ZESPӣ SZKӣ w Trzcianie,   36-071 Trzciana 168,   tel. (017) 85 14 094,  e-mail: zs.trzciana@intertele.pl

o szkole

Informacje
Historia
Grono Pedagogiczne
Informacje Dyrektora
Rada Rodzicw
Samorzd Uczniowski
Podzia lekcji
Dzwonki
Zota Ksiga
Wykaz podrcznikw
Dla Rodzicw
Dla Uczniw
Gazetka szkolna
Szkolny chr
Kalendarz roku szkolnego
Wycieczki
Nasze prace
Projekty edukacyjne
Galeria
Dyplomy i wyrnienia
Wystawy szkolne
Szkoa Promujca Zdrowie
Biblioteka szkolna
Ewaluacja
Pracownicy
RDTL
 

miejscowo

o Trzcianie
Zabytki
Centrum Kultury
Parafia w Trzcianie
 

inne

Organ prowadzcy
Zamwienia publiczne
Linki
 

informacja

Gmina wilcza przystpia do konkursu
"Zdrowa Gmina"

Aktualnoci

ROK SZKOLNY 2015/2016

Nasza szkoa, przystpia do oglnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoa i uzyskaa certyfikat WIARYGODNA SZKOA. Jest to dla nas due wyrnienie, gdy wiadczy o wysokiej jakoci nauczania oraz o zapewnieniu uczniom odpowiednich standardw w zakresie wychowania i bezpieczestwa. Przyznanie tego prestiowego tytuu byo moliwe dziki pozytywnie zakoczonemu procesowi weryfikacji, przeprowadzonemu przez Kapitu Programu w oparciu o przewidziane Regulaminem procedury. Uzyskany przez szko Certyfikat jest drogowskazem dla dzieci i ich rodzicw, ktrzy s w trakcie podejmowania wanej decyzji, dotyczcej wyboru szkoy oraz potwierdza presti i waciwe zarzdzanie placwk.

Dziki certyfikatowi WIARYGODNA SZKOA, wzmacnia swoj pozycj wrd innych szk, jako wiarygodny partner w edukacji. Otrzymany certyfikat zobowizuje jeszcze bardziej ca spoeczno szkoln, do dalszej, efektywnej pracy w celu osigania pozytywnych rezultatw dydaktyczno-wychowawczych.


admin

 

Wycieczka do Bochni ju za nami, ale za to jakie mamy wspomnienia!


10 maja o godz.6:00 wyruszylimy na wycieczk do Kopalni Soli Bochnia. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie klas I, II a i II b. Dojazd do kopalni nie by pozbawiony przygd. Po godzinnej podry musielimy zmienia autokar, bowiem nasz uleg awarii. Pierwszym etapem naszej wyprawy byo zwiedzanie kopalni, ktre rozpoczlimy zjazdem gwnym szybem i podr podziemn kolejk. Bocheskie "metro" znajduje si 212 metrw pod ziemi, przemierza kilometrow tras pomidzy szybami Sutoris i Campi i jest jedn z nielicznych tego typu atrakcji w Europie. Trasa wiedzie przez unikalne komory solne i stare wyrobiska. Przemierzajc pieszo drog powrotn obejrzelimy midzy innymi komor Rabsztyn, gdzie zrekonstruowano kierat obracany przez konie, Stajni Mysiur oraz kaplic w. Kingi z wykutymi w soli otarzami. Tam poznalimy legend o wgierskiej ksinej. Dopenieniem atrakcji byo przepynicie odziami podziemnego jeziora, wypenionego solank. Zwiedzanie zakoczylimy w komorze Wayn, w ktrej jest wyjtkowe powietrze pozbawione drobnoustrojw i alergenw. Niewtpliw atrakcj dla uczestnikw wycieczki byo spotkanie ze Skarbnikiem, dobrym duchem kopalni, ktry opowiedzia nam o pracy w kopalni i wrczy pamitkowe woreczki z sol bochesk. Na naszych uczniw czeka take wielki plac zabaw, na ktrym dzieciaki mogy si wsplnie pobawi. Nie zabrako rwnie sklepiku z pamitkami, gdzie kady mg znale co dla siebie. Gdy pobyt w kopalni dobieg koca wyjechalimy na powierzchni. Po licznych atrakcjach musielimy odpocz i posili si obiadem. Nastpnie, ju bez przygd, ok. godz.16.20 wrcilimy do Trzciany. Wycieczka do Kopalni Soli Bochnia bya okazj do wietnej zabawy, ale przede wszystkim niezwyk lekcj historii. Suchowiska przestrzenne, animacje oraz interaktywne prezentacje ukazujce rozwj techniki grniczej sprawiy, e przedstawione w ten sposb informacje utrwal si na duej i bd stanowi doskonae uzupenienie wiedzy zdobytej w szkole.

 

Renata Misiuda
Zobacz galeri TUTAJ

 

Wygrajmy "Podwrko Nivea"

Szanowni Pastwo,

Ju  od 5 maja do 30 czerwca 2016 roku zgoszona przez Gmin wilcza lokalizacja - Trzciana bierze udzia w oglnopolskim konkursie.

Przypominamy, e konkursowa rywalizacja polega na aktywnym gosowaniu na zgoszon lokalizacj za porednictwem aplikacji na stronie:

http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko2016

Codziennie kady mieszkaniec ma moliwo oddania jednego gosu, a im wicej gosw, tym wiksza szansa na wygran i wspln  zabaw!

Wygrana w konkursie zaley przede wszystkim od wsplnego zaangaowania i aktywnego gosowania przez lokaln spoeczno.

Prosz o rozpowszechnienie informacji i zachcenie wszystkich do gosowania.

 

 

Konkurs fotograficzny rozstrzygnity!!!

        Z wielk przyjemnoci informujemy i Powiatowy Konkurs Fotograficzny ladami drewniany kapliczek i krzyy przydronych zosta rozstrzygnity.

Na tegoroczn edycj konkursu nadesano 191 prac, ktre cechowa bardzo wyskoki poziom.
       Po dugich i burzliwych ustaleniach podczas rozstrzygania konkursu fotograficznego jury w skadzie
- przewodniczcy Adam Kus - Kierownik Dziau Multimedialnych Technik WDK Rzeszw,
- Zbigniew Lis administrator RDTL w Trzcianie,
- Joanna Gajewska- Zbek nauczyciel ZS w Trzcianie
dokonao nastpujcego wyboru przyznajc:
I miejsce - Sylwii Przywara, uczennicy Zespou Szk w Bratkowiach
II miejsce - Szymonowi aczak, uczniowi Zespou Szk w wilczy
III miejsce Joannie Trzeciak, uczennicy Niepublicznej Szkoy Podstawowej w Bratkowicach
oraz pi wyrnie:
Zuzanna Kozubal, uczennica Gimnazjum nr 5 W Rudnej Wielkiej
Micha Styka, ucze Niepublicznej Szkoy Podstawowej w Bratkowicach
Alicja Walewender, uczennica Zespou Szk w wilczy
Julia Walewender, uczennica Zespou Szk w wilczy
Adrian Depa, ucze Zespou Szk w Trzcianie
Nagrody ufundowane s przez Wojewdzki Dom Kultury w Rzeszowie i Starostwo Powiatowe (I, II i III miejsce) oraz Wjta Gminy wilcza (wyrnienia).
W trakcie oceny jury zwracao szczegln uwag na oryginalne ujcia, zgodno z tematem, jako i estetyk prac oraz czy do fotografowanych obiektw zostay doczone opisy zdj.
Rozdanie nagrd nastpi w pniejszym terminie po uprzednim powiadomieniu laureatw konkursu.
Dzikujemy wszystkim uczestnikom za udzia i zapraszamy do kolejnych edycji konkursu.


Poniej prezentujemy protok przebiegu konkursu oraz nagrodzone prace.
 

Protok przebiegu konkursu TUTAJ

TUTAJ

GALERIA NAGRODZONYCH PRAC

I miejsce - Sylwia Przywara

II miejsce - Szymon aczak

III miejsce - Joanna Trzeciak

Wyrnienia

Zuzanna Kozubal

Micha  Styka

Alicja Walawender

Julia  Walawender

Adrian Depa

admin

CERTYFIKAT UDZIAU W OGLNOPOLSKIM KONKURSIE

PIERWSZY MAIL. BEZPIECZESTWO W INTERNECIE

Nasza szkoa w biecym roku szkolnym przystpia do oglnopolskiej akcji Pierwszy Mail. Bezpieczestwo w Internecie pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizatorem akcji bya Grupa Wirtualna Polska.

Konkurs skierowany by do uczniw klas 4-6 szk podstawowych, ktrego celem bya edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z poczty e-mail, wzmacniania bezpieczestwa dzieci w Internecie, ochrony danych osobowych oraz wspieranie polskich rozwiza technologicznych. Speniajc warunki, w ramach zaj komputerowych w klasie IV przeprowadzone zostay zajcia wg. podanego scenariusza. Nastpnie uczniowie zakadali konta poczty, tworzyli hasa oraz poznali zasady bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej. Pierwszym zadaniem uczestnikw konkursu byo przesyanie midzy sob wiadomoci, zachowujc zasady netykiety. Drugie polegao na rozwizaniu zadania, majcego na celu zwrcenie uwagi uczniw, w nieszablonowy, ciekawy sposb, na zagadnienia ochrony danych osobowych w sieci. Czwartacy wspaniale dali sobie rad. 

Warunkiem uzyskania certyfikatu, ktry zosta przyznany naszej placwce, byo przesanie prac konkursowych drog e-mail, z wykorzystaniem jak najwikszej liczby narzdzi dostpnych w WP Poczta.

Uwieczeniem akcji byo uzyskanie przez uczniw certyfikatu za zdobycie umiejtnoci bezpiecznego korzystania z poczty e-mail.

admin

 

SZKOLNY DZIE ZIEMI W KLASACH 0-III

W czwartek 28 kwietnia 2016r. uczniowie kl.IIb zaprezentowali przedstawienie pt. Krlewna mieszka i Ekoludki, w ktrym ukazano jak naley y w zgodzie z przyrodi mdrze korzysta z jej bogactw. Rwnie gocilimy pana ornitologa Jzefa Cioska, ktry  opowiedzia o budzcej si wiosn przyrodzie do ycia i jak o ni naley dba. To bya te doskonaa okazja, aby zastanowi si nad naszym wpywem na planet Ziemi. Uczniowie przyrzekli, e bd tak stara si y obecnie i w przyszoci, aby roliny i zwierzta nie traciy swojego naturalnego rodowiska ycia. Nastpnie uczniowie kl.I  i kL.II a i b wykonywali plakaty pt. Nie niszcz naszej planety. To by dzie, ktry dugo zagoci w pamici.

 

Magorzata Kurzeja

Zobacz galeri TUTAJ

 

Wyniki z XV Wojewdzki Konkursu Ekologicznego


27 kwietnia 2016 r. w Zespole Szk w Rudnej Wielkiej nastpio rozstrzygnicie XV edycji Wojewdzkiego Konkursu Ekologicznego :
- kategoria: klasy II i III SP /konkurs literacki Portret szczliwego owocu lub warzywa proz opisany/ wyrnienie zdobyy nastpujce uczennice: Dominika Pita i Gabriela Czech opiekun mgr Magorzata Kurzeja;
- kategoria: 1-3 gimnazjum /konkurs plastyczno informatyczny Haas i jego negatywny wpyw na czowieka/ wyrnienie zdobyy: Klaudia Czubocha i Emilia Marchlik opiekun
mgr Marzena Worosz. Gratulujemy nagrodzonym!
 

Magorzata Kurzeja

 

Egzaminy Gimnazjalne

18, 19 i 20 kwietnia 2016 roku uczniowie klas trzecich gimnazjum napisz egzaminy gimnazjalne. Wyniki bd miay due znaczenie dla wybranej dalszej cieki edukacyjnej.

Kochani uczniowie!

yczymy Wam powodzenia i najlepszych wynikw.

 

Trzecioklasisto!

 

Na dzie przed egzaminem:

 • wcz pozytywne mylenie: jestem dobry, poradz sobie doskonale,

 • zaufaj swojej wiedzy, nie ucz si - to niewiele zmieni, a moe wprowadzi dodatkowy niepokj,

 • odpocznij, spd czas na wieym powietrzu, aby si dotleni,

 • nie wczaj telewizora czy gier komputerowych postaraj si inaczej spdzi czas,

 • posuchaj muzyki, ktra relaksuje i uspokaja,

 • relaksuj si, wprowad si w pozytywn atmosfer,

 • porozmawiaj z rodzicami lub bliskimi, ktrym ufasz,

 • po si wczeniej ni zwykle, zregenerujesz organizm, w tym umys,

 • nastaw budzik odpowiednio wczeniej, aby ranek by spokojny i miy.

 

W dniu egzaminu:

 • wsta z pozytywn myl, ktra bdzie Ci towarzyszy w cigu dnia,

 • zjed niadanie, aby mie si procesy umysowe zuywaj duo energii,

 • przyjd do szkoy 30 minut przed czasem, bdziesz mie komfort i zapas czasu,

 • nie myl o tym jakie treci bd na egzaminie, relaksuj si do ostatniej chwili, pozytywne emocje wpywaj na sprawno procesw umysowych, w tym pami.

W czasie egzaminu:

 • suchaj uwanie komunikatw komisji nadzorujcej,

 • zaczerpnij kilka gbokich oddechw, by uspokoi si i dotleni mzg,

 • pomyl sobie, e bdzie dobrze,

 • czytaj dokadnie polecenia, zwracaj uwag na szczegy jest w nich wiele wskazwek,

 • podkrel sobie liczby lub wane informacje w poleceniach, zwracaj uwag na sowa: s/nie s, prawdziwe/faszywe, itp.

 • czytaj wolno i ze zrozumieniem masz duo czasu,

 • jeli zadanie wydaje Ci si by trudne, przejd do nastpnego wrcisz do niego pniej, pozwoli to na efektywniejsze wykorzystanie czasu,

 • odpowiadaj tylko na to, o co pytaj w poleceniach tylko to jest oceniane, za dodatkowe informacje nie ma punktw,

 • co jaki czas powtarzaj sobie w mylach pozytywne komunikaty: dobrze mi idzie, to jest atwe, dam rad mobilizujesz si do efektywniejszej pracy,

 • nie patrz zbyt czsto na zegar to moe Ci dezorganizowa.

 

Gdy poczujesz brak skupienia uwagi i pustk w gowie:

 • to efekt stresu egzaminacyjnego,

 • stres potrwa chwil daj sobie czas na ochonicie,

 • jeli nie moesz myle, przypomnie sobie tego co znasz przejd do atwiejszych zada, do pominitych wrcisz pniej,

 • postaraj si odpry, zaczerpnij kilka gbokich oddechw, rozlunij ramiona, zamknij na chwil oczy,

 • napinaj minie twarzy, rk, ng, a nastpnie je rozluniaj powtrz wiczenie kilkakrotnie,

 • reakcja stresowa szybko minie, a objawy stresu ulegn obnieniu.

admin

 

Obchody Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski

Bez chrztu nie byoby Polski te sowa abp. Stanisawa Gdeckiego przywiecay obchodom i witowaniu tego doniosego wydarzenia w naszej spoecznoci szkolnej.
Na lekcjach: historii, religii, godzinach wychowawczych przybliano tematyk i zagadnienia zwizane z wydarzeniami sprzed wiekw po to, by ukaza z rnych perspektyw donioso tego wydarzenia i jego wkad w budowanie pastwowoci polskiej. Ukazywano je pod ktem religijnym, politycznym, kulturowym i spoecznym. Proces chrystianizacji naszego pastwa rozpocz si dziki pobonemu wadcy, Mieszkowi I i jego onie Dobrawie. Ksi uwierzy i przyj chrzest wraz z najbliszym otoczeniem, a skutki tego trwaj do dzi.
W sali historycznej zostaa zorganizowana wystawa oraz plakaty wykonane przez uczniw, odbyy si ciekawe prezentacje pod kierunkiem p. H. Pleniak. O tym pamitnym wydarzeniu przypominaa tablica w formie tryptyku ustawiona w holu szkoy, tu przy wejciu, tak by kady wchodzcy mia okazj zapozna si z tym wydarzeniem. Na uwag zasugiwa skan redniowiecznej kopii dokumentu Dagome iudex, w ktrym Mieszko I odda Polsk pod opiek Stolicy Apostolskiej.
13 kwietnia br., tj. w wigili 1050 rocznicy, przez radiowze szkolny, odbya si uroczysta audycja. Przygotowali i przeprowadzili j uczniowie i uczennice klasy IIa Gimnazjum, zrzeszeni w Szkolnym Kole Caritas, pod opiek: p. A. Zych i p. A. Szumilas. Celem byo ukazanie konsekwencji chrztu dla pastwa polskiego, motyww, jakimi kierowa si wadca, znaczenia wiary i religii obrzdku rzymskiego oraz roli misjonarzy w dziele chrystianizacji.
Uczniowie w ciekawy sposb przedstawili czasy przed decyzj Mieszka I, ktry z uporem i powiceniem chce umocni si Polan. Ukazano bokw: Peruna, Swaroga i witowita, wrby i rozmowy prowadzone na dworze ksicym przez baznw i suce oraz rady kierowane przez doradcw. Wreszcie swaty w Czechach, rady Kronikarza oraz Rok 995 lub ksicia Mieszka z Dobraw, a rok pniej wity chrzest jego. Posta Mnicha przybliya zasady wiary chrzecijaskiej, a sowa formuy chrzcielnej, wypowiadane przez Biskupa, Ja ciebie chrzcz w imi Ojca i Syna, i Ducha witego, skrztnie zapisywa Kronikarz, ktry kreli dzieje o yciu, wierze, historii i naszych korzeniach. Wykorzystane utwory sprawiy, e historia i czasy tak odlege stay si bliskie i zrozumiae zarwno dla modziey gimnazjalnej jak i uczniw klas modszych.
W suchowisku tym nie zabrako efektw dwikowych, a Micha Maciej da si pozna nie tylko jako dobry mwca, ale te zaskoczy wszystkich piewem i znajomoci aciny. Piosenki religijne pomidzy kolejnymi scenami przypominay o powoaniu i radoci z daru jakim jest chrzest oraz wyzwoleniu z kajdan grzechu.
Dzie ten by okazj do zastanowienia si nad historycznymi i religijnymi dziejami Polski, a take prb odpowiedzi na pytanie: czym jest dla mnie chrzest? Czy pamitam dat tego daru i obchodz rocznic? Papie Franciszek w przeddzie centralnych obchodw Jubileuszu, pozdrawiajc pielgrzymw z Polski powiedzia: Prosz Boga, aby obecne i przysze pokolenia Polakw pozostaway wierne asce chrztu, dajc wiadectwo mioci Chrystusa i Kocioa.

Anna Zych
 

ywa lekcja historii

W dniu 12.04.2016 r. odbya si "ywa lekcja historii" o umundurowaniu i uzbrojeniu w czasie II wojny wiatowej. Organizatorem spotkania bya mgr Halina Pleniak, a udzia wzili uczniowie kl. III-VI szkoy podstawowej. Lekcja spotkaa si z wielkim zainteresowaniem uczniw.

Zobacz galeri TUTAJ

 

"Angielski inaczej lekcja otwarta

Albert Einstein powiedzia  kiedy:

If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales.

Jeli chcesz, aby twoje dzieci byy inteligentne, czytaj im bajki. Jeli chcesz, aby byy bardziej inteligentne, czytaj im wicej bajek

 

Wicej TUTAJ

 

 Lekcja w-fu inaczej

      5 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy IIIb SP pod opiek wychowawczyni p. Marty Smajdor mieli okazj ponownie sprbowa swoich si w Parku Trampolin Happy Jump w Rzeszowie. Na tak lekcj w-fu trzeba koniecznie zabra dobry humor i duo energii. Okazao si, e nasi uczniowie maj niespoyte siy. Salta, przewroty, skoki przez wysokie przeszkody, przez obrcz to dla nich pestka. Nawet pani Marta musiaa speni prob swoich uczniw      i te wykona salto do tzw. pianek.  Po ptoragodzinnej zabawie wszyscy stwierdzili, e to za krtko. Nie moglimy jednak zosta duej, poniewa kolejnym punktem programu naszej wycieczki bya Podziemna Trasa Turystyczna. Tam czeka na nas przewodnik, ktry podczas tego podziemnego spaceru przenis dzieci w odlege czasy, ciekawie opowiadajc histori Rzeszowa i tego miejsca. Bya to bardzo interesujca lekcja historii. Po wyjciu na powierzchni  okazao si , e uczniowie bardzo zgodnieli. Po krtkim spacerze po rzeszowskim Rynku zajrzelimy do MC Donalds! Na deser zjedlimy smaczne lody! Wycieczk uznalimy za bardzo udan!

