

Na twarzy podziwiajcego wystpy  uczniw Dostojnego Gocia dao si dostrzec wzruszenie.
Nastpnie Biskup  Edward Biaogowski skierowa yczliwe i pene ciepa sowa pod adresem uczniw. Wszyscy w niezwykym skupieniu i z zainteresowaniem wysuchali przemwienia czcigodnego Gocia; jak donios rol w ksztatowaniu bycia wartociowym, mdrym czowiekiem, o wielkim , kochajcym sercu otwartym na mio i czynienie dobra bliniemu, odgrywa szkoa. 

             Na koniec Ksidz Biskup udzieli wszystkim arcypasterskiego bogosawiestwa. Na pamitk swej wizyty  podarowa  szkole  kalendarz  z Papieem Janem Pawem II.

 

(Zobacz galeri TUTAJ)

 
 

II Gminny Konkurs "Oywi pola. Rok trznadla" -

ludzie kontra ptaki - Sd Ornitologiczny w Trzcianie

 

Dnia 6 marca 2014 roku w Zespole Szk w Trzcianie odbya si uroczysta gala rozdania nagrd w  II gminnym konkursie w ramach VIII edycji oglnopolskiego programu Oywi pola. Rok trznadla organizowanego przez miesicznik owiec Polski. Patronat honorowy nad konkursem obj wjt Gminy wilcza dr in. Wojciech Wdowik, myliwy z zamiowania oraz szkolny koordynator akcji z ramienia koa owieckiego Podgorzaka. Organizatorem konkursu i gospodarzem gali by Zesp Szk w Trzcianie ubiegoroczny zdobywca 2. miejsca w programie. W zmaganiach konkursowych wzili udzia uczniowie z terenu naszej gminy, ktrzy rywalizowali w 3 kategoriach wiekowych. Najmodsi uczestnicy z klas I-III szkoy podstawowej ukazali swe talenty plastyczne, wykonujc prace pt. Trznadel zimow por. W celu realizacji swoich ciekawych pomysw zastosowali przerne technik artystycznego wyrazu. Ich starsi koledzy z klas IV-VI szkoy podstawowej zabawili si w autorw komiksu obrazkowego pod hasem Przygody trznadla i jego ptasich przyjaci. Modzie gimnazjalna zaskoczya talentem poetyckim. Ich zadaniem byo uoenie autorskiego wiersza podejmujcego temat Pikno otaczajcej nas przyrody.

Znajomo zagadnie przyrodniczych oraz zainteresowanie konkursowymi dyscyplinami przerosy oczekiwania organizatorw.  Do rywalizacji o miano najlepszych zgoszono ogromn ilo prac, z ktrych kada bya oryginalna i niepowtarzalna. Jury nie miao atwego zadania, ale dziki uprzejmoci naszych sponsorw: Pana wjta, Koa owieckiego Podgorzaka i Jedno moglimy przyzna nie tylko miejsca ex aequo, ale rwnie liczne wyrnienia. Wrczenie nagrd odbyo si na uroczystej gali, na ktrej swoj obecnoci zaszczycili nas licznie przybyli gocie, a wrd nich: Wicekurator Owiaty w Rzeszowie - Pan Antoni Wydro, Pan Wjt Gminy wilcza - dr in. Wojciech Wdowik, Pan Zdzisaw Siewierski - prezes Koa owieckiego Podgorzaka, Pan Tadeusz Paciak - wiceprezes Koa owieckiego Jedno, myliwi z regionu, Proboszcz parafii Trzciana ksidz Janusz Winiarski, redaktorzy lokalnych mediw: kwartalnika Trzcionka i Radia Via, dyrektorzy i nauczyciele z 4 placwek owiatowych z naszej gminy, ktre bior udzia w tegorocznej akcji Oywi pola. Po raz pierwszy na gali wystpi zesp sygnalistw, ktrzy zadbali o typowo myliwsk opraw muzyczn.

Spotkanie rozpocz wystp uczniw w autorskiej interpretacji sztuki teatralnej Ludzie contra ptaki. Sd ornitologiczny w Trzcianie zebra si, by wyda wyrok w sprawie pokrzywdzonych przez ptaki mieszkacw gminy. Role uczniw-oskarycieli byy pene humoru
i bezpodstawnych zarzutw wysuwanych pod adresem bezbronnych trznadli, gobi, kawek, gawronw oraz wrbli. Obrona powoana na wniosek Polskiego Zwizku owieckiego
i owca Polskiego godnie reprezentowaa poszkodowanych. Apelowali oni do mieszkacw gminy, by nie wysuwali bezpodstawnych oskare, by zmienili swoje wrogie nastawienie i zauwayli poyteczn rol ptactwa w rodowisku naturalnym, by przestali im szkodzi. Po wnikliwym wysuchaniu aktu oskarenia i obrony sd wyda wyrok: PTAKI S NIEWINNE.

Gdy umilky gromkie brawa dla aktorw-amatorw, czteroosobowe druyny uczniw
z zaproszonych szk wziy udzia w Quizie wiedzy o trznadlu i przygotowanych zabawach przyrodniczych. Rywalizacji szk towarzyszya bardzo mia atmosfera i gony doping publicznoci. Druyny musiay zmierzy si nie tylko ze szczegowymi pytaniami dotyczcymi biologii ycia
i bytowania bohatera tegorocznej akcji trznadla, ale i wykaza si szerok wiedz przyrodnicz. Krzywki tematyczne, prace plastyczne, zagadki, czy zabawa w reportera wiadomoci TV okazay si wspania okazj do integracji uczniw i doskonaej zabawy. Wszystkie konkurencje podlegay rzeczowej ocenie Jury, w ktrym zasiedli Pan Zdzisaw Siewierski /K Podgorzaka/, Pan Jarosaw Marek /Nadlenictwo Dbry/ i Pan Jzef Ciosek ornitolog, autor pyta konkursowych o trznadlu. Uczniowska wiedza na temat tego maego tego ptaszka zaskoczya wszystkich. Nawet dogrywka nie wyonia zwycizcy. 1 miejsce zajy bowiem ex aequo 3 szkoy. Po zakoczeniu quizu druynowego Pan Kurator wraz ze sponsorami nagrd rozdali okolicznociowe dyplomy i upominki rzeczowe umiechnitym laureatom. Pan Wjt ufundowa take nagrody dla szk, yczc im z caego serca wygranej w tegorocznych zmaganiach w programie. W podzice za hojno i pomoc merytoryczn przy organizacji konkursu laureaci zaprezentowali swoje poetyckie talenty, recytacj wasnorcznie napisanych wierszy wychwalajc pikno otaczajcej nas przyrody. Gal zakoczyo uroczyste spotkanie w gronie przybyych goci i nagrodzonych laureatw.

 (Zobacz galeri TUTAJ)

 

Cyrk w naszej szkole

W naszej szkole odby si niecodzienny wystp cyrku.  Podczas kilkudziesiciu minut uczniowie mieli okazj podziwia rnorakie sztuczki cyrkowe, a take bra czynny udzia w realizacji wielu z nich. Artyci dali pokaz onglerki, akrobacji, magii, itp. umiejtnoci cyrkowcw wszystkim bardzo si podobay, o czym wiadczyy burzliwe oklaski po kadym pokazie.

(Zobacz galeri TUTAJ)

 

Obchody Dnia onierzy Wykltych

 

(Zobacz galeri TUTAJ)

 

Warsztaty dla gimnazjalistw - ZSTW

11 lutego 2014r. uczniowie klas III gimnazjum naszej szkoy uczestniczyli w warsztatach zawodowych zorganizowanych przez Zesp Szk Techniczno - Weterynaryjnych w Trzcianie.

Celem warsztatw byo przyblienie uczniom kilku atrakcyjnych i poszukiwanych zawodw w przeddzie wyboru przez nich dalszego kierunku ksztacenia.

Koordynator  imprezy  pani pedagog mgr Ludwika Oleksak zapoznaa  uczniw z zasadami przeprowadzenia warsztatw. Uczniowie zostali podzielenie na 6 zespow, wedug nastpujcych kategorii tematycznych:

 

Kategoria I - YWIENIE CZOWIEKA

 

Kategoria II - FRYZJERSTWO

 

Kategoria III - WETERYNARIA

 

Kategoria IV - GEODEZJA

 

Kategoria V - BUDOWNICTWO

 

Kategoria VI - RATOWNICTWO I OCHRONA P.POAROWA

 

Kady zesp  wykonywa  przydzielone mu zadania wraz z opiekunami -  uczniami  ZSTW. Nad wszystkim czuwa nauczyciel okrelonego zawodu.

Kocowym akcentem warsztatw by poczstunek, ktry zosta przygotowany przez uczestnikw warsztatw i  ich starszych kolegw z Technikum ywienia i Usug Gastronomicznych.

Szkolenie zawodowe  dostarczyo wielu niezapomnianych wrae naszym gimnazjalistom.

 

(Zobacz galeri TUTAJ)

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Dyrektor Zespou Szk w Trzcianie ogasza nabr do klasy "O", klasy I Szkoy Podstawowej i I Gimnazjum. Nabr wnioskw trwa od 3 marca 2014 roku. 

Decyzj o przyjciu dzieci zamieszkaych poza obwodem szkoy podejmuje dyrektor.

 

Zapraszamy!!!

             

Wzr karty zgoszenia kl. "0" - (plik MS Word  TUTAJ)

Terminarz naboru do kl. "0" - (plik MS Word  TUTAJ)

 

 Wzr podania kl. I SP - (plik MS Word  TUTAJ)

Terminarz naboru do kl.I - (plik MS Word  TUTAJ)

 

Wzr podania kl. I G - (plik MS Word  TUTAJ)

 

 

 

 

Zarzdzenie Podkarpackiego Kuratora Owiaty w sprawie terminw rekrutacji do szk na rok szkolny 2014/2015, sposobu przeliczania na punkty ocen, wynikw egzaminw

i innych osigni uczniw

plik pdf  TUTAJ

                                        

ty bal karnawaowy

4-5 lutego 2014 roku w naszej szkole odby si bal karnawaowy dla dzieci z klas IV-VI i 0-III. W tym roku tematem przewodnim zabawy byo przygotowanie kostiumu z tym akcentem w roli gwnej. Wybr koloru nie by przypadkowy, bo takie wanie ubarwienie ma bohater tegorocznego programu Oywi pola TRZNADEL. Wrd wielu wspaniaych kostiumw:  ksiniczek, wrek, policjantw, supermenw, straakw wesoo plsay mae trznadle. Kolor ty w starszej grupie wiekowej by widoczny w postaci dodatkw do eleganckich strojw. Na parkiecie roio si od tych wstek, korali, sukienek, czapek. Wesoy nastrj tego karnawau udzieli si take szkolnemu koordynatorowi programu Pani Agnieszce Maozi, ktra z dum pozowaa w tych barwach do grupowego zdjcia. Wszyscy uczestnicy balu wykazali si pomysowoci i fantazj. Bal w klasach 0-III prowadzi pan wodzirej ,a w klasach IV-VI opraw muzyczn przygotowa SU. Nikt si nie mia prawa nudzi. Nie zabrako oczywicie wyborw krlowej i krla balu. Rodzice przygotowali dla swoich pociech sodki poczstunek. Zabawa bya wymienita o czym wiadczyy zmczone, ale umiechnite buzie uczestnikw balu.

(Zobacz galeri TUTAJ)

 

II GMINNY KONKURS W RAMACH PROGRAMU "OYWI POLA - ROK TRZNADLA"

Zapraszamy wszystkich uczniw szk biorcych udzia w programie "OYWI POLA - ROK TRZNADLA" do udziau w II Gminnym Konkursie ekologicznym. 

 

Regulamin konkursu do pobrania: cao (plik pdf  TUTAJ)

XXI. Dzie Seniora

Dnia  19. stycznia 2014 roku w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji odby si 21. Dzie Seniora. Szczegy dotyczce tej uroczystoci znajduj si TUTAJ

 

(Zobacz galeri TUTAJ)

Udanych ferii dla wszystkich

 

 

Rodzicom, Uczniom, caym Rodzinom yczymy udanych ferii: odpoczynku, wietnej pogody, duo ciekawych i piknych dni!
A 3 lutego w poniedziaek cig dalszy wytonej pracy... Dlatego korzystajcie z wypoczynku!

I do zobaczenia!

 (Zobacz galeri TUTAJ)

Boe Narodzenie

 

 

 

 

Pokaz owadw

 

 

(Zobacz galeri TUTAJ)

Pikno podkarpackiej przyrody

Dnia 17.12.2013 roku Agnieszka Maozi, jako szkolny koordynator programu edukacji ekologicznej Oywi pola, uczestniczya w konferencji pod hasem Problemy gospodarowania odpadami na terenie wojewdztwa podkarpackiego z uwzgldnieniem obszarw cennych przyrodniczo.  Spotkanie odbyo si w Urzdzie Marszakowskim w Rzeszowie. Udzia w nim wzili przedstawiciele Ministerstwa rodowiska, Gwny Konserwator Przyrody, profesorowie UR oraz czonkowie Karpackich Parkw Krajobrazowych w Kronie i Przemylu. Zaproszeni  gocie w swoich wystpieniach poruszali tematyk ochrony przyrody. Tematem przewodnim w dyskusji bya ochrona podkarpackich krajobrazw. Przedstawiciele Ministerstwa rodowiska poinformowali, e
w przygotowaniu jest projekt ustawy, ktra cile regulowa bdzie przepisy dotyczce form zagospodarowania terenw na obszarach cennych przyrodniczo. Uregulowania prawne dotyczy bd m.in. lokalizacji inwestycji, typu materiaw budowlanych czy dopasowanej do krajobrazu kolorystyki. Projekt dotyczy take wprowadzenia rygorystycznych przepisw dotyczcych np. miejsc umieszczania wszechobecnych szyldw i reklam, ktre zdaniem autorw ustawy niszcz pikno krajobrazu. Profesorowie UR w przygotowanych prezentacjach multimedialnych opisali osobliwoci przyrodnicze znajdujce si na terenach szlakw podkarpackich.  Szczegowo omwili wan rol lasw  w ekosystemach i  zagroenia pynce ze strony wzrostu zanieczyszczenia rodowiska majce niekorzystny wpyw na unikalne pomniki przyrody, faun i  flor.  Na zakoczenie pracownicy  Parkw Krajobrazowych w Przemylu i Kronie przedstawili swoje dziaania na rzecz ochrony
i promocji dziewiczych terenw przyrodniczych Podkarpacia.  Gorco zachcali zgromadzonych na konferencji nauczycieli do organizowania dla modziey wycieczek krajoznawczych t.j. rajdw pieszych i rowerowych,  celem ktrych bdzie odkrywanie i poznanie  urokliwych zaktkw regionu. Wszyscy uczestnicy byli zgodnie stwierdzili, e wanym aspektem w wychowaniu modego pokolenia staje si uwraliwianie modych ludzi na pikno otaczajcego ich wiata przyrody i wzbudzenia w nich potrzeby ochrony rodowiska naturalnego.

 

Kadego ucznia czymy ze sztuk
przygoda z teatrem

 

Zesp Szk w Trzcianie w roku szkolnym 2013/14 uczestniczy w nowatorskim projekcie Internetowy Teatr TVP dla szk. Ide tego przedsiwzicia jest tworzenie jak najszerszego dostpu do wydarze kulturalnych na wysokim poziomie.  Odbiorc teatralnych wydarze s uczniowie rnego typu szk z maych miejscowoci, czsto oddalonych od orodkw kulturalnych i artystycznych. Grany na ywo spektakl odbierany jest w tym samym czasie przez kilkutysiczn uczniowsk spoeczno w caej Polsce za porednictwem kodowanej transmisji internetowej. Pokaz jest bezpatny. Organizatorzy akcji zaprosili do wsppracy najlepsze teatry z caej Polski. Zaproponowany repertuar obejmuje arcydziea literatury polskiej i wiatowej speniajce funkcje edukacyjne.

            Wanym aspektem projektu jest wzbogacenie i urozmaicenie szkolnych zaj, edukacja artystyczna
i pobudzanie nawyku korzystania z ycia kulturalnego wrd modych odbiorcw. Nowoczesne rozwizania technologiczne pozwalaj zrealizowa te cele szybko i na du skal. Z teatrem na ywo maj szanse spotka si uczniowie z caej Polski, ktrzy w rozproszonych salkach lekcyjnych dowiadczaj teatralnej magii. Mog zapozna si z rnymi formami teatralnymi baletem, pantomim, musicalem, klasyczn adaptacj teatraln literatury. 

 Nasi uczniowie z klas II i III gimnazjum obejrzeli 7 listopada Antygon z Teatru im. Stefana eromskiego w Kielcach. Spektakl ten to dynamiczne wydarzenie artystyczne wykrzyczane i wyszeptane przez znakomitych aktorw. Sofokles porusza kwestie, ktre przez wieki swojej aktualnoci nie straciy. Antygona stanowi dobry poczatek do dyskusji z modzie o tym ,czym jest lojalno, uczciwi, wiermo samemu sobie. Modzie
z duym zaciekawieniem i zainteresowaniem ogldaa teatralna wersj lektury omawianej wczeniej na jzyku polskim.

            27 listopada kolejna grupa uczniw naszej szkoy miaa okazje na spotkanie z teatrem na ywo. Dzieci
z klas 0 i I szkoy podstawowej oglday spektakl pt. Tymoteusz wrd ptakw z Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie. Spektakl w wykonaniu lubelskich aktorw to rozpiewane due widowisko
z wdziczn scenografi oraz ciekaw muzyk i choreografi. Opowiada on przygodach niesfornego Misia Tymoteusza i jego Taty, ktrzy mieszkaj w lesie  wraz z ptakami. Mis przezywa problemy bliskie kademu dziecku. Przedstawienie wzbudzio zachwyt i podziw wdzicznej publicznoci oraz dostarczyo niezapomnianych wrae. Dzieci aktywnie uczestniczyy w przedstawieniu, pomagay odgadn Tymoteuszowi, ktre jajko jest waciwe, podobao im si jak Mi chowa jajko przed swoim Tat. Rwnie duym przeyciem byy piewane piosenki. Spektakl ten jest wany dla modych odkrywcw z naszej szkoy z powodu realizacji programu Oywi pola - Rok trznadla. Uczniowie nasi poprzez rne formy pracy zdobywaj wiedz na temat ptakw i ich zwyczajw. Ogldane przedstawienie byo dodatkow atrakcj i doskonaym uzupenieniem naszych dziaa w tym temacie.

             Akcja Internetowy Teatr TVP dla szk spotkaa si z pozytywnym oddwikiem medialnym. Zapowiaday j i relacjonoway wszystkie anteny regionalne TVP oraz oglnopolskie programy informacyjne. Wiadomo o transmisji ukazaa si na portalach internetowych powiconych mediom oraz na stronach internetowych TVP. Temat podja lokalna i oglnopolska prasa oraz samorzdy terytorialne. Rwnie nasza szkoa gocia 27 listopada przedstawicieli TVP. Przybyli oni zrobi krtki reporta o naszych spotkaniach
z internetowym teatrem, ktry zosta wyemitowany tego samego dnia w wiadomociach przez TVP Rzeszw.  

 

Kolejny spektakl ju 6 grudnia -  Szelmostwa Lisa Witalisa wg Jan Brzechwy przygotowany przez Teatr Polski w Bydgoszczy. Serdecznie zapraszamy uczniw szkoy podstawowej i yczymy niezapomnianych wrae oraz dobrej zabawy.

(Zobacz galeri TUTAJ)

 

Warsztaty kulinarne

ARR  OT w Rzeszowie w ramach programu Owoce w szkole po raz kolejny zorganizowaa dla 16 placwek  z Podkarpacia warsztaty kulinarne. Zostalimy wytypowani,  bo  od samego pocztku bierzemy  udzia w oglnopolskiej  akcji Owoce w szkole.

 22.11.2013 r. uczniowie klasy I- III SP  wzili  udzia w "Warsztatach kulinarnych", ktre odbyway si w naszej szkole.

W trakcie ich trwania dzieci przygotowyway kanapki z udziaem rnorodnych warzyw, robiy  koreczki, roladki,  pasty serowe,  kroiy warzywa i owoce na saatki. Dzieci ze smakiem zjaday przygotowane   potrawy. A wszystko to, tym razem  wykonywano pod nadzorem uczniw  Zespou Szk Gospodarczych w Rzeszowie  i  Pani  nauczycielki  Katarzyny Bomby. Natomiast nasze Panie z edukacji wczesnoszkolnej  czuway dzielnie nad dyscyplin.   
W menu krloway oczywicie warzywa i owoce.  Cieszyy si  one duym zainteresowaniem. Dzieci prboway wieych owocw i warzyw, rozpoznaway smaki, komponoway wasne dania oraz dowiedziay si ciekawostek na temat tajnikw kuchennych. W trakcie warsztatw by zorganizowany konkurs  poczony z nagrodami, ktry prowadzili  pracownicy OT Agencji Rynku Rolnego  w Rzeszowie.  Kade dziecko wzio udzia w konkursie i otrzymao nagrod. Fundatorami nagrd byli OT ARR oraz PGE Polska Grupa Energetyczna w Rzeszowie. Dodatkow atrakcj bya inscenizacja pt.  Jem zdrowo- yj kolorowo przedstawiona przez uczniw klasy V pod okiem Pani Moniki Woowiec.
Zajcia byy bardzo smaczne i wesoe, wic ju teraz planujemy robienie pysznych saatek tym razem  na lekcjach!

(Zobacz galeri TUTAJ)

 

II Gminny Konkurs Piknego Czytania - "Czytajmy Aleksandra Fredr"


20.11.2013 w Filii Bibliotecznej Gminnej Biblioteki
Publicznej w wilczy z/s w Trzcianie w Bratkowicach odby si II konkurs piknego czytania Czytajmy Aleksandra Fredr. W konkursie uczestniczyli laureaci eliminacji szkolnych z szk Gminy wilcza. Konkurs odbywa si w 3 kategoriach : Kategoria I klasy I-III, Kategoria II klasy IV-VI , Kategoria III klasy I-III Gimnazjum.  Zesp Szk w Trzcianie  reprezentowali : w kategorii I Rafa Dudek, w kategorii II Anna Sodziska, w kategorii III Julia Czachor.  Opiek nad uczniami sprawowaa mgr Anna Wony. Ucze SP z naszego Zespu Rafa Dudek zaj III miejsce .
Gratulujemy uczestnikom i opiekunom !!!

 

(Zobacz galeri TUTAJ)

Pasowanie

24 padziernika 2013r. dzieci klas pierwszych SP mia swj wielki dzie pasowanie na ucznia. Pierwszoklasici pod opiek pa mgr E. Furmaniak i mgr M. Smajdor przygotowali bardzo ciekawy program artystyczny. Zapewniali w nim, e chc si uczy i pracowa, a nie leniuchowa. Nie zabrako piknie wyrecytowanych wierszy i wesoych piosenek. Nastpnie w obecnoci pani dyrektora, rodzicw, wychowawczy oraz kolegw i koleanek z starszych klas, pierwszaki zoyy uroczyste lubowanie. Przyrzekali, e bd si pilnie uczy, dobrze zachowywa, dba o szko i godnie j reprezentowa. Pani dyrektor Zofia Draus symboliczn kredk oficjalnie pasowaa kadego pierwszoklasist na ucznia Szkoy Podstawowej w Trzcianie. Uczniowie przyjli yczenia, otrzymali pamitkowe dyplomy oraz drobne upominki. Uroczysto zakoczya si wsplnym, sodkim poczstunkiem przygotowanym przez rodzicw. Dzieci z dum przeyy pasowanie na ucznia. Wszystkim uczniom yczymy powodzenia i samych szczliwych chwil w szkolnym yciu!
 

(Zobacz galeri TUTAJ)

Nasi uczniowie w roli posw w Parlamencie modziey

21. padziernika 2013 roku omioro uczniw z klas III gimnazjum udao si wraz z opiekunem SU do Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania, aby uczestniczy w debacie PARLAMENTU MODZIEY. Inicjatorem spotkania byo Akademickie Liceum Oglnoksztacce w Rzeszowie, a patronat honorowy obj Podkarpacki Kurator Owiaty. Partnerami inicjatywy zostali: Orodek Debaty Midzynarodowej w Rzeszowie, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Rzeszw, WSIiZ z siedzib w Rzeszowie. Patronem medialnym byo Radio Rzeszw. Na posiedzenie przybyo 171 modych posw z 24 szk z wojewdztwa podkarpackiego. Wszyscy mieli niecodzienn okazj wyraenia swoich opinii dotyczcych przyszoci edukacji. Gociem honorowym spotkania bya Pani Elbieta ukacijewska Europosanka do Parlamentu Europejskiego z wojewdztwa podkarpackiego. Sowo wstpne wygosia Pani Dyrektor ALO a nastpnie przedstawia i powitaa serdecznie przybyych goci. Pani Europose szybko zyskaa sobie sympatie modych. Parlamentarzyci-nowicjusze popisywali si rozleg wiedz o Unii Europejskiej i zdecydowanie odpowiadali na szczegowe pytania zadawane przez Pani Europose. Kolejnym punktem spotkania by wykad i prezentacja multimedialna Pani Pose. Uczniowie mieli okazj pozna, jak od kuchni wyglda codzienna praca posa w Parlamencie Europejskim. Szeroko omwione zostay zasady dziaania instytucji unijnych, przedstawiono nowe inicjatywy i aktualnie realizowane programy. Szczeglnie akcentowane przez Europosank byy prowadzone lub ju zakoczone inwestycje w naszym wojewdztwie finansowane ze rodkw unijnych, na ktre nie zawsze zwracamy uwag w codziennym yciu, a dziki ktrym nasz region piknieje. Kluczow kwesti i tematem przewodnim wystpienia bya przyszo modych obywateli w nowoczesnej Europie. Pani Posel PE podkrelia, jak wanym staje si ksztatowanie modego pokolenia w taki sposb, by byli gotowi do zmian na rynku pracy, znajali jzyki obce i posiadali odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Tego dnia gos w debacie oddano modziey. Uczniowie mieli niepowtarzaln okazje wcieli si w rol posw. Zostali podzieleni na grupy tworzce typowe komisje parlamentarne, ktrych celem byo opracowanie uchwa dotyczcych przyszoci edukacji. Do prac w komisji z naszego gimnazjum zostali powoani posanka - Ola Czachor /III a G/ i pose- Krzysztof Czachor /IIIaG/. Posanka Agnieszka Pisula /III b G/ udzielia okolicznociowego wywiadu do Radia Rzeszw. /link do strony z wywiadem znajduje si TUTAJ /

Komisje bardzo owocnie pracoway nad opracowaniem punktw uchwa. Pozostali czonkowie parlamentu czekajc na wyniki prac swoich kolegw obejrzeli prezentacj, ktrej bohaterk bya 16-letnia Iranka Malala Yousafzai, ktra ju w tak modym wieku otrzymaa  prestiow Nagrod Sacharowa przyznawan przez Parlament Europejski za walk o prawa dzieci i kobiet do edukacji w krajach islamskich.