                                                                                                   Marta Smajdor

Zobacz galeri TUTAJ

 

Dzie Zdrowia

    Kontynuujc dziaania SzPZ, 05. 04 2016r. odby si w klasach I- III SP Szkolny Dzie Zdrowia, pod hasem : W zdrowym ciele zdrowy duch. Powicony by on gwnie zagadnieniom zwizanym z prawidowym odywianiem, znaczeniem ruchu oraz waciwym wykorzystaniem wolnego czasu. Zaproszono szefow kuchni, ktra poszerzya wiedz uczniw nt. waciwej diety, oraz znaczenia w codziennym jadospisie owocw i warzyw. Higienistka szkolna pokazaa uczniom, w jaki sposb naley poprawnie czyci zby, przypomniaa o codziennej higienie jamy ustnej oraz o systematycznych kontrolach u stomatologa. Uczniowie klasy I wykonali przepyszne, kolorowe kanapki, a klas IIa i IIb saatki i soki owocowo- warzywne. Dzieci uczestniczyy w zabawach ruchowych, konkursach klasowych, ukaday piramid zdrowia. Na zakoczenie obejrzeli teatrzyk  pt.  Krlewna nieka w wykonaniu uczniw klasy IIa. Trzeba przyzna, e  by  to udany dzie, poniewa uczniowie mogli  wzi udzia we wspaniaej zabawie, ktra bya okazj do radosnej wsplnej pracy, integracji  i wyrabiania w sobie zachowa  prozdrowotnych.

Dorota oboda

Zobacz galeri TUTAJ

 

Sprawdzian szstoklasisty

      Uczniowie klasy szstej 5 kwietnia 2016 r. pisali sprawdzian szstoklasisty. W zwizku ze zmian podstawy programowej modyfikacjom ulega take struktura sprawdzianu.
Szstoklasici jednego dnia przystpili do sprawdzianu skadajcego si z dwch czci. W pierwszej z nich, trwajcej 80 minut, rozwizywali test z jzyka polskiego i matematyki, a po przerwie, trwajcej 45 minut w czci drugiej test z jzyka nowoytnego. Mamy nadziej, e uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniami i stresem. Niestety na wyniki bd musieli poczeka praktycznie do koca roku szkolnego.  Wstpne wyniki bd dostpne 30 maja.
 

Zobacz galeri TUTAJ

 

MACMILLAN PRIMARY SCHOOL TOURNAMENT

Dnia 30 marca w Zespole Szkl w Bratkowicach po raz kolejny zosta zorganizowany Gminny Konkurs z Jzyka Angielskiego. W konkursie nasz szkol reprezentowali :
- w kategorii klas I-III SP Rafa Dudek oraz Aleksandra Mytych
- w kategorii IV VI SP Maciej Polak, Anna Sodziska oraz Joanna Basznianin.
Mio nam poinformowa, e Anna Sodziska wywalczya w konkursie I miejsce a Joanna Basznianin III miejsce. Uczennice do konkursu przygotowywaa pani Monika Pietryka.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy.

 


 

 
 

III spotkanie ze Szko Muzyczn Yamaha

22 marca 2016 r. uczniowie naszej szkoy uczestniczyli w kolejnej audycji muzycznej prowadzonej przez Szko Muzyczn Yamaha. Tematem spotkania byy tace latynoamerykaskie i tace standardowe. Na spotkanie zaproszona bya para taneczna Kamila i Maciej. Para zaprezentowaa walc angielski, walc wiedeski tango i foxtrot. Tancerze ubrani byli w specjalne stroje partnerka miaa dug, czerwon sukienk, ktra szyta bya na zamwienie, klasyczn fryzur oraz specjalne buty. Strj partnera to szerokie, czarne spodnie, biaa koszula, kamizelka, muszka oraz buty lakierki. Podczas przerwy midzy tacami, uczniowie uczyli si taczy tace disco i hip hop. Po przerwie tancerze
w zmienionych strojach prezentowali tace latynoamerykaskie: samb,
cha ch, rumb, pasodoble, jivi. Partnerka ubrana bya w krtk sukienk - przepiknie zdobion, buty na wysokich obcasach, natomiast partner mia koszul czarn, wiec i bogato ozdobion. Audycja bya ciekawa i sprawia uczniom duo radoci.
 

Magorzata Kurzeja

Zobacz galeri TUTAJ
 

PIERWSZY DZIE WIOSNY W KLASACH O-III

Poniedziaek 21 marca to dzie, w ktrym powitalimy kalendarzow wiosn. Czekalimy na ni z utsknieniem. Przysza do nas po dugich zimowych chodach i przydugich wieczorach. Przyjlimy j radonie piosenk Marka Grechuty Wiosna,ach to ty. Pniej wszyscy bawilimy si wesoo na Wiosennym pokazie mody - 2016 , ktry cieszy si ogromnym zainteresowaniem i wywoa najwicej radoci. Dzieci wykazay si kreatywnoci przygotowujc stroje, a przyzna trzeba, e pomysw nikomu nie brakowao. Modelki i modele z poszczeglnych klas prezentowali przerne kreacje - od tych skromnych i delikatnych, do niezwykle wyszukanych. Najlepsze stylizacje zostay nagrodzone. Wrd laureatw znaleli si:
Klasa I
1.Weronika Ksiek.
2.Katarzyna Bury
3.Emilia Hady
4.Grzegorz Polak
Klasa II a
1.Karolina Stawarz
2.Julia Stepie
3.Emilia Baran
Klasa II b
1.Gabriela Czech
2.Dominika Pita
3.Mikoaj Kotowicz
4.Karol Dynda
Klasa III a
1.Anna Kornak
2.Natalia Pociask
3.Julia Kocur
4.Mytych Aleksandra
Klasa III b
1.Oliwia Jaremko
2.Julia Kidacka
3.Kinga Slowik
Po pokazie rozpoczy si zabawy, konkursy i quizy. Uczniowie piewali piosenki, brali udzia w konkursie plastycznym Wiosna, rozwizywali zagadki i rebusy. Panowaa mia wiosenna atmosfera. Dzieci bawiy si, rozwijay swoje zainteresowania, prezentoway zdobyte umiejtnoci. To by bardzo udany dzie. Mamy nadziej , e tak powitana wiosna zagoci w przyrodzie bardzo szybko, a zima, jak to bywa o tej porze roku, tylko czasem pogrozi nam palcem.


Renata Misiuda
 

Zobacz galeri TUTAJ

 

"Wielkanocne yczenia dla samotnych"

Uczniowie klasy VB, kolejny raz, z okazji wit Wielkanocnych, odwiedzili podopiecznych Domu Pomocy Spoecznej przy ulicy abdziej 9 w Rzeszowie.

Reprezentantka klasy przekazaa na rce przedstawicieli Rady Mieszkacw, wykonane przez dzieci karteczki z yczeniami i stroik witeczny. Gest ten spotka si z ogromn radoci i wdzicznoci pensjonariuszy. W podzikowaniu za nasz wizyt otrzymalimy najserdeczniejsze yczenia witeczne dla caej spoecznoci szkolnej z dyrekcj na czele.                 

Renata Czubocha

 

Z wizyt w szpitalu

 


Otwrz szeroko oczy i rozejrzyj si

czy kto nie potrzebuje troch czasu, troch uwagi.

Moe jest to czowiek samotny albo zgorzkniay,

albo chory, albo niedony.

Moe starzec, a moe dziecko.

Nie pomi okazji, gdy moesz co z siebie ludziom ofiarowa jako czowiek.

- Albert Schweitzer

 17 marca 2016r. z okazji wit Wielkanocnych uczniowie klas I- II SP waz z wychowawcami wrczyli maym pacjentom i pracownikom oddziau pediatrycznego w Rzeszowie wasnorcznie wykonane pisanki, do ktrych doczyli yczenia witeczne. Spotkanie byo kolejn form wsppracy naszej szkoy ze Szpitalem Miejskim. W grudniu uczniowie przekazali dzieciom upominki (zabawki, ksiki, kolorowanki, puzzle, gry planszowe) w ramach akcji  I ty moesz zosta w. Mikoajem.

Uczniowie nie zapomnieli rwnie o osobach niepenosprawnych, oraz pracownikach rodowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, ktrym przekazali wielkanocny koszyk pisanek , skadajc wielkanocne yczenia.

 Powysze dziaania rozwijaj  pozytywne postawy i zachowania wobec innych, ucz umiejtno wyraania i okazywania uczu innym, pozwalaj dostrzec drugiego czowieka

 

Dorota oboda

 

Wyjazd na ywy

Uczniowie naszej szkoy propaguj rne formy spdzania wolnego czasu. Jedn z nich jest doskonalenie (i nabywanie) umiejtnoci jazdy na ywach.
16 marca 2016r. uczniowie klas III b i IV naszej szkoy pod opiek pani Marty Smajdor
i Doroty Majki wyjechali na lodowisko do Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Dbicy. Celem wycieczki bya nauka jazdy na ywach, dla niektrych doskonalenie techniki jazdy oraz oczywicie dobra zabawa. Uczniowie chtnie poddali si ywiarskim szalestwom. Mimo, i niektrzy po raz pierwszy mieli ywy na nogach, obyo si bez bolesnych upadkw. Spora grupa uczniw prezentowaa z dum swoje umiejtnoci jazdy figurowej.
Wyjazd sprawi wszystkim ogromn rado. Uczniowie bez zastrzee dostosowali si
do regulaminu. Spokojnie i bezpiecznie korzystali z lodowiska, dziki czemu zasuyli na pochwa i obietnic kolejnego wyjazdu na lodowisko. Zmczeni, ale szczliwi wrcili do domu ze wiadomoci, e wyjazd by bardzo udany i naley go w przyszoci koniecznie powtrzy.

D. Majka
 

ENGLISH FACTOR

Dnia 14 marca uczniowie naszej szkoy wzili udzia w kolejnej ju edycji powiatowego konkursu z jzyka angielskiego English Factor organizowanego przez I Liceum Oglnoksztacce w Rzeszowie. Pani Monika Pietryka jako naszych reprezentantw wskazaa Natali Sumar, Adriann Putyo, Piotra Gniewka oraz Kamila Grochmala z klasy III A Gimnazjum . Pani Renata Czubocha wytypowaa Micha Oleszaka, Klaudi Czuboch oraz Marcina Jankowskiego z klasy III B Gimnazjum. Mio nam poinformowa, e wrd ostrej konkurencji nasi wychowankowie zaprezentowali si bardzo dobrze. Na szczeglne wyrnienie zasuguje Natalka i Piotrek, ktrym zabrako dosownie kilku punktw, aby znale si na podium.

M. Pietryka
 

wiatowy Dzie Liczby Pi w naszej szkole

Okazja bya szczeglna, bo 14 marca to obchodzony na caym wiecie Dzie Liczby Pi. Szkolne wito cieszyo si duym zainteresowaniem i modszych, i starszych uczniw,
bo kady znale mg co dla siebie. Podczas przerw warto byo zmierzy si
z przygotowanymi zadaniami.
Na wiecie Dzie Liczby Pi obchodzony jest 14 marca. Dla tych, ktrzy nadal nie wiedz ∏ Pi, to stosunek dugoci obwodu koa do dugoci jego rednicy. Zwykle zapamituje si Pi jako 3,14. Ale liczba Pi ma nieskoczenie wiele miejsc po przecinku,
a kolejno cyfr wydaje si cakiem przypadkowa. Liczba Pi jest jedn z pierwszych odkrytych przez czowieka liczb niewymiernych i nie da si jej przedstawi ani pod postaci skoczonej liczby, ani jako wynik dzielenia dwch liczb. Data 14 marca nie zostaa wybrana przypadkowo, a wprost przeciwnie z powodu skojarze z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesitnego liczby Pi.
Wydarzenie miao na celu pokazanie, e matematyka to nie tylko liczby, wzory i trudne zadania, ale rwnie znakomita przygoda i mnstwo zabawy. Tego dnia na pewno kady ucze znalaz dla siebie co interesujcego. Nawet na tak powan nauk, jak jest matematyka, warto czasem spojrze z lekkim przymrueniem oka.
Wrd kilku rund konkursowych znalazy si:
Konkurs Pi - wyrazy, czyli takie, w ktrych jest ukryte pi (np. pienidz, pieszy, pierwiosnek)
Konkurs ukadanie tangramw
Rebusy matematyczne
Krzywki matematyczne

wito matematyki niewtpliwie miao walory dydaktyczne, byo ciekawym sposobem uatrakcyjnienia naszego szkolnego ycia, a wic... przyjemne z poytecznym! Zwycizcom konkursw gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw w zgbianiu tajemnic krlowej nauk!


Zorganizowaa:
naucz. matematyki Dorota Majka
Pomagali:
Uczniowie kl. IIb gimnazjum
 

Zobacz galeri TUTAJ

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Harmonogram przyj do szkoy podstawowej na rok szkolny 2016/2017

Plik pdf TUTAJ

Harmonogram przyj do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Plik pdf TUTAJ

 

Wzory poda:

 • karta zgoszenia do kl. 0 -  plik doc TUTAJ

 • podanie  do kl. I SP -  plik doc TUTAJ

 • podanie  do kl. IG-  plik doc TUTAJ

 

 

 

NARODOWY DZIE PAMICI ONIERZY WYKLTYCH

"Przechodniu pochyl czoo, wstrzymaj krok na chwil,
Tu kada grudka ziemi krwi nasik broczy.
Tu le ci, co chcieli bj do Koca toczy.
Nie odprowadza ich tu kondukt pogrzebowy,
Nikt nie mia honorowej salwy, ani wieca."

Walka beznadziejna, walka o spraw z gry przegran bynajmniej nie jest poczynaniem bez sensu [] Warto walki tkwi nie w szansach zwycistwa sprawy, w imi ktrej si j podjo, ale w wartoci tej sprawy prof. Henryk Elzenberg
Czym dla modego pokolenia jest wspczesny patriotyzm?
Po wielu latach przymusowego wykluczenia onierze Wyklci powracaj do zbiorowej pamici Polakw. Ich bohaterskie postawy przypominane s narodowi polskiemu, a w szczeglnoci modemu pokoleniu, dla ktrego takie heroiczne dziaania powinny by wzorem do naladowania. Czsto na lekcjach nie tylko historii, ale rwnie godzin wychowawczych, pojawia si temat patriotyzmu. Modzie rnie podchodzi do tego tematu. Czsto traktuje go w sposb bahy, mao istotny. Twierdzi, e to pojcie przestarzae, bo przecie yj w wolnej ojczynie. Patriotyzm kojarzy im si z przeszoci, a oni chc poda za nowoczesnoci, uczy si jzykw, dorobi si, chociaby wyjedajc z kraju. Jednoczenie zapominaj o tym co najwaniejsze, o tym co ich wyrnia, o tosamoci narodowej.
Obchodzone rocznice wit narodowych s doskona okazj do rozwaa na temat przeszoci i przyszoci naszego kraju, na temat postaw patriotycznych polskiej modziey.
Podstaw istnienia narodw jest wiadomo przeszoci i tradycji
Narodowy Dzie Pamici "onierzy Wykltych" obchodzony jest 1 marca( od 2011 roku). Ta symboliczna data, w rocznic wykonania wyroku mierci na siedmiu czonkach IV Zarzdu Gwnego Zrzeszenia Wolno i Niezawiso - ukaszu Ciepliskim, Mieczysawie Kawalcu, Jzefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Baeju, Karolu Chmielu i Jzefie Rzepce, ma upamitnia wszystkich tych, ktrzy po uwolnieniu si z niemieckiego faszyzmu nie zoyli broni i nie pogodzili si z now- sowieck okupacj ojczyzny.
W tym penym zadumy dniu, nasze myli kierowalimy przede wszystkim ku Mieczysawowi Kawalcowi, ktry sto lat temu, 5 lipca 1916 roku urodzi si w Trzcianie.
Tegoroczne uroczystoci, ktrych gwnym organizatorem by Zesp Szk w Trzcianie, miay miejsce w kociele parafialnym pod wezwaniem w. Wawrzyca.
Obchody wita rozpoczy si od wprowadzenia pocztw sztandarowych: 21 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej z Jarosawia, Ochotniczej Stray Poarnej w Trzcianie, Terenowego Oddziau Armii Krajowej w Bratkowicach, Zespou Szk Techniczno- Weterynaryjnych w Trzcianie oraz Zespou Szk w Trzcianie. W uroczystociach udzia wzili m.in.: Wicewojewoda Podkarpacki- pan Witold Lechowski, p.o. Kuratora Owiaty w Rzeszowie - pani Alicja Pieniek, ppor. Stanisaw Majowski, ktry z ramienia wojska prowadzi i wydawa komendy, delegacja 21 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej z Jarosawia, ktrzy penili wart honorow przy pamitkowej tablicy upamitniajcej posta Mieczysawa Kawalca, ks. kapelan por. Grzegorz Lach, Adam Dziedzic - wjt Gminy wilcza wraz z radnymi, przedstawiciele Okrgu Rzeszowskiego Armii Krajowej, Przedstawiciele Podkarpackiej Rady ds. Kombatantw i Osb Represjonowanych przy Urzdzie Marszakowskim- pp. Stanisaw Dworak, Julian Szczygie, Jzef Tabac, Przedstawiciele Rady Powiatu Rzeszowskiego- pp. Stanisaw Miek oraz Tomasz Wojton, kombatant z terenu gminy wilcza - Jzef Lis, redaktor kwartalnika Trzcionka - Zofia Dziedzic, Kazimierz agowski - sotys Trzciany, dyrektorzy szk m.in. z p. dyr. Zofi Draus i Grayn Rask- gwnymi organizatorami uroczystoci, dyr. przedszkoli, placwek i instytucji kulturalnych, prezesi organizacji spoecznych z Trzciany, oraz licznie przybyli uczniowie Zespou Szk w Trzcianie wraz z nauczycielami i mieszkacy tutejszej miejscowoci. Cao uroczystoci prowadzi dyr. Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji - Adam Majka.
Ta walka bya beznadziejna, ale ta beznadziejno wiadczya o niezomnoci w deniu Polakw do bycia wolnym!
Msz wit w intencji zamordowanych Bohaterw onierzy Niezomnych odprawi ks. kapelan por. Grzegorz Lach, za koncelebrowali- ksidz Janusz Winiarski-proboszcz parafii pw. w. Wawrzyca w Trzcianie i ks. Damian Jacek - wikary. To on wygosi okolicznociowe kazanie skierowane do zgromadzonych osb, ale przede wszystkim do uczniw- ludzi modych. W homilii ksidz przywoa biografi Mieczysawa Kawalca oraz postawy onierzy Niezomnych: cho przegrywali bitwy, wygrali wojn o polsk dusz i tosamo. A t wojn trzeba nam dzi kontynuowa, poniewa wielu obecnie chce Polsk poniy i zohydzi.. W kazaniu pady sowa o wspczesnym patriotyzmie, ktry powinien przejawia si m.in. bezinteresownym dziaaniem i sumiennym wypenianiem obowizkw na co dzie. Kapelan zakoczy sowami w. Jana Pawa II: Patriotyzm oznacza umiowanie tego co ojczyste: umiowanie historii, tradycji, jzyka, czy samego krajobrazu ojczystego. Nasze dzieje ucz, e Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar(...). wiadcz o tym tak liczne mogiy onierzy, ktrzy walczyli za Polsk na rnych frontach wiata. S one rozsiane na ziemi ojczystej oraz poza jej granicami .
Po zakoczeniu Mszy witej przybyli gocie skierowali do zebranych okolicznociowe przemwienia. Kolejno zabrali gos: Wojewoda Podkarpacki- pan Witold Lechowski, p.o. Kuratora Owiaty w Rzeszowie - pani Alicja Pieniek, oraz Przedstawiciel Podkarpackiej Rady ds. Kombatantw i Osb Represjonowanych przy Urzdzie Marszakowskim- p. Stanisaw Dworak, ktry odczyta wiersz wasnego autorstwa o onierzach Wykltych.
Nard, ktry traci pami, traci ycie, traci swoj tosamo
Pami to nasz obowizek - haso stao si myl przewodni montau sowno-muzycznego przygotowanego przez gimnazjalistw pod opiek Agnieszki Maozi i Anny Wony- nauczycielek Zespou Szk w Trzcianie. Zamierzeniem autorw przedstawienia byo skonfrontowanie modego pokolenia z prawd o smutnym losie i bohaterskiej mierci onierzy Wykltych. Modzie bya wiadkiem odkrywania nowej karty historii i poznawania prawdy. Zebrani na uroczystoci gocie mieli okazj poznania opinii i pogldw modego pokolenia odnoszcych si do tematu bycia wspczesnym patriot. Byo to moliwe dziki nagraniu scenki filmowej z udziaem uczniw. Za scenariusz do filmu posuyy wypowiedzi gimnazjalistw na temat patriotyzmu. Nad symbolicznym grobem uczniowie przedstawili informacje zawierajce fakty historyczne. Uczniowie dostarczyli widzom wzruszajc, prawdziw, ale jake smutn i bolesn lekcj historii, ktrej bohaterami byli niezomni, wyklci bohaterowie. Dopenieniem narracji bya okolicznociowa prezentacja multimedialna zawierajca cenny materia faktograficzny. Czerwone re, ktre na zakoczenie czci artystycznej zoyli gimnazjalici obok symbolicznego grobu, byy wyrazem ich hodu i wdzicznoci.
Bo ...kto bdzie prowadzi robot ,
jeli wszyscy uciekniemy
M. Kawalec

Po zakoczeniu czci artystycznej gos zabra wjt Gminy wilcza - Adam Dziedzic, ktry przybliajc zebranym postacie siedmiu czonkw IV Zarzdu Gwnego Organizacji Niepodlegociowej Wolno i Niezawiso, odnis si do rozwaa nt. wspczesnego patriotyzmu: Jestemy tymi, ktrzy nie tylko chc t bezcenn pami historyczn przekazywa innym, ale take zaraa modych mioci do Ojczyzny. Przywracajmy pami O onierzach Wykltych, uczmy o tym modych, wydobywajmy onierzy Niezomnych z dow niepamici. Obecno tutaj dzieci i modziey jest dowodem, e modzi na swj, wspczesny sposb ucz si historii naszego kraju i wspczesnego patriotyzmu. I niech tak bdzie.! Wzorem pukownika M. Kawalca dawajmy na co dzie dowody naszego patriotyzmu, nie uciekajmy z kraju! miejmy Ojczyzn w sercu , bdmy gotowi na prac i dziaania dla Niej.
Wspomnienia i refleksje o ojcu -Mieczysawie Kawalcu przesa Jego syn - Andrzej. Zostay one odczytane podczas skadania wizanek pod tablic upamitniajc posta p. Mieczysawa Kawalca.
Apel polegych odczyta Artur Szary- nauczyciel Zespou Szk w Bratkowicach, historyk, opiekun druyny Zwizku Strzeleckiego Strzelec -przypomnia nazwiska onierzy polegych za ojczyzn. Nastpnie przybye delegacje zoyy wizanki i zapaliy znicze pamici.
Na zakoczenie uroczystoci ksidz proboszcz Janusz Winiarski wygosi Modlitw za ojczyzn, cao uroczystoci zakoczya pie Boe co Polsk, odpiewana przez wszystkich zgromadzonych. Refleksje na temat postaw wspczesnego patriotyzmu, ktre zrodziy si wok wita onierzy Wykltych, pragniemy zakoczy sowami Bolesawa Prusa ( zostay one przywoane w przemwieniu wjta Gminy wilcza- Adama Dziedzica):
Prawdziwy patriotyzm nie polega na tym, aeby kocha jak Ojczyzn, ale aeby y, bada i pracowa dla realnych skadnikw tej Ojczyzny, ktrymi s: ziemia, spoeczestwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa.
Proces przywracania pamici bohaterw antykomunistycznego podziemia dopiero si rozpocz. Nic tak bardziej nie uszlachetnia danego narodu jak znajomo faktw historycznych, oddawanie wiadectwa o swoich bohaterach, o ich dokonaniach i ofierze zoonej na otarzu Ojczyzny. Naszym obowizkiem jest y, pracowa dla ojczyzny, wypenia rzetelnie wasne obowizki, y w prawdzie, zna i pamita losy bohaterw narodowych, tych, ktrzy bez wahania potrafili odda ycie za ojczyzn.
Pamita to nasz obowizek, ale czy dotrzymamy danego sowa, to zaley tylko od nas i nie zapominajmy, e ojczyzna yje dziki nam, a my- dziki swojej ojczynie.
Chwaa bohaterom! Cze Ich pamici!

Agnieszka Maozi i Anna Wony
 

Zobacz galeri TUTAJ

 

FERIE 2016 W ZESPOLE SZKӣ W TRZCIANIE CZYLI ZIMA NA WESOO

Dziki uprzejmoci  Pana Wjta Gminy wilcza moglimy zapewni dzieciakom z  naszej szkoy wspania zabaw i mnstwo atrakcji.

Ferie zimowe to dla uczniw czas wolny od zaj obowizkowych ktry przeznaczylimy na czynny wypoczynek i rozrywk. Aby nasze dzieci spdziy go mio , bez nudy , a szko postrzegay nie tylko jako miejsce nauki, ale te wesoej zabawy, by  czas wsplnie spdzony by radosny, a take ksztaccy zorganizowalimy zajcia prowadzone przez pani Dorot Bieszcz- Daniluk.

Rnorodno zaj przycigna do szkoy spor grup uczniw.

Od 15 do 19 lutego w Zespole Szkl w Trzcianie codziennie czekao na uczniw mnstwo atrakcyjnych zaj , zabaw ,niespodzianek, nie zabrako rwnie nagrd i pysznego obiadku.

W poniedziaek w naszej szkole moglimy spotka przerne zwierzta, bohaterw bajek, jak i dziwne stwory. W tym dniu odbywao si malowanie twarzy , zabawy byo co nie miara . Gdy ju wszystkie buzie byy piknie ucharakteryzowane zaczlimy zabawy z chust Klanza .Na pocztek zintegrowalimy nasz grup (a byo nas sporo ), a pniej byy zabawy wiczce wspdziaanie, refleks i spostrzegawczo, zwinno i zrczno , sprawno manualn  i wiele innych. wiczylimy take nasz wyobrazni tworzc z balonw przerne figury i stwory, po wyczerpujcej zabawie przyszed czas na relaks w naszym maym kinie. Ogldalimy ponadczasow opowie May Ksi.

We wtorek pucilimy wodze naszej fantazji rzebic w masie solnej .Ale zanim zaczlimy tworzy musielimy przygotowa nasz materia, okazao si e nie tylko dziewczynki wietnie zarabiaj ciasto , chopcy byli rwnie dobrzy w tej konkurencji. Powstao mnstwo piknych prac : sowy ,ciasteczka, omiornice ,samochody , zegary .. a nawet tort dla naszych Pa Dyrektor ( ciekawe czy im smakowa? )  Odkrylimy take kilka talentw podczas konkursu Talent show.

W rod przenielimy si do krainy bani . Zbudowalimy nawet zamek dla smutnej ksiniczki i wymylilimy wasn ba.

Natomiast w czwartek mielimy dzie z grami planszowymi ,mamy nawet kilku mistrzw gier planszowych. Sdzc po umiechach na buziach, dzieci bawiy si wietnie. Po rozgrywkach zrobilimy kilka gier samodzielnie. Dzieciaki wietnie wsppracoway w grupach i powstay super  gry ,w ktre moemy pogra podczas zaj wietlicowych.

W pitek bawilimy si w alchemikw , robilimy dowiadczenia chemiczne ,a nawet kilka fizycznych. Odkrylimy e jajka s bardzo wytrzymae i trzeba uy sposobu aby zgnie je w doni, a kilka jajek moe nawet utrzyma ciar dorosego czowieka. Udao si nam zrobi tcz na mleku, lamp olejow, woy jajko do butelki , zaczarowa atrament, przyklei balony do ciany bez uycia kleju i wiele innych fascynujcych odkry. Na koniec zbudowalimy wulkany ktre wybuchay rnokolorow law. To by dzie peen magii. Po obiadku kady zrobi sobie relaksujcego gniotka z balonika i mki kartoflanej .

Kadego dnia Panie Kucharki serwoway nam przepyszne obiadki, a musiay ich przygotowa sporo , bo licznie uczestniczylimy w zajciach. Dzieciaki zjaday z apetytem wszystkie dania proszc o dokadki.

Sdzc po umiechach na buziach, zaangaowaniu w zajcia oraz liczebnoci- dzieci bawiy si wietnie, a czas spdzony w szkole nie by czasem straconym.

Cay tydzie ferii min nam bardzo szybko w miej i przyjaznej atmosferze, Najwicej radoci sprawio nam to, e moglimy by razem i wsplnie dobrze si bawi.

 Bardzo dzikujemy wszystkim osobom ktre przyczyniy si do tego aby nasze ferie byy atrakcyjne i pene radoci.

 Dorota Bieszcz-Daniluk

FERIE ZIMOWE

Od 15 do 28 lutego trwaj ferie zimowe!

Prosimy wszystkich o zapoznanie si z informacjami zamieszczonymi na stronie Kuratorium Owiaty w Rzeszowie, dotyczcymi bezpieczestwa podczas ferii.

 

Wycieczka do wiata teatru

Dnia 12 lutego 2016 roku uczniowie naszego gimnazjum udali si w fascynujc podr do wiata Teatru Maska w Rzeszowie. Towarzyszyli im opiekunowie pani Iwona Mikosz
i pan Jan lczka.
Pierwsza cz przygody to udzia w przedstawieniu opowiadajcym o przygodach Pinokia - maego drewnianego chopca, ktry bardzo chce zosta chopcem prawdziwym. Oparty na ponadczasowej, cigle ywej i inspirujcej historii Collodiego spektakl wyreyserowa Zbigniew Gowacki, autorem scenografii jest czeski twrca, Pavel Hubika, muzyk natomiast skomponowa Krzysztof Dzierma. Przedstawienie jest opowieci o dorastaniu
w nie zawsze przyjaznym wiecie i o mioci nadajcej sens ludzkiemu yciu.
Spektakl pomg nam zrozumie, e s teksty na czasie i s te ponadczasowe. Powstaj
i przemijaj literackie mody, teorie pedagogiczne i psychologiczne, a historia stworzona przez Collodiego jest cigle ywa i inspirujca...
Druga cz naszej przygody to udzia w warsztatach teatralnych przeprowadzonych przez pani Magorzat Szczyrek, aktork Teatru Maska i i odtwrczyni roli wierszcza
w spektaklu "Pinokio".
Spotkanie z pani Magosi stworzyo nam moliwo zapoznania si ze specyfik pracy aktora-lalkarza. Podczas zaj mielimy okazj zobaczy oryginalne projekty scenografii, kostiumw i lalek. Poznalimy rnorodne konstrukcje lalek teatralnych, sposoby wykonywania rekwizytw oraz tajniki animacji lalek.

 

Iwona Mikosz
Jan lczka
 

 
 

WALENTYNKI TO WITO NIE TYLKO ZAKOCHANYCH

Walentynki to wito, ktre obchodzone jest 14 lutego. Tego dnia ludzie wysyaj do ukochanych walentynk - wiersz albo wyznanie miosne. Niekiedy obdarzaj si upominkami. W naszej szkole ju dwa tygodnie wczeniej Samorzd Uczniowski zorganizowa poczt walentynkow.

Wicej czytaj -  TUTAJ

 

Insta.Ling

Mio nam poinformowa, e nasza szkoa uzyskaa wyrnienie w ramach programu Insta.ling dla szk. Insta.Ling jest innowacyjnym systemem optymalizacji nauki sownictwa z jzyka angielskiego. W poprzednim roku szkolnym tj. 2014/2015 uzyskalimy Zoty Certyfikat Jakoci Ksztacenia Jzyka Angielskiego, za w semestrze zimowym biecego roku szkolnego uzyskalimy srebrny certyfikat. Serdecznie gratulujemy.

Certyfikat do zobaczenia - 4 edycja TUTAJ

Certyfikat do zobaczenia - 5 edycja TUTAJ

M.Pietryka

Karnawaowa integracja z karaoke w tle

Na kilka dni przed szalestwami karnawaowej zabawy uczniowie klasy VI wraz z wychowawc i SU postanowili zaprosi swoich rwienikw z SP w Dbrowie na bal karnawaowy w Zespole Szk w Trzcianie. Na miejscu zostalimy bardzo serdecznie powitani Pana Dyrektora Stanisawa Godka, a nastpnie mielimy moliwo wrczy osobicie imienne zaproszenia na bal dla uczniw i wychowawcy Pana Damiana Trali. Podczas wizyty ubiegoroczni absolwenci szkoy w Dbrowie w kilku sowach zareklamowali Gimnazjum w Trzcianie. Niespodziank dla uczniw by wystp grupy teatralnej w scence Szkoa na wesoo.  Umiechnite buzie uczniw i brawa byy dowodem udanego wystpu. Uczniowie z Bdowej Zgobieskiej otrzymali od nas karnawaowe zaproszenia listownie. Dnia 4.02.2016 roku Samorzd Uczniowski zorganizowa bal karnawaowy dla klas IV-V i VI-I-III G. Jego gwn atrakcj byy wystpy klas w konkursie karaoke. Do wygrania by bon na dzie bez pytania. Wystpy modszej grupy wiekowej do tego stopnia zachwyciy JURY, e jej czonkowie nie byli w stanie wyoni jednego zwycizcy i wszystkie klasy zdobyy ex-aequo I miejsce. Po tych radosnych nowinach uczniowie bawili si w rytm muzyki starajc si naladowa ukady choreograficzne Pana Janka. Nastpnie na bal przybyli starsi uczniowie. Na wstpie opiekunowie Samorzdu Uczniowskiego serdecznie powitali uczniw z Dbrowy i Bdowej Zgobieskiej, ktrzy zechcieli przyj nasze zaproszenie do wsplnej zabawy. Bal rozpocz si od rywalizacji w stylu KARAOKE pod hasem kady moe piewa troch lepiej lub troch gorzej.. Wybrane piosenki oceniao jury, do ktrego zaprosilimy naszych goci - uczniw z Dbrowy i Bdowej Zgobieskiej. Oceniano ukady choreograficzne, oryginalno i przede wszystkim talent muzyczny. Uczniw swym talentem wspomagali ich wychowawcy. Modzi amatorzy piewu disco byli doskonali i cho piewali z rnym nateniem poprawnoci wszyscy spodobali si naszemu jury. Zyskali ich sympati czego dowodzi wynik ZWYCIʯYLI WSZYSCY! i cieszyli si na dzie luzu od pytania przed feriami. Nastpnie uczniowie popisywali si zwinnoci w skomplikowanych ukadach tanecznych. W przerwie gospodarze spotkania klasa VI dziki uprzejmoci rodzicw i zaangaowaniu wychowawcy przygotowaa dla swoich goci sodki poczstunek, i jak na tradycyjny Tusty czwartek przystao na stole pojawiy si pczki. SU przygotowa wiele zabaw integracyjnych, ale najbardziej przypad do gustw uczniw tradycyjny taniec Belgijka, ktra porwaa w tany wszystkich uczestnikw balu bez wyjtku.

A. Maozi

 

 

 

Insta.Ling dla Szk

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoa wzia udzia w kolejnej ju edycji Programu Insta.Ling dla Szk. Program umoliwia nauk jzyka angielskiego poprzez wiczenia interaktywne utrwalajce poznane sownictwo. Programem zostay objte klasy III A i III B gimnazjum, klasa II A gimnazjum oraz klasa V A i VI szkoy podstawowej. Opiekunami uczniw byy Panie Monika Pietryka oraz Renata Czubocha.

 

Wizyta klasy III B w Zgobniu

27 stycznia klasa IIIB SP udaa si do placwki  Stowarzyszenia Modzie Sprawna Inaczej w Zgobniu. W grudniu z inicjatywy p. M. Smajdor wraz ze Szkolnym Koem Caritas  w szkole zostaa przeprowadzona zbirka darw na rzecz orodka .
W zwizku z tym otrzymalimy zaproszenie od Pani Kierownik Anny Dbskiej.  Uczniowie klasy III B przedstawili podopiecznym orodka Jaseka, ktre bardzo si spodobay. Wywoay umiech na twarzach tamtejszej modziey, co byo najlepsz nagrod dla maych aktorw. Oprcz oczywicie gromkich braw, ktre rwnie otrzymali. Dzieci mogy rwnie zobaczy jak wygldaj zajcia w orodku. Zwiedziy 7 pracowni; pracowni plastyczn, hafciarsk, stolarsk, poligraficzno-introligatorsk, gospodarstwa domowego, ogrodniczo-ceramiczn, krawieck oraz salk gimnastyczn i siowni. Podziwiay wytwory pracy podopiecznych orodka, ktre zrobiy na dzieciach due wraenie. Nasi uczniowi stwierdzili, e takie pracownie mogyby znale si w szkole. Na koniec na dzieci czekaa sodka niespodzianka. Peni miych wrae uczniowie chc jeszcze raz odwiedzi orodek.  Planujemy wsplne zajcia.
 

M. Smajdor
 

Pani Jadwiga Kupiszewska i jej poezja

          W zimowe, styczniowe   poudnie  do  Regionalnego Domu Tradycji Ludowych przy Zespole Szk w Trzcianie przybya poetka Pani Jadwiga Kupiszewska.  Ciepe, klimatyczne, nastrojowe, pene zadumy i refleksji oraz wesoe. Takie byo spotkanie autorskie z Jadwig Kupiszewsk,  ktre odbyo si  27 stycznia 2016 roku.

              Pani Jadwiga Kupiszewska z wyksztacenia biolog, absolwentka UJ, z zamiowania malarka, poetka, prozaiczka, animatorka kultury.  Zakochana w Rzeszowie.

Jadwiga Kupiszewska posiada w swym dorobku 9 ksiek.  Tomiki:  Wieniec doynkowy, Jestem Rzek /wspautorstwo/(2009), Moja Bernardyska(2009), W przewicie wieowcw(2010), Karnawaowy Olimp(2010), Makagigi(2011),  Komputerowe sny /bajka/ - pisze o swoim miecie Rzeszowie, powraca wspomnieniami do okresu modoci i lat szkolnych. Tomiki Zostawi dzie (2012)oraz   Nie rozbieraj tczy(2013) s zbiorami poezji mwicej o uczuciach takich jak mio, przyja, tsknota, nadzieja, samotno.

         Fragmentem wiersza  z tomiku Karnawaowy Olimp powitaa Autorka licznie zebranych suchaczy. Podczas spotkania Poetka czytaa wybrane przez siebie utwory. Wspomagaa j instruktorka WDK  pani Danuta Pado, przeplatajc profesjonaln recytacj wasnymi przemyleniami i muzyk. Suchajc tych wierszy, mielimy pewno, e s one przepenione ogromnymi emocjami i przeyciami poetki, skaniay do refleksji, wywoay wspomnienia.  Spotkanie miao bardzo spontaniczny charakter.   Kady uczestnik  mg podej do Autorki,  zapyta czy pogratulowa wspaniaej twrczoci.  Oprcz poezji Jadwigi Kupiszewskiej pojawia si te  wystawa rysunku  amatorskiej grupy artystycznej .

Amatorski Klub Plastyczny to jeden z najstarszych dziaajcych w Wojewdzkim Domu Kultury w Rzeszowie zespow zainteresowa artystycznych. W sposb zorganizowany pracuje od 1966 roku. Wwczas skupia czonkw z caego byego wojewdztwa rzeszowskiego. Klub zrzesza osoby   w rnym wieku i rnych zawodw. Uprawiana przez nich twrczo plastyczna peni dla kadego inn rol. Przynosi odprenie, wypenia czas wolny, a nade wszystko wzbogaca wraliwo. W roku 2009 Klub otrzyma Imi Ferdynanda Brzka - dugoletniego czonka  i kronikarza Klubu. Ustanowiono rwnie nagrod Jego Imienia za obraz w wystawie "Podsumowania".

 Prezentacji prac bardzo ciekawie  wyeksponowanych na cianach RDTL dokonaa instruktorka WDK  Pani Krystyna Niebudek.