Nastpnie nadszed czas na powane debaty o kondycji naszej edukacji. Modzi posowie okazali si bardzo kompetentni w formuowaniu postulatw dotyczcych nauczania. Jak na prawdziwych posw przystao kilku z nich wygosio ciekawe referaty z mwnicy.    W jednominutowych wystpieniach uczniowie popisali si doskona retoryk i du si argumentowania. Kade z wystpie nagradzane byo gromkimi brawami. Nie mniejsze emocje wzbudziy efekty prac komisji parlamentarnych modziey. Wyniki prac jednej  z nich prezentowa na forum parlamentu nasz trzciaski pose Krzysiek Czachor.

Oto niektre z postulatw, ktre w ocenie uczniw naleaoby zmieni we wspczesnej szkole:

 • wprowadzi gimnazja profilowane ukierunkowane na zdolnoci uczniw i rozwijanie ich pasji

 • nie zadawa zada domowych a podrczniki zamieni na tablety

 • ograniczy ilo treci nauczania, wprowadzajc wicej praktyki ni teorii

 • dofinansowa owiat i przeznaczy rodki finansowe m.in. na doposaenie szk np. w laboratoria do nauki przedmiotw cisych czy jzykw

 • skrci rok szkolny

 • stosowa ciekawe metody nauczania

     Trudniejsze zadanie leao po stronie ekspertw, ktrymi zostali: go honorowy spotkania, pani Elbieta ukacijewska Pose do Parlamentu Europejskiego, pan Ludwik Sobol, Dyrektor Wydziau Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Owiaty w Rzeszowie, pan dr Andrzej Rozmus, Prorektor do Spraw Nauczania WSIiZ oraz pani Renata unarska, Dyrektor ALO. Musieli oni odnie si do miaych postulatw modych, argumentujc swoje wypowiedzi. Wszyscy byli pod wraeniem pomysowoci  i merytorycznej formy zgaszanych inicjatyw uczniowskich. Po zakoczeniu debat nadszed czas na gosowanie uczniw - posw nad najlepiej opracowan uchwa. Na zakoczenie zespoy z poszczeglnych szk otrzymay okolicznociowe dyplomy.

(Zobacz galeri TUTAJ)

 

OTRZSINY KLAS I GIMNAZJUM

        15.10.2013r. mielimy szans uczestniczy w Otrzsinach  klas I gimnazjum.  Od rana trway przygotowania. O godzinie 16 : 00 rozpoczy si konkursy i zabawy zwizane z otrzsinami. Caa impreza trwaa do godziny 21 : 00.

      Opiekunami byy panie : Anna Wony, Elbieta Marczydo, Agnieszka Maozi  oraz pani Alicja Basznianin. Spotkanie prowadzia  przewodniczca szkoy Aleksandra  Czachor, a take zastpca  Gabriela Hus. Pierwsze zadanie dotyczyo wiedzy o naszej szkole. Dzieci z klas a i b zostay wybrane do quizu. Nastpnie odbyway si zadania dotyczce rysowania karykatur, taca na gazecie, picia mleka , jedzenia jabka .

       Kadej konkurencji towarzyszy wszystkim miech i zabawa . Udao si zaangaowa mniej aktywne osoby , co dodao im pewnoci siebie i dobrych wspomnie . Pod koniec zostay podliczone punkty.  Klasa I b wygraa przewag 5 punktw. Szanse byy bardzo  wyrwnane. Po zakoczeniu zabaw obydwie grupy  otrzymay certyfikat gimnazjalisty. Umiech nie schodzi nam z twarzy. Chwil potem rozpoczy si tace, parkiet roi si od zadowolonych, piewajcych  i taczcych gimnazjalistw . To bya magia. Nawet , najbardziej wyjtkowo niedostpni  gimnazjalici, zostali porwani do taca. To byo naprawd niesamowite . wietnie dobrana muzyka i towarzystwo starszych kolegw dodao nam otuchy.

      Tej imprezy nigdy nie zapomnimy, to wanie dziki niej stalimy si pewnymi siebie gimnazjalistami. Mam nadziej e uda nam si kiedy to powtrzy.

Klaudia Czubocha

(Zobacz galeri TUTAJ)

 

DZIE EDUKACJI NARODOWEJ

Informacje na stronie gminy:

http://www.swilcza.com.pl/index.php/102-aktualnosci/aktualnosci-2013/aktualnosci-gminne-2013/1518-dzien-edukacji-narodowej-2013-polskie-swieto-oswiaty-w-gminie-swilcza

http://www.swilcza.com.pl/index.php/102-aktualnosci/aktualnosci-2013/aktualnosci-gminne-2013/1514-otwarcie-nowego-zlobka-i-przedszkola-w-trzcianie

 

Inauguracja Oywi pola- startujemy z Rokiem trznadla!

2.10.2013 roku przedstawiciele uczniw z  klasy V SP i II G udali si wraz z dyrekcj naszej szkoy i szkolnymi koordynatorami do osady myliwskiej Bugaj w Bratkowicach. Organizatorem i zarazem gospodarzem spotkania by Pan wjt gminy wilcza dr in. Wojciech Wdowik nasz szkolny koordynator w programie Oywi pola. Gomi honorowymi byli Pan Zdzisaw Siewierski przewodniczcy Zarzdu Okrgowego Polskiego Zwizku owieckiego w Rzeszowie i prezes Koa owieckiego Podgorzaka, Tadeusz Bednarz prezes Koa owieckiego Jedno, Adam Baut - owczy Koa owieckiego Jedno, Leon Olszowy - myliwy, leniczy Koa owieckiego Rogacz oraz Pan ornitolog Jzef Ciosek. Do osady przybyli take uczniowie z Bratkowic i Rudnej Wielkiej. Szkoy te, tak jak my, promuj edukacj ekologiczn w naszej gminie. Wrd zaproszonych goci znalaza si szkoa z Czarnej Sdziszowskiej, ktra po raz pierwszy wyrazia ch udziau w programie i bardzo chciaa pozna nasze dziaania w tym zakresie. Sowo wstpne wygosili Pan Zdzisaw Siewierski i Pan wjt Wojciech Wdowik witajc serdecznie przybyych goci. W swoim przemwieniu pogratulowali dyrektorom, uczniom i koordynatorom ubiegorocznego sukcesu w Roku kaczki. Nastpnie kada ze szk pochwalia si  swoimi dziaaniami w  programie Oywi pola prezentujc je w formie prezentacji multimedialnej. My przedstawilimy krtk histori naszych dokona w trzech poprzednich edycjach programu. Do udziau w programie zachci nas nasz gwny koordynator i mionik przyrody Pan wjt Wojciech Wdowik. Mio byo powspomina nasze liczne zmagania najpierw w Roku zajca (2009/2010) 25. miejsce, potem w Roku sarny (2010/2011)- 12. miejsce i Roku kaczki (2012/2013)- 2. miejsce. To wanie udzia w ostatniej edycji przynis nam ogromy sukces. Zdobylimy bowiem 2. miejsce w Polsce, otrzymalimy nagrod finansow oraz szereg drobnych upominkw edukacyjnych. To bya doskonaa okazja, by przypomnie sobie jak ogromne emocje towarzyszyy nam na czerwcowej gali honorowej w Warszawie. Po zakoczeniu prezentacji szk oficjalnie ogoszono rok 2013/2014 Rokiem trznadla. Inauguracyjny wykad o tym niepozornym ptasim bohaterze kolejnej edycji programu Oywi pola wygosi pan ornitolog Jzef Ciosek. Zapozna nas ze rodowiskiem ycia i bytowania tego gatunku ptaka na terenie gminy. Po czci oficjalnej spotkania zgromadzilimy si wok ogniska, gdzie na wszystkich czekay pieczone kiebaski. Nie lada atrakcj dla modziey by pokaz sprztu myliwskiego niezbdnego podczas polowa. Pan wjt Wojciech Wdowik wraz z Panem Zdzisawem Siewierskim dumnie prezentowali m.in. bro, profesjonalne lornetki oraz urzdzenia pomiarowe a ciekawskim cierpliwie objaniali sposoby ich waciwego uycia.

Peni zapau do pracy rozpoczynamy dziaania w Roku trznadla 2013/2014. Jestemy przekonani, e nie zabraknie nam nowych pomysw i ciekawych wrae!

 

(Zobacz galeri TUTAJ)

 

PLANETARIUM W SZKOLE

Dzisiaj tj. 1 padziernika uczniowie naszej szkoy wzili udzia w pokazach w profesjonalnym, przenonym planetarium. W sali gimnastycznej zostaa rozoona bkitna kopua, olbrzymi namiot, w ktrym odbyway si niezwyke prezentacje, ktre dotyczyy planet naszego Ukadu Sonecznego. Dziki pokazom uczniom z pewnoci atwiej bdzie teraz zrozumie zjawiska zwizane m. in. z dobowym i rocznym ruchem sfery niebieskiej, zmianami pooenia planet i fazy Ksiyca, czy zamieniem Soca. Uczniowie opuszczajc bkitn kopu nie ukryway swoich emocji i wrae, ktre dostarczyy im niecodzienne pokazy.

(Zobacz galeri TUTAJ)

"ODKRYWAMY POLSK"

Pod takim hasem rusza tegoroczna, ju 20. akcja Sprztanie wiata Polska, koordynowana i organizowana przez Fundacj Nasza Ziemia. Fina przypada, jak zwykle na 3. tydzie wrzenia, czyli 20 - 21 - 22 wrzenia. Zadania towarzyszce tegorocznej akcji, to: propagowanie unikania tworzenia odpadw i ich selektywnej zbirki czyli niemiecenie, odkrywanie lasw i promocja zbirek ZSEE na cele pomocy innym placwkom. Nasza szkoa te przyczya si do tej akcji. Uczniowie naszej szkoy pod opiek nauczycieli porzdkowali przydzielone przez koordynatorw akcji wyznaczony teren. Zbierane przez uczniw mieci byy segregowane na: makulatura, szko, tworzywa sztuczne i pozostae odpady.
Jako rodowiska, w ktrym yjemy to sprawa codziennych wyborw kadego z nas i kady z nas moe w codziennym swoim funkcjonowaniu troch uly rodowisku. Kolejna akcja Sprztanie wiata staa si pretekstem do tego, eby kadego dnia, na nowo, odpowiedzialnie korzysta ze rodowiska. Bo przecie pod naporem codziennoci atwo zapominamy o podstawowych i najprostszych, a dla nas dostpnych, sposobach dziki ktrym nasz negatywny wpyw na rodowisko zmniejsza si.
 

(Zobacz galeri TUTAJ)

 

VIII edycja programu "Oywi pola"

Od wrzenia nasza szkoa startuje w smej edycji programu "Oywi pola". Haso akcji w roku szkolnym 2013/2014 brzmi "Rok trznadla". Ten ptaszek jest koloru tawordzawego, jest symbolem wszystkich ptakw piewajcych, egzystujcych przede wszystkim w rodowisku polnym, dla ktrych remizy rdpolne  to po prostu dom, miejsce schronienia a take stowka.

OGOSZENIE

UWAGA!

W roku szkolnym 2013/2014 zajcia w REGIONALNYM DOMU TRADYCJI LUDOWYCH  w Trzcianie odbywa si bd w poniedziaki i czwartki. W wyjtkowych sytuacjach mona rezerwowa wtorki. 

 

Dyrekcja Zespou Szk w Trzcianie oraz Administrator  RDTL

serdecznie zapraszaj

Uroczyste rozpoczcie roku szkolnego 2013/2014

W poniedziaek 2 wrzenia 2013 r. o godz. 8:00 odbyo si uroczyste rozpoczcie roku szkolnego 2013/2014. Uroczystoci rozpoczy si msz wita w kociele parafialnym w Trzcianie. Nastpnie po wsplnej modlitwie wszyscy udali si na sal gimnastyczn do Zespou Szk w Trzcianie, gdzie odby si krtki apel. W czci oficjalnej przemawiay midzy innymi pani Dyrektor Zofia Draus oraz zastpca przewodniczcego Rady Rodzicw pani Dorota Rasiska, ktre yczyy uczniom w nowym roku szkolnym samych sukcesw i radoci. Nastpnie uczniowie wraz z wychowawcami udali si do klas.
yczymy, aby nowy rok szkolny by peen niespodzianek. Pamitajmy, e tylko cika praca, zapa i wytrwao zawsze przynosz rado i satysfakcj!
 

(Zobacz galeri TUTAJ)

 

-----------------------

             Drodzy Uczniowie i Rodzice,
uroczysta inauguracja roku szkolnego 2013/2014 rozpocznie si dnia 2 wrzenia (poniedziaek) o godz. 9.00 na sali gimnastycznej Zespou Szk w Trzcianie. 

Naboestwo rozpoczynajce rok szkolny odbdzie si w kociele parafialnym o godzinie 8.00.

 

GIMBUS:

7.20 - Bdowa Zgobieska

7.40 - Dbrowa

10.15 - odwz

 

Serdecznie zapraszamy!


            

         yczymy wszystkim uczniom w nadchodzcym nowym roku szkolnym samych sukcesw i pogodnych dni.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne

i  Administracja ZS w Trzcianie
 

ROK SZKOLNY 2012/2013

Uroczyste zakoczenie roku szkolnego 2012/2013

Dzi 29 czerwca rozpoczy si wakacje. Wczoraj uczniowie klas II poegnali uczniw klas trzecich gimnazjum, ktrzy rozpoczli marsz ku dorosoci.
Podobnie jak wczoraj take i dzi uroczysto rozpocza si Msz w. w kociele parafialnym w Trzcianie. Pniej nastpia cz oficjalna na sali gimnastycznej, gdzie zostay wrczone nagrody, wyrnienia i dyplomy. W klasach z kolei zostay wrczone wiadectwa przez wychowawcw.
Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoy yczymy, aby wakacyjny czas by pikny.
Niech Wasze wakacje bd bezpieczne, pene niezapomnianych wrae, ludzkiej yczliwoci i gocinnoci. yczymy udanych wakacji !!!

(Zobacz galeri TUTAJ)

(Zobacz galeri TUTAJ)

 

Nasza szkoa w finale VII edycji programu "Oywi pola" !!!

Kapitua programu aktywnej edukacji ekologicznej Oywi pola. Rok kaczki docenia nasze dziaania i postanowia przyzna nam 2. miejsce w programie organizowanym przez redakcj owca Polskiego. To ogromny sukces, bo znalelimy si w gronie 40 laureatw wybranych spord 123. szk biorcych udzia w tegorocznym roku kaczki. Nagrod gwn z rk Pana Mirosawa Gogowskiego -oglnopolskiego koordynatora akcji - w wysokoci 3000 zotych oraz okolicznociowy puchar odebrali: nasz gwny koordynator z ramienia koa owieckiego Podgorzaka wjt gminy wilcza dr. in. Wojciech Wdowik, jedna ze szkolnych koordynatorek Magorzata Kurzeja oraz reprezentanci uczniw z klasy Va, Vb i VI Szkoy Podstawowej. Otrzymalimy take:

 1. Roczn prenumerat owca Polskiego miesicznika Polskiego Zwizku owieckiego.

 2. Pakiet edukacyjny Natura 2000 w skad ktrego wchodz: gry planszowe, puzzle, domino, plansze dydaktyczne, bajki i komiksy  oraz  tematyczne broszurki.

 3. Latarki.

 4. Atlas ptakw pospolitych.

 5. Film DVD Typy lasw polskich, encyklopedi multimedialn, edukacyjne gry komputerowe.

Wszyscy uczestnicy programu otrzymali drobne nagrody rzeczowe.

Zanim jednak dostpilimy zaszczytu znalezienia si w cisej czowce przeylimy wspania przygod.

Wczesnym rankiem dnia 20.06.2013 roku nasz gwny koordynator Wojciech Wdowik, szkolne koordynatorki Magorzata Kurzeja, Agnieszka Maozi i reprezentanci uczniw udali si luksusowym autokarem na wycieczk do Warszawy na gal finaow Oywi pola. Towarzyszyy nam take 2 szkoy z Bratkowic i Rudnej Wielkiej.  Po drodze zwiedzilimy Muzeum autora synnych fraszek Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Podziwiajc zabytkowy dworek, zapoznalimy si  z biografi ojca poezji epoki renesansu i jego bogat twrczoci. W ten upalny dzie przed czekajcymi nas w stolicy emocjami odpoczlimy w cieniu drzew w piknym czarnoleskim parku. W kocu dotarlimy na nowoczesn hal wystawow w Warszawie, gdzie z niecierpliwoci i doz niepewnoci czekalimy na ogoszenie wynikw. Donony dwik z rogw myliwskich sygnalizowa pocztek gali. Pan Mirosaw Gogowski serdecznie powita dostojnych goci, myliwych koordynatorw, nauczycieli i szkoy -laureatw. Nastpnie przybliy histori programu,

wyrazi take swojej ogromne zadowolenie z faktu, i akcja Oywi pola cieszy si duym zainteresowaniem, czego dowodem jest udzia w tegorocznych zmaganiach a 123. szk z terenu caego kraju. Po sowie wstpnym nastpio si wrczanie nagrd. Emocje signy zenitu, gdy przyszed czas na finaow 10!!!

Wszyscy mocno trzymalimy kciuki i .....udao si !!! 2. miejsce dla szkoy w Trzcianie to nasze ogromne osignicie. Cieszylimy si z naszego sukcesu, i jak na gwiazdy finau przystao, z dum prezentowalimy puchar i gwn nagrod. Pamitkowym fotografiom nie byo koca. Po oficjalnej czci zjedlimy pyszny posiek ufundowany przez organizatora. Zadowoleni wyruszylimy w drog powrotn do Trzciany. W zabytkowym Sandomierzu zatrzymalimy si na krtki spacer po starwce. Podziwiajc kamieniczki, delektowalimy si lodami. Pnym wieczorem powrcilimy do Trzciany.

Korzystajc z okazji, chcielimy serdecznie podzikowa Panu wjtowi gminy wilcza za sfinansowanie nam przejazdu do Warszawy i biletw wstpu do Muzeum Jana Kochanowskiego. Bya to dla nas doskonaa, pena wrae przygoda, ktra dugo pozostanie w naszej pamici.

 

Agnieszka Maozi szkolny koordynator programu

 

(Zobacz galeri TUTAJ)

 

Informacja dotyczca mundurkw:

Dnia 25 czerwca 2013 roku o godzinie 1000 w sali 102 bdzie moliwo zamwienie nowych mundurkw.

Gimnazjum

Cena

chopcy : 36 z

dziewczta : 46 z

 

Szkoa Podstawowa

Cena

chopcy : 36 z

dziewczta : 41 z

 

Logo : 10z

Olimpiada EkoNautw

6. czerwca  2013 roku w ramach realizowanego w szkole projektu "EkoNauci" odbya si szkolna Olimpiada EkoNautw. Uczestnikami Olimpiady byy dzieci z klas I-III Szkoy Podstawowej oraz ich dziadkowie. Na samym wstpie stowarzyszenie "EKOSKOP" z Rzeszowa zaprosio wszystkich uczestnikw do wsplnej zabawy. W konkurencjach Olimpiady EkoNautw, trzeba byo wykaza si nie tylko zrcznoci, ale przede wszystkim wiedz i umiejtnociami prawidowego postpowania z domowymi odpadami.

Uczniom biorcym udzia w Olimpiadzie EkoNautw najbardziej podobay si nastpujce konkurencje: "owienie mieci na wdk", "Budowa zamkw z kartonw", "Sprztanie po psie", "Pika nona ze mieci", "Zbieranie butelek- kto wicej?". Zdziwienie wzbudzao stoisko "Eksperta - mieciologa", ktry namawia do prawidowej segregacji i uczy ile lat w rodowisku rozkadaj si domowe odpady.

Na Olimpiadzie dzieci mogy samodzielnie wykona kukiek ze mieci oraz  kartk papieru czerpanego. Ekolodzy dooyli wielu stara, aby wszystkie dzieci przez dobr zabaw i konkursy nauczycieli si dobrych ekologicznych praktyk z ochrony rodowiska.  Po zakoczeniu wszystkich konkurencji rozlosowano nagrody dla szczliwcw.

Wszyscy doskonale si bawili przy okazji uczc si jak dugo yj mieci, jak je posegregowa i gdzie nie powinnimy ich wyrzuca.

 

(Zobacz galeri TUTAJ)

 

"Hej, hej do kniej..." - wystawa o owiectwie

Dnia 4. czerwca 2013 roku klasy Va i Vb oraz sze uczennic z klasy VI wzili udzia w wycieczce  do Muzeum Okrgowego w Rzeszowie. Celem naszej wizyty byo obejrzenie wystawy zwizanej z owiectwem pod hasem Hej , hej do kniej. Okazj do organizacji wystawy byy obchody 90. rocznicy powstania Polskiego Zwizku owieckiego. Bilety wstpu i przejazd autokarem zostay ufundowane naszym uczniom przez Polski Zwizek owiectwa Zarzd Okrgowy w Rzeszowie. Bya to nagroda dla uczniw za aktywny udzia w programie ekologicznym Oywi pola. Rok kaczki. Podczas zwiedzania muzeum uczniowie zapoznali si z histori polowa w dawnej Polsce, usyszeli te ciekawostki z ycia patrona myliwych w. Huberta. W nietypowej scenerii przypominajcej las podziwialimy rodzaje broni myliwskiej oraz eksponaty zwierzt: dziki, rysie, baanty, sarny, zajce i sowy. W kolejnej sali zaaranowanej na gabinet myliwego uczniowie zobaczyli ciekawy wystrj wntrza z licznymi trofeami na cianach. W gablotach zaprezentowano przedmioty codziennego uytku m.in. ksig polowa oraz pierwsze wydanie owca Polskiego- ktrego redakcja jest gwnym organizatorem programu Oywi pola. Duym zainteresowaniem cieszy si pokaz digitalizacji - 3D. Dziki tej nowoczesnej technologii mona skanowa eksponaty muzealne oraz uda si w wirtualn podr po muzeach Podkarpacia. Na koniec wszyscy obejrzelimy Apteczne Reminiscencje. Pod t tajemnicz nazw kryy si eksponaty, ktre w XIX wieku suyy do leczenia i produkcji lekw. Dzie pniej, czyli 5. czerwca do muzeum uday si klasy gimnazjalne.

Agnieszka Maozi

POKAZY Z FIZYKI

W dniu 10 maja 2013 roku uczniowie II i III klasy gimnazjum pod opiek pana Waldemara Macieja i pani Agnieszki Szumilas wzili udzia w wycieczce edukacyjnej do Rzeszowa. Gwnym celem wycieczki by udzia w 15. Pokazach z Fizyki organizowanych przez Katedr Fizyki Politechniki Rzeszowskiej i Fundacj Nauka dla Przemysu i rodowiska.

Wiodce tematy pokazw to niskie temperatury, mechanika, ciepo, elektromagnetyzm i optyka.

Ide pokazw jest popularyzacja fizyki i pomoc w jej nauczaniu poprzez prezentacj tematycznie dobranych, ciekawych, a nieraz wrcz fascynujcych eksperymentw. Eksperymenty, ktre zobaczylimy byy trudne lub wrcz niemoliwe do wykonania w warunkach szkolnych, jak i takie, ktre przy pomocy najprostszych rodkw mona wykona w domu. Dziki pokazom uczniowie nie tylko wzbogacili swoj wiedz fizyczn, ale take dowiedzieli si jakie praktyczne zastosowanie maj powszechne prawa fizyki. Ponadto na wasne oczy mogli zobaczy, a nawet wzi udzia w fascynujcych dowiadczeniach wykonywanych przez pracownikw Politechniki Rzeszowskiej.  

Z pokazw uczniowie wrcili zadowoleni, bogatsi w dowiadczenia, a take peni nadziei, e za rok wezm udzia w pokazach z fizyki.

 

EGZAMINY GIMNAZJALNE

 

23,24,25. kwietnia 2013r. uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum przystpili do egzaminu gimnazjalnego. Mamy nadziej, e uzyskaj wyniki, ktre umoliwi im dostanie si do wymarzonych szk. Trzymamy kciuki i yczymy powodzenia!!!

Z wizyt u Wjta

 

 

 

17. kwietnia  2013 roku  uczniowie Zespou Szk w Trzcianie wraz ze szkolnym koordynatorem Agnieszk Maozi udali si do Urzdu Gminy wilcza celem przeprowadzenia wywiadu z gwnym koordynatorem programu Oywi pola. Rok kaczki- wjtem dr. in. Wojciechem Wdowikiem. Pytania tworzyli uczniowie biorcy udzia w caorocznych dziaaniach na rzecz programu.

 

wywiad z Wjtem  -  (plik pdf  TUTAJ) 

Fina XII Wojewdzkiego Konkursu Ekologicznego

17. kwietnia  2013r. w Rudnej Wielkiej odby si fina XII Wojewdzkiego Konkursu  Ekologicznego. Konkurs by skierowany do uczniw z wojewdztwa podkarpackiego. Nasi uczniowie mog rwnie, pochwali si sukcesami w ww. konkursie.

KONKURS LITERACKI DLA UCZNIW I-III Gimnazjum

MOJE CODZIENNE ODKRYCIA NA TEMAT ZDROWEGO STYLU YCIA - ZAPISKI Z DZIENNIKA

Wyrnienia:

Gabriela Hus, kl. II b, op. Anna Wony

Sylwia Ozga, kl. III a, op. Anna Wony

 

KONKURS LITERACKI DLA UCZNIW IV-VI SP

NIE TRZEBA PISA DUGO, EBY O ZDROWYM TRYBIE YCIA POWIEDZIE WSZYSTKO

III miejsce: Kinga Gierlak, kl. Va, op. Elbieta Marczydo

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIW klas I-III SP

WARZYWNO OWOCOWA BYSKOTKA

III miejsce: Julia Bieszcz,  kl. III SP, op. Marta Smajdor

Wyrnienie: Daniel Delikt, kl. III SP, op. Marta Smajdor

 

Eco Masterchef dla uczniw I-III G

III miejsce: Kornelia Koodziej i Justyna Hus, kl. III a, op. Marzena Worosz

Wyrnienie: Monika Przybyo i Sylwia Ozga, kl. III a ,op. Marzena Worosz

 

WSZYSTKIM UCZNIOM GRATULUJEMY!!!

 

OGLNOPOLSKI SPRAWDZIAN SZSTOKLASISTY

Dzi 4. kwietnia 2013 r. uczniowie klasy VI naszej szkoy, przystpili do Oglnopolskiego Sprawdzianu Szstoklasisty. Test sprawdza nie tylko wiedz uczniw, ale rwnie ich umiejtnoci.  Na wyniki uczniowie bd musieli jednak poczeka a do czerwca. Trzymamy kciuki i mamy nadziej, e kady uzyska wymarzone 40 punktw.