Podczas spotkania nie zabrako   gry  na akordeonie oraz wsplnego koldowania. Przy regionalnych potrawach przygotowanych przez Koo Gospody Wiejskich w Trzcianie i poczstunku ufundowanym przez WDK w Rzeszowie dyskutowano o prozie i  poezji oraz podziwiano artystyczny rysunek. Gimnazjalna modzie w podzice dla zaproszonego Gocia przedstawia wasn interpretacj poezji J. Kupiszewskiej. Usyszelimy wiersze Codzienno, Zgryzoty,  Modlitwa. Autorka nie ukrywaa wzruszenia. Takie udane wydarzenia poetycko - malarskie  pozwalaj wierzy, e s one jak najbardziej potrzebne.

W spotkaniu  uczestniczyli;  dyrektor Wojewdzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Marek Jastrzbski, wice wjt  gminy wilcza  Sawomir Styka, przedstawiciele Zarzdu Oddziau Rzeszowskiego Zwizku Literatw Polskich Adam Decowski oraz Stefan M. arw, radni gminy wilcza Jerzy Stokosa i Kazimierz Polak, dyrektor GCK w Trzcianie Adam Majka, redaktor naczelna kwartalnika Trzcionka Zofia Dziedzic, sotys wsi Trzciana Kazimierz agowski, dyrektorki  ZS w Trzcianie Zofia Draus i Grayna Raska,  modzie gimnazjalna z nauczycielk Ann Wony oraz licznie zgromadzeni sympatycy poezji i malarstwa. Dokumentacj fotograficzn gromadzi niestrudzony swoj pasj Zbigniew Lis.

Na zakoczenie byy yczenia, kwiaty, drobne upominki i zapowied Autorki, e niedugo spotkamy si znowu. Szkoa otrzymaa od Artystki tomiki poezji do biblioteki szkolnej, a niektrzy uczniowie pamitkowe ksiki z osobistym wpisem Pani Jadwigi Kupiszewskiej.

                                                                                                                             Z. D.

 Zobacz galeri TUTAJ


 

Wycieczka klas I-III do Batowa

26 stycznia 2016r. chtni uczniowie z klas I-III wyruszyli na wycieczk do Batowa. Gwnym celem wycieczki bya wizyta w wiosce witego Mikoaja. Gdy dotarlimy na miejsce Mikoaj wanie przebywa w Paryu, co moglimy zobaczy na wasne oczy,  bo w jaki magiczny sposb poczylimy si z nim na ywo. Jednak na gone woanie caej grupy Mikoaj bardzo szybko znalaz si w swojej chatce.  Nasi uczniowie duo dowiedzieli si o zwyczajach w. Mikoaja, a w zamian za to piknie zapiewali dla niego koldy. Oprcz spotkania z Mikoajem czekay na dzieci inne atrakcje. Jedn z nich by Labirynt Krlowej niegu na kocu ktrego czekaa sama Krlowa. Zanim jednak  do niej dotarlimy dzieci wysuchay historii Kaja i Gerdy, a Krlowa miaa przygotowane na ten temat zagadki. Od ich odgadnicia zaleao czy dzieci wyjd z labiryntu, czy te pozostan w nim na zawsze. Jak mona si domyli nasi uczniowie znali wszystkie odpowiedzi, wic moglimy rusza dalej.  Oczywicie na poegnanie niemal wszyscy musieli zrobi  sobie pamitkowe zdjcie z bia dam. Kolejn atrakcj byo owienie rybek z przerbli. Wymagao to od dzieci duo sprytu i cierpliwoci. Wprawdzie rybki byy sztuczne, ale zabawa bardzo udana. Nastpnym punktem programu byo malowanie figurek aniokw, ktre dzieci mogy zabra ze sob do domu. Na koniec dzieciaki mogy poszale w Krainie zabaw, gdzie skakay na dmuchanym zamku, pokonyway tor przeszkd, bawiy si w kulkach, gray w rne gry zrcznociowe i otrzymyway od Elfa zadania do wykonania.

W midzyczasie zjedlimy smaczny obiadek, eby mie siy na dalsze przygody. Idc na obiad moglimy obejrze miniatury polskich zamkw. Niektre dziewczynki chtnie zamieszkayby w takich paacach. Bardzo zadowoleni, chocia troszeczk zmczeni wrcilimy jednak do domu.

 

M. Smajdor

Zobacz galeri TUTAJ

 

Dzie Babci i Dziadka

         27 stycznia 2016r. w GCKSiR w Trzcianie odbya si niecodzienna, doniosa uroczysto z okazji Dnia Babci i Dziadka, ktr przygotowali  najmodsi  uczniowie z kl.0a

i 0b z ZS w Trzcianie, pod opiek L. Rzepki, M. Stachury- Sotys i S. Adamus.

Zaproszeni przez wnukw Babcie i Dziadkowie licznie przybyli, a uroczysto swoj obecnoci uwietnili zaproszeni gocie: Pan Sawomir Styka- wice-Wjt Gminy wilcza, Zofia Draus i Grayna Raska- Panie Dyrektorki  naszej placwki.

         Dzieci zaprezentoway Dziadkom swoje zdolnoci aktorskie, przedstawiajc Baniowe Jaseka.

Na scenie pojawiy si postacie ze znanych bajek i bani, ktre przekazay zebranym mdroci yciowe. Wystpom towarzyszy piew kold i pastoraek, umiechy i brawa.

Wszystkie wiersze, piosenki, yczenia i tace zimowe, dzieci dedykoway swoim Babciom i Dziadkom. Mogli oni zobaczy jak ich wnuki piknie wystpuj - w  oczach widzw mona byo dostrzec  zy wzruszenia.

         Wystpy zostay nagrodzone gromkimi i dugimi brawami, ktre stay si wspania nagrod dla dzieci.

         Kolejn niespodziank dla Bab i Dziadkw byy upominki wykonane przez dzieci: wazonik z cekinw i koralikw i muszka.

Miym akcentem byo zaproszenie goci na poczstunek, w ktrego przygotowanie zaangaowali si rodzice dzieci.

         Na zakoczenie, korzystajc z duej frekwencji seniorw, odbya si prelekcja
na temat: Seniorze, nie pozwl si oszuka. Policjanci z Gogowa Maopolskiego podali metody dziaania przestpcw, udzielili fachowych rad i wskazwek, aby nie da si oszuka i nabra Na Policjanta, czy Na Wnuczka.

         By to niezapomniany, niezwyky dzie, peen emocji nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla Bab i Dziadkw, ktrzy poczuli, e s Kochani, Potrzebni, Wani, Niezastpieni.

Dzikujemy wszystkim za obecno, pomoc i wsparcie.

 

                                                                                                                                      L. Rzepka

 

Zobacz galeri TUTAJ

 

Wyjazd na narty

        25 stycznia 2016 r. uczniowie szkoy podstawowej i gimnazjum, pod opiek 3 nauczycieli (D.  Majki, A. Szumilas i J. Grodeckiego) wybrali si na stok Kiczery, by uczy si i doskonali swoje umiejtnoci narciarskie. Od trzech lat w stacji narciarskiej Kiczera Ski odbywa si akcja "Narty Dzieciom". Oferuje ona uczniom podkarpackich szk nauk jazdy na nartach, wypoyczenie sprztu i karnet na wycigi w bardzo atrakcyjnej cenie.

Nasi uczniowie po przybyciu na stok zostali podzielenie na trzy grupy ze wzgldu na poziom umiejtnoci. Grupa uczniw, ktrzy nigdy nie jedzili na nartach oraz tych, ktrzy sabo sobie radzili trafili pod opiek instruktorw studentw AWF. Natomiast grupa zaawansowana szusowaa pod opiek pana J. Grodeckiego i pani A. Szumilas.

Wyjazd cieszy si bardzo duym zainteresowaniem. 43-osobowa grupa modziey w cigu kilku godzin mio spdzia czas na wieym powietrzu. 

Jednoczenie udao si przekaza wiele informacji edukacyjnych takich jak bezpieczestwo na stoku i w grach oraz jaki wpyw na czowieka ma wysiek fizyczny.
Wszystkie zaoenia wycieczki udao si zrealizowa midzy innymi dziki wielkim chciom i zaangaowaniu modziey. Wszyscy wrcili zadowoleni i ju po powrocie umawiali si na kolejn narciarsk eskapad.

Zobacz galeri TUTAJ

admin

Dzie Seniora

Tegoroczny, ju 23. Dzie Seniora organizowany corocznie w Trzcianie przez Zesp Szk i Parafi Rzymskokatolick pod wezwaniem w. Wawrzyca i Matki Boskiej Niepokalanie Pocztej oraz parafialne Caritas zbiega si z obchodami Dnia Babci i Dnia Dziadka,. S oni jednymi z najwaniejszych, po rodzicach, osb w yciu. czowieka. wito Seniora powicone jest ludziom w sile wieku, dowiadczonych mdroci yciow, od ktrych wiele modych moe si uczy.

Dla tych i o tych, co maj
srebrne wosy i zote serca


Doroczne uroczystoci rozpoczy si od okolicznociowej mszy w. w kociele parafialnym w Trzcianie, z udziaem licznie zgromadzonych wiernych m.in. seniorw. Opraw liturgiczn otarza stanowili przedstawiciele Organizatorw. Eucharystia nawizywaa do Ewangelii wg w. ukasza Duch Paski...posa Mnie, abym ubogim nis dobr nowin...W nastroju modlitewnym i ewangelizacyjnym, aby poprzez dialog i i mio bratersk [...]zostay przezwycione podziay wrd chrzecijan zakoczona zostaa cz religijna uroczystoci.

Miejscem wystpw artystycznych i spotkania pokole staa si sala widowiskowa miejscowego GCKSi R Gminy wilcza z/s w Trzcianie. Przy wypenionej po brzegi, uczestnikami, sali widowiskowej, okazjonalnie i estetycznie udekorowanej oraz balkonu rozpocza si uroczysto. Prowadzili j(( jak si pniej okazao z elokwencj, elegancj i obyciem scenicznym) mgr Anna Wony - nauczycielka polonistka i Micha Oleszak - gimnazjalista Zespou Szk w Trzcianie.

Najwaniejsza jest rado i pogoda ducha

Honorowymi gomi byli: wadze gminy wilcza na czele z Wjtem Gminy mgr in. Adamem Dziedzicem i wicewjtem mgr in. Sawomirem Styk., radni Starostwa Powiatowego w Rzeszowie: mgr in. Tadeusz Pachorek i Sawomir Miek, kapani parafialni: ks. dr Marek Winiarski, ks. mgr Tomasz Biedrzyski, a take ks. mgr Damian Jacek, miejscowi radni RG: mgr Jerzy Stokosa i Kazimierz Polak oraz sotys Trzciany - Kazimierz agowski.

Przybyli przedstawiciele Towarzystw Kulturalnych i Charytatywnych: Adam Majka- dyr. GCKSi R, mgr Zofia Dziedzic- red. nacz. Kwartalnika Trzcionka, Stanisawa Rodzo - przewodniczca Caritas parafii Trzciana oraz mgr Dorota Madej- dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej. Wrd goci zasiadali dyrektorzy. miejscowych szkl i przedszkola mgr in. Janusz Jakubek z Zespu Szk t Techniczno Weterynaryjnych, mgr Zofia Smagaa - Przedszkole i obek Samorzdowy oraz mgr Zofia Draus i mgr Grayna Raska. - dyrekcja zespou szk.

Obecni byli przewodniczcy i prezesi organizacji spoecznych: Krystyna Stawarz- przew. Koa Gospody Wiejskich, Pawe Piela-prezesa Ochotniczej Stray Poarnej w Trzcianie, Marcin Miek -prezes Ludowego Klubu Sportowego - Trzciana oraz przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Modziey.

Po oficjalnych powitaniach gos zabra wjt gminy Adam Dziedzic. W penym rzetelnych informacji i ciepych sw oraz ycze skierowanych do seniorw - wystpieniu mwim.in.:. ..Bycie seniorem powinno sta si atutem. Uszanujmy staro jako dobrodziejstwo. Najwaniejsze jest zdrowie, rado i pogoda ducha- a wwczas wiek nie liczy si.[...] W Polsce seniorzy stanowi wg danych GUS -13% ludnoci, w naszej gminie 24 % wg stanu na koniec roku 2015.[...] Obchody Dnia Seniorw w gminie w kilku soectwach maj na celu oddanie szacunku osobom w wieku 60+. S okazj do zwrcenia uwagi na ich rol w yciu rodzinnym,, rodowiskowym, spoecznym, czy kulturalnym. S przypomnieniem, e ludzie w dojrzaym wieku, z bagaem dowiadcze, maja du wiedz i instynktowne wyczucie sytuacji. To seniorzy s w naszych domach piewcami tradycji. Nios ciepo i zrozumienie, kultywuj stare obrzdy i obyczaje, przez to przekazuj unikatow dzi kultur i obyczaje naszego regionu, nie mwic ju o regionalnej kuchni.. S stranikami tradycji rodzinnych, religijnych, patriotycznych i zbiorowej pamici historycznej, zachowywania i utrwalania tosamoci narodowej.[...] yczeniami serdecznymi zakoczy swe przemwienie.

Serdeczne, pene czci i szacunku ludziom, ktrzy zdyli ju przey duo lat skierowa radny powiatu rzeszowskiego Sawomir Miek. Mwi m.in.[...] Hod ludziom starszym to nasza powinno. Wszyscy bdziemy kiedy seniorami. Akceptujmy ich obecno, w razie potrzeby pomagajmy, doceniajmy dobro, ktre od nich otrzymujemy. Musimy przeciwstawia si zym/ niekiedy/ pogldom, e emeryt i rencista to obcienie. Niech Wasz czas bdzie radosny i godnie przeywany !. ..-

Szczypta historii obchodw Dnia Seniora w Trzcianie

Od 23 lat nieprzerwanie modsi staraj si uczci ycie starszych od siebie i bardziej dowiadczonych - piosenk, tacem, wierszem, kabaretem...

Od 1994 roku szkoa jest organizatorem lub wsporganizatorem spotka senioralnych. Pocztkowo odbyway si one w pomieszczeniach Szkoy Podstawowej w Trzcianie, a od 2003 roku w siedzibie Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. wsporganizatora gminnych obchodw i uroczystoci. Obecnie obchody Dnia Seniora s imprez rodowiskow dla wszystkich mieszkacw Trzciany i okolic. Kade z nich byo wyjtkowe i na dugo pozostanie w pamici uczestnikw i organizatorw. X jubileuszowe odbyy si w 2003r w Kociele Parafialnym Trzcianie.

XX- w 2013 roku miay miejsce w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji z/s w Trzcianie. Tradycj i sukcesem spotka jest to, e w przygotowanie programu artystycznego angauj si uczniowie, rodzice, i nauczyciele Zespou Szk w Trzcianie.

Warto przypomnie chociaby takie widowiska jak: Herody, Szopka z Cyganami, Pieko - Niebo, czy Kopydowo, w reyserii m.in. dyr. Zofii Draus.

Kalejdoskop artystyczny z dedykacj serdeczn...

Artyci amatorzy uczniowie i nauczyciele zaprezentowali skadank tacw, poezji, piewu, muzyki, ktr przygotowywali w ramach zaj pozalekcyjnych,, m.in. kka teatralnego, czy chru, wkadajc w to wiele pracy i serca. - Prby trway przez ostatni miesic bardzo czsto, mielimy wiele spotka powiedzia zapytany, przygodny ucze gimnazjum.

Wstpem i zakoczeniem wg zasad dobrego scenariusza spektakli powinny by najlepsze numery programu. Wic nieynki maluchy w piknych strojach wykonay poprawnie ukady taneczne, zapewne dugo wiczone na rytmice. Nie byo pomyek, cho byli i tacy, ktrzy osobicie chcieli pozdrowi babcie na widowni!!.
Z kolei nastpi spektakl teatralny -
Krlowa niegu H.Ch. Andersena. - Opowie o mioci, ktra topi ld...
Krlowa niegu to ba, ktra jest doskonale znana. Pikna opowie o mioci, przyjani, i dorastaniu do odpowiedzialnoci, ale te rozpoznawaniu dobra i za tego wiata.
- Na widowni sysze si dao: To dla dzieci, czy dorosych?
Inscenizacja, tym razem w nowoczesnej formie przekazu rodkw teatralnych: sowo, taniec, piew, multimedia, efekty specjalne, wymylne kostiumy, charakteryzacje, efekty wietlne, ruch sceniczny, tempo, muzyka, w tle tematycznej, gustownej dekoracji, rekwizyty i dekoracje sprawia, e i doroli, i dzieci, kady, kto potrafi oczyma wyobrani obj wszystko, co dziao si na scenie, zrozumia, e jest to sceniczne odbicie naszej codziennoci. To bya metaforyczna opowie o dorastaniu i przeistaczaniu si w dorosego, o szukaniu dobra i prawdy, i mioci w wiecie penym faszu, sztucznoci, za i niegodziwoci. Czasem jak w horrorach, nieoczekiwany zwrot akcji, lub wpadajcy na scen przebieracy synowie szatana, lub wydobywajcy si piekielny siarkowy dym to w piguce caa kultura teatru polskiego. Scena finaowa miaa take uczy. Zo pod wpywem mioci, buchno, zagrzmiao i...zgaso -
Zakoczenie, pikne, mio topi nawet ld kae optymistycznie patrze w przyszo.
Rzsiste brawa, umiechem promieniejce twarze widzw, a pniej jeszcze wsplny z chrkiem szkolnym Kantuski piew kold, skecze i dowcipy, piew piosenek biesiadnych. .. To bya prawdziwa integracja pokole. Znakomite nastroje i wesoe zawoanie Nie ma wolnoci bez wesooci. - mogyby by mottem tej czci wystpw.
Szczeglne podzikowania nale si odtwrcom wszystkich rl, i gwnych - Gerdy i Kaja i drugoplanowych. I epizodycznych, nauczycielom instruktorom. Nie wymieniam nazwisk, by kogo, pomijajc, nie urazi. Sukces tym razem naprawd ma bardzo duo ojcw i bohatera zbiorowego. Wysiek nie poszed na marne.!
Organizatorzy wyraaj podzikowania rwnie wolontariuszom Katolickiego Stowarzyszenia Modziey- oddzia Pod Dzid z Rzeszowa- za wsparcie fachowe przy realizacji przedstawienia.
Na zakoczenie wystpi zesp THE GARAGE skadajcy si z uczniw Zespou Szk w Trzcianie.
Reasumujc, naley przyzna, e kady Dzie Seniora to wspaniaa cykliczna impreza rodowiskowa. Tworzy wsplnot midzypokoleniow, uczy modych szacunku i wdzicznoci wobec dowiadcze i mdroci.
Przyszo przyszoci. ale starych potrzebuje teraniejszo (ks A.Banach)

Zawsze czowiek potrzebuje czowieka

Parafialne spotkanie opatkowe seniorw po wystpach artystycznych, rozpocza przew. parafialnego Caritas Stanisawa Rodze. W dugim rymowanym tekcie zawara m.in. yczenia dla Seniorw obecnych i przypomnienia dla modych o yciu, ktre biegnie nieubaganie ku przodowi, ktre te kiedy z modych zrobi seniorw.

Ubiegy rok by dla Caritas jubileuszowym rokiem 25lecia od wznowienia posugi charytatywnej. Tak pojmuj swoj rol jej czonkowie w parafiach. Pomagaj, tym, ktrzy pomocy potrzebuj, promujc mio i sprawiedliwo spoeczn w Kociele Polskim. Gwnym hasem dziaalnoci w r. ub. bya - Rodzina-. Seniorzy s integraln czci rodziny, maj prawo y w spokoju i godnie nawet w trudnych warunkach ekonomicznych Pastwa.. Spotkanie senioralne to tylko przykad opieki i wspierania rodziny oraz jej czonkw - od poczcia do naturalnej mierci.

Po zapaleniu wiecy Caritas i odczytaniu fragmentu z Pisma witego przez ks. T. Bierzyskiego, krtkiej modlitwie okazjonalnej rozpocza si cz towarzyska.

Konsumpcja sodkich ciast i deserw, rozmowy kuluarowe, wspomnienia z modoci i spotkania z Gomi Honorowymi szybko krady czas. Wszyscy bawili si wesoo. Czas umilay dwiki muzyki i wsplny piew kold. Podczas spotkania nie zabrako zabaw integracyjnych. Komu nie pozwalao zdrowie, cieszy oko i radowa si wspbiesiadowaniem.