WIELKANOC 2013'

 

 

ZBIRKA SUROWCW WTRNYCH

Celem akcji jest zaktywizowanie caej spoecznoci szkolnej do dziaa zwizanych z segregacj odpadw praktyczna edukacja ekologiczna, wdraanie uczniw do ochrony rodowiska poprzez pozyskiwanie surowcw wtrnych.

Zbirka nakrtek to nasza ostatnia inicjatywa! Nasza szkoa przyczya si do akcji Nakrtki dla Amelki. Wicej informacji na temat tej akcji, moecie dowiedzie si ze strony:

http://www.ameliaczekanska.com

Zbirk nakrtek dla klas 0 - III SP zajmuje si p. Maria Stachura-Sotys. Natomiast dla klas IV VI SP i I-III G p. Iwona Mikosz.

Zbirka nakrtek (dla klas IV- VI SP i I-III G) odbywa si bdzie w kady poniedziaek, rod i pitek (do koca maja 2013r.) od 7.35 do 7.50. Nakrtki odbierane bd przez uczniw klasy III a G koo biblioteki szkolnej.

 

Przypominamy rwnie, e w dalszym cigu jest prowadzona zbirka makulatury. Priorytetem powyszej zbirki oprcz aspektu ekologicznego jest pozyskanie funduszy na doposaenie sali biologicznej.  Zbirk makulatury w naszej szkole zajmuje si p. M. Kurzeja i p. M. Worosz. Zbirka makulatury bdzie jeszcze prowadzona do koca kwietnia.

 

Dzikujemy wszystkim  uczniom za pomoc w zbirce makulatury, mamy rwnie nadziej, e rwnie chtnie przyczycie si do naszej nowej akcji.

 

DZIE WIOSNY W SZKOLE

Na przekr zimowej aurze 21. marca przysza do nas upragniona wiosna. W naszej szkole obchodzilimy pierwszy Dzie Wiosny i cho za oknem byo chodno i nienie, nie popsuo nam to humoru. Samorzd Uczniowski zorganizowa ten dzie na wesoo.

Klasy I a i b Gimnazjum oraz klasa VI SP zebray si w sali nr 214, by obejrze humorystyczne show na powitanie Wiosny.

Klasy gimnazjalne przygotoway arty i dowcipy o szkole, skecze oraz quiz pod hasem  Nasza szkoa''. Nie bya to wcale atwa konkurencja. Zadawane pytania byy do trudne
i wymagay od nas rozlegej wiedzy o szkole i jej historii.  Kolejnym etapem zmaga by wiosenny pokaz mody, ktry by bardzo kolorowy, gustowny i niezwykle oryginalny. Jury bardzo podoba si ekologiczny strj Pana Wiosny oraz kwieciste akcenty w ubiorze Pani Wiosny. Konkurencje oceniay : p. A. Wony, p. R. Czubocha, p. M. Woowiec (nauczyciele jzyka polskiego) oraz p. A. Maozi (nauczyciel jzyka niemieckiego, opiekun SU). Rywalizacj wygraa klasa I b Gimnazjum. Na tym jednak  nie skoczyy si atrakcje tego dnia . Uczniowie z klasy II a i b Gimnazjum : Jakub Rak, ukasz Pitek, Mateusz Kocur
i Pawe Lachcik w ramach projektu edukacyjnego pod opiek p. A. Zych przygotowali prezentacj multimedialn pt. ,,By, jak wity Franciszek z Asyu '' . Prezentacja okazaa si bardzo interesujca, dowiedzielimy si wielu ciekawostek z ycia w. Franciszka . Jestemy dumni tym bardziej, e 13.03.2013 r. wybrano nowego papiea, ktry przybra imi Franciszek.

W tym dniu rwnie, wzorem lat ubiegych na sali gimnastycznej odbyy si zmagania sportowe dla klas IV- VI szkoy podstawowej.  Rywalizacje sportowe przygotowali nasi nauczyciele wychowania fizycznego: p. A. Basznianin i J. Kisiel.  Zacita walka trwaa do samego koca. Wygrali najlepsi.

Dzie min pod znakiem wspaniaej zabawy i miej  odskoczni od codziennej rutyny.

Pierwszy dzie wiosny by bardzo udany i wszyscy genialnie si bawili.

SU

(Zobacz galeri TUTAJ)

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Dyrektor Zespou Szk w Trzcianie ogasza nabr do klasy "O", klasy I Szkoy Podstawowej i I Gimnazjum. Nabr wnioskw trwa do koca kwietnia 2013 roku dla kl. I SP i kl. I G , natomiast do kl. "O" do 29 marca 2013r.

Decyzj o przyjciu dzieci zamieszkaych poza obwodem szkoy podejmuje dyrektor.

 

Zapraszamy!!!

             

Wzr karty zgoszenia kl. "0" - (plik MS Word  TUTAJ)

Wicej informacji - (plik MS Word  TUTAJ)

 

 Wzr podania kl. I SP - (plik MS Word  TUTAJ) 

Wzr podania kl. I G - (plik MS Word  TUTAJ) 

Wicej informacji - (plik pdf  TUTAJ)

 

-------------------------

Zarzdzenie Podkarpackiego Kuratora Owiaty w sprawie terminw rekrutacji do szk na rok szkolny 2013/2014, sposobu przeliczania na punkty ocen, wynikw egzaminw

i innych osigni uczniw

plik pdf  TUTAJ

                                        

II KONKURS INFORMATYCZNY Z ELEMENTAMI MATEMATYKI

W dniu 14.03.2013 roku (wito Liczby PI) w profesjonalnych laboratoriach komputerowych Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania w Rzeszowie zosta przeprowadzony II konkurs informatyczny z elementami matematyki. W konkursie wziy udzia reprezentacje uczniw z 18 gimnazjw w Rzeszowie oraz powiatu rzeszowskiego. Wydarzenie zorganizowane zostao przy wsppracy ze Szko Matematyczno-Informatyczn, a take uczelnianym Koem Naukowym Algorytmiki i Programowania. W ramach konkursu gimnazjalici zmagali si z zadaniami z zakresu informatyki oraz matematyki.
Po konkursie wszyscy uczniowie zostali przewiezieni do Centrum Edukacji Midzynarodowej w Kielnarowej na warsztaty specjalistyczne z zakresu informatyki. Tam te odbyo si ogoszenie wynikw.

Ucze naszej szkoy Krzysztof Czachor  zaj  III miejsce.

Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw.

 

link: http://alo.rzeszow.pl/aktualnosc,kizem_2013.html

IV POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY

 

13. marca 2013r. w Zespole Szk Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie odby si IV Powiatowy Konkurs Ortograficzny. Uczniowie klas II i III gimnazjum z powiatu rzeszowskiego i okolic, walczyli o miano Powiatowego Mistrza Ortografii. Patronat nad konkursem obj Starosta Powiatu Rzeszowskiego.

Charakter i zakres przygotowanego tekstu sprawdza nie tylko ortograficzn wiedz i umiejtnoci uczniw, ale zawiera rwnie wiele trudnych wyrazw, sprawdzajcych nie tylko obowizujce reguy.

Mistrzem ortografii, zajmujc tym samym I miejsce zostaa uczennica naszej szkoy Sylwia Ozga, II miejsce zdoby  rwnie ucze naszej szkoy Przemysaw Pleniak. Justyna Hus zdobya wyrnienie.

                           Gratulujemy naszym mistrzom ortografii i yczymy dalszych sukcesw.

 

Spotkanie z podrnikiem

W poniedziaek 11. marca 2013 r. uczniowie szkoy podstawowej i gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu z podrnikiem, panem Samuelem Kempskim, ktre odbyo si na sali gimnastycznej naszej szkoy.
Samuel Kempskim to nie tylko podrnik, to rwnie, czonek grupy trzas.pl, czowiek, ktrego pasj jest zatrzymywanie czasu na bonie fotograficznej.
Podrnik opowiedzia uczniom o swojej ostatniej egzotycznej podry do Maroka. Swoj opowie wzbogaci bogatym pokazem slajdw i pamitek z podry. Przekaza mnstwo istotnych informacji na temat Maroka, sytuacji i przygd, ktre miay miejsce w czasie trwania wyjazdu. Pokaz cieszy si duym zainteresowaniem dzieci i modziey. Czekamy z niecierpliwoci na kolejne ciekawostki z nastpnej podry.


(Zobacz galeri TUTAJ)

-------------------

Sprawozdanie z realizacji dziaa oraz ich efektw odnoszcych si do promocji Zalece Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w Zespole Szk w Trzcianie

plik pdf TUTAJ

------------------

II MIDZYSZKOLNY KONKURS Z JZYKA NIEMIECKIEGO

Dnia 5 marca 2013 roku w Zespole Szk Techniczno Weterynaryjnych w Trzcianie odby si II Midzyszkolny Konkurs Jzyka Niemieckiego, w ktrym rywalizowali uczniowie ze szk z Rzeszowa, Bratkowic, Rudnej Wielkiej, wilczy i Trzciany. Uczestnicy zmierzyli si z testem, sprawdzajcym podstawowe sprawnoci jzykowe: czytanie, suchanie i pisanie. Musieli si te wykaza si wiedz dotyczc krajw niemieckojzycznych. W midzyczasie, gdy komisja egzaminacyjna w skadzie Maogarzata Kretowicz i Anita Jarosz - Kapica sprawdzaa prace uczniw, uczestnicy i ich opiekunowie zostali zwiedzili szko. Zapoznali si z bogat ofert edukacyjn, ktr oferuje szkoa oraz z sukcesami uczniw w konkursach krajowych i zagranicznych. Po krtkiej wycieczce uczestnicy zostali ugoszczeni smaczn pizz samodzielnie przygotowan przez uczniw, ksztaccych si w zawodzie kucharza. Wszyscy niecierpliwe czekali na ogoszenie wynikw. Zanim nastpia gala wrczenia nagrd Pan Dyrektor Janusz Jakubek wygosi krtkie przemwienie. W imieniu Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec w Rzeszowie pana Adama Gajdka pojawia si w szkole pani Magdalena Drozdowska, ktra wraz z Panem Dyrektorem i komisj egzaminacyjn wrczyli nagrody i pamitkowe dyplomy.

My te odnielimy spory sukces. Uczennica kl. III B Gimnazjum Katarzyna Tarnowska zaja III miejsce, Agnieszka Borek VI, a Dominika Misiuda otrzymaa wyrnienie. Dziki temu konkursowi uczniowie mieli okazj przetestowa swoje umiejtnoci w zakresie jzyka niemieckiego i zmierzy si z rwienikami z innych szk.

 

Agnieszka Maozi

Obchody Dnia onierzy Wykltych w ZS w Trzcianie - 1. marca 2013r.

        Jestemy stranikami swych narodowych korzeni i wartoci, dziedzicami Ziemi Polskiej. Tymi sowami uczniowie Gimnazjum w Trzcianie w Dniu onierzy Wykltych oddali najwysze uznanie tym wszystkim, ktrzy nie poddali si w obliczu mierci, zginli dla chway Ojczyzny.
Tegoroczne pierwszomarcowe uroczystoci w Zespole Szk w Trzcianie zgromadziy wadze samorzdowe, ktre reprezentowa wjt gminy wilcza dr in. Wojciech Wdowik oraz sotys wsi Kazimierz agowski i kocielne w osobie ksidza proboszcza Janusza Winiarskiego. Na sali gimnastycznej zgromadzia si take caa spoeczno szkolna z pani dyrektor Zofi Draus na czele.
wiadomi wydarze historycznych sprzed 62 lat uczniowie godnie upamitnili tragiczne wydarzenia, w wyniku ktrych zgin midzy innymi mieszkaniec Trzciany Mieczysaw Kawalec. Pamici wszystkich onierzy Wykltych gimnazjalici pod opiek nauczycieli: Haliny Pleniak, Anny Wony i Bogdana Barlika przygotowali monta sowno muzyczny opatrzony stosown prezentacj multimedialn. O tym doniosym wicie w szkole przypomniaa inscenizacja, ale rwnie specjalnie na ten dzie przygotowane wystawki
i okolicznociowe tablice. W ten sposb uczczono ich chwalebn mier, a zarazem udowodniono, e wiadectwo, jakie zoyli, oddajc ycie za ojczyzn, nie jest modym pokoleniom obce. Ide przekazywania tradycji modszym zawierao samo przedstawienie,
w ktrym obok starszych, wiadomych prawdy historycznej kolegw, wystpi ucze klasy pierwszej Szkoy Podstawowej. W prostym wierszu, stanowicym swoist modlitw modego patrioty, wyrazi on swoj mio do ojczyzny, o ktr walczyli Wyklci. To widoczny dowd na to, e ronie pokolenie, wiadome swoich korzeni.
Po krtkiej inscenizacji powiconej obchodzonej tego dnia uroczystoci, przybyli gocie i reprezentacja uczniw oraz dyrekcja Zespou Szk w Trzcianie zoyli okolicznociow wizank kwiatw i zapalono znicze pod tablic przy kociele parafialnym w hodzie onierzom Wykltym bohaterom antykomunistycznego podziemia, ktrzy
w obronie niepodlegego bytu Pastwa Polskiego, walczc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie de demokratycznych spoeczestwa polskiego, z broni w rku, jak i w inny sposb, przeciwstawili si sowieckiej agresji i narzuconemu si reimowi komunistycznemu.

 

(Zobacz galeri TUTAJ)

Lekcja przyrody

28. lutego 2013r. kilku uczniw z klasy Va i Vb odbyo wycieczk na trzciaskie stawy. Gwnym celem byo sprawdzenie, czy wszystkie kosze lgowe zostay zajte przez kaczki do wylgu modych. Podczas wycieczki by obecny nasz gwny koordynator Wojciech Wdowik, nauczycielka od przyrody M. Kurzeja, pan ornitolog J. Ciosek oraz pan Z. Lis, ktry dokumentowa wydarzenia robic zdjcia. Jak wiadomo, sztuczne kosze lgowe zamontowane byy na dwch stawach, eby zobaczy chocia jeden z nich musielimy wej na staw. Byo to moliwe po dokadnym sprawdzeniu gruboci i twardoci lodu przez pana myliwego Wojciecha Wdowika. Z bliska widzielimy, e w koszu by wylg modych kaczek. O tym poinformowa nas myliwy i pani od przyrody. Pozostae kosze sprawdzane byy przez pana myliwego. Z omiu zaoonych sztucznych gniazd lgowych tylko w 2 koszach najprawdopodobniej nie byo modych kaczek. Zauwaono rwnie 3 pary kaczek krzywek, na rozlewisku powstaym w wyniku zbudowania tam tamy przez bobry. Z przeprowadzonych obserwacji moemy wnioskowa, e kaczki mog podj lgi. Cieszymy si, e nasz eksperyment si powid. Wrcilimy peni wrae i zadowoleni.

(Zobacz galeri TUTAJ)

Spotkanie z niezwykym myliwym

Dnia 11. lutego 2013 r. dzieci z klas 0-IV SP spotkay si w Regionalnym Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie z niezwykym, specjalnym gociem z zamiowania myliwym, ktrym by ks. proboszcz Janusz Winiarski. Ubrany w odwitny, galowy, myliwski stj opowiada o tym, czym zajmuj si myliwi oraz  lenicy. Zapozna dzieci z ciekawostkami myliwskimi. Szczegln uwag zwrci na zachowanie bezpieczestwa na polowaniach (w tym bezpiecznego obchodzenia si z broni i amunicj).

Ksidz opowiada o rnych zwierztach yjcych w naszych lasach i tych, na ktre poluj myliwi. Zwrci uwag na to, i przed wyruszeniem na grubego zwierza myliwy powinien zna budow anatomiczn zwierzt, aby tak skierowa pocisk podczas polowania, by zwierz nie cierpiao. Wyjani, co to jest miot, polowanie indywidualne, polowanie zbiorowe, polowanie przy stogach.

Zwrci uwag, na ktre zwierzta nie poluje si. Ciekawie opowiada o polowaniach noc, o zasadach etyki owieckiej, ktra obowizuje kadego myliwego.

Ksidz proboszcz zapalony myliwy, nie tylko odpowiada na pytania, ale rwnie prezentowa swoje trofea -  poroa  i okazy zwierzt, bro, ktrej uywa podczas polowa, amunicj, lornetk do obserwacji.

Dzieci byy zachwycone, mogy zobaczy, posucha, dotkn wic spotkanie to pozostanie w ich pamici na dugo.

(Zobacz galeri TUTAJ)

FERIE 2013'

 

W kocu nadeszy tak dugo oczekiwane ferie!!! Wszystkim uczniom yczymy udanego i bezpiecznego wypoczynku.

W pierwszym tygodniu ferii szkoa zorganizowaa moc atrakcji - zajcia na sali gimnastycznej oraz zajcia w Domu Tradycji Ludowych.

                  Zapraszamy wszystkich chtnych!!!

SZKOLNA ZABAWA CHOINKOWA "Z KACZK W TLE"

Dnia 7. lutego 2013 roku w Gminnym Centrum Kultury w Trzcianie odbya si zabawa choinkowa klas IV-VI. Ju od dawna z niecierpliwoci czekalimy na t dyskotek, gdy wiedzielimy, e czekaj na nas nie lada atrakcje.

7. lutego wypada w ''tusty czwartek'', dlatego rodzice zorganizowali dla nas ma przeksk, byy sodycze i napoje.

Skoczne rytmy muzyki od razu porway do taca wszystkich uczestnikw zabawy. Uczniowie klas pitych przynieli ze sob kolorowe maski z motywem kaczki, ktre wczeniej samodzielnie wykonali na zajciach z ekologii. Chcielimy pokaza modszym kolegom, e nasze dziaania w ramach programu Oywi pola - Rok kaczki mona wykorzysta w nieco nietypowy, bo zabawowy sposb. Wszyscy wietnie si bawili, bo maski byy kolorowe i byszczce. Gdy zakryway twarz, nie mona byo rozpozna osoby, z ktr si taczyo. Poczulimy si troch, jak na karnawale w Wenecji.

Kady mg ''zamwi'' sobie ulubion piosenk, ktra bya pniej odtwarzana przez starszych kolegw z Samorzdu Uczniowskiego. Nie obyo si oczywicie bez zabawy ruchowej podczas ywioowego taca w rytm znanego wszystkim przeboju Kaczuchy, w ktrym nasze maski prezentoway si znakomicie.
Na pamitk maskowego balu ''z kaczk w tle zrobilimy sobie wsplne zdjcia.

Wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni a harcom na parkiecie nie byo koca. 

 

Krzysztof Wony kl.Va

Koordynatorzy programu Oywi pola

SZKOLNY KONKURS PIOSENKI PRZYRODNICZEJ

7. lutego 2013 r. odby si szkolny konkurs piosenki przyrodniczej dla uczniw klas IV-VI SP, zorganizowany przez p. Bogdana Barlika i p. Dorot Majk. I miejsce zaj zesp zoony z 3 uczennic klasy Va: Aleksandry Baran, Justyny Czech i Weroniki Pitek. Uczennice przygotoway piosenk pt. "Jasne niebo, czysta woda". II miejsce zaj 2-osobowy zesp z kl. Vb: Zuzanna Dziedzic i Klaudia Pitek. Uczennice przygotoway piosenk pt. "Historia jednej znajomoci". Dziewczynki otrzymay pamitkowe dyplomy i nagrody ze Szkolnej Kasy Oszczdnoci dziaajcej w naszej szkole.

20. Jubileuszowe Spotkania z Seniorami

20. stycznia 2013 r. w Gminnym Centrum Kultury w Trzcianie odbyy si 20. Jubileuszowe Spotkania z Seniorami zorganizowane przez Wjta Gminy wilcza Wojciecha Wdowika, ks. proboszcza Janusza Winiarskiego, Zesp Szk w Trzcianie, Caritas Parafii Trzciana, KSM oraz GCKSiR.

Spotkanie  prowadzili p. Dorota Rasiska oraz p. Ryszard Rzepka.

Wrd zaproszonych goci byli Pan Wjt Wojciech Wdowik z maonk, ks. Proboszcz Janusz Winiarski, ks. Stanisaw Szczepanik, ks. Marek Winiarski,  radny powiatowy Adam Dziedzic, radni wsi pan Jerzy Stokosa i Janusz Rak, dyrektorzy placwek owiatowo-kulturalnych: Zofia Smagaa,  Izabela Ziemiska, Adam Majka, Zofia Draus, Grayna Raska, przedstawiciele Towarzystw Kulturalnych i Charytatywnych:  Stanisawa Rodzo (przewodniczca Caritas Trzciana), oraz KSM.

Spotkanie przebiegao w trzech odsonach. W pierwszej czci zostay wrczone medale i upominki dla jubilatw z okazji 50. rocznicy lubu.

Na pocztku drugiej czci wystpiy najmodsze dzieci z Zespou Szk w Trzcianie klasa 0 pod opiek pani Marii Stachury Sotys . W ich wykonaniu zobaczylimy Krakowiaka. Nastpnie uczniowie klasy VI SP pod opiek pa polonistek  Moniki Woowiec i Renaty Czubochy przedstawiy inscenizacj o babciach i dziadkach.

W dalszej czci zobaczylimy nauczycieli i pracownikw Zespou Szk w jasekach pt. Pieko, Niebo w reyserii pani Dyrektor Zofii Draus. Aktorom towarzyszy chr Kartuski prowadzony przez pana Bogdana Barlika.

Przed wystpami zespou obrzdowego czas umilaa kapela pod kierownictwem pana Romana Olszowego. W ich wykonaniu usyszelimy wizank tacw ludowych. Zesp obrzdowy przedstawi widowisko W karczmie u yda w reyserii instruktora GCK Andrzeja wistary. W inscenizacji teatralnej wystpi take zesp taneczny.

W trzeciej czci obyo si spotkanie towarzyskie Seniorw, ktre upyno w witecznej, refleksyjnej i miej atmosferze.

(Zobacz galeri TUTAJ)

EKONAUCI MAYCH GMIN

 

Realizujemy projekt EKONAUCI MAYCH GMIN

Wicej informacji poniej:

http://www.ekoskop.rzeszow.pl/ekonauci/?o-projekcie,4

http://www.ekoskop.rzeszow.pl

 

 BOE NARODZENIE 2012'

I Gminny Konkurs  w ramach programu Oywi pola. Rok kaczki."

W dniu 27. listopada 2012 roku w Zespole Szk w Trzcianie odbya si uroczysta gala rozdania nagrd w I Gminnym Konkursie realizowanym w ramach programu Oywi pola. Rok kaczki. Udzia w nim wziy szkoy z Bratkowic, Trzciany i Rudnej Wielkiej, ktre aktywnie realizuj dziaania w ramach ww. programu. Na spotkanie przybyli midzy innymi: pan Wojciech Wdowik - wjt Gminy wilcza i jednoczenie gwny koordynator programu Oywi pola, pan Marek Rogoziski, pan Zdzisaw Siewierski, pan Zygmunt Wnuk, pan Adam Bat, ksidz Janusz Winiarski, pan Ryszard Hagas , pan Izydor Zajc, pan Jarosaw Marek, pan Jzef Ciosek, pan Kazimierz agowski, pani Magorzata Iwanicka, oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy szkl biorcych udzia w konkursie.

Spotkanie rozpoczo si wystpieniem pana Zdzisawa Siewierskiego, ktry nawiza do historii poprzednich edycji programu Oywi pola. Wymieni sukcesy szk biorcych udzia w realizowanych zadaniach. Podkreli take wan rol i zaangaowanie myliwych, ktrzy wsppracujc ze szkoami pomagaj modziey przybliy zagadnienia ochrony rodowiska naturalnego.

Nastpnie rozpocz si quiz ekologiczny Z ycia kaczki krzywki, w ktrym udzia wziy 6-osobowe druyny z klas IV VI ze szk podstawowych biorcych udzia w programie. Nad sprawnym przebiegiem rywalizacji czuwao jury, wyonione spord zaproszonych goci. Pytania konkursowe dotyczyy bardzo szczegowych informacji obejmujcych roczny cykl ycia kaczki krzywki.

Wiedza merytoryczna wszystkich druyn biorcych udzia w quizie zaskoczya czonkw jury. Pytania okazay si profesjonalnie przygotowane przez koordynatorw ZS  w Trzcianie przy wsppracy pana Jzefa Cioska (ornitologa). Dodatkow atrakcj dla uczniw byy gry i zabawy. Zawodnicy opracowali hasa reklamujce przyrodnicze walory naszej gminy, ktre bardzo spodobay si publicznoci:

Gdy do gminy naszej przyjedacie,

To zaraz kaczki ogldacie

Warto tu przyjecha te,

Gdy o przyrod zadba chcesz

                                               /SP Bratkowice/

Gmina wilcza dobra jest

Kady wie, gdzie ona jest.

Ludzie tu yj w piknej przyrodzie

I z kaczkami rwnie w zgodzie.

                                               /SP Trzciana/

W gminie wilcza pikna przyroda,

Szanujcie j, bo straci to szkoda

                                               /SP Rudna Wielka/

Kolejne zabawowe przerywniki polegay na rozwizywaniu krzywki i ukadaniu puzzli. Do rywalizacji o kolejne punkty zostali wczeni szkolni koordynatorzy, ktrych zadaniem byo przedstawi znane przyrodnicze przysowia w formie kalamburw. Uczniowie i publiczno doskonale bawili si, odgadujc ukryte w rysunkach hasa.

Laureatami w grupie wiekowej I-III SP w kategorii praca plastyczna pt. Kaczka na okolicznych stawach zostali:

- I miejsce Anna Sodziska /SP Trzciana/

- II miejsce Klaudia Walto /SP Rudna Wielka/

- III miejsce Oskar Sondej /SP Trzciana/

Jury przyznao rwnie w tej kategorii trzy wyrnienia. Otrzymali je: Joanna Poliszak /SP Bratkowice/, Julia Szczepaska /SP Bratkowice/, Kamila Kreps /SP Trzciana/.

W kolejnej grupie wiekowej, po zacitej rywalizacji, miano ekologicznych omnibusw przypado druynie Szkoy Podstawowej z Bratkowic, ktra tym samym zaja I miejsce. II miejsce przypado Szkole Podstawowej z Trzciany, a na  III miejscu uplasowaa si druyna ze Szkoy Podstawowej z Rudnej Wielkiej.

 Nagrody w formie pomocy naukowych z rk sponsorw odebrali dyrektorzy szk, a  uczniowie za udzia w quizie otrzymali drobne upominki.

Gimnazjalici z klas I - III otrzymali nagrody w kategorii album i prezentacja multimedialna pod hasem Z ycia kaczki krzywki. Laureatami zostali:

I miejsce - Karolina Dadasiewicz /ZS Rudna Wielka/ (kategoria album)

II miejsce - Eliza Lis /ZS Rudna Wielka/ (kategoria prezentacja)

III miejsce - Oktawia ukowska /ZS Rudna Wielka/ (kategoria prezentacja) Wyrnienie otrzyma Krzysztof Czachor /ZS Trzciana/ (kategoria prezentacja).

Za aktywna prac w programie i ogromne zaangaowanie pan wjt wrczy podzikowania
i upominki koordynatorom z poszczeglnych szk. Niezwyke spotkanie zakoczono pokazem multimedialnym zwyciskich prezentacji. Po zrobieniu pamitkowego zdjcia wszyscy udali si na poczstunek.

Zaproszeni gocie udzielili wywiadu do Polskiego Radia Rzeszw, opisujc  liczne dziaania realizowane z uczniami w ramach programu Oywi pola.

Caa uroczysto rozdania nagrd w I Gminnym Konkursie Oywi pola. Rok kaczki przebiega w miej i serdecznej atmosferze.

 

link do audycji:  http://www.radio.rzeszow.pl/aktualnoci-podkarpacie/item/22134-oywi-pola-program-edukacji-ekologicznej-posuchaj

(Zobacz galeri TUTAJ)

-----------------

27 padziernika 2012r. o godzinie 12.00 w Zespole szk w Trzcianie odbdzie si podsumowanie I Gminnego Konkursu "Oywi pola - rok kaczki".

Przebieg spotkania:
1. Uroczyste rozpoczcie I Gminnego konkursu Oywi pola - rok kaczki.
2. Quiz ekologiczny dla uczniw kl. IV - VI SP.
3. Prezentacja nagrodzonych prac.
4. Ogoszenie wynikw i wrczenie nagrd.
5. Wsplny poczstunek.
 

Programy realizowane przez nasz szko

-----------------

Szkoa  realizuje  program "Szkoa Promujca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem". W ramach programu   wsporganizowany jest konkurs  we wsppracy ze Szpitalem Wojewdzkim im. w. ukasza w Tarnowie, Tarnowskim Orodkiem Onkologicznym w Tarnowie i Maopolskim Kuratorem Owiaty.
Celem konkursu jest promowanie i popularyzowanie w rodowiskach szkolnych i lokalnych zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
Konkurs jest adresowany do przedszkoli, szk podstawowych, gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych wojewdztwa maopolskiego i podkarpackiego.

Koordynatorem programu jest pani Lucyna Rzepka. W ramach ww. programu pani Rzepka przeprowadza szkolenia dla nauczycieli, rodzicw oraz uczniw naszej placwki oraz placwek ociennych.

-----------------

Zesp Szk w Trzcianie, Regionalny Dom Tradycji Ludowych, Gminne Centrum Kultury oraz Towarzystwo Przyjaci Trzciany we wsppracy  z Urzdem Wojewdztwa Podkarpackiego realizuje warsztaty dotycz zdrowej ywnoci dla dzieci i modziey oraz produkcji rolnej. Warsztaty realizowane s w Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie i poczone s z degustacj zdrowej ywnoci. Trwaj one od 15 padziernika do 10 grudnia 2012r. W ramach ww. projektu bdzie realizowany konkurs.

 

                                                       REGULAMIN KONKURSU

I - ORGANIZATOR
Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w wilczy z/s w Trzcianie
36-071 Trzciana353C
tel. 178514438
Mail: gck@swilcza.com.pl
Towarzystwo Przyjaci Trzciany
Zespl Szkl w Trzcianie
Regionalny Dom Tradycji Ludowych w Trzcianie


II - TERMIN ROZSTRZYGNICIA KONKURSU
06.12.2012r. godz. 11.00


III - CELE KONKURSU
- promowanie i rozpowszechnianie wrd dzieci i modziey
zasad prawidowego ywienia,
- promowanie tradycyjnych polskich potraw,
-upowszechnianie informacji o prozdrowotnych produktach ywnociowych.


IV- KATEGORIE WIEKOWE
1. Kl. I-11I szkoy podstawowej
2. Kl. IV-VI szkoy podstawowej
3. Kl. I-III gimnazjum

V - WARUNKI UCZESTNICTWA
- naley opracowa przepis na potraw wykonan ze zdrowych, wycznie polskich produktw,
- potrawa moe pochodzi z dowolnej czci Polski,
- przepis dodatkowo powinien zawiera okrelon warto kaloryczn poszczeglnych skadnikw, okrelone parametry dietetyczne (np. biaka, tuszcze, cukry, wglowodany) oraz
informacje z jakiego regionu Polski pochodzi,
- do przepisu naley doczy zdjcie potrawy,
- przepis naley przesa na adres Gminnego Centrum Kultury w Trzcianie lub na adres mailowy gck@swilcza.com.pl do dnia 04.12.2012r.


VI - ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJ

- nagrody,
- dyplomy dla zwycizcw.


VII- DODATKOWE INFORMACJE

- kada praca powinna by opisana (imi i nazwisko, kategoria wiekowa, szkoa, miejsce zamieszkania),
- punktowane bd pierwsze trzy miejsca w kadej kategorii,
- wszystkie sprawy sporne nie ujte w niniejszym regulaminie
rozstrzyga organizator konkursu,
- zwycizcy zostan zaprosze i na uroczyste ogoszenie wynikw i rozdanie cennych nagrd.


-----------------

 

Konkurs - szkolne blogi SKO

Zachcamy Wszystkich uczniw  oraz osoby odwiedzajce nasz stron na gosowanie na nasz blog SKO. Im wicej gosw, tym wiksze szanse na wygranie cennych nagrd.

Wicej informacji oraz link do strony:

http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-trzciana

WIZYTA W 1 BATALIONIE STRZELCW PODHALASKICH W RZESZOWIE

W dniu 26 padziernika  2012r. uczniowie klas IV oraz V a i b Szkoy Podstawowej  bray udzia w uroczystociach  przekazania dowodzenia 1 batalionu strzelcw podhalaskich nowemu dowdcy. Uczniowie mieli moliwo ogldnicia musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Garnizonowej oraz defilady pododdziaw. W ramach dni otwartych koszar,  mieli sposobno zobaczenia wozw bojowych, wyposaenia sprztu wojskowego oraz sprawdzenia swoich moliwoci na wspinaczce skakowej.

Wrae byo wiele.

(Zobacz galeri TUTAJ)

I GMINNY KONKURS W RAMACH PROGRAMU "OYWI POLA - ROK KACZKI"

Zapraszamy wszystkich uczniw szk biorcych udzia w programie "OYWI POLA - ROK KACZKI" do udziau w I Gminnym Konkursie ekologicznym. 

 

Regulamin konkursu do pobrania: cao (plik pdf  TUTAJ)

klasy I-III SP (plik pdf  TUTAJ)

klasy IV-VI SP (plik pdf  TUTAJ)

klasy I-III G (plik pdf  TUTAJ)

karta zgoszenia (plik pdf  TUTAJ)

Z wizyt w rodowiskowym Domu Samopomocy w Woliczce

26 wrzenia klasa V b wraz z nauczycielem jzyka polskiego pani Renat Czuboch odwiedzia rodowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce. Bya to okazja do spojrzenia inaczej na ludzi z problemami, ludzi niepenosprawnych.
Wykorzystujc posiadane przez DS wyposaenie studia fotograficznego oraz dowiadczenie terapeutw odbyy si rwnie zajcia warsztatowe na temat fotografii artystycznej. Uczniowie mogli zapozna si z budow starych i wspczesnych aparatw fotograficznych, pozna ich podstawowe funkcje oraz tajniki fotografowania dla uzyskania zamierzonego efektu. Wykorzystywano ta, studyjne owietlenie, a take walory pleneru.
Uczniowie zwiedzili take pracownie DS-u, podziwiali prace wykonane przez uczestnikw i wzili udzia we wsplnych zabawach. Wszyscy dobrze si bawili. Uczniowie zapewne zapamitaj to spotkanie i moe zrozumiej dlaczego warto walczy z oglnie szerzc si znieczulic. Umiech na ich twarzach wskazuje, e by to dzie spdzony twrczo, poytecznie i radonie.

 

Lekcja przyrody w terenie

25 wrzenia 2012 r. uczniowie klas V a , V b oraz klasy VI wraz z z pani M. Kurzej (nauczycielem przyrody) oraz opiekunami uczestniczyli w ywej lekcji przyrody. Zajcia miay charakter wycieczki obserwacyjnej. Odbyy si na terenie lokalnych staww, nalecych do miejsc niezwykle cennych przyrodniczo nie tylko jako obszary wystpowania rolin chronionych, ale i terytorium rozrodu i bytowania rzadkich okazw ptactwa. Szczeglnemu zainteresowaniu uczniw poddane zostay kaczki krzywki, ktre zwykle przebywaj w pasie przybrzenych trzcin, wiosn i jesieni w duych stadach. Dzieci wysuchay informacji przekazanych przez ornitologa- pana Jzefa Cioska oraz myliwego - ksidza Janusza Winiarskiego. Dowiedziay si midzy innymi, na czym polega dymorfizm pciowy w przypadku tego gatunku ptactwa a zdobyte informacje teoretyczne mogy potwierdzi poprzez obcowanie z ywymi okazami (erujcymi w oddali na stawie, podgldanymi przez szka lornetek) i trofeami myliwych (przygotowanymi na uytek szkolnej dydaktyki). Zdylimy je podgldn zanim skocz si ich jesienne odloty zaplanowane przez matk natur na okres midzy VII a kocem XII i pomacha do odlatujcego kluczem stada urawi. Relacj dokumentuj zrobione przez nas zdjcia i wpisy w dzienniku obserwacji.

(Zobacz galeri TUTAJ)

KOCHAM, LUBI, SZANUJʅNIE MIECʔ

KOCHAM, LUBI, SZANUJʅNIE MIECʔ

Pod takim hasem ruszya tegoroczna akcja Sprztanie wiata Polska, koordynowana i organizowana przez Fundacj Nasza Ziemia i Fundacj Sprztanie wiata Polska. Cudownie jest kocha przyrod, piknie lubi, ale tak naprawd wystarczy szacunek to on nie pozwala nam wyrzuca mieci do lasu czy na pobocza drg.

Nasza szkoa rwnie wczya si t akcj. Jak co roku kada z klas miaa przydzielony teren do uprztnicia. Zbierane przez nas mieci byy segregowane: makulatura, szko, tworzywa sztuczne i pozostae.

Nasz szkoa od wielu lat propaguj ide sprztania wiata i dba o otoczenie szkoy.

(Zobacz galeri TUTAJ)

Oferta edukacyjna Regionalnego Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie

na rok szkolny   2012/2013

1. Proponowane bloki tematyczne:

a) blok tematyczny skrcony (czas trwania ok. 2 x  45 min)

b) blok tematyczny rozszerzony (ok. 3 - 4 x 45 min)

2. Sugerowana liczba uczniw na zajciach - ok. 25 osb (uzalenione od liczebnoci klasy)

3. Zajcia dostosowane do wieku uczestnikw:

- przedszkola,

- klasy I-II szkoy podstawowej,

- klasy IV - VI szkoy podstawowej,

- gimnazja,

- szkoy ponadgimnazjalne.

4. Uzgodnienie  harmonogramu zaj z dyrektorem Zespou Szk w Trzcianie Zofi Draus  - tel.: (17)85 14 094 wew.2

5. Uzgodnienie szczegw  techniczno-organizacyjnych z opiekunem RDTL Zbigniewem Lisem - tel.: (17) 77 88 181 - w terminie nie pniejszym ni 5 dni roboczych, przed dat realizacji zaj.

 

Bloki tematyczne skada si  bd z nastpujcych czonw:

1. "Posucha warto" - prelekcja poczona z dyskusj.

2. Medialne prezentacje - zdj, diaporam i filmw dokumentalnych dotyczcych danej tematyki.

3. Zajcia warsztatowe - m.in.:

 • "spotkanie przy piecu" - pieczenie proziakw, pieczywo obrzdowe, itp.,

 • dawne zajcia domowe gospody wiejskich - pranie, prasowanie, ubieranie si w stroje ludowe, noszenie wody, robienie masa, obrbka lnu, wykonywanie kwiatw z bibuy, pisanki, itp.,

 • dawne zajcia wocian - mielenie w arnach, odmierzanie ziarna i waenie, przesiewanie ziarna, cicie drewna, wyrb kaszy, rozpalanie ognia, praca na kole gancarskim, wiercenie otworw w drewnie, wykonywanie potw "plecionych", itd

4. Spotkanie z twrczoci - wystawy malarstwa, rzeby i rkodziea ludowego.

5. Kred i pdzlem - rysunek i malarstwo dotyczce danego tematu.

6. Foto - fascynacje - szybki kurs z zakresu fotografii.

7. Spotkania z ludmi z pasj (na wybranych zajciach).

Bloki tematyczne bd obejmoway zakres przedmiotw szkolnych jak: jzyk polski, historia, plastyka, zajcia techniczne, religia, muzyka, regionalizm.

 

Proponowane tematy zaj:

1. Kapliczki, krzye i pomniki - znaki wiary i pamici (gminy wilcza).

2. Kocioy - miejsca kultu.

3. Szacowane rody i osoby - naszej maej Ojczyzny.

4. "Chleba naszego powszedniego ..."

5. "Jak to z lnem bywao".

6. Pradzieje naszej gminy.

7. Dwory i dworki na terenie Gminy wilcza.

8. " W co si to drzewi przyodziewano ..." - od wita i na co dzie

9. Tradycja dawnej kuchni.

10. "Wesele" Wyspiaskiego a "wesela z Trzciany " Dziedzicw.

11. Sztuka ludowa.

12. "A co to si dawni w obejciu i izbie porobiao" - dawne rzemiosa.

13. Nasze zwyczaje i obrzdy (dawniej i dzi).

14. "ywi i broni". Udzia chopw w obranie Ojczyzny.

15. Nasz region w epoce redniowiecza.

 

wito pieczonego ziemniaka

W dniu 15 wrzenia 2012 r. spoeczno Trzciany moga wzi udzia w zorganizowanym przez proboszcza Parafii Trzciana, ksidza Janusza Winiarskiego, "wicie pieczonego ziemniaka". Byo to ju drugie takie "wito" w naszej miejscowoci, okazja do spotkania rodzin, zabawy zarwno dla dzieci, modziey jak i dorosych.
Nasza szkoa podobnie jak w roku ubiegym postanowia wesprze to przedsiwzicie. Pracownicy szkoy, nauczyciele i panie pracujce w kuchni, zebrali kwot za ktr przygotowano dania gorce: hamburgery i hot-dogi. Dochd uzyskany ze sprzeday, w kwocie 700 z zosta przeznaczony na nowe drzwi do kocioa. "wito pieczonego ziemniaka" byo wic okazj do poczenia tego co przyjemne, ale i poyteczne.

Uroczyste rozpoczcie roku szkolnego  2012/2013

3 wrzenia 2012 roku o godzinie 8.00 uroczyst msz wit  rozpocz si nowy rok szkolny w Zespole Szk w Trzcianie. Nastpnie o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej odby si krtki apel. Na uroczysto przybyli midzy innymi radny Starostwa Powiatowego pan Adam Dziedzic, rodzice, nauczyciele oraz oczywicie uczniowie wszystkich klas Zespou Szk.

Pani Dyrektor szkoy Zofia Draus przywitaa wszystkich serdecznie, w tym szczeglnie uczniw "zerwki" i klas pierwszych. Po krtkiej czci oficjalnej uczniowie spotkali si ze swoimi wychowawcami.

Wszystkim uczniom yczymy samych piknych chwil w roku szkolnym. Nawizywania nowych i umacniania starych przyjani. A przede wszystkim sukcesw w zdobywaniu wiedzy.

 

ROK SZKOLNY 2011/2012

Uroczyste zakoczenie roku szkolnego 2011/2012

W szkole podstawowej i gimnazjum tworzcych Zesp Szk w Trzcianie dzi (29 czerwca) definitywnie rozpoczy si wakacje. Wczoraj poegnalimy uczniw klas trzecich gimnazjum, ktrzy rozpoczli marsz ku dorosoci i niedugo oficjalnie stan si czonkami uczniowskich spoecznoci modziey szkl ponadgimnazjalnych w okolicznych miejscowociach.
Podobnie jak wczoraj take i dzi uroczysto rozpocza si Msz w. w kociele parafialnym w czasie ktrej dzikowalimy Bogu za cay rok szkolny i rwnoczenie prosilimy o opiek podczas wakacji.
Mona obrazowo powiedzie, e dzie zakoczenia roku szkolnego to wito zbiorw. Cieszy wielka liczba uczniw ze szkoy podstawowej i gimnazjum, ktrzy pokazali, e nie marnuj swych talentw artystycznych, sportowych i moliwoci intelektualnych. Dowodem byy wiadectwa z paskiem oraz dyplomy i nagrody za wyniki osignite w rnorakich konkursach na szczeblu gminnym czy powiatowym.
Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoy yczymy, aby wakacyjny czas by pikny. Pikno bowiem kojarzy nam si z doskonaoci i harmoni, ktre s podstawami radoci i szczcia.
Drodzy czonkowie szkolnej rodziny w Trzcianie niech Wasze wakacje bd bezpieczne, pene niezapomnianych wrae, ludzkiej yczliwoci i gocinnoci. Po prostu pikne.

(Zobacz galeri TUTAJ)

SOBTKI

 W Polsce istnieje wiele interesujcych obyczajw . Kady z nich jest inny i kady dotyczy innej sfery ycia. Ciekawym obyczajem s obchody witojaskie , czyli sobtka.
Obchody witojaskie byy niegdy wielkim witem powstania lata, obchodzonym w porze letniego przesilenia soca, w najkrtsz noc w roku , z 23 na 24 czerwca. W wigili witego Jana na wzgrzach i lenych polanach palono wielkie ogniska - sobtki. Wok ognisk taczyy dziewczta, przepasane zielem i pieway pieni. Kolejnym obrzdem sobtki byo skakanie przez ogie parami - chopcy razem z dziewcztami. Tradycja mwia , e udany skok wry parze pomylno. Ognie miay moc oczyszczajc. Najwaniejszym jednak obrzdem , ktry zachowa si a do naszych czasw byo puszczanie wiankw na wod. Dziewczta wiy wianki , ktre byy symbolem paniestwa i czystoci. Wianki robiy
z kwiatw polnych lub ogrodowych, przywizyway je do deseczki i z przylepion do niej wieczk puszczay na wod , przy czym bacznie obserwoway jak wianki pyn. A wszystko po to , aby pozna przyszo i mie powodzenie. Obyczaj sobtki jest bardzo ciekawy i ma dug histori. Chcc podtrzyma tradycj sobtek, wykorzystujc moliwoci, jakie daje nam okoliczna przyroda, dziewczta- uczennice szkoy podstawowej oraz gimnazjum w Trzcianie pod opiek nauczycielek wybray si na stawy w Trzcianie, aby przypomnie sobie dawne zwyczaje i puci na wod wianki wasnorcznie uplecione z kwiatw polnych zerwanych na polach w wigili w. Jana, 23.06.2012 r. Przy okazji mona byo zaobserwowa kaczki wraz z maymi, ktre wesoo wtroway uczennicom pywajc po stawie. Dziewczta cieszyy si, wypowiaday yczenia wierzc, e si speni. Dziki temu, e w naszej wsi jest takie miejsce mogymy podtrzyma tradycj obchodzenia sobtek w naszej szkole.

Lekcja przyrody na stawach

 20 czerwca 2012 r. klasy IV a i b z pani od przyrody M. Kurzej uczestniczya w obserwacyjnej wycieczce na stawach. Rwnie obecny by gwny koordynator Wojciech Wdowik oraz pan ornitolog Jzef Ciosek. Soneczna pogoda umoliwiaa obserwacj na stawach pod Dyndami. Uczniowie zauwayli ptaki zwizane bezporednio ze zbiornikiem wodnym:

- rybitwy rzeczne,

- kaczki krzywki( 2 samce przesiadujce na brzegu stawu)

- trzciniaka

Nastpnie uczniowie zobaczyli rzadkie okazy ptakw wystpujce w bezporednim ssiedztwie stawu:

- derkacza

- strumieniwka

Z kolei na stawach pod Olszynkami  uczniowie mogli zaobserwowa:

- kaczk krzywk z 8 podronitymi piskltami. Zauwaono te jedna samic wodzc 4 pisklta, ktre wylgy si w koszu wstawionym w poudniowym pasie trzcinowiska na brzegu stawu. Ze wzgldu na wysoki poziom wody moliwa bya tylko obserwacja przez lornetk w duym powikszeniu. Zauwaono w koszyku puch co wskazuje na gniazdo kaczki krzywki.

- bataliona

- czaple siw

- koszk wodn

- trzciniaka

- botnika

- rybitw rzeczn

- jaskki oknwki

Wnikliwe obserwacje byy dokumentowane przez wykonywane zdjcia przez pana Zbigniewa Lisa.

ROZSTRZYGNICIE GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

"KONTRASTY 2012"

W dniu 18.06.2012r. w Zespole Szk w Trzcianie odbyo si podsumowanie i wysele- kcjonowanie najlepszych prac w Gminnym Konkursie Fotograficznym pt. "Kontrasty 2012" pod przewodnim hasem "Ptaki wodne". Prace oceniane byy w dwch kategoriach dla szk gimnazjalnych i podstawowych. Nadesane prace cechowa wysoki poziom artystyczny i pro- fesjonalny warsztat. Wyniki kocowe konkursu przedstawiamy poniej:

SZKOY GIMNAZJALNE

I MIEJSCE - Zuzanna Czech - Gimnazjum nr 3 w Trzcianie 

II MIEJSCE - Aneta Mita -  Gimnazjum nr 5 w Rudnej Wielkiej

III MIEJSCE - Oktawia ukowska - Gimnazjum nr 5 w Rudnej Wielkiej

SZKOY PODSTAWOWE

I MIEJSCE - Adrian Gawe - Szkoa Podstawowa nr 1  w  Bratkowicach

II MIEJSCE - Katarzyna Gomuka - Szkoa Podstawowa nr 1  w  Bratkowicach

III MIEJSCE - Sabina Ozga - Szkoa Podstawowa w Trzcianie

 WYRӯNIENIE - Martyna Raska - Szkoa Podstawowa nr 1  w  Bratkowicach

FINALISTOM KONKURSU GRATULUJEMY UZYSKANYCH WYNIKW!

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PRZYSZYM ROKU UCZNIW CAEJ GMINY.

Wdkarze, myliwi i ornitolodzy - dzieciom

 W dniu 10.06.2012r. z okazji ,,Dnia Dziecka Zarzd Koa Polskiego Zwizku Wdkarskiego ,,Kara w wilczy zorganizowa na stawach w Trzcianie, imprez dla dzieci z caej gminy. W planie byy: zawody wdkarskie dla dzieci w wieku 6-14 lat, konkurs przyrodniczy oraz wsplne ognisko.
W ramach programu ,,Oywi pola w imprezie brali udzia nasi uczniowie (10 osb ze szkoy podstawowej, 4 osoby z gimnazjum), ktrzy pod opiek nauczycieli udali si na stawy. Czterech uczniw naszej szkoy brao udzia w zawodach wdkarskich, wszyscy uczestniczyli w konkursie przyrodniczym i wsplnej zabawie przy ognisku.
Imprez rozpocz pan Izydor Zajc prezes koa wdkarskiego nr 29 ,,Kara, ktry przedstawi program spotkania, omwi warunki zawodw wdkarskich i zasady konkursu.
Nastpnie gos zabra Wjt Gminy wilcza dr in. Wojciech Wdowik, ktry reprezentowa koo owieckie ,,Podgorzaka. Pan Wjt jest w ZS w Trzcianie koordynatorem oglnopolskiego programu Oywi pola. Przywita wic wszystkich uczestnikw, opowiedzia o historii powstania trzciaskich staww oraz dziaaniach ju dokonanych przez uczniw w ramach programu ,,Oywi pola.
Przedstawiciel grupy ornitologw w gminie, pan Jzef Ciosek omwi najwaniejsze gatunki yjcych ptakw na terenie staww oraz przedstawi ciekawostki przyrodnicze.
Imprez przygotowali take: pan Krzysztof Czech - czonek Zarzdu Koa ,,Kara oraz pan Andrzej Bk - gospodarz koa wdkarskiego.
Sponsorami nagrd dla dzieci byli: Wjt Gminy wilcza, Gminne Centrum Kultury w wilczy z siedzib w Trzcianie oraz waciciel sklepu wdkarskiego w Sdziszowie.
Punktualnie o 13:30 rozpoczy si zawody wdkarskie dla dzieci i modziey. W rywalizacji wzio udzia 30 uczestnikw. Oceniano ilo, wag oraz wielko zowionych ryb. Nagrodzono po trzy miejsca z kadej grupy wiekowej ( 4-8 lat, 8-11 lat, 11-14 lat ). Nagrody przyznano take za najwiksz i najmniejsz zowion sztuk. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamitkowe medale. Ucze naszej szkoy, Jakub Kidacki zdoby trzecie miejsce w kategorii wiekowej 8-11 lat.
Nastpnie, wszystkie dzieci bray udzia w konkursie przyrodniczym, w ktrym wygryway ciekawe ksiki, czapeczki, akcesoria wdkarskie.
Po wspzawodnictwie nadszed czas na wsplnie biesiadowanie przy ognisku i kiebaskach.
Modzi uczestnicy spotkania wraz z rodzicami, opiekunami i organizatorami byli bardzo zadowoleni ze wsplnie spdzonego czasu nad ,,trzciaskimi stawami, gdzie dodatkow atrakcj stanowiy pywajce kaczki z maymi kacztkami.
Cieszy fakt, e wdkarze, myliwi oraz ornitolodzy z gminy wilcza maj wsplne zainteresowania, ktre potrafi przeoy na dziaalno edukacyjn z dziemi i modzie szkoln. Potrafi zatem poczy przyjemne z poytecznym. Tak trzyma Panowie!

Barbara Hady
Dorota Majka

Spotkanie w Osadzie Myliwskiej Bugaj w Bratkowicach

31 maja br z inicjatywy Wjta Gminy wilcza Wojciecha Wdowika w Osadzie Myliwskiej Bugaj w Bratkowicach, odbyo si spotkanie szk biorcych udzia w programie Oywi Pola. Rok kaczki.

W spotkaniu wziy udzia trzy szkoy; Zesp Szk z Bratkowic, z Rudnej Wielkiej i oczywicie z Trzciany. Swoj obecnoci zaszczycili nas gocie z Warszawy, a mianowicie Mirosaw Gogowski- koordynator programu oraz Bogdan Bronowski z komitetu redakcyjnego owca Polskiego. Przybyli na to spotkanie rwnie miejscowi myliwi na czele z  gospodarzem  spotkania dr in. Wojciechem Wdowikiem.