Za obecno na uroczystoci i wspln zabaw, otwarto serc dla potrzebujcych podzikowania na rce gwnych organizatorw cz. II tj. Parafii Rzymskokatolickiej w Trzcianie i parafialnego Caritas wyraali jej uczestnicy krtkim - Bg zapa!.

Do kolejnego spotkania przesaniem i yczeniami niech bd sowa elokwentnych, sprawnie prowadzcych cz oficjaln i artystyczn konferansjerw.
yczymy-
Czasu przyjaznego, by nis, co nie powinien,
spojrzenia otwartego, by sprawi, bymy dostrzegli drugiego czowieka,
sw czystych, prostych, wanych i ciepych wypowiadanych, gdy stajemy przed sob
z otwartym sercem i szczerym umiechem. Nadziei, ktra rozpdzi wszystkie smutki -
tego yczymy na Nowy 2016 Rok!.
 

Tekst: Zofia Dziedzic


rdo www.swilcza.com.pl

Zobacz galeri TUTAJ

Wywiadwka podsumowujca I procze

21-01-2016r. odbya si w naszej szkole semestralna wywiadwka. Gociem honorowym by Pan Wjt Adam Dziedzic.

Na wstpie zebranym rodzicom  zaprezentowany zosta program artystyczny, ktry by przedstawiony przez uczniw klasy III g Gimnazjum, pod kierunkiem pani A. Wony. Spektakl "Szkoa i my" zdoby I miejsce w kategorii maa forma teatralna w XIII edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego.

Nastpnie przedstawiona zostaa prezentacja multimedialna przygotowana przez Samorzd Uczniowski pod opiek Pani Agnieszki Szumilas. Prezentacja ukazaa zebranym wyniki klasyfikacji, sukcesy i najwaniejsze wydarzenia oraz dziaalno gospodarcz placwki.

Wjt Gminy wilcza w swym przemwieniu nawiza do informacji przekazanych w prezentacji multimedialnej. Szczegln uwag zwrci na obowizek szkolny dla dzieci 7-letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latkw.

 

Zobacz galeri TUTAJ

admin

SZKOLNY KONKURS KOLD I PASTORAEK

DLA KLAS 0- III

 

14 stycznia 2016r. w Zespole szk w Trzcianie odby si szkolny konkurs kold i pastoraek.

Celem konkursu byo:

 •      goszenie z wiar Dobrej Nowiny o Boym Narodzeniu,

 •      podtrzymywanie polskiej tradycji piewania kold,

 •      odkrywanie i rozwijanie talentw muzycznych.

Byo to due przedsiwzicie wystpio 48 uczestnikw.

Konkurs przeprowadzono w dwch grupach wiekowych:

Ø  klasy 0 i I

Ø   klasy II  i III

 

 Komisja konkursowa w skadzie: p.Bogdan Barlik , p. Maria Stachura Sotys,  p. Dorota Bieszcz-Daniluk i p. Lucyna Rzepka  -zgodnie z regulaminem- braa pod uwag nastpujce kryteria:

- dobr repertuaru,

 - interpretacje prezentowanych utworw,

 - poziom warsztatu wykonawczego,

- oglny wyraz artystyczny.

 

Po przesuchaniu wszystkich uczestnikw i po dugich naradach wyoniono zwycizcw.

 

1 grupa wiekowa klasy 0 i I

 

 I miejsce: Izabela Rak  klasa 0b

                   Tomasz Wrbel  klasa I

II miejsce: Franciszek Pomianek  klasa I

                    Micha Rygiel  i Adam Ruda klasa 0b ( duet)

 III miejsce: Amelia wistara  klasa  I

                   Oliwia Stpie , Karolina Mita  klasa  0a

 

2 grupa wiekowa klasy II  i III

 

I miejsce: Kamila Adamus, Emilia Baran  klasa II a (duet)

                    Martyna Mode klasa II b

                    Natalia Pociask, Marcelina Rczy klasa III a (duet)

II miejsce: Karolina Stawarz  klasa II a

                   Carmen Bury klasa  II b

                    Julia Kornak   klasa II b

III miejsce: Tatiana Depowska, Julia Stpie klasa  II a

                      Kinga Sowik , Martyna Ruda  klasa III b (duet)

                      Micha Walkosz- Berda  klasa III

 

Wszystkim zwycizcom serdecznie gratulujemy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Maria Stachura - Sotys

 Zobacz galeri TUTAJ

 

II spotkanie ze Szko Muzyczn Yamaha


12 stycznia 2016 r. odbyy si kolejne warsztaty muzyczne, na ktrych uczniw kl. 0-III zapoznali si z budow i dwikami wydobywanymi przez rne saksofony i klarnety. Dla przypomnienia klarnet skada si z czary dwikowej, korpusu grnego, korpusu dolnego, beczuki oraz ustnika. Wszystkie saksofony maj podobn budow, chocia rni si wielkoci. Maj po 23 klapeczki, naciskajc je wydobywa si odpowiedni dwik. Kolejna informacja to, e chocia saksofon zbudowany jest z metalu to zaliczany jest do instrumentw dtych drewnianych, poniewa w ustniku znajduje si drewniany stroik gwny element instrumentu. W wykonaniu muzykw uczniowie suchali jak brzmi muzyka grana na saksofonie sopranowym, altowym oraz barytonowym. Ucze z kl IIIB O. Sondej zagra na ustniku od klarnetu. Dzikujemy muzykom za ciekaw audycj.
 

Magorzata Kurzeja

Zobacz galeri TUTAJ
 

Zabawa karnawaowa 0-III SP

Po cikiej pracy w czasie caego semestru nauki, uczniowie klas 0 -3 mieli chwil odpoczynku i czas na dobr zabaw. Bowiem 14 stycznia br. odby si w naszej szkole bal karnawaowy dla klas nauczania pocztkowego.

Tego dnia dzieciom towarzyszyo wiele emocji i wrae. Sala gimnastyczna wygldaa inaczej ni zwykle, zamienia si w prawdziw sale balow. Wczeniej uczniowie na swoich zajciach edukacyjnych przygotowali elementy, ktre posuyy do dekoracji sali. Pikny wygld wprowadzi dzieci w wesoy nastrj i zachci do wsplnej zabawy. Nastpnie uroczycie rozpocz bal prowadzcy imprez pan Wodzirej.

Dzieci przebrane w barwne stroje wcieliy si w bohaterw bajek i filmw. Niektrzy byli nie do poznania, inni budzili podziw a niekiedy nawet przeraenie.

Podczas balu nie zabrako korowodw, keczek, tacw w parach, konkursw, zabaw i oczywicie prezentacji klas. W czasie prezentacji dzieci mogy pokaza swoje pikne stroje po czym zosta wybierany krl i krlowa klasy. Zwyciska para obdarowywana bya gorcymi brawami.

Wszyscy przy dwikach muzyki i w dobrym humorze bawili si wymienicie.

Tegoroczny bal karnawaowy nalea na pewno do udanych. Wszyscy byli zmczeni tacami , ale zadowoleni. Szkoda, e kolejne karnawaowe szalestwo dopiero za rok.

 

Maria Stachura -Sotys

 

Zobacz galeri TUTAJ

 

POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Zapraszamy wszystkich uczniw szk podstawowych i gimnazjw powiatu rzeszowskiego do udziau w konkursie fotograficznym


 

Regulamin  konkursu TUTAJ

admin

 

YCZENIA DLA SAMOTNYCH

wita Boego Narodzenia dla wikszoci z nas, to czas radosny. Jeli jednak rozejrzymy si dookoa, to okae si, e nie zawsze tak jest. Do takiego wanie wniosku doszli uczniowie klasy Vb podczas dyskusji, ktra miaa miejsce na jednej z godzin wychowawczych. Stwierdzili oni, e jest wiele samotnych osb, o ktrych niejednokrotnie zapominaj nawet najblisi. Niektrzy z nich mieszkaj w domach pomocy spoecznej i moe wanie o takich samotnych ludziach warto sobie przypomnie i sprawi im ma niespodziank. Tak te si stao. Uczniowie zgodnie stwierdzili, e karteczki wykonane samodzielnie, bd tak wanie niespodziank. Ochoczo wic przystpili do ich przygotowania. Powstay w ten sposb mae arcydziea. Co wicej, znaleli si w klasie trzej chopcy, ktrzy wasnorcznie wykonali  liczn szopk boonarodzeniow    i zdecydowali, e rwnie przeka j na rce pensjonariuszy. Tu przed witami  szopk wraz yczeniami przekazano. Gest ten spotka si z przemiym przyjciem Rady Mieszkacw Domu Pomocy Spoecznej przy ulicy abdziej w Rzeszowie. Pojawiy si nawet zy wzruszenia. Warto czasem zrobi co dobrego. Dlatego te, uczniowie klasy Vb postanowili przygotowa kolejn niespodziank, tym razem z okazji wit Wielkanocnych. Bdzie mio jeli docz si do niej inni uczniowie szkoy. Zapraszamy.

                                                                                          Renata Czubocha

 

 

Sukcesy naszych uczniw

Mio nam poinformowa, e uczniowie naszej szkoy zakwalifikowali si do II etapu Wojewdzkiego Konkursu Przedmiotowego z jzyka angielskiego organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Owiaty. W etapie rejonowym konkursu nasz szko reprezentowali Joanna Basznianin oraz Szymon Tupaj, uczniowie klasy VI. Oboje zaprezentowali si bardzo dobrze, jednake jedynie Szymon uzyska wystarczajc ilo punktw kwalifikujc do etapu wojewdzkiego. Gratulujemy Joannie, a Szymonowi yczymy powodzenia w dalszych zmaganiach. Opiekunem uczniw jest Pani Monika  Pietryka.

Rwnie uczennica klasy IIb gimnazjum - Kinga Gierlak zakwalifikowaa si do trzeciego etapu kuratoryjnego konkursu polonistycznego.

Gratulujemy wspaniaych wynikw i yczymy wytrwaoci w zdobywaniu wiedzy oraz sukcesw w finaowych zmaganiach!!!

Opiekunem uczennicy jest Pani Anna Wony.

 

WIGILIA KL.III A

W  REGIONALNYM DOMU TRADYCJI LUDOWYCH W TRZCIANIE   

     

W okresie zbliajcych si wit Boego Narodzenia, jak co roku  w szkoach  organizuje si  wigilie. Takie spotkanie wigilijne odbyo si rwnie w klasie III A Szkoy Podstawowej w Trzcianie, ktra przeya je troch inaczej. Wigilia ta miaa miejsce 22 grudnia 2015 roku w Regionalnym Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie pod kierunkiem nauczycielki - p. Elbiety Furmaniak. Udzia w niej wzili : p. Zbigniew Lis - kustosz , p. Wiesawa Lampart - pracownik Gminnej Biblioteki w Trzcianie  , rodzice, nauczycielki, uczniowie.
 Przed wigili wszyscy uczniowie pomagali w nakrywaniu stou nienobiaymi obrusami, dekorowaniu piknymi, wieccymi stroikami, rozkadaniu talerzy  i  sztucw.  Dla wprowadzenia miej,  witecznej atmosfery wsplnie zapiewano kold pt.,, Dzisiaj w Betlejem''. Nastpnie p. Wiesia oraz p. Zbyszek  przekazali uczniom ciekawe informacje na temat dawnych, ludowych wierze i zwyczajw wigilijnych oraz boonarodzeniowych, w szczeglnoci zwizanych z Trzcian. Ciekawym zajciem byo robienie z krepiny aniokw, ktre dzieci zabray do domu. Potem nadszed w kocu czas na rytua wieczerzy wigilijnej, zgodny z tradycj. Byo sowo wstpne, modlitwa, wprowadzenie do Ewangelii, czytanie przez uczennic Ewangelii wg w. ukasza, wzajemne skadanie ycze i dzielenie si opatkiem. Nastpnie przystpiono do spoycia symbolicznej wieczerzy przygotowanej przez rodzicw - pierogw, kompotu z suszek oraz sodkoci przy wtrze kold suchanych z pyty. Po pysznym posiku wsplnie piewano koldy oraz zaprezentowano fragmenty ,, Jaseek na wesoo'' w wykonaniu uczniw kl. III A. Wszyscy uczestnicy zgodnie z tradycj zostali obdarowani drobnymi upominkami. Akcent ten przypomnia o w. Mikoaju. Panowa niesamowity, magiczny , witeczny klimat, ktry z pewnoci na dugo pozostanie w pamici uczniw.
  
 

naucz.:  Elbieta Furmaniak


 

Zobacz galeri TUTAJ

Wigilia w Regionalnym Domu Tradycji Ludowych- KLASA IIIB

21 grudnia klasa III B gimnazjum uczestniczya w wigilijnym spotkaniu, do ktrego przygotowania  zaangaowani byli wszyscy trzecioklasici. Uczniowie rwno podzielili si obowizkami i do sprawy podeszli bardzo powanie. Kady, kto bra udzia w przygotowaniu wigilii, dosta konkretne zadania - przygotowa barszcz, uszka, pierogi, kompot z suszek, upiec ciasteczka i pierniczki, wykona dekoracje.

            Podczas organizowania wigilijnej wieczerzy wszyscy chcieli zachowa typowy dla tego wita wygld uroczystoci, a take, eby nie zabrako charakterystycznych boonarodzeniowych potraw i obrzdkw zwizanych z naszym rejonem.

             Dziewczta w ludowych strojach rzeszowskich przygotowyway na kuchni potrawy, chopcy za pomagali w  dekorowaniu stou. Na pocztku wigilii zosta odczytany fragment  Pisma witego, po czym wszyscy zaczli skada sobie  yczenia. Po tych tradycyjnych zwyczajach przyszed czas na poczstunek. Kadej z tych czynnoci towarzyszya ciepa, mia i witeczna atmosfera.

A. Wony

Zobacz galeri TUTAJ

 

Wigilia kl. IIa i kl.IIb w Regionalnym Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie

 Jest w moim kraju zwyczaj, e w dzie wigilijny,
             przy wzej
ciu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wsplnego
ami chleb biblijny,
   najtkliwsze przekazuj
c uczucia w tym chlebie.

                                                       Cyprian Kamil Norwid

17 grudnia 2015 r. uczniowie klas drugich wzili udzia w zorganizowanej przez wychowawczynie: Magorzat Kurzej i Dorot obod wigilii  w Regionalnym  Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli rodzice uczniw, ktrzy pomogli w przygotowaniu pysznych potraw i przepiknego wystroju stou wigilijnego,  ks. Damian Jacek oraz p. Zbigniew Lis.

Wigili rozpocz ksidz Damian zapaleniem wiecy oraz krtk refleksj o szukaniu przychodzcego Boga w naszym codziennym yciu. Ewangeli  w. ukasza odczyta ucze kl.IIb Mikoaj Kotowicz. Nastpnie wszyscy uczestnicy wigilii podzieli si opatkiem, skadajc sobie yczenia. Po tym wzruszajcym wydarzeniu uczniowie  zasiedli do stou, aby skosztowa wszystkich przygotowanych potraw. Wrd nich znalazy si tradycyjne polskie potrawy:  barszcz czerwony z uszkami, ryba, kompot z suszonych liwek, a take pierogi. Na stole pojawiy si rwnie smakowite drodowe ciastka i piernik. Uwietnieniem uroczystoci byo wsplne piewanie kold oraz zagranie ich na skrzypcach przez uczennice klasy IIa: Gabriel Czech i Kamil Adamus. Na zakoczenie witowania odbyy si ciekawe warsztaty - uczniowie wykonywali anioki, ktre zabrali do swoich domw. Spotkanie byo wspaniaym i niezapomnianym przeyciem.

                   

Magorzata Kurzeja

Zobacz galeri TUTAJ

I Gminne Midzygimnazjalne Zawody Pierwszej Pomocy

14 grudnia odby si w szkole I etap akcji pod nazw "I Gminne Midzygimnazjalne Zawody Pierwszej Pomocy". Przeprowadzona z inicjatywy wadz Gminy wilcza i firmy Res-Max akcja, skierowana jest do wszystkich uczniw klas gimnazjalnych z terenu Gminy wilcza i ma na celu propagowanie edukacji z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas warsztatw pod okiem ratownikw medycznych uczniowie klas drugich oceniani byli pod ktem umiejtnoci zachowania si na miejscu wypadku, stosowania rodkw ochrony osobistej, czynnoci ratunkowych w zalenoci od sytuacji, wsppracy zespoowej oraz postpowania w przypadku urazu. Tematyk wiodc warsztatw byy wiczenia z resuscytacji kreniowo-oddechowej, ktre cieszyy si duym zainteresowaniem i zaangaowaniem ze strony modziey. Wrd uczniw zostaa wyoniona grupa. Przystpi oni do II etapu zawodw, ktry odbdzie si ju wkrtce. A oto lista uczniw zakwalifikowanych do II etapu:

Z klasy II A :

Maksymilian Buda

Grzegorz Czachor

Kamila Chmiel

Emilia Marchlik

 

Z klasy II B

Weronika Pitek

Micha Kozubal

aneta Ziemniak

Aleksandra Baran

 

W. cibor

Zobacz galeri TUTAJ

 

Kko teatralne w Gadyszowie

Kko teatralne to cykliczne pitkowe spotkania osiemnastu pasjonatw teatru z klas 1-3 Gimnazjum Zespou Szk w Trzcianie. Tym razem w ramach integracji i przygotowa do Dnia Seniora 2016 postanowilimy wybra si w dniach 11-13 grudnia 2015 roku do Gadyszowa.

Miejscowo ta to niedua wioska w Beskidzie Niskim- 30 km od Gorlic tu przy granicy polsko- sowackiej. Gadyszw ma niezwykle bogat histori, dawniej mieszkao tam wiele emkw i lady ich kultury s widoczne rwnie dzi. Rwnie obecnie jzyk emkw jest obecny w szkole, w Gadyszowie uczy si go najwicej osb w Polsce.

W pitek wieczorem wyruszylimy w podr, niestety utknlimy w duym korku spowodowanym remontem drogi. Ale kto by myla, e si nudzilimy by w bdzie. piewy w busie pozwoliy zapomnie o mijajcym czasie i przymusowym postoju. Droga mina przyjemnie i ju wkrtce w Gadyszowie powitaa nas Mika pies pilnujcy Domu Pielgrzyma, w ktrym zamieszkalimy, poznalimy te Ksidza Proboszcza Artura Wesoowskiego - opiekuna Domu. Nadszed czas na wybr pokoi i rozpakowanie bagay. Nastpnie podzielimy si na grupy i pod przewodnictwem p. Janka, Marcina i Radka- opiekunw przygotowalimy kolacj. Tu po niej rozpoczlimy zmagania z naszym przedstawieniem. Poszo nam do dobrze, na tyle dobrze by o 23 pooy si spa.

Nadesza sobota. Wyspani i chtni do pracy i dalszych wyzwa ruszylimy przygotowa niadanie. Kolejnym punktem programu bya wizyta na szlaku cerkwi drewnianych, a dokadnie w Kwiatoniu- gdzie znajduje si pikna cerkiew wpisania na list dziedzictwa kulturowego UNESCO. Tam przewodnik przybliy nam histori tego niezwykego miejsca. Grupowe zdjcia i spacer powrotny do Gadyszowa byy kolejnym punktem dnia. Kolejne wyzwanie to akcja kuchenne rewolucje czyli zapiekanka makaronowa, ktr wykonalimy samodzielnie w dwch wersjach misnej i wegetariaskiej- wszyscy zjedli j ze smakiem. Dalej kolejna prba tym razem piosenek do wystpu ocen pozostawimy widzom Dnia Seniora, ktry ju wkrtce. Po prbie czas wolny i obowizkowa dla niektrych wycieczka do miejscowego sklepu tak  duego, e jak weszo pi osb to kolejka koczya si na zewntrz. Pniej cz z nas udaa si na Roraty do pobliskiego kocioa.

Wieczorem integrowalimy si przy ognisku tacach i wsplnym piewie przy dwikach gitary nieocenionej Natalii Kornak. Cisz nocn natomiast poprzedzi emocjonujcy film.

W niedziel niadanko, Msza wita i tradycyjne, wsplne przygotowanie obiadu, czyli walka z kotletami z kurczaka i mroonymi ziemniaczkami z znanej sieci dyskontu spoywczego, ktre usilnie nie chciay upiec si w naszym piekarniku, za to patelnia daa im rad. Mae opnienie gwarantowane.