Nasza szkoa reprezentowana bya przez pani dyrektor Zofi Draus, wicedyrektor Grayn Rask i nauczycieli koordynatorw Agnieszk Maozi i Mart Smajdor oraz uczniw z klas czwartych. Po powitaniu zgromadzonych i wstpnych przemowach zaproszonych goci,  kada ze szk kolejno dokonaa prezentacji w formie multimedialnej, dotychczasowych dziaa zrealizowanych w ramach Roku kaczki, a byo czym si pochwali. Uczniowie z naszej szkoy Krzysztof Wony i Aleksandra Baran opowiedzieli o zaoeniu gniazd lgowych dla kaczek, systematycznych obserwacjach nad stawami, interesujcych lekcjach przyrody z udziaem ciekawych osb itp. 

Po czci oficjalnej kady mg zje pyszny bigos, a dalsze rozmowy odbyway si przy ognisku na ktrym pieky si dla uczniw kiebaski.

Mylimy, e uczniowie wrcili do domw zachceni do dalszej pracy i przekonani o  duym znaczeniu ich dziaa dla wiata przyrody.

Wycieczka kl.II Szkoy Podstawowej

Maj i czerwiec s w szkoach miesicami wzmoonego ruchu wycieczkowego. W dniu 31 maja biecego roku dzieci z klasy II pojechay do orodka Caritas w Myczkowcach. Dziemi opiekowaa si wychowawczyni p. Magorzata Kurzeja, ktrej pomagali rodzice podopiecznych. W sumie w wyjedzie wzio udzia 43 osoby. Wycieczka (a raczej pielgrzymka) bya dzikczynieniem za przystpienie dzieci do I Komunii w.
Orodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowo-Rekolekcyjny Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach to ciekawe miejsce. Powoli rozwija si jako Sanktuarium Matki Boej Piknej Mioci. Najwitsza Maryja Panna wyprosia ju kilka cudownych uzdrowie dla modlcych si pielgrzymw co powiadczaj zapisy w Ksidze ask.
Wrd atrakcji orodka naley wymieni:
- boiska sportowe do piki nonej, tenisa ziemnego, siatkwki i koszykwki,
- plac zabaw dla dzieci,
- Ogrd Biblijny,
- Centrum Kultury Ekumenicznej (czyli ogrd z miniaturami drewnianych kociow i cerkwi z terenu Beskidu Niskiego, Bieszczad i Pogrzy),
- mini ZOO,
- stadnina koni.
Orodek posiada te dobre zaplecze mieszkalne oraz aul i stowk z peni wyposaon kuchni. Dla mionikw wdrwek pieszych i Nordic Walking wyznakowano okoo 180 km tras w okolicy i wydano map turystyczn, na ktrych s zaznaczone.
W Myczkowcach spdzilimy okoo 6 godzin. Okazao si, e jest to absolutne minimum aby cho w czci skorzysta z oferowanych nam atrakcji.
Uczestnicy wsplnie modlili si w czasie Mszy w. sprawowanej w ich intencjach w kaplicy p.w. Matki Boej Piknej Mioci i ostatniej w tym roku majwki. Kazanie wygosi im byy misjonarz z Gwatemali ks. Roman Czenczek.
Zwiedzili Ogrd Biblijny, mini ZOO i Centrum kultury Ekumenicznej. Sporo czasu spdzili w stadninie i na placu zabaw.
Z wypowiedzi dzieci i ich rodzicw mona byo wycign wniosek, e wyjazd uznali za udany. Czuwaa nad nami Boa Opatrzno, ktra zapewnia nam nie tylko bezpieczestwo, lecz rwnie dobr pogod.

ks. St. Szczepanik

(Zobacz galeri TUTAJ)

EKOLOGIA 2012

Jeli kieek nie jest zdrowy, nie bdzie odygi ani nasienia".
/Przysowie babiloskie/

Krajowy Certyfikat Szkoy Promujcej Zdrowie zobowizuje. Staramy si wic jak najrzetelniej wywizywa ze zoonych deklaracji, l tak, w biecym roku szkolnym realizowalimy program Zdrowo jem, zdrowo yj". Zostay przeprowadzone lekcje w klasach SP oraz warsztaty dla modziey gimnazjalnej. Uczniowie wzili te udzia w licznych konkursach powiconych zdrowiu i tematyce ekologicznej na szczeblu gminy, powiatu i wojewdztwa.
Uwieczeniem naszego dziaania na rzecz promocji zdrowia by udzia dnia 25 maja br. 23 uczniw naszej szkoy - laureatw konkursowych - w EKOGALI 2O12. Fundatorem wycieczki byo stowarzyszenie Eko- Dar wilcza. Uczniowie klas 0-6 szkoy podstawowej wzili wic udzia w seminarium nt. Chc wiedzie, co jem". W programie bya te prezentacja multimedialna nt. Wiem co jem" , test oraz rnego typu quizy i zagadki. Byo te podsumowanie wojewdzkich konkursw nt. ekologicznych produktw i zdrowego odywiania. Gwnie byy to konkursy plastyczne dla dzieci przedszkolnych i modziey szkolnej ze szk wojewdztwa podkarpackiego. Tematyka bya nastpujca May ekolog" ," Mj ekologiczny wiat", Zdrowy styl ycia".
Laureatkami Wojewdzkiego Konkursu Fotograficznego Trzymaj form"
zorganizowanego przez Podkarpack Izb Rolnictwa Ekologicznego i Powiatow Stacj Sanitarno-Epidemiologiczn zostay dwie uczennice naszej szkoy Emili Marchlik - klasa 4-b i Monika Bk -klasa 4b. Uczennice otrzymay atrakcyjne nagrody ksikowe, plecaki oraz rakietki do gry w badmintona. Nastpnie wszyscy uczestnicy EKOGALI wzili udzia w degustacji potraw sporzdzonych z ekologicznych produktw. Ponadto kady uczestnik otrzyma batonik, chipsy jabkowe i sok oraz ulotki ekologiczne. Na zakoczenie uczestnicy zwiedzili wystaw prac plastycznych, ekspozycji maszyn rolniczych i sprztu rolniczego Agroma oraz stoisko Midzynarodowych Targw ywnoci Ekologicznej.
Dwie nauczycielki z naszej szkoy mgr Lucyna Rzepka i mgr Dorota oboda uczestniczyy w seminarium dla kadry pedagogicznej nt. programu Zdrowo jem - zdrowo yj" zorganizowanego w ramach targw EKOGALI. Natomiast nauczyciel mgr Jacek Kisiel wzi udzia w szkoleniu "Realizacja programu Szkoa dla Zdrowia Europy" w ramach oferty Podkarpackiego Kuratora Owiaty.
 

X KONKURS RECYTATORSKI

24 maja 2012 roku miaa miejsce X EDYCJA Gminnego Konkursu Sztuki Recytatorskiej.
Konkurs odby si w kameralnej scenerii Regionalnego Domu Tradycji Ludowych, gdy tematem konkursu bya polska wie sowem malowana.
Mottem konkursu byy sowa Ojca Poezji Polskiej - Jana Kochanowskiego:

Wsi spokojna, wsi wesoa, Ktry gos twej chwale zdoa?
Kto twe wczasy, kto poytki moe wspomnie za raz wszytki?

W konkursie wzio udzia 12 uczestnikw z czterech gimnazjw z terenu gminy wilcza (Rudnej Wielkiej, wilczy, Bratkowic i Trzciany). Poziom recytacji by wysoki. Po przesuchaniach konkursowych modzie miaa okazj wysucha prelekcji poczonej z prezentacj multimedialn, ktra  zostaa przygotowana przez Pana Janusza Pisul, za pniej zwiedzi Regionalny Dom Tradycji Ludowych.
Jury w skadzie:
Pani Zofia Dziedzic, naczelny redaktor czasopisma Trzcionka,
Pani Maria Fiakiewicz Grka, polonistka z Zespou Szk w Bratkowicach
Pani Agata Mica, polonistka z Zespou Szk w Rudnej Wielkiej
Pani Ewa wider , polonistka z Zespou Szk w wilczy
Pani Anna Wony, polonistka z Zespou Szk w Trzcianie
wyonio grup nagrodzonych:
I miejsce Aleksandra Stachowicz z Gimnazjum w wilczy
I miejsce Kinga Worosz z Gimnazjum w wilczy
I miejsce Sylwia Siwiec z gimnazjum w Bratkowicach
I miejsce Sylwia Ozga z Gimnazjum w Trzcianie
I miejsce Daria Janik z Gimnazjum w Rudnej Wielkiej
I miejsce Hubert Gowiak z Gimnazjum w Rudnej Wielkiej
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ksikowe i dyplomy.

Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw.
 

Lekcja przyrody

23 maja 2012r. grupa uczniw z klasy IV a i IV b bya na stawie przy ciece ekologicznej Olszynki i zbiorniku retencyjnym razem z pani od przyrody M. Kurzej i ornitologiem panem J.Cioskiem. Na zbiorniku retencyjnym uczniowie obserwowali jednego kaczora kaczki krzywki na brzegu w rejonie kosza lgowego, co wskazuje na pilnowanie samicy wysiadujcej lg ( by moe w koszu, dokadnie tego nie udao si ustali).

Natomiast na stawie przy ciece ekologicznej zauwayli okoo 17 samcw kaczorw krzywki, wykorzystujcych staw jako erowisko. W rejonie kosza lgowego na poudniowym brzegu stawu te zaobserwowano 1 par krzywki. Drug par kaczek krzywek zauwaono w obrbie kosza lgowego, na zachodnim brzegu stawu. Pan ornitolog J. Ciosek poinformowa, e poowa maja jest kulminacj do przystpowania krzywek do lgw. Zachowanie tych dwch par wskazuj na prb zagniedenia si kaczek krzywek w koszach.

Udao si te zaobserwowa okoo 30 rybitw biaowsych, 3 rybitwy czarne. Natomiast na platformach siedziay  2 pary rybitw zwyczajnych (rzeczne). Ciekawe informacje o ptakach podczas wycieczki udziela pan Jzef Ciosek (ornitolog). Do szkoy uczniowie wrcili zmczeni, ale peni wrae.

(Zobacz galeri TUTAJ)

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY "KONTRASTY 2012"

Zapraszamy wszystkich uczniw z terenu gminy wilcza do uczestnictwa w Gminnym Konkursie Fotograficznym.

Regulamin konkursu do pobrania: (plik MS Word  TUTAJ)

WITO POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI

15 maja w Polsce obchodzone jest wito przyrody i ekologii Dzie Polskiej Niezapominajki. Od 9 lat wito to ma na celu promowanie walorw przyrodniczych, stae przypominanie o ochronie rodowiska, zachowanie od zapomnienia wanych chwil w yciu, osb, miejsc historycznych i sytuacji. "Polska Niezapominajka" jest zacht aby budowa silne, gbokie wizy z najbliszymi i szczere przyjanie z ludmi z otoczenia. wito, przypomina o szacunku jaki powinnimy ywi dla przyrody "maej i wielkiej Ojczyzny".
Aby uczci ten dzie 15.05.2012 r. w klasie V zostaa przeprowadzona lekcja plastyki, na temat Dzie Polskiej Niezapominajki. Na pocztku nauczycielka pokazaa dzieciom kwiat przyniesiony w doniczce i powiedziaa, e Niezapominajka jest kwiatem naszych k, lenych uroczysk, bagien i torfowisk, ronie nad brzegami strumieni, na obrzeach lasw, ale ronie rwnie w naszych ogrodach i obejciach oraz o tym dlaczego i od kiedy obchodzimy to wito. Uczniowie ogldali zdjcia i albumy przedstawiajce rolin, a nastpnie wykonali plakat przedstawiajcy Niezapominajk. Po skoczonych zajciach najadniejsze plakaty powieszono w szkolnej galerii.
 

Sprztanie okolicznych staww w ramach programu "Oywi pola - Rok kaczki"

Dnia 4. maja biecego roku uczniowie klas czwartych Szkoy Podstawowej w Trzcianie w ramach programu aktywnej edukacji ekologicznej Oywi pola Rok kaczki : Tydzie czystoci wd uczestniczyli w wycieczce nad okoliczne stawy . Opiek nad dziemi sprawowaa Pani koordynator Agnieszka Maozi oraz inne Panie Nauczycielki. W wyprawie brali udzia czonkowie Samorzdu Uczniowskiego, ktrzy zajmowali si dokumentowaniem przebiegu wdrwki.

Czwartoklasici wyposaeni w worki oraz rkawiczki ochronne oczyszczali przestrze wok Trzciskich staww z rnego rodzaju odpadw. Byo to bowiem zadanie wynikajce z zaoe projektu.  Uczniowie zobowizali si prowadzi regularne obserwacje w pobliu lgowiska kaczek. Mieli take okazj podziwia budzc si do ycia przyrod.

Po wykonanej pracy przyszed czas na chwil odpoczynku. Wszyscy  uczestnicy wycieczki  wzili udzia w zabawach  i quizach, miali si i artowali. Uczniowie klas czwartych  przedstawiali wiersze i piosenki o kaczkach krzywkach wasnego autorstwa. Kady moment odznacza si lun, wiosenn atmosfer. Po zebraniu si caa grupa powrcia do szkoy z dobrym humorem. 

Od 24.04. 2012r. w kady wtorek o godzinie 18.30 grupa uczniw z klas IV z myliwym panem Wojciechem Wdowikiem i panem Zbigniewem Lisem prowadz obserwacje ptactwa na stawach pooonych na terenie Trzciany.

(Zobacz galeri TUTAJ)

WYCIECZKA DO WARSZAWY

27 kwietnia 2012  roku  uczniowie  biorcy szczeglnie,  aktywny  udzia i  w Oglnopolskim Programie Aktywnej Edukacji Ekologicznej Oywi pola"  wzili udzia w jednodniowej Wycieczce do 'Warszawy. Sponsorem wyjazdu by Wjt Gminy wilcza Wojciech Wdowik, ktry wraz z  myliwym ks.  Januszem Winiarskim oraz szkolnymi koordynatorami programu pani Mart Smajdor i   panem Jackiem   Ksielem   towarzyszy  modziey   podczas   wyjazdu. W programie wycieczki znalazy si Targi owieckie, zwiedzanie Muzeum

owiectwa, i Jedziectwa w azienkach Krlewskich. IX Midzynarodowe i owiectwa, Strzelectwa i i Rekreacji Hubertus Expo maj charakter nie tylko komercyjny. Wanym ich aspektem jest szeroko rozumiana promocja i  popularyzacja owiectwa, zdrowego stylu ycia. Modzie miaa moliwo obejrzenia    wystawy,    pokazu   sokolniczego,    instruktau    strzeleckiego i myliwskiej mody. Po targach uczniowie zostali zaproszeni do azienek

Krlewskich gdzie  czeka na  nich smaczny  obiad przygotowany przez organizatorw Programu. Charakter edukacyjny miaa wizyta w Muzeum owiectwa i Jedziectwa. Tutaj uczniowie zobaczyli dwie wystawy. Jedna zatytuowana   W polu i kniei" obejmowaa dwie sale: Las i ptaki"- prezentujc faun Polski, ogromn rnorodno ptakw, za ekspozycja Oko w oko to spotkanie z  egzotycznymi zwierztami dalekich krain,  ktre wzbudzio due zainteresowanie. Odmienne byy wystawy historyczne: Polski salon myliwski", ktry wprowadza w nastrj polskiego dworu i Powozownia im.  Zb. Prus Niewiadomskiego'' znajdujca si w stajni Kubickiego, gdzie  modzie moga oglda pojazdy i akcesoria jedzieckie uywane w XIX i XX wieku.

Po oficjalnej wizycie w Warszawie, z inicjatywy Wjta Gminy wilcza

uczniowie mieli okazj podziwia uroki Kazimierza Dolnego. Pan Wjt zadba rwnie o to, aby dzieci wrciy do domu najedzone.  Wszystkim smakowaa pyszn pizza i lody, Kady wyjecha z Kazimierza ze synny kogutem" i z umiechem na twarzy. Chocia zmczeni, ale wszyscy wrcili z wycieczki zadowoleni.

(Zobacz galeri TUTAJ)

EGZAMINY GIMNAZJALNE

Tak jak w caym kraju, uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum przystpili do egzaminu gimnazjalnego w dniach - 24,25,26. kwietnia 2012r. Jest to pierwszy rocznik, ktry zdawa ten egzamin wedug nowych zasad. Mamy nadziej, e uzyskaj wyniki, ktre umoliwi im dostanie wymarzonych szk.

 

 yczymy Wszystkim uczniom klas III gimnazjum powodzenia.

Lekcja  przyrody

W dniu 18 kwietnia 2012 r. uczniowie klasy IV a i b razem z pani od przyrody Magorzat Kurzej wybrali si na wycieczk obserwacyjn nad staw, ktry ley w obszarze Olszynek w remach programu Oywi pola. Naley wspomnie , e na tym stawie s zamontowane kosze lgowe dla kaczek krzywek. Do zada uczniw naleao obserwowa ptactwo znajdujce si bezporednio na stawie, w rejonie stawu na przylegych kach oraz w zadrzewieniach i zakrzewieniach , ktre ssiaduj ze stawem.

Przez ponad dwie godziny uczniowie prowadzili obserwacje przez lornetk, korzystali z wiey widokowo-obserwacyjnej oraz z pomocy i wiedzy ornitologa pana Jzefa Cioska, myliwego Wjta Wojciecha Wdowika i pani od przyrody Magorzaty Kurzei.

Bezporednio na stawie zauwaono:

- 2 pary kaczek krzywek, ktre przebyway w rejonie koszy lgowych wykazujce osiado na stawie co wymaga prowadzenia dalszych obserwacji, gdy mog zaoy lg w koszach oraz 2 samce bez pary lub pilnujce samic przygotowujcych miejsce pod lg (niekoniecznie w koszach),

- kaczki cyranki (rozproszone stado 4 samcw i 1 samicy oraz 3 utworzone pary),

- 1 par kaczek paskonos (z informacji od pana ornitologa wynika, e znajduje si w tym rejonie przez kilka dni),

- kokoszka wodna  (2 pary),

- brodziec samotny ( Tringa ochropus),

- potrzos 2 samce piewajce w nadbrzenym trzcinowisku,

- 2 osobniki pliszki siwej, ktre eroway na botnistym, brzegu stawu,

- jaskka dymwka kilka osobnikw polujcych na owady nad tafl wody stawu,

- jaskka oknwka.

Natomiast w bezporednim rejonie stawu na przylegych kach zaobserwowano:

- klskawk,

- myszoowa zwyczajnego,

- baanta,

- botniaka stawowego,

- lisa.

Zauwaono rwnie ptaki, ktre migruj ( w trakcie przelotu):

- czaple bia i siw,

- mew mieszk,

- rybitw rzeczn,

- czajk.

Z pomoc pana ornitologa mona byo zaobserwowa ptactwa, ktre znajduje si w zadrzewieniach i zakrzewieniach (kwiczo, sjka, rudzik, piecuszek, szpak, sikorka bogatka). Wszyscy z wycieczki wrcili zadowoleni, peni wrae i rnych ciekawych informacji o rnych gatunkach ptactwa.

WIELKANOC  2012'

,,Ju Wielkanoc
  
wita, wita Wielkanocne
Jak wesoo, jak radonie.
Ju soneczko mocno grzeje
Miy wiatr wokoo wieje.
Ronie trawa na trawniku
ty onkil w wazoniku.
Na podwrku sycha dzieci
Ach, jak dobrze, e ju kwiecie.
A w koszyczku, na wicone
Jajka rwno uoone.
liczne, piknie malowane
Rne wzory wymylone.
Jest baranek z chorgiewk
ty kurczaczek ze wsteczk.
 I barwinek jest zielony
W wiee kwiatki ustrojony.

yczenia (plik pdf  TUTAJ)

MONTA  STANOWISKA WIDOKOWO-OBSERWACYJNEGO

04.04.2012 r. uczniowie klas IV szkoy w Trzcianie wraz z myliwymi i miejscowymi ornitologami zamontowali stanowisko widokowo-obserwacyjne. Jest ono usytuowane na ciece ekologicznej Olszynki. Wiea zostaa postawiona przez panw myliwych, lenika
i ornitologw, aby uczniowie naszej szkoy mogli prowadzi systematyczne obserwacje wykonanych lgowisk dla kaczek. Mamy deklaracj zarwno myliwych, jak i ornitologw, e bd uczestniczy z nami w tym eksperymencie. Ciekawi jestemy, czy kaczki wylgn si w naszych koszykach. W tym celu zakupilimy profesjonalny sprzt fotograficzny, w celu prowadzenia dokumentacji.

(Zobacz galeri TUTAJ)

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU KACZKI

04.04.2012 r. w naszej szkole odbya si uroczysta inauguracja Roku Kaczki, ktra miaa charakter sesji popularnonaukowej. Na nasze zaproszenie przybyli myliwi: Wojciech Wdowik, Janusz Winiarski, leniczy: Jarosaw Marek ornitolog: Jzef Ciosek, Kazimierz agowski wdkarz: Izydor Zajc oraz redaktorzy z TV Rzeszw. Sesj rozpocza cz artystyczna inscenizacja  pt. Kopoty bociana. Kolejno przedstawiono nam prezentacje multimedialne na temat kaczek. Zaproszeni Gocie opowiedzieli nam zatem o odywianiu, rozmnaaniu,
o rodowisku naturalnym ycia oraz cechach wygldu, po ktrych moemy rozpozna kaczki. Dowiedzielimy si, e w naszym regionie yj w zasadzie 3 gatunki kaczek lgowych: krzywki, podgorzaki, paskonosy. Moglimy podziwia naturalne eksponaty ww. kaczek. Zadawalimy mnstwo pyta, na ktre otrzymalimy rzeczowe i wyczerpujce informacje. Zosta rwnie przedstawiony przez naszych koordynatorw plan dziaa na najbliszy rok. Po sesji pojechalimy w terem z ekip TV Rzeszw, aby obserwowa kaczki w rodowisku naturalnym, pochwali si zamontowanym koszami lgowymi i pywajcymi platformami. Myliwi, lenik, pani nauczycielka oraz niektrzy uczniowie udzieli  wywiadu dla TV. Program zosta wyemitowany dwukrotnie w wiadomociach lokalnych.

(Zobacz galeri TUTAJ)

  SPRAWDZIAN SZSTOKLASISTY

3 kwietnia uczniowie naszej szkoy napisali sprawdzian kompetencyjny na koniec szkoy podstawowej. Szstoklasici rozwizywali zadania sprawdzajce wiedz z zakresu czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Do zdobycia byo maksymalnie 40 punktw. Prace uczniw sprawdza bd egzaminatorzy z okrgowych komisji egzaminacyjnych.
Uczniowie musieli zmierzy si z tekstem rdowym dotyczcym historii kinematografii. Opinie naszych uczniw o zadaniach byy podzielone, jedni uznali je za trudne, inni - za atwe.
Zaskoczeniem dla wielu uczniw by temat przewodni testu. Jednak na oficjalne wyniki sprawdzianu kompetencji bd musieli poczeka a do czerwca.
 

(Zobacz galeri TUTAJ)

BUDKI DLA SIKOREK I SZPAKW

28. marca 2012r. uczniowie klasy IV B SP na terenie ogrodu szkolnego montowali pod opiek myliwych i ornitologw zrobione wczeniej budki lgowe dla sikorek i szpakw. Zamontowano 7 budek dla szpakw i 5 budek dla sikor, bogatki i modrej. Klasa nasza pod opiek pani od przyrody bdzie prowadzi obserwacje zasiedlania budek przez ptaki. Mamy nadziej, e wykonane przez naszych kolegw domki stan si przytulnym gniazdem dla szpakw i sikorek.

 

(Zobacz galeri TUTAJ)

ZAKADANIE SZTUCZNYCH GNIAZD LGOWYCH

24.03. 2012r. uczniowie klasy IV B SP wybrali si na zbiorniki wodne w Trzcianie. Celem akcji bya pomoc przy zakadaniu sztucznych gniazd lgowych i platformy dla ptakw. Nasze dziaania nadzorowali myliwi: Wojciech Wdowik, Janusz Winiarski oraz miejscowi ornitolodzy: Wiesaw Machowski, Krzysztof Czech, Jzef Ciosek, Witold Draus, Bogdan Hady, Kazimierz agowski i Andrzej Tarnowski. Zostay zamontowane 4 kosze lgowe dla kaczek na zbiorniku retencyjnym oraz 4 kosze lgowe na zbiorniku wodnym przy ciece ekologicznej Olszynki. Zamontowano rwnie siedzisko koowe oraz platform pywajc dla innych ptakw wodnych. Najwiksz atrakcj dla dzieci byo pywanie dk po stawie podczas montowania koszy oraz pieczenie kiebasek przy wsplnym ognisku. Do domw wrcilimy zmczeni, ale bardzo zadowoleni, poniewa udao nam si zrobi co poytecznego dla rodowiska naturalnego. Cieszymy si, e wspieraj nas w tej akcji doroli, od ktrych moemy si duo nauczy.

(Zobacz galeri TUTAJ)

WIZYTA W STOLARNI

22. marca 2012r., w celu realizacji programu Oywi pola rok kaczki klasa VIA SP wybraa si na wycieczk do stolarni Pana Krzysztofa Czecha. Uczniowie pomagali w skadaniu budek lgowych dla kaczek, sikorek i szpakw.Panowie ornitolodzy i myliwi: Wojciech Wdowik, Janusz Winiarski, Krzysztof Czech, Jzef Ciosek zapoznali uczniw z yciem i zwyczajami ptakw. Wszyscy z zapaem zabrali si do pracy. Podzielono nas na dwie grupy: grupa dziewczt budowaa budki dla szpakw i sikorek, a chopcy kosze lgowe dla kaczek. Po zakoczeniu prac zrobilimy pamitkowe zdjcia
i wrcilimy do szkoy.

(Zobacz galeri TUTAJ)

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Dyrektor Zespou Szk w Trzcianie ogasza nabr do klasy "O", klasy I Szkoy Podstawowej i I Gimnazjum. Nabr wnioskw trwa do koca kwietnia 2012 roku.

Decyzj o przyjciu dzieci zamieszkaych poza obwodem szkoy podejmuje dyrektor.

 

Zapraszamy!!!

            Wicej informacji - (plik MS Word  TUTAJ) 

Wzr karty zgoszenia kl. "0" - (plik MS Word  TUTAJ) 

Wzr podania kl. I SP - (plik MS Word  TUTAJ) 

Wzr podania kl. I G - (plik MS Word  TUTAJ) 

Folder reklamowy - (plik pdf  TUTAJ) 

                                        

LEKCJA PROFILAKTYKI INACZEJ

5. marca biecego roku odbyo si w Gminnym Centrum Kultury Trzcianie spotkanie, ktre prowadzili czonkowie zespou muzycznego Oddzia Zamknity. Do Domu Kultury zawitali uczniowie ze wszystkich gimnazjw naszej gminy. Spotkanie miao charakter profilaktyczny. Pan ukasz opowiadaa o swoim yciu, muzyce i tym samym uwiadamia uczniom zagroenia jakie wi si z uywkami. Pomidzy opowieciami i refleksjami zesp umia czas muzyk. Mylimy, e takie spotkania mog pomc nam odpowiedzie na wiele yciowych pyta i rozwiza wiele problemw dojrzewania.