Czas zwaszcza w tak dobrym towarzystwie niestety ucieka zbyt szybko. Po obiedzie spakowalimy si i ze zami w oczach poegnalimy si z Ksidzem Proboszczem, Mik i tym sympatycznym miejscem. Mamy nadziej, e jeszcze kiedy wrcimy do naszego Gadyszowa.

Klaudia Czubocha

Emilia Marchlik

Jan lczka

https://drive.google.com/folderview?id=0Bx7UOCUM_cVCY1phSUY5UWF0NDA&usp=drive_web&tid=0Bx7UOCUM_cVCS21yNFhxWWVZQmM

 

Chemiczne rewolucje Magdaleny G

8 grudnia uczniowie kl. IV-VI ogldali przedstawienie pt. Chemiczne rewolucje Magdaleny G. Szybka Kunegunda to szalona posta, ktra chemicznymi dowiadczeniami prbowaa zatuszowa braki wiedzy na temat zdrowego odywiania  i gotowania. Niestety trafia na powan rywalk Magdalen G., ktra o zdrowiu na talerzu wiedziaa bardzo duo. Swoj wiedz chtnie dzielia  si z zaproszonymi gomi /uczniami/. Kulinarne nowinki, o ktrych opowiedziaa zaciekawiy kadego, a wybuchy Kunegundy zadziwiy niejednego.  Podczas pokazu uczniowie spotkali si
 z niektrymi zwizkami i procesami chemicznymi:  perhydrol, jodek potasu, dyfuzja, zegar jodowy. Celem pokazu byo uwiadomienie uczniom, jak wan rol w naszym yciu odgrywa zdrowa ywno, oraz przyblienie wiata chemii i fizyki dziki eksperymentom chemicznym.

Magorzata Kurzeja

Zobacz galeri TUTAJ

 

Eksperymenty chemiczne

8 grudnia 2015 r. uczniowie kl.0-III ogldali  eksperymenty chemiczne w formie rymowanej bajki Kot w kuchni. Wystpoway w niej dwie osoby: sympatyczny kot i narrator. Kot przez cay czas prbowa gotowa, lecz jego starania koczyy si tylko eksperymentami chemicznymi. Dowiadczenia byy efektowne i widowiskowe i w peni bezpieczne. Celem bajki byo zgbienie wiata przyrody, jak rwnie zachcenie dzieci do odkrywania ju poznanych rzeczy na nowo. Mka ziemniaczana z dodatkiem wody (masa nienewtonowska)
 z powodzeniem zastpuje ciastolin, a butelka oleju, i kilka kropel farbki, rwnie znajdzie zastosowanie w nauce poprzez zabaw.

Magorzata Kurzeja

 

Wizyta Mikoaja w naszej szkole

Idzie Mikoaj
Idzie, idzie wity z dug siw brod,
a dwaj aniokowie za rce go wiod.
Nios w wielkich koszach:
sodziutkie pierniki, ciastka i cukierki,
lalki, onierzyki.
Kademu nad gow zota gwiazdka wieci,
id i szukaj samych grzecznych dzieci.

 

6 grudnia, jak dobrze kady wie, w. Mikoaj chodzi po wiecie rozdajc dzieciom prezenty. Rwnie nigdy nie zapomina o uczniach naszej szkoy i przyby do nas ju w pitek . Najpierw odwiedzi uczniw klas 0-III SP. Dzieci z niecierpliwoci czekay na przybycie dugo wyczekiwanego gocia. Zza uchylonych drzwi dochodziy podekscytowane dziecice gosy;
- Ju idzie, idzie! Sycha dzwonki! go w czerwonym stroju i czapce zmierza do klasy.
Dzieci radonie powitay go piosenkami, gono piewajc. Ale nie byo atwo otrzyma podarunek od Mikoaja. Kade dziecko wspomniany worek prezentw, musiao wykupi wierszem, piosenk, zagadk, itp. Dzieciaki z ogromn ciekawoci odpakowyway swoje upominki, a po tej szczliwej chwili, mogy zrobi sobie z Mikoajem pamitkowe zdjcie.
Na poegnanie zapieway miemu gociowi piosenk, po czym, Mikoaj obiecujc odwiedzi nas znowu w przyszym roku uda si do przedszkolakw. Nie zapomnia rwnie o uczniach klas IV - VI SP oraz  I - III gimnazjum czstujc ich sodkociami.
Po obdarowaniu wszystkich prezentami Mikoaj poegna si i odjecha, aby dalej rozdawa prezenty i sprawia innym tyle radoci co nam.

Zobacz galeri TUTAJ

Wyjazd klas I gimnazjum do ALO

Dnia 4.12.2015r. uczniowie I klas gimnazjum wybrali si na wycieczk do Akademickiego Liceum Oglnoksztaccego w Rzeszowie na spotkanie w ramach akcji Trzymaj form z ALO, realizowanej w ramach projektu Modzie Dla Miasta. Dziaania prozdrowotne w programie wspieraj medialnie aktorka Monika Mrozowska - prekursorka zdrowego odywiania oraz dziennikarka i gimnastyczka artystyczna - Mariola Bojarska Ferenc. Podczas warsztatw uczniowie mieli moliwo wasnorcznie wykona biokosmetyki, przyrzdzi zdrow ywno z kuchni molekularnej (np. owocowe elki, kawior, mrone chrupki czy spagetti), wzi udzia w kursie salsy i zajciach fitness, prowadzonych przez instruktorw oraz dokona badania skadu masy ciaa metod IBA. Uczniowie odwiedzajc sale tematyczne zbierali ziemniaczane piecztki, ktre pniej mogli wymieni na zdrowe upominki i gadety zachcajce do zdrowego trybu ycia. Wszyscy doskonale si bawili podczas wykonywania ukadu na stepach w rytm muzyki, inni wybrali kulinaria poznajc tajniki kuchni molekularnej opartej na naturalnych skadnikach, dla ciekawskich przygotowano badanie pomiaru tkanki tuszczowej w poszczeglnych partiach ciaa. Wyniki byy bardzo zaskakujce. Dla aktywnych przygotowano pokaz chodzenia na linie. Nie zabrako odwanych, ktrzy zmierzyli si z wasnym lkiem i swoj rwnowag. Po zakoczeniu warsztatw udalimy si na sal wykadow w WSIiZ, gdzie odby si pokaz filmu z wywiadem z Monik Mrozowska aktork znan z telewizyjnych seriali i Mariola Bojarsk-Ferenc, ktra zachca widzw TVP2 w Pytaniu na niadanie do aktywnego spdzania czasu wolnego czasu. Nastpnie wszyscy obejrzeli prezentacj multimedialn i wysuchali prelekcji nt. zdrowego odywiania, ktra dotyczya prawidowego komponowania codziennego jadospisu dla nastolatka oraz zasad racjonalnego odchudzania opartego na waciwym doborze produktw, a nie na godwce, suplementach czy synnych dietach. Okazao si, i popularne wglowodany, jak ziemniaki, czy makaron s nieodzowne w codziennej diecie. Dowiedzielimy si, e warzywa mona je bezkarnie, a owoce, ze wzgldu na du zawarto cukrw prostych, dozwolone s w iloci nieprzekraczajcej 0,5 kg na dzie /3 jabka/. Poznalimy kaloryczno popularnych wrd modziey posikw tzw. Fastfoodw. Na koniec brawami podzikowalimy organizatorom za profesjonalne przygotowanie spotkania.

Agnieszka Maozi

 

Zobacz galeri TUTAJ

Zobacz galeri TUTAJ

 
 

XIII edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego
pod hasem Zaczarowani szko


Jake ubogi byby wiat
Bez sztuki, rda wzrusze
To najpikniejszy ycia kwiat
Sztuka ksztatuje nam dusze


Zaczarowani szko...
24 listopada br. w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji z siedzib w Trzcianie odbya si XIII edycja konkursu sztuki recytatorskiej. Temat zwizany ze szko okaza si bardzo interesujcy, gdy w eliminacjach szkolnych wzio udzia bardzo duo uczestnikw ze szk podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy wilcza. Ostatecznie, w finale konkursu, znalazo si 20 uczestnikw z czterech szk ( z Zespou Szk w Bratkowicach, wilczy, Rudnej Wielkiej i Trzciany). Na spotkanie przybyli rwnie zaproszeni gocie: pan Adam Dziedzic- wjt Gminy wilcza, pani Zofia Dziedzic naczelny redaktor czasopisma Trzcionka, pani Maria Stokosa emerytowana polonistka, znajca kultur piknego sowa, pani Dorota Madej - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, pani Dorota Jdral- pracownik biblioteki w Trzcianie oraz wsporganizatorzy konkursu -dyrekcja Zespou Szk w Trzcianie- pani Zofia Draus i dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzib w Trzcianie- pan Adam Majka. Jury w skadzie:
 pani Zofia Dziedzic
 pani Maria Stokosa
 pani Dorota Jdral
oceniaa wystpy uczniw w dwch kategoriach: poezja recytowana i mae formy teatralne, biorc pod uwag wybr utworu, indywidualn interpretacj, dykcj oraz oglny wyraz artystyczny.
Cao konkursu prowadzili uczniowie Zespou Szk w Trzcianie - Kamila Szeliga i Krzysztof Wony. Podczas przerwy uczestnicy konkursu mogli obejrze prezentacj multimedialn przygotowan na 140 - lecie istnienia placwki owiatowej w Trzcianie.
Uczestnicy konkursu przygotowali szerok gam utworw podejmujcych temat szkoy tj. List w sprawie polonistw, O czym marzy dziewczyna Ewy Lipskiej, Nauka Juliana Tuwima, Do modych Adama Asnyka, fragmenty Pamitnika jedynaczki, Nauczyciel Jzefa Barana, W klasie ks. Jana Twardowskiego oraz krtkie scenki teatralne pt. Szkoa i my, Zaczarowani szko i fragment Dynastii Miziokw.
Modzi artyci, aktorzy bez wikszych problemw poradzili sobie z interpretacj i wyborem przygotowanych utworw. Myl, e wynikao to z faktu, i szkoa dla dzieci i modziey bya tematem bardzo im znanym. To tam modzi ludzie spdzaj przecie wikszo swojego czasu, tam poznaj nowe wiadomoci, rozwijaj swoje zainteresowania, ale rwnie ksztatuj swoj osobowo, zawieraj nowe przyjanie, czy sympatie.
Emocje pokonkursowe...
Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali si odwag, a take w niektrych przypadkach ekspresj przekazu recytowanych wierszy czy scenek teatralnych. Komisja miaa nieatwe zadanie, gdy wyoni laureatw z tak licznego i perfekcyjnie przygotowanego grona modziey gimnazjalnej, a take uczniw szk podstawowych wymagao duszych obrad w tym zakresie. Ostatecznie jury wyrnio nastpujcych laureatw, przyznajc rwnie wyrnienia i miejsca ex aequo.
W kategorii poezja recytowana,
I MIEJSCE zdobyy uczennice:
 Ola Janiszewska z Zespou Szk w wilczy
 Anna Sodziska z Zespou Szk w Trzcianie
II MIEJSCA zajy:
 Martyna Janczewska z Zespou Szk w Rudnej Wielkiej
 Michalina Gazda z Zespou Szk w wilczy
III MIEJSCA otrzymali:
 Gabriela Kurnyta z Zespou Szk w wilczy
 Karol Bachrz z Zespou Szk w Rudnej Wielkiej
wyrnienia przyznano:
 Adrianowi Depie z Zespou Szk w wilczy
 Magdalenie Maderze z Zespou Szk w Rudnej Wielkiej
 Zuzannie Leko z Zespou Szk w wilczy.
W kategorii maa forma teatralna, wyrnienia i nagrody otrzymali:
 I MIEJSCE- Zespo Szk w Trzcianie (Izabela Kreps, Gabriela Rogala, Klaudia Czubocha, Damian Dziedzic i Marcin Jankowski) za spektakl Szkoa i my,
 II MIEJSCE Zespo Szk w Bratkowicach( .......) za inscenizacj Zaczarowani szko,
 III MIEJSCE Zespo Szk w Rudnej Wielkiej (Maksymilian Kulczycki i Krystian Bednarz) za przedstawienie fragmentu Dynastii Miziokw.

Przewodniczca komisji konkursowej - pani Zofia Dziedzic, podsumowujc wystpy uczniw, stwierdzia, e poziom recytacji by bardzo wysoki. Zwrcia uwag, i cieszy fakt, e uczniowie czsto przedstawiali wizj szkoy w sposb komiczny, zabawny. Przypomniaa modym recytatorom, i dokonujc wyboru sztuki, poezji powinni zdawa sobie spraw, co chc przekaza publicznoci. Powinni stara si wczu w tekst, a potem popracowa nad sposobem mwienia, prawidowym, wyranym wymawianiu sw, poprawnym frazowaniu, intonacji i logicznym akcentowaniu wyrazw. U podstaw recytacji ley bowiem waciwa artykulacja wszystkich elementw wyrazu. Po odczytaniu werdyktu komisji konkursowej wjt gminy wilcza - pan Adam Dziedzic oraz dyrektor Zespou Szk w Trzcianie - pani Zofia Draus wrczyli laureatom nagrody ksikowe i pamitkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali rwnie drobne upominki.


Jak pokona trem?
Pod koniec konkursu -pan Adam Dziedzic, dzikujc za tak liczne przybycie uczniom i ich opiekunom, zwrci uwag, i sztuka recytacji jest wartoci sam w sobie, ale te istotnym elementem ksztatowania pozytywnych uczu w stosunku do ojczystego jzyka i budzenia zainteresowania kultur w ogle. Poprawne wysawianie, umiejtno przemawiania czy wystpowania przed szersz publicznoci odgrywa take du rol w codziennym obcowaniu z innymi ludmi- sposb mwienia jest przecie pierwsz legitymacj czowieka.


XIV edycja konkursu ju za rok...

Nastpny konkurs recytatorski ju za rok, zapraszamy do wzicia udziau w XIV edycji konkursu- Gimnazjalne spotkania z poezj/ze sztuk. W imieniu wszystkich organizatorw serdecznie gratulujemy uczniom, ktrzy zmierzyli si z interpretacj tekstw o szkole. Przede wszystkim skadamy najwiksze podzikowania nauczycielom oraz opiekunom, dziki ktrym modzie moga przygotowa si do konkursu i wystpi przed publicznoci. Dzikujemy rwnie wszystkim sponsorom nagrd - GCKSi R pod patronatem Wjta Gminy wilcza oraz Gminnej Bibliotece Publicznej. Mamy nadziej, e na nastpny konkurs rwnie licznie przybd uczniowie z terenu gminy wilcza.

 


Anna Wony - polonistka Zespou Szk w Trzcianie


 

Zobacz galeri TUTAJ

Andrzejki w klasach I - III SP

Andrzejki s wspania okazj do zabawy. W naszej szkole, jak co roku, uczniowie z klas I-III miay swoje klasowe andrzejki. Dzieci poznay tradycje wrb andrzejkowych, a  nastpnie podczas zabawy, wrd salw miechu  odgadyway swoj przyszo. Bya wrba z butami, z symbolami, nakuwanie serc z imionami oraz losowanie przyszych zawodw. Wszystkie zabawy budziy mnstwo emocji i radoci. Kady mg pozna swoj przyszo. Czas pomidzy wrbami urozmaicay konkursy, tace przy muzyce i sodki poczstunek. Dzieci bawiy si wspaniale i ju  z niecierpliwoci czekaj na nastpne andrzejki za rok.

 

Zobacz galeri TUTAJ

 

 

Oryginalna dyskoteka ANDRZEJKOWA

Z inicjatywy Samorzdu Uczniowskiego dnia 24.11.2015r. na sali gimnastycznej odbya si dyskoteka andrzejkowa. Warunkiem uczestnictwa w zabawie byo przygotowanie tematycznych strojw zgodnie z motywami przewodnimi w poszczeglnych grupach wiekowych. W klasach IV-VI SP uczniowie wcielili si w rol bohaterw bajek i bani. Na parkiecie w rytm muzyki disco bawili si krlowie, ksiniczki, rycerze, czarownice, sympatyczne kotki, myszki, misie, pantery i wiele innych postaci. Zabaw uatrakcyjni Pan Janek, ktry przygotowa szereg ciekawych ukadw tanecznych, ktre porway w tany wszystkich. Podczas zabawy nie zabrako take elementw tradycji i zorganizowano stoisko z wrbami andrzejkowymi, ktre cieszyo si duym powodzeniem. Kady bowiem by ciekawy, kim bdzie w przyszoci. Na koniec rozstrzygnito konkurs na najlepiej przebran klas, zwycizc okazaa si klasa IV i w nagrod otrzymaa dzie bez pytania . Kolejn grup wiekow, ktra bawia si na dyskotece bya modzie z klas I-III gimnazjum. Ich zabawa odbywaa si pod hasem Lata 60`, 70`, 80`. Byy to lata szczeglne dla modego pokolenia tamtej epoki, to czas wyraania buntu i formowania si rnych subkultur modzieowych t.j. hipisi, punki, hippopowcy, rockersi. Ich styl sta si inspiracj dla naszej modziey, ktra spisaa si na szstk i wzorowo odzwierciedlia klimat tamtych lat.. Przez sal dumnie paradoway gimnazjalistki w strojach w stylu dzieci kwiaty, chopcy wzorowali si na dentelmenach z lat 60. Zabawa rozpocza si sesj zdjciow, ktra pomoga wyoni najlepiej przebran klas. Jak przystao na motyw przewodni dominoway przeboje zespow The Beatles, Abba, Czerwone Gitary, Modern Talking, Lady Pank i inne. Po raz kolejny okazao si, e muzyka czy pokolenia. Wszyscy uczestnicy dyskoteki doskonale si bawili. Nie obeszo si bez integracyjnego taca tzw. Belgijki, podczas ktrego taczyli wszyscy, nawet nauczyciele. Na zakoczenie ogoszono wyniki konkursu. Zwyciyy ex aequo klasy IIb i IIa. Dyskoteka udaa si i wszyscy dobrze si bawili,
a Samorzd Uczniowski wraz z opiekunami Agnieszk Maozi, Janem lczk i Ann Wony ju zapowiada szereg niespodzianek na zabaw karnawaow.
 

Agnieszka Maozi

Zobacz galeri TUTAJ

Konkurs Piknego Czytania

21 listopada w sali Domu Ludowego w Mrowli odbya si IV edycja Konkursu Piknego Czytania zorganizowana przez Wjta Gminy wilcza i Gminn Bibliotek Publiczn w wilczy z/s w Trzcianie. W konkursie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich szk naszej gminy. Gocinnie czytali Pan Wjt Adam Dziedzic, Pan Sawomir Styka wicewjt gminy i Pan Przewodniczcy Rady Gminy Piotr Wanat.
Oto laureaci tego konkursu
Kategoria klas I-III
1 miejsce Eryk Wites
2 miejsce Aleksandra Wisz
3 miejsce Faustyna Drozd
wyrnienie: Filip Szot oraz Mikoaj Kotowicz
Kategoria klas IV-VI
1 miejsce Ola Janiszewska ex aequo Monika Kuniar
2 miejsce Kinga Jarosz
3 miejsce Karol Zagrodnik
Kategoria klas gimnazjalnych:
1 miejsce Joanna Grendysa ex aequo Karol Bachrz
2 miejsce Weronika Jamio ex aequo Bartomiej Ba
 

Zobacz galeri TUTAJ

Wywiadwka

19-11-2015r. odbya si w naszej szkole nowatorska, niecodzienna wywiadwka. Gocilimy wadze gminy wilcza: Pana Wjta Adama Dziedzica, radnego powiatu rzeszowskiego Pana Sawomira Mika oraz radnych gminy wilcza Panw Jerzego Stokos i Kazimierza Polaka.

Zebranym zaprezentowalimy program artystyczny, ktry by przedstawiony przez uczniw naszej szkoy z okazji wita Niepodlegoci. Tym samym przekonalimy rodzicw, e mona wsplnie i radonie przeywa niepodlego jednoczenie wychowujc najmodszych w duchu patriotyzmu i poszanowania wartoci narodowych.

Prezentacja multimedialna przygotowana przez Samorzd Uczniowski pod opiek Pani Agnieszki Szumilas ukazaa zebranym dorobek szkoy, sukcesy i wydarzenia oraz dziaalno gospodarcz placwki w biecym roku szkolnym.