                                                                                              Gimnazjalistka

(Zobacz galeri TUTAJ)

MIDZYSZKOLNY KONKURS Z JZYKA NIEMIECKIEGO

W dniu 29 lutego 2012 r. w Zespole Szk Techniczno Weterynaryjnych w Trzcianne odby si I Midzyszkolny Konkurs Jzyka Niemieckiego dla uczniw gimnazjum.

Patronat nad konkursem obj Honorowy Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Rzeszowie. Nagrody dla zwycizcw ufundowa Generalny Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie.

W konkursowej rywalizacji wzili udzia uczniowie z omiu Gimnazjw. Na trzecim miejscu znalaza si nasza uczennica Zuzanna Czech, za na pitym Agnieszka Pitek.

Na uroczysto zakoczenia konkursu przyby Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Rzeszowie Adam Gajdek, ktry wraz z Dyrektorem Zespou Szk Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Januszem Jakubkiem wrczy dyplomy i nagrody laureatom konkursu.

 

Gratulujemy zwycizcom i yczymy dalszych sukcesw !

 

FERIE 2012'

 

W kocu nadeszy tak dugo oczekiwane ferie!!! Wszystkim uczniom yczymy udanego i bezpiecznego wypoczynku.

W pierwszym tygodniu ferii szkoa zorganizowaa moc atrakcji.

Wicej informacji - SP (plik MS Word  TUTAJ)

G (plik MS Word  TUTAJ)

DZIE SENIORA

29. stycznia 2012r. odby si kolejny Dzie Seniora zorganizowany przez Zesp Szkl w Trzcianie, Gminne Centrum Kultury oraz Parafi Trzciana.  Rozpocz si on Msz wit o godz. 1430, a o godz. 1530 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury obejrzelimy program artystyczny w wykonaniu uczniw Zespou Szk w Trzcianie. Po programie odbya si cz opatkowa dla Seniorw i ich opiekunw oraz wsplna zabawa.

Wicej informacji - (plik MS Word  TUTAJ)

(Zobacz galeri TUTAJ)

DZIE BABCI I DZIADKA 2012'

Pomimo, e stycze jest zimowym miesicem, penym chodnych dni, to s takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy kademu robi si cieplej na sercu, bo przecie jest to wito naszych kochanych bab i dziadkw.

W naszej szkole, zapraszanie bab i dziadkw na uroczysto z okazji ich wiata, przez dzieci z klasy 0 jest tradycj na stae wpisan w rejestr imprez przedszkolnych.

wito Babci i Dziadka to dzie niezwyky, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla bab i dziadkw i ich rodzin. To dzie peen umiechw, wzrusze, ez i radoci.

Ta wspaniaa impreza odbya si 25 stycznia 2012r. W tym roku postanowiono urzdzi j w GCK w Trzcianie, w niezwykej karnawaowej scenerii przygotowanej przez Rad Rodzicw naszego Zespou Szk i scenografii oddajcej charakter tego wydarzenia.

Na wstpie uroczystoci gos zabraa wychowawczyni oddziau przedszkolnego Lucyna Rzepka, ktra powitaa licznie zebranych goci ciepymi sowami, dzikujc im za obecno, za trud, powicenie i serce, bo serce to jedyne w swoim rodzaju bogactwo, ktrego nie mona kupi, ani sprzeda, a tylko ofiarowa jak powiedzia Gustaw Flaubert.

Nastpnie dzieci przedstawiay swj program artystyczny, na ktry zoyy si wzruszajce wiersze i piosenki okolicznociowe (rwnie piew w j. angielskim), zwizany tematycznie z tyme witem.

Wystp zakoczyy tace: Kujawiaczek i Taczca wiewireczka. Nasze przedszkolaki zataczyy w jednakowych, odwitnych strojach, uszytych bezpatnie, specjalnie na t okazj przez Pani Agnieszk Mytych.

Na koniec wnuki wrczyy swoim babciom i dziadkom prezenciki: dla bab godzika z krepiny, a dziadkom wasnorcznie upieczone serce z piernika.

Zachwytom i brawom nie byo koca. Przy kawie i ciastku nasi gocie mio spdzili czas w towarzystwie swoich kochanych wnukw, wracali wspomnieniami do dawnych czasw i swojego dziecistwa. Byli szczliwi, rozemiani i dumni.

(Zobacz galeri TUTAJ)

Ogoszenie

Dnia 01.12.2011 roku decyzj Wjta Gminy wilcza dr in. Wojciecha Wdowika Regionalny Dom Tradycji Ludowych w Trzcianie zosta przekazany pod zarzd Dyrektora Zespou Szk w Trzcianie.

Oferujemy wic moliwo zwiedzania Domu Tradycji Ludowych osobom prywatnym. Natomiast szkoom i placwkom owiatowym lekcje muzealne oraz warsztaty tematyczne na rnych poziomach nauczania. Oprowadzanie po muzeum oraz zajcia tematyczne realizuje pan Zbigniew Lis.

 

Regionalny Dom Tradycji Ludowych w Trzcianie

 

SZKOY I PLACWKI OWIATOWE:

wtorki i czwartki w roku szkolnym 2011/2012

edukacja etnograficzno regionalna w godz. 700 - 1500

 

OSOBY PRYWATNE:

kada 1,2 i 3 roda miesica oraz 4 niedziela miesica w godzinach

1000 - 1400

1500 - 1900

 

Placwki owiato-wychowawcze prosimy o telefoniczne zgaszanie wizyt  pod nr (17) 8514094 (Zesp Szk w Trzcianie).

 

Serdecznie zapraszamy!!!

(Zobacz galeri TUTAJ)

WITA BOEGO NARODZENIA

 

 

"... Jest w moim kraju zwyczaj, e w dzie wigilijny,
przy wzejciu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wsplnego ami chleb Biblijny,
najtkliwsze przekazujc uczucia w tym chlebie..."

 

Cyprian Kamil Norwid

 

 

 

 

 

 

Aby wita byy wyjtkowymi dniami w roku,
by choinka w kadych oczach zalnia blaskiem,
By kolacja wigilijna wniosa w serca spokj
a rado pojawiaa si z kadym nowym brzaskiem.
By prezenty ucieszyy kade smutne oczy,
by spokojna przerwa ukoia zo
By Sylwester zapewni szampask zabaw,
a koldowych pieww nie byo do!

yczymy Wszystkim by  jak najduej dowiadczali magii wit,
a Nowy 2012 Rok  przynis  same radosne dni !

 

                                                                   ycz

         Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie

         i Administracja Zespou Szk

         w Trzcianie

LEKCJA PRZYRODY - BIOLOGII "NA YWO"

20. grudnia 2011r. w naszej szkole odbya si lekcja przyrody - biologii  "na ywo". W pokazie przedstawicieli gadw uskoskrych - wy uczestniczyli uczniowie Szkoy Podstawowej i Gimnazjum. Uczestnicy mieli moliwo na ywo oglda 6 przedstawicieli wy. Kady z nich mia swoje imi np.:

- pyton krlewski, to Julek, ktry mia 10 lat,

- pyton tygrysi ciemnoskry - Kuba, 1 rok,

- boa tczowy - Natalka, 3,5 roku,

- pyton tygrysi w odmianie albinotycznej to Marceli, 4 lata,

- boa dusiciel - Karolina, 5 lat,

- wa zboowy - 1,5 roku.

  Podczas trwania pokazu panowaa idealna cisza. Uczniowie  uzyskali ciekawe informacje o yciu wy, widzieli zrzucon skr (wylink). Kady mg dotyka i gaska wa. Przyniesione okazy wy byy agodne, dostosowane do obecnoci ludzi. Lekcja przyrody - biologii "na ywo" wszystkim si bardzo podobaa. Uczniowie chcieliby aby takich lekcji byo jak najwicej.

 

KONKURS KOLD I PASTORAEK  W JZYKU ANGIELSKIM

W dniu 19. grudnia 2011 roku odby si konkurs kold i  pastoraek zorganizowany przez  nauczycieli jzyka angielskiego Renat Czuboch i Monik Pietryk, dla uczniw Szkoy Podstawowej. Konkurs cieszy si du popularnoci. Wzio w nim udzia 11 grup, ktre zaprezentoway koldy i pastoraki w jzyku angielskim. W wielu przypadkach nasi uczniowie przygotowali nie tylko cz wokaln ale rwnie podkad muzyczny grajc na pianinie i skrzypcach. Nasi uczniowie bardzo starannie przygotowali si do konkursu, piknie piewali, zadbali rwnie o odpowiednie witeczne stroje. Warto tu wspomnie, e oprcz kold i pastoraek uczniowie gimnazjum przedstawili utwory poetyckie w jzyku niemieckim. Wszyscy uczestnicy konkursu zaprezentowali wysoki poziom i entuzjazm. Zostali wyrnieni i nagrodzeni drobnymi upominkami .

 GRATULUJEMY!!!

(Zobacz galeri TUTAJ)

REGIONALNY FINA KONKURSU "OYWI POLA - ROK SARNY"

6. grudnia 20011r. w naszej szkole odbyo si regionalne podsumowanie VI edycji konkursu Oywi pola. Rok sarny. Swoj obecnoci na teje uroczystoci zaszczycili nas:

Pan Mirosaw Gogowski, oglnopolski koordynator akcji, a zarazem redaktor owca Polskiego", Pan mgr Zdzisaw Siewierski, Prezes Zarzdu Okrgowego Polskiego Zwizku owieckiego w Rzeszowie, Pan dr Marek Rogoziski, Prezes Okregowej Rady owieckiej, wieloletni czonek PZ, Pan dr in. Wojciech Wdowik, Wjt Gminy wilcza, koordynator konkursu Oywi pola. Rok sarny" z ramienia Koa owieckiego Podgorzaka dla szk z terenu Gminy, Ksidz Proboszcz mgr Janusz Winiarski - myliwy z Koa owieckiego Jedno, Mieczysaw Struzik, prezes Koa owieckiego  o, czonek Rzeszowskiej Komisji Kultury, Tradycji i Promocji owiectwa, Pani mgr Zofia Dziedzic, redaktor kwartalnika Trzcionka, Reprezentanci Rady Rodzicw ZS w Trzcianie w osobach Pani Doroty Rasiskiej i Pana Przewodniczcego Piotra Siki, przedstawicieli mediw Radia Via.

 Gocilimy rwnie uczestnikw regionalnego finau akcji Oywi pola- rok sarny 2011" - tj. uczniw poszczeglnych placwek, szkolnych koordynatorw oraz przybyych dyrektorw.

Delegacj ze Szkoy Podstawowej w Banicy ( okrg Nowy Scz)

Delegacj ze Szkoy Podstawowej Nr l w Bratkowicach

Delegacj ze Szkoy Podstawowej im ks. W. widra w Czarnej Sdziszowskiej

Delegacj ze Szkoy Podstawowej im. Jana Raka w Husowie

Delegacj z Zespou Szkolno - Przedszkolnego w Korczynie ( okrg Nowy Scz)

Delegacj ze Szkoy Podstawowej Nr 3 w Mielcu

Delegacj z Gminy wilcza - Zesp Szk w Rudnej Wielkiej

Delegacj z Publicznej Szkoy Podstawowej w Rytwinach (okrg Tarnobrzeg)

Delegacj ze Szkoy Podstawowej w Rzepedzi (okrg Krosno)

Delegacj ze Szkoy Podstawowej Nr 2 im. Batalionw Chopskich w oyni

Oczywicie obecni byli rwnie uczniowie naszej szkoy!

Po przywitaniu gos zabrali zaproszeni gocie. Wjt Gminy wilcza  Wociech  Wdowik przedstawi prezentacj na temat  walorw przyrodniczych terenw Gminy wilcza. Uczniowie naszej szkoy uwietnili uroczysto piewem (Joanna Dudek I Sylwia Stokosa)

i inscenizacj przyrodnicz pt Ja i Magosia w wykonaniu klasy V.

Punktem kulminacyjnym byo oczywicie ogoszenie wynikw konkursu na co z niecierpliwoci  wszyscy  oczekiwali. Okazao si, e 12 miejsce w Polsce na 169 szk biorcych udzia w konkursie, zaja szkoa..???

 SZKOA PODSTAWOWA W TRZCIANIE !!!

Dziki temu nasza szkoa otrzymaa: mikroskop, plansze edukacyjne, koszulki z logo programu dla aktywnych uczniw, ksiki do biblioteki Mody obserwator przyrody, Warstwowa budowa lasu, mapa-przewodnik Puszcza Sandomierska z pyt, Leny przewodnik po Bieszczadach, przewodniki po ciekach dydaktycznych, map Podkarpacia.

Tradycyjnie ju najwiksz liczb uczestnikw mg pochwali si okrg rzeszowski, z 21 szkoami, ktre sadziy i pielgnoway remizy rdpolne, 11 z nich znalazo si w tzw. szerokim finale w tym, a 4 z naszej Gminy.

Po ceremonii wrczania nagrd Pani Dyrektor Zofia Draus zaprosia wszystkich przybyych goci na uroczysty obiad i sodki poczstunek w postaci wyjtkowego tortu z wizerunkiem sarny.

(Zobacz galeri TUTAJ)

WIZYTA WITEGO   MIKOAJA

W wigili liturgicznego wspomnienia w. Mikoaja (5 grudnia) oczekiwany Go odwiedzi najmodszych uczniw Zespou Szk w Trzcianie z klas od 0 do 3.
Dzieci byy bardzo przejte wizyt w. Mikoaja. Najmodsi przygotowali nawet krtki program artystyczny, ktry zaprezentowali witemu.
Wszystkie dzieci solennie obiecay, e bd bardzo grzeczne w nadchodzcym roku, aby w. Mikoaj odwiedzi je ponownie.
W tym roku nie byo dziecka, ktremu Mieszkaniec Nieba nie podarowa prezentu. To znaczy, e widzia jak w minionym roku staray si dotrzyma danej obietnicy. To bardzo dobrze wry na przyszo i zapewne take w grudniu 2012 roku w. Mikoaj zawita do naszej szkoy.

(Zobacz galeri TUTAJ)

Obchody 11. listopada poczone z otwarciem Regionalnego Domu Tradycji Ludowych

 

     13. listopada 2011 roku witowalimy w Trzcianie  93. rocznic odzyskania Niepodlegoci oraz otwarcie Regionalnego Domu Tradycji Ludowych. Uczniowie naszej szkoy wraz z Dyrekcj i wychowawcami uczestniczyli w oficjalnych uroczystociach.

Cao rozpocza si Msz wit w kociele parafialnym p.w. w. Wawrzyca i Matki Boej Niepokalanej. Msz celebrowa ksidz proboszcz, a kazanie wygosi ks. inf. Wiesaw Szurek. Na te uroczysto zaproszono wielu goci bp. Kazimierza Grnego, wjta Gminy wilcza dr in. Wojciecha Wdowika, posw: Stanisawa Ooga, Jana Burego. Po naboestwie odby si monta sowno-muzyczny z  udziaem kapeli Olsza i uczniw Gimnazjum nr 3 w Trzcianie. Po zakoczeniu pierwszej czci obchodw zgromadzeni udali si do muzeum,  ktre zostao powicone przez biskupa. Nastpnie wszyscy udali si do Gminnego Centrum Kultury, w ktrym czonkowie Towarzystwa Przyjaci Trzciany oraz grupa dziaajca przy GCK, zaprezentoway przygotowany przez siebie repertuar. Na scenie zobaczylimy osiem zabawnych scenek, dotyczcych dawnego ycia mieszkacw wsi. Moglimy ujrze take ciekaw prezentacj, stworzon przez pana Janusza Pisul. Dotyczya ona przemiany i historii teraniejszego Regionalnego Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie.

          Dziki tej imprezie starsi mieszkacy mogli przypomnie sobie swoje modziecze lata,  za modsi zobaczy jak yli ich dziadkowie. Wszyscy cieszymy si z nowo otwartego muzeum. Mamy nadziej, e dziki niemu bdziemy bardziej interesowa si swoja histori.

                                                                                             

                                                                                                   Uczennice Gimnazjum  

 

(Zobacz galeri TUTAJ)

Krajowy Certyfikat Szk Promujcych Zdrowie

4. listopada 2011 roku Minister Katarzyna Hall wrczya Krajowe Certyfikaty Szk Promujcych Zdrowie. Wrd 20 wyrnionych palcwek z caej Polski znalaza si nasza szkoa. O przyznaniu certyfikatu decydowaa Centralna Kapitua Krajowego Certyfikatu Szkoa Promujca Zdrowie, dziaajca przy Orodku Rozwoju Edukacji. O nadanie Krajowego Certyfikatu mogy ubiega si szkoy wszystkich typw, nalece do wojewdzkiej sieci szk promujcych zdrowie i posiadajce certyfikat tej sieci co najmniej przez 3 lata.

 

 

Wicej informacji -  TUTAJ

(Zobacz galeri TUTAJ)

1. LISTOPADA

Listopad wpisa si w polsk tradycj jako miesic pamici o bliskich zmarych. W katolickiej tradycji w dniach 1 i 2 listopada wierzcy bardzo mocno zagbiaj si w prawdy dotyczce ycia wiecznego.

Przypadajca zawsze 1 listopada Uroczysto Wszystkich witych przypomina nam o celu ycia ziemskiego, ktrym jest wejcie do krlestwa niebian, gdzie kady z nas ma przygotowane miejsce.

W dzie 2 listopada przypada liturgiczne Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarych (tak zwany Dzie Zaduszny), ktre zwizane jest z katolick prawd wiary o istnienia Czyca. Dzie ten przypomina nam o naszym obowizku modlitwy za dusze w czycu cierpice.

Wicej informacji (plik MS Word  TUTAJ)

Kiedy miedzian rdz
pokych jesiennych lici widn oboki,
zgadujemy, czego od nas oboki chc,
smutniejce w dali swojej wysokiej.

Na siwych puklach ukada si babie lato,
na grobach lampy migoc umarym duszom,
ju niedugo, niedugo czeka nam na to,
ju i nasze dusze ku tym lampom wkrtce wyrusz.

Jeeli ycie jest nici - mona przeci t ni,
i odpyn na oboku niby na srebrnej tratwie...
Ach, jak atwo, ach, jak atwo byoby y,
gdyby nie y byo jeszcze atwiej!

                                  

Jan Brzechwa

PODSUMOWANIE VI EDYCJI PROGRAMU "OYWI POLA 2010-2011.ROK SARNY"

30. padziernika zakoczya si szsta edycja programu Oywi pola 2010-2011. Rok sarny, w ktrej aktywnie bralimy udzia.

Szczegowe sprawozdanie z przeprowadzonych dziaa  w formie albumu, udokumentowane zdjciami, zostao wysane do Warszawy. Teraz z niecierpliwoci czekamy na wyniki konkursu.

By moe nasze starania zostan zauwaone.

W ramach programu od 1 wrzenia 2010 roku zrealizowalimy nastpujce dziaania:

1. Sprztanie wiata 2010.

      2. Spotkanie z ornitologiem p. Jzefem Cioskiem.

3. wito pieczonego ziemniaka- ognisko z udziaem myliwego ks. Janusza Winiarskiego.

4. Wycieczka do remizy rdpolnej, pielgnacja.

5. Zbirka odzi i kasztanw.

      6. Udzia w plenerowych warsztatach Zielonej Sieci Mj Wisok. w ramach projektu Partnerska sie

    dla zrwnowaonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisok.

7. Wycieczka do Muzeum Koa owieckiego.

8. Ekologiczny wieczr z ksik.

9. Konkurs plastyczny Sarny mieszkacy lasw.

10. Spotkanie z leniczym Jarosawem Markiem.

11. Konkurs na najadniejszy komiks o sarnie, jej ycia i zwyczajw.

12. Dokarmianie ptakw.

13. Konkurs literacki Sarna moim przyjacielem. 14. Organizacja Gminnego Konkursu Fotograficznego Kontrasty 2010/11. Temat przewodni Mieszkacy lasw i pl w zimowej szacie.

15. Konkurs plastyczny Rzeba sarny.16. Walentynki od sarenki

17. Dokarmianie zwierzt w lesie Pomagamy sarnom przetrwa zim.

18. Bal karnawaowy z sarenk Wesoe sarenki]

19. Konkurs na rymowanki o sarnie.

20. Obserwacje przyrodnicze (obserwacje budek lgowych)

21. Czytanie i wystawa ksiek przyrodniczych  ramach akcji Caa Polska czyta dzieciom

22. Udzia w X Wojewdzkim Konkursie Ekologicznym.

23. Dzie Ziemi

- przygotowanie programu artystycznego pt: Niech bije zielone serce Ziemi,

- porzdkowanie cieki ekologicznej i oczka wodnego.

- konkurs wiedzy przyrodniczej.

- wykonanie albumu Park w Trzcianie w czterech porach roku

24 Lekcje przyrody Natura 200.

25. Inscenizacje przyrodnicze.

26. Organizacja Gminnego Konkursu Recytatorskiego pt: Pejza sowem malowany.

27. Sprztanie wiata 2011.

28. Skarby jesieni-zbirka odzi i kasztanw 2011.

29. Wycieczka do remizy rdpolnej i naturalnego oczka wodnego- pielgnacja.

30. Sarna na lekcji jzyka angielskiego.

 31. Wsppraca z p. Krzysztofem Czechem z dziau Ochrony rodowiska w Urzdzie Gminy wilcz w zakresie Koa Wdkarskiego Karpik.

PASOWANIE UCZNIW KLAS I SP

27. padziernika 2011 roku przeywalimy szczeglnie wany moment w naszym yciu szkolnym. Odbya si uroczysto pasowania uczniw klas I ZS w Trzcianie.Odwitnie ubrani, z biretami na gowach wystpili przed dyrekcj, nauczycielami, rodzicami i uczniami naszej szkoy z programem artystycznym przygotowanym specjalnie na t okazj. Podczas czci oficjalnej przed pocztem sztandarowym pierwszacy lubowali by dobrymi Polakami, godnie reprezentowa swoj szkol, swym zachowaniem i nauk sprawi rado rodzicom i nauczycielom. Po zoeniu lubowania pani dyrektor dokonaa symbolicznego pasowania na ucznia. Wychowawczynie klas wrczyy pamitkowe dyplomy. Pierwszoklasistw powitali czci artystyczn i upominkami starsi koledzy z klasy II. Po zakoczeniu uroczystoci wykonano pamitkowe zdjcia.

(Zobacz galeri TUTAJ)

Konkurs wiedzy o polskiej prezydencji w Unii Europejskiej

18. padziernika 2011 roku odby si konkurs skierowany do modziey gimnazjalnej z terenu gminy wilcza. Uczniowie klas II naszej szkoy odpowiedzieli na 30 pyta dotyczcych Unii Europejskiej i Prezydencji Polski w Radzie UE.

Komisja konkursowa wyonia najlepszych i 25 padziernika 2011 roku uczniowie ze wszystkich gimnazjw z Gminy wilcza zostali zaproszeni do Gminnego Centrum Kultury w Trzcianie. Tematem przewodnim spotkania bya Unia Europejska. Spotkanie prowadzia Pani Ewa Nowak  z WSiZ-u, ktra przeprowadzia warsztaty na temat UE i zaznajomia nas z wieloma zagadnieniami oraz ciekawostkami dotyczcymi prezydencji Polski w Unii. Zobaczylimy take interesujc prezentacj multimedialn. Na spotkaniu zostay ogoszone wyniki konkursu. Z naszej szkoy zwyciyli: Justyna Hus, Karolina Bielecka, Kornelia Koodziej oraz  Przemysaw Pleniak. Najlepsi zostali nagrodzeni ksikami o literaturze, a pozostali otrzymali skromne upominki. Na kocu spotkania odby si poczstunek. Kady znalaz dla siebie co smacznego.

Wszyscy uczestnicy wyszli z Domu Kultury radoni i umiechnici. Wiemy, e takiego typu konkursy s dla nas bardzo korzystne. Dziki nim poszerzamy swoj wiedz i zainteresowania.

(Zobacz galeri TUTAJ)

Konieczno  uprawiania sportu

W obecnych czasach gwatownych przezmian, ktrych tempo jest bardzo due, sprawom wychowania fizycznego trzeba powici coraz wicej uwagi.

Rozwj nauki, komputeryzacja w wielu dziedzinach ycia, obnienie aktywnoci ruchowej, powoduje rozszerzanie si chorb wspczesnej cywilizacji. Uprawianie sportu przez modzie szkoln jest form aktywnoci, ktra moe zapobiec jej fizycznej i psychicznej degradacji.

Osoby systematycznie wiczce maj dua przewag nad osobami nie wiczcymi w zakresie tak istotnych wskanikw, jak: prawidowa postawa, wzrost, pojemno puc, uksztatowanie  koca i mini, funkcjonowanie caego organizmu.

Wspczesna modzie, aby skutecznie oprze si ujemnym skutkom cywilizacji, powinna by aktywna ruchowo, bra czynny udzia w zajciach sportowych. Aby tak si dziao, uczniowie musz by przekonani o potrzebie wicze ruchowych, musz rwnie wyksztaci w sobie odpowiedni nawyk uprawiania sporu. Jest to wsplne zadanie dla szkoy, rodzicw, organizacji sportowych. Nie mona liczy na to, e kiedy czowiek doronie, sam zrozumie potrzeb aktywnoci ruchowej. Od dziecka mamy naturaln potrzeb ruchu, ktr naley pielgnowa. Brak w modym wieku zachty i warunkw do jej zaspakajania, bdzie prowadzi do zanikania aktywnego uprawiania sportu. Naley wsplnym wysikiem tworzy warunki do rozwoju zainteresowa modziey, e ruch, sport s rwnie wane w yciu, jak zdobywanie wiedzy. Wrd uczniw s tacy, ktrzy uciekaj z lekcji wychowania fizycznego, nie uprawiaj adnego sportu, a wolny czas spdzaj przed telewizorem lub komputerem. Gdy do tego dochodzi palenie papierosw moliwe jest, e takie osoby bd potencjalnymi zawaowcami, przedwczenie zniedoniaymi. Dlatego naley wszystkimi moliwymi sposobami wpywa na nie, aby zmienili swj tryb ycia. Trzeba pamita o tym dzi, aby w przyszym ksztatowaniu osobowoci modych ludzi nie byo ju za pno.