Pan Wjt Adam Dziedzic w swoim wystpieniu nawiza do patriotyzmu i roli rodzica  w wychowaniu modego pokolenia. Pogratulowa szkole sukcesw, przedstawi dokonania placwki zarwno dydaktyczne jak i wychowawcze. Zapowiedzia dalsz wspprac i konwencj wsplnych spotka.

 

Zobacz galeri TUTAJ

 

I spotkanie ze Szko Muzyczn YAMAHA

17 listopada 2015 r. w naszej szkole uczniowie kl. 0-III uczestniczyli  w pierwszym z cyklu czterech audycji muzycznych prowadzonych przez muzykw ze Szkoy Muzycznej Yamaha
w Rzeszowie. Celem zaj jest rozbudzanie zainteresowa muzyk poznanie ronych instrumentw oraz
zapoznanie z  wybranymi tematami  z dziedziny muzyki. Na spotkaniu muzycy zaprezentowali rne instrumenty klawiszowe: pianino elektryczne, keyboard, DJX oraz syntetyzator. W sposb wesoy i dowcipny wprowadzili uczniw  w tajniki muzyki. Uczniowie mieli okazj do wokalnych wystpw. Spotkanie cieszyo si ogromnym zainteresowaniem. Z niecierpliwoci czekamy na kolejn audycj muzyczn.

                                                                                                                                                                                          Magorzata Kurzeja 

Pokazy z robotyki i kryminalistyki

Dnia 13.11.2015 roku w naszej szkole odbyy si niecodzienne spotkania z nauk. Studenci informatyki i robotyki oraz kryminalistyki Politechniki Rzeszowskiej przygotowali dla uczniw pokazy z dziedziny robotyki i wprowadzili nas w tajniki kryminalistyki. Uczniowie mieli okazj pozna zasady dziaania maych robotw, ktre poruszay si same wzbudzajc zachwyt wrd uczniw. Te mae urzdzenia zadziwiy wszystkich swoj sprawnoci
i kosmicznym wygldem. Modzi konstruktorzy tumaczyli zasady ich dziaania
i podkrelali ogromny wkad swojej pracy nad efektem kocowym tych urzdze. Uwiadomili nam, e czujniki, lasery, podczerwie, wizki wiata, inteligentne domy to elementy codziennego ycia, ktre nas otacza. Podziwialimy robota, ktry segregowa kulki odrniajc ich kolory, robota, ktry reagowa na ruch i wita si z widzami. Wszystkie mechaniczne stworki sprawiy uczniom ogrom radoci. Najbardziej zachwycon pokazem grup widzw okazali si najmodsi uczestnicy pokazu z klas I-III SP. Okrzyki radoci przy kadym prezentowanym robociku nie miay koca, a studenci zostali wrcz zasypani lawin pyta od ciekawskich obserwatorw.
Jestemy peni uznania dla pomysowoci i wiedzy ich konstruktorw. Zajcia z kryminalistyki rozpoczy si od dwch zabaw ruchowych majcych na celu przyblienie tematyki warsztatowej. Pani detektyw wsplnie z uczniami zdefiniowaa pojcie: kryminalistyka za pomoc burzy mzgw. Pady nastpujce sowa: przestpstwa, dedukcja, tropy, lady. Uczniowie poznali znaczenie terminw: chelioskopia badanie ladw ust, adermatoglifia brak linii papilarnych, gantiskopia badanie ladw
z rkawiczek, traseologia -  badanie ladw obuwia, opon pojazdw, balistyka badanie pociskw, mechanoskopia badanie rozbitych szyb, daktyloskopia badanie odciskw palcw, a waciwie odbi linii papilarnych. W dalszej czci spotkania studentka pokazaa uczniom min.: biae i czarne cyfry, ktre ustawia si na miejscu zdarzenia przestpstwa, pdzelki z rnorakim wosiem, np. z wiewirki, marabuta czy wkna szklanego, proszek
z glinem. Pniej poprosia czterech chtnych uczniw do wykonania zadania, ktre polegao na cigniciu odbi linii papilarnych  ze szklanki i zabezpieczeniu ich w foliach daktyloskopijnych. Najpierw modzie musiaa energicznie potrze domi, by wydoby si z nich pot, nastpnie pozostawi lady palcw na szklance, dalej pdzelkami ze specjalnym proszkiem potrze szklane naczynie, przyklei folie, odklei i zadanie zostao wykonane. Odbicia wasnych i niepowtarzalnych linii papilarnych  podekscytowani uczniowie wzili ze sob, gdy s ich wasnoci. Ostatnie zadanie dla widzw tego pokazu dotyczyo cigania odciskw caych doni z biaej kartki. Czterech chtnych uczniw potaro donie, po czym odcisno je na czystej, biaej kartce. Nastpnie za pomoc aplikatura (pdzelka) magnetycznego z proszkiem magnetycznym kolistymi i delikatnymi ruchami wykryli wasne lady, ktre zatrzymali na pamitk.

Zobacz galeri TUTAJ

Akademia z okazji 11 listopada

11 listopada to dla nas, Polakw, jedna z najwaniejszych dat w kalendarzu. Wanie wtedy obchodzimy Narodowe wito Niepodlegoci. To wanie 11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborw, nasz kraj znw pojawi si na mapie Europy. Wspomnianego dnia, synny polski przywdca i dziaacz niepodlegociowy Jzef Pisudski, zosta Naczelnym Dowdc Wojsk Polskich, a przebywajce na naszych ziemiach oddziay obcych onierzy, zaczy si z nich wycofywa. Ponownie moglimy zacz si cieszy ze swojego wasnego domu Polski, ktra przez wiele lat zawaszczona bya przez Rosj, Prusy i Austri.

Polska mogaby nigdy nie odzyska niezalenoci, gdyby nie niezomno wielu naszych przodkw, ktrzy przelali krew za utracon Ojczyzn. Pomimo usilnych prb naszych nieprzyjaci, ktrzy walczyli ze wszystkim, co wie si z naszym narodem, nie zdoano zabi ducha polskoci. Ani Niemcom, ani Rosjanom nie udao si narzuci naszym rodakom swojej kultury i jzyka w ramach tzw. procesw rusyfikacji i germanizacji. Polacy odzyskujc niepodlego po ponad 100 latach niebytu co jest fenomenem na skal globaln po raz kolejny udowodnili za, e s jednym z najbardziej niestrudzonych i najbardziej dumnych narodw wiata.

Co by si stao, gdyby nie bohaterstwo przodkw, ktrzy walczyli o nasz niepodlego? Dzi prawdopodobnie nie mwilibymy w jzyku polskim; nie moglibymy pewnie te demonstrowa dumy z naszych narodowych symboli flagi oraz goda pastwowego; a wielkie czyny, jakich dokonywali Polacy na przestrzeni wiekw, zostayby zapomniane. Polska mogaby przepa na zawsze.
 

Zobacz galeri TUTAJ

Wycieczka do Wilczej Woli

19. 10. 2015r. korzystajc z urokw jesiennej pogody, uczniowie klasy 2 a i 2 b SP wybrali si na wycieczk autokarow do Izby Rybackiej w Wilczej Woli.
Po godzinnej podry dojechali na miejsce, gdzie zostali bardzo uprzejmie powitani przez waciciela i pracownikw zagrody. Poznali tam histori karpia, jak wyglda jego hodowla, wysuchali bajk o zotej rybce. Wsplnie gotowali zup rybn w kocioku nad ogniskiem. Ogromn przyjemno sprawi im spacer nad zalew, oraz wdrwka ciek ekologiczn, w czasie ktrej uczniowie z ciekawoci obserwowali las w jego jesiennej krasie, gromadzili rne dary lasu, wielu udao si znale nawet grzyby. By czas na wspln zabaw na placu zabaw. Ogldnli eksponaty muzealne w kciku rybackim oraz lasowiackim - poszerzajc wiedz na temat ich wykorzystania w przeszoci. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w warsztatach plastycznych lepili z masy solnej zwierzta yjce w rodowisku wodnym, a nastpnie je ozdabiali i kolorowali farbami. Po wsplnym posiku nadszed czas na powrt do Trzciany. Wracali weseli i szczliwi. Wilcza Wola na dugo pozostanie w pamici drugoklasistw.
 

Zobacz galeri TUTAJ

 

Warsztaty w ZSTW

10 padziernika 2015r. uczniowie klas III gimnazjum, naszej szkoy uczestniczyli w warsztatach zawodowych zorganizowanych przez Zesp Szk Techniczno - Weterynaryjnych w Trzcianie.
Celem warsztatw byo przyblienie uczniom kilku atrakcyjnych i poszukiwanych zawodw w przeddzie wyboru przez nich dalszego kierunku ksztacenia. Na samym pocztku uczniowie mieli moliwo uczestniczenia w pokazach straackich.
Nastpnie koordynator imprezy pani pedagog mgr Ludwika Oleksak zapoznaa uczniw z zasadami przeprowadzenia warsztatw. Uczniowie zostali podzieleni na 4 zespoy, wedug nastpujcych kategorii tematycznych:

Kategoria I - YWIENIE

Kategoria II - FRYZJERSTWO

Kategoria III - WETERYNARIA

Kategoria IV - GEODEZJA

Kady zesp wykonywa przydzielone mu zadania wraz z opiekunami - nauczycielami ZSTW. Nad wszystkim czuwa nauczyciel okrelonego zawodu.
Kocowym akcentem warsztatw by poczstunek, ktry zosta przygotowany przez uczestnikw warsztatw i ich starszych kolegw z Technikum ywienia i Usug Gastronomicznych.
Szkolenie zawodowe dostarczyo wielu niezapomnianych wrae naszym gimnazjalistom.
 

Zobacz galeri TUTAJ

 
Patriotyzm oznacza umiowanie tego, co ojczyste: umiowanie historii, tradycji,
jzyka czy samego krajobrazu ojczystego.
Jest to mio, ktra obejmuje rwnie dziea rodakw i owoce ich geniuszu (...)
Ojczyzna jest dobrem wsplnym wszystkich obywateli i jako taka,
jest te wielkim obowizkiem.
/ Jan Pawe II Pami i tosamo/

 

Wychowanie patriotyczne zawsze penio bardzo wan rol w polskim szkolnictwie. Ksztatowanie postaw patriotycznych suy bowiem identyfikacji narodowej i kulturowej. Przygotowuje uczniw do ycia w spoeczestwie.
Patriotyzm wyraa si w przywizaniu do swej Ojczyzny, ziemi rodzinnej, obyczajw oraz kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, ktrzy j tworzyli.
Ogromnym wyzwaniem dla polskiej szkoy, jest wychowanie dzieci i modziey w duchu poszanowania naszej tosamoci narodowej. Mamy wity obowizek wpoi im to, co zostao przekazane nam, ksztatujc w nich przywizanie do tradycyjnych wartoci. Jestemy to winni zarwno naszym przodkom, jak i modym, ktrych musimy obroni przed zepsuciem wtaczanym do Polski pod pozorem nowoczesnoci.
Olbrzymi rol w procesie wychowania powinna odgrywa szkoa, dla ktrej edukacja patriotyczna musi w kocu sta si jednym z kluczowych priorytetw. Polityka, ktrej celem jest wpajanie modziey poczucia dumy narodowej, prowadzona jest z pozytywnym skutkiem w ogromnej czci wiata. Jako nard, ktry w historii by niejednokrotnie pozbawiony wasnego pastwa, powinnimy zadba o to w sposb szczeglny.
I tak to si dzieje w naszej szkole i gminie. Z inicjatywy samorzdowcw i Wjta Gminy wilcza Pana Adama Dziedzica odremontowano w Trzcianie na cmentarzu Grb nieznanego onierza legionisty i brygady legionw polskich 1914-1918. Zrobiony by z lastriko, ktre w wyniku upywu czasu i warunkw atmosferycznych popkao, kruszyo si i odpryskiwao. W zwizku z powyszym dokonano remontu nagrobka przy utrzymaniu dotychczasowej formy, ksztatu i treci tablicy inskrypcyjnej. Wykonano go z granitu. Dodatkowo uoono kostk brukow wok nagrobka. Renowacj grobu przeprowadzi Zakad Pogrzebowo Kamieniarski EDEN Zbigniew Ku - cena brutto 4.489,50 z.
rodki pozyskano od Wojewody Podkarpackiego w ramach powierzenia zada i opieki nad cmentarzami i mogiami wojennymi na zasadzie porozumienia zawartego midzy Wojewod Podkarpackim a Gmin wilcza.
1.listopada 2015r miejscowy proboszcz ks. Janusz Winiarski dokona powicenia odremontowanego nagrobka. Uczniowie ZS w Trzcianie w tym dniu penili honorow wart wraz z uczniami przynalecymi do Plutonu ZS Strzelec w Bratkowicach. Zapalili take symboliczne znicze i zoyli wieniec. Take delegacja samorzdowcw na czele z Wjtem gminy wilcza Panem Adamem Dziedzicem uhonorowaa pami polegych zoeniem wieca na odnowionym Grobie Nieznanego onierza. Szkoa w Trzcianie zadbaa take o witeczn dekoracj odnowionego nagrobka.

W tym dniu nie zapomniano take o innych mogiach na miejscowym cmentarzu. Wychowankowie trzciaskiej szkoy pod opiek nauczycieli historii i jzyka polskiego uporzdkowali, udekorowali oraz zapalili znicze na grobach ; Lotnikw walczcych w Anglii, na grobie onierza Amii Andersa Juchy, na grobie byego dyrektora szkoy Edmunda Banickego. Honorowa warta bya peniona przez pluton Strzelcw take na grobach onierzy polegych w obronie Ojczyzny.
Udekorowano i zapalono znicze przy Pomniku Konstytucji 3 maja oddajc tym samym hod mieszkacom Trzciany polegym za wolno Ojczyzny w latach 1914- 1920.

Z. Draus

Zobacz galeri TUTAJ


 

Energylandia

W padzierniku uczniowie II klas gimnazjum pod opiek pani Iwony Mikosz i pana Jakuba Grodeckiego udali si na dwudniow wycieczk. Nasza przygoda z Energylandi rozpocza si od wizyty w parku rozrywki, ktry zlokalizowany jest w piknej i malowniczej okolicy,
w miejscowoci Zator. Na terenie parku uczniowie korzystali z ponad 30 rnego rodzaju nowoczesnych urzdze i atrakcji typu rollercoastery i karuzele acuchowe. Jak na nowoczesny park rozrywki przystao wszystkie one zachwycaj tematycznymi i kolorowymi  aranacjami. Specjalnie dla kadego urzdzenia przygotowana bya audio-wizualna scenografia, ktra zachwycia wszystkich. Niezy ubaw mielimy podczas ogldania seansu
w kinie 7D. Punktem kulminacyjnym caodziennego pobytu w parku by wycig samochodowy. Nastrj radoci i dobrej zabawy udzieli si take opiekunom, ktrzy doczyli do uczniw podczas rywalizacji na torze. W tej konkurencji nie byo przegranych. Wszyscy
z umiechem na twarzy triumfowali i cieszyli si ze zwycistwa. Czas bardzo szybko min
i nikt nie chcia opuszcza placu zabaw. Wieczorem ca grup udalimy si na nocleg do schroniska modzieowego w Grodzisku. Kolejny dzie przynis kolejne wraenia, udalimy si bowiem do Krakowa. W Ogrodzie Dowiadcze im. Stanisawa Lema pod opiek pana przewodnika obejrzelimy z zaciekawieniem urzdzenia, ktre pozwoliy nam zrozumie tajniki fizyki. Na koniec wzilimy udzia w wybuchowej lekcji, podczas ktrej poznalimy zjawiska naukowe zwizane z mierzeniem prdkoci rozchodzenia si dwiku. Zmczeni, ale bardzo szczliwi udalimy si nastpnie na spacer Traktem Krlewskim do Rynku.
Ta cz wycieczki zwizana bya z tematyk innowacji pedagogicznej  "Bliej swoich korzeni poznajemy histori Polski i Europy", ktr realizujemy w klasie II gimnazjum. Wszyscy jednogonie stwierdzili, e wyjazd by bardzo udany i zadeklarowali, e na pewno przyjad w to miejsce jeszcze raz. Peni pozytywnych wrae, wrcilimy do Trzciany.

 

Iwona Mikosz

Zobacz galeri TUTAJ

 
 

Spotkanie z Franklinem

27 padziernika 2015 roku dzieci ze Szkoy Podstawowej w Trzcianie miay okazj spotka si z bohaterem kolorowej serii bajeczek dla dzieci Franklinem, ktry zabra ich w wiat przygd przeywanych przez niego i jego przyjaci.
Posta sympatycznego, zielonego wia powstaa w 1986 r. w Kanadzie. Stworzyy go autorka Paulette Bourgeois i ilustratorka ksiek Brenda Clark. Franklin dotar take do Polski, gdzie zajo si nim bielskie wydawnictwo Debit wydajc kilkadziesit opowiastek o jego przygodach.
Dzieci z kl. 0 wraz wychowawcami na spotkanie z Franklinem uday si do Biblioteki Publicznej w Trzcianie. Uczniowie klas I i II gocili Franklina w szkole. Bajkowy wik zachca dzieci do czytania i odwiedzin w bibliotece. Spotkanie poprowadzia Pani Dorota Jdral z Biblioteki Publicznej w Trzcianie. Dzieci zapoznay si z zasadami korzystania z biblioteki, wysuchay ksieczki Franklin i ksika z biblioteki, porozmawiay o przygodach Franklina z zagubion lektur. Dzieci dzieliy si swoimi uwagami i spostrzeeniami. Znalaz si rwnie czas na weso zabaw z wikiem oraz ogldanie wystawy ksiek o Franklinie.
Na zakoczenie uczniowie zrobili sobie pamitkowe zdjcia z sympatycznym wikiem i otrzymali w prezencie drobne upominki.
Myl, e dugo bdziemy wspomina odwiedziny sympatycznego gocia. To by bardzo miy dzie
.

Zobacz galeri TUTAJ

 

Ksiki naszych marze

 Ksika jest marzeniem, ktre trzymasz w doniach!
Neli Gaiman


 

Moemy kupowa ksiki naszych marze. Gmina wilcza podpisaa umow dotacyjn z Podkarpackim Kuratorem Owiaty w Rzeszowie na realizacj rzdowego programu Ksiki naszych marze w roku szkolnym 2015/2016.
Dotacja dla szkoy w Trzcianie to kwota 2170 z i 20% czyli 542,50 z wkadu wasnego, ktry w formie darowizny zosta przekazany Gminie wilcza przez Rad Rodzicw ZS w Trzcianie. Chcemy zatem bardzo serdecznie podzikowa rodzicom za wsparcie tej piknej i wanej idei, jak jest promocja czytelnictwa wrd dzieci i modziey.
Kwota 2 712,50 z umoliwi nam zakup nowoci wydawniczych i atrakcyjnych ksiek do biblioteki szkolnej, ktre speni cho w niewielkim stopniu oczekiwania dzieci i modziey.
Lista ksiek to wynik konsultacji z ca spoecznoci szklon oraz Bibliotek Publiczn
w Trzcianie. To pozycje o tematyce bliskiej wspczesnym dowiadczeniom dzieci oraz ich indywidualnym zainteresowaniom. To lektury chtnie czytane i polecane przez innych. Chcemy nadal rozwija kompetencje czytelnicze uczniw oraz wyrabia i pogbia nawyk czytania oraz inspirowa do twrczego dziaania. Nowoczesna i odpowiednio wyposaona biblioteka to podstawa sukcesw edukacyjnych uczniw.
Program Ksiki naszych marze poprzedzi Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020, w ktrym rwnie mamy nadziej uczestniczy.
 

 

Zote  Medale za Dugoletni Sub

W rod 14 padziernika 2015r. w sali kina "Helios" w Galerii Rzeszw odbyy si Wojewdzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystoci Pani Magorzata Chomczyk-migielska Wojewoda Podkarpacki, pni Krystyna Skowroska Pose na Sejm RP i Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Owiaty odznaczyli Pani Dyrektor Zofi Draus oraz Pani Halin Pleniak nauczyciela historii "Zotym Medalem za Dugoletni Sub".
"Medal za Dugoletni Sub" przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrod za wzorowe, wyjtkowo sumienne wykonywanie obowizkw wynikajcych z pracy zawodowej w subie Pastwa. Zote Medale otrzymao 44 osoby z Podkarpacia.
Wrd licznie przybyych goci w uroczystoci udzia wzili take parlamentarzyci, komendanci i dowdcy sub mundurowych, rektorzy wyszych uczelni, a take przedstawiciele wadz administracyjnych i samorzdowych oraz zwizkw zawodowych. Spotkanie uwietni wystp Kwartetu Gitarowego Zespou Pastwowych Szk Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemylu.