A. Basznianin

NIEDZIELA NA SPORTOWO

16. padziernika 2011r. modzie z naszej szkoy wraz z nauczycielami wychowania fizycznego wzia czynny udzia w otwarciu stadionu lekkoatletycznego w Bratkowicach. Odnowiony i rozbudowany obiekt wywar na nich mie wraenie.

Po uroczystym przeciciu wstgi przez Wjta Gminy wilcza rozpoczy si wzmagania uczniw z caej gminy w biegach i skokach w dal.

Uczniowie naszej szkoy wielokrotnie stawali  na podium podczas  wrczania im pami- tkowych dyplomw i medali. Najwiksze osignicia to:

w kategorii szk podstawowych

Bieg na dystansie 60 m:

- Hubert Grzesik I miejsce

- Radosaw Pitek II miejsce

- Sylwia Stokosa III miejsce

Bieg na dystansie 600 m:

- Radosaw Pitek II miejsce

w kategorii gimnazjum

Bieg na dystansie 100 m:

- Kinga Rak I miejsce

- Dawid Grobelny II miejsce

- Agnieszka Borek III miejsce

Bieg na dystansie 600 m dziewczt:

- Kinga Rak I miejsce

- Agnieszka Borek III miejsce

Bieg na dystansie 1000 m chopcw:

- Dawid Grobelny II miejsce

Skok w dal dziewczt:

- Kinga Rak I miejsce

- Katarzyna Bukaa II miejsce

- Agnieszka Borek III miejsce

Skok w dal chopcy:

- Dawid Grobelny II miejsce

- Krystian Baran III miejsce

                                                               Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw

DZIE  NAUCZYCIELA

Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia,
niech szkoa w dom si wsplny zmienia!
Praca Wychowawcy to praca nieatwa
bo czsto leniwa i krnbrna jest dziatwa.
Kocha ona figle i chtnie si czubi,
lecz stroni od ksiki, uczy si nie lubi.
Trzeba duo zdrowia, duo czasu straci,
aby umys ucznia rozwin, wzbogaci,
ktry gdy doronie, dopiero zrozumie,
jak jest w yciu ciko, gdy si mao umie.

 

 

Wszystkim pracownikom owiaty yczymy ton satysfakcji z pracy z wychowankami, kilogramw radoci, pyncej z faktu, e dziki Wam modzi ludzie staj si owieconymi, szlachetnymi osobami, oraz co najmniej dekagrama wiary, e waniejsze od perfekcji i suchej wiedzy encyklopedycznej s pasja i samodzielne, kreatywne mylenie.

Nie istniej idealni uczniowie, idealna szkoa ani idealne sposoby pracy. Wszystko jest kwesti podejcia. Podejcia, ktre zakada, e nie nauczymy wszystkich wszystkiego. A jeli ju uczymy kogo, to rbmy to z tak pasj, eby pamitano nasze nauki przez cae ycie.

 

OTRZSINY

10. padziernika 2011r. zorganizowano  otrzsiny, czyli przyjcie na wesoo do grona gimnazjalistw uczniw klas pierwszych.

Pierwszoklasici zostali ostatecznie wczeni w poczet uczniw, tym samym przyjmujc na siebie wszystkie prawa, przywileje i obowizki. Tak zwane "otrzsiny" klas pierwszych, czyli popularnie "chrzest kotw" by poczeniem zabawy z rywalizacj klas pierwszych o miano najlepszej. Pierwszoklasici mieli do pokonani wiele konkurencji, a jednym z zada byo namalowanie portretu wychowawcy. Jak si okazao to wyzwanie byo pestk dla uczniw klas pierwszych. Po konkurencjach sportowych przyszed czas na dyskotek i poczstunek.

Otrzsiny to wietna zabawa zarwno dla modziey jak i nauczycieli. Impreza pokazaa jak mona kulturalnie spdza czas integrujc jednoczenie rodowisko nauczycieli, rodzicw i uczniw.
Otrzsiny odbyy si w miej atmosferze, uczniowie nie mogli si nudzi. Wszyscy wyszli ze szkoy z wielkim umiechem na ustach
.

(Zobacz galeri TUTAJ)

Ogoszenie

          Zgodnie z tradycj w naboestwach racowych w naszej parafii czynnie uczestnicz uczniowie Zespou Szkl w Trzcianie, ktrzy take prowadz raniec. W tym roku ksidz Proboszcz prosi o t posug:
3 padziernik klasa 2a gimnazjum,
4 padziernik klasa 2b gimnazjum,
5 padziernik klasa 2 szkoy podstawowej,
6 padziernik klasa 3 szkoy podstawowej,
7 padziernik klasa 4a szkoy podstawowej,
8 padziernik Liturgiczna Suba Otarza,
9 padziernik Katolickie Stowarzyszenie Modziey,
11 padziernik klasa 5 szkoy podstawowej,
13 padziernik klasa 3b gimnazjum,
14 padziernik klasa 6a szkoy podstawowej,
17 padziernik klasa 6b szkoy podstawowej,
18 padziernik klasa 4b szkoy podstawowej,
19 padziernik Koo Biblijne,
20 padziernik Liturgiczna Suba Otarza,
24 padziernik 1a gimnazjum,
21 padziernik Katolickie Stowarzyszenie Modziey,
25 padziernik kandydaci do sakramentu bierzmowania,
26.padziernik 1b gimnazjum.
W imieniu ks. Proboszcza i swoim wasnym serdecznie zapraszam wszystkich uczniw i pracownikw szkoy wraz z rodzinami na naboestwa racowe, codziennie o godz. 16.30. Szczeglnie zachcam do udziau dzieci z klasy 2 szkoy podstawowej, przygoto- wujce si do sakramentu I Komunii w. i kandydatw do bierzmowania.
                                                                                        Ks. Stanisaw Szczepanik

INDYWIDUALIZACJA  NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SP

          Od wrzenia  2011 r. wszystkie szkoy podstawowe w naszej gminie rozpoczynaj realizacj projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkl podstawowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach, Dziaanie 9.1. Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty, Poddziaanie 9.1.2. Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rnic w jakoci usug edukacyjnych.

 Projekt bdzie realizowany do koca czerwca 2012  roku.

Celem projektu jest wyrwnanie szans edukacyjnych u uczniw szk podstawowych w Gminie wilcza poprzez zorganizowanie zaj dodatkowych i doposaenie bazy szk w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

We wszystkich szkoach w klasach I III zostan zorganizowane nastpujce zajcia:

-  dla dzieci ze specyficznymi trudnociami w pisaniu i czytaniu, w tym take zagroonych ryzykiem dysleksji,

-  dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu umiejtnoci matematycznych,

-  logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

- rozwijajce zdolnoci dla dzieci szczeglnie uzdolnionych ze szczeglnym uwzgldnieniem  nauk matematyczno-przyrodniczych.

        Ponadto w dwch szkoach ( SP 1 w Bratkowicach i SP w Trzcianie) bd zajcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, a w SP w Rudnej Wielkiej bd zajcia socjoterapeutyczne.

Na potrzeby efektywnego prowadzenia zaj wszystkie szkoy otrzymaj pakiety  nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

SPRZTANIE WIATA 2011'

Organizacja Narodw Zjednoczonych ogosia obecny rok Midzynarodowym Rokiem Lasw. Na terenie Polski dziaaniami promujcymi obchody kieruj dwie organizacje: Fundacja Sprztanie wiata-Polska i Fundacja Nasza Ziemia. Hasem przewodnim tegorocznego Sprztania wiata jest: Lasy to ycie - chromy je.
W oficjalnym komunikacie przedstawione zostay zamierzone efekty oglnopolskiej akcji sprztania wiata, ktra odbya si w naszej szkole w dniach od 19 do 23 wrzenia biecego roku.
Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie wiadomoci ekologicznej Polakw oraz ich odpowiedzialnoci za rodowisko naturalne. Ide akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrwnowaonego promocja i kreowanie postaw przyjaznych rodowisku, w szczeglnoci w zakresie: rozwoju zrwnowaonego, poszanowania zasobw naturalnych (w szczeglnoci wody, surowcw naturalnych i lasw) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako acuch dziaa poczwszy od unikania tworzenia odpadw, przez selektywn zbirk po recykling. Celem "Sprztania wiata" jest budowanie wiadomoci ekologicznej oraz inicjowanie dziaa na rzecz ochrony rodowiska - poczynajc od uprztania mieci, poprzez promocj i stosowanie selektywnej zbirki odpadw po dugofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.
Przedstawione cele s praktyczn realizacj wezwania bogosawionego Jana Pawa II, ktry 5 czerwca 1991 r. na lotnisku biaostockiego Aeroklubu mwi do nas: Czowiek otrzyma od Boga zadanie panowania na przyrod. To panowanie nie oznacza samowolnego mszczenia przyrody, wykorzystywania jej zasobw bez ogranicze. Mwi to tu, na biaostockiej ziemi, ktra naley do jednej z najpikniejszych w Polsce, ze wspania Puszcz Biaowiesk Ale zwracam si do wszystkich ludzi w caej Ojczynie, gdy degradacja rodowiska naturalnego jest coraz wiksza, a zagroenie to w Polsce zdaje si by szczeglnie alarmujce. Przyroda cierpi z powodu czowieka. Dar panowania nad przyrod winnimy wykorzystywa w poczuciu odpowiedzialnoci, wiadomi, e jest to wsplne dobro ludzkoci. Tu take chodzi o sidme przykazanie: nie kradnij!. Woda, powietrze, ziemia, las, zwierzta, roliny zostay stworzone przez Boga i zasuguj na szacunek ze strony czowieka.
Dzieci i modzie ze wszystkich klas Zespou Szk w Trzcianie aktywnie uczestniczyy w Sprztaniu wiata Polska 2011.
Szkoa Podstawowa:
klasa O plac zabaw rodek,
klasa 1a i 1b teren starego budynku szkolnego od strony pnocnej,
klasa 2 teren starego budynku szkolnego od strony wschodniej,
klasa 3 teren szkoy od strony poudniowej,
klasa 4a drzewostan od strony zachodniej,
klasa 4b teren wok poudniowego wejcia do szkoy,
klasa 5, 6a, 6b boiska szkolne od strony pnocnej.
Gimnazjum:
   1a teren przylegajcy do podwrka szkolnego od strony cmentarza,
1b teren przylegajcy do podwrka szkolnego od strony pnocno-wschodniej i poudniowo-wschodniej,
2a i 2b teren wzdu trasy: przystanek PKS otoczenie kocioa cmentarz, do koca drogi gruntowej za cmentarzem w kierunku pnocno-wschodnim,
3a i 3b teren zajty przez drzewostan w dolinie potoku Trzcianka od drogi nr 4 w kierunku pnocnym.
Koordynatorami caej akcji byli: dla szkoy podstawowej p. mgr Magorzata Kurzeja, dla gimnazjum p. mgr Krzysztof Bajor.
Opiek nad poszczeglnymi klasami w czasie sprztania sprawowali ich wychowawcy.
Mamy nadziej, e zarwno uczniowie, ktrzy wzili udzia w sprztaniu jak rwnie pozostali mieszkacy Trzciany postaraj si, aby naszego otoczenia nie szpeciy bezmylnie wyrzucane mieci.

(Zobacz galeri TUTAJ)

72. rocznica wybuchu II wojny wiatowej - PAMITAMY !

72 lat temu hitlerowskie Niemcy napady na Polsk, rozpocza si II wojna wiatowa. Bya najwikszym konfliktem zbrojnym w historii wiata, trwajcym od 1 wrzenia 1939 r. do 2 wrzenia 1945 r. roku. W Europie wojna zakoczya si 8 maja 1945 r. Wedug rnych szacunkw zgino w niej od 50 do 78 milionw ludzi. Dramat II wojny wiatowej nie jest tylko dowiadczeniem, podrcznikow przeszoci, ale i przestrog dla przyszych pokole.
Ponielimy wielkie ofiary. Pamita o nich bdziemy, poniewa rozumiemy, e nard, ktry zapomni sw przeszo, skazany jest na bolesne doznania.


Szukajcie prawdy jasnego pomienia!
Szukajcie nowych, nie odkrytych drg...
Za kadym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz si dusza ludzka rozprzestrzenia
I wikszym staje si Bg!

Kada epoka ma swoje cele
I zapomina o wczorajszych snach...
Niecie wic wiedzy pochodni na czele
I nowy udzia bierzcie w wiekw dziele,
Przyszoci podniecie gmach!

Ale nie depczcie przeszoci otarzy,
Cho macie sami doskonalsze wznie;
Na nich si jeszcze wity ogie arzy
I mio ludzka stoi tam na stray,
I wy winnicie im cze!

 

Adam Asnyk - Do modych

Uroczysto rozpoczcia roku szkolnego 2011/2012

Poranek 1. wrzenia 2011 r. Uczniowie Zespou Szkl w Trzcianie wraz z rodzicami, nauczycielami i pracownikami szkoy zgromadzili si w kociele parafialnym p.w. w. Wawrzyca i Matki Boej Niepokalanej.

Misj szkoy podstawowej i gimnazjum tworzcych Zespl Szk w Trzcianie jest dbao o rozwj intelektualny uczniw oraz wszechstronne przygotowanie do ycia w spoeczestwie. Szkoa podejmuje wiele dziaa majcych na celu propagowanie zdrowego trybu ycia i wychowanie obywatelskie. Uwieczenie ich sukcesem zaley od wsplnego wysiku uczniw, nauczycieli i rodzicw. Przyszli zatem prosi o Boe bogosawiestwo w nadchodzcym roku szkolnym.

Po Mszy w. udali si do szkoy gdzie oficjalnie rozpoczli nowy rok nauki. Na pewno najwicej wzrusze i obaw przeywali najmodsi czonkowie szkolnej spoecznoci z zerwki i klasy I szkoy podstawowej. Obecnie w caej szkole uczy si 339 uczniw. Wszystkim yczymy wielu piknych chwil w obecnym roku szkolnym. Nawizywania i umacniania przyjani. Sukcesw w zdobywaniu wiedzy. Promocji do kolejnej klasy.

(Zobacz galeri TUTAJ)

 

ROK SZKOLNY 2010/2011

 

Uroczysto zakoczenia roku szkolnego

W dniu 22 czerwca 2011r. w naszej szkole odbyo si zakoczenie roku szkolnego 2010/2011. Uroczysto rozpocza si jak co roku  Msz w. w kociele parafialnym. Cig dalszy uroczystoci by kontynuowany w budynku szkoy poprzez liczne przemwienia i  podzikowania.  Wszyscy uczniowie otrzymali wiadectwa, wielu z nich otrzymao wyrnienia i nagrody.  By to rok wytonej pracy . Teraz przyszed czas na zasuone wakacje i  wypoczynek, by z nowym zapaem we wrzeniu wrci do szkoy.

yczymy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom 

UDANYCH I SONECZNYCH WAKACJI  !!!

(Zobacz galeri TUTAJ)

(Zobacz galeri TUTAJ)

Laureat Konkursu Pianistycznego

Ucze klasy IV ZS w Trzcianie Micha Oleszak wzi udzia w midzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Koszycach, ktry odby si w dniach 07-10.04.2011 r.. Startoway w nim dzieci z Czech, Sowacji, Wgier, Rosji, Ukrainy, Woch, Chin, Korei, a nawet z Iranu. Konkurs posiada certyfikat EMCY, czyli organizacji, ktra zrzesza najbardziej prestiowe i profesjonalnie zorganizowane konkursy pianistyczne dla dzieci i modziey w Europie. W Polsce tylko jeden konkurs posiada taki certyfikat. Przesuchania odbyway si w dwch etapach, a koncert laureatw mia miejsce w filharmonii w Koszycach. Micha startowa w pierwszej kategorii wiekowej do lat 12 i zaj I miejsce. Drugie i trzecie miejsce zajli reprezentanci Czech Marie Viola Mojzesova i Pavel Prazenica.

Gratulujemy Michaowi i yczymy dalszych sukcesw

 

WITA WIELKANOCNE '2011

1. ROCZNICA KATASTROFY SMOLESKIEJ

10 kwietnia 2010 roku rozbi si samolot prezydencki Tu-154 w Smolesku. Zgino 96 osb: prezydent RP Lech Kaczyski, jego ona Maria Kaczyska i towarzyszca im delegacja parlamentarzyci, czoowi politycy, przedstawiciele wojska i duchowiestwa. Wszyscy lecieli na uroczystoci zwizane z 70. rocznic zbrodni katyskiej.
Tematowi pierwszej rocznicy powicone byy audycje, reportae i dokumenty, przedstawiajce wspomnienia najbliszych ofiar katastrofy.

O Panie, mj kres pozwl mi pozna
i jaka jest miara dni moich,
bym wiedzia, jak jestem znikomy.
Oto wymierzye moje dni tylko na kilka pidzi,
i ycie moje jak nico przed Tob.
Doprawdy, ycie wszystkich ludzi jest marnoci.
Czowiek jak cie przemija,
na prno tyle si niepokoi,
gromadzi, lecz nie wie, kto to zabierze.
(Ps 39,5-7)

6. ROCZNICA MIERCI JANA PAWA II

Sobota, 2 kwietnia 2005 r. wiat pogrony w modlitwie. Wieczorem stacje radiowe i telewizyjne przeryway programy, portale internetowe informoway tylko o Nim. O godz. 21.37 czas si zatrzyma. Jan Pawe II odszed do domu Ojca.
W sobot mino 6 lat od tamtych wydarze. W tym roku uroczystoci rocznicowe s tak naprawd wstpem do wielkiego wita, jakim bdzie beatyfikacja. 1 maja Jan Pawe II zostanie wyniesiony na otarze.
Szstej rocznicy mierci Jana Pawa II towarzyszy nie tylko smutek, ale i rado, bo ju za miesic odbdzie si jego beatyfikacja.
To ju sze lat odkd odszed papie Jan Pawe II, zostawiajc nieutulonych w alu wiernych, ktrzy liczyli - troch nawet wbrew rozsdkowi, e wielkiemu czowiekowi uda si przechytrzy chorob. Jednak odchodzc nie zostawi po sobie pustki, ale jasne i proste wytyczne - jak piknie i godnie y.
Pontyfikat Jana Pawa II wywar ogromny wpyw na losy Kocioa i wiata, a postawa papiea w obliczu cierpienia i choroby staa si rdem nadziei dla milionw ludzi.
W naszej szkole uczcilimy szst rocznic mierci Jana Pawa II poprzez pogadanki na religii, lekcjach wychowawczych, a take wystawy i gazetki okolicznociowe.

OBCHODY 60. ROCZNICY TRAGICZNEJ MIERCI PPK MIECZYSAWA KAWALCA

W 60. rocznic tragicznej mierci podpukownika Mieczysawa Kawalca pomni Jego zasug woamy!

Jestemy stranikami swych narodowych korzeni i wartoci, dziedzicami Ziemi Polskiej.

Pobudzeni ogromnym powiceniem tych, ktrzy nie

Poddali si w obliczu mierci, zginli dla chway

Ojczyzny, chcemy wyruszy w wdrwk po

ladach, jakie zostawili. Pragniemy odda Im

najwysze uznanie.

      1. marca 2011 roku Zesp Szk w Trzcianie wraz z Parafi pod wezwaniem witego Wawrzyca, zorganizowali uroczysto powicon Mieczysawowi Kawalcowi oraz onierzom Wykltym.

    

     Rwnie 1 marca 2011r. przedstawicielka naszej szkoy pani mgr Halina Pleniak wraz z rodzin ppk Mieczysawa Kawalca i innymi czonkami rodzin onierzy Wykltych udaa si na uroczystoci zorganizowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisawa Komorowskiego. Podczas uroczystoci w dniu wita pastwowego, Narodowego Dnia Pamici onierzy Wykltych Prezydent przekaza czonkom najbliszych rodzin onierzy Wykltych nadane pomiertnie Ordery Odrodzenia Polski.

 

Oto link do galerii zdj z uroczystoci:

                                  

SZKOA PROMUJCA ZDROWIE

Nasza szkoa stara si o przystpienie do krajowej sieci Szk Promujcych Zdrowie.
Co to jest Szkoa Promujca Zdrowie?
Szkoa Promujca Zdrowie jest to siedlisko, w ktrym czonkowie spoecznoci szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmuj starania, aby poprawi swoje samopoczucie i zdrowie, ucz si jak zdrowiej y i jak tworzy zdrowe rodowisko, zachcaj ludzi, zwaszcza rodzicw do podjcia podobnych stara.
Jakie s gwne cechy Szkoy Promujcej Zdrowie?
1. Edukacja zdrowotna jako wany element programu nauczania szkoy.
2. Etos zdrowia w szkole.
3. Wspdziaanie z rodzicami i spoecznoci lokaln.
Jakie s cele Szkoy Promujcej Zdrowie?
Nadrzdnym celem SZPZ jest zdrowy styl ycia spoecznoci szkolnej i lokalnej.
Aby to osign spoeczno szkolna powinna stara si m.in.:
ksztatowa poczucie odpowiedzialnoci za zdrowie u kadej osoby, w rodzinie i w spoecznoci lokalnej,
zachca do zdrowego stylu ycia oraz stworzy uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne moliwoci dokonywania zdrowych wyborw,
umoliwia uczniom rozwj ich potencjau fizycznego, psychicznego i spoecznego oraz wzmacnia w nich poczucie wasnej wartoci,
zapewni sprzyjajce zdrowiu rodowisko do pracy i nauki,
wczy edukacj zdrowotn uczniw do programu nauczania szkoy z wykorzystaniem aktywizujcych metod nauczania,
wyposaa uczniw w wiedz i umiejtnoci niezbdne do podejmowania wyborw dla poprawy wasnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego rodowiska fizycznego,
wczy do dziaa szkoy sub zdrowia, zwaszcza do edukacji zdrowotnej.
W tworzeniu Szkoy Promujcej Zdrowie wspuczestnicz:
uczniowie,
nauczyciele,
rodzice,
inni pracownicy szkoy,
inne osoby ze spoecznoci lokalnej.
O PROMOCJI ZDROWIA
Koncepcja szkoy promujcej zdrowie narodzia si w Europie w poowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. wiatowa Organizacja Zdrowia zaproponowaa Polsce, Czechosowacji i Wgrom realizacj projektu: Szkoa promujca zdrowie. W 1992 r. utworzona zostaa Europejska Sie Szk Promujcych Zdrowie. Polska przystpia do niej i tak stopniowo w caym kraju szerzona bya idea szk promujcych zdrowie. Ruch szk promujcych zdrowie rozwija si w Europie i obejmuje obecnie 45 krajw stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szk Promujcych Zdrowie, ktrym wsplnie patronuje wiatowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.
Pragniemy, aby nasza szkoa bya:
miejscem, w ktrym ludzie yj, ucz si, pracuj, bawi si,
miejscem, w ktrym spoeczno szkolna podejmuje dziaania dla poprawy wasnego samopoczucia i zdrowia,
miejscem, w ktrym uczniowie ucz si jak zdrowiej i lepiej y,
miejscem, w ktrym zachca si innych ludzi ze swojego otoczenia do podejmowania podobnych decyzji.
Gwnym celem programu jest stworzenie szkoy zdrowej, bezpiecznej i przyjaznej, zapewniajcej wszechstronny rozwj caej spoecznoci szkolnej i promujcej zdrowy styl ycia, poprzez szerzenie owiaty zdrowotnej i podejmowanie dziaa dla zdrowia.
Szkolny Zesp ds. Promocji Zdrowia:
Joanna Gajewska- Zbek
Lucyna Rzepak
Dorota oboda
Jakub Grodecki
Jacek Kisiel
Tworzenie SzPZ jest dugotrwaym, w zasadzie niekoczcym si procesem, gdy w miejsce problemw rozwizanych przez spoeczno szkoln pojawiaj si nowe, wymagajce podejmowania kolejnych dziaa.

                                                                        Wicej informacji (plik MS Word  TUTAJ)

DOKARMIANIE ZWIERZT

Wprawdzie za oknami wiosna, ale chcielimy jeszcze podzieli si z Wami zimowymi wspo- mnieniami. W ostatnich dniach lutego uczniowie naszej szkoy z klas V a i V b pod opiek nauczycielki Marty Smajdor wczyli si w dokarmianie lenych mieszkacw. Mimo duego mrozu i niegu, zapa dzieci by ogromny. Wykorzystalimy kasztany i odzie, ktre zostay zebrane jesieni a pan leniczy Leon Olszowy opowiedzia nam jak wyglda ycie zwierzt zim oraz ich systematyczne dokarmianie.

ROZSTRZYGNICIE GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

"KONTRASTY 2010/2011"

W dniu 25.02.2011r. w Zespole Szk w Trzcianie odbyo si podsumowanie i wyselekcjonowanie najlepszych prac w gminnym konkursie fotograficznym pt. "Kontrasty 2010/2011". Prace oceniane byy w dwch kategoriach dla szk gimnazjalnych i podstawowych. Wyniki kocowe konkursu przedstawiamy poniej:

SZKOY GIMNAZJALNE

I MIEJSCE - MONIKA POKRYWA - uczennica klasy Ia Gimnazjum nr 5 z Zespou Szk w Rudnej Wielkiej.  

II MIEJSCE - JUSTYNA HUS - uczennica klasy Ia Gimnazjum nr 3 z Zespou Szk w Trzcianie.

III MIEJSCE - SYLWIA OZGA - uczennica klasy Ia Gimnazjum nr 3 z Zespou Szk w Trzcianie.

SZKOY PODSTAWOWE

I MIEJSCE - PAULINA MAOZI - uczennica klasy Va Szkoy Podstawowej z Zespou Szk w Trzcianie.  

II MIEJSCE EGZEKWO - OKTAWIA UKOWSKA - uczennica klasy VI Szkoy Podstawowej z Zespou Szk w Rudnej Wielkiej.

II MIEJSCE EGZEKWO - GABRIELA HUS - uczennica klasy VIb Szkoy Podstawowej z Zespou Szk w Trzcianie.

III MIEJSCE - NATALIA KOPIEC - uczennica klasy VI Szkoy Podstawowej  nr 1 w Mrowli.

FINALISTOM KONKURSU GRATULUJEMY UZYSKANYCH WYNIKW!

Karnawa z Babci i Dziadkiem

Dnia 18 lutego uczniowie klasy 0 wraz z wychowawczyni zorganizowali Karnawaowy Dzie Babci i Dziadka z okazji ich wita. Zaproszeni Gocie tumnie przybyli na uroczysto wnukom przecie si nie odmawia. W tym roku dzieci przygotoway dla swoich Bab i Dziadkw barwny i atrakcyjny program artystyczny. Byo Spotkanie przy bku, gdzie dzieci wcielay nie tylko w biblijne, historyczne postaci, ale i w zwierzta pl i lasw, kierujc do wszystkich ludzi przesanie :Dba i szanowa lasy, ziemi, chroni i dba o wszystkie ywe stworzenia. Nastpnie Kacper Czech wykona na organach utwory: Morskie opowieci, Stokrotka, Bajka Iskierki, ktre byy wprowadzeniem w kolejna cz. By to monta sowno-muzyczny: Niech nam yj Babcie i Dziadkowie. Dzieci przebrane w stroje krakowskie deklamoway wiersze, pieway piosenki, a robiy to najpikniej jak potrafiy. Dzikoway tym samym przybyym gociom za mio. Dumne Babcie i szczliwi Dziadkowie nagrodzili wystpujce wnuczta ogromnymi barwami. Na koniec dzieci wrczyy wasnorcznie wykonane upominki: naszyjnik z cukierkw i pudeko na drobiazgi.