Zobacz galeri TUTAJ

 

14 padziernika 2015 r. w naszej szkole

14 padziernika to wito wszystkich nauczycieli, pedagogw i pracownikw owiaty. Dzie Edukacji Narodowej przypomina o najlepszych tradycjach intelektualnych naszego narodu. Nagradza si wwczas zasuonych nauczycieli w podzikowaniu za ich trud i powicenie w ksztaceniu modego pokolenia. 14 padziernika jest take tym dniem w roku, kiedy gbiej zastanawiamy si nad rol nauczyciela w edukacji i wychowaniu modego pokolenia.
Oby cudze dzieci uczy - to chiskie przysowie najlepiej obrazuje, jak wielkim wyzwaniem bywa praca nauczyciela. To wanie z myl o nauczycielach ju po raz 43 w caej Polsce obchodzony jest Dzie Edukacji Narodowej.
Dzie Nauczyciela to dobra okazja by - nie jak zazwyczaj ocenia - ale doceni prac pedagogw i spojrze na ich trud ze zrozumieniem.
W naszej szkole Nagrody Dyrektora otrzymao 5 nauczycieli: P. Joanna Gajewska-Zbek, P. Dorota Majka, P. Monika Woowiec, P. Anna Wony, P. Teresa Zagulska.
Nagrod Wjta Gminy wilcza otrzymaa P. dyrektor Zofia Draus.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i yczymy dalszych sukcesw w pracy zawodowej.
W ZS w Trzcianie wito Edukacji obchodzone byo uroczycie. Caa spoeczno szkolna miaa okazj wysuchania piknej, refleksyjnej audycji przez radiowze dedykowanej wszystkim pracownikom owiaty. Zorganizowano take dla pracownikw i emerytw wsplne wyjcie do Filharmonii Podkarpackiej na sztuk teatraln Dwie powki pomaraczy.
Na rce Pani Dyrektor wpyny liczne yczenia dla nauczycieli i pracownikw owiaty a take nauczycieli emerytw m.inn od Rady Rodzicw ZS w Tzcianie, miejscowych radnych, byej wieloletniej przewodniczcej RR P. E. Hajduk od wsppracujcych ze szko instytucji i organizacji.
Dzikujemy!

Zobacz galeri TUTAJ 

 

Dzie Pierwszaka

12 padziernika 2015 r. o godzinie 9.00 w naszej szkole odbyo si uroczyste wczenie dzieci rozpoczynajcych nauk w klasie I do grona uczniw Szkoy Podstawowej w Trzcianie. lubowanie poprzedziy konkursy, zabawy ruchowe, wiersze i piosenki wykonane przez uczniw, a potwierdzajce ich umiejtnoci szkolne. W niezwykle podniosej atmosferze, w piknie udekorowanej sali lekcyjnej, przed pocztem sztandarowym, pierwszaki luboway by dobrymi Polakami, godnie reprezentowa szko, swym zachowaniem i nauk sprawia rado rodzicom i nauczycielom. Po zoeniu lubowania pani dyrektor Zofia Draus dokonaa symbolicznego pasowania na ucznia, dotykajc owkiem ramion swoich podopiecznych. yczya sukcesw w nauce oraz zapewniaa o pomocy i opiece w szkole i poza ni. Do ycze doczya si z-ca dyrektora pani Grayna Raska oraz wychowawczyni pani Renata Misiuda. Ukoronowaniem aktu pasowania byo wrczenie pamitkowych dyplomw oraz sodki poczstunek przygotowany przez rodzicw. Na zakoczenie tego miego dnia pierwszoklasici wesoo bawili si przy muzyce.

Rodzicom gratulujemy tak wspaniaych pociech, a pierwszakom yczymy wielu sukcesw w murach naszej szkoy.

Zobacz galeri TUTAJ 

 

Sprztanie nagrobkw

Jak co roku jesieni, uczniowie Zespou Szk w Trzcianie pod opiek mgr Haliny Pleniak uporzdkowali groby na cmentarzu w Trzcianie. Tym razem byli to uczniowie z kka historycznego z kl. V SP i dwie uczennice z kl. IIa G. Usprztane zostay nagrobki m.in. onierzy oraz kierownika szkoy.

Zobacz galeri TUTAJ

 

OTRZSINY GIMNAZJALISTW

6 padziernika br. w sali 2014 Zespou Szk w Trzcianie odbyy si dugo oczekiwane otrzsiny pierwszoklasistw. Jak si okazao, nie tak atwo mona byo zosta penoprawnym czonkiem Gimnazjum nr 3. Uczniowie, eby zasuy sobie na to zaszczytne miano, musieli wykaza si rnymi umiejtnociami, zmagajc si w najdziwniejszych konkurencjach. Ich wyczyny byy oceniane przez jury w skadzie: pan Jan lczka - opiekun Samorzdu oraz dwie uczennice klas III gimnazjum.
Na pocztku pierwszoklasici odmwili uroczyste lubowanie, po czym organizatorzy, czyli Samorzd Uczniowski wraz z opiekunami - paniami: Agnieszk Maozi, Ann Wony oraz panem Janem lczk, po zaprezentowaniu harmonogramu imprezy, zaprosili wszystkich do wsplnej zabawy.
W dalszej czci uczniowie mogli si przekona, ktry z przedstawicieli poszczeglnych klas lubi sodkoci, bowiem zadanie polegao na zjedzeniu serka Danio bez uycia rk! Tym razem klasa 1a nie miaa sobie rwnych!
Pniej przyszli gimnazjalici wzili udzia w specjalnym quizie dotyczcym naszej szkoy. Jak si okazao, pierwszoklasici musz si jeszcze wiele nauczy...Trudnym zadaniem okazao si wymienienie polskich Noblistw w dziedzinie literatury, czy podanie autora hymnu polskiego. Na szczcie, nasze koleanki i koledzy zdyli ju pozna m. in. imi i nazwisko Pani Dyrektor, wiedz, e nasza szkoa nie ma patrona, a biblioteka znajduje si w starej czci szkoy. Odpowiadajc na pytania, kada klasa zdobywaa kolejne punkty. Quiz zosta rwnie przygotowany dla wychowawcw klas pierwszych. Pani Agnieszka Maozi i pani Izabela Sito usyszay po cztery pytania dotyczce uczniw. Okazao si, e nauczycielki wietnie znaj swoich podopiecznych! Doskonale wiedz, m. in., ile lekcji tygodniowo maj pierwszoklasici, ilu chopcw uczszcza do ich klasy, kto ma najwiksz absencj oraz ilu gimnazjalistw dojedza do szkoy autobusem.
Kolejne konkurencje polegay na namalowaniu karykatury wychowawcy oraz ozdobieniu ich rk farbami w sposb kreatywny i oryginalny. Tym razem jury docenio prac reprezentantw klasy 1b, przyznajc im wiksz liczb punktw. Trzeba przyzna, e modzie wykazaa si niemaym talentem plastycznym!
Po podliczeniu wszystkich punktw okazao si, e zwycistwo przypado w udziale klasie 1a, ktra pokonaa klas przeciwn tylko jednym punktem. W zwizku z tym pani Maozi- opiekunka Samorzdu Uczniowskiego- ogosia remis, a tym samym nagroda - jeden dzie bez pytania- przypada dwm klasom.
Na koniec, by zosta stuprocentowym gimnazjalist, naleao wzi udzia w szkolnym karaoke. I tak otrzsiny 2015 przeszy do historii Nastpne ju za rok.

Zobacz galeri TUTAJ

 

 

MIDZYNARODOWY MIESIC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

 

Wycieczka klas I i III a SP do Przychojca

 

     W dniu 2 padziernika 2015 roku uczniowie  z  klasy  I  i  III a  SP  wyjechali  na wycieczk do Edukacyjnego Gospodarstwa  Agroturystycznego ,,Pod Lip'' w Przychojcu    k/ Leajska, o specyficznym, skansenowym charakterze. Zajcia poprowadzia wacicielka  gospodarstwa  -  p. Czesawa Zawadzka.
     Uczestnicy wycieczki zwiedzili zabytkowe, wiejskie chaupy, ich wntrza, wystrj,  meble,  przedmioty codziennego uytku, kaflowe piece, tradycyjny piec chlebowy, dawne dziecice zabawki. Pani Czesia opowiedziaa dzieciom o  sprzcie gospodarstwa domowego,  yciu i zajciach ludzi w dawnych czasach. Dzieci oglday, zwiedzay  wystawk ozdb bibukowych (kwiatki z bibuy, pajki wiszce u poway w izbach) oraz ogromne palmy wielkanocne.
      Dzieci ze smakiem zjady na drugie niadanie wiejski chleb z miodem, bd smalcem  w zalenoci od ochoty, popijajc go gorc herbat.
      Nastpnie uczniowie wzili udzia w warsztatach nt. ,,Od ziarenka do bochenka''. Zostali zapoznani z czynnociami i sprztem zwizanym z obrbk zboa, od siewu do pozyskania mki (etapami powstawania chleba, arnami do mielenia ziarna np. pszenicy). Chtni uczniowie mielili ziarno w arnach, a otrzyman mk mogli zabra w woreczkach do domu. Dzieci przebrane w fartuszki, czapki, czepki wyrabiay ciasto na proziaki (podpomyki), wakoway go i wykraway je foremkami o rnym ksztacie. Proziaki pieczone byy  w tradycyjnym piecu chlebowym przez p. Zawadzk w zabytkowej chaupie, a nastpnie zjedzone ze smakiem przez dzieci.
      Dzieci miay okazj zobaczy krliki, koz. barana, indyki, kury, koguty. Ogromn atrakcj dla dzieci byo te wchodzenie po drabinie do domku Baby Jagi, jazda na maych, dawnych rowerkach, wsplne woenie si wzkiem z dyszlem , moliwo przebierania si za rne postacie bajkowe. Parada w strojach ,,prosto z bajki '' pozwolia dzieciom przenie si w wiat bajkowy. Podczas zabaw byo mnstwo pozytywnych emocji, okrzykw radoci. Zwolennicy gry w pik mieli  czas, by wykaza si swoimi umiejtnociami.
      Po wyczerpujcych grach i zabawach na wieym powietrzu oraz zajciach uczniowie posilili si pysznymi ruskimi pierogami. Wszyscy uczestnicy zadowoleni, peni pozytywnych wrae wrcili do Trzciany.
      Bya to udana, ciekawa, tania wycieczka.
 

Zobacz galeri TUTAJ

 

 
 

DZIE CHOPAKA -DNIEM DENTELMENA

W naszej szkole 30. wrzenia obchodzono Dzie Chopaka. Z tej okazji Samorzd Uczniowski przygotowa konkurs na najlepszego dentelmena w poszczeglnych grupach wiekowych. Oczywicie gosoway dziewczyny, biorc pod uwag yczliwo, uprzejmo i kultur bycia modych mczyzn. Najsympatyczniejszymi chopcami w szkole okazali si:
 z klasy IV -
 z klasy V - Kacper Kaczmarzyk oraz Dawid Pitek
 z klasy VI - Maciej Kozubal
 z klasy I gimnazjum - Wiktor Wony
 z klasy II gimnazjum - Jakub Lech
 z klasy III gimnazjum - Maciej Zakrzewski
Zwycizcy zostali nagrodzeni koron, szarf z napisem: klasowy dentelmen i sodk niespodziank. Dziewczta z Samorzdu Uczniowskiego obdarowyway rwnie sodkociami - panw - nauczycieli.
Oprcz tego na lekcji wychowawczej, w kadej klasie, dziewczyny przygotoway prezenty, z czego wszyscy jubilaci cieszyli si, co byo wida na przerwach. Nauczyciele w tym dniu starali si nie pyta chopcw. Przez szkolny radiowze dziewczta zoyy najserdeczniejsze yczenia wszystkim chopcom i przybliyy krtk histori Ich wita. Dzie Chopca powsta, prawdopodobnie przez analogi do Dnia Kobiet. Jak podaje angielska wikipedia: "International Men's Day" by po raz pierwszy obchodzony w 1999 roku na wyspach Trinidad i Tobago.
Take w Polsce nie ma zupenej zgodnoci co do dnia, w ktrym naley obchodzi ww. wito. Wikszo rde podaje 30. wrzenia, ale niektre wskazuj na 10. marca, przy czym 30. wrzenia czciej spotykamy si z nazw "Dzie Chopaka", podczas gdy 10. marca z nazw "Dzie Mczyzny".
Dziewczyny maj nadziej, e chopcy zrewanuj si 8 marca- na Dzie Kobiet.
 

,,Aquapark- wiat wodnej rozrywki

            Dnia 29. wrzenia br. uczniowie Zespou Szk w Trzcianie wraz z nauczycielami - opiekunami Samorzdu Uczniowskiego wybrali si do  Parku Wodnego w  Krakowie. Autobus wyjecha spod szkoy koo godziny 7:30, powrt za mia miejsce koo godziny 18:30.

Znany nam dobrze, z poprzednich wyjazdw, Park Wodnej Rozrywki, po raz kolejny dostarczy nam wiele wrae i emocji. Wszyscy dobrze si bawili, poczwszy od podopiecznych do opiekunw. Kady ucze znalaz co dla siebie.  Zjedalnie wszelkiego rodzaju oblegane byy przez modzie, atrakcje takie jak rwca rzeka, fala, cinaki do wspinaczki, tor przeszkd cieszyy si zainteresowaniem wrd zarwno starszej jak i modszej czci grupy. Mionicy relaksu wygrzewali si w jacuzzi. Uczniowie nie mogli zapomnie rwnie o brodziku, w ktrym znajdowa si statek pirata oraz atrakcje dla starszych w pomniejszonej wersji.

           Po zakoczonej zabawie uczniowie udali si do przebieralni, po czym zjedli dugo wyczekiwany posiek. Droga powrotna mina bardzo szybko. Wyjazd by dla nas wietn zabaw, rwnie aktywnym wypoczynkiem. Mamy nadziej, e bdzie coraz wicej tak interesujcych, a zarazem propagujcych ruch, wycieczek szkolnych.

 

V wiatowy Dzie Tabliczki Mnoenia /WMTDay/


W pitek 25 wrzenia 2015 roku nasza szkoa wczya si do midzynarodowej akcji pt. V wiatowy Dzie Tabliczki Mnoenia /WMTDay/. Jest to midzynarodowa akcja, ktra ma na celu zachcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnoenia po dugich wakacjach, a take uwiadomienie, i znajomo tabliczki mnoenia jest niezbdna
w yciu codziennym.
Tegorocznemu witu tabliczki przywiecao haso: Modsi sprawdzaj, czy starsi tabliczk mnoenia znaj.
Poprzez wspln zabaw, czymy si z ludmi na caym wiecie. Chcemy propagowa zasadno uczenia si tabliczki mnoenia, a take poznawania matematyki. Musimy pamita, e przedmiot ten towarzyszy nam przez cae ycie -w kadej chwili -kiedy patrzymy na zegarek, wstukujemy numer telefonu, liczymy kieszonkowe. Wszdzie otaczaj nas liczby, musimy umie sobie z nimi radzi, dlatego warto zna tabliczk mnoenia.
Obchody wiatowego Dnia Tabliczki Mnoenia wzbudziy w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziy ch zdrowej rywalizacji . Gratulujemy Mistrzom, dzikujemy Ekspertom, Egzaminatorom i wszystkim uczestnikom.
Uczniowie klas IV-VI szkoy podstawowej i I-III gimnazjum mieli okazj uczestniczy
w konkursie i zaprezentowa swoje umiejtnoci w rozwizywaniu rnych amigwek, zagadek matematycznych, sprawdzajcych przy okazji znajomo tabliczki mnoenia.
W kategorii szkoy podstawowej przyznane zostay miejsca i wrczono nagrody:
I miejsce Szymon Oleszak kl. Vb
II miejsce Zuzanna Bednarz klasa IV
III miejsce Martyna Rodzo klasa Vb
W kategorii gimnazjum przyznane zostay miejsca i wrczono nagrody:
I miejsce Justyna Czech kl. IIb
II miejsce Weronika Pitek klasa IIb
III miejsce Kinga Gierlak klasa IIb
Gratulujemy wszystkim zwycizcom i dzikujemy wszystkim biorcym udzia w konkursie za powicony czas.
Tabliczkowa wiedza sprawdzana bya rwnie ju 17 wrzenia na spotkaniu wywiadowczym przez Komisje Egzaminacyjne MT tworzone przez uczniw. Skad komisji:
- z klasy Ia gimnazjum - eksperci: Wiktor Wony, Jan Stawarz, Zuzanna Pitek, Maciej Smt.
Egzaminatorzy:
- z klasy VI: Anna Sodziska
- z klas pitych: Aleksandra Walkosz-Berda, Martyna Rodzo, Aleksandra Borek, Kamila Kreps.
Komisja egzaminowaa osoby dorose, ktre chciay sprawdzi swoj znajomo tabliczki mnoenia: rodzicw, nauczycieli. Wybierali oni losy w trzech kategoriach z 5 przypadkami mnoenia, a nastpnie udzielali odpowiedzi. Dla niektrych bya to stresujca niespodzianka. Doroli popisali si przed dziemi doskona znajomoci tabliczki mnoenia, a uczniowie mieli wielk satysfakcj, e s egzaminatorami.
Wszyscy, ktrzy zdali egzamin, otrzymali odznak potwierdzajc znajomo tabliczki mnoenia, gratulacje od egzaminatorw oraz mogli wylosowa sobie nagrod.
Obchody wiatowego Dnia Tabliczki Mnoenia wzbudziy w uczniach i dorosych wiele pozytywnych emocji, pobudziy ch do rywalizacji.
Wszystkim gratulujemy wiedzy i odwagi !
Tym, ktrym si nie udao zda egzaminu, zachcamy do powtrzenia tabliczki mnoenia i przystpienia ponownie ju za rok.


Opracowaa: Dorota Majka

Zobacz galeri TUTAJ 
 

 

Szkoa taca A&G Dstudio Dance w naszej szkole

We wtorek  22 wrzenia  na sali gimnastycznej naszej szkoy odby si pokaz tacw street dance. Instruktorzy ze szkoy taca A&G Dance Studio w Rzeszowie zaprezentowali style hip hop, breakdance, popping, locking, house i krumping. Wszyscy uczniowie mieli moliwo uczestniczenia w pokazach i wietnie si przy tym bawili.

Zobacz galeri TUTAJ

 

Uroczyste rozpoczcie roku szkolnego 2015/2016

"... I nowa bije ju godzina,

Nowy rok szkolny si zaczyna
Ju czeka szkoa i koledzy,
I w ksikach zasb nowej wiedzy
Jan BrzechwaZ okazji rozpoczynajcego si roku szkolnego 2015/16  yczymy wszystkim uczniom, by zdobywanie wiedzy byo fascynujc przygod, odkrywaniem nauki i jej praw, ale te odnajdywaniem siebie, rozwojem wasnych uzdolnie i zainteresowa.

Niech szkoa bdzie dla Was take miejscem radoci i wielu przyjani.

Szanownej Dyrekcji, Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoy yczymy, by by to rok spokojnej pracy, dajcej satysfakcj osobist i uznanie otoczenia.

Rodzicom za yczymy, by ten nowy rok szkolny przynis wiele nadziei zwizanych z przyszoci ich dzieci.

Zobacz galeri TUTAJ 

 

wersje jzykowe

 

herby szkoy

 

posiadamy certyfikat

   

Posiadamy Certyfikat Rejonowej Sieci Szk Promujcych Zdrowie

 

Uzyskalimy Krajowy Certyfikat  Sieci Szk Promujcych Zdrowie

Uzyskalimy Wojewdzki Certyfikat  Sieci Szk Promujcych Zdrowie

 

uczestniczymy w programie

 

uczestniczymy w programie

 

nasza miejscowo na mapie

 

Przewz uczniw zapewnia

 

 Posiadamy Now Pracownie (Linuksow)

 
Nasz stron odwiedzono
razy

30

Trzciana 2006 Wszelkie prawa zastrzeone (WM)