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY "KONTRASTY 2010/2011"

Zapraszamy wszystkich uczniw z terenu gminy wilcza do uczestnictwa w Gminnym Konkursie Fotograficznym.

Regulamin konkursu do pobrania: (plik Pdf  TUTAJ (plik MS Word  TUTAJ)

NAJLEPSI UCZNIOWIE ZESPOU SZKӣ W TRZCIANIE - I SEMESTR '2011

W wyniku przeprowadzonej klasyfikacji semestralnej Zesp Szk w Trzcianie prezentuje uczniw, ktrzy otrzymali najlepsze wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie.

Zobacz najlepszych uczniw Klas I - III   (plik Pdf  TUTAJ (plik MS Word  TUTAJ)

Zobacz najlepszych uczniw Klas IV - VI (plik Pdf  TUTAJ (plik MS Word  TUTAJ)

Zobacz najlepszych uczniw Gimnazjum (plik Pdf  TUTAJ (plik MS Word  TUTAJ)

WSZYSTKIM NAJLEPSZYM UCZNIOM GRATULUJEMY UZYSKANYCH WYNIKW!

WITA BOEGO NARODZENIA '2010

Wesoych wit Boego Narodzenia
zdrowia, szczcia i mioci
w gronie rodziny i przyjaci


Zobacz wicej na http://www.e-zyczenia.pl/zyczenia/bozonarodzeniowe/#ixzz1BVGcyBcd
Wesoych wit Boego Narodzenia
zdrowia, szczcia i mioci
w gronie rodziny i przyjaci


Zobacz wicej na http://www.e-zyczenia.pl/zyczenia/bozonarodzeniowe/#ixzz1BVGcyBcd
Wesoych wit Boego Narodzenia
zdrowia, szczcia i mioci
w gronie rodziny i przyjaci


Zobacz wicej na http://www.e-zyczenia.pl/zyczenia/bozonarodzeniowe/#ixzz1BVGcyBcd
Wesoych wit Boego Narodzenia
zdrowia, szczcia i mioci
w gronie rodziny i przyjaci


Zobacz wicej na http://www.e-zyczenia.pl/zyczenia/bozonarodzeniowe/#ixzz1BVGcyBcd
Wesoych wit Boego Narodzenia
zdrowia, szczcia i mioci
w gronie rodziny i przyjaci


Zobacz wicej na http://www.e-zyczenia.pl/zyczenia/bozonarodzeniowe/#ixzz1BVGcyBcd
Wesoych wit Boego Narodzenia
zdrowia, szczcia i mioci
w gronie rodziny i przyjaci


Zobacz wicej na http://www.e-zyczenia.pl/zyczenia/bozonarodzeniowe/#ixzz1BVGcyBcd
Niech wita radoci
wypeni Wasz dom
A Nowy Rok blasku doda
Waszym dniom.


Zobacz wicej na http://www.e-zyczenia.pl/zyczenia/bozonarodzeniowe/#ixzz1BVIX3VOG
Niech wita radoci
wypeni Wasz dom
A Nowy Rok blasku doda
Waszym dniom.


Zobacz wicej na http://www.e-zyczenia.pl/zyczenia/bozonarodzeniowe/#ixzz1BVIX3VOG

Najserdeczniejsze yczenia szczliwych i radosnych wit Boego Narodzenia oraz wszelkiej pomylnoci i sukcesw w nadchodzcym Nowym 2011 Roku

                                          yczy

                                                           Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie

                                                           i Administracja Zespou Szk

                                                           w Trzcianie

KONKURS NA NAJADNIEJSZY KOMIKS

W grudniu 2010 roku zosta przeprowadzony konkurs na najadniejszy komiks dotyczcy ycia sarny. W konkursie wziy udzia klasy V i VI szkoy podstawowej. Uczniowie wykazali si du pomysowoci, ukadajc niezwyke historie zwizane z yciem sarny i innych zwierzt. Niektrzy za opierali si na poznanych wczeniej utworach np. Opowieci o Bambim.

SPOTKANIE Z LENICZYM

Dnia 9 grudnia 2010 roku odbyo si w naszej szkole spotkanie z leniczym panem Jarosawem Markiem, ktry zosta zaproszony w ramach programu Oywi pola. W bardzo przystpny sposb przybliy dzieciom z klas O-III wiadomoci na temat ycia sarny, jej zwyczajw i zachowaniu w czasie zimy. Opowiada te

 o innych lenych zwierztach oraz o tym jak mona im pomc przetrwa zim.  Dzieci zadaway mnstwo pyta,  na ktre otrzymyway wyczerpujce odpowiedzi. Bya to kolejna znakomita lekcja przyrody, po ktrej uczniowie wynieli sporo nowej wiedzy.

EKOLOGICZNY WIECZR Z KSIK

24 listopada 2010 roku w Szkole Podstawowej w Trzcianie odby si kolejny  Wieczr z ksik. W tym roku mia on charakter ekologiczny. Dla dzieci z klas IV VI uczennice z samorzdu szkolnego przygotoway wiele atrakcji - byy konkursy, kalambury, zajcia sportowe. Wszystkim bardzo si podoba  kabaret pt. Mam Talent przygotowany przez klas VI B. Zaproszeni gocie czytali fragmenty wybranych ksiek o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, ktrych dzieci suchay z uwag i zaciekawieniem. Mamy nadziej, e wszyscy dobrze si bawili, a nasi uczniowie chtniej bd czytali ksiki przyrodnicze.

Rwnie w ramach programu Czytajce szkoy nauczyciele klas modszych czytali swoim uczniom bajki i opowiadania o zwierztach n. Roga z Doliny Roztoki".

WYCIECZKA DO MUZEUM OWIECTWA POLSKIEGO

Dnia 17 padziernika 2010 roku klasy VI a i b szkoy podstawowej wybray si na wycieczk do Muzeum owiectwa Polskiego, mieszczcego si na ulicy ks. Jaowego w Rzeszowie. Uczniowie rozpoczli  zwiedzanie krtkim wykadem wygoszonym przez prezesa Polskiego Zwizku owieckiego Okrgu Rzeszowskiego na temat zwierzt chronionych i takich, na ktre mona polowa. Poznali owieckie pozdrowienie: Darz br.

Po zakoczonym wykadzie uczniowie zwiedzili wystaw zwierzt i ptakw. W gronie eksponatw znalazy si zwierzta takie jak: lis, sarna, jele, orze i wiele innych. Na koniec uczniowie wpisali si do pamitkowej ksigi. Bya to dla nich ciekawa i wyjtkowa lekcja przyrody.

PLENEROWE WARSZTATY -ZIELONEJ SIECI  "MJ WISOK"

Uczniowie  klasy V a i V b w dniu 15.10.2010 roku zrealizowali  ekologiczne zajcia warsztatowe w ramach projektu Partnerska sie dla zrwnowaonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisok poznajc tajemnice przyrody, zagroenia rodowiska i sposoby przeciwdziaania degradacji ekosystemu rzeki.

Kady uczestnik otrzyma tytu Przyjaciela rzeki Wisok. W czasie warsztatw nastpio zawizanie wza Zielonej Sieci Mj Wisok.

"ZBIRKA KASZTANW I ODZI"

Na pocztku padziernika w naszej szkole rozpocza si akcja zbierania kasztanw i odzi, ktr zorganizowaa nauczycielka Marta Smajdor. Uczniowie szczeglnie z klas mo- dszych bardzo chtnie wzili w niej udzia, kiedy dowiedzieli si,  e w ten sposb chocia troch pomog zwierztom  w czasie zimy.

Od samego pocztku prym wioda klasa III b, ktra zgromadzia najwiksz ilo tyche owocw. Uczniowie otrzymali pamitkowy dyplom, sodki upominek i bardzo cieszyli si z wygranej.

Zgromadzone worki z kasztanami i odziami zostay odebrane przez pana leniczego Jarosawa Marka i bd przechowane  w Osadzie Myliwskiej, aby pniej trafi do godnych, lenych zwierztek.

"X DZIE PAPIESKI"

      

Tegoroczny, X Dzie Papieski obchodzony by w niedziel 10 padziernika. Towarzyszyo mu haso Jan Pawe II Odwaga witoci.

Obchody te miay szczeglny charakter ze wzgldu na zbliajc si uroczysto wyniesienia Papiea Polaka na otarze. Dzie Papieski mia by dla polskiego spoeczestwa wanym etapem duchowego przygotowania do tego wydarzenia.

W naszej szkole z okazji Dnia Papieskiego powstaa gazetka okolicznociowa, zostay przeprowadzone katechezy przybliajce posta i posug Jana Pawa II, odbyy si konkursy wiedzy oraz konkurs plastyczny : Jan Pawe II i dzieci. Natomiast w kociele parafialnym zostao odprawione naboestwo racowe o beatyfikacj Sugi Boego Jana Pawa II oraz modlitewne czuwanie.

"WYCIECZKA DO REMIZY"

       7 padziernika uczniowie klasy V b wraz z wychowawczyni Alicj Basznianin oraz nauczycielem przyrody Stanisawem Makar odbyli wycieczk do remizy, ktra zaoona zostaa w ubiegym roku. Uczniowie z satysfakcj zrobili sobie zdjcia przy drzewach, ktre posadzone wczeniej przyjy si i wzbogaciy rnorodno rodowiska, stwarzajc rodowisko sprzyjajce yciu zwierzt.

Po dokonaniu obserwacji obszaru remizy i wyrwaniu rosncych obok drzew chwastw, uczniowie udali si na pobliskie stawy. W drodze powrotnej ich uwag zwrciy roliny wodne porastajce brzegi roww melioracyjnych. Szczeglne zainteresowanie wzbudziy due paki i tatarak. Podziwiali dorodne owoce paek i upajali si zapachem lici tataraku.

Przyroda daje rado i zdrowie tak brzmi konkluzja wycieczki. Uczniowie wzbogacili wiedz o rodowisku i w doskonaych humorach wrcili do szkoy wraz z  okazami paek.

                                                                                              

"OTRZSINY 2010"

Otrzsiny to przyczenie do spoecznoci uczniowskiej gimnazjalistw z pierwszych klas, ktrzy w nowej szkole stawiaj pierwsze kroki. W tym roku dziaaczki Samorzdu Uczniowskiego: Edyta Rak, Karolina Dudu, Andelika Molenda i Barbara Macioek stany na wysokoci zadania i 7 padziernika przywitay pierwszakw z klas i humorem. Nad ich prac czuway panie Agnieszka Maozi i Monika Pietryka, ktre w czasie zabawy sprawdziy si w roli surowych, ale i sprawiedliwych jurorw.

Uczniowie klas pierwszych w czasie otrzsin oprcz skadania przysigi, byli poddawani rnym prbom. Starsi koledzy przygotowali dla nich konkurencje sprawnociowe takie jak tor przeszkd; zabawy sprawdzajce zdolno wsppracy kociakw taniec w parach na gazecie, zjadanie jabka zawieszonego na sznurku bez uycia rk; konkurs wiedzy o szkole i nauczycielach. Dziaaczki Samorzdu Uczniowskiego sprawdziy te, na ile wychowawczynie klas pierwszych panie Iwona Mikosz i Monika Woowiec, zdyy ju pozna swoich podopiecznych. Zabawy zakoczyy si zwycistwem klasy I a, cho poziom by wyrwnany i  momentami konkurenci szli eb w eb. Wygrani otrzymali w prezencie bon uprawniajcy ich do tygodniowego, bezkarnego leniuchowania w szkole oraz rolki ufundowane przez Samorzd Uczniowski. Wart tylko nadmieni, e bon straci wano dzie pniej, a w rolki zwinity by papier toaletowy. Ten zabawny gest wywoa umiech na twarzach uczestnikw zabawy.

Po zakoczeniu czci oficjalnej wszyscy wzili udzia w dyskotece, w czasie ktrej bawili si  do przebojw serwowanych przez szkolnych wodzirejw: Marcina i Tymka. Zabawa bya przednia, do wspomnie, e na parkiecie bawiy si te same wychowawczynie. Po zakoczonej imprezie wszyscy uczestnicy pomagali nawzajem w sprztaniu i zmczeni, ale pogodni udali si do swoich domw. 

                                                                                   

"WITO PIECZONEGO ZIEMNIAKA"

5 padziernika 2010 r. odbya si impreza na zakoczenie lata wito pieczonego ziemniaka. Wzili w niej udzia uczniowie klas V SP. Ognisko rozpoczo si o 15.30. Program przewidywa pieczenie smacznych kiebasek i ziemniakw oraz liczne zabawy i konkurencje. Swoj obecnoci zaszczyci nas myliwy, w penej gali zaproszony ks. Janusz Winiarski. Przywita si ze wszystkimi sowami Dasz Br jest to przywitanie przez, ktre myliwi ycz sobie udanych oww. Nasz go zaprezentowa strj myliwski, lornetk, bro i inne ciekawe rzeczy zwizane z owiectwem. Opowiedzia czym zajmuj si czonkowie Koa owieckiego, jakie zasady i zwyczaje obowizuj myliwych. Chtni uczniowie mogli bliej przyjrze si broni myliwskiej, a inni korzystajc z lornetki obserwowali otaczajc przyrod. To byo bardzo interesujce spotkanie. Nastpnie uczniowie zaczli czstowa si upieczonymi ziemniakami , na ktre ju nie mogli si doczeka. Bardzo wszystkim smakoway, co byo wida po umazanych rkach i twarzach. Kolejn atrakcj bya wsplna zabawa m.in. w pik. Po kilku godzinach wsplnej zabawy wszyscy uczestnicy zadowoleni i w dobrych nastrojach wrcili do domw.

                                                                                  

SPRZTANIE WIATA

Szkoa w Trzcianie nie zapomniaa o akcji Sprztanie wiata. Tegorocznym hasem przewodnim byo: Chromy biornorodno segregujemy odpady. W akcji brali udzia wszyscy uczniowie  w dniach od 21 do 27 wrzenia. Sprztanie, ktre zostao wczeniej przygotowane przez koordynatora Pana Krzysztofa Bajora przeprowadzono bardzo sprawnie. Przed rozpoczciem sprztania wygoszono pogadanki na temat zasadnoci sprztania, szkodliwoci zanieczyszczania rodowiska, sposobach oszczdzania wody, energii, lasw oraz o zasadach segregacji mieci. Odbya si te prelekcja na temat recyklingu, jak rwnie zachowania bezpieczestwa podczas zbierania mieci. Uczniowie uprztnli cay teren szkoy, boiska, plac zabaw, okolice Kocioa i cmentarza, drog do parku i przystanek autobusowy. Wszyscy uczestnicy akcji zostali wyposaeni          w worki namieci i rkawice. Zbieranie przez nas mieci byy segregowane: makulatura, szko, tworzywa sztuczne i pozostae. Nasz szkoa od wielu lat propaguj ide sprztania wiata i dba o otoczenie szkoy. Pamitajmy, e przyroda to nasze wsplne dobro dlatego chtnie podejmujemy si rnych zada dotyczcych jej ochrony. Uczestniczymy m.in. w programie Oywi pola Rok sarny. Mylimy globalnie dziaamy lokalnie.

                                                                                   

SPOTKANIE Z ORNITOLOGIEM

29 wrzenia 2010 r. w Szkole Podstawowej  w Trzcianie miao miejsce spotkanie z ornitologiem, Panem Stanisawem Cioskiem. Nasz Go opowiada wiele ciekawych rzeczy na temat saren, ktrych rok wanie obchodzimy. Poznalimy wiele nowinek z ycia tych piknych dzikich zwierzt i zaznajomilimy si z ich zwyczajami.

Sarny zamieszkuj lasy Europy i Azji, ale czsto si zdarza spotka je w zarolach    i na terenach otwartych. Dugo ciaa dorosego osobnika dochodzi do 240 cm, a wysoko w kbie do 110 cm, ciar do 120 kg.

Zwierzta te maj smuk sylwetk, a samce s wiksze od samic. Pod ogonem znajduje si biaa plama, podobnie jak u innych jeleniowatych, nazywana lustrem. Samce dwigaj na gowie poroe, ktre moe osiga 80 cm dugoci. Zim samce yj samotnie, a samice wraz z modymi tworz mae grupy.

Wraz z nadejciem wiosny, sarny zmieniaj kolor futer z szarobrzowego na janiejszy rudo brzowy. Mode sarny maj nakrapian sier, ktra pozwala im wtopi si w otoczenie. Podczas zalotw samice wielokrotnie okraj samice, pozostawiajc na ziemi okrge lady  zwane sarnimi piercieniami. Zwierzta te ywi si trawami i zioami, pdami drzew, owadami.

Na zakoczenie Pan Ciosek opowiada nam o ptakach, ktre odlatuj z naszego kraju na zim  i o tych ptakach, ktre przylatuj na t por roku do Polski.

Spotkanie z Panem ornitologiem odbyo si na sali gimnastycznej i trwao 45 minut. Wzili w nim udzia uczniowie klas I-VI. Na koniec spotkania dzieci zadaway naszemu Gociowi pytania. Bya to bardzo pouczajca lekcja przyrody.

                                                                          Ucze klasy V b Jakub Telakowski

"ROK ZAJCA" 2010

Dnia 9.09.2010 roku uczniowie klas IV i VI SP otrzymali nagrody w formie plecakw, za udzia w oglnopolskim projekcie Oywi pola Rok Zajca. Byo to wyrnienie dla naszych dzieci za zaangaowanie podczas akcji sadzenia drzewek i za czynny udzia w innych dziaaniach wspierajcych zaoenia programu.
Gratulujemy                                                                              

UROCZYSTO INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

W dniu 1 wrzenia 2010r. w Zespole Szk w Trzcianie odbya si inauguracja nowego roku szkolnego 2010/2011. Uroczysto rozpocza si w kociele parafialnym w Trzcianie, a jej kontynuacja nastpia w budynku szkoy. Na wstpnie zabraa gos Pani Dyrektor Zespou Szk mgr  Zofia Draus, ktra w swoim przemwieniu powitaa wszystkich zebranych i przedstawia organizacj roku szkolnego. Wrczya rwnie dyplomy uczniom, ktrzy otrzymali stypendium Wjta Gminy wilcza za szczeglne osignicia w nauce. Na kocu swojego przemwienia bardzo ciepo powitaa wszystkich uczniw klas pierwszych. Po zakoczeniu inauguracji uczniowie wraz z wychowawcami udali si na pierwsze zajcia lekcyjne.                                                                                  

ROK SZKOLNY 2009/2010

UROCZYSTO ZAKOCZENIA ROK SZKOLNEGO 2009/2010

W dniu 25 czerwca 2010r. w naszej szkole odbyo si zakoczenie roku szkolnego 2009/2010. Uroczysto rozpocza si Msz w. w kociele parafialnym w Trzcianie pod przewodnictwem  ks. mgr. Bogusawa Kellnera. Cig dalszy uroczystoci by kontynuowany w budynku szkoy poprzez liczne przemwienia, podzikowania jak i wrczenia najlepszym uczniom dyplomw i nagrd ksikowych.                                   

UROCZYSTO ZAKOCZENIA I POEGNANIA DLA III KLAS GIMNAZJALNYCH

W dniu 24 czerwca 2010r. w Zespole Szk w Trzcianie odbya si uroczysto zakoczenia i poegnania dwch oddziaw klas gimnazjalnych. Uroczysto rozpocza si w kociele parafialnym w Trzcianie, a jej kontynuacja nastpia w budynku szkoy, gdzie wygoszone zostay liczne przemwienia, wrczone poegnalne dyplomy i nagrody. Nie zabrako czci artystycznej oraz maego poczstunku przygotowanego przez rodzicw gimnazjalistw. yczymy powodzenia dla wszystkich abiturientw gimnazjum oraz wszystkiego najlepszego na nowej drodze ksztacenia wybranej przez Was.                      

czymy si z blem Najbliszych przekazujc najgbsze wyrazy wspczucia po stracie Prezydenta RP wraz z Maonk
oraz Osobistoci Narodu Polskiego.
Odeszli nagle udajc si na miejsce Kani,
aby uczci pami polskich oficerw w 70 rocznic zbrodni Katyskiej

 

Dyrekcja, grono pedagogiczne
pracownicy obsugi oraz
spoeczno uczniowska
ZS w Trzcianie

PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOWIADCZENIA DROG DO WIEDZY

W dniu 17.12.2009 odby si pokaz uzyskanych efektw realizacji projektu "Pierwsze uczniowskie dowiadczenia drog do wiedzy".
Uczniowie zaprezentowali nabyte umiejtnoci i sprawnoci. Na zakoczenie uczniowie klasy IIa wrczyli uczniom klasy I i wychowawczyni Renacie Misiudzie symboliczny klucz do sali nr 10, w ktrej bdzie realizowany II etap projektu.
Artyku dotyczcy programu:
http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,34965,7006844,Kazde_dziecko_odniesie_sukces.html

Informacja o rysunkach technicznych dla klasy I G

Rysunek zoeniowy i wykonawczy w formacie PDF ju s do pobrania

WITA BOEGO NARODZENIA '2009

Zrodzony na sianie w pmroku stajenki,
pi w ramionach Marii Jezus malusieki.
wit noc zocista gwiazda opromienia,
Gromadz si wok przyjazne stworzenia.
Lulaje Jezuniu, snem cichym, szczliwym,
Obdarz nas radoci i szczciem prawdziwym!
Radosnych wit Boego Narodzenia oraz
Bogosawiestwa Boej Dzieciny
w nadchodzcym 2010 Roku!

yczy

         Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie

         i Administracja Zespou Szk

         w Trzcianie

WITO ODZYSKANIA NIEPODLEGOCI

W tym roku szkolnym w naszej szkole 10 listopada odbya si uroczysta akademia, na ktrej wprowadzono  poczet sztandarowy,  odpiewano hymn pastwowy, przedstawiono spektakl pt. Lekcja historii przygotowany przez uczniw z kka teatralnego pod opiek p. A. Wony i p. J. Gajewskiej Zbek. W ten dzie uczniowie z p. Halin Pleniak zapalili znicze na grobie nieznanego onierza .

Jestem synem Narodu, ktry przetrwa najstraszliwsze dowiadczenia i wielokrotnie ssiedzi skazywali na mier a on pozosta przy yciu i pozosta sob. Zachowa wasn tosamo      i zachowa pord rozbiorw  i okupacji wasn suwerenno jako Nard - nie biorc za postaw jakiekolwiek inne rodki fizycznej potgi, ale tylko wasn kultur, jaka si okazaa w tym przypadku potg najwiksz od tamtych potg

Jan Pawe II w siedzibie UNESCO 2.06.1980r.

WYJAZD DO KINA

15 padziernika 2009r. wszystkie klasy gimnazjalne miay moliwo obejrzenia niezwykle wzruszajcego filmu pt.: Dzieci Ireny Sendlerowej. Film opowiada o wielkim wysiku, powiceniu  i determinacji w ratowaniu ydw w latach II wojny wiatowej. Przybliy modziey bardzo istotne wydarzenia zwizane z Holokaustem oraz posta Ireny Sendlerowej, ktra zostaa uznana za Sprawiedliw wrd Narodw wiata. Uczniowie z przejciem    i zaangaowaniem opowiadali o swych przeyciach zwizanych z filmem.

PASOWANIE NA UCZNIA

W dniu 20 padziernika 2009 r. w bardzo uroczystej atmosferze odbyo si pasowanie na ucznia. Uroczysto poprzedzona bya kilkutygodniowymi przygotowaniami podczas, ktrych uczniowie ksztatowali postaw waciwego zachowania si podczas zaj, przerw, wycieczek     i uroczystoci. W dniu lubowania uczniowie odwitnie ubrani zaprezentowali licznym zebranym gociom monta sowno-muzyczny pt. Jestem pierwszakiem i zoyli lubowanie:

Bd stara si by dobrym i uczciwym.

Bd szanowa swoich rodzicw i nauczycieli.

Bd si uczy tego co pikne i mdre.

Bd kocha i czci swoj Ojczyzn.

Chc wyrosn na dobrego Polaka.

Po tym podniosym akcie nastpio pasowanie na ucznia, ktrego dokonaa dyr. Zofia Draus dotykajc kadego pasowanego owkiem. Na pamitk dzieci otrzymay dyplomy.

                                                                                              

Dzie Edukacji Narodowej

Midzynarodowy Miesic Bibliotek szkolnych - padziernik 2009

Z okazji Midzynarodowego Miesica Bibliotek Szkolnych w naszej szkole przygotowano i przeprowadzono kilka akcji :
Podaruj ksik bibliotece
Tydzie kroniki szkolnej - wystawa w bibliotece szkolnej
Ulubione lektury naszych nauczycieli wystawa
Mikoajek kto to taki wystawa
Przygotowane zostay take i inne zajcia i konkursy dla chtnych uczniw z szkoy podstawowej i gimnazjum

Pierwsze uczniowskie dowiadczenia drog do wiedzy

Udzia w projekcie Pierwsze uczniowskie dowiadczenia drog do wiedzy - kontynuacja projektu rozpocztego w kwietniu 2009 roku

nowy rok szkolny  - 70 rocznica wybuchu drugiej wojny wiatowej.

Nowy rok szkolny - jak wszystko, co nowe to wyzwania i nadzieje nowe moliwoci i perspektywy rozwoju. Uczniowie naszej Szkoy spotkali si 1 wrzenia na inauguracji nowego roku szkolnego. W trakcie uroczystoci oddano take hod bohaterom pamitnego wrzenia 1939 roku, kiedy to rozszalaa si nad polsk wojenna nawanica, pochaniajc miliony ludzkich istnie.

wersje jzykowe

 

herby szkoy

 

posiadamy certyfikat

   

Posiadamy Certyfikat Rejonowej Sieci Szk Promujcych Zdrowie

 

Uzyskalimy Krajowy Certyfikat  Sieci Szk Promujcych Zdrowie

Uzyskalimy Wojewdzki Certyfikat  Sieci Szk Promujcych Zdrowie

 

uczestniczymy w programie

 

uczestniczymy w programie

 

nasza miejscowo na mapie

 

Przewz uczniw zapewnia

 

 Posiadamy Now Pracownie (Linuksow)

 
Nasz stron odwiedzono
razy

30

Trzciana 2006 Wszelkie prawa zastrzeone (WM)